Tử vi

Hà Lạc tử vi đẩu sổ

Bản dịch:

Hà lạc tử vi đẩu sổ

Tác giả: Phương ngoại nhân

Bạn đang xem: Hà Lạc tử vi đẩu sổ

[lời mở đầu]

Bản tư liệu không giảng cứu từ ngữ trau chuốt của ưu mỹ, chích chờ mong cái gọi là bí mật bất truyền, trần truồng sổ nói ra. Văn trung đông cứng không đổi độc thông quan niệm, đó là ta bất thiện biểu đạt, phi không chịu nói. Chỗ không hiểu hoan nghênh cắt nữa tha, điện báo (035) 231882 tìm phương ngoại nhân tằng nào đó.

Tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, có: Tam hợp, kỳ môn, hà lạc của phân. Tam hợp tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, dĩ tinh tình luận thật xấu. Hà lạc pháp sử dụng tứ hóa khán cơ hội, kỳ môn pháp dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự. Cho nên tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, xác nhận hàm đến đây tam hợp, kỳ môn, hà lạc ba người làm một thể, thủy có thể xưng là là hoàn chỉnh tử vi đẩu sổ.

Phần tài liệu này chỉ ở giới thiệu hà lạc quan niệm, tam hợp và kỳ môn hai phương diện, cận tác xen kẽ, không nhiều lắm chuế ngữ.

Tử vi đẩu sổ, dĩ cung mệnh dẫn đầu, nghịch bố mười hai cung, cung mệnh dẫn đầu, nghịch sổ tật ách là lục, xưng là “Nhất lục cộng tông”, tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là vị “Khí số vị”.

Khí số vị, cũng chính là cung Quan lộc, dĩ kỳ can cung biến thành ra lộc quyền khoa kị, ở ứng với bản cung cát hung hối lận, điểm này là hà lạc tử vi đẩu sổ trọng yếu nhất quan niệm. Vụ thỉnh sâu thực trong óc.

● Kiên quyết thi hành nghiệp (làm thập ma công tác)?

Tam hợp pháp kiên quyết thi hành nghiệp, thông thường đều dĩ quan lộc tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm đúc kết cung mệnh. Thiết cự môn tọa thủ cung mệnh ở tử, quan lộc ở thìn tất có thái dương. Mặt trời là bác ái ngôi sao, hảo biểu hiện, cự môn khẩu thiệt thị phi đa, hợp tố nghiên phán: Thích hợp làm lão sư hoặc đại biểu công tác. Nhưng cự môn là ám tinh, sở dĩ loại này lão sư thường thường điều không phải chính phủ nhận thức hứa hợp cách lão sư, mà là một loại thay thế lão sư, như học bổ túc ban lão sư, dạy thay lão sư, sư phụ, nhược làm đại biểu, có thể là dân ý đại diện, nghiệp vụ đại diện, tưởng ở hành chánh quan thự đương khoa viên hoặc hành chính thủ trưởng tương đối không có khả năng.

Hà lạc pháp kiên quyết thi hành nghiệp, dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, ưu tiên trình tự là kị lộc quyền khoa. Cung tài bạch làm quan lộc quan lộc, hoặc thuyết khí số vị, hoặc thuyết thứ chín cung đều là giống nhau. Cung tài bạch tứ hóa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trứ ngôi sao vì sao, tựu dĩ cai tinh lai định hành nghiệp, độ chính xác tuyệt đối đạt trăm phần trăm, nhược phán đoán nghiệm chuẩn đó là học thuật không tinh, không thể trách Trần lão sư (hi di).

Phía dưới chúng ta tới cử một ít ví dụ: (đồ 01)

Thiết nào đó tạo tân năm sinh ra, cung mệnh ở tử cùng âm tọa thủ, tài bạch Thiên can là bính, khiến cho thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, như vậy thiên đồng hành nghiệp có thể là quán ăn nhỏ. Thiên đồng cũng đại diện dễ và nhiều chuyện, cho nên làm địa lý sư, xem bói công tác cũng rất thích hợp.

(đồ 01) (đồ 02) bản tạo cung tài bạch quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập quan lộc, cung Quan lộc là tử tham tổ hợp, lưỡng sao yếu đồng thời lo lắng. Tham lang giáp mộc, nghĩa rộng là nguyên liệu, nguyên thủy, tử vi khiến cho trân quý, cao cấp, tham lang nguyên liệu là phác chuyết, hơn nữa tử vi cao quý, tựu làm một loại cao cấp điêu khắc phẩm. Tử tham tổ hợp cũng có thể khiến cho cao cấp tửu điếm, bởi vì tham lang cũng là quý thủy đại đào hoa tinh, tử vi khiến cho đế vương ngôi sao, cổ đại đế vương có lục cung phấn trang điểm, ba nghìn tần phi, chân chính có thể “Yếu thủy ba nghìn, ngô thủ nhất bầu uống “Người, nay có thể mấy người. Hoàng đế và tửu sắc kết hợp với nhau, bởi vậy tử tham tổ hợp cũng có thể là quán bar, phòng khiêu vũ công tác.

Trước đó vài ngày nhất vị trẻ tuổi, khoảng chừng ba mươi quang cảnh, chạy tới cho ta thầy tướng số. Mạng của hắn cung ở dậu, dương lương tọa thủ, đệ tam hạn cung tài bạch, can cung giáp sư thái dương Hóa kị nhập bản mệnh cung mệnh, mặt trời là điện thoại, thiên lương là bạch kẻ trộm thất, ta suy tư một chút, nói cho hắn biết thuyết: “Nâm có đúng hay không lợi dụng điện thoại việc buôn bán?”. Thanh niên kia cười thuyết: “Hắc, chân tiên, ta đang làm buồng điện thoại.” mất mặt, nguyên lai là cảo ứng triệu đứng tên, nhân không thể xem bề ngoài, dáng dấp lớn lên thanh tú, lại tố không đứng đắn hoạt động.

Hà lạc tử vi đẩu sổ, sử dụng tinh tổng cộng là mười tám khỏa. Mười bốn khỏa chủ tinh, cộng thêm tả, bên phải, xương, khúc, tư liệt kê thập

Tám sao đại biểu hành nghiệp như sau:

Tử vi tinh:

Như trân quý phụ tùng, nhà cao tầng, cao cấp gia câu. Tử tương đồng lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên công chức, đi làm tốt hơn. Giống nhau đàm tử vi, đều nói tử vi là quan lộc chủ, chính xác thuyết pháp là tử vi yếu nhập cung Quan lộc, mà lại yếu hóa quyền có thể tả hữu, hội xương khúc, mới có thể quý hiển. Nhược không có kể trên điều kiện phối hợp, chích nên đi làm, muốn làm đại lão bản, chủ quản, sợ rằng rất khó.

Thiên cơ tinh:

Và trục có liên quan hành nghiệp, như: Máy hơi nước xa tài liệu đi, máy hơi nước xa bảo dưỡng hán, máy tiện gia công hán. Thiên cơ là động tinh, dịch mã tinh, bởi vậy lúc nào cũng thay đổi, tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp. Như cá thị sinh ý, chợ rau thị sinh ý, hoặc thiết hàng sinh ý, bán sỉ đi chờ.

Thái dương tinh:

Thái dương bính hỏa, là trời can vị thứ ba, kỳ ngụ có tam dương khai thái ý. Cho nên thái dương thích “Can thiệp vào”, hảo biểu hiện, không khỏi yếu lao lực bôn ba. Thái dương cũng giống trưng quang minh, bác ái, bởi vậy thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh thích hợp. Thái dương chuyên gia, rộng lượng, không thích hợp làm tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn không coi trọng tiền tài của cho nên. Thái dương và Thái âm đều là dịch mã tinh, nhược hội sinh cùng cung hoặc đối cung, tâm tính đều không ổn định, cho nên lo lắng công tác thì yếu dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người so sánh thích hợp. Thái dương cũng đại diện nguồn sinh lực, động lực (môtơ, động cơ, máy phát điện), và điện có liên quan hành nghiệp.

Sao Vũ khúc:

Ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên cơ quan tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán. Thiết năm sinh can là nhâm, hoặc cung mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu đường dài kế hoạch, viễn trình đầu tư bất năng có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì và tiền mặt kế toán hữu quan, nhược hội thiên tướng, đại thể làm lạp bảo hiểm công tác, hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y. Hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, làm việc quả cảm, như đinh đóng cột, bình thường không thương nói, thiết tưởng loại này tính tình người đó không phải là ngoại khoa suốt đời thí sinh tốt nhất sao? Vũ giết tổ hợp thì đại ngoại khoa, ví dụ như phân cách trẻ sinh đôi kết hợp, thân mật giải phẫu, thận nhổ trồng chờ sự giải phẫu ngoại khoa y sư. Lý thương, chích cái loại này tiểu ngoại khoa là liêm giết tổ hợp. Vũ sát cũng khá quân cảnh.

Thiên đồng tinh:

Là lưu động nước, có thể dùng để uống nước, là phúc tinh, con cái, thích nhân gia chiếu cố. Cho nên thiên đồng là sự nghiệp còn là ăn vặt, đồ ăn vặt nghiệp, như quán ăn nhỏ, bính càn kẹo điếm chờ. Thiên đồng cũng nên làm phục vụ tính chất công tác, như phục công chức, giáo sư, địa lý sư chờ so sánh tự do, buông lỏng công tác. Cũng thuộc về bách hóa, phục sức, xem xét vật, trang sức phẩm chờ. Thiên đồng nếu như tọa mệnh, người này tương đối không chủ động, nếu không thụ thúc giục, không được sơn cùng thủy tận thời gian không chịu động. Cho nên danh tác, đại đảm đương công tác, hắn chắc là sẽ không đi làm. Giả thiết cho hắn một chủ công tác, hắn ngược lại tình nguyện làm cái quầy bar tiểu đệ tới dễ dàng không có áp lực.

Sao Liêm trinh:

Đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên kỳ doanh nghiệp trạng thái là cửa hàng bán lẻ, mà không phải là chạy ngoài vụ. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, như điện thị, máy vi tính, sao chụp cơ, ghi hình cơ, máy vi tính chờ, phàm là có điện, dụng cụ tinh vi đều là, cho nên tuyển trạch nghi khí mua bán hành nghiệp khá thích hợp.

Bính năm sinh ra thao tác nghi khí, trục trặc tỷ số hơi cao, đắp bính khiến cho liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng. Lưu nhật phùng bính, hay nhất ít lái xe, điện tử, mạch lắp ráp bộ phận đặc biệt dễ mắc lỗi.

Liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, hội thất sát (xơ xác tiêu điều ngôi sao), cách điệu cao người có thể là hộ sĩ, cách cục thấp là mã sát kê tiểu thư, cũng có ở chợ bán thức ăn sát kê ép.

Liêm trinh là cấn đất, là rẫy, ruộng cạn, hoa quả vườn, cho nên liêm trinh là sự nghiệp cũng có làm hoa quả mua bán.

Có một hồi, nơi đây – tân trúc tân uyển đem cơm cho điếm lão bản có việc gấp tìm kiếm kỳ thê. Đặc biệt đến đây tướng tin, lúc đó ta đối chiếu hắn lưu thời cung phu thê, can cung là bính khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập dậu cung, dậu cung tổ hợp là liêm phá, thế là ta to gan giả thiết: “Khả năng khứ họ Tây Môn thị trường thịt heo điếm hoặc hoa quả điếm.” sự hậu truy tung, quả nhiên liệu chuẩn. Nhớ năm đó trung hoà Chu lão sư (đã qua thế) liệu sự như thần, dùng hay một chiêu này ba.

Thiên phủ tinh:

Mậu thổ, lộc kho ngôi sao, lộc hay lương bổng, không có trở ngại, cũng đủ sinh hoạt mà thôi, cũng không biểu thị rất có tiền mặt. Bởi vậy Thiên phủ là tiền lương giai cấp. Vừa Thiên phủ thuần dương đất, cá tính tự phụ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, sĩ diện, nhược làm thuê sinh nhân khá dễ triển kỳ trường tài, chính là cao đoạt được đi làm người. Thiên phủ dương đất là đất của mặt ngoài, cho nên và chăn nuôi nghiệp hữu quan. Như nuôi lộc, bò, dương, nga chờ ăn cỏ động vật. Cẩu heo bốn chân động vật là phá quân. Loại nấm hương, măng, hoặc thu mua buôn bán nấm hương, măng X khách cũng có thể.

Thái âm tinh:

Phạn điếm, lò xo sàng, nệm, phòng xép cho thuê nghiệp, đồ trang điểm, và thích chưng diện có liên quan tiêu hao phẩm. Như khố miệt, tắm khiết tinh, chất hóa học. Phàm nhật nguyệt đều là dịch mã tinh động, cho nên bởi vì cho thuê nghiệp hữu quan, như tắc xi, du lãm xa, xe container, còn có ngư nhân, thuyền viên chờ.

Tham lang tinh:

Giáp mộc là tạo hóa của thủy, cho nên tham lang hành nghiệp rất nhiều nước tiểu giáo sư. Giáp là thủy, nghĩa rộng là nguyên liệu, và công nghiệp hữu quan người, như nguyên liệu đi, tài liệu đi, bó củi đi, chỉ nghiệp chờ.

Tham lang vừa quý thủy đào hoa tinh, chủ đa tài nghệ, có thể làm diễn nghệ, nghệ thuật công tác, hoặc tài đánh cờ, nhạc khí. Và rượu hữu quan, như tham lang như hợi tử, mà lại là cung mệnh, rất khả năng làm rượu nữ công tác. Liêm tham ở hợi gia đà la là buôn lậu.

Cự môn tinh:

Ám tinh, biểu không có giấy phép, một có thân phận cho phép, rất nhiều làm ngầm doanh nghiệp người, như phù tử tiên, kê đồng, đi chân trần tiên (mật y) chờ. Cự môn cũng là khoa đa mà tạp tổng hợp lại y viện, chuyên khoa y viện không thuộc về sinh cự môn, là thiên lương. Xuất bản, in ấn, y sư, giáo dục giới, và khẩu tài có liên quan công tác. Duy tuyệt đối đa số là làm hạ, không được nộp thuế kim, nhược đăng ký doanh nghiệp ngược lại không làm được. Cự môn là đánh bạc tinh, chắc là sẽ không đổ mạt trượt, tính tình phương diện cũng sẽ đổ mệnh, đổ sự nghiệp, đi tư.

Thiên tướng tinh:

Lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao, nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may, thợ may gia công. Thiên tướng cũng có thể là tiệc đứng, cao cấp ăn uống nghiệp, chụp ảnh phục sức.

Thiên lương tinh:

Mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và chính phủ cơ cấu lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như cao cấp đơn vị, viện dưỡng lão, có giấy phép phòng khám bệnh, trung y dược liệu chờ. Hắn như hồng ngôi sao ca nhạc, hoặc ca thính thợ cả, phòng khiêu vũ chủ, ăn uống quản lí, cán bộ cao cấp, giai thuộc thiên lương là sự nghiệp.

Thất sát tinh:

Thất sát là xơ xác tiêu điều ngôi sao, nên làm quân y so sánh có phát triển, từ thương bất lợi, làm thuê sinh nhân tương đối yên ổn. Thất sát là loài bò sát loại, kinh khủng trạng thái người, như đoàn tàu, thai xa, một chuỗi dài kim chúc liên tiếp ở nghi khí, có lực sát thương gì đó, nếu như bến tàu thành hàng đội thuyền cũng là. Lo lắng thất sát hành nghiệp thì không ngại từ phương diện này khứ thiết tưởng.

Phá quân tinh:

Là quý thủy, biển rộng thủy. Là phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ, đánh giá vật thương, xe container, tạp hoá điếm. Tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, như nước điện, sách thuyền nghiệp, sách phòng công tác, máy ủi đất, quái thủ chờ.

Phá quân vừa là viễn dương vận tải đường thuỷ sự nghiệp. Thiên đồng, Thái âm, thiên tướng, phá quân ngũ hành thuộc tính đều là thủy, duy phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao. Phán đoán hành nghiệp thì, ứng với chỉ những thứ này tinh ngũ hành thuộc tính gia dĩ khu phân. Như Thái âm, phá quân cùng là đi thuyền nhân, nhưng Thái âm là Trường Giang và Hoàng Hà, gần biển, là ngư nhân, phá quân là viễn dương tàu hàng, thương thuyền hoặc viễn dương ngư nghiệp, Thái âm là đồ trang điểm, phá quân không thuộc về sinh đồ trang điểm.

Tả phụ:

Và tay lái có liên quan công tác, như tài xế, tư tua, hoặc chuyển hoàn tính công tác.

Hữu bật:

Là truyền lệnh ngôi sao, nhiệt tâm, không câu nệ, làm thừa thượng khải hạ người trung gian khá thích hợp.

Văn xương:

Công văn, bút lông, quà tặng. Có thể làm kháo chủy can thiệp công tác chờ.

Văn khúc:

Viết thay, văn phòng phẩm. Khẩu tài có liên quan công tác, như thầy tướng số tiên.

Xương khúc hợp luận:

Tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

● luận tiến tài

Thập ma thời gian có tài tiến hiện ra, tiến nhiều ít? Ai vậy đều quan tâm sự. Chúng ta hầu như có thể nói khẳng định: Mỗi một một thầy tướng số người tùy thời đều ở đây thay mình suy tính làm sao tiến tài, nhưng lại có mấy người chân chính cho mình tính đúng quá? Sở dĩ đoán không chính xác nguyên nhân, mà lại để cho ta tới tác một phân tích:

Nhân sự to và nhiều, cũng không bất luận cái gì thứ nhất tiến tài mạch lạc, có thể bộ nhập bất kỳ mệnh phổ. Mỗi người mưu sinh phương pháp bất đồng, thu chi tình huống khác nhau, đây là chỗ mấu chốt. Thiết doanh nghiệp sở, cửa hàng bán lẻ sinh ý, nhượng khách nhân tới cửa, và kinh doanh ngoại vụ đẩy mạnh tiêu thụ, tiến tài lộ tuyến ngay cả có biệt. Mượn tại gia mở tiệm mà nói, có chính một mình kinh doanh, có phu thê đương, có huynh đệ đương, có phụ tử đương, thu vào ngân chính là ta hoặc là hắn, tiến tài hiện ra khác nhau, tiền mặt buôn bán và treo trướng sinh ý cũng các bất đồng.

Tật ách hóa lộc nhập phụ mẫu, có thể là thứ nhất tiến tài công thức, giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng có thể là thứ nhất tiến tài công thức, như vậy phán đoán suy luận thì đương làm sao lấy hay bỏ? Ngoại trừ giá thứ hai công thức ở ngoài, có đúng hay không còn có những thứ khác cách, đáp án là: Đương nhiên có.

Cung tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương, như công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở chờ, ta thiết tràng phòng, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý. Tật ách hóa lộc nhập phụ mẫu là tiến tài hiện ra, như vậy này đây bản bàn là sử dụng, còn là thượng nhất cấp bàn hóa cấp tiếp theo cấp bàn sử dụng, hoặc tiếp theo cấp bàn hóa cấp thượng nhất cấp bàn có não ca, giá ở giữa các lộ cao nhân đều là các thuyết các nói, chưa kết luận được. Chúng ta thực không cần cuốn vào khẩu chiến viết phê phán vòng xoáy, tăng thêm làm phức tạp, hãy để cho chúng ta cùng đi tham thảo có thể dựa nhất kinh nghiệm lời tuyên bố.

(đồ 03) nào đó tạo kinh doanh học bổ túc ban, tiền tài do kỳ thê quản lí xuất nạp.

Đại hạn ở thìn, đại giao hữu ở dậu, can tân cự môn hóa lộc nhập bản mệnh, biểu giá một đại hạn tài vận hảo. Đương lưu niên đi vào xấu cung, là bản đại hạn trung tối phong cảnh một trong năm.

Vấn đề tham thảo: Bản bàn cung tử nữ tân cự môn hóa lộc nhập mệnh, biểu kiếm lấy học sinh học phí hoặc kháo vãn bối, thuộc hạ kiếm tiền. Đương vở trở thành đại giao hữu thì, là vì đại giao hữu phi hóa lộc nhập bản mệnh, đại giao hữu là đại tử tài bạch, là tiền của học sinh tài, phi hóa lộc nhập mệnh, biểu tiền của học sinh ta phải đáo. Lưu niên ở xấu, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu huynh, huynh đệ là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, coi là kho vị, phi hóa lộc nhập lưu huynh (lưu niên huynh đệ cung), khiếu nhập kho, biểu xấu năm đại mở hàng, tài vận hơi tệ. Từ một cái góc độ khác đến xem, lưu niên ở xấu, lưu phu ở hợi, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu phu cha mẹ của, phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cung Nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ. Bản tạo do thê quản lý tài sản, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu niên phu thê cha mẹ của, coi là tiến tài hiện ra.

Nói chung, tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu tiến tài hiện ra. Bởi vì tật ách là quan lộc điền trạch, là sống tài địa phương, phụ mẫu thì là tài bạch giao hữu cung vị. Vừa phi hóa lộc nhập phụ mẫu là tiến tài, mà bản tạo phi phi hóa lộc nhập phụ mẫu, mà là phi hóa lộc nhập huynh đệ, nguyên nhân là bản tạo tài vụ do kỳ thê quản lí, cho nên dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ là tiến tài, huynh đệ vi phu thê (cung phu thê) cha mẹ của, tầng này nâm có thể để ý phải nhận được sao?

Tựu hà lạc tử vi đẩu sổ mà nói, khó nhất phán đoán nghiệm được bộ phận, yếu thuộc tiến tài và hôn nhân nhị hạng.

Tài, tật, quan, điền, còn lại được cung vị thì xưng là tha cung (không thuộc về sinh ta cung vị). Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung biểu cho ta, ta cung phi hóa lộc nhập tha cung biểu ta làm cho.

Giảng tài, lộc quyền khoa kị đều sử dụng. Lộc tối dùng được, biểu cuồn cuộn không ngừng một khoản nhận một khoản, quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như trên ban tộc, một tháng tiền lương túi. Có thể nghĩ, nói tài yếu dĩ lộc đáng yêu nhất. Khoa chỉ là “Quý nhân”, là ta thiếu tiền dùng thời gian, hợp thời có người vươn viện thủ, cùng với kháo nhân cứu tế, không bằng chính hội kiếm được được khoái trá. Khoa cũng có thể là một loại thấp thu nhập, rất THUẬN, không có trở ngại hiện tượng.

Phụ mẫu là giao hữu tài, cung phụ mẫu Thiên can hóa lộc nhập mệnh, biểu thị ta thu được bằng hữu tiền tài.

Phụ mẫu hóa lộc nhập huynh đệ, huynh đệ là điền trạch tài bạch, biểu bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta lai, tại gia mở tiệm, đây là thứ nhất tiến tài lộ tuyến.

Phụ mẫu hóa lộc nhập tật ách, là bằng hữu đem tiền hoa ở trên người ta, hoặc ta bả kiếm được tiền tiêu ở trên người, cũng có thể là ta bả kiếm tới tiền phóng ở trên người.

Phụ mẫu hóa lộc nhập điền trạch, điền trạch là tài của kho, biểu thu nhập tiền mặt có thể dự trữ đứng lên. Điền trạch là tài của kho, huynh đệ cũng gọi là tài của kho, giống nhau là tài của kho, kỳ thực không giống với. Phi hóa lộc nhập điền trạch, biểu cất dấu, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu nhập tiền phóng ở nhà tố linh tinh chi chỉ dùng, là thần tài qua cửa. Cung điền trạch là tài bạch tật ách, là tài thân thể, bị coi là kho, có cất dấu ý, sử dụng kế toán học khái niệm mà nói, là nói tồn không cần công quỹ. Huynh đệ cung là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, chúng ta bả điền trạch đương gia đình, như vậy huynh đệ là điền trạch tài bạch, không phải là nhà ta tiền sao.

Hà lạc phái sử dụng tứ hóa phán đoán cơ hội. Thái tông sư cực kỳ môn nhân — cửu tử kết lan, giảng “Thiên nhân hợp nhất “Nói đến, là một loại ba cấp nhảy phi pháp, dĩ đại hạn là môi giới, thượng ứng với bản mệnh hạ ứng với lưu niên, năm hóa cấp mệnh sử dụng, nguyệt hóa cấp hạn sử dụng, là thiên nhân hợp nhất. Cao nhân từ tịnh quan tiên sinh giảng âm dương hợp mà sổ sinh, là tiếp theo cấp bàn hóa trở lại cấp thượng nhất cấp bàn sử dụng. Thái thị Từ thị công lực giai ở trên ta, ta học lưỡng thị đánh ngươi một tây, thiên nhân hợp nhất, âm dương hợp mà sổ sinh hai người đều sử dụng, lánh phương diện ta phát minh “Đồng bộ đoạn quyết”, là từ nguyên mệnh bàn can hóa xuất một viên lộc kị, một đường truy tung hạn, năm, nguyệt, tôi ngày xưa luận mệnh phương thức, hằng không có nhất định hình thức, nhưng yêu cầu rất nhanh, tinh chuẩn. Học thầy tướng số, khẩn yếu nhất phải có ăn khớp suy lý đầu não, còn muốn có linh khí. Cái gọi là “Linh khí”, giống như thường ngữ nói “Thần giao cách cảm một điểm thông ” ý tứ hàm xúc. Mệnh lý phục vụ thì, thường thường người tới sở nói vấn đề cũng không phải là hoàn toàn có thể ở mệnh bàn thượng tìm được đáp án, lại kháo trứ một điểm linh thông ở vài phần một trong miểu trong nháy mắt, tổng hợp lại ra một tuyệt đối đáp án chính xác, đây là phải có linh khí nguyên nhân.

Trở lại chuyện chính, mệnh, huynh, phu, tử, tài, tật… Chờ mười hai cung, các có thể làm gốc cung, luận cung biến thành ra lộc quyền khoa kị, ở ứng với bản cung cát hung hối lận, điểm này là hà lạc tử vi đẩu sổ là tối trọng yếu một vòng, thiết cung mệnh (tài bạch khí số vị) hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến là tài bạch phụ tật tuyến, phụ tật tuyến còn gọi là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn thăng. Tài của quan hóa tam cát nhập tài cha tật tuyến, biểu tiền tài phương diện “Quý nhân hiện “. Có thể rất thông thuận. Nhược tài của quan tam cát không vào tài cha tật tuyến, mà hóa kỵ nhập thì hung. Nhất là cung mệnh (tài của quan) hóa kỵ nhập tử nữ (tài bạch cha mẹ của) xung điền trạch (tài bạch tật ách), chúng ta có thể nói khẳng định, người này suốt đời cấn tiền tài vô duyên, chích nên đi làm, cầu tài không bằng yêu cầu danh, cá và hùng chưởng khả năng bỏ thứ nhất.

Tái giả thiết: Mệnh hóa kỵ nhập phụ tật tuyến (nguyên mệnh bàn thượng). Cũng chính là tài bạch quan lộc Hóa kị nhập tài bạch huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến lại bảo thành tựu tuyến, hóa kỵ nhập giá một đường, biểu thị đến đây một đời người tiền tài không có thành tựu. Như nhau còn là đi yêu cầu danh lộ tuyến muốn tới được thông minh, đi làm so sánh yên ổn.

Một đoạn này phân tích, là ta độc đáo lĩnh ngộ, là chưa từng quá hiện, thành là hà lạc tử vi đẩu sổ tầng cao nhất để ý thì, vụ thỉnh luôn mãi đẽo gọt, tầng này để ý thông, còn lại mười hai cung hối lận cũng có thể lần lượt để ý thì loại suy vận dụng. Là học chi đạo quý ở minh bạch đạo lý, nghiên cứu học vấn có thể đạt được thông hiểu đạo lí giai đoạn, vận dụng của hay có thể tự tồn ư nhất tâm.

Tiền tiết tá nào đó lão sư của mệnh tạo luận tiến tài hiện ra ất tiết, tư tái dĩ cai tạo thiết thí luận phát tài quan niệm:

Tiền thế nào kiếm được, xem ai hóa lộc cho ta, nói cách khác, ở đâu cung hóa lộc tài bạch, tựu biểu thị tiền từ đâu lai. Tiền sao vậy kiếm được, khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài bạch, và tiền tiết phi hóa lộc nhập huynh đệ, phi hóa lộc nhập phụ mẫu là tiến tài hiện ra, hình như có mâu thuẫn, kỳ thực không được nhiên, đây là nhị con ngựa sự. Tiến tài hiện ra là thấy thập ma thời gian có tiến trướng, điểm này giảng sử dụng thập ma phương thức trước trận chiến, là mưu sinh phương pháp, điểm này yếu phân chia rõ ràng.

(đồ 04) nhất cung hóa lộc nhập tài bạch, biểu tiền sao vậy kiếm được, bản tạo tài bạch vô chủ tinh, tựu khán kỳ giấu tức giận địa phương (tài giấu tức giận địa phương hay cung mệnh). Tài bạch giấu tức giận địa phương tọa cự môn, thùy khiến cho cự môn hóa lộc, cung tử nữ tân khiến cho cự môn hóa lộc. Hóa lộc tới cung vị là tử nữ, biểu tiền tài tử nữ cho ta, nhưng giống nhau thanh tráng niên nhân kiếm tiền dưỡng dục tử nữ cũng có, tử nữ cho ta tiền tài sự thực là không có khả năng, tử nữ phi hóa lộc nhập mệnh ứng với giải trừ mà sống dục tử nữ rồi sau đó kiếm tiền cơ vận tiệm khai. Lánh phương diện cũng biểu thị phát tài phương thức có thể tuyển nhận học đồ hỗ trợ kiếm lấy, hoặc huấn luyện nghiệp vụ đại diện thay ta phát tài, tổng kết một câu nói, kiếm vãn bối “Lợi đầu”.

Đương đại hạn đi để thìn cung, bản mệnh cung tử nữ biến thành đại hạn cung Nô bộc, liền trở thành giao hữu (đại hạn) phi hóa lộc nhập mệnh (bản bàn), biểu đến đây đại hạn mười năm tài vận hơi tệ. Lưu niên đi vào xấu cung, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu điền tài bạch, biểu một năm này rất phong cảnh, trong sinh hoạt phí sử dụng rất giàu đủ. Có đặc biệt nói rõ chính là phi hóa lộc nhập huynh đệ (điền của tài) là thần tài qua cửa. Phi hóa lộc nhập điền trạch tương đối khả năng dự trữ đứng lên, hoặc mua phòng địa sản.

(đồ 05) lưu niên nhập dần cung, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu phu, tài vận tự không bằng xấu cung như vậy hảo, duy lên trời có đức hiếu sinh, mà lại khán lưu niên đức giao hữu hóa lộc nhập bản mệnh điền trạch, phi hóa lộc nhập cung vị mà lại là cánh đồng tài bạch (Đại huynh), cho nên triển vọng một năm tài vận vẫn là không sai. Nhược muốn vào một tầng giải trừ mấy tháng tốt hơn, như vậy dĩ mão cung tố xác định địa điểm (hóa lộc cung vị). Đương lưu nguyệt nhập mão, thìn, vị, thân, hợi, tử, là tài vận tương đối xem trọng tháng. Vừa đấu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập lưu niên mệnh, huynh, tài, điền chờ, đồng thời cũng biểu thị tiến tài hiện ra. Nhưng có một đại tiền đề ngàn vạn lần yếu châm chước, đã lộc bất khả phạm huý, Lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung. Cát chỗ giấu hung giải thích là “Nhìn mỹ cảnh đã đang nhìn, vừa thành thiên không”. Giống vậy thu gặt đêm trước thiên gặp bão.

● luận thăng thiên

Thăng thiên là tối trọng yếu hai cung vị, nhất là phụ mẫu, một… khác là quan lộc. Bản bàn quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, đến đây một đời người tiền đồ quang minh. Học sinh thời đại công khóa hảo mô phạm học sinh, lĩnh học bổng, chi phí chung sinh, quyền nhập là chăm chú nỗ lực công khóa hảo, khoa nhập còn lại là “Cuộc đời không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi phân”, cuộc thi thời gian cùng học hội hỗ trợ, hoặc lão sư tống điểm, đắp kỳ “Khoa trứ quý nhân cũng”, kị không bàn nữa. Tam cát nhập cung phụ mẫu cho nên giai, nhưng Hóa kị như nhập bản cung hoặc đối cung phá tan, cũng là vô tế sinh sự. Đi vận khán đại quan hóa tam cát có vô nhập bản phụ, có, thì đến đây hạn mười năm “Có ánh sáng minh, vận đồ hảo “. Nhược lưu quan tái phi hóa lộc nhập tổ phụ một năm này nhất định thăng. Nhân sự của to và nhiều, thăng thiên phán đoán pháp không chỉ cực hạn sinh thứ nhất, kể trên bất quá là phán đoán pháp một trong loại mà thôi.

Quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu chủ tấn thăng, nhược phụ mẫu vô chủ tinh, hoặc là chủ tinh không được tứ hóa khán tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách thị cùng nhập phụ mẫu, duy phi hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu so sánh hư, thẳng vào phụ mẫu so sánh thực. Mà ở hành chánh quan thự nhậm chức người, dĩ phi hóa lộc nhập phụ mẫu tối quản sử dụng, nếu vì quốc doanh sự nghiệp cơ cấu, thì dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc nhập giao hữu so sánh có lợi. Phụ tật là công văn tuyến chủ tấn thăng, huynh giao hữu vì trở thành tựu tuyến, biểu đề bạt. Tấn thăng và đề bạt bất tận tương đồng, tấn thăng như lên thê, từng bước cao thăng, đề bạt là một đêm thành danh, bộ nhất cú tứ trụ thôi mệnh danh từ mà nói, khiếu “Dị lộ ra sĩ”, như Khương Tử Nha phát tích và sông nhỏ.

● thăng thiên (tiếp theo luận)

(đồ 06) thiên mệnh hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan, lưu niên hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ thăng thiên, như hóa lộc canh nghiệm, biểu sinh quan vừa tăng lương.

Thiết nào đó tạo dương cự tọa mệnh ở dần, đại hạn đi để tị cung, can tân khiến cho thái dương hóa quyền nhập bản mệnh, đương lưu niên nhập thìn vị, lưu niên ở thân, là vì nhập mệnh của đối cung, một năm này có thăng thiên dấu hiệu, hoặc lưu niên nhập thân cũng biểu thăng thiên, nhưng yếu xem xét đại hạn quản hạt mười năm, kỳ lưu niên hoặc lưu quan, ở đâu người đi đầu tiến nhập của năm ưu tiên lo lắng.

● tiêu thụ bên ngoài nhận định

Tiêu thụ bên ngoài khán cung thiên di và cung phu thê, dĩ thiên di tố bản cung, phu thê trở thành thiên di quan lộc. Trước phải xem xét giá lưỡng cung tinh tình. Tinh tình tư liệu trên phố bán thư nói có chút tường tận, ở đây không nhiều lắm lắm lời, cận tựu hà lạc tứ hóa bộ phận gia dĩ nói rõ.

Lưu niên cung phu thê hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật tuyến, biểu năm nay cùng người ký hợp đồng thuận lợi. Thiết như phi hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu thất phân thiên thành ba phần nỗ lực có thể thành sự, quyền nhập nỗ lực nhiều ít thành tựu thì bấy nhiêu, khoa không có trở ngại, không có ngựa phát, hóa kỵ nhập có công văn thượng phiền phức, bất khả cùng người ký hợp đồng. Tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương (đại hạn) hiện thực cách điệu cao. Tiêu thụ bên ngoài “Lợi đầu” Làm sao, kiếm không được kiếm tiền, khán lưu niên phụ mẫu hóa lộc có vô nhập đại hạn bàn mệnh, huynh, tài, điền, có thì cát, kị xung giá ta cung vị thì hung.

Xung thiên di năm nay tiêu thụ bên ngoài bất hảo. Xung nữ năm nay không có đơn đặt hàng.

※ thất nghiệp đảo điếm thỉnh xem thêm đồng bộ đoạn quyết.

● luận hợp hỏa

Tiên xem xét cung Nô bộc, thị kỳ tinh tình có hay không may mắn. Tái dĩ giao hữu quan lộc (cung tử nữ) khứ hóa tam cát, nhược lộc quyền khoa nhập cha ta tật tuyến, huynh giao hữu tuyến, biểu có thể hợp hỏa, như con nữ Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến, phụ tật tuyến, hợp hỏa vạn không thể được. Hóa kỵ nhập phụ tật tuyến có công văn thượng phiền phức, hóa kỵ nhập huynh giao hữu tuyến, bất năng thành sự. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương, cũng có thể hợp hỏa. Kị không nhất định là hung, hóa kỵ nhập quan xung quan, biểu xung động sự nghiệp hiển như may mắn. Kị có dính tính, có đôi khi muốn đem nó đương kết hợp khán. Ví dụ như tử nữ hóa kỵ nhập quan lộc, biểu giao hữu là sự nghiệp và sự nghiệp của ta kết hợp với nhau.

Phụ mẫu là công văn cung, năm sinh can hóa kỵ nhập hoặc cung Quan lộc hóa kỵ nhập, suốt đời công văn thị phi đa, không thích hợp cùng người hợp hỏa, cân hỗ trợ

Hội, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

Phụ mẫu hóa quyền nhập cung mệnh, biểu thị mệnh tạo bản thân ra kỹ thuật cổ, đại hạn, lưu niên tứ hóa yếu kiêm tố. Hợp hỏa nhân số khán cung Nô bộc ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, đất cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần công ty hữu hạn là đại chúng sự nghiệp, không được dĩ hợp hỏa luận.

Tài chính ngạch khán cung phụ mẫu (giao hữu tài).

Doanh nghiệp hạng mục dĩ tài bạch lộc quyền khoa hóa kỵ nhập ta ra lệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trứ ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp, kỳ pháp và tiền thuật kiên quyết thi hành nghiệp cùng thôi.

● luận tuyển cử

Đại hạn cung Quan lộc, kỳ can biến thành ra của lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ mẫu tật ách giá một đường, nhị cung bất luận cái gì nhất cung đều đoán, biểu thị giá một đại hạn “Công danh” có hi vọng, là đảng đề danh, có thể được tuyển. Ghi nhớ kỹ giá một để ý thì, phụ tật tuyến lại bảo công văn tuyến, và công danh hữu quan, là thăng thiên, tấn thăng, thăng hoa, là làm từng bước có được, ví dụ như công vụ nhân viên kháo đánh giá thành tích; thăng chờ. Hắn như đọc sách, cuộc thi, hoặc và công vụ bộ phận then chốt bàn bạc, như xin độc quyền, xin di dân cũng rất thuận lợi.

Đại quan hóa lộc nhập phụ mẫu, và quyền nhập khoa nhập các hữu đẳng cấp, phi hóa lộc nhập phụ mẫu là cao phiếu được tuyển, dễ dàng lai. Quyền nhập yếu nỗ lực, được tuyển không thành vấn đề, khoa nhập là ta van ngươi phụ lão huynh đệ ban cho “Đồng tình” nhất phiếu. “Khoa” khiếu quý nhân, là xin giúp đỡ sinh nhân, mà nhân gia dành cho đồng tình, rất hiền hoà, hảo thương lượng. Hóa kỵ nhập không thích hợp, một có hi vọng.

Lưu quan cũng muốn lo lắng, tranh cử một năm này, lưu quan hóa lộc quyền khoa có hay không nhập đại hạn phụ tật tuyến, có thì cũng có thể xác thực định, ổn định chọn. Nhưng tuyệt không năng lực phạm huý xung.

“Đảng ngoại” dĩ quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập huynh giao hữu tuyến, hóa kỵ nhập không bàn nữa.

● luận xuất ngoại

Thiên di (phiếm chỉ mệnh hạn) hóa lộc nhập dần thân tị hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác. Thiên di hóa lộc nhập tử ngọ mão dậu đào hoa địa là xuất ngoại ngắm cảnh.

Thiên di hóa lộc nhập thìn tuất xấu vị là nã thẻ xanh, di dân nước ngoài. Một năm kia đi ra ngoài khán đại hạn Hóa kị của xung cung, đương lưu niên đi tới

Một năm này xuất ngoại. Nói thẳng thuyết: Đại thiên xung lưu niên biểu xuất quốc chi năm. Vừa tam hợp phái nhận định là lợi dụng tinh tình, đương lưu niên nhập dần thân tị hợi động tinh (cơ nguyệt cùng lương Sát Phá Lang, thái dương) hội thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

● cuộc thi và chỉ số thông minh

Xương khúc nhập mệnh, phú văn thượng thuyết: Không được độc thi thư cũng có thể nhân, nguyên ý là cho dù một đọc sách bao nhiêu, nhưng cho người cảm giác cũng là rất có học vấn. Thông thường giải thích của ta và nguyên ý hơi có xuất nhập: “Cũng có thể nhân” phía trên là “Không được độc thi thư”, biểu đầu óc tốt, năng lực suy một ra ba, nghe một hiểu mười, nói rất êm tai, nhưng học tập thái độ cũng không tích cực. Nói thích sử dụng cổ nhân thơ từ, cho người cảm giác rất khả ái, đó là ấn tượng đầu tiên, chân chính và hắn ở chung lâu, tương sẽ phát hiện không nhiều thực sự, căn cơ nông cạn. Xương khúc giáp mệnh di truyền gien rất tốt, thông minh. Nhưng chân chính có nội hàm là xương khúc khôi việt nhập tật ách. Xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, cho người cảm giác giống vậy buổi trưa thái dương, thực sự là “Tường huy hoàng”, nhưng từ từ ngã về tây, càng đi hậu lại càng không được sao vậy dạng. Xương khúc khôi việt nhập tật ách, giống vậy buổi sáng thái dương, và hắn ở chung cửu, việt giác kỳ sáng sủa chiếu nhân. Đây là khán chỉ số thông minh cao thấp phương pháp. Đương nhiên những thứ khác tinh tình cũng muốn lo lắng.

Xương khúc nhập điền trạch là trong thư rất nhiều, cũng không thích đọc thư.

Bản quan hóa lộc nhập phụ mẫu là thư đọc tốt, rất nhẹ nhàng. Quyền nhập là chăm chú rồi sau đó công khóa hảo, khoa nhập là “Cuộc đời vô đại chí, nhưng yêu cầu sáu mươi phân”, cuộc thi thời gian “Nhanh tay lẹ mắt”, cùng học đả “Giấy thông hành”. Hóa kỵ nhập công khóa rất thái.

Chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc của lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật tuyến và huynh giao hữu tuyến.

Bản quan tứ hóa không vào phụ mẫu (vô chủ tinh hoặc chủ tinh không được tứ hóa) khán tật ách, nhập phụ mẫu tài hoa so sánh lộ ra ngoài, nhập tật ách so sánh sâu giấu. Không vào phụ tật khán huynh giao hữu. Tại sao khán chỉ số thông minh yếu liên quan đến phụ tật, huynh giao hữu, cung mệnh… này cung vị? Phụ mẫu vừa xưng tướng mạo cung, là phụ thân cung vị, và di truyền gien hữu quan, nô bộc là phụ mẫu giấu khí địa phương, cung mệnh là ý thức sinh mệnh, tinh thần sinh mệnh, tật ách là thân thể, bản năng sinh mệnh, huynh đệ là của ta thân thể (tật ách) giấu tức giận địa phương. Bởi vậy và chỉ số thông minh cao thấp, công khóa ưu khuyết có liên quan cung vị, cũng bao quát có: Mệnh, huynh, tật, giao hữu, phụ chờ ngũ cung vị. Trở lên tự thuật “Tuyệt đối chuẩn”.

Năm mới ta phục vụ giáo dục giới, từ phùng giáp học viện đáo tân bộ nước tiểu, từ thai mập công ty cán bộ cao cấp huấn luyện ban, đáo nước tiểu việc học phụ đạo, học sinh giai tầng có nhi đồng, thanh thiếu niên, trung niên nhân, mà lại bản thân tiền hậu tham gia cao phổ thi mười tám năm, có thể nói là “Thi côn”. Sở dĩ ta nghĩ dĩ ta từng trải lai phân tích tầng này, có thể nói là thế giới cấp “Tiêu chuẩn cao nhất”.

Trên phố sinh sản nhiều tác gia bộ sách võ thuật, vĩnh viễn làm cho thu thập không xong.

Hắn một mặt lục lọi một mặt ba ô vuông, nói một cách thẳng thừng sợ rằng trồng liền vụ người bản thân đều không có làm rõ… tác phẩm, chúng ta tốn thời gian cố sức khứ nghiên cứu, không phải là và tác giả chơi với nhau “Mê cung” sao?

Ta nghiên cứu mệnh lý hai là chở, có bốn vị lão sư, nhiều năm qua điện thoại di động mệnh lý thư dài đến lục công xích, sách quý tứ đại rương. Bởi vậy ta có như vậy cảm tưởng: Không nên quá tin tưởng thập ma cao nhân sách quý, học thầy tướng số giống vậy học thư pháp, nếu như muốn mau chóng học giỏi thư pháp, nhất ba năm tìm Trương lão sư học bổ túc, nhị tứ lục tìm chương lão sư học bổ túc, ngày hôm nay vẽ trương tự thể, ngày mai vẽ chương tự thể, cứ thế mãi, vĩnh viễn cũng không có khả năng có mình bút phong. Học thư pháp chích sảo bổ túc đồng thời ba tháng, biết sao vậy viết, lạp bút, thu bút cũng là được rồi, tùy hậu chính yếu không ngừng đau khổ yêu, cố sức lâu ngày tự nhiên có thể tự thành một trường phái riêng. Học thầy tướng số cũng là như thế này, theo thầy chích là một loại vỡ lòng, quan trọng là… Chính yếu chịu khó đi giúp nhân thầy tướng số, đa lợi dụng lưu nhật lưu thời đi cầu chứng mỗi một thời không phát sinh sự tượng, nỗ lực lâu ngày tự nhiên có một bộ mình cách. Đài Bắc có một vị văn nhân, học sinh của hắn trung có người tiền hậu cân hắn bổ tứ nhiều năm, giống như vậy chính không đi sáng tác, nhất muội “Nhồi cho vịt ăn “Lão sư đông tây, học được tái cửu ta nghĩ cũng là “Thủ cựu” Một.

