Tử vi

Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: tử vi đấu sổ vận mệnh

   Tử vi đấu sổ vận mệnh

Quân thần khánh hội

Bạn đang xem: Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: tử vi đấu sổ vận mệnh

Cơ bản vận mệnh:

Tử vi thiên tướng tọa thìn tuất, sẽ văn xương văn khúc;

Thiên phủ độc tọa tị hợi, thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng hòa thiên lương giáp mệnh;

Tử vi phá quân, tả phụ, hữu bật giáp mệnh.

Chú thích:

Quân thần khánh hội, khác thuyết pháp là cùng “Bách quan triều củng” giống nhau, tức là tử vi sẽ “Văn võ bá quan” ( thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, đài phụ, phong cáo, long trì, phượng các, tam thai, bát tọa, ân quang, thiên quý ).

Thiên phủ độc tọa tị hợi, được “Cơ nguyệt đồng lương” giáp, “Cơ nguyệt đồng lương” chỉ lại nhân, cũng tức là được các đại Quan phụ trợ.

Cổ quyết: “Quân thần khánh hội, mới thiện trải qua bang.”

Tinh diệu tính chất:

Tử vi thiên tướng tọa thìn tuất – thìn tuất đại biểu thiên la địa võng, tử vi bị nguy thiên la địa võng, là thập nhị cung ở bên trong yếu nhất vị trí. Sẽ văn xương văn khúc sứ tử vi thiên tướng có đặc biệt tốt đấy mới học.

Tử phủ đồng cung

Cơ bản vận mệnh: tử vi thiên phủ dần thân thủ mệnh

Cổ quyết: “Đồng cung tử phủ quý sinh ra, thiên địa thanh minh vạn vật tân, hoan hỷ nhất dần thân cùng được địa, danh vọng quang minh động Càn Khôn.”, “Tử phủ đồng cung, cả đời phúc dày” .

Chú thích:

Tinh diệu tính chất:

Tử vi am hiểu khai sáng, thiên phủ tính cách bảo thủ.

Tử vi là bắc đẩu đế tinh, thiên phủ là sao Nam Đẩu quân vương, nhị tinh đều là chí tôn đế tinh. Thế nhưng song đế ngôi sao đồng cung, kỳ thế quá độ tràn đầy, bởi vậy có thể gia dĩ phụ tá tinh diệu hữu hạn, trái lại lấy khiến người sinh so sánh cô tịch.

Thất sát triều đấu

Cơ bản vận mệnh: thất sát tọa dần vi “Thất sát ngưỡng đẩu “, tọa thân vi “Thất sát triều đấu ”

Chú thích: “Đẩu “, là chỉ đối cung đấy tử vi ( bắc đẩu ) hòa thiên phủ ( sao Nam Đẩu )

Cổ quyết: “Cách danh triều đấu quý không thể nghi ngờ, vào miếu cần giáo thọ phúc đủ, liệt liệt rầm rầm thân danh vọng, bình sinh an ổn tốt căn cơ.” “Triều đấu ngưỡng đẩu, tước lộc quang vinh xương.”

Tinh diệu tính chất: rất mạnh năng lực quản lý, cũng có thể độc lập địa giải quyết vấn đề

Thạch trung ẩn ngọc

Cơ bản vận mệnh: cánh cửa cực lớn độc tọa tí ngọ

Chú thích:

Tử hòa ngọ cung, là cánh cửa cực lớn tốt nhất cung vị. Đối cung thiên cơ, cũng thế ngồi ở tốt nhất trên cung vị.

Quý năm cánh cửa cực lớn hóa quyền, tráng nhiên lộc tồn ở ngọ cung cập tân năm cánh cửa cực lớn hóa lộc, là cánh cửa cực lớn độc tọa tí ngọ tốt nhất kết cấu.

Cánh cửa cực lớn hòa thiên cơ đúng sát tinh mẫn cảm, cực tới không mừng sát tinh.

Cổ quyết: “Cánh cửa cực lớn tí ngọ vui mừng gặp lại, càng giá trị sinh ra đinh quý ở bên trong, sớm tuổi định vì trèo quế khách, già đến làm dịu ông nhà giàu.”

Tinh diệu tính chất:

Tài trí nội uẩn, có thể đại phú đại quý.

Vui mừng ngôi sao may mắn, đúng sát diệu đấy sức chống cự yếu kém.

Không nên quá lộ mủi nhọn, không nên đi địa vị cao nhất.

Nhật nguyệt tịnh minh

Nhật nguyệt tịnh minh

Cơ bản vận mệnh một trong: thái dương ở thìn thủ mệnh, đối cung Thái Âm ở tuất.

