Tử vi

Sao liêm trinh nhập mệnh cung

Liêm trinh

Liêm trinh hóa khí vi tù, làm quan lộc chủ. Là thân người dài thể tráng, mắt lộ thần quang. Lông mi ở bên trong lớn, xương gò má cao, tính cứng rắn bay bổng, tốt phẫn cạnh tranh. Lợi nhuận quan võ, gặp chư cát phú quý. Không mừng Kình Hình, chủ thị phi, tái kiến Quan phù chủ quan phi nhiều. Không mừng phá quân hỏa linh đồng cung, trong sách nói là lang tâm cẩu phế. Liêm trinh nữ mệnh chủ thật mạnh, tâm tư mẫn cảm. Liêm tướng càng hơn, tái kiến khúc xương kình dương, chủ cảm tình mang tới thị phi hòa làm phức tạp. Liêm trinh nhập thân chủ tâm vội, nhu xử lý số lớn tinh vi công tác.

Liêm trinh chủ chí khí cao. Nhưng nếu vận mệnh bất lợi, cương chủ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nữ mệnh thật mạnh, lăng phu khắc tử. Nếu gặp cát, tắc trong số mệnh chính thanh liêm, trị gia có đạo.

Bạn đang xem: Sao liêm trinh nhập mệnh cung

Cung Tý Ngọ hòa bình, cùng trời giống nhau độ, đinh mình người sinh năm giáp tài quan cách.

Cung Mão Dậu hòa bình, cùng phá quân đồng độ, ất tân quý sinh ra cát.

Dần cung hòa bình, giáp canh mình sinh ra quý cách. Cung thân vào miếu giáp canh mậu sinh ra quý cách, bính sinh ra thứ hai.

Cung Tị Hợi hãm địa, giáp mình người sinh năm bính hoặc mậu phúc không bền.

Thìn tuất cung ích lợi, cùng thiên phủ đồng độ, giáp canh sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi ích lợi, cùng thất sát đồng độ, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Liêm trinh nhập hạn, gặp cát chủ sự nghiệp đắc lợi, nếu gặp hình lưỡi, chủ huyết quang. Gặp quán sách, Quan phù chủ quan phi.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao liêm trinh nhập mệnh cung

Liêm trinh

Liêm trinh hóa khí vi tù, làm quan lộc chủ. Là thân người dài thể tráng, mắt lộ thần quang. Lông mi ở bên trong lớn, xương gò má cao, tính cứng rắn bay bổng, tốt phẫn cạnh tranh. Lợi nhuận quan võ, gặp chư cát phú quý. Không mừng Kình Hình, chủ thị phi, tái kiến Quan phù chủ quan phi nhiều. Không mừng phá quân hỏa linh đồng cung, trong sách nói là lang tâm cẩu phế. Liêm trinh nữ mệnh chủ thật mạnh, tâm tư mẫn cảm. Liêm tướng càng hơn, tái kiến khúc xương kình dương, chủ cảm tình mang tới thị phi hòa làm phức tạp. Liêm trinh nhập thân chủ tâm vội, nhu xử lý số lớn tinh vi công tác.

Liêm trinh chủ chí khí cao. Nhưng nếu vận mệnh bất lợi, cương chủ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nữ mệnh thật mạnh, lăng phu khắc tử. Nếu gặp cát, tắc trong số mệnh chính thanh liêm, trị gia có đạo.

Cung Tý Ngọ hòa bình, cùng trời giống nhau độ, đinh mình người sinh năm giáp tài quan cách.

Cung Mão Dậu hòa bình, cùng phá quân đồng độ, ất tân quý sinh ra cát.

Dần cung hòa bình, giáp canh mình sinh ra quý cách. Cung thân vào miếu giáp canh mậu sinh ra quý cách, bính sinh ra thứ hai.

Cung Tị Hợi hãm địa, giáp mình người sinh năm bính hoặc mậu phúc không bền.

Thìn tuất cung ích lợi, cùng thiên phủ đồng độ, giáp canh sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi ích lợi, cùng thất sát đồng độ, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Liêm trinh nhập hạn, gặp cát chủ sự nghiệp đắc lợi, nếu gặp hình lưỡi, chủ huyết quang. Gặp quán sách, Quan phù chủ quan phi.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button