Ta có một vị sư giao hữu, nhâm tuất niệm kinh thương thất bại, cùng cực buồn chán tìm Chu lão sư thầy tướng số tám lần, rất bội phục kỳ công lực, hậu lai dĩ đến vực thèm cá, không bằng thối mà kết võng được tâm mãi thư chính nghiên cứu. Quý hợi năm vay nợ chạy trốn, tùy thời sợ đánh lên chủ nợ, thực sự là trông gà hoá cuốc, liên ngủ đều ở đây bóp chưởng bàn, dĩ biện cát hung. Cứ như vậy “Khốn biết của”, đáo một giáp năm, luận năm tư bất túc hai năm, lần đầu và ta sẽ thượng, so tài kết quả công lực dĩ nhiên so với ta cao. Điều này nói rõ liễu giọng nói số chết địa khứ bính trang, khứ nhồi cho vịt ăn đồ của người khác, không bằng nghiêm túc đi cầu chứng, khứ minh bạch đạo lý muốn tới được thực tế.

● bào ba giờ rưỡi, vay tiền

Mười hai cung chia làm bát phương (quẻ): Tử cung khảm quẻ phía chánh bắc, ngọ cung ly quẻ chính nam phương, mão cung chấn quẻ chánh đông phương, dậu cung đổi Quẻ chánh tây phương, vị thân khôn quẻ hướng tây bắc, thìn tị tốn quẻ phía đông nam, tuất hợi càn quẻ hướng tây bắc.

Lưu nhật hóa khoa sở rơi vào cung vị hay quý nhân phương, thử nghĩ cai mới có những bằng hữu kia sẽ là quý nhân.

Lưu nhật được tài bạch hóa quyền nhập lưu nhật, không có ý nghĩa. Giảng tài cần hóa lộc, vô lộc sử dụng khoa, vô khoa sử dụng khôi việt (dĩ lưu nhật can Chui của).

Lộc là tình là tiền. Thiết giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu thu xếp ba giờ rưỡi, vay tiền rất thích quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể sử dụng. Cung mệnh là tài bạch giấu tức giận địa phương, (tài của thứ chín cung) điền trạch là tài bạch tật ách, dĩ tài làm gốc cung, điền trạch là tài bạch thứ sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, cho nên phi hóa lộc nhập tài, phi hóa lộc nhập điền ứng với cùng thị.

● ngân phiếu định mức quan tòa

Xương khúc là giấy chứng nhận tinh, thiết quan lộc can là tân hoặc tị, khiến cho văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, dễ có công văn thị phi, nhất là xương khúc ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu canh nghiệm.

Nhân sự to và nhiều, phán đoán suy luận cách có thể có bao nhiêu đoan, quan trọng là… Mỗi một một quan niệm cần phải thông hiểu đạo lí, vận dụng của hay có thể tự tồn ư nhất tâm.

(đồ 07) quan lộc Hóa kị xung phụ mẫu khá nhiều phiền phức, lưu niên cha mẹ của xung đại hạn cha mẹ của cũng biểu thị một năm này sẽ có văn vấn đề của sách. Hắn như lưu năm cha mẹ của cung Hóa kị nhập đại hạn cha mẹ của xung đại tật, đại tật mà lại là lưu điền, loại tình huống này hội nhân quan tòa mà ngồi tù.

Liêm trinh là tù tinh, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nhược xung điền trạch, biểu nhân không ở nhà — ngồi tù.

● ngọn hội

Tài bạch hóa lộc quyền khoa nhập phụ tật huynh giao hữu cân sẽ có lợi, hóa kỵ nhập biểu hung, bất khả lai hội.

● đòi tiền

Phụ mẫu (giao hữu tài) Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không chiếm được. Phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh — theo giai đoạn đòi lại không được thuận; phi hóa lộc nhập —

Thuận lợi; khoa nhập — hảo nói thương lượng có thể chiếm được; quyền nhập — ác kiểm tương hướng, không nhất định có thể đòi xong.

● thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo

Khổng phu tử thuyết: “Có đồng đạo bằng hữu, từ chỗ rất xa lai và ta cùng nhau học tập, đây không phải là nhất kiện rất chuyện vui sướng sao?” phương ngoại nhân công khai “Đồng bộ đoạn quyết”, tâm ý và Khổng phu tử như nhau, sơ không được dĩ lợi nhuận là mục đích, chỉ là mong muốn tá đến đây nhận thức mấy “Khẳng thuyết” bằng hữu, luận bàn đẩu sổ, như vậy mà thôi.

Đối tử vi đẩu sổ ta có hạng nhất đột phá tính phát hiện, đó chính là quá khứ giống nhau nói “Kị” đều nói: “Tọa kị bất hảo, xung cung càng hung. “nhưng ta phát hiện là — hung nhất cung vị trừ kị của xung ngoài cung, lánh có một càng hung cung vị, đó chính là “Xung cung giao hữu”. Dựa vào “Nhất lục cộng tông” để ý thì, nhất là cung mệnh, lục là tật ách. Cung tật ách thụ xung, biểu bản thân phá hủy, bản thân phá hủy, mệnh còn có thể trữ hàng sao? Cho nên phàm mệnh, tài, quan của can cung Hóa kị, kỳ trùng cung chúng ta đều phải đem thường đương thứ sáu cung đến xem, tái tầm kỳ đệ nhất cung, hung nhất cung vị chính là chỗ này nếu nói “Đệ nhất cung”. Nói cách khác: Một viên sao Hóa kỵ có ít nhất ba xui xẻo cung vị, (1) tọa kị cung vị (2) kị xông cung vị (3) xung cung giao hữu.

Thỉnh xem thêm bên phải đồ: (đồ 08)

Thiết cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc, như vậy (1) đi hạn nhập quan lộc thời gian, khiếu tọa kị, biểu sự nghiệp phương diện thị phi khá nhiều mà thôi, (2) đi vào phu thê, biểu phu thê không hợp, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, (3) chỉ có đi hạn nhập điền trạch (xung cung giao hữu), biểu hội đảo điếm, sự nghiệp. Nguyên nhân là xung cung trở thành đại hạn tật ách, tật ách là bản thân, bản thân thụ xung, mệnh khó bảo toàn, sở dĩ xung cung giao hữu, mới là hung nhất cung vị.

Trong khi đối giá một quan niệm có thể càng thâm nhập, rõ ràng lưu loát, chúng ta tái cử đồng loạt:

(1) thuận đi vận, đại hạn nhập điền trạch vị, biểu ở nhà sinh hoạt thị phi khá nhiều mà thôi, (2) đi ngược chiều chở vào tử nữ vị (xung cung), biểu tử nữ vấn đề đa, hoặc là đào hoa vấn đề mà phiền não. (3) chỉ có thuận đi vận, đại hạn nhập phúc đức vị, đây mới là hung nhất cung vị, thất nghiệp. Thập ma cũng không thuận, rất mệt mỏi một đại hạn.

Quá khứ, phương ngoại nhân ở viện hiệu giảng “Thời gian và động tác”, cận hơn mười năm ở học bổ túc ban giảng “Trước khi thi sai đề”, “Làm sao sử dụng ít nhất thời gian thành tựu tối đa”, là sở trường của ta.

Hiện nay hầu như tất cả mệnh tướng gia đều ở đây “Phi tứ hóa”, bay rất “Nhiệt”, không ngoài này đây đại hạn là môi giới, khứ thượng ứng với bản mệnh, hạ ứng với lưu niên, lưu niên sử dụng, lưu niên phục hóa trở lại cấp vốn tên là bàn sử dụng, khiếu “Thiên nhân hợp nhất”, ngày như vầy địa nhân bàn để ý còn lại là chính xác. “Đồng bộ quyết đoán” chỉ ở tìm kiếm một loại nhanh hơn canh tiệp canh lưu loát phán đoán suy luận phương pháp, dĩ lợi tiết tiết kiệm thời gian.

Thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo, xin gặp hạ đồ giải:

Thiên Mệnh Thiên

Nhân

Địa Hạn

Hợp

Nhân Năm Nhất

Đại hạn thượng ứng với bản mệnh, hạ ứng với lưu niên “Xung cung giao hữu” là hung nhất cung vị, đây là phương ngoại nhân chưa từng quá hiện. Còn chờ nói rõ chính là: Nhân loại “Ý nghĩ của” thường thường hội “Đồng bộ”. Ví dụ như hai năm tiền, ta để giảng bài cần, thiết kế một “Khởi ngũ hành cục” chưởng bí quyết, một năm hậu, thật bất ngờ phát hiện trần di khôi “Ngũ hành cục” chưởng bí quyết, cánh và phương pháp của ta “Không được mưu mà hợp”, giá không phải là loài người “Ý nghĩ của” thường thường hội “Đồng bộ” một hay nhất nói rõ.

Chúng ta học coi bói có một “Bệnh chung”, chính là mình có “Độc sai ai ra trình diện phát hiện lần đầu” luyến tiếc nói ra, rồi lại tây oạt vãn na cung nhiều hơn hấp thụ người khác gì đó. Đối với lần này, ta có một kiến nghị: Bởi vì nhân loại ý nghĩ của cùng giải quyết bộ, người ta nghĩ ra được, người khác như nhau nghĩ ra được, sở dĩ “Bí mà không nên” bây giờ không có ý nghĩa. Có phát minh liền đem nó nói ra, thùy trước tiên là nói về người đó chính là “Tổ sư”, đây không phải là rất tốt sao?

Hóa kị và tài quan quan hệ:

“Tài” là nuôi mệnh của duyên, mệnh bàn dĩ cung tài bạch làm trung tâm, nhược dĩ tài bạch làm gốc cung, như vậy cung mệnh là tài bạch quan lộc, cho nên cung mệnh hóa xuất “Kị”, là việc chính tiền tài, chủ một đại hạn sau này bắt đầu phát tài. Cung mệnh là tài bạch khí số vị, cung mệnh hóa xuất của kị, dẫn đến sự nghiệp thất bại, tất và tiền tài hữu quan.

Cung mệnh hóa xuất của kị, dẫn đến sự nghiệp rách nát, vậy tình huống là chính tài chính thiếu, kháo mượn tiền gây dựng sự nghiệp, kết quả giống vậy như vết dầu loang. Việt cổn càng lớn phiếu, nhập bất phu xuất, quay vòng mất linh.

Cung Quan lộc, là cung mệnh khí số vị, cho nên do quan lộc hóa xuất của “Kị”, thông thường dùng để khán “Số phận”, là một loại bởi vì nhân tố. Quan lộc nếu như hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, chuyện xui xẻo tất và “Điền trạch” hữu quan, quan lộc nếu như hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, chuyện xui xẻo tất và thiên di hữu quan, quan lộc nếu như hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, chuyện xui xẻo tất và “Giao hữu” hữu quan, như hảo bằng hữu đùa giỡn lão bà mình chờ.

Tại sao thuyết “Quan lộc Hóa kị” là người là nhân tố? Bởi vì “Cung mệnh” là “Ta”, ta là nhân, quan lộc là của ta khí số vị, cho nên quan lộc Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại, tất là “Bởi vì nhân tố”. Vậy tình huống là chính phỏng chừng lệch lạc, hoặc cá tính vấn đề mà dẫn đến thất bại.

Tài bạch là quan lộc quan lộc, tài bạch là quan lộc khí số vị, cho nên tài bạch hóa xuất của kị ở ứng với sự nghiệp. Thông thường do tài bạch hóa xuất của kị dẫn đến sự nghiệp rách nát, là bởi vì sự nghiệp xảy ra chuyện không may, ví dụ như xuất hiện mạnh mẻ đối thủ cạnh tranh, đơn đặt hàng vấn đề, hoặc doanh nghiệp bộ chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác cũng mang đi hộ khách vân vân huống.

Một viên “Kị” tinh uy lực khổ:

Ví dụ thực tế nhất: (đồ 10)(đồ 11)

Cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc, biểu đối bất cứ chuyện gì đều phải tự mình xử lý tài phóng

Tâm, nói cách khác đối “Sự “Chăm chú rốt cuộc. Đinh giao hữu Canh tài

Thái Thiên

Hóa kỵ nhập quan lộc, xung phu thê, phu thê là “Tử vong điểm”.

Tại sao phu thê sự tử vong điểm? Chúng ta biết “Tài” là nuôi mệnh của nguyên, “Điền trạch” là tài bạch tật ách, đồng thời cũng bị cho rằng là tài của kho, dĩ nhất lục cộng tông để ý thì, lục phá nhất vong. Thiết bản tạo thuận đi tới phúc đức vị, xung cung trở thành đại hạn tài bạch, biểu không kiếm được tiền. Đi hạn “Điền trạch” vị, giá một hạn hội đảo điếm, thất nghiệp. Một năm kia “Đảo”, tình huống làm sao, hiện tại chúng ta sử dụng “Đồng bộ đoạn quyết”, nhất nhất lai gia dĩ nói rõ.

Quan lộc là sự nghiệp của ta, tật ách là quan lộc điền trạch, biểu chỗ làm việc, như mặt tiền cửa hàng, nhà xưởng, phòng làm việc chờ. Cung tật ách cũng là của ta bản thân, cơ thể của ta thụ xung, ta ra lệnh là khó bảo toàn.

Như vậy chúng ta muốn xem tam tứ 〜 tứ tam giá một hạn sở công tác thống kê mười năm là từ thập ma cung vị bắt đầu, nếu như ba mươi bốn tuổi từ tử cung bắt đầu, như vậy lưu niên tiến nhập xấu vị, nếu như là hợp hỏa sự nghiệp, một năm này là muốn ở riêng liễu. Bởi vì bản mệnh xung cung, trở thành lưu niên cung tử nữ, cung tử nữ là “Hợp hỏa cung”. Lưu niên tiến nhập dần cung, xung cung trở thành lưu niên tài bạch vị, một năm này tiền tài tất nhiên bị hao tổn rất lớn. Lưu niên đi vào mão vị, và đại hạn trùng điệp, một năm này hội đảo điếm thất nghiệp.

Lưu niên nhập thìn “Tọa kị”, một năm này làm quyết định sẽ cho nhật hậu đái tới một lần đảo điếm vận rủi. Lưu niên nhập tị, xung cung trở thành lưu niên “Giao hữu”, xung giao hữu biểu thị một cảo đầu, thời kì giáp hạt. Lưu niên nhập ngọ xung cung trở thành lưu quan, một năm này sự nghiệp bại định rồi, lưu niên nhập vị xung cung thành lưu điền, điền trạch là tài của kho, một năm này không có tiền, yếu đi bộ.

Một viên sao Hóa kỵ có nhiều phương diện ảnh hưởng: Hóa kỵ nhập quan biểu sự nghiệp bất hảo tố, thị phi đa. Xung phu thê, phu thê duyên mỏng. Xung huynh đệ của huynh đệ, anh em bà con có người và phối ngẫu tình cảm không được rất hòa hợp.

Xung phu thê: Phu thê là cha mẹ tử nữ, cha mẹ tử nữ chính là ta

Huynh đệ, cũng biểu thị bất năng xong huynh đệ vật chất thượng ân huệ.

Xung phu thê: Phu thê là phúc đức tài bạch, biểu là ham mê tổn hại tài.

Xung phu thê: Phu thê là điền trạch tật ách, biểu người này không có phòng ốc của mình, ở là mướn được, mà lại đưa đến bàn khứ, ở

Gia cũng không có trù phòng, phu thê trù phòng vị xung sẽ không có.

Xung phu thê: Phu thê là điền trạch tật ách, điền trạch là tài của kho, cũng biểu thị bất năng có dự trữ

Một viên sao Hóa kỵ sở kích khởi y liên hội liên quan đến mười hai cung, hội sản sinh nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước từng bước xem xét tra được. Thập ma thời gian bắt đầu kiếm tiền, phúc họa quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý.

Ví dụ thực tế nhị: (đồ 12)(đồ 13)

Giáp thân năm sinh ra, tám tháng giờ mẹo sinh.

Cung Quan lộc khán “Vận đồ”, quan lộc xung “Điền trạch” biểu xui xẻo sự tất và điền trạch hữu quan, ví dụ như huynh đệ phân tài sản tranh cãi, hoặc cùng hắn nhân có thổ địa xâm chiếm tranh cãi chờ.

Mệnh hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, biểu tổn hại tài, tổn hại ở thập ma địa phương khán hóa lộc nhập thập ma cung vị. Lộc là “Tình”, bản mệnh tạo hóa lộc nhập tử nữ, tử nữ là đào hoa tuyến, cung tử nữ là phúc đức tật ách, cho nên tổn hại tài và hưởng thụ tình dục hữu quan.

Cung tài bạch bính liêm trinh Hóa kị nhập quan lộc, biểu mượn tiền đầu tư.

Đại hạn ở điền trạch, đại hạn kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập bản tài, mà lại bản tài bính thiên đồng hóa lộc nhập đại quan (tài phi hóa lộc nhập quan biểu đầu tư sự Nghiệp), xem ra cái này đại hạn hội kiếm tiền.

Nhưng tài bạch Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, xung cung trở thành đại tật, tật ách thụ xung mệnh khó bảo toàn, cho nên kể trên cái này đại hạn hội kiếm tiền ất tiết, đã hoàn toàn bị giá một kị xung tật ách phá hư không bỏ sót.

Bản hạn đi điền trạch vị, sở quản hạt mười năm, từ ngọ cung khởi thuận đi, đáo bốn mươi bốn tuổi nhập mão vị chỉ.

Phía dưới chúng ta một năm một năm lai phân tích:

Ba mươi lăm tuổi lưu niên ở ngọ, xung cung trở thành lưu điền tật ách, điền trạch là tài của kho, lưu điền tật ách thụ xung, biểu một năm này tài kho có chuyện.

Ba mươi sáu tuổi lưu niên nhập vị, xung cung trở thành lưu phúc tật ách, phúc đức là vợ chồng là sự nghiệp, một năm này sợ rằng yếu nghèo hèn phu thê bách sự ai liễu.

Ba mươi bảy tuổi lưu niên ở thân, xung cung là cha mẹ tật ách, phụ mẫu là giao hữu tài, là công văn cung, hội nhân kiếm tiền sự cùng người có công văn thượng phiền phức.

Ba mươi tám lưu niên và đại hạn trùng điệp, xung cung ở tật ách, tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương. Kiếp này tài địa phương thụ xung, biểu hội đảo điếm, hoặc công tác thời kì giáp hạt, hoặc kết thúc bộ phận phân công ty nghiệp vụ.

Ba mươi chín tuổi, lưu niên nhập bản quan, là đại hạn cha mẹ của (công văn cung), công văn cung có tù tinh (liêm trinh), lưu quan bính khiến cho liêm trinh Hóa kị, biểu một năm này nhưng có công văn thượng phiền phức.

Bốn mươi tuổi, lưu niên nhập hợi, xung cung thành giao giao hữu, biểu một cảo đầu, công tác thời kì giáp hạt.

Giáp thân

Bốn mươi mốt tuổi lưu niên nhập tử vị, xung cung trở thành lưu quan, sự nghiệp sợ rằng phải ra khỏi hiện mạnh mẻ đối thủ cạnh tranh, hoặc trọng yếu cán bộ tạm rời cương vị công tác mà ảnh hưởng công ty tác nghiệp.

Bốn mươi hai tuổi xung cung thành lưu điền, điền trạch là tài kho, tài kho thụ xung hội đảo điếm, thất nghiệp, xung điền trạch cũng biểu thị nhân không ở nhà – ngồi tù.

Bản tạo giáp thân năm bát, hai mươi chín giờ mẹo sinh, nam mệnh.

Bốn mươi hai tuổi, lưu niên cha mẹ của cung (công văn cung) bính khiến cho liêm trinh Hóa kị xung lưu niên điền trạch, (tám tháng ngày mười chín) lưu nguyệt ở thìn, lưu nhật ở tuất, ngày này bị pháp viện hình phạt tháng năm thông tri bỏ tù — xâm chiếm thổ địa án.

Kỷ huynh

Phương ngoại nhân “Đồng bộ đoạn quyết” là lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị lai phán đoán “Tài vận”. Cung Quan lộc kị lai phán đoán “Vận đồ”.

Cung tài bạch kị đến xem “Sự nghiệp”.

Tài vận cũng được, vận đồ cũng được, sự nghiệp cũng được, đơn giản đều là ở giảng “Kiếm tiền”.

Phía dưới chúng ta tái cử thứ nhất mệnh lệ lai gia dĩ nói rõ:

Mậu năm hai tháng giờ mẹo sinh ra, nam mệnh.

Cung mệnh ở tử, cự môn tọa thủ. Cung mệnh can giáp, khiến cho thái dương Hóa kị nhập quan lộc, xung phu thê. Phu thê là tử vong điểm, biểu hội đảo điếm thất nghiệp, thường thường đổi công tác.

Xung phu thê, tựu dĩ phu thê là thứ sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, đi tìm kỳ vị thứ nhất, vị thứ nhất là cung điền trạch, điền trạch là tài kho, tài kho tật ách thụ xung biểu phá kho. Phàm mệnh, tài, quan kị xung phu thê,

Đinh giao hữu Canh tài

Thái Thiên

Giống nhau dĩ đảo điếm cách cục luận sẽ không sai, phương diện này chúng ta đã đã làm rất nhiều công tác thống kê, kỳ tin cậy tính là tuyệt đối. Cung mệnh can giáp khiến cho thái dương Hóa kị nhập quan lộc, xung phu thê.

Cung mệnh là tài bạch quan lộc, loại này đảo điếm thất nghiệp cách cục, và tiền hữu quan. Hay nhất đi làm. Đảo điếm nguyên nhân bình thường là cật

Cho vay nặng lãi, cổn lợi tức, trường kỳ nhập bất phu xuất, dĩ trái nuôi trái, việt cổn việt không thể vãn hồi, cuối cùng tránh không được bị ép dẹp quầy.

Nam mệnh mậu năm sinh, đi thuận đi vận, đệ nhất hạn là giai đoạn trưởng thành, đệ nhị hạn là học tập giai đoạn — từ hơi.

Đệ tam hạn nhập phúc đức, là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cung mệnh kị xung cung (cung phu thê) trở thành bản hạn cung tài bạch, cung tài bạch thụ xung, mười năm này đại hạn cũng sẽ không sao vậy dạng. Đi hạn nhập điền trạch vị, xung cung thành đại tật, loại tình huống này bình thường là mười năm đang lúc vẫn sẽ là hết đường xoay xở, tái sao vậy nỗ lực cũng là bạch mang một trận.

Phía dưới chúng ta mà lại tựu bản hạn sở quản mười năm, từng năm gia dĩ phân tích:

Ba mươi bốn tuổi, lưu niên ở đại hạn tài bạch vị, một năm này sở biểu hiện đều là

Và tiền mặt hữu quan, tiền suy nghĩ động rất chuyên cần. Xung cung trở thành lưu niên huynh đệ vị, huynh đệ là điền trạch tài bạch, hay sinh

Sống phí dụng, điền trạch tài bạch thụ xung, biểu sinh hoạt phí hội một đúng chỗ, bình thường thu không đủ chi, có lúc còn có thể nghèo rớt mồng tơi ư. Ba mươi lăm tuổi lưu niên và bản mệnh trùng điệp, lực lượng gấp bội.

Xung cung ở lưu niên phu thê vị, biểu phu thê duyên mỏng (chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ý tứ). Sao Hóa kỵ vào cung là lưu niên giao hữu huynh đệ (giường ngủ), biểu thị có đào hoa tham gia. Sao Hóa kỵ nhập quan bổng lộc và chức quyền, biểu sự nghiệp xung động, một năm này so sánh cần lao chăm chú. Xung cung ở lưu niên điền trạch tật ách, dĩ tật ách thứ sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, thứ sáu vị phá, trực tiếp tổn hại cập vị thứ nhất, cho nên một năm này ý tứ hàm xúc trứ tài kho có tổn hại, rủi ro không khỏi, canh chưa nói tới sẽ có dự trữ.

Ba mươi sáu tuổi lưu niên nhập xấu, xung cung trở thành lưu niên phúc đức tật ách, phúc đức là vợ chồng là sự nghiệp, biểu phu thê không được rất hòa hợp,

Mở đầu và đào hoa hữu quan, nhân sao Hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến. Chú: Tử điền là đào hoa tuyến, hóa kỵ nhập tử điền, biểu có đào hoa.

Ba mươi bảy tuổi lưu niên nhập dần cung, lưu niên phúc đức tọa mệnh can kị, mệnh can xung lưu niên tài bạch, xung cung giao hữu là lưu niên cha mẹ của (giao hữu tài), thượng tình tông luận, một năm này tài vận rất thái, phu thê thì khởi bột dụ, đơn giản là thiếu khuyết bánh mì ái tình, không khỏi đa câu oán hận.

Ba mươi tám tuổi lưu niên nhập mão vị, và đại hạn trùng điệp, thật xấu lực lượng gấp bội. Cung mệnh kị của xung cung ở lưu niên cung tật ách, tật ách làm quan lộc điền trạch, là sống tài địa phương (công ty, nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng, phòng làm việc chờ), bất khả xung, xung thì thất nghiệp đảo điếm. Cư mệnh tạo bản thân miêu tả, một năm này tròn một năm không có việc buôn bán, mãi cho đến cuối năm, bạn tốt đồng tình quyên tư mười vạn, bắt đầu lại, nhiều lần toàn bộ phao thang. Kể trên hạng mục công việc, hoàn toàn

Phù hợp phương ngoại nhân chưa từng phát minh — hung nhất cung vị là xung cung cung Nô bộc. Phàm hạn năm tiến nhập vốn tên là bàn mệnh, tài, quan “Kị xông giao hữu” hay thất nghiệp đảo điếm cách cục — tuyệt đối chuẩn. Chỉ có ngoại lệ người, thảng cai hạn đại quan Hóa kị diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến, biểu có ánh sáng minh, đương có thể giải trừ.

Ba mươi chín tuổi năm ấy nhập thìn, tọa kị. Giá một viên tòng mệnh cung hóa tới kị, ta xưng nó là si tình kị. Cung mệnh can hóa xuất kị, kỳ sở rơi cung vị, biểu thị mệnh tạo bản thân bả tình hoàn toàn đầu nhập giá một cung vị, chung thứ nhất sinh, cuồng dại tại nơi, cho nên mệnh can kị khiếu si tình kị. Bản tạo ba mươi chín tuổi lưu niên tọa mệnh can kị, mà cái này cung vị làm gốc mệnh cung Quan lộc, cung Quan lộc tọa mệnh can kị, biểu người này si tình sinh sự nghiệp. Đương đại hạn hoặc lưu niên đi để quan bổng lộc và chức quyền, cái loại này đối sự nghiệp si tình cũng ở nơi này một năm (hoặc hạn) biểu lộ không thể nghi ngờ, cũng chính là đối sự nghiệp cực độ chăm chú.

Quan lộc không sợ sao Hóa kỵ nhập, hóa kỵ nhập quan lộc biểu xung động, xung thì phát. Một năm này mệnh tạo đầu tư một khu nhà toàn bộ tự động thiết bị tiêu thụ bên ngoài nhà xưởng, nguyên tưởng từ rày về sau cơ khí hay cuồn cuộn tài nguyên. Nhưng tố về tố mệnh về mệnh, bốn mươi tuổi lưu niên nhập tị, mỹ phỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ảnh hưởng tiêu thụ bên ngoài gián đoạn, quan vọng liễu một năm (xung giao hữu biểu một cảo đầu), đáo bốn mươi mốt tuổi lưu niên nhập ngọ, xung lưu quan, biểu xung động sự nghiệp.

Bốn mươi hai tuổi lưu niên nhập vị, xung điền trạch (tài kho) chi phiếu cự tuyệt vãng lai. Bốn mươi ba xung lưu niên phúc đức (lai tài địa phương), lại cũng thu xếp không được tiền mặt, không thể làm gì khác hơn là xuất ngoại kiếm tiền, trả hết nợ trái khoản hơn hai trăm vạn, chích một năm công phu, thực sự là kỳ tích!

Nói đến đây, nâm đối phương ngoại nhân “Đồng bộ đoạn quyết” có hay không đã có một chút khái niệm. Trong khi nhượng nâm mau sớm thâm nhập, ta môn trở lại tố một điểm tăng mạnh nói rõ:

Mặt trên chúng ta nói qua, “Một viên kị” chí ít hội lan đến “Ba xui xẻo cung vị” –(1) tọa kị (2) xung cung (3) Xung cung giao hữu. Như vậy giá ba xui xẻo cung vị, yếu lo lắng thị xử ở đại hạn thập ma cung vị, hội sản sinh thập ma tích Tượng. “Đồng bộ đoạn quyết” bí quyết, hay như thế giản đơn.

Nhất khiếu thông, khiếu khiếu thông. Không nên quá tin tưởng thập ma bí kíp, bộ thư. Năm gần đây phương ngoại nhân truyền thụ mệnh lý lẫn vào một điểm hư danh, nói một cách thẳng thừng không có hắn — khẳng phóng mà thôi.

Nếu như nâm còn kém như vậy một điểm thông, chúng ta tùy thời hoan nghênh nâm lỵ bỏ luận bàn.

Hữu quan làm sao khán tiến tài, khán hôn nhân, khán đào hoa, như nhau có thể lợi dụng “Đồng bộ quyết đoán” mau lẹ lưu loát phải đem nó miêu ra lai. Ta nghĩ văn tự tự thuật, tổng không bằng mặt thụ tới dễ tiếp thu. Bởi vậy, kể trên tiến tài, hôn nhân, đào hoa chờ, thai đoan nếu có hứng thú, mời tới điện 035- 231882 tìm tằng lão sư, chúng ta phi thường nguyện ý an bài thời gian, cho ngài tố tường tận giới thiệu.

Tử vi đẩu sổ đồng bộ đoạn quyết

Thêm vào cấp

Từ đồng bộ đoạn quyết công khai hậu, giai bình như nước thủy triều, sử dụng của người đều bị thấy tiện. Duy thai trung trần kiện nam. Đầu phân Trần huynh huy hoa, tìm chứng cứ sau có cảm không được nghiệm người, đệ lúc đó tố nhất trình bày chi tiết — nguyên lai cai tư liệu trong khi giới thiệu phương tiện, chinh đầu chinh đuôi chích thuật cập mệnh tài quan của kị, còn lại lộc quyền khoa tam cát diệu cập chư tinh tình, đến vị kiêm tố, cố hữu xuất nhập người cho là nguyên nhân.

Lệ như : (đồ 18)

Cung mệnh can Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, đương đại hạn đi để điền trạch vị, xung cung trở thành đại tật, biểu đến đây hạn đi làm tộc hội thất nghiệp, “Người thu tiền xâu nhân” hội đảo điếm. Duy cai hạn đại quan nhược hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ mẫu (công văn cung), chủ quang minh, không có công văn phiền phức. Bởi vậy thất nghiệp, đảo điếm của triệu chứng xấu phải có sở bổ cứu của hiệu dụng, là cần phải tường gia hợp tố người, vừa cung mệnh can Hóa kị của xung cung, trở thành lưu tài hoặc lưu điền của năm là ứng nghiệm của năm, thảng cai năm chi lưu quan nhược hóa cát diệu nhập tổ phụ, cũng là có giải trừ ách của hiệu, phán đoán suy luận thì thực có kiêm tố của cần phải.

Tử vi đẩu sổ lôi đài 〜 hà lạc tử vi đẩu sổ quy nguyên 〜 [đi thẳng vào vấn đề]—(lôi đài giai đoạn thứ nhất 1 〜 5 tập hà lạc tử vi đẩu sổ quy nguyên.)

Mười hai cung đều có thể làm gốc cung, các cung của vị thứ chín (quan lộc) biến thành của lộc quyền khoa kị, tái ứng với bản cung của cát hung hối lận, nhập tha cung không có hiệu dụng, nhập tam hợp phương bất quá khán cách cục cao thấp, ở giai cấp xã hội dùng được, ở xã hội bình đẳng không có ý nghĩa. Quan lộc của tứ hóa diệu nhập bản cung cha tật tuyến và danh hữu quan, nhập huynh giao hữu tuyến và lợi hữu quan. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta (chú nhất) là đối đãi vấn đề. Tức hắn lai thành tựu ta thập ma? Tổn hại ta thập ma? Đồng lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu ta tổn hại hắn thập ma? Ích hắn thập ma? Bản mệnh và đi hạn trong lúc đó cũng dựa vào loại này thôi. Đến đây tức hà lạc tử vi đẩu sổ đến tột cùng chi đạo, năng lực minh bạch trong đó đạo lý, bí kíp có thể giấu trứ danh sơn.

Chú nhất: Giảng tài quan, mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền là “Bên ta”, còn lại cung vị giai thuộc tha cung.

[quy nguyên phú]—

Quy nguyên là phật gia ngữ: Về sinh đúng như ý. Nghiên cứu học vấn, bắt đầu yếu đọc rộng, cuối cùng quý năng lực dốc lòng. Tiền đến đây trong một năm, các gia bí kíp chúng ta nghiên cứu không ít, nhưng quan trọng hơn chính là dùng thuốc lưu thông khí huyết yếu thông. “Hà lạc tử vi đẩu sổ quy nguyên “Sở đảm đương khiến cho mệnh, tương là thông dùng thuốc lưu thông khí huyết làm điểm truyền bá công tác.

[nghĩa gốc]—

Mong muốn danh thành lợi tựu là nhân loại bình thường tâm lý, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. “Thiên” là thập ma? Mệnh cũng. Nhược không có mệnh, tái sao vậy nỗ lực, cũng thuộc về bỗng. Một người thê tài tử lộc làm sao, từ bản mệnh bàn thượng là được nhìn một cái không sót gì. Tuyệt đối, dùng cái gì thấy rõ?

Thiên thể chư tinh cầu ở mài đãng trong lúc đó, sẽ gặp sản sinh một định số — cách mỗi 24 tiếng đồng hồ có một thần hôn, cách mỗi 365 nhật phân lịch tứ quý, hắc lôi cách mỗi 76 năm một lần nữa, nhân bẩm thiên địa khí mà sinh, cho nên cũng hoành có định số, rất khó cải biến. Cho nên phật gia giảng: An tâm thụ báo. Cổ vũ mọi người khán phá. Bởi vậy chân chính người thành đạt, tất là hiểu số mệnh con người người.

Như vậy làm sao lợi dụng mệnh bàn lai nhận biết mình:

Tòng mệnh cung khởi nhất, nghịch sổ tật ách là lục, là vì nhất lục cộng tông, tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là khí số vị, kỳ can biến thành của lộc quyền khoa kị, tái ứng với bản cung của cát hung hối lận. Thiết quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, có thể xác định đến đây một đời người tiền đồ quang minh, mây xanh thẳng lên, yêu cầu danh được gọi là. Nhược hóa lộc không vào phụ mẫu mà sao Hóa kỵ nhập tật ách lai xung phụ mẫu (công văn cung), tất nhiên suốt đời mệnh đồ đa trở. Cung Quan lộc của hóa diệu tinh nhập phụ tật tuyến và công danh hữu quan, phẩm cách thăng hoa, địa vị đề thăng, chức vị tấn thăng. Phụ tật tuyến biểu đoàn đội sinh hoạt của mệnh lánh phục tòng, như quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu có thể khâm phục đoàn đội pháp lệnh, đánh giá thành tích; ưu chờ, ở học có thể là đệ tử tốt, tại chức có thể cho thỏa đáng khoa viên, giống nhau nhậm chức hành chính cơ cấu người chiếm đa số.

Huynh giao hữu tuyến lại bảo thành tựu tuyến. Quan lộc hóa lộc nhập huynh giao hữu cung, kỳ thành tựu đều biểu hiện ở tài chính và kinh tế phương diện, ở quốc doanh sự nghiệp cơ cấu nhậm chức người chiếm đa số. Quan lộc hóa cát diệu nhập huynh đệ tuyến, là một người thành tựu, và nhập phụ tật tuyến là khâm phục ở đoàn đội trung, dĩ hiển kỳ địa vị của cao thượng người khác biệt. Cát diệu nhập phụ tật tuyến là theo khuôn phép cũ. Nhập huynh giao hữu tuyến là tài hoa đặc dị, so sánh mới có thể nhất tịch thành danh. Phụ tật tuyến chủ danh, huynh giao hữu tuyến chủ lợi, điểm này vụ thỉnh tiên dư phân biệt.

Thứ nhì chúng ta dĩ đồng dạng để ý thì bộ nhập mười hai cung, xem xét phán đoán một người, cứu kỳ suốt đời ở phương diện nào thành tựu lớn nhất là rất giản dễ chuyện.

Mười hai cung các có thể làm gốc cung. Nhược dĩ tài bạch làm gốc cung, cung mệnh là kỳ khí số vị, cho nên cung mệnh biến thành của lộc quyền khoa kị, tái ứng với tài bạch của cát hung hối lận. Cung mệnh hóa diệu nhập tử điền tuyến, tử điền là tài bạch phụ tật tuyến, biểu có thể có tài danh, cùng người tiền tài vãng lai THUẬN không gió hiểm, không có tài vụ tranh cãi. Cung mệnh hóa lộc quyền khoa nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến là tài bạch huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến chủ lợi, biểu hiện mệnh tạo ở tiền bạc phương diện rất có thành tựu.

Mười hai cung mười hai cung, nhất tứ tứ mẹo thuần thục, luận mệnh thì thủy có thể vận dụng như thường. Tư tựu tiền thuật tử điền tuyến là tài cha tật, phụ tật tuyến là tài của huynh giao hữu ất tiết, vẽ bản đồ thị của: (đồ 19)

Dĩ ký hiệu (mũi tên) biểu do nào đó cung hóa diệu nhập nào đó cung ý.

Luận sự nghiệp, tựu dĩ quan lộc đương bản cung, cung tài bạch tức trở thành quan lộc khí số vị. Cho nên cung tài bạch biến thành của lộc quyền khoa kị, ở ứng với quan lộc của cát hung hối lận.

Thiết tài bạch hóa lộc nhập giao hữu hoặc huynh đệ, như vậy huynh giao hữu giá một đường là quan lộc phụ tật tuyến, phụ tật tuyến và danh hữu quan, cho nên tài bạch hóa cát diệu nhập đến đây tuyến, biểu sự nghiệp danh khí hơi tệ. Là lộc quyền khoa các hữu đẳng cấp, lộc là được lai chút nào không uổng thời gian, quyền là dốc sức làm, khoa là tạm được. Thiết tam cát không vào mà hóa kỵ nhập, thì hoàn toàn ngược lại. Nhược phi hóa lộc nhập phạm huý xung giống nhau đều nói lộc phùng phá tan, nhưng hữu quan lộc phùng xông phá giới thuyết, vừa là như thế nào, thì không có bên dưới, điểm này để cho ta tới giải thích tuyệt đối chính xác. Ta đả phương ngoại nhân tên gọi tác tên cửa hiệu, tất thuộc phật đạo người trong, phật đạo người trong không hề vọng ngữ giới luật, ta nghĩ nâm có thể tin được. Lộc phùng phá tan là làm nỗ lực nhìn sẽ có thu hoạch thời gian, mỹ cảnh vừa thành thiên không, giống vậy thu gặt đêm trước thiên gặp gió bảo. Lộc kị cùng cung dĩ song kị luận, tại sao?

Thuộc kim, kị thuộc thủy, kim kiếp sau thủy việt sinh càng nhiều, cho nên dĩ song kị luận. Lộc kị đối cung và lộc kị cùng cung cũng không tốt, sở dĩ bất hảo, là chẳng những không có thu hoạch mà lại phải thường thượng vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Tự thủy không làm chỉ là một kiếm, cũng sẽ không tổn thất. Làm không được kiếm vừa thâm hụt tiền tiền, phải không nhưng tiền tài tổn thất thời gian cũng lãng phí, cho nên lộc kị cùng cung hoặc đối cung thực sự nếu không được.

Mười hai cung có mười hai Thiên can, mỗi một can đều không thể thiếu hội hóa xuất nhất lộc nhất kị, như vậy lộc kị cùng cung, lộc kị đối cung xông phá cơ hội rất nhiều, xem ra tựa hồ rất đáng sợ, kỳ thực đồng nhất cung can biến thành lộc kị gặp nhau sinh đối cung hoặc cùng cung, hoặc nhất chín vị lộc kị tương phùng tài đoán, không thể làm chung cung vị của hóa diệu thành đôi cung hoặc cùng cung, chỉ có thể làm rảnh rang thần khán. Trên phố bán thư có tứ lộc cùng cung, gặp gỡ thì làm sao tăng giảm của nói đúng không chính xác.

Tài bạch hóa lộc nhập tử điền tuyến, tử điền làm quan của huynh giao hữu, huynh giao hữu chủ lợi biểu thành tựu. Phi hóa lộc nhập cố nhiên hảo, nhưng tam hợp phương kị bất khả lai phạm. Tam hợp phương còn gọi là nhất ngũ cửu cung, đây đó trong lúc đó tất làm một chín vị của quan hệ, điểm này không thể không xem xét cứu rõ ràng. (đồ 20)

Từ phía trên tự thuật lý, chúng ta biết, thứ nhất mệnh tạo thứ nhất sinh lớn nhất thành tựu, là biểu hiện ở cung mệnh (nhân cách thăng hoa), hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp lên cao), hoặc tài bạch cung (tài phú dành dụm) là được vừa xem hiểu ngay. Nhưng tốt số cũng muốn vận trợ giúp, như vậy mệnh và vận trong lúc đó làm sao tăng giảm, sau này tương tố cặn kẽ giới thiệu lần thứ hai tạm hơi.

Trừ mệnh tài quan, ở đâu người là mệnh tạo đắc ý nhất, ở đâu người tối thất bại, có thể không kém chút nào quan sát đi ra bên ngoài, cũng có thể bả đồng dạng để ý thì bộ nhập cái khác các cung, xem xét kỳ ưu khuyết. Như huynh đệ là mẫu thân cung, phải hiểu mẫu thân tài hoa thành tựu làm sao, có thể huynh đệ làm gốc cung, điền trạch tức Thành huynh đệ quan lộc, cũng chính là mẫu thân cung giấu tức giận địa phương, kỳ can của hóa diệu rồi quyết định mẫu thân của ưu khuyết điểm. Khán mẫu thân dĩ huynh đệ làm gốc cung, mệnh thiên tuyến tức trở thành mẫu thân cung phụ tật tuyến, điền trạch là kỳ giấu tức giận địa phương. Điền trạch Hóa kị nhập cung mệnh, đã mẫu thân cung quan lộc Hóa kị nhập mẫu thân cung cha mẹ của cung, cung phụ mẫu là công văn cung, biểu mẫu thân cả đời thị phi phiền phức nhất đống lớn. Hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, cùng luận, biểu mẫu thân không được sao vậy dạng, giáo dục trình độ không cao, không có địa vị xã hội. Trái lại, nhược điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu mẫu thân thuở nhỏ tiếp thu tốt đẹp chính là giáo dục, rất có vinh dự.

Điền trạch nhược Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, là mẫu thân giấu tức giận địa phương Hóa kị nhập Kỳ huynh giao hữu tuyến, cũng đã nói rõ mệnh tạo mẫu thân ở sự nghiệp thượng một có bất kỳ thành tựu, chỉ là rất bình thường gia đình bà chủ mà thôi. Điền trạch hóa lộc nhập phu quan tuyến, là vì nhập huynh giao hữu huynh giao hữu tuyến, biểu mẫu thân ở sự nghiệp thượng rất có thành tựu. Cát diệu nhập phụ tật tuyến chủ quang minh, nhập huynh giao hữu tuyến biểu có khả năng.

Khán phối ngẫu thật là tốt phôi, dĩ phu thê đương bản cung, phúc đức vi phu thê là sự nghiệp. Phúc nhân trị cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến, bản mệnh huynh giao hữu vi phu thê cha tật tuyến, hóa cát nhập biểu phối ngẫu có vinh dự trí năng giai. Phúc nhân trị cát diệu nhập tử điền tuyến, tử điền vi phu thê huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến chủ thành tựu, sao Hóa kỵ nhập biểu sự nghiệp thành công. Trái lại, nhược phúc nhân trị hóa kỵ nhập huynh giao hữu, tử điền, giai biểu bất lợi phối ngẫu. Luận tử nữ có hay không tiền đồ, dĩ tử nữ đương bản cung, cung phụ mẫu là tử nữ quan lộc. Phụ mẫu hóa lộc nhập phu thê, là vì phi hóa lộc nhập tử nữ cha mẹ của (công văn cung), biểu tử nữ thông minh, trí tuệ, mô phạm sinh, đọc sách rất nhẹ nhàng, trước khi thi năm phút đồng hồ chạy nước rút một chút. Thành tích tức tốt, nhật hậu ở công giáo cơ cấu mây xanh thẳng lên, ánh sáng cạnh cửa. Phụ mẫu hóa quyền nhập phu thê, biểu tử nữ chăm chú thành tích không sai. Quyền là một phần cày cấy một phần thu hoạch, lộc là phúc khí thiên thành, được lai so sánh không uổng công phu. Thế nhưng không có trở ngại có quý nhân bang trợ.

Phụ mẫu hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến, tài phúc là tử nữ huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu chủ lợi, biểu tử nữ ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý phụ mẫu Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu tử nữ ngây thơ, nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ sự nghiệp không làm nổi, “Kiếm ăn thịt người” mà thôi.