Cơ bản vận mệnh thứ hai: Thái Âm ở tuất thủ mệnh, đối cung thái dương ở thìn. Hoặc xưng “Đan trì quế trì” cách.

Cổ quyết: “Nhật nguyệt cùng rõ ràng khí tượng tân, thiếu niên học vấn truyền bá thanh danh, Trải qua sinh chuyển công danh chín, định làm trong triều 爕 người bên trong.” “Nhật thần nguyệt tuất cũng tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn, sớm toại ý chí thanh tao.”

Tinh diệu tính chất: thiếu niên đắc chí.

Nhật nguyệt phản bối

Cơ bản vận mệnh:

Thái dương ở tuất thủ mệnh, đối cung Thái Âm ở thìn.

Thái Âm ở thìn thủ mệnh, đối cung thái dương ở tuất.

Chú thích:

Nhật nguyệt phản bối là thái dương hòa Thái Âm không ánh sáng huy đấy canh giờ.

NGHĨA chính là cung mệnh thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, Thái Âm ở dần mão thần tị ngọ. Nhưng trừ cái này thái dương ở tuất cập hợi, Thái Âm ở thìn cập mão, còn lại các cung, thái dương hòa Thái Âm đều không phải là độc tọa, giai chịu mặt khác tinh diệu ảnh hưởng. Do đó nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thái dương ở tuất hợi, Thái Âm ở thìn mão, mới xem như nhật nguyệt phản bối.

Cổ quyết: “Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy.”

Lời chú thích: “Thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, Thái Âm ở dần mão thần tị ngọ, tắc nhật nguyệt vô huy.”

Tinh diệu tính chất:

Hòa cha mẹ vô duyên.

Lao lực, vất vả phấn đấu.

Nhật chiếu lôi môn

Cơ bản vận mệnh: thái dương thiên lương ở mão cung thủ mệnh. Cũng kêu “Nhật xuất phù tang” .

Chú thích:

Giờ mẹo vi sáng sớm 5:00 tới 7h, phù tang cập mão là chỉ phương đông.”Lôi môn “, còn lại là chỉ đông phương chấn cung.

Cổ quyết: “Thái dương mão vị trí quý chịu khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia, thuần túy thiếu niên đăng biệt thự, chiến đấu chinh thanh thế động di hoa.”

Tinh diệu tính chất: chí hướng rộng lớn

Minh châu xuất hải

Cơ bản vận mệnh: mệnh tọa chưa cung, bản cung vô chính diệu, hội nhập miếu thái dương thiên lương, vào miếu Thái Âm hội Tam Hợp chiếu, thiên đồng, cánh cửa cực lớn cùng tồn tại cung thiên di đối chiếu.

Chú thích:

“Minh châu xuất hải” cách chủ yếu là được vào miếu thái dương, vào miếu Thái Âm đều nghe theo.

Thái dương ở mão cung, giờ mẹo vi sáng sớm 5:00 tới 7h, giờ mẹo đấy thái dương ở “Húc nhật đông thăng” đấy vào miếu cung độ, dần dần tảng sáng mà ra, có vẻ chí hướng rộng lớn.

Cung hợi đấy Thái Âm vi nhập miếu độc tọa, giờ hợi là buổi tối 9:00 tới 11h đấy ánh trăng, trong suốt sáng ngời, là Thái Âm ở thập nhị cung ở bên trong tối cát lợi cung vị.

Cổ quyết: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.” “Chưa cung an mệnh, ngày mão nguyệt hợi đến chầu vi minh châu xuất hải, định chủ tài Quan song mỹ.”

Tinh diệu tính chất:

Chí hướng rộng lớn, thông minh hòa năng lực phân tích mạnh.

Nguyệt lãng thiên môn

Cơ bản vận mệnh: Thái Âm cung hợi độc tọa cung mệnh.

Chú thích:

Cung hợi đấy Thái Âm vi nhập miếu độc tọa, giờ hợi là buổi tối 9:00 tới 11h đấy ánh trăng, trong suốt sáng ngời, là Thái Âm ở thập nhị cung ở bên trong tối cát lợi cung vị.

Thái dương ở mão cung thủ cung sự nghiệp, mặt trời là cung quan lộc chủ, giờ mẹo vi sáng sớm 5:00 tới 7h, ở “Húc nhật đông thăng” đấy vào miếu cung độ.

Cổ quyết: “Nguyệt lãng thiên môn vu hợi địa, đăng mây chức nắm đại quyền.”

