Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn ly chủ xứng tám táo

Đổi môn ly chủ: ngũ quỷ trạch, hổ hỏa viêm chưng cô gái vong!

Khảm táo, tiết đổi Kim chi khí, nam nữ chết trẻ, không lành.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn ly chủ xứng tám táo

Cấn táo, bình an, bán cát bán hung.

Chấn động táo, kim khắc mộc, không lành.

Tốn táo, kim mộc hình chiến đấu, không lành.

Ly táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, phụ đoạt phu quyền, bán cát bán hung.

Đổi táo, cùng chủ vi ngũ quỷ, đại hung.

Càn táo, hỏa kim tương khắc, nam nữ chết sớm, hung.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn ly chủ xứng tám táo

Đổi môn ly chủ: ngũ quỷ trạch, hổ hỏa viêm chưng cô gái vong!

Khảm táo, tiết đổi Kim chi khí, nam nữ chết trẻ, không lành.

Cấn táo, bình an, bán cát bán hung.

Chấn động táo, kim khắc mộc, không lành.

Tốn táo, kim mộc hình chiến đấu, không lành.

Ly táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, phụ đoạt phu quyền, bán cát bán hung.

Đổi táo, cùng chủ vi ngũ quỷ, đại hung.

Càn táo, hỏa kim tương khắc, nam nữ chết sớm, hung.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button