Bất luận cái gì mười hai cung quan lộc, đều vì cai cung giấu tức giận địa phương, giá một cung vị lại bảo khí số vị, kỳ can của hóa diệu ở ứng với bản cung của cát hung hối lận, là hà lạc tử vi đẩu sổ là tối trọng yếu một vòng. Cho nên ta luôn mãi nhắc lại đến đây quan niệm, cũng không phải là có ý định lấp đầy độ dài, mà là mong mỏi có thể hiệp trợ nâm nhanh chóng gia thêm ấn tượng. Đọc sách một lần chỉ có thể sinh ra giải trừ, bất năng đạt được ký ức, phải tha cho học tập, tài năng đạt được ký ức hiệu quả. Nhất lập lại ý tại bang trợ ký ức. Như ta vậy tận tình khuyên bảo, đại khái rất giống “Lão thái bà”.

Huynh đệ là tật ách quan lộc, kỳ can của hóa diệu ở ứng với tật ách của cát hung. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân cung, là tật ách giấu tức giận địa phương, và di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên hữu quan. Giá nhất tiết, nhật hậu ở “Tật ách luận “Lý tố chuyên đề giới thiệu. Bản luận trung không nhiều lắm lắm lời.

Thiên di là hoạt động không gian, nhân tế, xã hội. Mỗi một thì mệnh tạo, cung thiên di ngôi sao tình, nạp âm, thậm chí kỳ quan lộc (cung phu thê) của hóa diệu sở rơi cung vị bất đồng, cho nên mỗi người và ngoại giới của tiếp xúc hằng không có nhất định hình thức.

Thiên di quan lộc (cung phu thê) hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến, bản mệnh phụ tật tuyến cũng là thiên di phụ tật tuyến, phu thê can cung hóa lộc quyền khoa nhập giá một đường, biểu người này cũng không phải là hời hợt hạng người, xuất môn tại ngoại kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa, cho dù không lo quan cũng là cận quý người. “Cận quý” là tứ trụ thôi mệnh thường dùng danh từ, dụ có địa vị xã hội người.

Phu thê phi hóa lộc nhập huynh giao hữu. Bản mệnh huynh giao hữu cũng là thiên di huynh giao hữu. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu biểu tại ngoại sự nghiệp thành công, có thể tố mậu dịch kiếm lấy ngoại hối.

Thiết phu thê Hóa kị nhập phụ tật, huynh giao hữu, chủ tại ngoại phát triển bất lợi, bất khả cảo tiêu thụ bên ngoài. (đồ 028)

Cung tử nữ còn gọi là hợp hỏa cung, là giao hữu quan lộc, kỳ can biến thành của cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu kết giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị có thể và của hợp hỏa.

Tử nữ Hóa kị nhập mệnh thiên tuyến, bất khả cùng người hợp hỏa, lai hội, người bảo đảm.

Nhược tử nữ Hóa kị nhập phu quan tuyến, phu quan là giao hữu huynh giao hữu, hóa kỵ nhập giá tuyến, biểu sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người, mặt khác tử nữ kị không vào mệnh thiên phu quan giá nhị tuyến, mà hóa cát diệu nhập phu quan tuyến, biểu kết giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu. Đối sự nghiệp của mình phát triển rất có trợ lực. Có thể tố cổ đông sinh ý.

Điền trạch là gia, là phòng địa sản, tài của kho. Điền trạch quan lộc (tật ách) hóa cát diệu nhập phu quan, phu quan là điền trạch phụ tật, cát diệu nhập đến đây tuyến biểu gia thế thanh bạch, gia tộc ở trong xã hội nơi vị cao thượng. Không có phòng địa sản của tranh cãi.

Tật ách hóa diệu nhập tài phúc tuyến, tài phúc là điền trạch huynh giao hữu tuyến, biểu người một nhà đi tài chính và kinh tế lộ tuyến người chiếm đa số, cũng chủ nhà tộc ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu.

Phúc đức là “Bố chồng” vị, thiên di là kỳ giấu tức giận địa phương. Phúc đức và thiên di, giá nhị cung cũng dùng để khán lão vận. Phúc đức vừa là lai tài địa phương, cũng là ham mê cung. Ở đây chúng ta bả “Quy nguyên” để ý thì sử dụng sinh phúc đức, khán “Bố chồng” đương so sánh hợp lý, sử dụng sinh hắn hạng tương đối không có ý nghĩa.

Thiên di hóa lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu tổ đức lưu danh.

Thiên di hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến (phúc đức huynh giao hữu tuyến), biểu tổ nghiệp tươi tốt.

Phụ mẫu lại bảo tướng mạo cung, là khán cha cung vị, khán di truyền gien cung vị. Giao hữu là kỳ giấu tức giận địa phương. Khán bất minh chứng có thể lợi dụng giao hữu can cung của hóa diệu theo đuổi tung. Nhược dùng để khán mệnh tạo của phụ thân là người ra sao, như nhau có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

Tuần này thứ chúng ta đến đó cáo một đoạn rơi. Cuối tuần kế tiếp tự thuật ngã cung cùng hắn phương, tha cung cùng ta phương trong lúc đó đối đãi vấn đề.

Hôm nay (bảy mươi lăm năm tháng tư hai mươi sáu nhật thứ bảy) chương hóa Trương sư huynh gởi thư, từ sở tuần vấn đề xem ra, phi kẻ đầu đường xó chợ cũng. Nước ngoài sợ hãi, phạ yếu “Đá phải thiết bản” liễu.

Trương sư huynh thuyết, đọc nâm “Tài quan phán đoán bí quyết” và “Tử vi đẩu sổ lôi đài”, nhưng có thật nhiều chỗ không hiểu.

Đáp: Bất luận cái gì một loại mới học vấn hấp thu, hoặc chuyên môn kỹ thuật thu được, đều phải quá trình một đoạn thời gian hơi dài nỗ lực, rồi sau đó có thể thông hiểu đạo lí, giá là nhân loại học qua trình trung hiện tượng bình thường. Cái gọi là “Thời gian hơi dài nỗ lực”, không phải là yếu thành lập “Trí thức bối cảnh”, nhất là chuyên môn trí thức học vấn. Ví dụ như danh từ riêng cập độc cụ quan niệm chờ nhận thức, thế tất tiêu hao thời gian. Đồng lý nghiên cứu một chuyên gia học giả học thuật tư tưởng, vẫn đang cần đi qua một đoạn thời gian lục lọi, rồi sau đó có thể và của cộng minh, đó là rất tự nhiên sự. Có tính cách tạm thời không hiểu không có vấn đề gì, nhượng chúng ta cùng đi nỗ lực.

[vấn đề 1]: Thiên can có hay không giống nhau dĩ nguyên là mệnh bàn là chuẩn (hàm hạn, năm, nguyệt, nhật, thì)?

[đáp]: Chánh tông hà lạc tử vi đẩu sổ, do mệnh hạn thời đại nhật thì một đường đi xuống thôi, Thiên can giống nhau bất biến. Nguyên nhân là nhân loại cất tiếng khóc chào đời một sát na kia, ở địa cầu mặt ngoài một tọa độ, đó là một kinh độ thượng, cùng trời thể chư tinh cầu cát thiết, sinh ra thứ nhất mệnh tạo mệnh chất mệnh năng lực (vốn tên là bàn). Lại từ đến đây một mạng chất mệnh năng lực dẫn đường ra một cái đường pa-ra-bôn (đi hạn bàn — hạn thời đại nhật thì bàn). Nguyên mệnh bàn khán định số, đi hạn bàn khán ứng với trưng, đều bị tẫn ở trong đó, cho nên Thiên can hằng bất biến kỳ để ý hiển nhiên. Ta phát minh “Đồng bộ đoạn quyết” cũng là căn cứ giá hạng nhất lý niệm mà tìm chứng cứ đi ra ngoài. Thử nghĩ một đại hạn quản mười năm, mà lưu niên cung vị có mười hai, lưu niên mỗi nhiễu một vòng và đại hạn cắt kim loại độ lớn của góc vĩnh viễn bất đồng, lưu nguyệt và năm bàn cắt kim loại độ lớn của góc hằng cũng không cùng, mỗi ngày và thì bàn cắt kim loại độ lớn của góc cũng bất đồng. Nói cách khác: Một người từ khi ra đời nhất khắc khởi, tới đáo nhập tử, hoạt bàn vĩnh viễn sẽ không trùng điệp. Giống vậy X tử ở nghiền mễ cơ lý chảy trở về, mỗi đi vòng một vòng trở lại nguyên điểm, lúc đó thiên không cắt kim loại độ lớn của góc tuyệt đối sẽ không tương đồng, kỳ để ý nhất trí, chỉ có “Nhật” hội trùng điệp, mỗi tháng có hai mươi chín hoặc ba mươi

Nhật, nhất, mười ba, ngày hai mươi lăm sẽ ở đồng nhất cung vị và nguyệt bàn độ lớn của góc trùng điệp. Nhị, mười bốn, hai mươi sáu nặng điệp… Như vậy lưu nhật đi vòng lưu nguyệt hai vòng bán, chuyện giống vậy một tháng lý không phải yếu tha cho phát sinh hai lần đáo ba lần? Nếu như điều không phải, như vậy hạng mục công việc ứng với sinh na một vòng? Ngày đó đây là bí mật bất truyền, để cho ta tới thuyết rốt cuộc, nhật hậu nâm yếu uỷ nhiệm người khác có thể, nhưng nhớ kỹ “Sách tiền lì xì”, chúng ta không ở giảng đạo, một có nghĩa vụ giảng miễn phí, đây là học coi bói luật rừng, rất hợp lý, nhưng không nên công phu sư tử ngoạm, loạn đòi tiền hội thụ nghiệp.

Đến nỗi các gia mọi thuyết xôn xao, Thiên can sao vậy thay đổi, trước đây ta cũng bị vấn đề này khốn nhiễu hảo một trận, trải qua luôn mãi công tác thống kê yêu cầu chứng, hậu lai bỏ qua. Ta học tử vi đẩu sổ chỉnh mười năm, bao quát nam bắc phái, hà lạc, cũng đã tinh tình tam hợp phái và tứ hóa phi tinh phái. Học tử đấu trước đây đối Âm Dương Ngũ Hành và dễ, đã có tương đối đọc lướt qua, dĩ ta học kinh lịch lai khẳng định “Thiên can bất biến” nói đến, ta nghĩ đáng giá chọn lựa.

Đương thời có người dĩ tông sư tự xưng là, lại lại không thể giấu tài, đến nỗi đối giá một môn học thuật cái hiểu cái không, lại lung tung “Văn Sao”, phát biểu văn chương lầm nhân phụ huynh, ta nghĩ như vậy “Giả đánh tráo”, tương lai trở lại, La vương sắc mặt của sợ rằng tốt khán.

Ta sao Văn Khúc ở tật ách bị tự Hóa kị ra, thiên lương ở phúc đức, năm sinh can, cung mệnh can, khí số vị không gặp nhâm, thiên lương không thay đổi lộc (thiên lương hóa lộc là bạch kẻ trộm thất), sở dĩ ta cho tới bây giờ nói rất thực sự, bất tiện nịnh, không được nói bậy, nếu nói là quá dối, cũng chỉ là lúc đó ở con mẹ nó trong ví thâu tiền ăn quà vặt không tiếp thu trướng. Hơn nữa “Lập ngôn” bởi vì tam bất hủ, nhưng nếu dĩ tin vịt ngoa, đồ làm trò cười cho người trong nghề chuyện nhỏ, trở thành lịch sử tội nhân chỉ nan xá. Nước ngoài đối với lần này rất cẩn thận, cho nên mỗi một lập luận, cần phải yêu cầu không có khác biệt.

Mặt trên nhất đống lớn “Bó chân bố” tự ở thừa nước đục thả câu. Kế tiếp vẫn là đem lưu nhật nhận định làm giao cho: Khán lưu nhật trước phải xem xét mệnh tạo của sinh nhật, là sống sinh nguyệt tuần trung nhất tuần. Ví dụ như sự cố tương phát sinh ở một tháng này, nhưng ứng với ở ngày đó, tựu bằng tiếp cận sinh nhật giá một vòng là sự cố phát sinh thì. Điểm này Khương Tử Nha cũng sẽ không, nhược Khương lão sẽ nói, sẽ không đến nỗi khiếu vũ cát đáo trong sơn động tị nạn bốn mươi chín thiên. Đây là “Ái nói giỡn”, kỳ thực tị bốn mươi chín thiên lánh có đạo lý tồn tại. Nhược đại gia có hứng thú, nhật hậu làm tiếp giới thiệu.

[vấn đề 2]: “Tài quan phán đoán bí quyết” trung của ra nước, dĩ thiên di “Mệnh hạn” hóa lộc nhập dần thân tị hợi, biểu xuất nước công tác (chú nhất): Nhập tử ngọ mão dậu biểu xuất nước ngắm cảnh, nhập thìn tuất xấu vị biểu di dân nước ngoài. Như vậy mỗi người, mỗi một một đại hạn tổng hội hóa lộc nhập mười hai cung một trong, đều biểu xảy ra nước, hiển nhiên sinh để ý không hợp, phải có một xuất ngoại đầy đủ điều kiện tất yếu ba. Nâm lý luận ứng với giao cho rõ ràng “Chú nhị”.

Chú nhất: Phi hóa lộc nhập dần thân tị hợi phi công tác, là đào tạo sâu. Nếu vì thanh niên nhân biểu xuất nước đọc sách, trung niên nhân khả năng xuất ngoại tố sản nghiệp

Gián điệp, trộm cướp nước ngoài cơ mật kỹ thuật, hoặc sách cấu tân kỳ sản phẩm về nước hàng nhái chờ, đều rốt cuộc đào tạo sâu.

Chú nhị: “Phán đoán bí quyết” danh như ý nghĩa, là chuyên giảng bí quyết gì đó, là cho có tương đương công lực hành gia vẽ rồng điểm mắt, mà không phải người mới học bức tranh long, dồn có giao cho không rõ của ngại, điểm này xin gặp lượng. Duy thỉnh sư huynh sư tỷ nhược có chuyện, nhưng xin tận lực nói ra, nước ngoài cực nguyện thẳng thắn thành khẩn cho biết.

[đáp]: Tinh tình luận cách cục, tứ hóa phán đoán cơ hội. Luận mệnh thì tiên tường xem xét cách cục ở đâu thuộc, nam bắc phái dĩ tam hợp dừng hình ảnh cục, hà lạc phái khán bản cung đối cung, ví dụ như cơ âm ở dần thân lập mệnh hội thiên mã, loại này mệnh hình động rất lợi hại, nhược bản thiên tái phi hóa lộc nhập dần thân tị hợi canh nghiệm, thiết đại thiên tái phi hóa lộc nhập tử ngọ mão dậu, thì đến đây đại hạn rất khả năng bọn người buôn nước bọt. Tại sao thuyết khả năng mà không thuyết tuyệt đối, luận mệnh động đến, khách nhân có xuất ngoại động cơ mà tính mệnh, tài như thế phán đoán. Hơn nữa lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, có đi không có thể chính quyết định, không được là tuyệt đối. Kị có dính tính tài là tuyệt đối. Nếu như phá quân ở ngọ hội kình dương là đầu ngựa đái tiến cách, phú văn thuyết “Uy chấn biên cương”, loại này cách cục vốn là dễ đi xa nước khác. Đãi khách luận mệnh thì có thể từ kỳ thiên di phi hóa lộc nhập cung vị, phán đoán kỳ xuất ngoại thời gian cửu tạm, thảng lưu niên cung mệnh có Hóa kị nhập tử nữ xung điền trạch, biểu năm nay ra ngoài là tuyệt đối, đương lưu nguyệt lướt qua xung cung là thành hàng thời gian. Ngày đó đi, yếu tố bản sinh nhật là kỷ hào, thôi pháp đối chiếu đến trường “Khán Lưu nhật” cách.

Bản mệnh bàn có xuất ngoại cách cục, cũng chính là tiên có định số, đại hạn tái xuất hiện ứng với sổ của tượng, mà lại lưu niên điều kiện tụ họp, tài đoán đến tột cùng. Nhớ kỹ hai mươi năm trước tham gia trại hè, đi bộ trung hoành, Đại Vũ lĩnh quá hậu, sơn cốc dưới có nhất “Bách linh cư”, cư tất bên trong ở có người thụy hơn một trăm tuổi. Người mỗi ngày lên núi loại khoai lang, há sơn cật khoai lang, cứ như vậy qua cả đời chẳng bao giờ ly khai sơn cốc kia. Nhược ở người như thế mệnh bàn thượng phát hiện xuất ngoại trưng triệu, chỉ sợ là bay qua đỉnh núi đáo bối sườn núi nhà bên tiểu ở vài ngày ba. Sở dĩ phán đoán suy luận thì, từ nguyên bàn lên rồi giải trừ một thân hoạt động không gian khổ, khán nguyên bàn mệnh thiên tuyến tinh tình tổ hợp. Kể lại thỉnh tự hành xem thêm phú văn, phú văn chở sinh trần hi di trứ “Tử vi đẩu sổ toàn bộ thư”, cai thư là tử vi đẩu sổ nguyên thủy nhất tư liệu.

[vấn đề 3]: “Tử vi đẩu sổ quy nguyên”, có hay không sử dụng sinh nguyên mệnh bàn đến xem các cung được mất? Khả phủ sử dụng sinh đại hạn lưu niên chờ. Khí số vị ở ứng với bản cung cát hung hối lận, cung Quan lộc của can cung tứ hóa nếu không nhập bản cung huynh giao hữu phụ tật, nên như thế nào phân tích? Khả phủ nêu ví dụ nói rõ.

[đáp]: Chủ đề yêu cầu đích tình kết, tương ở “Quy nguyên” trung từng cái phân tích tịnh tường gia cử chứng, dung hậu tái thuật. Duy tử đấu có nhất đại tiền đề, vụ thỉnh nhớ kỹ. Bất kỳ hạng nào quan niệm, không chỉ có sử dụng sinh nguyên bàn, cũng áp dụng sinh các cục hoạt bàn, mà lại muốn lên hạ bàn song lộc giao lưu, dĩ tầm kỳ dấu hiệu, phán đoán kỳ cát hung. Quan lộc tứ hóa diệu không vào phụ tật huynh giao hữu, biểu xoàng, bình thường mà đã, muốn gặp cát hung được tố đại hạn lưu niên.

[vấn đề 4]: Quan lộc tứ hóa có hay không dính đến tự hóa trung hoà tác dụng?

[đáp]: Có. Bất luận cái gì mười hai cung tự Hóa kị đều có trung hoà tác dụng, phùng “Lộc ra” là mất đi rất cam tâm, không có oán nói,. “Quyền ra” là tranh đáo cuối cùng còn là mất đi, “Khoa ra” là do hắn đi, hội khán phá, “Kị ra” là mất đi nhưng có phiền phức..

Đã ngoài yếu cảm tạ Trương sư huynh cung cấp vấn đề. Dẫn dắt liễu chúng ta trí tuệ. Cũng thỉnh chư sư huynh sư tỷ dành cho càng nhiều hơn vấn đề, cũng kỳ bản tư liệu năng lực nhược nhất bộ “Lan giang võng”.

Mười hai cung đối đãi quan hệ:

Thiết cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc, xung phu thê, phu thê là tử nữ cha mẹ của (công văn cung), biểu tử nữ rất không sao vậy dạng, mộng đổng, thị phi phiền toái không lúc nào, tiếng đồng hồ nan nuôi lớn lên không nghe lời, tử nữ không chịu tiếp thu ta tài bồi, cũng có thể là ta bất năng thành tựu tử nữ, như vậy hai người trong lúc đó làm sao lấy hay bỏ, cần phải phối hợp những điều kiện khác, nói rất dài dòng, từ hơi.

Tử nữ hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu (công văn cung) biểu tử nữ không được quai, không nghe lời, không bị quản giáo, đối với ta bất lực, tử nữ nhượng ta rất nản lòng. Lời như vậy chỉ có thể đối năm mươi hứa nhân giảng, thanh niên nhân tử nữ thượng tiểu, thật xấu cũng còn không nhìn ra, nói chỉ là tăng thêm nhân gia lớn lên đau buồn âm thầm, không thể nghi ngờ dường như mạn tính mưu sát. Năm kia một giáp tuổi có vị xa lạ phụ nữ rất thương tâm gọi điện thoại cho ta, thuyết lão công nay đêm 30 tuổi, phú quý đường đoán hắn chỉ có thể sống đáo bốn mươi tuổi, cuối cùng hoàn bổ túc nhất cú “Tuyệt đối”. Đây là thiếu đạo đức, nhân gia tài ba mươi, lại xử nhân gia chỉ có thể sống thêm mười năm, cho dù mệnh không nên tuyệt, cũng bị hắn tươi sống cấp dằn vặt tử. Năm kia ta gặp gở từ tịnh quan, hắn nói cho ta biết trung hoà lão sư thầy tướng số “Chuẩn người chết”, tính đúng chính thập ma thời gian tử, kết quả hoàn toàn phù hợp di ngôn. Ta cho rằng thọ nguyên là định sổ trung của bất định sổ, tổ tiên đạo đức công cộng cùng với mình tích âm, còn có dương trạch phần mộ tổ tiên, khắp nơi đều đối tuổi thọ của mình sản sinh lực ảnh hưởng. Ta nói Chu lão sư là cho mình đoán tử, bởi vì hắn tưởng kiếp số khó thoát, khuyết thiếu ý chí cầu sanh, đây mới là lớn nhất nguyên nhân cái chết. Bởi vậy, thay nhân thầy tướng số yếu tích miệng đức, để tránh khỏi học nghề.

Ngày hôm qua (thứ sáu), ứng với Đài Bắc một vị tự xưng mộ danh người mời, ở quốc hoa phạn điếm quên đi hơn mười trương mệnh, kết quả phát hiện mười mấy người này mệnh hình có chút tương tự, đây là động đến vấn đề, ngày hôm nay sẽ cho những người đó thầy tướng số cân thầy tướng số người nhật bàn hữu quan, chuyện nhân gian thực sự là “Tất cả đều ở đây định số trung”. Phạn điếm người nữ phục vụ, rất nhiều là hôn nhân có khúc chiết người, thiết phu thê Hóa kị nhập tật ách xung phụ mẫu, là xung ta công văn cung, chỉ cần có giá nhất trứ, liền có thể nói khẳng định “Người ta nhất kết hôn chuyện xui xẻo tựu nhất đống lớn”, tuyệt đối không sai được. Nếu như nâm nhật hậu phán đoán nghiệm không chính xác, không được nếu không có lòng tin, nhiều hơn nữa tìm chứng cứ kỷ thì mệnh lệ, tin tưởng ta để ý thì tất nhiên có thể giành được chiếm được nâm hội ý mỉm cười.

Ngày hôm nay vừa qua khỏi buổi trưa, bắt đầu soạn cuối tuần giáo trình, giờ Tuất, điểu nhật Lâm sư huynh điện báo, muốn ta đại nhóm thứ nhất mệnh tạo.

Tứ tứ, ngũ, thất giờ tý nam mệnh.

Xem bói thời gian: Bính dần, tam, mười tám, giờ Tuất,

Hai mươi tám tuổi kết hôn, ba mươi tuổi ly hôn, Sát Phá Lang là khai sáng cách cục, nhập phu thê biểu phu thê đa khai sáng, không được. Sát Phá Lang nhập phu thê vị, giống nhau hôn nhân không đẹp mãn, đây là hạng nhất nhân tố, phu thê hội văn khúc, biểu hôn nhân duy trì liên tục trung sẽ có bên thứ ba tham gia, minh mục trương đảm, không sợ người gia biết, là thứ hai cung mệnh Thiên can nhâm khiến cho vũ khúc (quả ở lại tinh) hóa kị xung phúc đức (phu thê là sự nghiệp), là thứ ba, cung phu thê canh khiến cho thiên đồng Hóa kị xung phụ mẫu (công văn cung), đây là một kích trí mạng nhất, biểu nhất kết hôn chuyện xui xẻo tựu phát sinh. Đệ tam hạn nhập phu thê vị, và can cung canh tương ứng, canh can bắt đầu công tác, Hóa kị tinh xung phụ mẫu, biểu bản hạn có công văn thượng phiền phức, đương lưu niên nhập tử vị, xung cung trở thành lưu tật, vi phu thê sinh ta vô duyên — ly hôn. Ta phán đoán bí quyết hay như thế giản đơn, nhưng có người đối với ta ác ý công kích, thuyết ta hà lạc bất khả sử dụng, đó là hắn gia sự hội chuẩn điều quan trọng nhất.

Để cho tiện giao cho quan niệm, ta giảng tứ hóa thì thông thường rất ít tham gia tinh tình, để tránh cho học giả xem trắc trở. Duy chân chính đãi khách luận thì, ngàn vạn lần yếu coi trọng tính tình, “Tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự”, đây là tử vi đấu tam vị nhất thể triết lý, quyết không có thể bỏ rơi. Ví dụ như văn xương chứng tinh nhập tật ách, tân can khiến cho của Hóa kị xung phụ mẫu (công văn cung), làm quan tụng thị phi, nhược thiên cơ nhập tật ách, mậu can khiến cho của Hóa kị xung phụ mẫu (tướng mạo cung), và huyết quang hữu quan chờ sự.

Hôm nay là Chủ Nhật, hình như lên trời có ý định muốn thành theo chúng ta. Một đôi tự Tang bà tức đến đây đoán nhất tạo nữ đồng mệnh, vừa lúc tương chúng ta nguyên lý làm tiếp một lần khẳng định. Thất tam, bát, hai mươi tứ giờ mẹo nữ mệnh, xem bói thời gian: Bính dần tam, mười chín giờ Dậu, sinh ra phổ ba tháng, nhân dùng ăn nào đó bài vấn đề sữa bột mà ly bệnh liệt kiêm ngu ngốc.

Phụ tật tuyến tụ họp xương khúc khôi việt, biểu di truyền gien tốt đẹp, chỉ số thông minh cao. Nhưng huynh đệ cung (tật ách khí số vị) đã khiến cho văn khúc Hóa kị nhập phụ tật tuyến, lại đem như vậy ưu dị cách cục toàn bộ hủy. Có thể thấy được tam hợp phái chỉ dùng tinh tình phán đoán cát hung thực sự thiếu. Tử đấu luận mệnh nếu có thể trăn sinh nơi tuyệt hảo. Cuối cùng nhất định phải thuộc về nhất hà lạc, còn là muôn đời không được dời quy tắc, sở dĩ rất nhiều sử dụng tinh tình tam hợp luận mệnh nhiều năm mở quán đạo hữu, cuối cùng còn phải đến đây chước phí học bổ túc, canh có thể thấy được hà lạc tử vi đẩu sổ trọng yếu liễu.

Mới vừa rồi (bảy mươi lăm, tứ, hai mươi tám xế chiều thứ hai nhị điểm hai mươi phân) Đài Bắc Hồng lão sư chấn khải điện báo, hắn thuyết: “Người ta thầy tướng số rất lại đọa, chỉ nhìn thùy hóa lộc hóa kỵ nhập phụ mẫu lai phán đoán cát hung.” không sai, lười khả ái.

Nào đó tạo cung phu thê nhâm can hóa quyền nhập bản mệnh phụ tật tuyến, biểu kết hôn hậu bắt đầu có ánh sáng minh, sẽ cố gắng, khoa nhập quan lộc cha mẹ của, biểu thê là ta sự nghiệp quý nhân, hóa kỵ nhập điền trạch xung tài bạch cha mẹ của, biểu đối tiền tài không có bang trợ giúp, bào ba giờ rưỡi thỉnh lão bà ra ngựa, không bàn nữa, nghiêm trọng hơn chính là, là kiếm tiền sự tiếp thu lão bà ra điểm quan trọng(giọt), thế tất hội bạch mang một trận, vốn gốc không về. (đồ 34)

Cái khác mười hai cung đây đó đối đãi quan hệ có thể dựa vào đến đây để ý thì loại suy vận dụng, dùng được rất, có thể thôi tương đương tinh mịn.

Rừng cây Trần sư huynh gởi thư, cho chúng ta cung cấp một ít rất thực tế vấn đề.

[vấn đề 5]: Đại quan có hay không chỉ đại hạn quan lộc?

[đáp]: Trong khi phương tiện tự thuật giống nhau đều tương nguyên mệnh bàn mười hai cung hơn nữa “Bản” tự, như bản mệnh, bản quan, bản tài, đại hạn bàn mười hai cung hơn nữa “Đại” tự, như thiên mệnh (đại hạn mệnh trừ xưng thiên mệnh ngoại, cũng xưng đại hạn), đại tài, đại quan, lưu niên bàn mười hai cung hơn nữa “Lưu” tự, như lưu mệnh, lưu tài, lưu quan chờ.

[vấn đề 6]: Trong sách sao vậy vị nhắc tới tiểu hạn, có hay không tiểu hạn không trọng yếu?

[đáp]: Tử vi đẩu sổ có tam hợp, hà lạc, kỳ môn của phân. Tam hợp phái sử dụng tiểu hạn, hà lạc, kỳ môn phái không cần tiểu hạn. Tam hợp phái nặng tinh tình (cộng 108 khỏa), để mà phán đoán cát hung, tam phương khán cách cục, hữu dụng tiểu hạn không cần lưu niên người, có tiểu hạn lưu niên cùng sử dụng người, tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế. Như máu quang tai ương, tiên nhỏ hơn hạn có kỳ tượng, mà lại lưu niên thành cục, tài đoán điều kiện đến tột cùng, xác định sẽ phát sinh. Lại nhỏ hạn chủ tinh thần, so sánh trừu như, cho nên nữ mệnh nặng tiểu hạn, lưu niên là thực chất, cho nên nam mệnh nặng lưu niên. Hà lạc khán bản cung, đối cung, nhược giá một đường thiên cơ hội kình dương, hoặc thiên tướng hội kình dương, hoặc xuất hiện linh xương đà vũ tổ hợp, biểu thị có hung tai dấu hiệu, đồng thời thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên sẽ phát sinh sự cố. Đi bây giờ hà lạc lộ tuyến thuật gia, rất nhiều trước đây học qua tam hợp phái, tập quán sử dụng ba mươi mấy sao, trừ mười bốn chủ tinh ngoại, lại thêm lục cát lục sát, lộc tồn, hồng loan, thiên ưa, cô thìn, quả ở lại, thiên hình, thiên diêu, âm sát phá toái chờ. Duy chánh tông hà lạc vẻn vẹn sử dụng mười tám khỏa (mười bốn chủ tinh cộng thêm tả hữu xương khúc), sự cố tóc sinh trước tiên ở nguyên bàn khán có hay không dấu hiệu (định số) vậy sau đại hạn lại có, lo lắng nữa ở đâu một năm, đó là khán số mệnh, hạn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm.

Chư quân xin không cần làm phức tạp, trăm sông đổ về một biển, giống vậy từ thai trung lên đài bắc, có thể đi “Cao tốc”, cũng có thể bào “Tỉnh đạo”, bệnh tâm thần vui vẻ đi “Trung hoành” đáo hoa liên, tái duyên tô hoa đường cái đáo lan dương bình nguyên, tái Khu tự trị Việt Bắc nên đường cái đáo Đài Bắc, cũng giống vậy có thể đáo, đây là đồng dạng đạo lý.

Bình thường, ta không chỉ giảng tử vi đấu tuyệt, liên Đài Loan địa lý cũng như thế thành thục, rất nhiều bằng hữu và ta quen biết lâu, đều ca ngợi ta “Hình như một tòa đồ thư quán “. Đương nhiên, học thầy tướng số là học quốc sư sự học, quốc sư nếu như không được “Bác”, bạn quân như bạn hổ, đầu hội dọn nhà. Bởi vậy, ta có một kiến nghị, thầy tướng số cao hơn, riêng là nghiên cứu mệnh lý là không đủ, thiệu khang tiết sở dĩ là cao, bởi vì hắn tri thức uyên bác, nâm đổng đạo lý này ba.

[vấn đề 7]: Nâm ở trong sách tằng nhắc tới phụ mẫu là công văn cung, nhưng ta đáo thư cục xem qua một quyển sách, thuyết công văn cung là đệ nhị đại hạn vị trí, bởi vậy khiến cho ta rất buồn bực…

[đáp]: Sở dĩ có “Đệ nhị hạn là công văn cung” nói đến là cái dạng này, cung phụ mẫu vừa xưng tướng mạo cung, cũng là tật ách thiên di, hà lạc bả bản cung và thiên di tinh tình cộng lại khán, phụ tật tuyến là và di truyền gien có liên quan cung vị, đến đây hạn hội cát (xương khúc khôi việt) là chỉ số thông minh cao, nhược mà lại cung Quan lộc hóa cát diệu (lộc quyền khoa) nhập, biểu người này quang minh lỗi lạc không làm ngây thơ sự, sao Hóa kỵ nhập thì đầu óc tuy tốt, nhưng dễ vi phạm pháp lệnh, hoặc nhân mặc dù thông minh nhưng vận đồ rất kém cỏi. Phụ tật tuyến nhược tinh tình tổ hợp bất hảo, biểu trí lực thường thường, duy hóa cát diệu nhập biểu hàm hậu, sao Hóa kỵ nhập thì mơ mơ màng màng. Sở dĩ phụ tật tuyến duy công văn tuyến gốc rể vị là có thể khẳng định. Đến nỗi đi ngược chiều vận, đệ nhị hạn nhập huynh giao hữu, xưng giá một đường là “Công văn tuyến” đó là giả tá, cũng không bất khả. Huynh đệ là mẫu thân cung, là tật ách giấu tức giận địa phương, giao hữu là tướng mạo cung giấu tức giận địa phương, cho nên huynh giao hữu giá một đường cũng và di truyền hữu quan, có thể dùng để khán một người chỉ số thông minh, bởi vậy kỳ và phụ tật tuyến đều là khán trí lực cung vị, kỳ để ý nhất trí. Cho nên huynh giao hữu tuyến cũng thị Đồng Văn thư tuyến cũng không bất khả. Còn nữa, đệ nhất hạn khán mệnh thiên, là còn nhỏ kỳ, thật xấu là chuyện của cha mẹ, chúng ta không ngại hồi ức một chút khi còn bé, điều không phải thập ma sự đều “Mụ mụ thuyết”, “Thành thật mà nói”, hiển nhiên đây là một cái hoàn toàn bị động thời kì. Đệ nhị hạn là mình học tập giai đoạn, nhà cũ nhị hạn mặc kệ nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến, chỉ cần đến đây hạn tinh tình tổ hợp hảo, tứ hóa sẽ giúp mang, đại quan hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, tất nhiên tinh tiến. Sở dĩ tại sao có vài người niệm tiểu học đương mô phạm sinh, đáo nước trung thời gian hút cường lực giao, tức cái gọi là “Canh giờ liễu đại vị tất giai”. Ngược lại có vài người lúc nhỏ không được sao vậy dạng, đáo niên thiếu kỳ rất hợp lại.

Đệ nhị hạn là mình học tập giai đoạn, đối một người cả đời phát triển lớn nhất lực ảnh hưởng, lớn nhất tính quyết định, Khổng phu tử không phải nói “Ta mười lăm tuổi bắt đầu lập chí dốc lòng cầu học”, sẽ thành là “Muôn đời gương tốt”, sở dĩ đệ nhị hạn là công văn tuyến không phải không có lý, phụ tật tuyến xác thực là công văn tuyến cũng không mâu thuẫn.

[vấn đề 8]: Nhất chín vị của lộc kị tương phùng là hung, ở đây thỉnh giáo là, nhất chín vị có hay không dĩ thuận kim đồng hồ mà tính? Nếu như hóa Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, Hóa kị nhập phụ tật tuyến, có hay không cũng coi như song kị?

[đáp]: Nhất cửu này đây cung mệnh đương nhất, nghịch kim đồng hồ phương hướng đếm tới quan lộc là cửu, cửu là khí số vị, là cung mệnh giấu tức giận địa phương, đang quyết định cung mệnh của cát hung hối lận. Mười hai cung đều có thể làm gốc cung, cũng các hữu kỳ thứ chín cung (khí số vị), hóa diệu dĩ định kỳ bản cung của cát hung.

Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu, hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không được dĩ song kị luận. Phi hóa lộc nhập huynh đệ biểu thị đi tài chính và kinh tế lộ tuyến, sự nghiệp rất có thành tựu, hóa kỵ nhập phụ tật là công văn, thị phi nhất đống lớn, so sánh dưới có thể xảy ra ý làm tốt, nhưng thường thường thu được “Kẻ buôn nước bọt phiếu”, hoặc sự nghiệp rất có thành tựu, lại thường Thường Hòa nhân gia lên tòa án. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu hóa kỵ nhập phụ tật, đang chọn lựa chọn hành nghiệp thì, hay nhất không cần có mang vào văn kiện công tác. Ví dụ như máy hơi nước xa thương, xe bán cho nhân gia, còn muốn thay hộ khách bạn chấp chiếu, hoặc viết thay nghiệp, người đại diện cũng không có thể, bình thường cần và công vụ cơ cấu bàn bạc bạn thủ tục nghiệp vụ bất khả kinh doanh. Tối nên làm và hộ khách thuyết thỏa thì làm, chỉ làm miệng hứa hẹn liền giao dịch, không được nhất định cùng ước công tác. Mặt khác, nhược phi hóa lộc nhập phụ mẫu, hóa kỵ nhập huynh giao hữu, hay nhất đi làm, hoặc viết thay, trù tính, mậu dịch chờ tinh khiết phục vụ công tác, bất khả đầu tư cảo sinh sản sự nghiệp.

[vấn đề 9]: Hóa kị không được kị giải thích như thế nào?

[đáp]: Tốt số phôi điều không phải tuyệt đối, mà là tương đối. Ví dụ như cung mệnh ở kinh tuyến, giờ mẹo hoặc giờ Dậu sinh ra, xương khúc nhập phụ tật tuyến, đầu óc là nhất lưu, thiên không cướp ở tài phú tuyến, cả đời cân tiền tài vô duyên, kiếm nhiều hơn nữa cũng “Thần tài qua cửa”. Nhưng lánh phương diện người như thế sinh hoạt phẩm chất rất cao, bình thường xuất nhập đại tửu điếm, giao du tẫn đa trung thượng giai tầng nhân sĩ, sinh hoạt tiêu chuẩn cao không được á sinh rất nhiều phú hào. Sở dĩ thập ma là hảo, muốn xem từ thập ma độ lớn của góc khứ so sánh. Đồng lý Hóa kị không được kị, hóa lộc làm sao thường nhất định là hảo. Đánh cách khác: Thiên cơ trí tuệ, hóa lộc đầu óc linh quang, nhưng không trung lâu các không thực tế, nghĩ bỉ làm còn nhiều hơn, còn lại là “Thành sự bất túc, bại sự có thừa”. Thiên cơ Hóa kị, đầu óc “cởi Tuyến, cởi tuyến”, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng sẽ là nhà phát minh. Nếu như mệnh

Mệnh Văn văn khúc xương Địa Địa kiếp thiên không

Địa Địa kiếp thiên không Văn văn khúc xương

Mệnh hóa lộc nhập tử nữ, biểu đông nhi tử lộc chiếu điền trạch “Hội lo cho gia đình”, nhưng về phương diện khác, tử điền là đào hoa tuyến, mệnh phi hóa lộc nhập tử điền cho thỏa đáng sắc, có thể sẽ “Ba tường”, sở dĩ thập ma là háo sắc, thực sự khó hiểu. Vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật, đều bị đều có đối đãi tồn tại, như âm dương, chẵn lẻ, hắc bạch, thị phi, thắng bại, nam nữ chờ, vừa có đối đãi sẽ không có tuyệt đối hảo phôi.

Một loại khác “Hóa kị không được kị” nói đến: Như dần mão ngũ hành thuộc mộc, kị thuộc thủy, hóa kỵ nhập dần mão vị, là thủy sinh mộc, thủy sinh mộc thì kị thủy nhụt chí, nhụt chí thì không đáng để lo, cho nên không được kị, nhược Hóa kị nhập tị ngọ, nước lửa tương khắc, có ngăn được tác dụng, nhập thân dậu kim kiếp sau thủy, việt sinh càng nhiều, cho nên không thích hợp, hóa kỵ nhập hợi tử vùng sông nước bỉ vượng vừa dĩ song kị luận. Nhập vị tuất táo đất có thể chế thủy. Nhập thìn xấu thấp đất hội lụt nguyên cho nên hóa kỵ nhập không thích hợp. Nếu như mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu đối sự nghiệp cố chấp, chăm chú, lánh phương diện hóa kỵ nhập quan, quan là ngoại trữ phối ngẫu, quan là giao hữu huynh đệ, huynh đệ là giường ngủ, biểu ta chạy đến bằng hữu trên giường khứ, thử nghĩ nhà mình không ngủ chạy đến nhân gia trên giường khứ, không phải là đối phương nhẫm phòng cùng ta ở chung sao?

● nguyên bàn và đi hạn đan vào

Mệnh là tài bạch khí mấy vị, kỳ hóa diệu đang quyết định tiền tài của được mất, tài bạch làm quan lộc khí mấy vị, kỳ hóa diệu đang quyết định chuyện lạ nghiệp của thành bại, quan lộc là cung mệnh khí mấy vị, kỳ hóa diệu đang quyết định một thân của vinh nhục. Đến đây bất quá tựu kỳ lớn nhất lực ảnh hưởng người lựa chọn yếu tự thuật, trên thực tế mệnh và tài, tài và quan, quan và mệnh, kỳ bản cung và khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, dĩ tầm kỳ dây dưa điểm: Nhất ngũ cửu cộng là tam phương, nhà cũ ngũ cung và bản cung trong lúc đó cũng sẽ sản sinh ngoại lực ảnh hưởng. Bất quá để cho tiện phán đoán suy luận cực nhanh tiệp lưu loát, thông thường ta đãi khách luận mệnh thì, dĩ mệnh đối tài, như đại hạn hóa cấp bản tài dĩ xem xét đại hạn tài vận của được mất, tài đối quan, như đại tài hóa cấp bản quan dĩ giác đại hạn sự nghiệp của thành bại, đại quan hóa cấp bản mệnh dĩ định đại hạn của vinh nhục, kỳ pháp như trước dĩ nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh giao hữu chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

Cho tới bây giờ mới thôi, chúng ta làm nỗ lực, vẻn vẹn nói tới nguyên bàn của mười hai cung, các có thể do kỳ thứ chín cung của hóa diệu lai phán đoán cát hung, ví dụ như quan lộc hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến biểu khiêm tốn tấn thăng, nhập huynh giao hữu là bị thưởng thức thủ đề bạt, nhưng người chỉ là phương tiện giới thiệu, cũng chỉ là thuyết người như thế tiên thiên có tốt số cách, đến nỗi hắn có được hay không mây xanh thẳng lên, đi hạn và bản mệnh trong lúc đó tăng giảm ảnh hưởng khá cự. Ví dụ như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, như vậy biểu hiện ở đệ nhất đại hạn, nước tiểu giai đoạn thư đọc hảo, rất được sư trưởng yêu thích là sẽ không sai, duy nhược đệ nhị tam hạn, liên tục đại quan đều Hóa kị nhập phụ tật tuyến, biểu “Quang minh thất”, là tốt số vận bất hảo cũng không nên việc. Ngược lại, ví dụ như có rất nhiều người đang kỳ mệnh thức trung, bản quan căn bản cũng không có hóa diệu tinh nhập phụ tật huynh giao hữu, mà một thân vừa thành tựu đại sự nghiệp thì như thế nào giải trừ? Mạnh tử thuyết: “Một có đại đảm đương nhân, trẻ trung thì trong ví thường náo thành trống không, ăn mặc không có đúng chỗ, mặc kệ làm chi ma sự tổng là không thể vừa lòng đẹp ý, như vậy trái lại có thể khích lệ hắn chí tiết, kiên nhẫn hắn sự chịu đựng, tăng trưởng hắn khiếm khuyết bản lĩnh.” rung chuyển thời đại trung người đó, kỳ mệnh thức rất nhiều nguyên bàn rất thái, mà đi hạn cũng rất hỗ trợ mà thành tựu một phen sự nghiệp người, dĩ hiện nay thế gian mà nói, khá đủ nhân, tư

Cử đồng loạt nói rõ của:

Nào đó viện cấp thủ trưởng mệnh tạo:

Dân quốc chín năm (tuổi thứ canh thân), chín tháng giờ dần sinh ra, nam mệnh, mệnh Cung ở thân, tử vi ở tử. (đồ 38)

Vũ tướng tọa mệnh ở thân hội văn xương, khôi việt nhập huynh giao hữu tuyến, dụng cụ canh lề não ưu tú, làm tài chính và kinh tế người làm việc. Bản quan hóa lộc nhập quyền khoa không vào bản mệnh phụ tật huynh giao hữu tuyến, biểu tiên thiên vận thế thường thường, hóa kỵ nhập điền trạch xung nữ, tử nữ là tài bạch cha mẹ của, đối tài vận sản sinh ngoại lực ảnh hưởng, sẽ có tài vật thượng phiền phức.

Cung tài bạch, canh khiến cho cung phụ mẫu thái dương hóa lộc, một vốn một lời mệnh cha mẹ của sản sinh ngoại lực ảnh hưởng — mới có lợi. Hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu (quan cha mẫu), đối cung Quan lộc sản sinh trực tiếp lực đánh vào, bất khả tự thiết tràng phòng doanh nghiệp, đi làm so sánh không được kị, duy nhân sự nghiệp mang tới phong ba nhưng không thể tránh né.