Tinh diệu tính chất:

Dễ dàng năm mới đắc chí, sự nghiệp quảng đại.

Mộc hỏa thông minh

Cơ bản vận mệnh: tham lang ngọ cung độc tọa cung mệnh.

Chú thích:

Tham lang chúc mộc, ngọ cung thuộc hỏa, mộc có thể sinh hỏa.

Tinh diệu tính chất:

Hùng tài vĩ lược.

Thích sẽ đốm lửa cập linh tinh trở thành hỏa tham cách hoặc linh tham cách.

Cực hướng ly minh

Cơ bản vận mệnh: tử vi độc tọa ngọ cung thủ mệnh

Chú thích: tử vi vi “Cực “, đại biểu đế tinh, ngọ cung vi phía nam, vi quẻ ly, bởi vậy tử vi tọa ngọ cung vi “Cực hướng ly minh” .

Cổ quyết: “Tử vi ở ngọ, vô Kình Đà. Giáp đinh đã sinh ra vị trí chí công khanh.”

Tinh diệu tính chất:

Có thể có cao quý địa vị xã hội.

Đồng thời cũng thế “Phủ tướng triều viên” cách.

Anh ngôi sao vào miếu

Cơ bản vận mệnh: phá quân tọa tí ngọ, phá quân cung Tý Ngọ vào miếu, là phá quân tốt nhất cung vị

Cổ quyết: “Phá quân cung Tý Ngọ vô sát, Quan chi phí thanh hiển tới tam công.” “Giáp quý nhân Quan chi phí thanh hiển, vị trí tới tam công.” “Bắc đẩu anh ngôi sao nhất có quyền, khảm ly phía trên phúc kéo dài, hoàng kim xây lễ siêu triều đình, Thống soái anh hùng trấn bốn phía.”

Chú thích:

Phá quân tí ngọ, chỉ cần không biết sát tinh, có thể có rất tốt biểu hiện, nói danh vọng, có địa vị

Người sinh năm giáp, phá quân hóa quyền sẽ liêm trinh hóa lộc cập lộc tồn; quý sinh năm nhân, phá quân hóa lộc sẽ lộc tồn.

Tinh diệu tính chất: có rất mạnh đấy khai sáng cập năng lực lãnh đạo

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bị tính tử vi đấu sổ giáo trình: tử vi đấu sổ vận mệnh

   Tử vi đấu sổ vận mệnh

Quân thần khánh hội

Cơ bản vận mệnh:

Tử vi thiên tướng tọa thìn tuất, sẽ văn xương văn khúc;

Thiên phủ độc tọa tị hợi, thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng hòa thiên lương giáp mệnh;

Tử vi phá quân, tả phụ, hữu bật giáp mệnh.

Chú thích:

Quân thần khánh hội, khác thuyết pháp là cùng “Bách quan triều củng” giống nhau, tức là tử vi sẽ “Văn võ bá quan” ( thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, đài phụ, phong cáo, long trì, phượng các, tam thai, bát tọa, ân quang, thiên quý ).

Thiên phủ độc tọa tị hợi, được “Cơ nguyệt đồng lương” giáp, “Cơ nguyệt đồng lương” chỉ lại nhân, cũng tức là được các đại Quan phụ trợ.

Cổ quyết: “Quân thần khánh hội, mới thiện trải qua bang.”

Tinh diệu tính chất:

Tử vi thiên tướng tọa thìn tuất – thìn tuất đại biểu thiên la địa võng, tử vi bị nguy thiên la địa võng, là thập nhị cung ở bên trong yếu nhất vị trí. Sẽ văn xương văn khúc sứ tử vi thiên tướng có đặc biệt tốt đấy mới học.

Tử phủ đồng cung

Cơ bản vận mệnh: tử vi thiên phủ dần thân thủ mệnh

Cổ quyết: “Đồng cung tử phủ quý sinh ra, thiên địa thanh minh vạn vật tân, hoan hỷ nhất dần thân cùng được địa, danh vọng quang minh động Càn Khôn.”, “Tử phủ đồng cung, cả đời phúc dày” .

Chú thích:

Tinh diệu tính chất:

Tử vi am hiểu khai sáng, thiên phủ tính cách bảo thủ.

Tử vi là bắc đẩu đế tinh, thiên phủ là sao Nam Đẩu quân vương, nhị tinh đều là chí tôn đế tinh. Thế nhưng song đế ngôi sao đồng cung, kỳ thế quá độ tràn đầy, bởi vậy có thể gia dĩ phụ tá tinh diệu hữu hạn, trái lại lấy khiến người sinh so sánh cô tịch.

