Tử vi

Bình thường tai nạn tổn thương

Bình thường tổn thương tai nạn chỉ mình vô cớ gặp khí giới, va chạm, bị thương chảy máu cùng giải phẫu phẫu thuật các loại. Tổn thương tai nạn thêm cùng đổ máu có quan hệ, cho nên còn gọi là tai nạn đổ máu.

Bình thường tổn thương tai nạn lấy mệnh tật phụ cung làm chủ (phụ mẫu khán đầu mặt phá tương), xuất ngoại tính tổn thương tai nạn cùng bất trắc, tai nạn xe cộ lấy cung thiên di làm chủ, kiêm đoán mệnh cung Tật. Cung thiên di hóa kị xung mệnh cung, cung quan lộc, cung điền trạch, cung tử nữ, cung tật ách hóa kị xung Điền trạch cung, đều dễ có điều bất trắc tai ách. Tỷ như: Cung thiên di hóa kị xung bản mệnh cung, cung Quan lộc đại hạn tiến vào bản mệnh cung, thì hóa kị tất xung đại quan, hạn này xuất ngoại có nguy hiểm chết ngoài ý muốn; nếu đại tài vào nhập cung mệnh, thì hóa kị tất xung đại tài, hạn này ngoại xuất hiện bất trắc đụng bị thương người khác bồi thường tiền sự tình.

Cung thiên di hóa kị xung bản mệnh cung (tý vị), đại hạn nhập thìn cung thời, hóa kị tất xung đại tài, hạn này ngoại xuất hiện bất trắc đụng bị thương người khác bồi thường tiền sự tình.

Vậy tiểu thương tiểu tai chỉ là đại hạn, tiểu hạn cùng lưu niên gặp tai nạn tổn thương tinh gây nên, nguyên mệnh cục không nhất định có điềm báo chỉ ra. Nếu lớn chuyện ngoài ý muốn, phần lớn là nguyên cục, đại hạn, lưu niên đồng thời gặp hung gây nên.

Sao kình dương là huyết quang đại biểu tinh, nhập mệnh, tuế hạn hoặc đối cung gặp, cẩn thận tổn thương tai nạn phẫu thuật.

Mệnh tật phụ cung cùng hạn vận gặp tứ sát, phá toái, thiên hình, thất sát, phá quân các loại sao, dễ có tai nạn tổn thương, gia tăng hồng loan thêm phải cẩn trọng.

Cung mệnh có kình dương, cung thân có đà la, cả đời dễ có tai nạn đổ máu hoặc phẫu thuật.

Niên hạn gặp cự môn cùng Hỏa Tinh, sao kình dương, hóa kị tinh đồng cung, phòng thị phi, tai nạn tổn thương, phẫu thuật.

Cung mệnh hoặc đối cung có liêm trinh, thất sát gia sát Kỵ tinh, dễ có tai nạn tổn thương, phẫu thuật, hạn vận gặp được cũng vậy.

Cung tật ách vũ khúc hóa kị gia tăng thiên hình, kình dương, dễ có tàn tật, phẫu thuật.

Mệnh thân có thất sát, rất dễ ngã nhào ngoại thương; gia tăng kình dương, nên rời xa nơi đao binh, không thích hợp tham quân tác chiến, phòng bất trắc thương vong.

Thất sát, phá quân nhập mệnh hoặc tật ách cùng kình dương đà la đồng cung hoặc đối cung, chủ ngoại tổn thương hoặc phẫu thuật.

Mệnh cung Tật phá toái tại tị dậu hai cung gặp phá quân địa kiếp, phát sinh huyết quang, phá tướng khả năng rất cao.

Thiên hình, hình thương tinh như phi nhập đại tiểu hạn, dễ có đao thương, phẫu thuật, tổn thương các loại tai hại.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Bình thường tai nạn tổn thương

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bình thường tai nạn tổn thương

Bình thường tổn thương tai nạn chỉ mình vô cớ gặp khí giới, va chạm, bị thương chảy máu cùng giải phẫu phẫu thuật các loại. Tổn thương tai nạn thêm cùng đổ máu có quan hệ, cho nên còn gọi là tai nạn đổ máu.

Bình thường tổn thương tai nạn lấy mệnh tật phụ cung làm chủ (phụ mẫu khán đầu mặt phá tương), xuất ngoại tính tổn thương tai nạn cùng bất trắc, tai nạn xe cộ lấy cung thiên di làm chủ, kiêm đoán mệnh cung Tật. Cung thiên di hóa kị xung mệnh cung, cung quan lộc, cung điền trạch, cung tử nữ, cung tật ách hóa kị xung Điền trạch cung, đều dễ có điều bất trắc tai ách. Tỷ như: Cung thiên di hóa kị xung bản mệnh cung, cung Quan lộc đại hạn tiến vào bản mệnh cung, thì hóa kị tất xung đại quan, hạn này xuất ngoại có nguy hiểm chết ngoài ý muốn; nếu đại tài vào nhập cung mệnh, thì hóa kị tất xung đại tài, hạn này ngoại xuất hiện bất trắc đụng bị thương người khác bồi thường tiền sự tình.

Cung thiên di hóa kị xung bản mệnh cung (tý vị), đại hạn nhập thìn cung thời, hóa kị tất xung đại tài, hạn này ngoại xuất hiện bất trắc đụng bị thương người khác bồi thường tiền sự tình.

Vậy tiểu thương tiểu tai chỉ là đại hạn, tiểu hạn cùng lưu niên gặp tai nạn tổn thương tinh gây nên, nguyên mệnh cục không nhất định có điềm báo chỉ ra. Nếu lớn chuyện ngoài ý muốn, phần lớn là nguyên cục, đại hạn, lưu niên đồng thời gặp hung gây nên.

Sao kình dương là huyết quang đại biểu tinh, nhập mệnh, tuế hạn hoặc đối cung gặp, cẩn thận tổn thương tai nạn phẫu thuật.

Mệnh tật phụ cung cùng hạn vận gặp tứ sát, phá toái, thiên hình, thất sát, phá quân các loại sao, dễ có tai nạn tổn thương, gia tăng hồng loan thêm phải cẩn trọng.

Cung mệnh có kình dương, cung thân có đà la, cả đời dễ có tai nạn đổ máu hoặc phẫu thuật.

Niên hạn gặp cự môn cùng Hỏa Tinh, sao kình dương, hóa kị tinh đồng cung, phòng thị phi, tai nạn tổn thương, phẫu thuật.

Cung mệnh hoặc đối cung có liêm trinh, thất sát gia sát Kỵ tinh, dễ có tai nạn tổn thương, phẫu thuật, hạn vận gặp được cũng vậy.

Cung tật ách vũ khúc hóa kị gia tăng thiên hình, kình dương, dễ có tàn tật, phẫu thuật.

Mệnh thân có thất sát, rất dễ ngã nhào ngoại thương; gia tăng kình dương, nên rời xa nơi đao binh, không thích hợp tham quân tác chiến, phòng bất trắc thương vong.

Thất sát, phá quân nhập mệnh hoặc tật ách cùng kình dương đà la đồng cung hoặc đối cung, chủ ngoại tổn thương hoặc phẫu thuật.

Mệnh cung Tật phá toái tại tị dậu hai cung gặp phá quân địa kiếp, phát sinh huyết quang, phá tướng khả năng rất cao.

Thiên hình, hình thương tinh như phi nhập đại tiểu hạn, dễ có đao thương, phẫu thuật, tổn thương các loại tai hại.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button