Mậu khiến cho mệnh hóa lộc nhập tài bạch, lộc là tình, biểu đối tiền mặt rất cảm thấy hứng thú, hóa kỵ nhập phụ mẫu xung tật ách, hóa kỵ nhập phụ mẫu làm cơ sở tằng người làm việc, xung tật ách, tật ách là tài huynh đệ, xung thì không có thành tựu, hoặc thành rồi sau đó phá, nhu tường tố đi hạn.

Giáp Mệnh Hóa lộc nhập tài bạch khiến cho thái dương Hóa kị xung tài của huynh đệ.

Nhược từ tinh tình, cập nguyên bàn của mệnh, tài, quan hóa diệu xem ra, bản tạo là thư hương nhân gia đệ tử, đứa bé được nuôi dưỡng tốt, trí tuệ. Tiên thiên bối cảnh cũng không hậu đãi, kỳ thành tựu là thời thế tạo anh hùng (đi hạn hỗ trợ. Cung phu thê nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu thành tựu của hắn phối ngẫu rất đắc lực. Năm sinh can canh khiến cho cung phụ mẫu thái dương hóa lộc, là và sinh cư tới đi hành chính, văn

Giáo lộ tuyến, mà lại tiền đồ tự cẩm. Mặt trên bả bản tạo nguyên bàn để ưu khuyết hai mặt, trục hạng làm phân tích, tái tổng kết nhất cú nói: “Thành tựu có, nhưng nhấp nhô không khỏi.” tiếp theo tái là được hạn từng cái gia dĩ tham thảo:

Dương nam đi thuận đi vận, đệ nhị hạn nhập công văn cung, và học tập hữu quan, tọa Hóa lộc năm sinh, biểu có ánh sáng minh. Tứ hóa năm sinh khiếu “Thiên thùy tượng”, thiên giao phó cho ý tứ, nguyên bàn tứ hóa nhập đại hạn cũng gọi là “Thùy tượng”, sử dụng bản địa nói lai giải trừ: Là “Trúng mục tiêu đăng” “Số mệnh”, tức định số ý. Như vậy năm sinh can canh khiến cho thái dương hóa lộc nhập phụ mẫu, đồng thời cung mệnh can giáp vừa khiến cho thái dương Hóa kị nhập cùng cung, có đúng hay không lộc kị cùng cung dĩ song kị luận? Cũng không phải. Mệnh hóa kỵ nhập phụ cách điệu thấp, phần lớn là đi làm tộc, đương cả đời nhân viên tạm thời, vĩnh viễn vô pháp thăng nhiệm viên chức, tạm rời cương vị công tác không có tiền hưu, chỉ có thể lĩnh công bảo một loại kia. Hóa lộc năm sinh và cung mệnh kị cùng triền, tình huống tựu không giống nhau. Mệnh can kị giống vậy kiển, năm Can Lộc giống vậy thiên ý, thiên tàm thay đổi “Hội bay trên trời”, đến đây lộc có hóa giải bỉ kị công năng. Cái gọi là hóa giải, điều không phải trung hoà, mà là hợp lại đi ra.

Đệ nhị hạn, đại quan kỷ khiến cho thiên lương hóa khoa nhập bản phụ, biểu học ở trường thái độ không nhiều tích cực, “Nhưng yêu cầu sáu mươi phân”, cuộc thi thì nhanh tay lẹ mắt, cùng học đánh lại một giấy thông hành, thiếu lão sư đưa chút điểm, thượng xưng thuận lợi, có thể quá quan. Cung mệnh can giáp hóa lộc nhập đại hạn phụ tật tuyến, tình huống tựu

Không giống nhau, tuy rằng bị động, nhưng trước khi thi nước tới trôn mới nhảy, ôm rất kiên định.

Đệ tam hạn 22 〜 31, đi Sát Phá Lang vận, chủ khai sáng, bôn ba. Cung mệnh hóa lộc nhập đại thiên, chủ xuất ngoại có quý nhân, quyền nhập đại quan có thể nắm quyền, đại quan mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị nhập tổ phụ, học bài cơ vận bất hảo — học sinh, thiên cơ làm trục, Hóa kị xung đại tật, biểu bản thân không được khỏe mạnh. Đại hạn 22 〜 31 là dân quốc 30 niệm đáo 39 trong năm, một đoạn này năm tháng ở sử hiện đại thượng, là kháng chiến trung kỳ trải qua tiêu diệt đáo chính phủ thiên thai của năm sau mới thôi, đi theo tưởng công ngựa chiến không tổng, ở mệnh bàn thượng biểu lộ không bỏ sót, chuyện nhân gian nhất thiết đều ở đây định số trung. (đồ 42) Khiến cho đệ tứ hạn đại quan ở mão, kỷ can khiến cho bản phụ thiên lương hóa khoa, con đường làm quan có thể kháo quan hệ nhân sự thu được tấn thăng.

Đệ ngũ hạn đại quan ở thìn, canh can khiến cho bản phụ thái dương hóa lộc, quan trường đắc ý. Thứ sáu đại hạn quan ở tị, tân can khiến cho bản phụ thái dương hóa quyền, kháo công trạng thăng thiên. Đệ thất hạn đại quan ở ngọ, nhâm can khiến cho bản phụ thiên lương hóa lộc, vừa quan trường đắc ý. Tốt số không bằng vận hảo, tốt số cũng nhu vận trợ giúp, đây là một ví dụ rất tốt.

[vấn đề 10]: Nguyên bàn và đi hạn đan vào là lúc, ở nêu ví dụ trung có lúc trên dưới bàn song tuyến giao lưu, có lúc thì cận dựa vào đại hạn bàn Tác phán đoán, chẳng ở giữa cách dùng có thể có khác biệt?

[đáp]: Hà lạc tử vi đẩu sổ là mấy năm gần đây tài phổ được coi trọng, hiện nay còn ở hồn đồn giai đoạn, mà lại bất luận cái gì một nhà thuyết pháp đều không trăn thành thục, một có một hoàn chỉnh hệ thống, bởi vậy trên phố có khả năng cú sưu tư liệu, đơn giản đều là một ít đoạn ngắn gì đó. Ta làm nỗ lực, là mong muốn cấp giá một môn học thuật khai một con đường, nhượng hậu người tới tạm biệt, cho nên tuyệt không được tàng tư. Người khác giáo thầy tướng số, còn muốn học sinh phát thệ, ta giáo thầy tướng số học sinh không cần phát thệ, ta phát thệ: Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nhưng giá chỉ có thể là một điểm vỡ lòng công tác, kỳ thực ta cũng không dám thuyết đồ của ta tuyệt đối cú thành thục, có thể hay không sử dụng, hay là muốn nâm bản thân nghiêm túc khứ làm cho gia thầy tướng số, để cầu được khẳng định, ở lánh phương diện cũng có thể có nhiều hơn phát minh.

Nguyên bàn tứ hóa, đối đại hạn là một loại thùy tượng, khán số mệnh, vậy thuyết pháp là khán cách cục. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập đại hạn bàn của tam hợp phương, biểu cái này đại hạn cách cục cao, hơn nữa giá một đại hạn quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật huynh giao hữu, là dệt hoa trên gấm, toàn bộ đại hạn mười năm rất phong cảnh. Tại sao có lúc cận dựa vào đại hạn bàn tả phán đoán? Chúng ta ngại gì tiên làm như vậy phân loại, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, khán đại hạn thì, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn của mười hai cung yếu ưu tiên lo lắng, đại hạn mệnh hóa lộc nhập thập ma cung vị, biểu thị ta mười năm này giao trái tim tư đặt ở thập ma địa phương. Cử một lệ mà nói: Đại hạn hóa lộc nhập phu thê, biểu thị mười năm này ta rất đau lão bà, như vậy phu thê ở bản mệnh phúc đức vị, phúc đức là tới tài bạch địa phương, đại hạn hóa lộc nhập bản phúc, biểu thị đến đây hạn ta rất quan tâm kiếm tiền sự.

Đại hạn hóa nhập nguyên bàn, là “Thượng ứng với bản mệnh”, là” âm dương hợp mà sổ sinh”. Cái gọi là “Sổ sinh” đã “Ứng với sổ”, cũng chính là giá bộ hạn tương phát sinh thập ma sự, sở dĩ hóa cấp mệnh là phán đoán “Thời không”, nguyên nhân tức ở đây. Lộc là tình, phi hóa lộc nhập phúc đức (phu thê là sự nghiệp) cũng biểu thị đối phu thê quan hệ phi thường lưu ý, nhược lão bà sảo trứ yếu ly hôn “Tam thanh vô nại”, cũng không muốn đắp con dấu. Đại hạn thượng ứng với bản mệnh cũng muốn hạ ứng với lưu niên, nay lưu niên nhập dần cung, là nhập bản phúc, cũng là vợ chồng cung vị, như vậy, kể trên lòng của thái ở một năm này liền biểu lộ không bỏ sót. Đồng lý khán năm, tựu dĩ năm khứ thượng ứng với đại hạn, hạ ứng với lưu nguyệt, dĩ tường năm nay tương phát sinh thập ma sự tình, và ứng với ở ngày đó. Dưới là rất trọng yếu hạng nhất để ý thì, vụ thỉnh nhớ kỹ: “Hạn hóa trở lại cấp mệnh bàn, năm hóa trở lại cấp hạn bàn, nguyệt hóa trở lại cấp năm bàn, nhật hóa trở lại cấp nguyệt bàn, thì hóa trở lại cấp nhật bàn, đều thuộc về âm dương hợp mà sinh sổ, phán đoán thời không sáng tắt, biểu ở thập ma thời gian, thập ma địa phương, đã xảy ra thập ma sự tình, là cát là hung.”

[vấn đề 11]: Đối đãi quan hệ tại sao cận khán các can cung hóa tại nơi nhất cung phụ tật tuyến lai phán đoán?

[đáp]: Nhân thời đại bất đồng, vạn chung túc kim lũ y đã không hề là đương đại nhân mong được. Người hiện đại theo đuổi là tồn tại giá trị, ta tài cán vì xã hội nhân loại tạo phúc nhiều ít? Đây là có ôm ấp người hiện đại môn sở trứ nặng. Quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu ta có thể thuận lợi hoàn thành bài vở và bài tập, bệnh đi qua quốc gia cuộc thi, tuân theo pháp luật, như thế người tất khả tạo phúc làng xóm nước tộc. Thiết ta phải cung mệnh hóa lộc nhập phụ mẫu, phụ mẫu làm quan lộc tử nữ, là thuê làm người, ta thuộc hạ. Lộc là tình, biểu thị ta đối với hắn có cảm tình, chiếu cố hắn. Phụ mẫu cũng là giao hữu tài, mệnh phi hóa lộc nhập phụ, biểu ta quan tâm người khác đoạt được, biểu ta bả chỗ tốt gây cho bằng Giao hữu.

Thập ma dưới tình huống ta bả chỗ tốt gây cho bằng hữu? Người ta giúp ta công tác, ta cho ngươi tiền. Sở dĩ phi hóa lộc nhập phụ mẫu tựu chiếu tật ách, tật ách làm quan lộc điền trạch, đó là ta sự nghiệp tràng phòng, là ta phát tài địa phương. Bởi vậy mệnh hóa lộc nhập giao hữu tài, biểu ta phong phú nhân gia hà bao. Nhân gia sinh hoạt không có trở ngại, kho lẫm thực rồi sau đó biết lễ tiết, lúc này tất xem ta phát tài địa phương (lộc chiếu tật ách), thay ta công tác, giúp ta kiếm tiền. Mệnh phi hóa lộc nhập phụ mẫu là xí nghiệp lớn gia, chính phủ thủ trưởng cách cục. Ta năng lực tạo phúc quần chúng, tựu biểu hiện thân ta giới cao, điều không phải ta kiếm tiền đa. Có người giới, là đương thời tri thức nhân sở cộng đồng nhận tri. Cho nên ta luôn mãi nói tới phụ tật huynh giao hữu mà ít nói tam hợp phương, là là bởi vì cát diệu nhập tam hợp phương bất quá cách điệu cao, cách điệu thăng chức hội quan liêu, phong kiến, giai cấp, tất gắn liền với thời gian đại sở không cho. Phi hóa lộc nhập phụ tật huynh giao hữu là là xã hội trung kiên, bản đạc cũng.

Trong khi tương chủ đề quan niệm giao cho rõ ràng, tư tái cử đồng loạt nói rõ của: Nào đó tạo, bính năm sinh ra, cung mệnh ở dậu Thiên phủ tọa thủ, đinh can khiến cho Thái âm hóa lộc nhập giao hữu tài bạch, đồng thời thiên đồng hóa quyền nhập giao hữu, thiên cơ hóa khoa nhập giao hữu là sự nghiệp, lộc quyền khoa toàn bộ nhập giao hữu tam phương, biểu thị đối với bằng hữu hữu cầu tất ứng, nhượng bằng hữu cảm thấy rất có mặt mũi (cách điệu cao), thế nhưng đối sinh bằng hữu danh dự thành tựu không nhất định rất có bang trợ, nhân hóa cát diệu không vào giao hữu cha tật huynh giao hữu của cho nên. (đồ 44)

(đồ 44)

Nếu như một thân mệnh tạo là cung mệnh đinh can Hóa kị nhập phu thê quan lộc cha mẹ của, xung phu thê huynh đệ, biểu thị người này bất năng đề thăng phối ngẫu sự nghiệp thượng danh dự, không thể cấp phối ngẫu mang đến sự nghiệp thượng may mắn, đồng thời cũng có thể năng lực bởi vì hắn sở xuất điểm quan trọng(giọt) mà khiến cho phối ngẫu bị sự nghiệp thượng tổn thất. Nếu như xung phu thê huynh đệ, biểu đối phối ngẫu thành tựu bất lực, cho dù hắn đối phối ngẫu là sự nghiệp nhiệt tâm phụ trợ, thế nhưng, đáo cuối cùng phối ngẫu là sự nghiệp còn là công dã tràng. Đây chính là ta lần nữa cường điệu: “Đối đãi quan hệ, có thể cận khán các cung can cung hóa ở đâu nhất cung phụ tật huynh giao hữu tuyến cho rằng phán đoán” lý do chỗ. Nếu như lộc quyền khoa nhập giao hữu tam hợp phương, là trần truồng hiến cho bằng hữu, không được cự tuyệt cũng sẽ không có bảo lưu, là tốt nhất đi làm tộc. Lộc quyền khoa nhập giao hữu phụ tật huynh giao hữu là dẫn dắt bằng hữu, biểu năng lực thành tựu bằng hữu, so sánh dưới tự không khỏi có trình tự thượng khác biệt. Cái khác lục thân đối đãi quan hệ có thể loại này thôi.

[vấn đề 12]: Mười hai cung hàm nghĩa dĩ một quyển sách luận hay nhất? Huynh đệ cung tại sao là giường ngủ?

[đáp]: Quan sinh các cung hàm nghĩa, tư liệu tùy phong phụ gửi, cai tư liệu là mười hai cung nhập thập nhị chi giải thích. Tới nhập 12 cung nhất tứ tứ bí quyết, yếu thuộc “Lạc Dương dễ nguyên độc bộ tứ hóa tử vi đẩu sổ phi tinh bộ thiên thông hội nhất tứ tứ bí quyết” sửa sang lại tối có hệ thống, toàn bộ thư 252 trang, thư điếm không có bán ra, nhược nâm có ý định cất dấu thỉnh hướng Kim Lâm công ty hiệp cấu. Tử vi đẩu sổ trung dương trạch học, dĩ điền trạch là phòng xá, cung tử nữ là đối diện hoàn cảnh. Một giáp tuổi trọng xuân, đồng đạo Trương huynh mang đến hé ra mệnh bàn, không hiểu chút nào vấn: Người này ở quá khứ rất là phong cảnh, thế nhưng gần nhất đầy đầu muốn chết, bả quan tài đều mua về rồi. Buổi chiều về nhà thì nói cho kỳ thê:

“Ngày hôm nay ta mặc giày vải trở về, như vậy mới sẽ không sảo đáo người ta”, nói hạ ý, cánh hình như hắn đã không được ở nhân gian liễu. Tùy hậu nằm ở bào mộc trên phi cơ Âm phá sát quân

Một giáp năm (đồ 45), đè xuống chốt mở muốn tự sát. Hiện tại tòng mệnh bàn thượng cân nhắc: Lưu niên hóa diệu nhập tử nữ, là đào hoa, tử nữ là điền trạch thiên dời, đã chỉ đối diện hoàn cảnh, phá quân là cũ kỹ phòng ở, chu vi hổn độn, âm sát ở tử nữ, biểu thị hắn xuất môn kỳ lạ. Tổng hợp lại nghiên phán là nữ quỷ triền thân, có thể dùng” lấy vợ linh vị” hoặc hóa giấy tiền vàng mả tiền lai hóa giải. Đồng đạo Trương huynh thuyết: “Chính xác Thần”, bọn họ đi hỏi thái tử gia cũng là như thế nói. (đồ 45)

Bây giờ trở về đáp “Huynh đệ tại sao là giường ngủ”? Điền trạch điền trạch (cung thiên di) là ngọa thất, huynh đệ có thể nói là ngọa thất giao hữu. Là vợ chồng tình giao hảo địa phương, cho nên là giường ngủ.

Năm ngoái một giáp thâm niên, từ tịnh quan giới thiệu một thiếu niên mà tính mệnh, ta phát hiện hắn lưu niên huynh đệ có thiên diêu, thay đổi nói cho hắn biết thuyết: “Sao vậy làm năm vừa qua tựu thay đổi như thế lười nhác, luôn bả giấy vệ sinh vãng dưới sàng ném.” thanh niên kia liệt trứ nói thẳng cười khúc khích. Lưu niên huynh đệ hội thiên diêu, thiên diêu là WC, có thể nghĩa rộng là giấy vệ sinh. Nếu như nguyên bàn hoặc đại hạn bàn huynh đệ hội thiên diêu, biểu thị phòng ngủ của hắn là phòng xép. Nếu như huynh đệ của ta cung tọa liêm tham, ngũ hành thuộc mộc, giáp là tạo hóa của thủy, có thể nghĩa rộng là thư tịch giáo tài, cho nên giường của ta hạ quanh năm đều để đặt trứ giáo trình giáo tài.

[vấn đề 13]: Nếu như trên dưới bàn song tuyến giao lưu, có hay không mệnh đối hạn, hạn đối năm…. Hoặc hạn bàn hóa cấp nguyên bàn, năm bàn cũng hóa cấp nguyên bàn?

[đáp]: Hữu quan giao lưu phương diện này vấn đề, lần trước chúng ta đã thuật cập, hiện tại không ngại nhiều hơn nữa tác một chút tăng mạnh. Thượng cấp Bàn hóa cấp thứ nhất cấp bàn, ký mệnh đối hạn, hạn đối năm, năm đối nguyệt, nguyệt đối nhật, nhật đối thì chờ, thượng hóa cấp hạ đều là chủ khán “Số mệnh”, hạ cấp bàn hóa cấp thượng nhất cấp thời gian sử dụng, là chỉ thì đối nhật, nhật đối nguyệt, nguyệt đối năm, năm đối hạn, hạn đối mệnh, là phán đoán thời không sai ai ra trình diện cát hung của sử dụng. So sánh cặn kẽ bộ phận chờ đại nguyên thì đều đề cập qua liễu, có thể dựa vào ví dụ thực tế thâm nhập tham thảo.

[vấn đề 14]: Bàn ở tứ hóa giao thác trung, nếu có lộc khoa kị cùng cung, hoặc lộc quyền kị cùng cung chờ, như vậy nên như thế nào phán đoán kỳ kết quả tốt phôi? Nhược tái phùng tự hóa có hay không cai cung hiển như tức hóa thành vô?

[đáp]: Lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị cùng cung, biểu thật xấu đều có, cũng chính là ba càng cao điệt việt thảm. Tử đấu 108 sao giai các hữu sở tư, giống vậy cơ khí sở hữu linh kiện, các hữu kỳ công năng, là tập hợp tất cả tinh tình, dù cho một cái chỉnh thể khí hậu, cung có cung khí hậu. Hóa diệu lộc quyền khoa kị cùng nhau tiến nhập cùng cung hoặc đối cung, tam hợp phương giai phi hiện tượng tốt, phân tán một điểm tương đối khá. Thiết như năm sinh can hóa lộc nhập tài bạch, biểu tài nguyên cuồn cuộn, quyền nhập quan lộc biểu sự nghiệp có thể nắm quyền, là việc chính quản nhân viên, khoa nhập mệnh danh dự hảo. Nếu như lộc quyền khoa nhập nguyên mệnh tam hợp phương, đệ nhất hạn chỉ là tên tiểu quỷ, này điềm lành cũng còn không phải sử dụng đến, cách điệu cao nhiều lắm như một vương tử, chính vẫn không thể sáng tác. Nhị, tam, tứ hạn tam hợp lại vừa năng lực vẫn hội không được, vẫn phải chờ tới đệ ngũ hạn đã biết

Mệnh của năm tài vừa nặng phùng, như thế nhất bộc thập hàn chung phi chuyện đẹp, lộc quyền kị cùng cung hoặc lộc khoa kị cùng cung đều là thành bại chìm nổi, cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng yếu lo lắng là tập trung ở mười hai địa chi thập ma cung vị, nhược ở dần mão vị Hóa kị không được kị lúc này lấy cát luận: “Phùng tự hóa thì hóa thành vô”, nhưng điều không phải tự thủy hóa rơi, mà là được mà phục thất. Tự hóa lộc là mất đi rất cam tâm, quyền ra là tranh đáo cuối cùng còn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị ra là mất đi còn có phiền phức. (đồ 46)

Lệ: Giáp liêm trinh hóa lộc nhập huynh đệ, biểu ta đối với mẫu thân huynh đệ nhạc phụ rất nhiều tình, huynh đệ quý can tham lang tự Hóa kị ra, biểu bọn họ không muốn tiếp thu ta ân huệ. Cũng có thể là ta nghĩ bả sự nghiệp làm rất lớn (huynh đệ làm quan lộc tật ách), nhưng ở sao vậy tố còn là bạch mang một hồi.

[vấn đề 15]: Phán đoán nhân hôn nhân bao thuở nên như thế nào phán đoán so sánh cấp tốc? Có người nói hôn nhân có thể chọn lựa chọn, mà nâm còn nói là định số trung của định số, biểu không thể chọn. Ở giữa sai rồi ở nơi nào?

[đáp]: “Hôn nhân làm sao phán đoán” phương pháp của ta rất nhiều, nhân nhân sự to và nhiều, bất năng chỉ sử dụng thứ nhất công thức bộ tẫn sở hữu mệnh hình. Đến nỗi “Hôn nhân có thể chọn lựa chọn” không sai, ta là thuyết “Hôn nhân là định số trung của bất định sổ”, sư huynh nghĩ là liên độc một phen mà bỏ sót một” không được” tự, mà khiến cho toàn bộ ý cảnh đổi mới. Hữu quan hôn nhân và đào hoa, ta có thể nói được ba hoa chích choè, bỉ tuệ tâm sư tỷ, diệu Văn sư ca hôn nhân luận đặc sắc hơn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau này trò chuyện tiếp.

[vấn đề 16]: Chức nghiệp phán đoán dĩ cung tài bạch tứ hóa lai phán đoán, dĩ nhập mệnh huynh tài tật quan điền lai phán đoán, dĩ kị lộc quyền khoa là thứ tự, có hay không tiên dĩ kị đến xem? Nhược hóa kỵ nhập thì không nhìn lộc quyền khoa, nhược dựa vào đến đây lệ, ứng với dĩ loại nào hành nghiệp so sánh thích hợp?

[đáp]: Lộc là tình, là sự nghiệp, kị là cố chấp, là chức nghiệp. Sự, chức nghiệp khác biệt, như ta dĩ vẽ tranh là chung thân sự nghiệp, nghề nghiệp của ta là Cement công, người trước là ham mê, hứng thú, hậu người là mà sống sống mà doanh đi, kỳ để ý thú tất nhiên là khác biệt. Bản tạo tài bạch khiến cho phá quân hóa lộc nhập tật ách, lộc là tình là yêu thích, cao hứng sự tình, cho dù đói bụng cũng vui vẻ chịu đựng. Phá quân hành nghiệp làm đầu phá hư hậu kiến thiết. Cự môn hóa quyền nhập mệnh, nói khá năng lực thuyết phục nhân gia, có thể là giang hồ lang trung, bọn người buôn nước bọt (không có lợi nhuận đăng ký). Tham lang Hóa kị nhập huynh đệ, tham lang thật là thần tiên thuật, có thể là thuật sĩ người lưu, duy hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, chỉ thời kì giáp hạt, nan kiếm cật, nếu vì tinh khiết hứng thú đương không ở chỗ này hạn.

[vấn đề 17]: “Đồng bộ đoạn quyết” dĩ mệnh can kị sản sinh ba điềm xấu cung vị — tọa kị, xung cung, xung cung giao hữu. Có hay không nguyên bàn của tài bạch, quan lộc của kị cũng đồng dạng hội sản sinh ba điềm xấu cung vị? Đại hạn can có hay không cũng sẽ sản sinh ba điềm xấu cung vị?

[đáp]: Nghiêm chỉnh mà nói, bất luận cái gì mười hai cung của Hóa kị, không chỉ hội sản sinh ba điềm xấu cung vị, kỳ rung động tương lan đến bốn phương tám hướng, nói cách khác, bất luận cái gì một viên kị đối mười hai cung giai cụ có ảnh hưởng lực. Lui ít một chút phạm vi mà nói, mỗi can hội sản sinh ba hung cung (mười hai nhân với tam đẳng sinh ba mươi sáu), cho nên ra lệnh cho không có thứ nhất có thể coi là. “Nhân sinh là khổ hải” đích tình hình, ở hé ra mệnh bàn lý biểu lộ không bỏ sót. Thế nhưng tố mệnh lý phục vụ thì, nhược bả ba mươi sáu cung triệu chứng xấu từng cái quở trách, không phải bằng “Xúi giục tự sát” sao? Sở dĩ chân chính cao nhân đáo cuối cùng đều có thể khán phá, đi vào phật đạo trống không lộ tuyến, không tính là mạng của mình cũng không thay nhân thầy tướng số. Như Trần lão sư (hi di), hoàng đế tưởng đề bạt hắn chức vị, kết quả hắn tình nguyện “Quan bạch Vân”, hay ví dụ rất tốt.

Thầy tướng số thì nhược bả hé ra mệnh bàn ba mươi sáu một hung cung đều xếp vào lo lắng, ta nghĩ thứ nhất mệnh coi xong hậu, sợ rằng phải đến long phát đường tĩnh dưỡng vài ngày. Ta luôn luôn thích khứ phồn tựu giản, tìm kiếm lớn nhất ảnh hưởng lực một điểm gia dĩ phán đoán suy luận, này cận sản sinh ngoại lực can thiệp bộ phận một mực bất luận. Sở dĩ ta nói “Không có hiệu dụng”, không phải là không đành lòng độc giả lãng phí tâm lực xuống của “Sát thủ”, điểm này xin tha thứ ta đối học thuật bất trung thực.

Mệnh tài quan của kị đều có thể sản sinh ba xui xẻo cung vị là chính xác, “Đồng bộ quyết đoán” trung cũng đã đề cập qua. Đến nỗi đại hạn của Hóa kị đồng dạng hội sản sinh ba điềm xấu cung vị, kỳ để ý nhất trí. Bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ: Bất luận cái gì trưng triệu nhu bản mệnh tiên có định số, nữa tìm kiếm ứng với ở thập ma thời gian, nhược bản mệnh vô đến đây trưng triệu mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cận như một mảnh lá vàng bay xuống, cơ khí một nho nhỏ rung động, cho nên không được xếp vào lo lắng, đây là nếu nói khứ phồn tựu giản.

[vấn đề 18]: “Quẻ vị phán đoán nhân sự” thực tế ý nghĩa là thập ma?

[đáp]: Mệnh bàn của mười hai cung chia làm nhiều chuyện, mỗi một quẻ đại diện phương vị cùng người, sự, vật, tử ngọ mão dậu là tứ chính vị, tử vị khảm quẻ (nhâm tử quý) phía chánh bắc, là trung nam; ngọ vị ly quẻ (bính ngọ đinh) chính nam phương, là trung nữ; mão vị chấn quẻ (giáp mão ất) chánh đông phương, là trường nam; dậu vị đổi quẻ (canh dậu tân) chánh tây phương, là thiếu nữ. Tứ ngung theo thứ tự là: Cấn quẻ (xấu cấn dần) phía đông bắc, là thiếu nam; khôn quẻ (vị khôn thân) tây nam phương, là mẫu; tốn quẻ (thìn tốn tị) phía đông nam, là trưởng nữ; càn quẻ (tuất càn hợi) hướng tây bắc, vi phụ.

Lệ: Sinh bệnh tìm quý nhân phương, tức sử dụng đại hạn phúc nhân trị khoa sở nhập quẻ vị là quý nhân phương. Thiết như đại hạn phúc đức can là kỷ, khiến cho dậu cung của thiên lương hóa khoa, dậu là chánh tây phương, thiên lương là có giấy phép trung y phòng khám bệnh, như vậy khán bác sĩ tựu dĩ nơi ở làm trung tâm, hướng tây biên đi tìm trung y đã quý nhân, nhược lên tòa án mời luật sư, thiên tướng là gà mẹ tinh, dĩ thiên tướng ngồi cung vị lập cực, tái tầm kỳ khí số hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương. Luật sư là thập ma tính tình khán tinh tình, tính trường ấu dĩ quẻ vị Phán đoán, Càn Khôn chấn tốn so sánh lớn tuổi, khảm ly cấn đổi so sánh còn trẻ, đến đây tức “Dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự”, là thuộc về “Kỳ môn tử vi đẩu sổ” của phạm trù, kỳ để ý còn lại là để mà phán đoán thời không ưa kị, dĩ lợi xu tị. Kỳ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhật hậu làm tiếp chuyên chương giới thiệu.

[vấn đề 19]: Cái nào cung vị là” tha cung”?

[đáp]: Ngã cung cùng tha cung của phân giới, thê tài tử lộc đều tự khác biệt. Luận phu thê đối đãi, mệnh tài tật cho ta cung, phu thê giao hữu vì hắn cung. Mệnh hóa lộc nhập phu thê, là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, phi hóa lộc nhập giao hữu (phu thê tật ách) là trìu mến kỳ thân thể. Luận tử nữ cùng ta của đối đãi, nguyên bàn mười hai cung cho ta cung, dĩ tử nữ làm gốc cung nặng khởi mười hai cung vì hắn cung. Phu thê, Giao hữu, phụ mẫu cùng ta của đối đãi quan hệ, cũng dựa vào đến đây để ý thì phân chia ngã cung cùng tha cung. Giảng tài lộc: Mệnh, tài, quan hợp thành tam mới là ngã cung, tài, điền cộng làm một lục, mệnh, tật cộng làm một lục, quan, huynh cộng làm một lục, cho nên tập hợp mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền mà thành ngã cung, còn lại vì hắn cung, dĩ tường ta cùng với ngoại giới của đối đãi.

Lệ: Giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu rất quan tâm ta. Phi hóa lộc nhập huynh đệ, biểu đối cuộc sống của ta rất chiếu cố,, phi hóa lộc nhập tài bạch, là quan tâm ta thu nhập, phi hóa lộc nhập quan là chiếu cố sự nghiệp của ta, phi hóa lộc nhập điền biểu nhà của ta bình thường giai bằng ngồi đầy. Nhược phụ mẫu (giao hữu tài) hóa lộc nhập ngã cung — mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, biểu quảng chiêu tứ phương tài, tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu, là thiết tràng phòng dĩ lợi nhuận, sở dĩ tồn nhập ngân hàng, hoặc do phối ngẫu kinh tế xuất nạp, tật ách phi hóa lộc nhập huynh, là đoạt được chiếu cố sinh hoạt, phi hóa lộc nhập điền, biểu có thể có dự trữ hoặc mua phòng địa sản. Đối một môn kiến thức mới hấp thu, lúc mới bắt đầu hội sản sinh mê hoặc, đó là rất bình thường sự, giống vậy mới tới đầy đất, đối hoàn cảnh xa lạ không khỏi thường lạc đường, giá là đạo lý giống nhau, xin chớ nổi giận. Ta là trời sanh hảo giáo luyện, quá khứ từ ta học mệnh lý người, giống nhau là ba tháng thành công, nửa năm hậu trái lại năng lực dẫn dắt ta trí tuệ. Tương lai không lâu có thể dự thấy các ngươi cũng là sư phụ của ta.

[vấn đề 20]: Bên ta cùng tha cung ở toi mạng thượng có tác dụng gì? Giảng khỏe mạnh, mệnh thiên, tử điền thì, này cung vị là “Bên ta”?

[đáp]: Giảng tài quan, giảng lục thân đối đãi thì, tài trí ngã cung tha cung, còn lại không cần phải…. Mười hai cung mười hai cung nhất nhất tứ bí quyết, hay trực tiếp nhất sảng khoái cách phân pháp. Ví dụ như luận đào hoa, dĩ giao hữu làm gốc cung, nặng khởi mười hai cung, đến đây mười hai cung tức là tha cung, nguyên bàn của mười hai cung tức là ngã cung, kỳ tác dụng nằm ở minh bạch ta làm cho dụng cụ ma, nhân gia cho ta thập ma.

[vấn đề 21]: Tân can khiến cho cung tật ách văn xương Hóa kị là “Quan tụng thị phi”, vấn ở đâu cung của tân can khiến cho của Hóa kị là là?

[đáp]: Bất luận cái gì mười hai cung của tân can khiến cho văn xương Hóa kị đều có phiền phức, vì quyền hành nặng nhẹ, cận tựu dẫn đến cùng người triền tụng hoặc ngồi tù người gia dĩ xử nghiên, còn lại luận mệnh thì đại khả không cần tế gia suy luận. Lệ: Văn xương tọa mệnh, cung Quan lộc là tân, khiến cho văn xương Hóa kị nhập mệnh, thì người này tuy rằng thông minh, nhưng không được thấu tình đạt lý, cố chấp người đó thường thường không được biết mình cố chấp, bởi vậy phán đoán suy luận kỳ tính cách thì cáo dĩ “Người ta bất thông tình lý, sở dĩ thường có khẩu thiệt thị phi”, là không cần phải… Chuyện.

Lệ: Nào đó tạo cung tử nữ tân khiến cho văn xương Hóa kị xung phụ mẫu, kỳ tử nữ bình thường phạm pháp, vi phụ người không khỏi bình thường bào phân cục, bào pháp viện, bào niên thiếu phụ dục viện. Cung phụ mẫu (tử nữ quan lộc) Hóa kị nhập tử nữ phụ tật tuyến, cũng biểu tử nữ không có quang minh, thường tố ngây thơ sự.

Quan lộc biến thành của lộc quyền khoa kị, có thể dùng để khán” vận đồ”, cho nên cung Quan lộc tân can Hóa kị xung phụ mẫu, suốt đời không khỏi quan tụng thị phi nhất đống lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Cái khác tinh diệu Hóa kị như nhau không thích hợp, duy dĩ văn xương văn khúc liêm trinh Hóa kị lớn nhất hung tính.

Lệ: Dân quốc bốn mươi năm hai tháng hai mươi ba nhật giờ Thìn sinh ra, nữ mệnh. Bản tạo văn xương ở tật ách, cung Quan lộc tân can khiến cho của Hóa kị xung phụ mẫu, biểu suốt đời công văn phiền phức không khỏi. Phu thê là sự nghiệp (cung phúc đức) cũng là tân can, và quan lộc thành cách sừng sát, lực lượng gấp bội, biểu kỳ quan tụng thị phi đương và hôn nhân hữu quan. Đại hạn nhập xấu cung, xung cung trở thành đại hạn huynh đệ (giường ngủ), biểu đồng sàng dị mộng. Một giáp lưu niên đi vào xung cung là ứng nghiệm của năm — ly hôn.

Lệ: Giáp thân năm tám tháng giờ mẹo sinh ra, nam mệnh.

Bản tạo cung phụ mẫu văn xương tự Hóa kị, tự Hóa kị tương đương sinh” xung” lực lượng, biểu tiên có quan tụng thị phi số mệnh tồn tại. Tài bạch bính khiến cho liêm trinh Hóa kị xung phu thê (tử vong điểm), đương đại hạn đi để điền trạch vị, xung cung trở thành đại tật. Dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, tật ách thụ xung nguy hiểm cho cung mệnh, biểu đến đây hạn có chuyện. Ất xấu lưu niên nguyên bàn cung tài bạch trở thành lưu phụ, là công văn cung khiến cho tù tinh Hóa kị xung lưu điền, biểu nhân không ở nhà, giá nhất năm nhân phòng địa sản tranh cãi tố bỏ tù.

Văn xương ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu, loại này quan tụng thị phi cùng người sự hữu quan, văn xương ở huynh đệ Hóa kị xung giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của (văn thư cung), loại này quan tụng thị phi và sự nghiệp hữu quan. Văn xương ở phụ mẫu, Hóa kị xung tật ách, tật ách là tài bạch cha mẫu (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và tiền tài hữu quan. (đồ 51)

[vấn đề 22]: Vấn tật bệnh?

[đáp]: Tiền thuật “Quy nguyên” của chỉ thích, ở phân tích một người chung thứ nhất sinh là ở nhân, tài, sự phương diện nào lớn nhất phát triển tiềm lực? Thập ma thời gian tối phong cảnh? Thập ma thời gian thấp nhất triều? Làm sao xu tị? Kỳ tối đại thành tựu đáo thập ma trình độ? Nếu vì quân công giáo, kỳ chức chờ ở đâu thuộc? Nếu vì tư nhân tài chính và kinh tế xí nghiệp, cứu là đại trung tiểu xí nghiệp của ở đâu giai tầng? Là đứng đầu cách? Hoặc là phụ tá nhân tài? Là cơ sở cán bộ hoặc tác nghiệp viên? Là nhà phát minh, truyền bá gia hoặc thực hành gia? Đến nỗi tật bệnh, huyết quang, thọ nguyên, hôn nhân, đào hoa, con nối dõi chờ, tương lánh khai chuyên chương thảo luận. Duy là thay đổi yêu cầu, tư sơ trần nhất nhị sinh hạ:

Nguyên bàn của mười hai cung, có thể dùng để ánh xạ toàn thân của các bộ vị, thiết mệnh ở Ngọ, sau này thiên nhiều chuyện đái nhập mười hai cung, chở cửu lữ nhất, tả tam bên phải thất, hai sáu là kiên, lục bát là đủ, ly quẻ khinh thanh ở trên cổ là đầu, khảm quẻ nặng trọc tại hạ, cho nên mà sống thực vị, tả tam bên phải thất là thắt lưng phúc, nhị tứ là hung kiên thủ, lục bát là thắt lưng dưới của hai chân, cho nên bệnh tình phát sinh ở thập ma địa phương, có thể dựa vào quẻ vị cập tinh tình lai phán đoán.

Huynh đệ là tật ách khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở thân giống nhau có thể minh sai ai ra trình diện của tật bệnh, nô bộc vì cha mẹ (di truyền cung vị) khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét bất minh chứng, duy hai người của bệnh tình giai và thọ nguyên hữu quan. Sở dĩ tại sao rất nhiều châm cứu đại phu, trung y sư cũng bàng thiệp tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, nguyên nhân thực tử đấu luận mệnh đã có kỳ chỗ thần diệu.

[vấn đề 23]: Bản cung của kị và khí số vị của kị, hai người của người nào lực lượng đại? Xung bản cung và thổi phồng mấy vị ở đâu người lợi hại?

[đáp]: Bản cung của Hóa kị tương đối không được kị, khí số vị của kị thì hung.

Ví dụ như mệnh hóa kỵ nhập phu quan tuyến là đối sự nghiệp cố chấp, hội chạy nước rút, quan hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến hợp tác sinh chán ghét phiền quyện.

Hóa kỵ nhập đồng loại cung vị không được kị. Ví dụ như tài là nuôi mệnh của nguyên, mệnh là tài bạch hóa tức giận địa phương, cho nên tài hóa kỵ nhập mệnh, hoặc mệnh hóa kỵ nhập tài là đồng loại không được kị. Quan lộc là ta hóa tức giận địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh hóa kỵ nhập quan hoặc tắt máy nhập mệnh, là đồng loại không được kị. Hắn như đại quan hóa kỵ nhập bản quan, hoặc bản quan hóa kỵ nhập đại quan, đại tật hóa kỵ nhập bản tật, bản tật hóa kỵ nhập đại tật, đều vì đồng loại Hóa kị không được kị, còn lại mười hai cung loại suy.

Sinh bệnh khán tật ách, huynh đệ định thọ nguyên, kiều về kiều, lộ đường về, hai người hỗ không thể làm chung. Đại tật của kị truy kị xung lưu niên hoặc lưu tật, rất lợi hại, yếu nằm viện, huynh đệ hóa lộc chuyển kị xung đại hạn mệnh, phu, tật, điền, sinh mệnh gặp nguy hiểm. Kỳ tường nhật hậu ở “Tật ách luận” lý tái tự.

Ân sư huynh vấn nào đó nữ sinh mệnh tạo, “Phụ tật tuyến tụ họp xương khúc khôi việt, biểu di truyền gien tốt đẹp, chỉ số thông minh cao, nhưng huynh đệ cung (tật ách khí số vị), kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị nhập phụ tật tuyến, lại đem đến đây tốt đẹp cách cục toàn bộ hủy” ất tiết, ở đây hơi sơ tầm nhìn hạn hẹp:

Và cai nữ sinh đồng nhất canh giờ sinh ra người, trong thiên hạ cứu có mấy người không được biết, nhưng cũng không phải là lúc này ra đời sở hữu trẻ mới sinh đều là đồng nhất số phận: “Liệt kiêm ngu ngốc”, là không được chứng việc thực. Giống như vậy cai giải thích như thế nào? Loại đến đây vấn đề từ xưa đến nay rất nhiều nghị luận, ta cho rằng không có ý nghĩa.

Đồng nhất canh giờ người rất nhiều, duy sinh ra lúc đó ở địa cầu của một tọa độ (kinh độ và vĩ độ), và nơi sinh của hoàn cảnh địa lý, phong tục tập quán dân tộc phong tình, cai đầy đất khu của quần thể số phận, sinh ra ngay lúc đó nhiệt độ không khí, độ ẩm hữu quan, gia tộc bối cảnh, phụ mẫu thân tâm khỏe mạnh trạng thái, tổ đức, âm dương trạch của cá nhân của tu trì, cũng đều sâu cụ lực ảnh hưởng, cho nên mỗi người đều không giống với, thầy tướng số cũng không chuẩn.

Quả thực muốn đem thứ nhất mệnh tạo tính đúng, trừ phi đi vào mệnh tạo trong nhà tiểu ở một ít thời gian, lý giải gia tộc kia chi đạo đức tu dưỡng, cùng với cai tạo của phẩm cách hành vi thường ngày, là sinh dương trạch, phần mộ tổ tiên nhất nhất xếp vào lo lắng, phán đoán suy luận thủy có thể tiếp cận không có lầm. Cho nên tiền đến đây làm giới thiệu, đơn giản chỉ là hạng nhất nguyên lý tham thảo, ngô đủ thực không cần tính toán chi li sinh công thức, quy cách trong lúc đó. Mệnh lý nguyên hay huyền học, vương bật chú” huyền” tự là” yên lặng không có”, chính thị ý này.

Cao hùng tuệ minh cư sĩ dành cho một ít tư liệu: Quý năm sinh, tham lang Hóa kị ở tật ách làm đầu thiên trở ngại không được thuận, đại hạn mậu can khiến cho tham lang tái hóa lộc, biểu đến đây tinh từ nay về sau “Không được kị”. Duy hóa kỵ năm sinh tinh xuất hiện ở phụ tật tuyến, yếu dĩ đại quan can khiến cho đến đây tinh tái hóa lộc lực lượng khá lớn.

Hóa lộc năm sinh nhập đại hạn phụ mẫu chủ quang minh, có tác dụng hay không yếu kiêm tố đại quan Hóa kị có hay không nhập đại hạn phụ tật tuyến đem phá hư.

Luận phu thê duyên phận, dĩ nguyên bàn của cung phu thê Hóa kị xung ở đâu cung mà định, cũng không phải là dĩ phúc đức khứ hóa. Cư sĩ nói rất đúng, ta cũng không có giảng thác. Luận phu thê đối đãi dĩ cung mệnh của hóa diệu, và cung phu thê của hóa diệu khứ giao thác, đây là song phương diện vấn đề, phúc đức vi phu thê khí số vị, kỳ hóa diệu ở xem xét phối ngẫu là người ra sao, đây là đơn phương chuyện.

Mệnh lệ 1: 40 năm 2 nguyệt 7 ngày thì sinh ra, nữ mệnh. (đồ 53)

Bính giao hữu 24 tuổi kết hôn, 31 tuổi ly hôn.

Bản tạo cung mệnh và cung phu thê thành cách sừng sát, hung lực gấp bội.

Cung phu thê tân can Hóa kị nhập tật ách, xung phụ mẫu, biểu công văn thượng phiền phức

Và phu thê hữu quan.

Cung mệnh tân can cũng hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, cung phụ mẫu vi phu thê điền trạch, nữ mệnh tối kỵ, biểu và phối ngẫu gia một có duyên phận. Tân văn xương kị canh Nghiệm, là hộ khẩu xoá tên ý.

Bản tạo phụ tật tuyến, trừ văn xương là Hóa kị tinh ngoại, văn khúc và liêm trinh cũng là hội Hóa kị tinh, phải hiểu kỳ công văn phiền phức từ đâu tới đây, tựu xem ai khiến cho phụ tật tuyến tinh diệu Hóa kị. Giao hữu bính khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập tật ách, biểu nhân bằng hữu mà rước lấy thị phi, cung tài bạch kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách, và phu thê của văn xương kị, giao hữu của liêm trinh kị thành đôi cung, cấu thành cưu triền, do đó cũng biết hôn nhân của rách nát và tài hữu quan, và giữa bằng hữu tranh cãi cũng và tài hữu quan.