Thất sát triều đấu

Cơ bản vận mệnh: thất sát tọa dần vi “Thất sát ngưỡng đẩu “, tọa thân vi “Thất sát triều đấu ”

Chú thích: “Đẩu “, là chỉ đối cung đấy tử vi ( bắc đẩu ) hòa thiên phủ ( sao Nam Đẩu )

Cổ quyết: “Cách danh triều đấu quý không thể nghi ngờ, vào miếu cần giáo thọ phúc đủ, liệt liệt rầm rầm thân danh vọng, bình sinh an ổn tốt căn cơ.” “Triều đấu ngưỡng đẩu, tước lộc quang vinh xương.”

Tinh diệu tính chất: rất mạnh năng lực quản lý, cũng có thể độc lập địa giải quyết vấn đề

Thạch trung ẩn ngọc

Cơ bản vận mệnh: cánh cửa cực lớn độc tọa tí ngọ

Chú thích:

Tử hòa ngọ cung, là cánh cửa cực lớn tốt nhất cung vị. Đối cung thiên cơ, cũng thế ngồi ở tốt nhất trên cung vị.

Quý năm cánh cửa cực lớn hóa quyền, tráng nhiên lộc tồn ở ngọ cung cập tân năm cánh cửa cực lớn hóa lộc, là cánh cửa cực lớn độc tọa tí ngọ tốt nhất kết cấu.

Cánh cửa cực lớn hòa thiên cơ đúng sát tinh mẫn cảm, cực tới không mừng sát tinh.

Cổ quyết: “Cánh cửa cực lớn tí ngọ vui mừng gặp lại, càng giá trị sinh ra đinh quý ở bên trong, sớm tuổi định vì trèo quế khách, già đến làm dịu ông nhà giàu.”

Tinh diệu tính chất:

Tài trí nội uẩn, có thể đại phú đại quý.

Vui mừng ngôi sao may mắn, đúng sát diệu đấy sức chống cự yếu kém.

Không nên quá lộ mủi nhọn, không nên đi địa vị cao nhất.

Nhật nguyệt tịnh minh

Nhật nguyệt tịnh minh

Cơ bản vận mệnh một trong: thái dương ở thìn thủ mệnh, đối cung Thái Âm ở tuất.

Cơ bản vận mệnh thứ hai: Thái Âm ở tuất thủ mệnh, đối cung thái dương ở thìn. Hoặc xưng “Đan trì quế trì” cách.

Cổ quyết: “Nhật nguyệt cùng rõ ràng khí tượng tân, thiếu niên học vấn truyền bá thanh danh, Trải qua sinh chuyển công danh chín, định làm trong triều 爕 người bên trong.” “Nhật thần nguyệt tuất cũng tranh nhau phát sáng, quyền lộc không cạn, sớm toại ý chí thanh tao.”

Tinh diệu tính chất: thiếu niên đắc chí.

Nhật nguyệt phản bối

Cơ bản vận mệnh:

Thái dương ở tuất thủ mệnh, đối cung Thái Âm ở thìn.

Thái Âm ở thìn thủ mệnh, đối cung thái dương ở tuất.

Chú thích:

Nhật nguyệt phản bối là thái dương hòa Thái Âm không ánh sáng huy đấy canh giờ.

NGHĨA chính là cung mệnh thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, Thái Âm ở dần mão thần tị ngọ. Nhưng trừ cái này thái dương ở tuất cập hợi, Thái Âm ở thìn cập mão, còn lại các cung, thái dương hòa Thái Âm đều không phải là độc tọa, giai chịu mặt khác tinh diệu ảnh hưởng. Do đó nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thái dương ở tuất hợi, Thái Âm ở thìn mão, mới xem như nhật nguyệt phản bối.

Cổ quyết: “Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy.”

Lời chú thích: “Thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, Thái Âm ở dần mão thần tị ngọ, tắc nhật nguyệt vô huy.”

Tinh diệu tính chất:

Hòa cha mẹ vô duyên.

Lao lực, vất vả phấn đấu.

Nhật chiếu lôi môn

Cơ bản vận mệnh: thái dương thiên lương ở mão cung thủ mệnh. Cũng kêu “Nhật xuất phù tang” .

Chú thích:

Giờ mẹo vi sáng sớm 5:00 tới 7h, phù tang cập mão là chỉ phương đông.”Lôi môn “, còn lại là chỉ đông phương chấn cung.