Mệnh lệ 2: Dân quốc 40 năm 12 nguyệt 16 nhật giờ sửu sinh ra, nam mệnh.

Nghiệp kiến trúc. Nhâm tuất năm đảo một lần, một giáp năm đảo một lần. Cung Quan lộc nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh, biểu công tác rất nhiều, tố không xong, vũ khúc Hóa kị nhập giao hữu xung huynh đệ, là không có thành tựu. Phàm cùng một ngày can của lộc kị phân biệt nhập cách cung hoặc phân biệt nhập nhất sáu vị, đều là “Tướng thiếu nợ”, biểu bề bộn nhiều việc, nhưng khổ cực được lai toàn bộ rơi vào ngoại nhân gia.

Cung mệnh canh khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê (tử vong điểm), là dễ đảo điếm cách cục, thuận đi chỡ đi đáo điền trạch vị, đi ngược chiều chỡ đi đáo phu thê vị, là ứng nghiệm của hạn.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

河洛紫微斗數 作者:方外人

【前言】---

本資料不講究辭藻之優美,只期待所謂不傳之秘,赤裸裸的數說出來。文中生硬不易讀通的觀念,那是我不善表達,非不肯說。不懂的地方歡迎再切磋,來電(035)231882 找方外人曾某。

紫微斗數論命法,有:三合、奇門、河洛之分。三合紫微斗數論命法,以星情論好壞。河洛法用四化看契機,奇門法以卦位斷人事。故紫微斗數論命法,應是含此三合、奇 門、河洛三者為一體,始可稱得上是完整的紫微斗數。

這份資料旨在介紹河洛的觀念,三合與奇門兩方面,僅作穿插,不多贅語。

紫微斗數,以命宮為首,逆布十二宮,命宮為首,逆數疾厄為六,稱為「一六共宗」,再逆數官祿為九,是謂「氣數位」。

氣數位,也就是官祿宮,以其宮干所化出的祿權科忌,在應本宮的吉凶晦吝,這一點是河洛紫微斗數最為重要的觀念。務請深植腦海。

● 斷行業 (從事什麼工作)?

三合法斷行業,通常都以官祿的星情來作決定,並兼參合命宮。設巨門坐守命宮在子, 官祿在辰必有太陽。太陽是博愛之星,好表現,巨門口舌是非多,合參研判:適合從事老師或代表的工作。但巨門是暗星,所以這種老師往往不是政府認許的合格老師,而是一種代用的老師,如補習班老師,代課老師,師傅,若為代表, 可為民意代表,業務代表,想在行政官署當科員或行政首長比較不可能。

河洛法斷行業,以財帛宮的天干去四化,優先的順序是忌祿權科。財帛宮為官祿的官 祿,或說氣數位,或說第九宮都是一樣。財帛宮的四化入命,兄,財,疾,官,田,視其所著之星為何,就以該星來定行業,準度絕對達百分之百,若斷驗准那是學術不精, 不能怪陳老師(希夷)。

下面我們來舉一些例子:(圖 01)

設某造辛年生人,命宮在子同陰坐守,財帛天干為丙,使天同化祿入命宮,那麼天同的行業可以是小吃店。天同也代表易與八卦,故從事地理師,占卜的工作也很適合。

(圖 01)

(圖 02)本造財帛宮癸使貪狼化忌入官祿,官祿宮為紫貪的組合,兩顆星要同時考慮。貪狼甲木,引申為原料,原始,紫微使珍貴的,高級的,貪狼原料是樸拙的,再加上紫微的高貴,就為一種高級的雕塑品。紫貪的組合也可以使高級的酒店,因為貪狼也是癸水大桃花星,紫微使帝王之星,古代帝王有六宮粉黛,三千嬪妃,真正能夠「弱水三千,吾取一瓢飲「者,今又能幾人。皇帝與酒色結合在一起,因此紫貪的組合也可以是酒吧,舞廳的工作。

(圖 02)

前些日子一位年輕人,大約三十光景,跑來給我算命。他的命宮在酉,陽梁坐守,第三限的財帛宮,宮干甲師太陽化忌入本命命宮,太陽是電話,天梁是白賊七,我思索了一下,告訴他說:「您是不是利用電話做生意?」。那青年笑著說:「嘿,真仙,我在做電話亭。」丟臉,原來是搞應召站的傢伙,人不可貌相,模樣長得清秀,卻做那不三不四的勾當。

河洛紫微斗數,使用的星一共是十八顆。十四顆主星,外加左,右,昌,曲,茲列舉十

八星所代表的行業如次:

紫微星:

如珍貴的飾物,高樓大廈,高級傢俱。紫相同梁為壽星,不發少年,故宜公職,上班較好。一般談紫微,都說紫微是官祿主,正確的說法是紫微要入官祿宮,且要化權或會左右,會昌曲,才會貴顯。若沒有上述的條件配合,只宜上班,想當大老闆、主管,恐怕很難。

天機星:

與軸有關的行業,如:汽機車材料行,汽機車保養廠,車床加工廠。天機是動星,驛馬星,因此時時變,資金回收快的行業頗為適宜。如漁市生意,菜場市生意,或切貨生 意,批發行等。

太陽星:

太陽丙火,為天干第三位,其寓有三陽開泰之意。故太陽喜歡「強出頭」,好表現,不免要勞碌奔波。太陽也象徵光明,博愛,因此替人跑腿的代表,律師,外交官較相宜。太陽大方,大度,不適合從事財務工作,只因為太慷慨不重視金錢之故。太陽與太陰都是驛馬星,若會於同宮或對宮,心性都不穩定,故考慮工作時要以短期性,見好就收者較適宜。太陽也代表能源,動力(馬達,引擎,發電機),與電有關的行業。

武曲星:

五行屬辛金,為正財星。宜金融機構,財政單位,或為生意人,但以不化忌才算。設生年干為壬,或命宮干為壬,使武曲化忌,表示與錢財無緣,想謀求長程計劃, 遠程投資不能有所成就。武曲星重守時與鈔票會計有關,若會天相,大多從事拉保險的工作,會破軍,好博禽捕獵,可當獸醫。會七殺,武殺皆為肅殺之星,做事果敢,斬釘截鐵,平時不愛說話,設想這種德性的人不就是外科一生最好的人選嗎?武殺的組合時大外科, 例如分割連體嬰,換心手術,腎臟移植等大手術的外科醫師。裡傷,打針那種小外科是廉殺的組合。武殺也頗軍警。

天同星:

為流動之水,可以飲用之水,是福星,小孩,喜歡人家照顧。故天同的事業還是小吃, 零食業,如小吃店,餅乾糖果店等。天同亦宜從事服務性質的工作,如服公職,教師, 地理師等較自由,輕鬆的工作。也屬百貨,服飾,觀賞物,裝飾品等。天同如果坐命, 此人比較不主動,若不受鞭策,不到山窮水盡的時候不肯動。故大手筆,大擔當的工 作,他是不會去做的。假設給他一個大班的工作,他反倒情願當個吧檯小弟來得輕鬆沒有壓力。

廉貞星:

丁火,屬陰,主靜。故其營業狀態為門市,而非跑外務。廉貞也是精密儀器,如電視, 電腦,影印機,錄影機,電子計算機等,舉凡帶電的,精密的儀器皆是,故選擇儀器買賣的行業頗適當。

丙年生人操作儀器,故障率偏高,蓋丙使廉貞化忌之故也。流日逢丙,最好少開車,電

子,電路組件的部分特別容易出毛病。

廉貞是血,刀傷的流血,會七殺(肅殺之星),格調高者可為護士,格局低的是馬殺雞

小姐,也有在菜市場殺雞鴨的。

廉貞為艮土,為山坡地,旱田,水果園,故廉貞的事業也有從事水果買賣的。

有一回,此間 — 新竹新苑飯店老闆有急事尋找其妻。特前來相訊,當時我查對他流時的夫妻宮,宮干為丙使廉貞化忌入酉宮,酉宮的組合是廉破,於是我大膽的假設:「可能去西門市場的豬肉店或水果店。」事後追蹤,果然料準。想當年中和周老師(已去世) 料事如神,用的就是這一招吧。

天府星:

戊土,祿庫之星,祿就是薪俸,過得去,足夠生活而已,並不表示很有鈔票。因此天府乃薪水階級。又天府屬陽土,個性自負,好管閒事,愛面子,若受雇於人頗易展其長 才,乃是高所得的上班者。天府陽土為土之表面,故與畜牧業有關。如養鹿,牛,羊, 鵝等吃草的動物。狗豬四腳動物是破軍。種香菇,竹筍,或收購買賣香菇,竹筍的 X 客也可。

太陰星:

飯店,彈簧床,墊被,套房出租業,化妝品,與愛美有關的消耗品。如褲襪,洗潔精, 化學材料。凡日月均為驛馬星動,故由於出租業有關,如計程車,遊覽車,貨櫃車,還有漁人,船員等。

貪狼星:

甲木為造化之始,故貪狼的行業頗多國小教師。甲為始,引申為原料,與工業有關者, 如原料行,材料行,木材行,紙業等。

貪狼又是癸水桃花星,主多才藝,可從事演藝,藝術工作,或棋藝,樂器。與酒有關, 如貪狼如亥子,且是命宮,很可能從事酒女的工作。廉貪在亥加陀羅為走私。

巨門星:

暗星,表沒有執照,沒有身份許可,頗多從事地下營業者,如符仔仙,乩童,赤腳仙

(密醫)等。巨門也是科目多而雜的綜合醫院,專科醫院不屬於巨門,是天梁。 出版, 印刷,醫師,教育界,與口才有關的工作。惟絕對多數是搞地下的,不繳稅金,若登記營業反倒做不成。巨門是賭博星,總是不會賭麻將,性情方面也會賭命,賭事業,走

私。

天相星:

吏人之命,衣食之星,男命服公職,女命做裁縫,成衣加工。天相亦可為自助餐,高級餐飲業,攝影服飾。

天梁星:

戊土,凡五行屬土之星,皆與政府機構的薪俸有關。天梁是大人星,可從事照顧人的工作,如高級單位,養老院,有執照的診所,中醫藥材等。他如紅歌星,或歌廳領班,舞廳大班,餐飲經理,高級幹部,皆屬天梁的事業。

七殺星:

七殺為肅殺之星,宜從事軍醫較有發展,從商不利,受雇於人比較安定。七殺是爬蟲 類,恐怖狀態者,如列車,台車,一長串的金屬連接在儀器的,具有殺傷力的東西,又如碼頭成排的船隻也是。考慮七殺的行業時不妨從這方面去設想。

破軍星:

為癸水,大海水。為破耗之星,引申為雜亂的地方,如市場,估物商,貨櫃車,雜貨

店。先破壞後建設的工作,如水電,拆船業,拆屋工作,推土機,怪手等。

破軍又為遠洋航運事業。天同,太陰,天相,破軍五行屬性同為水,惟破軍是鹹水,太陰是淡水,天同是自來水,天相是池水。判斷行業時,應就這些星的五行屬性加以區 分。如太陰,破軍同是行船人,但太陰是江河,近海,是漁人,破軍是遠洋貨輪,商船或遠洋漁業,太陰是化妝品,破軍不屬於化妝品。

左輔:

與方向盤有關的工作,如司機、司輪,或轉環性的工作。

右弼:

為傳令之星,熱心,圓融,從事承上啟下的中間人頗適當。

文昌:

文書、毛筆、禮品。可從事靠嘴交涉的工作等。

文曲:

代書、文具。口才有關的工作,如算命仙。

昌曲合論:

作者、攝影、公教、圖書、飲食業。

●論進財

什麼時候有財進之兆,進多少?這是誰都關心的事。我們幾乎可以肯定的說:每一個算命者隨時都在替自己推算如何進財,但又有幾人真正的給自己算準過?之所以算不準的原因,且讓我來作個剖析:

人事浩繁,絕非任何一則進財的理路,可以套入任何的命譜。每一個人的謀生的方法不同,收支情況各異,這是癥結所在。設營業所,門市生意,讓客人上門的,與經營外務推銷的,進財的路線就是有別。就拿在家開店的來說,有自己獨自經營的,有夫妻檔, 有兄弟檔,有父子檔,收銀的是我或是他,進財之兆各異,現金買賣與掛帳生意也各不同。

疾厄化祿入父母,可以是一則進財的公式,交友祿入兄弟也可以是一則進財的公式,那麼論斷時當如何取捨?除了這二則公式之外,是不是還有其他的法則,答案是:當然 有。

疾厄宮是官祿的田宅,是我生財的地方,如公司,工廠,辦公室,營業所等,我設場 屋,讓客人上門的生意。疾厄化祿入父母是進財之兆,那麼是以本盤為用,還是上一級盤化給下一級盤用,或下一級盤化給上一級盤有腦嘎,這其間各路高人都是各說各話, 莫衷一是。我們實不必捲入舌戰筆伐的漩渦,徒增困擾,且讓我們一起來探討那最可靠的經驗之談。

(圖 03)某造經營補習班,錢財由其妻經理出納。

大限在辰,大友在酉,干辛巨門化祿入本命,表這一個大限財運好。當流年走入丑宮,是本大限中最風光之一年。

問題探討:本盤子女宮辛巨門化祿入命,表賺取學

生的學費或靠晚輩,部屬賺錢。當本子成為大友時

,是為大友祿入本命,大友為大子的財帛,為學生的錢財,祿入命,表學生的錢我得到。流年在丑, 祿入的宮位成為流兄,兄弟是財帛的田宅,也是田

(圖 03)

宅的財帛,視為庫位,祿入流兄(流年的兄弟宮),叫入庫,表丑年大發利市,財運頗佳。從另一個角度來看,流年在丑,流夫在亥,祿入的宮位成為流夫的父母,父母是財帛的交友,交友宮有交易,接觸,接受的意思。本造由妻理財,祿入的宮位成為流年夫妻的父母,視為進財之兆。

一般而言,疾厄祿入父母進財之兆。因為疾厄是官祿的田宅,是生財的地方,父母則為財帛的交友的宮位。又祿入父母為進財,而本造非祿入父母,而是祿入兄弟,原因是本造財務由其妻經理,故以祿入兄弟為進財,兄弟為夫妻(配偶宮)的父母,這一層您可理會得到嗎?

就河洛紫微斗數來說,最難斷驗得部分,要屬進財與婚姻二項。

財,疾,官,田,其餘得宮位則稱為他宮(不屬於我的宮位)。他祿入我宮表給我,我

宮祿入他宮表我給人。

講財,祿權科忌都用。祿最管用,表源源不斷一筆接一筆,權是祿的餘氣,表一整票, 如上班族,一個月薪水袋。可想而知,言財要以祿最可愛。科只是「貴人」, 是我缺錢用的時候,適時的有人伸出援手,與其靠人救濟,不如自己會賺來得愉快。科也可能是一種低收入,很平順,過得去的現象。

父母為交友財,父母宮的天干化祿入命,表示我獲得朋友的錢財。

父母化祿入兄弟,兄弟為田宅的財帛,表朋友把錢送到我家來,在家開店的,這是一則進財的路線。

父母化祿入疾厄,是朋友把錢花在我身上,或我把賺來的錢花在身上,也可能是我把賺

來的錢放在身上。

父母化祿入田宅,田宅為財之庫,表收入的鈔票可以儲蓄起來。田宅為財之庫,兄弟也叫財之庫,一樣是財之庫,其實不一樣。祿入田宅,表收藏,祿入兄弟是收入的錢放在家裡做零星支出只用,是過路財神。田宅宮是財帛的疾厄,乃財之體,被視為庫,有收藏之意,用會計學的概念來說,是提存不用的公積金。兄弟宮是財帛的田宅,也是田宅的財帛,我們把田宅當家庭,那麼兄弟是田宅的財帛,不就是我家裡的錢嗎。

河洛派用四化斷契機。 蔡宗師及其門人--- 九紫結蘭,講「天人合一「之說,是一種三級跳的飛法,以大限為媒介,上應本命下應流年,年化給命用,月化給限用,為天人合一。高人徐靜觀先生講陰陽合而數生,是下一級盤化回去給上一級盤用。蔡氏徐氏的功力皆在我之上,我學兩氏的打你個西,天人合一,陰陽合而數生兩者都用,另方面我發明「同步斷訣「,是從原命盤的干化出一顆祿忌,一路追蹤限,年,月,故我的論命方式,恆沒有一定的模式,但求快速,精準。學算命,最要緊的要有邏輯推理的頭 腦,還要有靈氣。所謂「靈氣「,有如常語說的「心有靈犀一點通「的意味。命理服務時,往往來者所提的問題並非完完全全可以在命盤上找到答案,卻靠著一點靈通在幾分之一秒的瞬間,綜合出一個絕對正確的答案,這就是要有靈氣的原因。

言歸正傳,命,兄,夫,子,財,疾。。。。。。等十二宮,各可為本宮,論宮所化出的祿權科忌,在應本宮的吉凶晦吝,這一點是河洛紫微斗數最重要的一環,設命宮(財帛的氣數位)化祿權科三吉入子田線,子田線為財帛的父疾線,父疾線又稱為文書線, 主光明,好運,昇華,晉陞。財之官化三吉入財之父疾線,表錢財方面「貴人現「。可以很順暢。若財之官三吉不入財之父疾線,而忌入則凶。尤其是命宮(財之官)忌入子女(財帛的父母)沖田宅(財帛的疾厄),我們可以肯定的說, 這個人一生艮錢財無緣,只宜上班,求財不如求名,魚與熊掌之能捨其一。

再假設:命忌入父疾線(原命盤上)。也就是財帛的官祿化忌入財帛的兄友線,兄友線又叫成就線,忌入這一線,表示此人一生錢財沒有成就。一樣還是走求名的路線要來得聰明,上班較安定。

這一段剖析,是我獨到的領悟,是曠古的大發現,誠為河洛紫微斗數最高層次的理則,務請再三琢磨,這一層理通了,其餘十二宮的晦吝亦可依次理則類推運用。為學之道貴在明白道理,做學問能夠達到融會貫通的階段,運用之妙自可存乎一心。

前節借某老師之命造論進財之兆乙節,茲再以該造設譬論生財的觀念:

錢怎樣賺來的,看誰化祿給我,換句話說,何宮化祿財帛,就表示錢從哪來。錢怎麼賺來,看何宮化祿入財帛,與前節祿入兄弟,祿入父母為進財之兆,似有矛盾,其實不 然,這是二碼事。進財之兆是看到什麼時候有進帳,這一點講用什麼方式戰前,乃謀生的方法,這一點要劃分清楚。

(圖 04)那一宮化祿入財帛,表錢怎麼賺來,本造財帛無主星,就看其藏氣的地方(財藏氣的地方就是命宮)。財帛藏氣的地方坐巨門,誰使巨門化祿

,子女宮辛使巨門化祿。化祿來的宮位為子女,表

錢財子女給我,但一般青壯年人賺錢養育子女有之

,子女給我錢財事實為不可能,子女祿入命應解為生育子女而後賺錢的機運漸開。另方面也表示生財的方式可以招收學徒幫忙賺取,或訓練業務代表替我生財,總結一句話,賺晚輩的「利頭」。

(圖 04)

當大限行抵辰宮,本命的子女宮變成大限的交友宮,就成為交友(大限)祿入命(本盤),表此大限十年財運頗佳。流年走入丑宮,祿入的宮位成為流田的財帛,表這一年很風光,家裡的生活費用很富足。有特說明的是祿入兄弟(田之財)是過路財神。祿入田宅比較可能儲蓄起來,或購置房地產。

(圖 05)流年入寅宮,祿入的宮位成為流夫,財運似不若丑宮那麼好,惟上天有好生之德,且看流年德交友化祿入本命的田宅,祿入的宮位且是大田的財帛(大兄),故展望一年財運仍是不錯。若要進一層瞭解那幾個月較好,那麼以卯宮做定點(化祿的宮位)。當流月入卯、辰、未、申、亥、子, 是財運比較看好的月份。又鬥君所在的宮干,化祿入流年的命、兄、財、田等,同時也表示進財之兆

。但有一個大前提千萬要斟酌,既是祿不可犯忌,

祿被忌沖為吉處藏凶。吉處藏凶的解說是「看看美

景已在望,又成空」。好比收割的前夕偏遇颱風。

(圖 05)

●論陞遷

陞遷最重要的二個宮位,一是父母,另一是官祿。本盤的官祿化祿入父母,此人一生前途光明。學生時代功課好模範學生,領獎學金,公費生,權入是認真努力功課好,科入則是「生平無大志,只求六十分「,考試的時候同學會幫忙,或老師送分數,蓋其「科著貴人也「,忌免談。三吉入父母宮故佳,但化忌若同入本宮或對宮衝破,也是無濟於事。行運看大官化三吉有無入本父,有,則此限十年「有光明,運途好「。若流官再祿入大父這一年一定升了。人事之浩繁,陞遷的斷法不只局限於一則,上述不過是斷法之一種而已。

官祿化祿入父母主晉陞,若父母無主星,或是主星不四化看疾厄,祿入疾厄視同入父母,惟祿入疾厄照父母較虛,直入父母較實。而在行政官署任職者,以祿入父母最管

用,若為公營事業機構,則以祿入兄弟或入交友較有利。父疾為文書線主晉陞,兄友為成就線,表提拔。晉陞與提拔不盡相同,晉陞如登梯,步步高陞,提拔是一夜成名,套一句四柱推命的名詞來說,叫「異路出仕「,如姜子牙發跡與河濱。

●陞遷(續論)

(圖 06)大命化權入本命或本官,流年或流官行至

照地主陞遷,如化祿更驗,表生官又加薪。

設某造陽巨坐命在寅,大限行抵巳宮,干辛使太陽化權入本命,當流年入辰位,流年在申,是為入命之對宮,這一年有陞遷的跡象,或流年入申也表陞遷,但要審大限管轄的十年,其流年或流官,何者先行進入之年優先考慮。

(圖 06)

●外銷的看法

外銷看遷移宮與夫妻宮,以遷移做本宮,夫妻成為遷移的官祿。要先審這兩宮的星情。星情的資料坊間售書說的頗為詳盡,在此不多贅述,僅就河洛四化的部分加以說明。

流年的夫妻宮化三吉入大限的父疾線,表今年與人簽約順利。設如祿入父母,表七分天成三分努力就可以成事,權入努力多少成就就多少,科過得去,沒有馬發,忌入有文書上的麻煩,不可與人簽約。三吉入命財官三合方(大限的)現實格調高。外銷「利頭

「如何,賺不賺錢,看流年父母化祿有無入大限盤的命,兄,財,田, 有則吉,忌沖這

些宮位則凶。

沖遷移今年外銷不好。沖子女今年沒有訂單。

※失業倒店請參閱同步斷訣。

●論合夥

先審交友宮,視其星情是否吉利。再以交友的官祿(子女宮)去化三吉,若祿權科入我父疾線,兄友線,表可以合夥,如子女化忌入兄友線,父疾線,合夥萬不可行。忌入父疾線有文書上的麻煩,忌入兄友線,不能成事。子女宮化三吉入命財官三合方,也可以合夥。忌不一定是凶,忌入官沖官,表衝動事業顯像吉利。忌具有粘性,有時候要把它當結合看。例如子女忌入官祿,表交友的事業與我的事業結合在一起。

父母是文書宮,生年干忌入或官祿宮忌入,一生文書是非多,不宜與人合夥,跟互助

會,與人作保都不可以,好心絕對沒有好報。

父母化權入命宮,表示命造本人出技術股,大限,流年四化要兼參。合夥人數看交友宮的五行局,水局二人,木局三人,金局四人,土局五人,火局六人。股份有限公司乃大眾事業,不以合夥論。

資金額看父母宮(交友財)。

營業項目以財帛的祿權科忌入我命,兄,財,疾,官,田,視其所著之星性斷行業,其

法與前述斷行業同推。

●論選舉

大限的官祿宮,其干所化出之祿權科入本命父母疾厄這一線,二宮任何一宮都算,表示這一個大限「功名」有望,是黨提名的,可以當選。切記這一個理則,父疾線又叫文書線,與功名有關,是陞遷,晉陞,昇華,是按部就班得來的,例如公務人員靠考績升 等。他如讀書,考試,或與公務機關接洽,如申請專利,申請移民都很順利。

大官化祿入父母,與權入科入各有等差,祿入父母是高票當選,輕鬆得來。權入要努 力,當選沒問題,科入是拜託父老兄弟賜給「同情」的一票。「科」叫貴人,是求助於人,而人家給予同情,很隨和,好商量。忌入不宜,沒有希望。

流官也要考慮,競選的這一年,流官化祿權科有沒有入大限的父疾線,有則更可以確

定,穩當選。但絕不能犯忌沖。

「黨外」以官祿化祿權科入兄友線,忌入免談。

●論出國

遷移(泛指命限)化祿入寅申巳亥四馬之地,表出國深造,忌入是出國工作。遷移化祿入子午卯酉桃花地為出國觀光。

遷移化祿入辰戌丑未是拿綠卡,移民國外。那一年出去看大限化忌之沖宮,當流年走到

這一年出國。簡捷的說:大遷沖流年表出國之年。又三合派的看法是利用星情,當流年入寅申巳亥動星(機月同梁殺破狼,太陽)會天馬主出國,小限同論。

●考試與智商

昌曲入命,賦文上說:不讀詩書也可人,原意是即使沒讀多少書,但給人的感覺也是頗有學問。通常我的解釋與原意略有出入:「也可人」的上面是「不讀詩書」, 表腦子很好,能舉一反三,聞一知十,說話很好聽,但學習態度並不積極。說話喜歡套用古人的詩詞,給人的感覺很可愛,那是第一印象,真正和他相處久了,將會發現不很實在,根基膚淺。昌曲夾命遺傳的基因很不錯,聰明。但真正有內涵的是昌曲魁鉞入疾厄。昌曲入命或夾命,給人的感覺好比中午的太陽,真是「金壁輝煌 」,但日漸西斜,越往後就越不怎麼樣了。昌曲魁鉞入疾厄,好比上午的太陽,和他相處久,越覺其明亮照人。這是看智商高低的方法。當然其他的星情也要考慮。

昌曲入田宅是家裡書很多,卻不愛讀書。

本官化祿入父母是 書念的很好,很輕鬆。權入是認真而後功課好,科入是「生平無大

志,但求六十分」,考試的時候「眼明手快」,同學打「派司」。忌入功課很菜。

智商高低,功課好壞,要考慮昌曲魁鉞與官祿之祿權科是否入父疾線與兄友線。

本官四化不入父母(無主星或主星不四化)看疾厄,入父母才華較外露,入疾厄較深 藏。不入父疾看兄友。為什麼看智商要涉及父疾,兄友,命宮這些個宮位?父母又稱相貌宮,是父親的宮位,與遺傳基因有關,奴僕是父母藏氣地方,命宮是意識生命,精神生命,疾厄是軀體,本能的生命,兄弟是我的軀體(疾厄)藏氣的地方。因此與智商高低,功課優劣有關的宮位,也包括有:命,兄,疾,友,父等五宮位。以上的敘述「絕對準 」。

早年我服務教育界,從逢甲學院到新埔國小,從台肥公司高幹訓練班,到國小課業輔導,學生階層有兒童,青少年,中年人,且本身前後參加高普考十八年,可謂是「考棍」。所以我想以我的閱歷來分析這一層,可說是世界級的「最高標準」。

坊間多產作家的套路,永遠讓人收集不完。

他一面摸索一面爬格子,說穿了恐怕連作者本人都沒有搞通的作品,我們費時費力的去研究,不就是和作者一起玩「迷宮」嗎?

我研究命理二是載,有四位老師,多年來手機的命理書長達六公尺,秘本四大箱。因此我有這樣的感想:不要太相信什麼高人秘本,學算命好比學書法,如果想要盡快學好書法,一三五找張老師補習,二四六找章老師補習,今天臨摹張的字體,明天臨摹章的字體,長此以往,永遠也不可能有自己的筆風。學書法只稍補上一期三個月,知道怎麼落筆,拉筆,收筆也就可以了,隨後自己要不斷的苦戀,用力日久自然可以自成一家。學算命也是這樣,從師只是一種啟蒙,重要的是自己要勤快的去幫人算命,多利用流日流時去求證每一時空所發生的事象,努力日久自然有一套自己的法則。台北有一位文人, 他的學生中有人前後跟他補了四年多,像這樣自己不去創作,一昧的「填鴨「老師的東西,學得再久我想也是「冬烘「一個。

我有一位師友,壬戌唸經商失敗,窮極無聊找周老師算命八次,很佩服其功力,後來以臨淵羨魚,不如退而結網得心的買書自己研究。癸亥年舉債跑路,隨時害怕撞上債主,真是草木皆兵,連睡覺都在捏掌盤,以辨吉凶。就這樣「困而知之」,到甲子年,論年資不足兩年,初次和我會上,切磋的結果功力竟然比我高。這說明了語氣死命地去拼 裝,去填鴨別人的東西,不如認真地去求證,去明白道理要來得實際。

●跑三點半,借錢

十二宮分為八方(卦):子宮坎卦正北方,午宮離卦正南方,卯宮震卦正東方,酉宮兌

卦正西方,未申坤卦西北方,辰巳巽卦東南方,戌亥乾卦西北方。

流日化科所落得宮位就是貴人方,試想該方有那些朋友會是貴人。

流日得財帛化權入流日,沒有意義。講財要用化祿,無祿用科,無科用魁鉞(以流日干

遁之)。

祿是情是錢。設交友祿入命,表朋友對我有情,向朋友張羅三點半,借錢很樂觀。祿入命,財,田皆可用。命宮是財帛藏氣的地方,(財之第九宮)田宅為財帛的疾厄,以財為本宮,田宅為財帛的第六位,依一六共宗的理則,故祿入財,祿入田應同視。

●票據官司

昌曲是證書星,設官祿干為辛或巳,使文昌化忌或文曲化忌,易有文書是非,尤其昌曲在疾厄化忌沖父母更驗。

人事浩繁,論斷的法則可以有多端,重要的是每一

個觀念須融會貫通,運用之妙自可存乎一心。

(圖 07)官祿化忌沖父母較多麻煩,流年的父母沖

大限的父母也表示這一年會有文書的問題。他如流

(圖 07)

年的父母宮化忌入大限的父母沖大疾,大疾且為流田,這種情況會因官司而坐牢。

廉貞是囚星,出現在父疾線官司是必然的,若沖田宅,表人不在家--坐牢。

●標會

財帛化祿權科入父疾兄友跟會有利,忌入表凶,不可來會。

●討錢

父母(交友財)化忌入遷移沖命,討不到。父母化忌入命--分期討回不順;祿入--

順利;科入--好言商量可討到;權入--惡臉相向,不一定可以討得到。

●天地人三盤四化的軌道

孔夫子說:「有同道的朋友,從很遠的地方來和我一起學習,這不是一件很快樂的事嗎?」方外人公開「同步斷訣」,心意和孔夫子一樣,初不以盈利為目的,只是希望借此認識幾位「肯說」的朋友,切磋斗數,如此而已。

對紫微斗數我有一項突破性的發現,那就是過去一般言「忌」都說:「坐忌不好,沖宮

更凶。」但我的發現是--最凶的宮位除忌之沖宮外,另有一個更凶的宮位,那就是

「沖宮的交友」。依「一六共宗」的理則,一是命宮,六是疾厄。疾厄宮受沖,表身體壞了,身體壞了,命還能存活嗎?故凡命,財,官之宮干化忌,其沖宮我們都要把它常當第六宮來看,再尋其第一宮,最凶的宮位就是這裡所謂的「第一宮」。換句話說:一顆忌星至少有三個倒霉的宮位,(1)坐忌的宮位(2)忌沖的宮位(3)沖宮的交友。

請參閱右圖:(圖 08)

設命宮化忌入官祿,那麼(1)行限入官祿的時候

,叫坐忌,表事業方面是非較多而已,(2)行入夫妻,表夫妻不合, 或聚少離多,(3)只有行限入田宅(沖宮的交友),表會倒店,事業。原因是沖宮成為大限的疾厄,疾厄是身體,身體受沖, 命難保,所以沖宮的交友,才是最凶的宮位。

(圖 08)

為期對這一個觀念能夠更為深入、明暢,我們再舉一例:

(圖 09)

(1)順行運,大限入田宅位,表居家生活是非較多而已,(2)逆行 運入子女位(沖宮),表 子女問題多,或為桃花的問題而煩惱。(3)只有順行運,大限入福德位,這才是最凶的宮位,失業。什麼都不順,很累的一個大限。

過去,方外人 在院校講「時間與動作」,近十數年在補習班 講「考前猜題」,「如何用最少的時間成就最多」,是我的專長。

目前幾乎所有的命相家都在「飛四化」,飛的很「熱」,不外是以大限為媒介,去上應本命,下應流年,流年用,流年復化回去給本名盤用,叫「天人合一」,這種天地人盤的理則是正確的。「同步決斷」只在尋求一種更快更捷更利落的論斷方法,以利節省時間。

天地人三盤四化的軌道,請見下圖解:

天 命 天

地 限

人 年 一

大限上應本命,下應流年

「沖宮的交友」是最凶的宮位,這是方外人曠古大發現。有待說明的是:人 類的「思路」往往會「同步」。例如二年前,我 為了授課的需要,設計了一個 「起五行局」的掌訣,一年後,很意外的發現了陳怡魁的「五行局」掌訣,竟和我的方法「不謀而

合」,這不就是人類的「思路」往往會「同步」的一個最好說明。

我們學算命的有一個「通病」,那就是自己有「獨見創獲」捨不得說出去,卻又西挖晚哪宮多多吸取他人的東西。對此,我有一個建議:由於人類思路會同步,你想的出來 的,別人一樣想的出來,所以「秘而不宜」實在沒有意義。有發明就把它說出去,誰先說誰就是「祖師」,這不是很好嗎?

化忌與財官的關係:

「財」是養命之緣,命盤以財帛宮為中心,若以財帛為本宮,那麼命宮是財帛的官祿,故命宮化出的「忌」,為主錢財,主那一個大限以後開始發財。命宮是財帛的氣數位,命宮化出之忌,導致事業失敗,必與錢財有關。

命宮化出之忌,導致事業破敗,一般的情況是自己資金短缺,靠借貸創業,結果好比滾雪球般。越滾越大票,入不敷出,周轉不靈。

官祿宮,是命宮的氣數位,故由官祿化出之「忌」,通常用來看「運道」,是一種人為因素。官祿如果忌入子女沖田宅,倒霉事必與「田宅」有關,官祿如果忌入命沖遷移,倒霉事必與遷移有關,官祿如果忌入兄弟沖交友,倒霉事必與「交友」有關,如好朋友調戲自己老婆等。

為什麼說「官祿化忌」是人為因素?因為「命宮」是「我」,我是人,官祿是我的氣數位,故官祿化忌導致事業失敗,必是「人為因素」。一般的情況是自己估計錯誤,或個性問題而導致失敗。

財帛是官祿的官祿,財帛是官祿的氣數位,故財帛化出之忌在應事業。通常由財帛化出之忌導致事業破敗,是因為事業出了差錯,例如出現強勁的競爭對手,訂單問題,或營業部主任離職也帶走客戶等情況。

一顆「忌」 星威力的大小:

實例一:(圖 10)(圖 11)

命宮化忌入官祿,表對任何事都必須親自處理才放

心,也就是說對「事「認真到底。 丁 友 庚 財

太 天

忌入官祿,沖夫妻,夫妻是「死亡點」。

為什麼夫妻事死亡點? 我們知道「財」是養命之源,「田宅」是財帛的疾厄,同時也被認為是財之庫,以一六共宗的理則,六破一亡。設本造順行至福德位,沖宮成為大限的財帛,表賺不到錢。行限「田宅」位, 這一限會倒店,失業。那一年「

倒」,情況如何,現在我們用「同步斷訣」,一一的來加以說明。

(圖 10)

官祿是我的事業,疾厄是官祿的田宅,表工作的地方,如店面,工廠,辦公室等。疾厄宮也是我的身體,我的身體受沖,我命是難保了。

那麼我們要看三四〜四三這一限所統計十年是從什麼宮位開始,如果三十四歲從子宮開始,那麼流年進入丑位,如果是合夥事業,這一年是要分家了。因為本命的沖宮,成為流年的子女宮,子女宮是「合夥宮」。流年進入寅宮,沖宮成為流年的財帛位,這一年錢財必然受損很大。流年走入卯位,與大限重疊,這一年會倒店失業。

流年入辰「坐忌」 ,這一年所做的決定會給日後帶來一次倒店厄運。流年入巳,沖宮成為流年的「交友」,沖交友表示沒搞頭,青黃不接。流年入午沖宮成為流官,這一年事業敗定了,流年入未沖宮成流田,田宅是財之庫,這一年沒錢,要走路了。

一顆忌星有多方面影響:忌入官表事業不好做,是非多。沖夫妻,夫妻緣薄。沖兄弟的兄弟,表兄弟有人與配偶感情不很融洽。

沖夫妻:夫妻是父母的子女,父母的子女就是我的

兄弟,也表示不能得到兄弟物質上的恩惠。

(圖 11)

沖夫妻:夫妻是福德的財帛,表為嗜好損財。

沖夫妻:夫妻是田宅的疾厄,表這人沒有自己的房子,住家是租來的,且搬來搬去,住

家都沒有廚房,夫妻廚房位沖就沒有。

沖夫妻:夫妻是田宅的疾厄,田宅是財之庫,也表示不能有儲蓄

一顆忌星所激起的漪漣會涉及十二宮,會產生多少吉凶晦吝,可以一步一步的審查下去。什麼時間開始賺錢,福禍榮枯都在命盤裡。

實例二:(圖 12)(圖 13)

甲申年生人,八月卯時生。

官祿宮 看「運途」, 官祿 沖「田宅」表倒霉的事必與田宅有關,例如兄弟分財產的糾紛,或與他人有土地侵佔的糾紛等。

命忌入疾厄沖父母,表損財,損在什麼地方看化祿入什麼宮位。祿是「情」,本命造化祿入子女, 子女是桃花線,子女宮是福德的疾厄,故損財與享受色情有關。

財帛宮丙廉貞化忌入官祿,表借貸投資。

(圖 12)

大限在田宅,大限己武曲祿入本財,且本財丙天同化祿入大官(財祿入官表投資事

業),看來這個大限會賺錢。

但財帛化忌入官祿沖夫妻,沖宮成為大疾,疾厄受沖命難保,故上述這個大限會賺錢乙節,已完全被這一個忌沖疾厄破壞無遺。

本限行田宅位,所管轄的十年,從午宮起順行,到四十四歲入卯位止。

下面我們一年一年的來分析:

三十五歲流年在午,沖宮成為流田的疾厄,田宅是財之庫,流田的疾厄受沖,表這一年財庫有問題。

三十六歲流年入未,沖宮成為流福的疾厄,福德是夫妻的事業,這一年恐怕要貧賤夫妻

百事哀了。

三十七歲流年在申,沖宮是父母的疾厄,父母是交

友財,是文書宮,會因賺錢事與人有文書上的麻煩。

三十八流年與大限重疊,沖宮在疾厄,疾厄是官祿的田宅,是我生財的地方。今生財的地方受沖,表會倒店,或工作青黃不接,或結束部分分公司的業務。

三十九歲,流年入本官,是大限的父母(文書宮)

,文書宮有囚星(廉貞),流官丙使廉貞化忌, 表這一年仍有文書上的麻煩。

四十歲,流年入亥,沖宮成交友,表沒搞頭,工作青黃不接。

甲申

(圖 13)

四十一歲流年入子位,沖宮成為流官,事業恐怕要出現強勁的競爭對手,或重要幹部的

離職而影響公司作業。

四十二歲沖宮成流田,田宅為財庫,財庫受沖會倒店,失業,沖田宅也表示人不在家-

-坐牢。

本造甲申年八,二十九卯時生,男命。(圖 14)

四十二歲,流年的父母宮(文書宮)丙使廉貞化忌沖流年田宅,(八月十九日)流月在辰,流日在戌,這一天被法院判刑五月通知入獄--侵佔土地案。

己 兄

(44)

(43)

(42)

(41)

(40)

(圖 14)

方外人的 「同步斷訣」是利用本命 盤的命宮忌來斷「財運」。官祿宮的忌來斷「運途」。

財帛宮的忌來看「事業」。

財運也罷,運途也罷,事業也罷,無非都是在講「賺錢」。

下面我們再舉一則命例來加以說明:(圖 15)

戊年二月卯時生人,男命。

命宮在子,巨門坐守。命宮干甲,使太陽化忌入官祿,沖夫妻。夫妻為死亡點,表會倒店失業,常常換工作。

沖夫妻,就以夫妻為第六位,依一六共宗的理則, 去尋其第一位,第一位為田宅宮,田宅是財庫,財庫的疾厄受沖表破庫。凡命,財,官的忌沖夫妻,

丁 友 庚 財

太 天

(圖 15)

一律以倒店的格局論不會錯,這方面我們已做過很多的統計,其可靠性是絕對的。命宮干甲使太陽化忌入官祿,沖夫妻。

命宮為財帛的官祿,這種倒店失業的格局,與錢有關。最好上班。倒店的原因通常是吃

高利貸,滾利息,長期入不敷出,以債養債,越滾越不可收拾,最後免不了被迫收攤。

男命戊年生,走順行運,第一限是成長階段,

第二限是學習階段--從略。(圖 16)(圖 17)

第三限入福德,是創業階段,命宮忌的沖宮(夫妻宮)成為本限的財帛宮,財帛宮受沖,這十年大限也就不怎麼樣了。行限入田宅位,沖宮成大疾,這種情況通常是十年間一直會是一籌莫展,再怎麼努力也是白忙一陣。

下面我們且就本限所管的十年,逐年的加以分析:

三十四歲,流年在大限的財帛位,這一年所表現的都是

(圖 16)

與鈔票有關,錢的腦筋動的很勤。沖宮成為流年的兄弟位,兄弟是田宅的財帛,就是生

活費用,田宅的財帛受沖,表生活費會沒著落,經常寅吃卯糧,有時還會斷炊呢。三十五歲流年與本命重疊,力量加倍。

沖宮在流年夫妻位,表夫妻緣淡薄(聚少離多的意思)。忌星入宮為流年交友的兄弟

(床位),表示有桃花介入。忌星入官祿位,表事業衝動,這一年較勤勞認真。沖宮在流年田宅的疾厄,以疾厄的第六位,依一六共宗的理則,第六位破,直接損及第一位,故這一年意味著財庫有損,破財不免,更談不上會有儲蓄。

三十六歲流年入丑,沖宮成為流年福德的疾厄,福德是夫妻的事業,表夫妻不很融洽,

肇端與桃花有關,因忌星入流年的子田線。注:子田為桃花線,忌入子田,表有桃花。

三十七歲流年入寅宮,流年的福德坐命干忌,命干

沖流年的財帛,沖宮的交友為流年的父母(交友財

),上情宗論,這一年財運很菜,夫妻時起勃裕, 只因為缺少麵包的愛情,不免多怨言。

三十八歲流年入卯位,與大限重疊,好壞力量加倍。命宮忌之沖宮在流年的疾厄宮,疾厄為官祿的田宅, 是生財的地方(公司,工廠,店面,辦公室等), 不可沖, 沖則失業倒店。據命造本人描述,這一年整整一年沒有做生意,一直到年底,好友同情捐資 十萬,重起爐灶,未幾全泡湯了。上述事項,完全

(圖 17)

符合方外人的曠古發明--最凶的宮位是沖宮的交友宮。凡限年進入本名盤的命、財、官的「忌沖的交友」就是失業倒店的格局--絕對準。唯有例外者,倘該限大官化忌曜入本命父疾線,表有光明,當可解。

三十九歲那年入辰,坐忌。這一顆從命宮化來的忌,我稱它為癡情忌。命宮干化出的 忌,其所落宮位,表示命造本身把情完完全全投入這一個宮位,終其一生,癡心在那, 故命干忌叫癡情忌。本造三十九歲流年坐命干忌,而這個宮位為本命的官祿宮,官祿宮坐命干忌,表此人癡情於事業。當大限或流年行抵官祿位,那種對事業的癡情也就在這一年(或限)表露無疑,也就是對事業極度的認真。

官祿不怕忌星入,忌入官祿表衝動,沖則發。這一年命造投資一所全自動設備的外銷工廠,原想此後機器就是滾滾財源。但做歸做命歸命,四十歲流年入巳,美匪建交影響外銷中斷,觀望了一年(沖交友表沒搞頭),到四十一歲流年入午,沖流官,表衝動事業。

四十二歲流年入未,沖田宅(財庫)支票拒絕往來。四十三沖流年的福德(來財的地方),再也張羅不到鈔票,只好出外賺錢,還清債款二百多萬,只一年功夫,真是奇跡!

說到這裡,您對方外人的「同步斷訣」是否已有一些概念。為期讓您盡快的深入,我

們再來做一點加強說明:

上面我們談過,「一顆忌」至少會波及「三個倒霉的宮位」--(1)坐忌(2)沖宮(3)

沖宮的交友。那麼這三個倒霉的宮位,要考慮是處在大限的什麼宮位,會產生什麼跡

象。「同步斷訣」的竅門,就是這麼簡單。

一竅通,竅竅通。不要太相信什麼秘笈,套書。近年方外人傳授命理混得一點虛名,說穿了無他--肯放而已。

如果您還差那麼一點通,我們隨時歡迎您蒞捨切磋。

有關如何看進財,看婚姻,看桃花,一樣可利用「同步決斷」快捷利落得把它描出 來。我想文字的敘述,總不如面授來的容易接受。因此,上述進財,婚姻,桃花等,台

端若有興趣,請來電 035-231882 找曾老師,我們非常願意安排時間,給您做詳盡的介紹。

紫微斗數同步斷訣

補述 よ级

自從同步斷訣的公開後,佳評如潮,用之者無不稱便。惟台中陳健男。頭份陳兄輝華,求證後有感不驗者,弟就此做一申述--原來該資料為期介紹方便,征頭征尾只述及命財官之忌,其餘祿權科三吉曜及諸星情,迄未兼參,故有出入者當是原因。

例 如 :(圖 18)

命宮干化忌入官祿沖夫妻,當大限行抵田宅位,

沖宮成為大疾,表此限上班族會失業,「頭家人」

會倒店。惟該限大官若化吉曜入本命父母

(文書宮),主光明,沒有文書的麻煩。因此失業

,倒店之凶兆應有所補救之效用,是須詳加合參者,又命宮干化忌之沖宮,成為流財或流田之年為應驗 之年,倘該年之流官若化吉曜入大父,也是有解厄 之效,論斷時實有兼參之必要。

(圖 18)

紫微斗數擂台

〜河洛紫微斗數歸元〜

【開門見山】---(擂台第一階段 1 〜 5 集•河洛紫微斗數 歸元。)

十二宮皆可為本宮,各宮之第九位(官祿)所化之祿權科忌,再應本宮之吉凶晦吝, 入他宮沒有效用,入三合方不過看格局高低,在階級社會管用,在平等社會沒有意義。官祿之四化曜入本宮之父疾線與名有關,入兄友線與利有關。他宮之化曜入我方(注 一)乃對待問題。即他來成就我什麼?損我什麼?同理,我宮之化曜入他宮,表我損他什麼?益他什麼?本命與行限之間亦依此類推。此即河洛紫微斗數究竟之道,能明白個中道理,秘笈可以藏著名山。

注一:講財官,命, 兄,財,疾,官,田為「我方「,其餘宮位皆屬他宮。

【歸元賦】---

歸元乃佛家語:歸於真如之意。做學問,開始要博覽,最後貴能專精。前此一年間,各家秘笈我們研究了不少,但要緊的是理氣要通。「河洛紫微斗數歸元「所擔當的使 命,將為通理氣從事點傳播工作。

【本義】---

希望名成利就乃人類正常的心理,但謀事在人,成事在天。「天」是什麼?命也。若沒有命,再怎麼努力,也屬徒然。一個人妻財子祿如何,從本命盤上便可一覽無遺。絕對的,何以見得?

天體諸星球在磨蕩之間,便會產生一個定數--每隔 24 小時有一個晨昏,每隔 365 日分歷四季,哈雷每隔 76 年再來一次,人稟天地之氣而生,故亦橫有定數,很難改變。故佛家講:安心受報。鼓勵人們看破。因此真正的達者,必是知命之人。

那麼如何利用命盤來認識自己:

從命宮起一,逆數疾厄為六,是為一六共宗,再逆數官祿為九,是氣數位,其干所化之祿權科忌,再應本宮之吉凶晦吝。設官祿化祿入父母,可以確定此人一生前途光明,青雲直上,求名得名。若化祿不入父母而忌星入疾厄來沖父母(文書宮),必然一生命途多阻。官祿宮之化曜星入父疾線與功名有關,品格的昇華,地位的提升,職位的晉 陞。父疾線表團隊生活之命另服從,如官祿化祿入父母,表能夠服膺團隊律令,考績優

等,在學可為好學生,在職可為好科員,一般任職行政機構者居多。

兄友線又叫成就線。官祿化祿入兄友宮,其成就都表現在財經方面,在公營事業機構任職者居多。官祿化吉曜入兄弟線,是個人的成就,與入父疾線為服膺在團隊中,以顯其地位之崇高者有別。吉曜入父疾線是循規蹈矩。入兄友線是才華特異,較有可能一夕成名。父疾線主名,兄友線主利,這一點務請先予識別。

其次我們以同樣的理則套入十二宮,審斷一個人,究其一生在哪方面的成就最大是很簡

易的事。

十二宮各可以為本宮。若以財帛為本宮,命宮為其氣數位,故命宮所化之祿權科忌,再應財帛之吉凶晦吝。命宮化曜入子田線,子田為財帛的父疾線,表可以有財名,與人錢財往來平順無風險,不會有財務糾紛。命宮化祿權科入父疾線,父疾線為財帛的兄友 線,兄友線主利,顯示命造在銀錢方面頗有成就。

十二宮的十二宮,一四四訣要純熟,論命時始可運用自如。茲就前述子田線為財之父疾,父疾線為財之兄友乙節,繪圖示之:(圖 19)

以符號(箭頭)表由某宮化曜入某宮之意。

(圖 19)

論事業,就以官祿當本宮,財帛宮即成為官祿的氣數位。故財帛宮所化之祿權科忌,在應官祿之吉凶晦吝。(圖 20)

設財帛化祿入交友或兄弟,那麼兄友這一線是官祿

的父疾線,父疾線與名有關,故財帛化吉曜入此線

,表事業名氣頗佳。為祿權科各有等差,祿是得來毫不費工夫,權是打拼,科是差強人意。設三吉不入而忌入,則適得其反。若祿入犯忌沖一般都說祿逢衝破,但有關祿逢衝破的界說,又是如何,則沒有下文,這一點讓我來解說絕對正確。我打方外人的名稱作字號,必屬佛道中人,佛道中人有不妄語的戒律,我想您可以信得過。祿逢衝破是所做的努力看看就要有收穫的時候,美景又成空,好比收割的前夕偏遇暴風。祿忌同宮以雙忌論,為什麼?祿

交友 疾厄 財 帛

官祿

田宅

父母

命宮

兄弟

(圖 19)

屬金,忌屬水,金來生水越生越多,故以雙忌論。祿忌對宮與祿忌同宮都不好,之所以不好,是不但沒有收穫且要賠上血本,蒙受雙重的損失。自始不做只是沒賺,也不會損失。做了不賺又賠本錢,是不但金錢損失時間也浪費了,故祿忌同宮或對宮實在要不 得。

十二宮有十二天干,每一干都少不了會化出一祿一忌,如此祿忌同宮,祿忌對宮衝破的機會很多,看來似乎很可怕,其實同一宮的干所化的祿忌相遇於對宮或同宮,或一九位祿忌相逢才算,不相干的宮位之化曜成對宮或同宮,只能當閒神看。坊間售書有四祿同宮,相會時如何損益之說是不正確的。

財帛化祿入子田線,子田為官之兄友,兄友主利表成就。祿入固然好,但其三合方的忌不可來犯。三合方又稱為一五九宮,彼此之間必為一九位之關係

,這一點不能不審究清楚。(圖 20)

從上面的敘述裡,我們知道,一則命造其一生最大

的成就,是表現在命宮(人格的昇華),或官祿宮

(事 業的騰達), 或財帛 宮(財富的積聚) 便可一目瞭然。但命好也要運助,那麼命和運之間如何損益,以後將做詳細的介紹再次暫略。

財帛

官祿

子女

田宅

命宮

(圖 20)

除命財官,何者為命造最得意,何者最不得志,可以絲毫不差的觀察出來以外,也可以把同樣的理則套入其他各宮,審其優劣。如兄弟為母親宮,要瞭解母親的才華成就如何,可以兄弟為本宮,田宅即成兄弟的官祿,也就是母親宮藏氣的地方,其干之化曜再決定母親之優缺點。看母親以兄弟為本宮, 命遷線即成為母親宮的父疾線,田宅為其藏氣的地方。田宅化忌入命宮,既是母親宮的官祿化忌入母親宮的父母宮,父母宮為文書宮,表母親一輩子是非麻煩一大堆。忌入遷移沖命,同論,表母親不怎麼樣,教育程度不高,沒有社會地位。反之,若田宅化祿入命遷線,表母親自幼接受良好的教育,頗有榮譽。(圖 21)

遷移

田宅

命宮 (母親) 兄弟

(圖 21)

田宅若化忌入夫妻沖官祿,為母親藏氣的地方化忌入其兄友線,也已說明了命造母親在事業上沒有任何成就,只是很平凡的家庭主婦罷了。田宅化祿入夫官線,是為入兄友的兄友線,表母親在事業上頗有成就。吉曜入父疾線主光明,入兄友線表能幹。

看配偶的好壞,以夫妻當本宮,福德為夫妻的事業

。福德化吉曜入兄友線,本命兄友為夫妻之父疾線

,化吉入表配偶有榮譽智能佳。福德化吉曜入子田線,子田為夫妻的兄友線,兄友線主成就,忌星入表事業有成。反之,若福德化忌入兄友,子田,皆表不利配偶。論子女有沒有出息,以子女當本宮,父母宮為子女的官祿。父母化祿入夫妻,是為祿入子女的父母(文書宮),表子女聰明,智慧,模範生,讀書很輕鬆,考前五分鐘衝刺一下。成績即很好,日後在公教機構青雲直上,光耀門楣。父母化權入夫妻,表子女認真成績不錯。權是一份耕耘一份收穫,祿是福氣天成,得來較不費功夫。可是過得去有貴人幫助。(圖 22)

交 友

祿

夫妻

福德 命宮 兄弟

(圖 22)

父母化吉曜入財福線,財福是子女的兄友線,兄友主利,表子女在財經方面頗有表現。同理父母化忌入夫官線,表子女懵懂,入財福線主子女事業無成

,「賺吃人」而已。(圖 23)(圖 24)

任何十二宮的官祿,皆為該宮藏氣的地方,這一個

宮位又叫氣數位,其干之化曜在應本宮之吉凶晦吝

,是河洛紫微斗數最重要的一環。我之所以再三重申此觀念,並非有意填塞篇幅,而是祈望能夠協助您快速的加深印象。書讀一遍只能產生瞭解,不能達到記憶,必須重複學習,才能達到記憶的效果。一再重申意在幫助記憶。我這樣苦口婆心,大概很像「老太婆」。

兄弟為疾厄的官祿,其干之化曜在應疾厄之吉凶。兄弟宮也是母親宮,是疾厄藏氣的地方,與遺傳, 健康,壽元有關。這一節,日後在「疾厄論「裡做專題介紹。本論中不多贅述。

(圖 23)

福德 父母

(圖 24)

遷移是活動空間,人際,社會。每一則命造,遷移宮之星情, 納音,乃至其官祿(夫妻宮)之化曜所落宮位不同,故每一個人與外界之接觸恆沒有一定的模式。

遷移的官祿(夫妻宮)化吉曜入本命的父疾線, 本命的父疾線也是遷移的父疾線,夫妻的宮干化祿權科入這一線,表此人並非泛泛之輩,出門在外令人刮目相看,即使不當官也是近貴之人。「近貴

」是四柱推命常用的名詞,喻有社會地位之人。

(圖 25)

(圖 25)

夫妻祿入兄友。本命兄友也是遷移的兄友。祿入兄

友表在外事業有成,可以做貿易賺取外匯。

設夫妻化忌入父疾,兄友,主在外發展不利,不可

搞外銷。(圖 028)

子女宮又稱為合夥宮,為交友的官祿,其干所化之吉曜入命遷線,表結交的朋友循規蹈矩,有身份地位可以與之合夥。

子女化忌入命遷線,不可與人合夥,來會,作保。

若子女化忌入夫官線,夫官為交友的兄友,忌入這

(圖 26)

線,表所交的朋友無非都是低層社會之人,反過來說子女的忌不入命遷夫官這二線,而化吉曜入夫官線,表結交的朋友在財經方面很有成就。對自己的事業發展頗有助力。可以做股東生意。

田宅是家,是房地產,財之庫。田宅的官祿(疾厄)化吉曜入夫官,夫官為田宅的父疾,吉曜入此線表家世清白,家族在社會上之地位崇高。不會有房地產之糾紛。(圖 27)

(圖 27)

疾厄化曜入財福線,財福為田宅的兄友線,表一家人走財經路線者居多,也主家族在財經方面頗有成就。

福德是「阿公」位, 遷移為其藏氣的地方。 福德與遷移,這二宮也用來看老運。福德又為來財的地方, 也是嗜好宮。這裡我們把「歸元」的理則用於福德,看「阿公」當較合理,用於他項比較沒有意義。(圖 28)

(圖 28)

遷移化祿權科入子田線,表祖德流芳。

遷移化吉曜入父疾線(福德的兄友線),表祖業茂盛。

父母又叫相貌宮,是看老爹的宮位,看遺傳基因的宮位。交友為其藏氣的地方。看不明症可利用交友的宮干之化曜來追蹤。若用來看命造之父親是何許人,一樣可以比照上述的法則類推運用。

本周次我們到此告一段落。下周接下來敘述我宮與他方,他宮與我方之間的對待問題。(圖 29)

(圖 29)

今日(七五年四月二十六日週六)彰化張師兄來信,從所詢的問題看來,非等閒之輩

也。方外惶恐,怕要「踢到鐵板」了。

張師兄說,讀了您的「財官斷訣」和「紫微斗數擂台」,仍有許多不懂的地方。

答:任何一種新的學問的吸收,或專門技術的獲得,都必須經過一段較長時間的努力,而後能夠融會貫通,這是人類學習過程中的正常現象。所謂「較長時間的努力」,無非是要建立「智識背景」,尤其專門智識的學問。例如專有名詞及獨具觀念等的認識,勢必耗費時日。同理研究某一專家學者的學術思想,仍然需要經過一段時日的摸索,而後可以與之共鳴,那是很自然的事。暫時性的不懂沒有關係,讓我們一起來努力。

【問題 1 】: 天干是否一律以原是命盤為準(含限,年,月,日,時)?

【答】:正宗的河洛紫微斗數,由命限年月日時一路往下推,天干一律不變。原因是人類

呱呱墜地的那一剎那,在地球表面的某一坐標,亦即某一經度上,與天體諸星球的割

切,產生了一則命造的命質命能(本名盤)。再從此一命質命能導引出一條拋物線(行限盤 — 限年月日時盤)。原命盤看定數,行限盤看應徵,無不盡在其中,故天干恆不變其理自明。我發明的「同步斷訣」也是根據這一項理念而求證出來的。試想一個大限管十年,而流年宮位有十二,流年每繞一圈與大限切割的角度永遠不同,流月與年盤切割的角度恆亦不同,每日與時盤切割的角度也不同。換句話說:一個人自出生的一刻起, 至到入死,活盤永遠不會重疊。好比 X 子在碾米機裡回流,每繞行一圈回到原點,其時空切割的角度絕對不會相同,其理一致, 唯有「日」會重疊,每月有二十九或三十

日,一,十三,二十五日會在同一宮位與月盤的角度重疊。二,十四,二十六重

疊。。。。。。那麼流日繞行流月兩圈半,同樣的事情一個月裡不就要重複發生兩次到三次?如果不是,那麼事項應於哪一圈?那一天這是不傳之秘,讓我來說分曉,日後您要轉授他人可以,但記得「索紅包」,我們不在布道,沒有義務講免費,這是學算命的不成文法,很合理,但不要獅子大開口,亂要錢會授業。

至於各家眾說紛紜,天干怎麼變,以前我也被這問題困擾了好一陣子,經再三統計求 證,後來放棄了。我學紫微斗數整十年,包括南北派,河洛,也既是星情三合派與四化飛星派。學紫斗以前對陰陽五行與易,已有相當的涉獵,以我的學經歷來肯定「天幹不變」之說,我想值得采擇。

時下有人以宗師自詡,卻又不能韜光養晦,至於對這一門學術似懂非懂,卻胡亂「文

抄」,發表文章誤人父兄,我想這樣「假亂真」,將來回去,羅王的臉色恐怕很好看。

我的文曲星在疾厄被自化忌出,天梁在福德,生年干,命宮干,氣數位不見壬,天梁不化祿(天梁化祿為白賊七),所以我從來說話很實在,不便佞,不胡說,若說過謊,也只是兒時在媽媽的荷包裡偷錢吃零嘴不認帳。再說「立言」因為三不朽,但若以訛傳 訛,徒貽笑大方事小,成為歷史罪人恐難赦。方外對此很謹慎,故每一立論,務必要求沒有誤差。

上面一大堆「裹腳布」似在賣關子。接下來還是把流日的看法做個交待:看流日要先審命造之生日,是生於月旬中的那一旬。例如事故將發生在這一個月,但應在那一天,就以最接近生日的這一圈為事故發生時。這一點姜子牙也不會,若姜老會的話,就不至於叫武吉到山洞裡避難四十九天。這是「愛說笑」,其實避四十九天另有道理存在。若大家有興趣,日後再做介紹。

【問題 2 】: 「財官斷訣」中之出 國,以遷移「命限」化祿入寅申巳亥,表出 國工作(注一):入子午卯酉表出國觀光,入辰戌丑未表移民國外。那麼每一個人,每一個大限總會化祿入十二宮之一,都表會出國,顯然於理不合,應該有個出國的充分必要條件吧。您的理論應交待清楚「注二」。

注一:祿入寅申巳亥非工作,是深造。若為年輕人表出國讀書,中年人可能出國做產業

間諜,盜竊國外的機密技術,或索購新奇產品回國仿造等,都算是深造。

注二:「斷訣」顧名思義,是專講訣竅的東西,是給有相當功力的行家點睛,而不是初學者畫龍,致有交待不清之嫌,這一點請見諒。惟請師兄師姐若有問題,仍請盡量提 出,方外極願坦誠相告。

【答】:星情論格局,四化斷契機。論命 時先詳審格局何屬,南北派以三合定格局,河洛派看本宮對宮,例如機陰在寅申立命會天馬,這種命型動的很厲害,若本遷再祿入寅申巳亥更驗,設大遷再祿入子午卯酉,則此大限很可能跑單幫。為什麼說可能而不說絕對,論命觸機,客人有出國的動機來算命,才如是斷。再說祿是情,只是想而已,去不去可以自己決定,不是絕對的。忌具有粘性才是絕對。又如破軍在午會擎羊是馬頭帶箭格,賦文說「威震邊疆」,這種格局本就容易遠遊異域。待客論命時可從其遷移祿入的宮位,斷其出國時間的久暫,倘流年命宮有化忌入子女沖田宅,表今年外出是絕對

的,當流月越過沖宮是成行的時候。那一天走,要參本生日是幾號,推法比照上學「看

流日」的法則。

本命盤有出國的格局,也就是先有定數,大限再出現應數之象,且流年條件會齊,才算究竟。記得二十年前參加夏令營,徒步中橫,大禹嶺過後,山谷下有一「百齡居」, 據悉裡面住有人瑞一百多歲。她每天上山種紅薯,下山吃紅薯,就這樣過了一輩子從未離開那山谷。若在這種人的命盤上發現出國的徵兆,恐怕是翻過山頂到背坡的鄰家小住幾天吧。所以論斷時,從原盤上去瞭解其人活動空間的大小,看原盤命遷線的星情組 合。詳細請自行參閱賦文,賦文載於陳希夷著「紫微斗數全書」,該書為紫微斗數最原始的資料。

【問題 3】:「紫微斗數歸元」,是否用於原命盤來看各宮的得失?可否用於大限流年等。氣數位在應本宮的吉凶晦吝,官祿宮之宮干四化若不入本宮兄友父疾,該如何解析?可否舉例說明。

【答】:本題所問的情結,將在「歸元」中逐一的解析並詳加舉證,容後再述。惟紫斗有一大前提,務請牢記。任何一項觀念,不僅用於原盤,也適用於各局活盤,且要上下盤雙祿交流,以尋其跡象,斷其吉凶。官祿四化曜不入父疾兄友,表不好不壞,平常而

已,要見吉凶得參大限流年。

【問題 4 】:官祿四化有沒有涉及到自化的抵消作用?

【答】:有。任何十二宮的自化忌都有抵消作用,逢「祿出」是失去很甘心,沒有怨

言,。「權出」是爭到最後還是失去,「科出」是由他去,會看破,「忌出」是失去了

仍有麻煩。。

以上要感謝張師兄提供的問題。啟發了我們的智慧。也請諸師兄師姐提供更多的問題,

也期本資料 能若一部「攔江網」。

十二宮的對待關係:

設命宮化忌入官祿,沖夫妻,夫妻為子女的父母(文書宮),表子女很不怎麼樣,懵 懂,是非麻煩了無時,小時難養長大不聽話,子女不肯接受我的栽培,也可能是我不能成就子女,那麼二者之間如何取捨,須配合其他條件,說來話長,從略。

子女忌入疾厄沖父母(文書宮)表子女不乖,不聽話,不受管教,對我無助,子女讓我很灰心。這種話只能對五十許人講,年輕人子女尚小,好壞都還看不出來,說了只是徒增人家長的隱憂,無疑如同慢性謀殺。前年甲子歲有位陌生婦女很傷心的打電話給我,說老公今年三十歲,富貴堂算他只能活到四十歲,最後還補上一句「絕對的」。這是缺德,人家才三十,卻判人家只能再活十年,縱使命不該絕,也被他活活給折磨死。前年我邂逅徐靜觀

,他告訴我中和老師算命「準死人」,算準自己

什麼時候死,結果完全符合遺言。我認為壽元是定

(忌入)

疾厄

(忌入)

官祿

子女

(沖)

夫妻

(沖)

父母

命宮

(圖 30)

數中之不定數,祖先的公德以及自己的積陰,還有陽宅祖墳,在在都對自己的壽元產生影響力。我說周老師是給自己算死,因為他想劫數難逃,缺乏求生的意志,這才是最大的死因。因此,替人算命要積口德,以免受業。(圖 30)

昨天(週五),應台北一位自稱慕名者的邀請, 在國華飯店算了十幾張命,結果發現這十幾個人的命型頗為相似,這就是觸機的問題,今天會給那些人算命跟算命者的日盤有關,人間事真是「一切 都在定數中」。飯店的女服務生,很多是婚姻有波折者,設夫妻化忌入疾厄沖父母,為衝我文書宮, 只要有這一著,便可以肯定的說「你一結婚倒霉事就一大堆」,絕對錯不了。如果您日後斷驗不准, 不要沒有信心,再多求證幾則命例,相信我的理則必然能夠博得您會心的微笑。(圖 31)

(忌入)

疾厄

子女

(沖)

父母

命宮

(圖 31)

今天剛過中午,開始撰下周講義,戌時,鳥日林師兄來電,要我代批一則命造。

四四, 五,七子時男命。(圖 32)

問卜時間:丙寅,三,十八,戌時,

二十八歲結婚,三十歲離婚,殺破狼是開創的格局

,入夫妻表夫妻多開創,要不得。殺破狼入夫妻位

,一般婚姻不美滿,這是一項因素,夫妻會文曲, 表婚姻持續中會有第三者介入,明目張膽,不怕人家知道,是其二命宮天干壬使武曲(寡宿星)化 忌沖福德(夫妻的事業),為其三, 夫妻宮庚使 天同化忌沖父母(文書宮),這是最致命的一擊,

表一結婚倒霉事就發生。第三限入夫妻位,與宮干

庚相應,庚干開始工作,化忌星沖父母,表本限有

(圖 32)

文書上的麻煩,當流年入子位,沖宮成為流疾,為夫妻於我無緣--離婚。我的斷訣就是這麼簡單,但有人對我惡意攻擊,說我的河洛不可用,那是他家的事會准最要緊。

為了方便交待觀念,我講四化時通常很少介入星情,以避免學者閱讀困難。惟真正待客論時,千萬要重視性情,「星情斷吉凶,四化斷契機,卦位斷人事」,這是紫微斗三位一體的哲理,決不可偏廢。例如文昌證星入疾厄,辛干使之化忌沖父母(文書宮),為官頌是非,若天機入疾厄,戊干使之化忌沖父母(相貌宮),與血光有關等事。

今天是星期日,好像上天有意要成就我們。一對沮

喪的婆媳前來算一造女童的命,正好將我們的學理

再做一次肯定。七三,八,二十四卯時女命,問卜時間:丙寅三,十九酉時,出生普三月,因食用某牌問題奶粉而罹病癱瘓兼白癡。(圖 33)

父疾線會齊昌曲魁鉞,表遺傳基因優良,智商高。但兄弟宮(疾厄的氣數位) 已使文曲化忌入父疾線,竟將如此優異的格局全毀。可見三合派僅用星情斷吉凶實在不夠。紫斗論命要能臻於化境。最後一定要歸一河洛,還是萬古不移的規則,所以很多

(圖 33)

用星情三合論命多年的開館道友,最後還得前來繳費補習,更可見河洛紫微斗數的重要

了。

方才(七五,四,二十八週一下午二點二十分)台北洪老師振凱來電,他說:「你算命

很懶墮,只看誰化祿忌入父母來斷吉凶。」不錯,懶的可愛。

某造夫妻宮壬干化權入本命父疾線,表結婚後開始

有光明,會努力,科入官祿的父母,表妻是我事業 的貴人,忌入田宅沖財帛的父母,表對錢財沒有幫

助,跑三點半請老婆出馬,免談,更嚴重的是,為賺錢事接受老婆出的點子,勢必會白忙一陣,血本無歸。(圖 34)

其他十二宮彼此對待的關係可依此理則類推運用,

管用得很,可以推的相當細密。

(圖 34)

樹林陳師兄來信,給我們提供了一些很實際的問題。

【問題 5】:大官是否指大限的官祿?

【答】:為期方便敘述一般均將原命盤的十二宮加上「本」字,如本命,本官,本財,大限盤的十二宮加上「大」字,如大命(大限命除稱大命外,也稱大限),大財,大官, 流年盤的十二宮加上「流」字,如流命,流財,流官等。

【問題 6】:書中怎麼未提到小限,是否小限不重要?

【答】:紫微斗數有三合,河洛,奇門之分。三合 派用小限,河洛,奇門派不用小限。三合派重星情(共 108 顆),用以斷吉凶,三方看格局,有用小限不用流年者,有小限流年並用者,小限看跡象,流年斷實際。如血光之災,先要小限有其象,且流年成局, 才算條件究竟,確定會發生。又小限主精神,較抽像,故女命重小限,流年為實質的, 故男命重流年。河洛看本宮,對宮,若這一線天機會擎羊,或天相會擎羊,或出現鈴昌陀武的組合,表示有凶災的跡象,同時遷移忌入子田線或父疾線,才表示條件成立,必然會發生事故。現在走河洛路線的術家,很多以前學過三合派,習慣用三十幾顆星,除十四主星外,再加六吉六煞,祿存,紅鸞,天喜,孤辰,寡宿,天刑,天姚,陰煞破碎等。惟正宗的河洛僅只用十八顆(十四主星外加左右昌曲),事故之發生先在原盤看有沒有跡象(定數)然後大限又有,再考慮在哪一年,亦即看氣運,限看時空,年看破敗點。

諸君請不要困擾,殊途同歸,好比從台中上台北,可走「高速」,也可以跑「省道」,神經病高興走「中橫」到華蓮,再沿蘇花公路到蘭陽平原,再越北宜公路到台北,也一樣可以到,這是同樣的道理。

平常,我不但講紫微斗呱呱叫,連台灣地理也這麼熟,許多朋友和我相識久了,都讚美我「好像一座圖書館「。當然,學算命是學國師之學,國師如果不「博」,伴君如伴 虎,腦袋會搬家。因此,我有一個建議,算命要高,單是研究命理是不夠的,邵康節之所以為高,因為他知識淵博,您懂這個道理吧。

【問題 7】:您在書中曾提到父母為文書宮,但我到書局看過一本書,說文書宮是第二

大限的位子,因此使我很納悶。。。。。。

【答】:之所以有 「第二限為文書宮」之說是這樣子,父母宮又稱相貌宮,也是疾厄的遷移,河洛把本宮與遷移的星情加起來看,父疾線是和遺傳基因有關的宮位,此限會吉(昌曲魁鉞)為智商高,若且官祿宮化吉曜(祿權科)入,表此人光明磊落不做懵懂事,忌星入則腦子雖好,但容易作奸犯科,或人雖聰明但運途很差。父疾線若星情組合不好,表智力平平,惟化吉曜入表憨厚,忌星入則迷迷糊糊。所以父疾線惟文書線之本位是可以肯定的。至於逆行運,第二限入兄友,稱這一線為「文書線」那是假借,並無不可。兄弟為母親宮,為疾厄藏氣的地方,交友為相貌宮藏氣的地方,故兄友這一線亦與遺傳有關,可用來看一個人的智商,因此其與父疾線同為看智力的宮位,其理一致。故兄友線亦視同文書線並無不可。再者,第一限看命遷,為幼年期,好壞是父母的事, 我們不妨回憶一下小時候,不是什麼事都「媽媽說」,「老實說」,顯然這是一個完全被動的時期。第二限是自我學習的階段,故第二限不管入父疾線或兄友線,只要此限星情組合好,四化再幫忙,大官化吉曜入父疾線,必然精進。所以為什麼有些人念小學當模範生,到國中的時候吸強力膠,即所謂「小時了了大未必佳」。相反的有些人童年不怎麼樣,到少年期很拼。

第二限為自我學習的階段,對一個人一生的發展最具影響力,最具決定性,孔夫子不是說「我十五歲開始立志向學」,終成為「萬世師表」,所以第二限為文書線不無道理,父疾線確為文書線也不矛盾。

【問題 8】:一九位之祿忌相逢為凶,在此請教的是,一九位是否以順時針來算?如果化

祿入兄友線,化忌入父疾線,是否也算雙忌?

【答】:一九是以命宮當一,逆時針方向數到官祿為九,九為氣數位,為命宮藏氣的地方,在決定命宮之吉凶晦吝。十二宮皆可為本宮,亦各有其第九宮(氣數位),化曜以定其本宮之吉凶。

祿入兄友,忌入父疾是兩碼事,不以雙忌論。祿入兄弟表示走財經路線,事業很有成 就,忌入父疾為文書,是非一大堆,相形之下可能生意做的很好,但常常收到「空頭 票」,或事業很有成就,卻常常和人家打官司。祿入兄友忌入父疾,在選擇行業時,最好不要有附帶文件的工作。例如汽機車商,車子賣給人家,還要替客戶辦執照,或代書業,經紀人也不可,經常需要與公務機構接洽辦手續的業務不可經營。最宜從事和客戶說妥了就干,只做口頭承諾就交易,不必定和約的工作。反過來說,若祿入父母,忌入兄友,最好上班,或代書,經紀,貿易等純服務的工作,不可投資搞生產事業。

【問題 9 】:化 忌不忌如何解釋?

【答】:命好壞不是 絕對的,而是相對的。例如命宮在子午線,卯時或酉時生人,昌曲入父疾線,腦子是一溜的,空劫在財富線,一輩子跟錢財無緣, 賺再多也「過路財神」。但另方面這種人生活品 質很高,經常出入大酒店,交遊盡多中上階層人士

,生活水準之高不亞於巨萬富豪。所以什麼叫做好

,要看從什麼角度去衡量。同理化忌不忌,化祿又何常一定是好。打個比方:天機智慧,化祿腦子靈光,但空中樓閣不切實際,想的比做的還多,則是

「成事不足,敗事有餘」。天機化忌,腦子「 脫

線,脫線」,喜鑽牛角尖,但會是發明家。又如命

命 文文曲昌 地地劫空

地地劫空 文文曲昌

(圖 35)

化祿入子女,表疼兒子祿照田宅「會顧家」,但另一方面,子田為桃花線,命祿入子田為好色,可能會「爬牆」,所以什麼叫做好色,實在費解。宇宙間的萬事萬物,無不都有對待存在,如陰陽、奇偶、黑白、是非、勝負、男女等,一有對待就沒有絕對的好 壞。(圖 35)

(圖 36) (圖 37)

另一種「化忌不忌」之說:如寅卯五行屬木,忌屬水,忌入寅卯位,為水生木,水生木則忌水洩氣,洩氣則不足為慮,故不忌,若化忌入巳午,水火相剋,有制衡的作用,入申酉金來生水,越生越多,故不宜,忌入亥子水鄉比旺又以雙忌論。入未戌燥土可制水。入辰丑濕土會發水源故忌入不宜。又如命忌入官,表對事業執著,認真,另方面忌入官,官為外儲的配偶,官為交友的兄弟,兄弟為床位,表我跑到朋友的床上去,試想自家不睡跑到人家的床上去,不就是對方賃屋與我同居嗎?(圖 36)(圖 37)

●原盤與行限的交織

命為財帛之氣數位,其化曜在決定錢財之得失,財帛為官祿之氣數位,其化曜在決定其事業之成敗,官祿為命宮之氣數位,其化曜在決定其人之榮辱。此不過就其最具影響力者擇要敘述,事實上命與財,財與官,官與命,其本宮與氣數位之化曜皆需兼參,以尋其糾纏點:一五九共為三方,故第五宮與本宮之間也會產生外力影響。不過為了方便論斷之快捷利落,通常我待客論命時,以命對財,如大限化給本財以審大限財運之得失, 財對官,如大財化給本官以覺大限事業之成敗,大官化給本命以定大限之榮辱,其法依舊以入父疾主光明,入兄友主成就,入三合方主格調高。

直到現在為止,我們所做的努力,僅只談到原盤之十二宮,各可由其第九宮之化曜來斷吉凶,例如官祿化吉曜入父疾線表平易晉陞,入兄友為被賞識首提拔,但者只是方便介紹,也只是說這種人先天具有好命格,至於他是否可以青雲直上,行限與本命之間的損益影響頗巨。例如本官化祿入本父,主光明,那麼表現在第一大限,國小階段書念的 好,很得師長的喜愛是不會錯的,惟若第二三限,連連大官都化忌入父疾線,表「光明失」,是命好運不好也不濟事。相反的,例如有很多人在其命式中,本官根本就沒有化曜星入父疾兄友,而其人又成就了大事業又如何解?孟子說:「一個有大擔當的人,少壯時荷包裡常鬧空城,吃穿沒有著落,不管作甚麼

事總是不能稱心如意,這樣反能夠激勵他的志節,

堅忍他的耐力,增長他所欠缺的本領。」動盪時代

中的人,其命式頗多原盤很菜,而行限卻很幫忙而

成就一番事業者,以當今之世來說,頗不乏人,茲

舉一例說明之:

某院級首長命造:

民國九年(歲次庚申),九月寅時生人,男命,命

宮在申,紫微在子。(圖 38)

武相坐命在申會文昌,魁鉞入兄友線,表頭腦優秀

,從事財經工作者。本官化祿入權科不入本命父疾兄友線,表先天運勢平平,忌入田宅沖子女,子女為財帛的父母,對財運產生外力的影響,會有財物上的麻煩。

財帛宮,庚使父母宮的太陽化祿,對本命的父母產生外力的影響--有好處。忌入兄弟沖交友(官之父母),對官祿宮產生直接的衝擊力,不可自設場屋營業,上班較不忌,惟因事業帶來的風波仍不可避免。(圖 39)

戊使

(圖 38)

(圖 39)

命化祿入財帛,祿是情,表對鈔票很感興趣,忌入父母沖疾厄,忌入父母為基層工作者,沖疾厄,疾厄為財兄弟,沖則沒有成就,或成而後破,需詳參行限。(圖 40)

甲 命

化祿入財帛

使

太陽化忌

沖財之 兄弟

42-51

(圖 40)

若從星情,及原盤之命,財,官的化曜看來,本造為書香人家子弟,優生,智慧。先天的背景並不優厚,其成就乃時勢造英雄(行限幫忙。夫妻宮壬使天梁化祿入父母,表他的成就配偶很得力。生年干庚使父母宮的太陽化祿,為與生據來的走行政,文

教路線,且前程似錦。上面把本造原盤底優劣的兩面,逐項的做了剖析,再總結一句

話:「成就有,但坎坷不免。」接著再就行限逐一的加以探討:

陽男走順行運,第二限入文書宮,與學習有關,坐生年祿,表有光明。生年四化叫「天垂象」,天所賦予的意思,原盤四化入大限也叫「垂象」,用本地話來解:為「命中登載」「氣運」,即定數之意。那麼生年干庚使太陽化祿入父母,同時命宮干甲又使太陽化忌入同宮,是不是祿忌同宮以雙忌論?非也。命忌入父格調低,大多是上班族,當一輩子僱員,永遠無法升任職員,離職沒有退休金,只能領公保那一類的。生年祿與命宮忌同纏,情況就不一樣了。命干忌好比繭,年干祿好比天意,天蠶變「會飛天」,此祿有化解彼忌的功能。所謂化解,不是抵消,而是拼出來。

第二限,大官己使天梁化科入本父,表求學的態度不很積極,「但求六十分」,考試時眼明手快, 同學再打個派司,不夠老師送點分數,尚稱順利,可以過關。命宮干甲化祿入大限的父疾線,情況就

不一樣了,雖然被動,但考前抱佛腳,抱的很踏實。

(圖 41)

(圖 41)

第三限 22 〜 31 ,走殺破狼運,主開創,奔波。命宮化祿入大遷,主出外有貴人,權入大官可掌權,大官戊使天機化忌入大父,唸書的機運不好--學生,天機為軸,化忌沖大疾,表身體不健康。大限

22 〜 31 為民國 30 念到 39 年間,這一段歲月在現代史上,為抗戰中期經剿匪到政府遷台之次年為止, 追隨蔣公戎馬倥總,在命盤上表露無遺,人間事一

切都在定數中。(圖 42) 使

第四限大官在卯,己干使本父的天梁化科,仕途可

靠人事關係獲得晉陞。

第五限大官在辰,庚干使本父的太陽化祿,官場得意。第六大限官在巳,辛干使本父的太陽化權,靠業績陞遷。第七限大官在午,壬干使本父的天梁化祿,又是官場得意。命好不如運好,命好也需運助

,這就是一個很好的例子。(圖 43)

(圖 42)

六限大官

七限大官

五限大官

庚 天太梁陽

父母

四限大官

62-71

52-61

42-51

32-41

(圖 43)

【問題 10 】:原盤與行限交織之時,在舉例中有時上下盤雙線交流,有時則僅依大限盤

作判斷,不知其間用法可有差別?

【答】:河洛紫微斗數是最近幾年才普受重視,目前尚在餛飩的階段,且任何一家的說法皆未臻成熟,沒有一個完整的體系,因此坊間所能夠搜的資料,無非都是一些片段的東西。我所做的努力,是希望給這一門學術開一條路,讓後來者好走,所以絕不藏私。別人教算命,還要學生發誓,我教算命學生不必發誓,我發誓:知無不言,言無不盡。但這只能是一點啟蒙的工作,其實我也不敢說我的東西絕對夠成熟,可不可用,還是要您自個兒認真的去給人家算命,以求得肯定,在另方面也可以有更多的發明。

原盤的四化,對大限是一種垂象,看氣運,一般的說法是看格局。設若命宮化曜祿權科入大限盤之三合方,表這個大限格局高,而且這一個大限的官祿化祿權科入本命的父疾兄友,為錦上添花,整個大限的十年很風光。為什麼有時僅依大限盤左判斷?我們何妨先這樣作分類,原盤為我這一生,限盤為我這十年,年盤為我這一年。因此,看大限 時,限盤化曜入限盤之十二宮要優先考慮,大限命化祿入什麼宮位,表示我這十年把心思放在什麼地方。舉個例來說:大限化祿入夫妻,表示這十年我很疼老婆,那麼夫妻在本命的福德位,福德是來財帛的地方,大限化祿入本福,表示此限我很關心賺錢事。

大限 化入原盤, 為「上應 本命 」, 為「 陰陽合而數生 」。所謂 「數生 」既是「應數」,也就是這步限將發生什麼事,所以化給命為斷「時空」,原因即在此。祿是情, 祿入福德(夫妻的事業)也表示對夫妻的關係非常在意,若老婆吵著要離婚「三聲無

奈」,也不願意蓋印章。大限上應本命也要下應流年,今流年入寅宮,為入本福,也是夫妻的宮位,那麼,上述的心態在這一年便表露無遺。同理看年,就以年去上應大限,下應流月,以詳今年將發生什麼事情,和應在那一天。以下是很重要的一項理則,務請牢記:「限化回去給命盤,年化回去給限盤,月化回去給年盤,日化回去給月盤,時化回去給日盤,都屬於陰陽合而生數,斷時空的明滅,表在什麼時間,什麼地方,發生了什麼事情,是吉是凶。」

【問題 11 】:對待關係為什麼僅看各宮干化在那一宮的父疾線來斷?

【答】:因時代不同,萬鍾粟金褸衣已不再為當代人希冀。現代人所追求的是存在價值,我能為社會人類造福多少?這是有懷抱的現代人們所著重的。官祿化祿入父母,表我能順利的完成學業,病通過國家考試,奉公守法,如是者必可造福閭裡國族。設我得命宮化祿入父母,父母為官祿的子女,為僱傭之人,我的部屬。祿是情,表示我對他有感

情,照顧他。父母也是交友財,命祿入父,表我關心他人的所得,表我把好處帶給朋

友。

什麼情況下我把好處帶給朋友?你幫我工作,我給你錢。所以祿入父母就照疾厄,疾厄為官祿的田宅,亦即我事業的場屋,是我生財的地方。因此命化祿入交友財,表我充實人家的荷包。人家生活過得去, 倉廩實而後知禮節,這時候必回顧我生財的地方(祿照疾厄),替我工作,幫我賺錢。命祿入父母為大企業家,政府首長的格局。我能造福群眾,就顯示我身價高,不是我賺錢多。有身價,是當代的知識人所共同的認知。我之所以再三的談到父疾兄友而少說三合方,乃是因為吉曜入三合方不過格調高,格調高就會官僚,封建,階級,必為時代所不容。祿入父疾兄友乃為社會中堅,本鐸也。

為期將本題的觀念交待清楚,茲再舉一例說明之: 某造,丙年生人,命宮在酉天府坐守,丁干使太陰化祿入交友的財帛,同時天同化權入交友,天機化科入交友的事業,祿權科全入交友的三方,表示對朋友有求必應,讓朋友覺得很有面子(格調高), 但是對於朋友的名譽成就不一定很有幫助,因化吉曜不入交友之父疾兄友之故。(圖 44)

(圖 44)

如果其人命造是命宮丁干化忌入夫妻的官祿的父母,沖夫妻的兄弟,表示這個人不能提升配偶事業上的名譽,不能給配偶帶來事業上的幸運,並且也可能因為他所出的點子而使配偶蒙受事業上的損失。如果沖夫妻的兄弟,表對配偶成就無助,縱使他對配偶的事業熱心輔助,但是,到最後配偶的事業還是一場空。這就是我一再的強調:「對待關 係,可僅看各宮的宮干化在哪一宮的父疾兄友線以為斷」的理由所在。如果祿權科入交友的三合方,乃赤裸裸的獻給朋友,不拒絕也不會有保留,是最好的上班族。祿權科入交友的父疾兄友是啟發朋友,表能成就朋友,相形之下自不免有層次上的差別。其他六親的對待關係可以此類推。

【問題 12 】:十二宮的含義以那一本書論的最好?兄弟宮為什麼是床位?

【答】:關於各宮的含義,資料隨封附寄,該資料

為十二宮入十二支的解說。至於十二宮的一四四訣

,要屬「洛陽易源獨步四化紫微斗數飛星步天通會一四四訣」整理的最有系統,全書 252 頁,書店沒有出售,若您有意收藏請向金林公司洽購。紫微斗數中的陽宅學,以田宅為房舍,子女宮為對面的環境。甲子歲仲春,同道張兄帶來一張命盤,大惑不解的問:這個人在過去很是風光,可是最近滿腦子想死,把棺材都買回來了。晚間回家時告訴其妻:

「今天我穿布鞋回來,這樣才不會吵到你」,言下

之意,竟好像他已不在人間了。隨後躺在刨木機上

陰破煞軍

︵流田

甲子年

(圖 45)

,按下開關想自殺。現在從命盤上推敲:流年化曜入子女,為桃花,子女為田宅的遷 移,既是指對面的環境,破軍為老舊的房子,周圍雜亂,陰煞在子女,表示他出門活見鬼。綜合研判為女鬼纏身,可用」娶神主」或化冥紙錢來化解。同道張兄說:「真

神」,他們去問太子爺也是這麼說的。(圖 45)

現在回答「兄弟為什麼是床位」?田宅的田宅(遷移宮)為臥室,兄弟可說是臥室的交

友。是夫妻交誼的地方,故為床位。

去年甲子年時,徐靜觀介紹一個少年來算命,我發現他的流年兄弟有天姚,變告訴他 說:「怎麼搞的年一過就變的這麼懶散,老是把衛生紙往床底下丟。」那青年咧著嘴直傻笑。流年的兄弟會天姚,天姚是廁所,可引申為衛生紙。如果原盤或大限盤的兄弟會天姚,表示他的臥室是套房。又如我的兄弟宮坐廉貪,五行屬木,甲為造化之始,可以引申為書籍教材,故我的床下常年都放置著講義教材。

【問題 13 】:如果上下盤雙線交流,是否命對限,限對年…。或限盤化給原盤,年盤也

化給原盤?

【答】:有關交流這方面的問題,前次我們已經述及,現在不妨再多作一點點加強。上級

盤化給次一級盤,既命對限,限對年,年對月,月對日,日對時等,上化給下都是主看

「氣運」,下級盤化給上一級用時,是指時對日,日對月,月對年,年對限,限對命,為

斷時空見吉凶之用。較詳細的部分等大原則都提過了,可依實例深入探討。

【問題 14 】:盤在四化交錯中,若有祿科忌同宮,或祿權忌同宮等,那麼該如何判斷其

結果之好壞?若再逢自化是否該宮顯像即化為無?