Cổ quyết: “Thái dương mão vị trí quý chịu khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia, thuần túy thiếu niên đăng biệt thự, chiến đấu chinh thanh thế động di hoa.”

Tinh diệu tính chất: chí hướng rộng lớn

Minh châu xuất hải

Cơ bản vận mệnh: mệnh tọa chưa cung, bản cung vô chính diệu, hội nhập miếu thái dương thiên lương, vào miếu Thái Âm hội Tam Hợp chiếu, thiên đồng, cánh cửa cực lớn cùng tồn tại cung thiên di đối chiếu.

Chú thích:

“Minh châu xuất hải” cách chủ yếu là được vào miếu thái dương, vào miếu Thái Âm đều nghe theo.

Thái dương ở mão cung, giờ mẹo vi sáng sớm 5:00 tới 7h, giờ mẹo đấy thái dương ở “Húc nhật đông thăng” đấy vào miếu cung độ, dần dần tảng sáng mà ra, có vẻ chí hướng rộng lớn.

Cung hợi đấy Thái Âm vi nhập miếu độc tọa, giờ hợi là buổi tối 9:00 tới 11h đấy ánh trăng, trong suốt sáng ngời, là Thái Âm ở thập nhị cung ở bên trong tối cát lợi cung vị.

Cổ quyết: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.” “Chưa cung an mệnh, ngày mão nguyệt hợi đến chầu vi minh châu xuất hải, định chủ tài Quan song mỹ.”

Tinh diệu tính chất:

Chí hướng rộng lớn, thông minh hòa năng lực phân tích mạnh.

Nguyệt lãng thiên môn

Cơ bản vận mệnh: Thái Âm cung hợi độc tọa cung mệnh.

Chú thích:

Cung hợi đấy Thái Âm vi nhập miếu độc tọa, giờ hợi là buổi tối 9:00 tới 11h đấy ánh trăng, trong suốt sáng ngời, là Thái Âm ở thập nhị cung ở bên trong tối cát lợi cung vị.

Thái dương ở mão cung thủ cung sự nghiệp, mặt trời là cung quan lộc chủ, giờ mẹo vi sáng sớm 5:00 tới 7h, ở “Húc nhật đông thăng” đấy vào miếu cung độ.

Cổ quyết: “Nguyệt lãng thiên môn vu hợi địa, đăng mây chức nắm đại quyền.”

Tinh diệu tính chất:

Dễ dàng năm mới đắc chí, sự nghiệp quảng đại.

Mộc hỏa thông minh

Cơ bản vận mệnh: tham lang ngọ cung độc tọa cung mệnh.

Chú thích:

Tham lang chúc mộc, ngọ cung thuộc hỏa, mộc có thể sinh hỏa.

Tinh diệu tính chất:

Hùng tài vĩ lược.

Thích sẽ đốm lửa cập linh tinh trở thành hỏa tham cách hoặc linh tham cách.

Cực hướng ly minh

Cơ bản vận mệnh: tử vi độc tọa ngọ cung thủ mệnh

Chú thích: tử vi vi “Cực “, đại biểu đế tinh, ngọ cung vi phía nam, vi quẻ ly, bởi vậy tử vi tọa ngọ cung vi “Cực hướng ly minh” .

Cổ quyết: “Tử vi ở ngọ, vô Kình Đà. Giáp đinh đã sinh ra vị trí chí công khanh.”

Tinh diệu tính chất:

Có thể có cao quý địa vị xã hội.

Đồng thời cũng thế “Phủ tướng triều viên” cách.

Anh ngôi sao vào miếu

Cơ bản vận mệnh: phá quân tọa tí ngọ, phá quân cung Tý Ngọ vào miếu, là phá quân tốt nhất cung vị

Cổ quyết: “Phá quân cung Tý Ngọ vô sát, Quan chi phí thanh hiển tới tam công.” “Giáp quý nhân Quan chi phí thanh hiển, vị trí tới tam công.” “Bắc đẩu anh ngôi sao nhất có quyền, khảm ly phía trên phúc kéo dài, hoàng kim xây lễ siêu triều đình, Thống soái anh hùng trấn bốn phía.”

Chú thích:

Phá quân tí ngọ, chỉ cần không biết sát tinh, có thể có rất tốt biểu hiện, nói danh vọng, có địa vị

Người sinh năm giáp, phá quân hóa quyền sẽ liêm trinh hóa lộc cập lộc tồn; quý sinh năm nhân, phá quân hóa lộc sẽ lộc tồn.

Tinh diệu tính chất: có rất mạnh đấy khai sáng cập năng lực lãnh đạo

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button