【答】:祿科忌或祿權忌同宮,表好壞 都有, 也就是爬的越高跌的越慘。紫斗 108 顆星皆各有所司, 好比機器的所有配件,各有其功能,為集合所有的星情,便是一個整體的氣候,宮有宮的氣候。化曜祿權科忌一起進入同宮或對宮,三合方皆非好現象

,分散一點比較好。設如生年干化祿入財帛,表財源滾滾,權入官祿表事業可掌權,為主管人員,科入命聲譽好。如果祿權科入原命的三合方,第一限只是個小鬼,那些吉兆都還派不上用場,格調高頂多像個王子,自己還不能創作。二,三,四限的三合方可能就一直會不到,一直要等到第五限已是知

︵六限

︶ ︵七限

︶ ︵三限

︶ ︵五限

祿 ︶

五限

︶ 權 ︵四限

︵四限

︶ ︵三限

︵三限

︶ ︵二限

命宮 ︵二限

(圖 46)

命之年才又重逢,如是一曝十寒終非美事,祿權忌同宮或祿科忌同宮都是成敗浮沉,得不償失,但要考慮是集中在十二地支的什麼宮位,若在寅卯位化忌不忌當以吉論:「逢自化則化為無」,但不是自始化掉,而是得而復失。自化祿是失去很甘心,權出是爭到最後還是失去,科出是能夠看破,忌出是失去了還有麻煩。(圖 46)

例:甲廉貞化祿入兄弟,表我對母親兄弟岳父很多情,兄弟癸干貪狼自化忌出,表他們不願接受我的恩惠。也可以是我想把事業做的很大(兄弟為官祿的疾厄),但在怎麼做還是白忙一場。(圖 47)

(圖 47)

【問題 15 】:斷人婚姻何時該如何斷較迅速?有人說婚姻可選擇,而您又說是定數中之

定數,那表無可選擇。其間差矣在哪裡?

【答】:「婚姻如何斷」我的方法很多,因人事浩繁,不能單用一則公式套盡所有命型。至於「婚姻可選擇」沒錯,我是說「婚姻是定數中之不定數」,師兄想是連讀一番而遺漏了一個」不」字,而使全盤的意境改觀。有關婚姻與桃花,我可以說得天花亂墜,比慧心師姐,耀文師哥的婚姻論更精彩。詳情以後再聊。

【問題 16 】:職業判斷以財帛宮的四化來斷,以 入命兄財疾官田來斷,以忌祿權科為次

序,是否先以忌來看?若忌入則不看祿權科,若依此例,應以何種行業較適當?

【答】:祿是情, 為事業,忌是執著,為職業。事

、職業有別,如我以作畫為終身事業,我的職業是

水泥工,前者為嗜好,興趣,後者乃為生活而營走

,其理趣自是有別。本造財帛使破軍化祿入疾厄, 祿是情為喜好,高興的事情,即使餓肚子也甘之如飴。破軍的行業為先破壞後建設。巨門化權入命, 所言頗能折服人家,可為江湖郎中,跑單幫(沒有盈利登記的)。貪狼化忌入兄弟,貪狼好神仙術, 可為術士者流,惟忌入兄弟沖交友,恐青黃不接, 難賺吃,若為純興趣當不在此限。(圖 48)

(圖 48)

【問題 17 】:「同步斷訣」以命干忌產生三個不吉利的宮位-- 坐忌、沖宮、沖宮的交友。是否原盤之財帛,官祿之忌也同樣會產生三個不吉利的宮位?大限干是否也會產生三個不吉利的宮位?

【答】:嚴格說來,任何十二宮之化忌,不但會產生三個不吉利的宮位,其漣漪將波及四面八方,換句話說,任何一顆忌對十二宮皆具有影響力。縮小一點範圍來說,每干會產生三個凶宮(十二乘以三等於三十六),所以命沒有一則可算的。「人生是苦海」的情形,在一張命盤裡表露無遺。但是做命理服務時,若把三十六宮的凶兆逐一數落,不就等於「教唆自殺」嗎?所以真正的高人到最後都能看破,走入佛道空無的路線,不算自己的命也不替人算命。如陳老師(希夷),皇帝想提拔他做官,結果他情願「觀白

雲」,就是很好的例子。

算命時若把一張命盤的三十六個凶宮都列入考慮,我想一則命算完後,恐怕要到龍發堂靜養幾天。我一向喜歡去繁就簡,尋求最具影響力的一點加以論斷,那些僅產生外力干預的部分一概不論。所以我說「沒有效用」的,無非是不忍讀者浪費心力而下之「殺 手」,這一點請原諒我對學術的不忠實。

命財官之忌皆能產生三個倒霉的宮位是正確的,「同步決斷」中也已提過。至於大限之化忌同樣會產生三個不吉利的宮位,其理一致。不過有一個大前提務必謹記:任何徵兆需本命先有定數,再去尋求應在什麼時候,若本命無此徵兆而大限盤忌沖流年盤,那僅如一片黃葉飄落,機器一個小小的漣漪,故不列入考慮,這就是所謂的去繁就簡。

【問題 18 】: 「卦位斷人事 」實際的意義是什麼?

【答】:命盤之十二宮分為八卦,每一卦代表方位與人、事、物,子午卯酉為四正位,子位坎卦(壬子癸)正北方,為中男;午位離卦(丙午丁)正南方,為中女;卯位震卦

(甲卯乙)正東方, 為長男;酉位兌卦(庚酉辛)正西方, 為少女。四隅分別是: 艮卦(丑艮寅)東北方, 為少男;坤卦(未坤申)西南方, 為母; 巽卦(辰巽巳) 東南方,為長女;乾卦(戌乾亥)西北方,為父。

例:生病找貴人方,即用大限的福德化科所入的卦位為貴人方。設如大限福德干為己, 使酉宮之天梁化科,酉為正西方,天梁是有執照的中醫診所,那麼看醫生就以住處為中心,向西邊去找中醫既是貴人,若打官司請律師,天相為雞婆星,以天相所坐的宮位立極,再尋其氣數化科所入的宮位為貴人方。律師是什麼德性看星情,性別長幼以卦位

斷,乾坤震巽較年長, 坎離艮兌較年少,此即「以卦位斷人事 」,乃屬於「奇門紫微斗數」之範疇,其理則是用以斷時空的喜忌,以利趨避。其詳情日後再做專章介紹。

【問題 19 】: 哪些宮位為「 他宮」?

【答】:我宮與他宮之分界,妻財子祿各自有別。論夫妻對待,命財疾為我宮,夫妻交友為他宮。命化祿入夫妻,為欣賞配偶的品格,祿入交友(夫妻的疾厄)為憐愛其體態。論子女與我之對待,原盤十二宮為我宮,以子女為本宮重起十二宮為他宮。夫妻、交

友、父母與我之對待關係,亦依此理則區分我宮與他宮。講財祿:命、財、官合成三方為我宮,財、田共為一六,命、疾共為一六,官、兄共為一六,故集合命、兄、財、 疾、官、田而成我宮,其餘為他宮,以詳我與外界之對待。

例:交友祿入命,表朋友很關心我。祿入兄弟,表對我的生活很照顧,,祿入財帛,為 關心我的收入,祿入官為照顧我的事業,祿入田表我家經常佳朋滿座。若父母(交友財)化祿入我宮--命、兄、財、疾、官、田,表廣招四方財,疾厄祿入父母,為設場屋以 盈利,所以存入銀行,或由配偶經濟出納,疾厄祿入兄,為所得照顧生活,祿入田,表 能有儲蓄或購置房地產。對一門新知識的吸收,剛開始時會產生迷惑,那是很正常的

事,好比初到一地,對環境陌生不免常迷路,這是一樣的道理,請勿氣餒。我是天生的好教練,過去從我學命理者,一般為三月有成,半年後反能啟發我的智慧。不久的將來可以預見你們也是我的老師。

【問題 20 】:我方與他宮在斷命上有何作用?講健康、命遷、子田時,那些宮位是

「我方」?

【答】: 講財官,講六親對待時,才分我宮他宮,其餘沒有必要。十二宮的十二宮一一四訣,就是最直接了當的隔分法。例如論桃花,以交友為本宮,重起十二宮,此十二宮即為他宮,原盤之十二宮即為我宮,其作用在於明白我給人家什麼,人家給我什麼。

【問題 21】:辛干使疾厄宮的文昌化忌為「官訟是非」,問何宮之辛干使之化忌為是?

【答】:任何十二宮之辛干使文昌化忌皆有麻煩,為權衡輕重,僅就導致與人纏訟或坐牢者加以判研,其餘論命時大可不必細加推論。例:文昌坐命,官祿宮為辛,使文昌化忌入命,則此人雖然聰明,但不通情達理,固執的人往往不知道自己固執,因此論斷其性格時告以「你不通情理,所以常有口舌是非」,是沒有必要的事。

例:某造子女宮辛使文昌化忌沖父母,其子女經常犯法,為父者不免經常跑分局,跑法院,跑少年輔育院。父母宮(子女的官祿)化忌入子女的父疾線

,也表子女沒有光明,常做懵懂事。(圖 49)

官祿所化之祿權科忌 ,可用來看」運途」,故官祿宮辛干化忌沖父母,一生不免官訟是非一大堆,這才是最要緊的。其他星曜化忌一樣不宜,惟以文昌文曲廉貞化忌最具凶性。

(圖 49)

例:民國四十年二月二十三日辰時生人,女命。 本造文昌在疾厄,官祿宮辛干使之化忌沖父母,表一生文書麻煩不免。夫妻的事業(福德宮)也是辛干,與官祿成隔角殺,力量加倍,表其官訟是非當

與婚姻有關。大限入丑宮,沖宮成為大限的兄弟(床位),表同床異夢。甲子流年走入沖宮為應驗之年--離婚。(圖 50)

(圖 50)

例:甲申年八月卯時生人,男命。

本造父母宮文昌自化忌,自化忌相當於」沖」的力量,表先有官訟是非的氣運存在。財帛丙使廉貞化忌沖夫妻(死亡點),當大限行抵田宅位, 沖宮成為大疾。依一六共宗的理則,疾厄受沖危及命宮,表此限有問題。乙丑流年原盤財帛宮成為流父

,為文書宮使囚星化忌沖流田,表人不在家,這一

年因房地產糾紛訴入獄。

文昌在疾厄化忌沖父母,這種官訟是非與人事有關

,文昌在兄弟化忌沖交友,交友為官祿的父母(文

命 文文曲昌

辛 父

(沖宮) 文昌

忌出

大限

35-44

廉貞

(圖 51)

書宮),這種官訟是非與事業有關。文昌在父母,化忌沖疾厄,疾厄為財帛之父母(文書宮),這種官訟是非與錢財有關。(圖 51)

【問題 22 】: 問疾病?

【答】:前述「歸元」之旨趣,在分析一個人終其一生是在人、財、事哪方面最具發展潛力?什麼時候最風光?什麼時候最低潮?如何趨避?其最大成就到什麼程度?若為軍公教,其職等何屬?若為私人財經企業,究為大中小企業之何階層?是領袖格?或是幕僚人才?是基層幹部或作業員?為發明家,傳播家或實行家?至於疾病,血光,壽元,婚姻,桃花,子息等,將另開專章討論。惟為變所問,茲疏陳一二於下:

原盤之十二宮,可用來影射全身之各部位,設命在

午,以後天八卦帶入十二宮,載九履一,左三右七

,二六為肩,六八為足,離卦輕清在上鼓為頭,坎卦重濁在下,故為生殖位,左三右七為腰腹,二四為胸肩手,六八為腰以下之雙足,故病情發生在什麼地方,可依卦位及星情來斷。(圖 52)

兄弟為疾厄之氣數位,其干之化曜在申一般可以明見之疾病,奴僕為父母(遺傳宮位)之氣數位, 其干之化曜在審不明症,惟二者之病情皆與壽元有關。所以為什麼許多針灸大夫,中醫師也旁涉紫微斗數論命法,原因實紫斗論命卻有其神妙之處。

(圖 52)

【問題 23 】:本宮之忌與氣數位之忌,二者誰的力量大?沖本宮與充氣數位何者厲害?

【答】:本宮之化忌比較不忌,氣數位之忌則凶。

例如命忌入夫官線是對事業執著,會衝刺,官忌入命遷線對工作生厭煩倦。

忌入同類宮位不忌。例如財為養命之源,命為財帛化氣的地方,故財忌入命,或命忌入財為同類不忌。官祿是我化氣的地方,事業要我去做,故命忌入官或關機入命,為同類不忌。他如大官忌入本官,或本官忌入大官,大疾忌入本疾,本疾忌入大疾,皆為同類化忌不忌,其餘十二宮類推。

生病看疾厄,兄弟定壽元,橋歸橋,路歸路,兩者互不相干。大疾之忌追忌沖流年或流疾,很厲害,要住院,兄弟化祿轉忌沖大限的命,夫,疾,田,生命有危險。其詳日後在「疾厄 論」裡再敘。

殷師兄問某女生命造,「父疾線會齊昌曲魁鉞,表遺傳基因優良,智商高,但兄弟宮

(疾厄的氣數位),己使文曲化忌入父疾線,竟將此優良的格局全毀」乙節,在此略疏管見:

與該女生同一時辰出生者,普天之下究有幾人不得而知,但並非這個時間出生的所有嬰孩都是同一命運:「癱瘓兼白癡」,乃不證之事實。像這樣該如何解釋?類此問題自古以來頗多議論,我認為沒有意義。

同一時辰者極多,惟出生當時在地球之某一坐標(經緯度),與出生地之地理環境,民俗風情,該一地區之群體命運,出生當時的氣溫,濕度有關,家族背景,父母之身心健康狀態,祖德,陰陽宅之個人之修持,也都深具影響力,故每個人都不一樣,算命都不准。

果真要把一則命造算準,除非前去命造家中小住一些時日,瞭解其家族之道德修養,以及該造之品格操守,乃於陽宅,祖墳一一列入考慮,論斷始可接近無誤。故前此所做的介紹,無非只是一項學理的探討,吾齊實不必斤斤計較於公式,規格之間。命理原就是玄學,王弼注」玄」字為」默默無有」,正是此意。

高雄慧明居士提供一些資料:癸年生,貪狼化忌在疾厄為先天阻礙不順,大限戊干使貪狼再化祿,表此星從此「不忌」。惟生年忌星出現在父疾線,要以大官的干使此星再化祿力量比較大。

生年祿入大限父母主光明,管不管用要兼參大官化忌有沒有入大限父疾線把它破壞。

論夫妻緣分,以原盤之夫妻宮化忌沖何宮而定,並非以福德去化。居士說的很對,我也沒有講錯。論夫妻對待以命宮之化曜,與夫妻宮之化曜去交錯,這是雙方面的問題,福德為夫妻的氣數位,其化曜在審配偶是何許人,這是單方面的事。

命例 1:40 年 2 月 7 日子時生人, 女命。(圖 53)

丙 友

24 歲結婚, 31 歲離婚。

本造命宮與夫妻宮成隔角煞,凶力加倍。

夫妻宮辛干化忌入疾厄,沖父母,表文書上的麻煩

與夫妻有關。

命宮辛干亦忌入疾厄沖父母,父母宮為夫妻的田宅

,女命最忌,表與配偶的家沒有緣分。辛文昌忌更

驗,為戶口除名之意。

文廉昌貞

(圖 53)

本造父疾線,除文昌為化忌星外,文曲與廉貞也是會化忌的星,要瞭解其文書麻煩從哪裡來,就看誰使父疾線的星曜化忌。交友丙使廉貞化忌入疾厄,表因朋友而惹來是非,財帛宮己使文曲化忌入父母沖疾厄,與夫妻之文昌忌,交友之廉貞忌成對宮,構成糾 纏,從而可知婚姻之破敗與財有關,與朋友之間的糾紛亦與財有關。

命例 2:民國 40 年 12 月 16 日丑時生人,男命。

(圖 052)

業建築。壬戌年倒一次,甲子年倒一次。官祿宮壬天梁化祿入命,表工作很多,做不完,武曲化忌入交友沖兄弟,為沒有成就。凡同一天干之祿忌分別入隔宮或分別入一六位,均為「相欠債」,表很忙碌,但辛苦得來全落入外人家。

命宮庚使天同化忌入官祿沖夫妻(死亡點),為容易倒店的格局,順行運走到田宅位,逆行運走到夫妻位,為應驗之限。

文破武曲軍曲 太陽

甲 遷 天府

乙 疾 太天陰機

丙 財

癸 友

文貪紫昌狼微

丁 子

壬 官

左輔

辛 田 巨門

25-34

戊 夫

庚 福 七廉

殺貞

辛 父 天

庚 命 右天

弼相

己 兄

(圖 54)

在html-css-js.com上使用最好的在线HTML,CSS和JS工具:编辑器,代码优化器和其他伟大的资源。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hà Lạc tử vi đẩu sổ

Bản dịch:

Hà lạc tử vi đẩu sổ

Tác giả: Phương ngoại nhân

[lời mở đầu]

Bản tư liệu không giảng cứu từ ngữ trau chuốt của ưu mỹ, chích chờ mong cái gọi là bí mật bất truyền, trần truồng sổ nói ra. Văn trung đông cứng không đổi độc thông quan niệm, đó là ta bất thiện biểu đạt, phi không chịu nói. Chỗ không hiểu hoan nghênh cắt nữa tha, điện báo (035) 231882 tìm phương ngoại nhân tằng nào đó.

Tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, có: Tam hợp, kỳ môn, hà lạc của phân. Tam hợp tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, dĩ tinh tình luận thật xấu. Hà lạc pháp sử dụng tứ hóa khán cơ hội, kỳ môn pháp dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự. Cho nên tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, xác nhận hàm đến đây tam hợp, kỳ môn, hà lạc ba người làm một thể, thủy có thể xưng là là hoàn chỉnh tử vi đẩu sổ.

Phần tài liệu này chỉ ở giới thiệu hà lạc quan niệm, tam hợp và kỳ môn hai phương diện, cận tác xen kẽ, không nhiều lắm chuế ngữ.

Tử vi đẩu sổ, dĩ cung mệnh dẫn đầu, nghịch bố mười hai cung, cung mệnh dẫn đầu, nghịch sổ tật ách là lục, xưng là “Nhất lục cộng tông”, tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là vị “Khí số vị”.

Khí số vị, cũng chính là cung Quan lộc, dĩ kỳ can cung biến thành ra lộc quyền khoa kị, ở ứng với bản cung cát hung hối lận, điểm này là hà lạc tử vi đẩu sổ trọng yếu nhất quan niệm. Vụ thỉnh sâu thực trong óc.

● Kiên quyết thi hành nghiệp (làm thập ma công tác)?

Tam hợp pháp kiên quyết thi hành nghiệp, thông thường đều dĩ quan lộc tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm đúc kết cung mệnh. Thiết cự môn tọa thủ cung mệnh ở tử, quan lộc ở thìn tất có thái dương. Mặt trời là bác ái ngôi sao, hảo biểu hiện, cự môn khẩu thiệt thị phi đa, hợp tố nghiên phán: Thích hợp làm lão sư hoặc đại biểu công tác. Nhưng cự môn là ám tinh, sở dĩ loại này lão sư thường thường điều không phải chính phủ nhận thức hứa hợp cách lão sư, mà là một loại thay thế lão sư, như học bổ túc ban lão sư, dạy thay lão sư, sư phụ, nhược làm đại biểu, có thể là dân ý đại diện, nghiệp vụ đại diện, tưởng ở hành chánh quan thự đương khoa viên hoặc hành chính thủ trưởng tương đối không có khả năng.

Hà lạc pháp kiên quyết thi hành nghiệp, dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, ưu tiên trình tự là kị lộc quyền khoa. Cung tài bạch làm quan lộc quan lộc, hoặc thuyết khí số vị, hoặc thuyết thứ chín cung đều là giống nhau. Cung tài bạch tứ hóa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trứ ngôi sao vì sao, tựu dĩ cai tinh lai định hành nghiệp, độ chính xác tuyệt đối đạt trăm phần trăm, nhược phán đoán nghiệm chuẩn đó là học thuật không tinh, không thể trách Trần lão sư (hi di).

Phía dưới chúng ta tới cử một ít ví dụ: (đồ 01)

Thiết nào đó tạo tân năm sinh ra, cung mệnh ở tử cùng âm tọa thủ, tài bạch Thiên can là bính, khiến cho thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, như vậy thiên đồng hành nghiệp có thể là quán ăn nhỏ. Thiên đồng cũng đại diện dễ và nhiều chuyện, cho nên làm địa lý sư, xem bói công tác cũng rất thích hợp.

(đồ 01) (đồ 02) bản tạo cung tài bạch quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập quan lộc, cung Quan lộc là tử tham tổ hợp, lưỡng sao yếu đồng thời lo lắng. Tham lang giáp mộc, nghĩa rộng là nguyên liệu, nguyên thủy, tử vi khiến cho trân quý, cao cấp, tham lang nguyên liệu là phác chuyết, hơn nữa tử vi cao quý, tựu làm một loại cao cấp điêu khắc phẩm. Tử tham tổ hợp cũng có thể khiến cho cao cấp tửu điếm, bởi vì tham lang cũng là quý thủy đại đào hoa tinh, tử vi khiến cho đế vương ngôi sao, cổ đại đế vương có lục cung phấn trang điểm, ba nghìn tần phi, chân chính có thể “Yếu thủy ba nghìn, ngô thủ nhất bầu uống “Người, nay có thể mấy người. Hoàng đế và tửu sắc kết hợp với nhau, bởi vậy tử tham tổ hợp cũng có thể là quán bar, phòng khiêu vũ công tác.

Trước đó vài ngày nhất vị trẻ tuổi, khoảng chừng ba mươi quang cảnh, chạy tới cho ta thầy tướng số. Mạng của hắn cung ở dậu, dương lương tọa thủ, đệ tam hạn cung tài bạch, can cung giáp sư thái dương Hóa kị nhập bản mệnh cung mệnh, mặt trời là điện thoại, thiên lương là bạch kẻ trộm thất, ta suy tư một chút, nói cho hắn biết thuyết: “Nâm có đúng hay không lợi dụng điện thoại việc buôn bán?”. Thanh niên kia cười thuyết: “Hắc, chân tiên, ta đang làm buồng điện thoại.” mất mặt, nguyên lai là cảo ứng triệu đứng tên, nhân không thể xem bề ngoài, dáng dấp lớn lên thanh tú, lại tố không đứng đắn hoạt động.

Hà lạc tử vi đẩu sổ, sử dụng tinh tổng cộng là mười tám khỏa. Mười bốn khỏa chủ tinh, cộng thêm tả, bên phải, xương, khúc, tư liệt kê thập

Tám sao đại biểu hành nghiệp như sau:

Tử vi tinh:

Như trân quý phụ tùng, nhà cao tầng, cao cấp gia câu. Tử tương đồng lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên công chức, đi làm tốt hơn. Giống nhau đàm tử vi, đều nói tử vi là quan lộc chủ, chính xác thuyết pháp là tử vi yếu nhập cung Quan lộc, mà lại yếu hóa quyền có thể tả hữu, hội xương khúc, mới có thể quý hiển. Nhược không có kể trên điều kiện phối hợp, chích nên đi làm, muốn làm đại lão bản, chủ quản, sợ rằng rất khó.

Thiên cơ tinh:

Và trục có liên quan hành nghiệp, như: Máy hơi nước xa tài liệu đi, máy hơi nước xa bảo dưỡng hán, máy tiện gia công hán. Thiên cơ là động tinh, dịch mã tinh, bởi vậy lúc nào cũng thay đổi, tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp. Như cá thị sinh ý, chợ rau thị sinh ý, hoặc thiết hàng sinh ý, bán sỉ đi chờ.

Thái dương tinh:

Thái dương bính hỏa, là trời can vị thứ ba, kỳ ngụ có tam dương khai thái ý. Cho nên thái dương thích “Can thiệp vào”, hảo biểu hiện, không khỏi yếu lao lực bôn ba. Thái dương cũng giống trưng quang minh, bác ái, bởi vậy thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh thích hợp. Thái dương chuyên gia, rộng lượng, không thích hợp làm tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn không coi trọng tiền tài của cho nên. Thái dương và Thái âm đều là dịch mã tinh, nhược hội sinh cùng cung hoặc đối cung, tâm tính đều không ổn định, cho nên lo lắng công tác thì yếu dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người so sánh thích hợp. Thái dương cũng đại diện nguồn sinh lực, động lực (môtơ, động cơ, máy phát điện), và điện có liên quan hành nghiệp.

Sao Vũ khúc:

Ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên cơ quan tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán. Thiết năm sinh can là nhâm, hoặc cung mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu đường dài kế hoạch, viễn trình đầu tư bất năng có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì và tiền mặt kế toán hữu quan, nhược hội thiên tướng, đại thể làm lạp bảo hiểm công tác, hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y. Hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, làm việc quả cảm, như đinh đóng cột, bình thường không thương nói, thiết tưởng loại này tính tình người đó không phải là ngoại khoa suốt đời thí sinh tốt nhất sao? Vũ giết tổ hợp thì đại ngoại khoa, ví dụ như phân cách trẻ sinh đôi kết hợp, thân mật giải phẫu, thận nhổ trồng chờ sự giải phẫu ngoại khoa y sư. Lý thương, chích cái loại này tiểu ngoại khoa là liêm giết tổ hợp. Vũ sát cũng khá quân cảnh.

Thiên đồng tinh:

Là lưu động nước, có thể dùng để uống nước, là phúc tinh, con cái, thích nhân gia chiếu cố. Cho nên thiên đồng là sự nghiệp còn là ăn vặt, đồ ăn vặt nghiệp, như quán ăn nhỏ, bính càn kẹo điếm chờ. Thiên đồng cũng nên làm phục vụ tính chất công tác, như phục công chức, giáo sư, địa lý sư chờ so sánh tự do, buông lỏng công tác. Cũng thuộc về bách hóa, phục sức, xem xét vật, trang sức phẩm chờ. Thiên đồng nếu như tọa mệnh, người này tương đối không chủ động, nếu không thụ thúc giục, không được sơn cùng thủy tận thời gian không chịu động. Cho nên danh tác, đại đảm đương công tác, hắn chắc là sẽ không đi làm. Giả thiết cho hắn một chủ công tác, hắn ngược lại tình nguyện làm cái quầy bar tiểu đệ tới dễ dàng không có áp lực.

Sao Liêm trinh:

Đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên kỳ doanh nghiệp trạng thái là cửa hàng bán lẻ, mà không phải là chạy ngoài vụ. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, như điện thị, máy vi tính, sao chụp cơ, ghi hình cơ, máy vi tính chờ, phàm là có điện, dụng cụ tinh vi đều là, cho nên tuyển trạch nghi khí mua bán hành nghiệp khá thích hợp.

Bính năm sinh ra thao tác nghi khí, trục trặc tỷ số hơi cao, đắp bính khiến cho liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng. Lưu nhật phùng bính, hay nhất ít lái xe, điện tử, mạch lắp ráp bộ phận đặc biệt dễ mắc lỗi.

Liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, hội thất sát (xơ xác tiêu điều ngôi sao), cách điệu cao người có thể là hộ sĩ, cách cục thấp là mã sát kê tiểu thư, cũng có ở chợ bán thức ăn sát kê ép.

Liêm trinh là cấn đất, là rẫy, ruộng cạn, hoa quả vườn, cho nên liêm trinh là sự nghiệp cũng có làm hoa quả mua bán.

Có một hồi, nơi đây – tân trúc tân uyển đem cơm cho điếm lão bản có việc gấp tìm kiếm kỳ thê. Đặc biệt đến đây tướng tin, lúc đó ta đối chiếu hắn lưu thời cung phu thê, can cung là bính khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập dậu cung, dậu cung tổ hợp là liêm phá, thế là ta to gan giả thiết: “Khả năng khứ họ Tây Môn thị trường thịt heo điếm hoặc hoa quả điếm.” sự hậu truy tung, quả nhiên liệu chuẩn. Nhớ năm đó trung hoà Chu lão sư (đã qua thế) liệu sự như thần, dùng hay một chiêu này ba.

Thiên phủ tinh:

Mậu thổ, lộc kho ngôi sao, lộc hay lương bổng, không có trở ngại, cũng đủ sinh hoạt mà thôi, cũng không biểu thị rất có tiền mặt. Bởi vậy Thiên phủ là tiền lương giai cấp. Vừa Thiên phủ thuần dương đất, cá tính tự phụ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, sĩ diện, nhược làm thuê sinh nhân khá dễ triển kỳ trường tài, chính là cao đoạt được đi làm người. Thiên phủ dương đất là đất của mặt ngoài, cho nên và chăn nuôi nghiệp hữu quan. Như nuôi lộc, bò, dương, nga chờ ăn cỏ động vật. Cẩu heo bốn chân động vật là phá quân. Loại nấm hương, măng, hoặc thu mua buôn bán nấm hương, măng X khách cũng có thể.

Thái âm tinh:

Phạn điếm, lò xo sàng, nệm, phòng xép cho thuê nghiệp, đồ trang điểm, và thích chưng diện có liên quan tiêu hao phẩm. Như khố miệt, tắm khiết tinh, chất hóa học. Phàm nhật nguyệt đều là dịch mã tinh động, cho nên bởi vì cho thuê nghiệp hữu quan, như tắc xi, du lãm xa, xe container, còn có ngư nhân, thuyền viên chờ.

Tham lang tinh:

Giáp mộc là tạo hóa của thủy, cho nên tham lang hành nghiệp rất nhiều nước tiểu giáo sư. Giáp là thủy, nghĩa rộng là nguyên liệu, và công nghiệp hữu quan người, như nguyên liệu đi, tài liệu đi, bó củi đi, chỉ nghiệp chờ.

Tham lang vừa quý thủy đào hoa tinh, chủ đa tài nghệ, có thể làm diễn nghệ, nghệ thuật công tác, hoặc tài đánh cờ, nhạc khí. Và rượu hữu quan, như tham lang như hợi tử, mà lại là cung mệnh, rất khả năng làm rượu nữ công tác. Liêm tham ở hợi gia đà la là buôn lậu.

Cự môn tinh:

Ám tinh, biểu không có giấy phép, một có thân phận cho phép, rất nhiều làm ngầm doanh nghiệp người, như phù tử tiên, kê đồng, đi chân trần tiên (mật y) chờ. Cự môn cũng là khoa đa mà tạp tổng hợp lại y viện, chuyên khoa y viện không thuộc về sinh cự môn, là thiên lương. Xuất bản, in ấn, y sư, giáo dục giới, và khẩu tài có liên quan công tác. Duy tuyệt đối đa số là làm hạ, không được nộp thuế kim, nhược đăng ký doanh nghiệp ngược lại không làm được. Cự môn là đánh bạc tinh, chắc là sẽ không đổ mạt trượt, tính tình phương diện cũng sẽ đổ mệnh, đổ sự nghiệp, đi tư.

Thiên tướng tinh:

Lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao, nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may, thợ may gia công. Thiên tướng cũng có thể là tiệc đứng, cao cấp ăn uống nghiệp, chụp ảnh phục sức.

Thiên lương tinh:

Mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và chính phủ cơ cấu lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như cao cấp đơn vị, viện dưỡng lão, có giấy phép phòng khám bệnh, trung y dược liệu chờ. Hắn như hồng ngôi sao ca nhạc, hoặc ca thính thợ cả, phòng khiêu vũ chủ, ăn uống quản lí, cán bộ cao cấp, giai thuộc thiên lương là sự nghiệp.

Thất sát tinh:

Thất sát là xơ xác tiêu điều ngôi sao, nên làm quân y so sánh có phát triển, từ thương bất lợi, làm thuê sinh nhân tương đối yên ổn. Thất sát là loài bò sát loại, kinh khủng trạng thái người, như đoàn tàu, thai xa, một chuỗi dài kim chúc liên tiếp ở nghi khí, có lực sát thương gì đó, nếu như bến tàu thành hàng đội thuyền cũng là. Lo lắng thất sát hành nghiệp thì không ngại từ phương diện này khứ thiết tưởng.

Phá quân tinh:

Là quý thủy, biển rộng thủy. Là phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ, đánh giá vật thương, xe container, tạp hoá điếm. Tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, như nước điện, sách thuyền nghiệp, sách phòng công tác, máy ủi đất, quái thủ chờ.

Phá quân vừa là viễn dương vận tải đường thuỷ sự nghiệp. Thiên đồng, Thái âm, thiên tướng, phá quân ngũ hành thuộc tính đều là thủy, duy phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao. Phán đoán hành nghiệp thì, ứng với chỉ những thứ này tinh ngũ hành thuộc tính gia dĩ khu phân. Như Thái âm, phá quân cùng là đi thuyền nhân, nhưng Thái âm là Trường Giang và Hoàng Hà, gần biển, là ngư nhân, phá quân là viễn dương tàu hàng, thương thuyền hoặc viễn dương ngư nghiệp, Thái âm là đồ trang điểm, phá quân không thuộc về sinh đồ trang điểm.

Tả phụ:

Và tay lái có liên quan công tác, như tài xế, tư tua, hoặc chuyển hoàn tính công tác.

Hữu bật:

Là truyền lệnh ngôi sao, nhiệt tâm, không câu nệ, làm thừa thượng khải hạ người trung gian khá thích hợp.

Văn xương:

Công văn, bút lông, quà tặng. Có thể làm kháo chủy can thiệp công tác chờ.

Văn khúc:

Viết thay, văn phòng phẩm. Khẩu tài có liên quan công tác, như thầy tướng số tiên.

Xương khúc hợp luận:

Tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

● luận tiến tài

Thập ma thời gian có tài tiến hiện ra, tiến nhiều ít? Ai vậy đều quan tâm sự. Chúng ta hầu như có thể nói khẳng định: Mỗi một một thầy tướng số người tùy thời đều ở đây thay mình suy tính làm sao tiến tài, nhưng lại có mấy người chân chính cho mình tính đúng quá? Sở dĩ đoán không chính xác nguyên nhân, mà lại để cho ta tới tác một phân tích:

Nhân sự to và nhiều, cũng không bất luận cái gì thứ nhất tiến tài mạch lạc, có thể bộ nhập bất kỳ mệnh phổ. Mỗi người mưu sinh phương pháp bất đồng, thu chi tình huống khác nhau, đây là chỗ mấu chốt. Thiết doanh nghiệp sở, cửa hàng bán lẻ sinh ý, nhượng khách nhân tới cửa, và kinh doanh ngoại vụ đẩy mạnh tiêu thụ, tiến tài lộ tuyến ngay cả có biệt. Mượn tại gia mở tiệm mà nói, có chính một mình kinh doanh, có phu thê đương, có huynh đệ đương, có phụ tử đương, thu vào ngân chính là ta hoặc là hắn, tiến tài hiện ra khác nhau, tiền mặt buôn bán và treo trướng sinh ý cũng các bất đồng.

Tật ách hóa lộc nhập phụ mẫu, có thể là thứ nhất tiến tài công thức, giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng có thể là thứ nhất tiến tài công thức, như vậy phán đoán suy luận thì đương làm sao lấy hay bỏ? Ngoại trừ giá thứ hai công thức ở ngoài, có đúng hay không còn có những thứ khác cách, đáp án là: Đương nhiên có.

Cung tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương, như công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở chờ, ta thiết tràng phòng, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý. Tật ách hóa lộc nhập phụ mẫu là tiến tài hiện ra, như vậy này đây bản bàn là sử dụng, còn là thượng nhất cấp bàn hóa cấp tiếp theo cấp bàn sử dụng, hoặc tiếp theo cấp bàn hóa cấp thượng nhất cấp bàn có não ca, giá ở giữa các lộ cao nhân đều là các thuyết các nói, chưa kết luận được. Chúng ta thực không cần cuốn vào khẩu chiến viết phê phán vòng xoáy, tăng thêm làm phức tạp, hãy để cho chúng ta cùng đi tham thảo có thể dựa nhất kinh nghiệm lời tuyên bố.

(đồ 03) nào đó tạo kinh doanh học bổ túc ban, tiền tài do kỳ thê quản lí xuất nạp.

Đại hạn ở thìn, đại giao hữu ở dậu, can tân cự môn hóa lộc nhập bản mệnh, biểu giá một đại hạn tài vận hảo. Đương lưu niên đi vào xấu cung, là bản đại hạn trung tối phong cảnh một trong năm.

Vấn đề tham thảo: Bản bàn cung tử nữ tân cự môn hóa lộc nhập mệnh, biểu kiếm lấy học sinh học phí hoặc kháo vãn bối, thuộc hạ kiếm tiền. Đương vở trở thành đại giao hữu thì, là vì đại giao hữu phi hóa lộc nhập bản mệnh, đại giao hữu là đại tử tài bạch, là tiền của học sinh tài, phi hóa lộc nhập mệnh, biểu tiền của học sinh ta phải đáo. Lưu niên ở xấu, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu huynh, huynh đệ là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, coi là kho vị, phi hóa lộc nhập lưu huynh (lưu niên huynh đệ cung), khiếu nhập kho, biểu xấu năm đại mở hàng, tài vận hơi tệ. Từ một cái góc độ khác đến xem, lưu niên ở xấu, lưu phu ở hợi, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu phu cha mẹ của, phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cung Nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ. Bản tạo do thê quản lý tài sản, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu niên phu thê cha mẹ của, coi là tiến tài hiện ra.

Nói chung, tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu tiến tài hiện ra. Bởi vì tật ách là quan lộc điền trạch, là sống tài địa phương, phụ mẫu thì là tài bạch giao hữu cung vị. Vừa phi hóa lộc nhập phụ mẫu là tiến tài, mà bản tạo phi phi hóa lộc nhập phụ mẫu, mà là phi hóa lộc nhập huynh đệ, nguyên nhân là bản tạo tài vụ do kỳ thê quản lí, cho nên dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ là tiến tài, huynh đệ vi phu thê (cung phu thê) cha mẹ của, tầng này nâm có thể để ý phải nhận được sao?

Tựu hà lạc tử vi đẩu sổ mà nói, khó nhất phán đoán nghiệm được bộ phận, yếu thuộc tiến tài và hôn nhân nhị hạng.

Tài, tật, quan, điền, còn lại được cung vị thì xưng là tha cung (không thuộc về sinh ta cung vị). Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung biểu cho ta, ta cung phi hóa lộc nhập tha cung biểu ta làm cho.

Giảng tài, lộc quyền khoa kị đều sử dụng. Lộc tối dùng được, biểu cuồn cuộn không ngừng một khoản nhận một khoản, quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như trên ban tộc, một tháng tiền lương túi. Có thể nghĩ, nói tài yếu dĩ lộc đáng yêu nhất. Khoa chỉ là “Quý nhân”, là ta thiếu tiền dùng thời gian, hợp thời có người vươn viện thủ, cùng với kháo nhân cứu tế, không bằng chính hội kiếm được được khoái trá. Khoa cũng có thể là một loại thấp thu nhập, rất THUẬN, không có trở ngại hiện tượng.

Phụ mẫu là giao hữu tài, cung phụ mẫu Thiên can hóa lộc nhập mệnh, biểu thị ta thu được bằng hữu tiền tài.

Phụ mẫu hóa lộc nhập huynh đệ, huynh đệ là điền trạch tài bạch, biểu bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta lai, tại gia mở tiệm, đây là thứ nhất tiến tài lộ tuyến.

Phụ mẫu hóa lộc nhập tật ách, là bằng hữu đem tiền hoa ở trên người ta, hoặc ta bả kiếm được tiền tiêu ở trên người, cũng có thể là ta bả kiếm tới tiền phóng ở trên người.

Phụ mẫu hóa lộc nhập điền trạch, điền trạch là tài của kho, biểu thu nhập tiền mặt có thể dự trữ đứng lên. Điền trạch là tài của kho, huynh đệ cũng gọi là tài của kho, giống nhau là tài của kho, kỳ thực không giống với. Phi hóa lộc nhập điền trạch, biểu cất dấu, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu nhập tiền phóng ở nhà tố linh tinh chi chỉ dùng, là thần tài qua cửa. Cung điền trạch là tài bạch tật ách, là tài thân thể, bị coi là kho, có cất dấu ý, sử dụng kế toán học khái niệm mà nói, là nói tồn không cần công quỹ. Huynh đệ cung là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, chúng ta bả điền trạch đương gia đình, như vậy huynh đệ là điền trạch tài bạch, không phải là nhà ta tiền sao.

Hà lạc phái sử dụng tứ hóa phán đoán cơ hội. Thái tông sư cực kỳ môn nhân — cửu tử kết lan, giảng “Thiên nhân hợp nhất “Nói đến, là một loại ba cấp nhảy phi pháp, dĩ đại hạn là môi giới, thượng ứng với bản mệnh hạ ứng với lưu niên, năm hóa cấp mệnh sử dụng, nguyệt hóa cấp hạn sử dụng, là thiên nhân hợp nhất. Cao nhân từ tịnh quan tiên sinh giảng âm dương hợp mà sổ sinh, là tiếp theo cấp bàn hóa trở lại cấp thượng nhất cấp bàn sử dụng. Thái thị Từ thị công lực giai ở trên ta, ta học lưỡng thị đánh ngươi một tây, thiên nhân hợp nhất, âm dương hợp mà sổ sinh hai người đều sử dụng, lánh phương diện ta phát minh “Đồng bộ đoạn quyết”, là từ nguyên mệnh bàn can hóa xuất một viên lộc kị, một đường truy tung hạn, năm, nguyệt, tôi ngày xưa luận mệnh phương thức, hằng không có nhất định hình thức, nhưng yêu cầu rất nhanh, tinh chuẩn. Học thầy tướng số, khẩn yếu nhất phải có ăn khớp suy lý đầu não, còn muốn có linh khí. Cái gọi là “Linh khí”, giống như thường ngữ nói “Thần giao cách cảm một điểm thông ” ý tứ hàm xúc. Mệnh lý phục vụ thì, thường thường người tới sở nói vấn đề cũng không phải là hoàn toàn có thể ở mệnh bàn thượng tìm được đáp án, lại kháo trứ một điểm linh thông ở vài phần một trong miểu trong nháy mắt, tổng hợp lại ra một tuyệt đối đáp án chính xác, đây là phải có linh khí nguyên nhân.

Trở lại chuyện chính, mệnh, huynh, phu, tử, tài, tật… Chờ mười hai cung, các có thể làm gốc cung, luận cung biến thành ra lộc quyền khoa kị, ở ứng với bản cung cát hung hối lận, điểm này là hà lạc tử vi đẩu sổ là tối trọng yếu một vòng, thiết cung mệnh (tài bạch khí số vị) hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến là tài bạch phụ tật tuyến, phụ tật tuyến còn gọi là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn thăng. Tài của quan hóa tam cát nhập tài cha tật tuyến, biểu tiền tài phương diện “Quý nhân hiện “. Có thể rất thông thuận. Nhược tài của quan tam cát không vào tài cha tật tuyến, mà hóa kỵ nhập thì hung. Nhất là cung mệnh (tài của quan) hóa kỵ nhập tử nữ (tài bạch cha mẹ của) xung điền trạch (tài bạch tật ách), chúng ta có thể nói khẳng định, người này suốt đời cấn tiền tài vô duyên, chích nên đi làm, cầu tài không bằng yêu cầu danh, cá và hùng chưởng khả năng bỏ thứ nhất.

Tái giả thiết: Mệnh hóa kỵ nhập phụ tật tuyến (nguyên mệnh bàn thượng). Cũng chính là tài bạch quan lộc Hóa kị nhập tài bạch huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến lại bảo thành tựu tuyến, hóa kỵ nhập giá một đường, biểu thị đến đây một đời người tiền tài không có thành tựu. Như nhau còn là đi yêu cầu danh lộ tuyến muốn tới được thông minh, đi làm so sánh yên ổn.

Một đoạn này phân tích, là ta độc đáo lĩnh ngộ, là chưa từng quá hiện, thành là hà lạc tử vi đẩu sổ tầng cao nhất để ý thì, vụ thỉnh luôn mãi đẽo gọt, tầng này để ý thông, còn lại mười hai cung hối lận cũng có thể lần lượt để ý thì loại suy vận dụng. Là học chi đạo quý ở minh bạch đạo lý, nghiên cứu học vấn có thể đạt được thông hiểu đạo lí giai đoạn, vận dụng của hay có thể tự tồn ư nhất tâm.

Tiền tiết tá nào đó lão sư của mệnh tạo luận tiến tài hiện ra ất tiết, tư tái dĩ cai tạo thiết thí luận phát tài quan niệm:

Tiền thế nào kiếm được, xem ai hóa lộc cho ta, nói cách khác, ở đâu cung hóa lộc tài bạch, tựu biểu thị tiền từ đâu lai. Tiền sao vậy kiếm được, khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài bạch, và tiền tiết phi hóa lộc nhập huynh đệ, phi hóa lộc nhập phụ mẫu là tiến tài hiện ra, hình như có mâu thuẫn, kỳ thực không được nhiên, đây là nhị con ngựa sự. Tiến tài hiện ra là thấy thập ma thời gian có tiến trướng, điểm này giảng sử dụng thập ma phương thức trước trận chiến, là mưu sinh phương pháp, điểm này yếu phân chia rõ ràng.

(đồ 04) nhất cung hóa lộc nhập tài bạch, biểu tiền sao vậy kiếm được, bản tạo tài bạch vô chủ tinh, tựu khán kỳ giấu tức giận địa phương (tài giấu tức giận địa phương hay cung mệnh). Tài bạch giấu tức giận địa phương tọa cự môn, thùy khiến cho cự môn hóa lộc, cung tử nữ tân khiến cho cự môn hóa lộc. Hóa lộc tới cung vị là tử nữ, biểu tiền tài tử nữ cho ta, nhưng giống nhau thanh tráng niên nhân kiếm tiền dưỡng dục tử nữ cũng có, tử nữ cho ta tiền tài sự thực là không có khả năng, tử nữ phi hóa lộc nhập mệnh ứng với giải trừ mà sống dục tử nữ rồi sau đó kiếm tiền cơ vận tiệm khai. Lánh phương diện cũng biểu thị phát tài phương thức có thể tuyển nhận học đồ hỗ trợ kiếm lấy, hoặc huấn luyện nghiệp vụ đại diện thay ta phát tài, tổng kết một câu nói, kiếm vãn bối “Lợi đầu”.

Đương đại hạn đi để thìn cung, bản mệnh cung tử nữ biến thành đại hạn cung Nô bộc, liền trở thành giao hữu (đại hạn) phi hóa lộc nhập mệnh (bản bàn), biểu đến đây đại hạn mười năm tài vận hơi tệ. Lưu niên đi vào xấu cung, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu điền tài bạch, biểu một năm này rất phong cảnh, trong sinh hoạt phí sử dụng rất giàu đủ. Có đặc biệt nói rõ chính là phi hóa lộc nhập huynh đệ (điền của tài) là thần tài qua cửa. Phi hóa lộc nhập điền trạch tương đối khả năng dự trữ đứng lên, hoặc mua phòng địa sản.

(đồ 05) lưu niên nhập dần cung, phi hóa lộc nhập cung vị trở thành lưu phu, tài vận tự không bằng xấu cung như vậy hảo, duy lên trời có đức hiếu sinh, mà lại khán lưu niên đức giao hữu hóa lộc nhập bản mệnh điền trạch, phi hóa lộc nhập cung vị mà lại là cánh đồng tài bạch (Đại huynh), cho nên triển vọng một năm tài vận vẫn là không sai. Nhược muốn vào một tầng giải trừ mấy tháng tốt hơn, như vậy dĩ mão cung tố xác định địa điểm (hóa lộc cung vị). Đương lưu nguyệt nhập mão, thìn, vị, thân, hợi, tử, là tài vận tương đối xem trọng tháng. Vừa đấu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập lưu niên mệnh, huynh, tài, điền chờ, đồng thời cũng biểu thị tiến tài hiện ra. Nhưng có một đại tiền đề ngàn vạn lần yếu châm chước, đã lộc bất khả phạm huý, Lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung. Cát chỗ giấu hung giải thích là “Nhìn mỹ cảnh đã đang nhìn, vừa thành thiên không”. Giống vậy thu gặt đêm trước thiên gặp bão.

● luận thăng thiên

Thăng thiên là tối trọng yếu hai cung vị, nhất là phụ mẫu, một… khác là quan lộc. Bản bàn quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, đến đây một đời người tiền đồ quang minh. Học sinh thời đại công khóa hảo mô phạm học sinh, lĩnh học bổng, chi phí chung sinh, quyền nhập là chăm chú nỗ lực công khóa hảo, khoa nhập còn lại là “Cuộc đời không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi phân”, cuộc thi thời gian cùng học hội hỗ trợ, hoặc lão sư tống điểm, đắp kỳ “Khoa trứ quý nhân cũng”, kị không bàn nữa. Tam cát nhập cung phụ mẫu cho nên giai, nhưng Hóa kị như nhập bản cung hoặc đối cung phá tan, cũng là vô tế sinh sự. Đi vận khán đại quan hóa tam cát có vô nhập bản phụ, có, thì đến đây hạn mười năm “Có ánh sáng minh, vận đồ hảo “. Nhược lưu quan tái phi hóa lộc nhập tổ phụ một năm này nhất định thăng. Nhân sự của to và nhiều, thăng thiên phán đoán pháp không chỉ cực hạn sinh thứ nhất, kể trên bất quá là phán đoán pháp một trong loại mà thôi.

Quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu chủ tấn thăng, nhược phụ mẫu vô chủ tinh, hoặc là chủ tinh không được tứ hóa khán tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách thị cùng nhập phụ mẫu, duy phi hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu so sánh hư, thẳng vào phụ mẫu so sánh thực. Mà ở hành chánh quan thự nhậm chức người, dĩ phi hóa lộc nhập phụ mẫu tối quản sử dụng, nếu vì quốc doanh sự nghiệp cơ cấu, thì dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc nhập giao hữu so sánh có lợi. Phụ tật là công văn tuyến chủ tấn thăng, huynh giao hữu vì trở thành tựu tuyến, biểu đề bạt. Tấn thăng và đề bạt bất tận tương đồng, tấn thăng như lên thê, từng bước cao thăng, đề bạt là một đêm thành danh, bộ nhất cú tứ trụ thôi mệnh danh từ mà nói, khiếu “Dị lộ ra sĩ”, như Khương Tử Nha phát tích và sông nhỏ.

● thăng thiên (tiếp theo luận)

(đồ 06) thiên mệnh hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan, lưu niên hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ thăng thiên, như hóa lộc canh nghiệm, biểu sinh quan vừa tăng lương.

Thiết nào đó tạo dương cự tọa mệnh ở dần, đại hạn đi để tị cung, can tân khiến cho thái dương hóa quyền nhập bản mệnh, đương lưu niên nhập thìn vị, lưu niên ở thân, là vì nhập mệnh của đối cung, một năm này có thăng thiên dấu hiệu, hoặc lưu niên nhập thân cũng biểu thăng thiên, nhưng yếu xem xét đại hạn quản hạt mười năm, kỳ lưu niên hoặc lưu quan, ở đâu người đi đầu tiến nhập của năm ưu tiên lo lắng.

● tiêu thụ bên ngoài nhận định

Tiêu thụ bên ngoài khán cung thiên di và cung phu thê, dĩ thiên di tố bản cung, phu thê trở thành thiên di quan lộc. Trước phải xem xét giá lưỡng cung tinh tình. Tinh tình tư liệu trên phố bán thư nói có chút tường tận, ở đây không nhiều lắm lắm lời, cận tựu hà lạc tứ hóa bộ phận gia dĩ nói rõ.

Lưu niên cung phu thê hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật tuyến, biểu năm nay cùng người ký hợp đồng thuận lợi. Thiết như phi hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu thất phân thiên thành ba phần nỗ lực có thể thành sự, quyền nhập nỗ lực nhiều ít thành tựu thì bấy nhiêu, khoa không có trở ngại, không có ngựa phát, hóa kỵ nhập có công văn thượng phiền phức, bất khả cùng người ký hợp đồng. Tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương (đại hạn) hiện thực cách điệu cao. Tiêu thụ bên ngoài “Lợi đầu” Làm sao, kiếm không được kiếm tiền, khán lưu niên phụ mẫu hóa lộc có vô nhập đại hạn bàn mệnh, huynh, tài, điền, có thì cát, kị xung giá ta cung vị thì hung.

Xung thiên di năm nay tiêu thụ bên ngoài bất hảo. Xung nữ năm nay không có đơn đặt hàng.

※ thất nghiệp đảo điếm thỉnh xem thêm đồng bộ đoạn quyết.

● luận hợp hỏa

Tiên xem xét cung Nô bộc, thị kỳ tinh tình có hay không may mắn. Tái dĩ giao hữu quan lộc (cung tử nữ) khứ hóa tam cát, nhược lộc quyền khoa nhập cha ta tật tuyến, huynh giao hữu tuyến, biểu có thể hợp hỏa, như con nữ Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến, phụ tật tuyến, hợp hỏa vạn không thể được. Hóa kỵ nhập phụ tật tuyến có công văn thượng phiền phức, hóa kỵ nhập huynh giao hữu tuyến, bất năng thành sự. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương, cũng có thể hợp hỏa. Kị không nhất định là hung, hóa kỵ nhập quan xung quan, biểu xung động sự nghiệp hiển như may mắn. Kị có dính tính, có đôi khi muốn đem nó đương kết hợp khán. Ví dụ như tử nữ hóa kỵ nhập quan lộc, biểu giao hữu là sự nghiệp và sự nghiệp của ta kết hợp với nhau.

Phụ mẫu là công văn cung, năm sinh can hóa kỵ nhập hoặc cung Quan lộc hóa kỵ nhập, suốt đời công văn thị phi đa, không thích hợp cùng người hợp hỏa, cân hỗ trợ

Hội, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

Phụ mẫu hóa quyền nhập cung mệnh, biểu thị mệnh tạo bản thân ra kỹ thuật cổ, đại hạn, lưu niên tứ hóa yếu kiêm tố. Hợp hỏa nhân số khán cung Nô bộc ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, đất cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần công ty hữu hạn là đại chúng sự nghiệp, không được dĩ hợp hỏa luận.

Tài chính ngạch khán cung phụ mẫu (giao hữu tài).

Doanh nghiệp hạng mục dĩ tài bạch lộc quyền khoa hóa kỵ nhập ta ra lệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trứ ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp, kỳ pháp và tiền thuật kiên quyết thi hành nghiệp cùng thôi.

● luận tuyển cử

Đại hạn cung Quan lộc, kỳ can biến thành ra của lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ mẫu tật ách giá một đường, nhị cung bất luận cái gì nhất cung đều đoán, biểu thị giá một đại hạn “Công danh” có hi vọng, là đảng đề danh, có thể được tuyển. Ghi nhớ kỹ giá một để ý thì, phụ tật tuyến lại bảo công văn tuyến, và công danh hữu quan, là thăng thiên, tấn thăng, thăng hoa, là làm từng bước có được, ví dụ như công vụ nhân viên kháo đánh giá thành tích; thăng chờ. Hắn như đọc sách, cuộc thi, hoặc và công vụ bộ phận then chốt bàn bạc, như xin độc quyền, xin di dân cũng rất thuận lợi.

Đại quan hóa lộc nhập phụ mẫu, và quyền nhập khoa nhập các hữu đẳng cấp, phi hóa lộc nhập phụ mẫu là cao phiếu được tuyển, dễ dàng lai. Quyền nhập yếu nỗ lực, được tuyển không thành vấn đề, khoa nhập là ta van ngươi phụ lão huynh đệ ban cho “Đồng tình” nhất phiếu. “Khoa” khiếu quý nhân, là xin giúp đỡ sinh nhân, mà nhân gia dành cho đồng tình, rất hiền hoà, hảo thương lượng. Hóa kỵ nhập không thích hợp, một có hi vọng.

Lưu quan cũng muốn lo lắng, tranh cử một năm này, lưu quan hóa lộc quyền khoa có hay không nhập đại hạn phụ tật tuyến, có thì cũng có thể xác thực định, ổn định chọn. Nhưng tuyệt không năng lực phạm huý xung.

“Đảng ngoại” dĩ quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập huynh giao hữu tuyến, hóa kỵ nhập không bàn nữa.

● luận xuất ngoại

Thiên di (phiếm chỉ mệnh hạn) hóa lộc nhập dần thân tị hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác. Thiên di hóa lộc nhập tử ngọ mão dậu đào hoa địa là xuất ngoại ngắm cảnh.

Thiên di hóa lộc nhập thìn tuất xấu vị là nã thẻ xanh, di dân nước ngoài. Một năm kia đi ra ngoài khán đại hạn Hóa kị của xung cung, đương lưu niên đi tới

Một năm này xuất ngoại. Nói thẳng thuyết: Đại thiên xung lưu niên biểu xuất quốc chi năm. Vừa tam hợp phái nhận định là lợi dụng tinh tình, đương lưu niên nhập dần thân tị hợi động tinh (cơ nguyệt cùng lương Sát Phá Lang, thái dương) hội thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

● cuộc thi và chỉ số thông minh

Xương khúc nhập mệnh, phú văn thượng thuyết: Không được độc thi thư cũng có thể nhân, nguyên ý là cho dù một đọc sách bao nhiêu, nhưng cho người cảm giác cũng là rất có học vấn. Thông thường giải thích của ta và nguyên ý hơi có xuất nhập: “Cũng có thể nhân” phía trên là “Không được độc thi thư”, biểu đầu óc tốt, năng lực suy một ra ba, nghe một hiểu mười, nói rất êm tai, nhưng học tập thái độ cũng không tích cực. Nói thích sử dụng cổ nhân thơ từ, cho người cảm giác rất khả ái, đó là ấn tượng đầu tiên, chân chính và hắn ở chung lâu, tương sẽ phát hiện không nhiều thực sự, căn cơ nông cạn. Xương khúc giáp mệnh di truyền gien rất tốt, thông minh. Nhưng chân chính có nội hàm là xương khúc khôi việt nhập tật ách. Xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, cho người cảm giác giống vậy buổi trưa thái dương, thực sự là “Tường huy hoàng”, nhưng từ từ ngã về tây, càng đi hậu lại càng không được sao vậy dạng. Xương khúc khôi việt nhập tật ách, giống vậy buổi sáng thái dương, và hắn ở chung cửu, việt giác kỳ sáng sủa chiếu nhân. Đây là khán chỉ số thông minh cao thấp phương pháp. Đương nhiên những thứ khác tinh tình cũng muốn lo lắng.

Xương khúc nhập điền trạch là trong thư rất nhiều, cũng không thích đọc thư.

Bản quan hóa lộc nhập phụ mẫu là thư đọc tốt, rất nhẹ nhàng. Quyền nhập là chăm chú rồi sau đó công khóa hảo, khoa nhập là “Cuộc đời vô đại chí, nhưng yêu cầu sáu mươi phân”, cuộc thi thời gian “Nhanh tay lẹ mắt”, cùng học đả “Giấy thông hành”. Hóa kỵ nhập công khóa rất thái.

Chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc của lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật tuyến và huynh giao hữu tuyến.

Bản quan tứ hóa không vào phụ mẫu (vô chủ tinh hoặc chủ tinh không được tứ hóa) khán tật ách, nhập phụ mẫu tài hoa so sánh lộ ra ngoài, nhập tật ách so sánh sâu giấu. Không vào phụ tật khán huynh giao hữu. Tại sao khán chỉ số thông minh yếu liên quan đến phụ tật, huynh giao hữu, cung mệnh… này cung vị? Phụ mẫu vừa xưng tướng mạo cung, là phụ thân cung vị, và di truyền gien hữu quan, nô bộc là phụ mẫu giấu khí địa phương, cung mệnh là ý thức sinh mệnh, tinh thần sinh mệnh, tật ách là thân thể, bản năng sinh mệnh, huynh đệ là của ta thân thể (tật ách) giấu tức giận địa phương. Bởi vậy và chỉ số thông minh cao thấp, công khóa ưu khuyết có liên quan cung vị, cũng bao quát có: Mệnh, huynh, tật, giao hữu, phụ chờ ngũ cung vị. Trở lên tự thuật “Tuyệt đối chuẩn”.

Năm mới ta phục vụ giáo dục giới, từ phùng giáp học viện đáo tân bộ nước tiểu, từ thai mập công ty cán bộ cao cấp huấn luyện ban, đáo nước tiểu việc học phụ đạo, học sinh giai tầng có nhi đồng, thanh thiếu niên, trung niên nhân, mà lại bản thân tiền hậu tham gia cao phổ thi mười tám năm, có thể nói là “Thi côn”. Sở dĩ ta nghĩ dĩ ta từng trải lai phân tích tầng này, có thể nói là thế giới cấp “Tiêu chuẩn cao nhất”.

Trên phố sinh sản nhiều tác gia bộ sách võ thuật, vĩnh viễn làm cho thu thập không xong.

Hắn một mặt lục lọi một mặt ba ô vuông, nói một cách thẳng thừng sợ rằng trồng liền vụ người bản thân đều không có làm rõ… tác phẩm, chúng ta tốn thời gian cố sức khứ nghiên cứu, không phải là và tác giả chơi với nhau “Mê cung” sao?

Ta nghiên cứu mệnh lý hai là chở, có bốn vị lão sư, nhiều năm qua điện thoại di động mệnh lý thư dài đến lục công xích, sách quý tứ đại rương. Bởi vậy ta có như vậy cảm tưởng: Không nên quá tin tưởng thập ma cao nhân sách quý, học thầy tướng số giống vậy học thư pháp, nếu như muốn mau chóng học giỏi thư pháp, nhất ba năm tìm Trương lão sư học bổ túc, nhị tứ lục tìm chương lão sư học bổ túc, ngày hôm nay vẽ trương tự thể, ngày mai vẽ chương tự thể, cứ thế mãi, vĩnh viễn cũng không có khả năng có mình bút phong. Học thư pháp chích sảo bổ túc đồng thời ba tháng, biết sao vậy viết, lạp bút, thu bút cũng là được rồi, tùy hậu chính yếu không ngừng đau khổ yêu, cố sức lâu ngày tự nhiên có thể tự thành một trường phái riêng. Học thầy tướng số cũng là như thế này, theo thầy chích là một loại vỡ lòng, quan trọng là… Chính yếu chịu khó đi giúp nhân thầy tướng số, đa lợi dụng lưu nhật lưu thời đi cầu chứng mỗi một thời không phát sinh sự tượng, nỗ lực lâu ngày tự nhiên có một bộ mình cách. Đài Bắc có một vị văn nhân, học sinh của hắn trung có người tiền hậu cân hắn bổ tứ nhiều năm, giống như vậy chính không đi sáng tác, nhất muội “Nhồi cho vịt ăn “Lão sư đông tây, học được tái cửu ta nghĩ cũng là “Thủ cựu” Một.

Ta có một vị sư giao hữu, nhâm tuất niệm kinh thương thất bại, cùng cực buồn chán tìm Chu lão sư thầy tướng số tám lần, rất bội phục kỳ công lực, hậu lai dĩ đến vực thèm cá, không bằng thối mà kết võng được tâm mãi thư chính nghiên cứu. Quý hợi năm vay nợ chạy trốn, tùy thời sợ đánh lên chủ nợ, thực sự là trông gà hoá cuốc, liên ngủ đều ở đây bóp chưởng bàn, dĩ biện cát hung. Cứ như vậy “Khốn biết của”, đáo một giáp năm, luận năm tư bất túc hai năm, lần đầu và ta sẽ thượng, so tài kết quả công lực dĩ nhiên so với ta cao. Điều này nói rõ liễu giọng nói số chết địa khứ bính trang, khứ nhồi cho vịt ăn đồ của người khác, không bằng nghiêm túc đi cầu chứng, khứ minh bạch đạo lý muốn tới được thực tế.

● bào ba giờ rưỡi, vay tiền

Mười hai cung chia làm bát phương (quẻ): Tử cung khảm quẻ phía chánh bắc, ngọ cung ly quẻ chính nam phương, mão cung chấn quẻ chánh đông phương, dậu cung đổi Quẻ chánh tây phương, vị thân khôn quẻ hướng tây bắc, thìn tị tốn quẻ phía đông nam, tuất hợi càn quẻ hướng tây bắc.

Lưu nhật hóa khoa sở rơi vào cung vị hay quý nhân phương, thử nghĩ cai mới có những bằng hữu kia sẽ là quý nhân.

Lưu nhật được tài bạch hóa quyền nhập lưu nhật, không có ý nghĩa. Giảng tài cần hóa lộc, vô lộc sử dụng khoa, vô khoa sử dụng khôi việt (dĩ lưu nhật can Chui của).

Lộc là tình là tiền. Thiết giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu thu xếp ba giờ rưỡi, vay tiền rất thích quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể sử dụng. Cung mệnh là tài bạch giấu tức giận địa phương, (tài của thứ chín cung) điền trạch là tài bạch tật ách, dĩ tài làm gốc cung, điền trạch là tài bạch thứ sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, cho nên phi hóa lộc nhập tài, phi hóa lộc nhập điền ứng với cùng thị.

● ngân phiếu định mức quan tòa

Xương khúc là giấy chứng nhận tinh, thiết quan lộc can là tân hoặc tị, khiến cho văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, dễ có công văn thị phi, nhất là xương khúc ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu canh nghiệm.

Nhân sự to và nhiều, phán đoán suy luận cách có thể có bao nhiêu đoan, quan trọng là… Mỗi một một quan niệm cần phải thông hiểu đạo lí, vận dụng của hay có thể tự tồn ư nhất tâm.

(đồ 07) quan lộc Hóa kị xung phụ mẫu khá nhiều phiền phức, lưu niên cha mẹ của xung đại hạn cha mẹ của cũng biểu thị một năm này sẽ có văn vấn đề của sách. Hắn như lưu năm cha mẹ của cung Hóa kị nhập đại hạn cha mẹ của xung đại tật, đại tật mà lại là lưu điền, loại tình huống này hội nhân quan tòa mà ngồi tù.

Liêm trinh là tù tinh, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nhược xung điền trạch, biểu nhân không ở nhà — ngồi tù.

● ngọn hội

Tài bạch hóa lộc quyền khoa nhập phụ tật huynh giao hữu cân sẽ có lợi, hóa kỵ nhập biểu hung, bất khả lai hội.

● đòi tiền

Phụ mẫu (giao hữu tài) Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không chiếm được. Phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh — theo giai đoạn đòi lại không được thuận; phi hóa lộc nhập —

Thuận lợi; khoa nhập — hảo nói thương lượng có thể chiếm được; quyền nhập — ác kiểm tương hướng, không nhất định có thể đòi xong.

● thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo

Khổng phu tử thuyết: “Có đồng đạo bằng hữu, từ chỗ rất xa lai và ta cùng nhau học tập, đây không phải là nhất kiện rất chuyện vui sướng sao?” phương ngoại nhân công khai “Đồng bộ đoạn quyết”, tâm ý và Khổng phu tử như nhau, sơ không được dĩ lợi nhuận là mục đích, chỉ là mong muốn tá đến đây nhận thức mấy “Khẳng thuyết” bằng hữu, luận bàn đẩu sổ, như vậy mà thôi.

Đối tử vi đẩu sổ ta có hạng nhất đột phá tính phát hiện, đó chính là quá khứ giống nhau nói “Kị” đều nói: “Tọa kị bất hảo, xung cung càng hung. “nhưng ta phát hiện là — hung nhất cung vị trừ kị của xung ngoài cung, lánh có một càng hung cung vị, đó chính là “Xung cung giao hữu”. Dựa vào “Nhất lục cộng tông” để ý thì, nhất là cung mệnh, lục là tật ách. Cung tật ách thụ xung, biểu bản thân phá hủy, bản thân phá hủy, mệnh còn có thể trữ hàng sao? Cho nên phàm mệnh, tài, quan của can cung Hóa kị, kỳ trùng cung chúng ta đều phải đem thường đương thứ sáu cung đến xem, tái tầm kỳ đệ nhất cung, hung nhất cung vị chính là chỗ này nếu nói “Đệ nhất cung”. Nói cách khác: Một viên sao Hóa kỵ có ít nhất ba xui xẻo cung vị, (1) tọa kị cung vị (2) kị xông cung vị (3) xung cung giao hữu.

Thỉnh xem thêm bên phải đồ: (đồ 08)

Thiết cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc, như vậy (1) đi hạn nhập quan lộc thời gian, khiếu tọa kị, biểu sự nghiệp phương diện thị phi khá nhiều mà thôi, (2) đi vào phu thê, biểu phu thê không hợp, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, (3) chỉ có đi hạn nhập điền trạch (xung cung giao hữu), biểu hội đảo điếm, sự nghiệp. Nguyên nhân là xung cung trở thành đại hạn tật ách, tật ách là bản thân, bản thân thụ xung, mệnh khó bảo toàn, sở dĩ xung cung giao hữu, mới là hung nhất cung vị.

Trong khi đối giá một quan niệm có thể càng thâm nhập, rõ ràng lưu loát, chúng ta tái cử đồng loạt:

(1) thuận đi vận, đại hạn nhập điền trạch vị, biểu ở nhà sinh hoạt thị phi khá nhiều mà thôi, (2) đi ngược chiều chở vào tử nữ vị (xung cung), biểu tử nữ vấn đề đa, hoặc là đào hoa vấn đề mà phiền não. (3) chỉ có thuận đi vận, đại hạn nhập phúc đức vị, đây mới là hung nhất cung vị, thất nghiệp. Thập ma cũng không thuận, rất mệt mỏi một đại hạn.

Quá khứ, phương ngoại nhân ở viện hiệu giảng “Thời gian và động tác”, cận hơn mười năm ở học bổ túc ban giảng “Trước khi thi sai đề”, “Làm sao sử dụng ít nhất thời gian thành tựu tối đa”, là sở trường của ta.

Hiện nay hầu như tất cả mệnh tướng gia đều ở đây “Phi tứ hóa”, bay rất “Nhiệt”, không ngoài này đây đại hạn là môi giới, khứ thượng ứng với bản mệnh, hạ ứng với lưu niên, lưu niên sử dụng, lưu niên phục hóa trở lại cấp vốn tên là bàn sử dụng, khiếu “Thiên nhân hợp nhất”, ngày như vầy địa nhân bàn để ý còn lại là chính xác. “Đồng bộ quyết đoán” chỉ ở tìm kiếm một loại nhanh hơn canh tiệp canh lưu loát phán đoán suy luận phương pháp, dĩ lợi tiết tiết kiệm thời gian.

Thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo, xin gặp hạ đồ giải:

Thiên Mệnh Thiên

Nhân

Địa Hạn

Hợp

Nhân Năm Nhất

Đại hạn thượng ứng với bản mệnh, hạ ứng với lưu niên “Xung cung giao hữu” là hung nhất cung vị, đây là phương ngoại nhân chưa từng quá hiện. Còn chờ nói rõ chính là: Nhân loại “Ý nghĩ của” thường thường hội “Đồng bộ”. Ví dụ như hai năm tiền, ta để giảng bài cần, thiết kế một “Khởi ngũ hành cục” chưởng bí quyết, một năm hậu, thật bất ngờ phát hiện trần di khôi “Ngũ hành cục” chưởng bí quyết, cánh và phương pháp của ta “Không được mưu mà hợp”, giá không phải là loài người “Ý nghĩ của” thường thường hội “Đồng bộ” một hay nhất nói rõ.

Chúng ta học coi bói có một “Bệnh chung”, chính là mình có “Độc sai ai ra trình diện phát hiện lần đầu” luyến tiếc nói ra, rồi lại tây oạt vãn na cung nhiều hơn hấp thụ người khác gì đó. Đối với lần này, ta có một kiến nghị: Bởi vì nhân loại ý nghĩ của cùng giải quyết bộ, người ta nghĩ ra được, người khác như nhau nghĩ ra được, sở dĩ “Bí mà không nên” bây giờ không có ý nghĩa. Có phát minh liền đem nó nói ra, thùy trước tiên là nói về người đó chính là “Tổ sư”, đây không phải là rất tốt sao?

Hóa kị và tài quan quan hệ:

“Tài” là nuôi mệnh của duyên, mệnh bàn dĩ cung tài bạch làm trung tâm, nhược dĩ tài bạch làm gốc cung, như vậy cung mệnh là tài bạch quan lộc, cho nên cung mệnh hóa xuất “Kị”, là việc chính tiền tài, chủ một đại hạn sau này bắt đầu phát tài. Cung mệnh là tài bạch khí số vị, cung mệnh hóa xuất của kị, dẫn đến sự nghiệp thất bại, tất và tiền tài hữu quan.

Cung mệnh hóa xuất của kị, dẫn đến sự nghiệp rách nát, vậy tình huống là chính tài chính thiếu, kháo mượn tiền gây dựng sự nghiệp, kết quả giống vậy như vết dầu loang. Việt cổn càng lớn phiếu, nhập bất phu xuất, quay vòng mất linh.

Cung Quan lộc, là cung mệnh khí số vị, cho nên do quan lộc hóa xuất của “Kị”, thông thường dùng để khán “Số phận”, là một loại bởi vì nhân tố. Quan lộc nếu như hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, chuyện xui xẻo tất và “Điền trạch” hữu quan, quan lộc nếu như hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, chuyện xui xẻo tất và thiên di hữu quan, quan lộc nếu như hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, chuyện xui xẻo tất và “Giao hữu” hữu quan, như hảo bằng hữu đùa giỡn lão bà mình chờ.

Tại sao thuyết “Quan lộc Hóa kị” là người là nhân tố? Bởi vì “Cung mệnh” là “Ta”, ta là nhân, quan lộc là của ta khí số vị, cho nên quan lộc Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại, tất là “Bởi vì nhân tố”. Vậy tình huống là chính phỏng chừng lệch lạc, hoặc cá tính vấn đề mà dẫn đến thất bại.

Tài bạch là quan lộc quan lộc, tài bạch là quan lộc khí số vị, cho nên tài bạch hóa xuất của kị ở ứng với sự nghiệp. Thông thường do tài bạch hóa xuất của kị dẫn đến sự nghiệp rách nát, là bởi vì sự nghiệp xảy ra chuyện không may, ví dụ như xuất hiện mạnh mẻ đối thủ cạnh tranh, đơn đặt hàng vấn đề, hoặc doanh nghiệp bộ chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác cũng mang đi hộ khách vân vân huống.

Một viên “Kị” tinh uy lực khổ:

Ví dụ thực tế nhất: (đồ 10)(đồ 11)

Cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc, biểu đối bất cứ chuyện gì đều phải tự mình xử lý tài phóng

Tâm, nói cách khác đối “Sự “Chăm chú rốt cuộc. Đinh giao hữu Canh tài

Thái Thiên

Hóa kỵ nhập quan lộc, xung phu thê, phu thê là “Tử vong điểm”.

Tại sao phu thê sự tử vong điểm? Chúng ta biết “Tài” là nuôi mệnh của nguyên, “Điền trạch” là tài bạch tật ách, đồng thời cũng bị cho rằng là tài của kho, dĩ nhất lục cộng tông để ý thì, lục phá nhất vong. Thiết bản tạo thuận đi tới phúc đức vị, xung cung trở thành đại hạn tài bạch, biểu không kiếm được tiền. Đi hạn “Điền trạch” vị, giá một hạn hội đảo điếm, thất nghiệp. Một năm kia “Đảo”, tình huống làm sao, hiện tại chúng ta sử dụng “Đồng bộ đoạn quyết”, nhất nhất lai gia dĩ nói rõ.

Quan lộc là sự nghiệp của ta, tật ách là quan lộc điền trạch, biểu chỗ làm việc, như mặt tiền cửa hàng, nhà xưởng, phòng làm việc chờ. Cung tật ách cũng là của ta bản thân, cơ thể của ta thụ xung, ta ra lệnh là khó bảo toàn.

Như vậy chúng ta muốn xem tam tứ 〜 tứ tam giá một hạn sở công tác thống kê mười năm là từ thập ma cung vị bắt đầu, nếu như ba mươi bốn tuổi từ tử cung bắt đầu, như vậy lưu niên tiến nhập xấu vị, nếu như là hợp hỏa sự nghiệp, một năm này là muốn ở riêng liễu. Bởi vì bản mệnh xung cung, trở thành lưu niên cung tử nữ, cung tử nữ là “Hợp hỏa cung”. Lưu niên tiến nhập dần cung, xung cung trở thành lưu niên tài bạch vị, một năm này tiền tài tất nhiên bị hao tổn rất lớn. Lưu niên đi vào mão vị, và đại hạn trùng điệp, một năm này hội đảo điếm thất nghiệp.

Lưu niên nhập thìn “Tọa kị”, một năm này làm quyết định sẽ cho nhật hậu đái tới một lần đảo điếm vận rủi. Lưu niên nhập tị, xung cung trở thành lưu niên “Giao hữu”, xung giao hữu biểu thị một cảo đầu, thời kì giáp hạt. Lưu niên nhập ngọ xung cung trở thành lưu quan, một năm này sự nghiệp bại định rồi, lưu niên nhập vị xung cung thành lưu điền, điền trạch là tài của kho, một năm này không có tiền, yếu đi bộ.

Một viên sao Hóa kỵ có nhiều phương diện ảnh hưởng: Hóa kỵ nhập quan biểu sự nghiệp bất hảo tố, thị phi đa. Xung phu thê, phu thê duyên mỏng. Xung huynh đệ của huynh đệ, anh em bà con có người và phối ngẫu tình cảm không được rất hòa hợp.

Xung phu thê: Phu thê là cha mẹ tử nữ, cha mẹ tử nữ chính là ta

Huynh đệ, cũng biểu thị bất năng xong huynh đệ vật chất thượng ân huệ.

Xung phu thê: Phu thê là phúc đức tài bạch, biểu là ham mê tổn hại tài.

Xung phu thê: Phu thê là điền trạch tật ách, biểu người này không có phòng ốc của mình, ở là mướn được, mà lại đưa đến bàn khứ, ở

Gia cũng không có trù phòng, phu thê trù phòng vị xung sẽ không có.

Xung phu thê: Phu thê là điền trạch tật ách, điền trạch là tài của kho, cũng biểu thị bất năng có dự trữ

Một viên sao Hóa kỵ sở kích khởi y liên hội liên quan đến mười hai cung, hội sản sinh nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước từng bước xem xét tra được. Thập ma thời gian bắt đầu kiếm tiền, phúc họa quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý.

Ví dụ thực tế nhị: (đồ 12)(đồ 13)

Giáp thân năm sinh ra, tám tháng giờ mẹo sinh.

Cung Quan lộc khán “Vận đồ”, quan lộc xung “Điền trạch” biểu xui xẻo sự tất và điền trạch hữu quan, ví dụ như huynh đệ phân tài sản tranh cãi, hoặc cùng hắn nhân có thổ địa xâm chiếm tranh cãi chờ.

Mệnh hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, biểu tổn hại tài, tổn hại ở thập ma địa phương khán hóa lộc nhập thập ma cung vị. Lộc là “Tình”, bản mệnh tạo hóa lộc nhập tử nữ, tử nữ là đào hoa tuyến, cung tử nữ là phúc đức tật ách, cho nên tổn hại tài và hưởng thụ tình dục hữu quan.

Cung tài bạch bính liêm trinh Hóa kị nhập quan lộc, biểu mượn tiền đầu tư.

Đại hạn ở điền trạch, đại hạn kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập bản tài, mà lại bản tài bính thiên đồng hóa lộc nhập đại quan (tài phi hóa lộc nhập quan biểu đầu tư sự Nghiệp), xem ra cái này đại hạn hội kiếm tiền.

Nhưng tài bạch Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, xung cung trở thành đại tật, tật ách thụ xung mệnh khó bảo toàn, cho nên kể trên cái này đại hạn hội kiếm tiền ất tiết, đã hoàn toàn bị giá một kị xung tật ách phá hư không bỏ sót.

Bản hạn đi điền trạch vị, sở quản hạt mười năm, từ ngọ cung khởi thuận đi, đáo bốn mươi bốn tuổi nhập mão vị chỉ.

Phía dưới chúng ta một năm một năm lai phân tích:

Ba mươi lăm tuổi lưu niên ở ngọ, xung cung trở thành lưu điền tật ách, điền trạch là tài của kho, lưu điền tật ách thụ xung, biểu một năm này tài kho có chuyện.

Ba mươi sáu tuổi lưu niên nhập vị, xung cung trở thành lưu phúc tật ách, phúc đức là vợ chồng là sự nghiệp, một năm này sợ rằng yếu nghèo hèn phu thê bách sự ai liễu.

Ba mươi bảy tuổi lưu niên ở thân, xung cung là cha mẹ tật ách, phụ mẫu là giao hữu tài, là công văn cung, hội nhân kiếm tiền sự cùng người có công văn thượng phiền phức.

Ba mươi tám lưu niên và đại hạn trùng điệp, xung cung ở tật ách, tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương. Kiếp này tài địa phương thụ xung, biểu hội đảo điếm, hoặc công tác thời kì giáp hạt, hoặc kết thúc bộ phận phân công ty nghiệp vụ.

Ba mươi chín tuổi, lưu niên nhập bản quan, là đại hạn cha mẹ của (công văn cung), công văn cung có tù tinh (liêm trinh), lưu quan bính khiến cho liêm trinh Hóa kị, biểu một năm này nhưng có công văn thượng phiền phức.

Bốn mươi tuổi, lưu niên nhập hợi, xung cung thành giao giao hữu, biểu một cảo đầu, công tác thời kì giáp hạt.

Giáp thân

Bốn mươi mốt tuổi lưu niên nhập tử vị, xung cung trở thành lưu quan, sự nghiệp sợ rằng phải ra khỏi hiện mạnh mẻ đối thủ cạnh tranh, hoặc trọng yếu cán bộ tạm rời cương vị công tác mà ảnh hưởng công ty tác nghiệp.

Bốn mươi hai tuổi xung cung thành lưu điền, điền trạch là tài kho, tài kho thụ xung hội đảo điếm, thất nghiệp, xung điền trạch cũng biểu thị nhân không ở nhà – ngồi tù.

Bản tạo giáp thân năm bát, hai mươi chín giờ mẹo sinh, nam mệnh.

Bốn mươi hai tuổi, lưu niên cha mẹ của cung (công văn cung) bính khiến cho liêm trinh Hóa kị xung lưu niên điền trạch, (tám tháng ngày mười chín) lưu nguyệt ở thìn, lưu nhật ở tuất, ngày này bị pháp viện hình phạt tháng năm thông tri bỏ tù — xâm chiếm thổ địa án.

Kỷ huynh

Phương ngoại nhân “Đồng bộ đoạn quyết” là lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị lai phán đoán “Tài vận”. Cung Quan lộc kị lai phán đoán “Vận đồ”.

Cung tài bạch kị đến xem “Sự nghiệp”.

Tài vận cũng được, vận đồ cũng được, sự nghiệp cũng được, đơn giản đều là ở giảng “Kiếm tiền”.

Phía dưới chúng ta tái cử thứ nhất mệnh lệ lai gia dĩ nói rõ:

Mậu năm hai tháng giờ mẹo sinh ra, nam mệnh.

Cung mệnh ở tử, cự môn tọa thủ. Cung mệnh can giáp, khiến cho thái dương Hóa kị nhập quan lộc, xung phu thê. Phu thê là tử vong điểm, biểu hội đảo điếm thất nghiệp, thường thường đổi công tác.

Xung phu thê, tựu dĩ phu thê là thứ sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, đi tìm kỳ vị thứ nhất, vị thứ nhất là cung điền trạch, điền trạch là tài kho, tài kho tật ách thụ xung biểu phá kho. Phàm mệnh, tài, quan kị xung phu thê,

Đinh giao hữu Canh tài

Thái Thiên

Giống nhau dĩ đảo điếm cách cục luận sẽ không sai, phương diện này chúng ta đã đã làm rất nhiều công tác thống kê, kỳ tin cậy tính là tuyệt đối. Cung mệnh can giáp khiến cho thái dương Hóa kị nhập quan lộc, xung phu thê.

Cung mệnh là tài bạch quan lộc, loại này đảo điếm thất nghiệp cách cục, và tiền hữu quan. Hay nhất đi làm. Đảo điếm nguyên nhân bình thường là cật

Cho vay nặng lãi, cổn lợi tức, trường kỳ nhập bất phu xuất, dĩ trái nuôi trái, việt cổn việt không thể vãn hồi, cuối cùng tránh không được bị ép dẹp quầy.

Nam mệnh mậu năm sinh, đi thuận đi vận, đệ nhất hạn là giai đoạn trưởng thành, đệ nhị hạn là học tập giai đoạn — từ hơi.

Đệ tam hạn nhập phúc đức, là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cung mệnh kị xung cung (cung phu thê) trở thành bản hạn cung tài bạch, cung tài bạch thụ xung, mười năm này đại hạn cũng sẽ không sao vậy dạng. Đi hạn nhập điền trạch vị, xung cung thành đại tật, loại tình huống này bình thường là mười năm đang lúc vẫn sẽ là hết đường xoay xở, tái sao vậy nỗ lực cũng là bạch mang một trận.

Phía dưới chúng ta mà lại tựu bản hạn sở quản mười năm, từng năm gia dĩ phân tích:

Ba mươi bốn tuổi, lưu niên ở đại hạn tài bạch vị, một năm này sở biểu hiện đều là

Và tiền mặt hữu quan, tiền suy nghĩ động rất chuyên cần. Xung cung trở thành lưu niên huynh đệ vị, huynh đệ là điền trạch tài bạch, hay sinh

Sống phí dụng, điền trạch tài bạch thụ xung, biểu sinh hoạt phí hội một đúng chỗ, bình thường thu không đủ chi, có lúc còn có thể nghèo rớt mồng tơi ư. Ba mươi lăm tuổi lưu niên và bản mệnh trùng điệp, lực lượng gấp bội.

Xung cung ở lưu niên phu thê vị, biểu phu thê duyên mỏng (chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ý tứ). Sao Hóa kỵ vào cung là lưu niên giao hữu huynh đệ (giường ngủ), biểu thị có đào hoa tham gia. Sao Hóa kỵ nhập quan bổng lộc và chức quyền, biểu sự nghiệp xung động, một năm này so sánh cần lao chăm chú. Xung cung ở lưu niên điền trạch tật ách, dĩ tật ách thứ sáu vị, dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, thứ sáu vị phá, trực tiếp tổn hại cập vị thứ nhất, cho nên một năm này ý tứ hàm xúc trứ tài kho có tổn hại, rủi ro không khỏi, canh chưa nói tới sẽ có dự trữ.

Ba mươi sáu tuổi lưu niên nhập xấu, xung cung trở thành lưu niên phúc đức tật ách, phúc đức là vợ chồng là sự nghiệp, biểu phu thê không được rất hòa hợp,

Mở đầu và đào hoa hữu quan, nhân sao Hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến. Chú: Tử điền là đào hoa tuyến, hóa kỵ nhập tử điền, biểu có đào hoa.

Ba mươi bảy tuổi lưu niên nhập dần cung, lưu niên phúc đức tọa mệnh can kị, mệnh can xung lưu niên tài bạch, xung cung giao hữu là lưu niên cha mẹ của (giao hữu tài), thượng tình tông luận, một năm này tài vận rất thái, phu thê thì khởi bột dụ, đơn giản là thiếu khuyết bánh mì ái tình, không khỏi đa câu oán hận.

Ba mươi tám tuổi lưu niên nhập mão vị, và đại hạn trùng điệp, thật xấu lực lượng gấp bội. Cung mệnh kị của xung cung ở lưu niên cung tật ách, tật ách làm quan lộc điền trạch, là sống tài địa phương (công ty, nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng, phòng làm việc chờ), bất khả xung, xung thì thất nghiệp đảo điếm. Cư mệnh tạo bản thân miêu tả, một năm này tròn một năm không có việc buôn bán, mãi cho đến cuối năm, bạn tốt đồng tình quyên tư mười vạn, bắt đầu lại, nhiều lần toàn bộ phao thang. Kể trên hạng mục công việc, hoàn toàn

Phù hợp phương ngoại nhân chưa từng phát minh — hung nhất cung vị là xung cung cung Nô bộc. Phàm hạn năm tiến nhập vốn tên là bàn mệnh, tài, quan “Kị xông giao hữu” hay thất nghiệp đảo điếm cách cục — tuyệt đối chuẩn. Chỉ có ngoại lệ người, thảng cai hạn đại quan Hóa kị diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến, biểu có ánh sáng minh, đương có thể giải trừ.

Ba mươi chín tuổi năm ấy nhập thìn, tọa kị. Giá một viên tòng mệnh cung hóa tới kị, ta xưng nó là si tình kị. Cung mệnh can hóa xuất kị, kỳ sở rơi cung vị, biểu thị mệnh tạo bản thân bả tình hoàn toàn đầu nhập giá một cung vị, chung thứ nhất sinh, cuồng dại tại nơi, cho nên mệnh can kị khiếu si tình kị. Bản tạo ba mươi chín tuổi lưu niên tọa mệnh can kị, mà cái này cung vị làm gốc mệnh cung Quan lộc, cung Quan lộc tọa mệnh can kị, biểu người này si tình sinh sự nghiệp. Đương đại hạn hoặc lưu niên đi để quan bổng lộc và chức quyền, cái loại này đối sự nghiệp si tình cũng ở nơi này một năm (hoặc hạn) biểu lộ không thể nghi ngờ, cũng chính là đối sự nghiệp cực độ chăm chú.

Quan lộc không sợ sao Hóa kỵ nhập, hóa kỵ nhập quan lộc biểu xung động, xung thì phát. Một năm này mệnh tạo đầu tư một khu nhà toàn bộ tự động thiết bị tiêu thụ bên ngoài nhà xưởng, nguyên tưởng từ rày về sau cơ khí hay cuồn cuộn tài nguyên. Nhưng tố về tố mệnh về mệnh, bốn mươi tuổi lưu niên nhập tị, mỹ phỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ảnh hưởng tiêu thụ bên ngoài gián đoạn, quan vọng liễu một năm (xung giao hữu biểu một cảo đầu), đáo bốn mươi mốt tuổi lưu niên nhập ngọ, xung lưu quan, biểu xung động sự nghiệp.

Bốn mươi hai tuổi lưu niên nhập vị, xung điền trạch (tài kho) chi phiếu cự tuyệt vãng lai. Bốn mươi ba xung lưu niên phúc đức (lai tài địa phương), lại cũng thu xếp không được tiền mặt, không thể làm gì khác hơn là xuất ngoại kiếm tiền, trả hết nợ trái khoản hơn hai trăm vạn, chích một năm công phu, thực sự là kỳ tích!

Nói đến đây, nâm đối phương ngoại nhân “Đồng bộ đoạn quyết” có hay không đã có một chút khái niệm. Trong khi nhượng nâm mau sớm thâm nhập, ta môn trở lại tố một điểm tăng mạnh nói rõ:

Mặt trên chúng ta nói qua, “Một viên kị” chí ít hội lan đến “Ba xui xẻo cung vị” –(1) tọa kị (2) xung cung (3) Xung cung giao hữu. Như vậy giá ba xui xẻo cung vị, yếu lo lắng thị xử ở đại hạn thập ma cung vị, hội sản sinh thập ma tích Tượng. “Đồng bộ đoạn quyết” bí quyết, hay như thế giản đơn.

Nhất khiếu thông, khiếu khiếu thông. Không nên quá tin tưởng thập ma bí kíp, bộ thư. Năm gần đây phương ngoại nhân truyền thụ mệnh lý lẫn vào một điểm hư danh, nói một cách thẳng thừng không có hắn — khẳng phóng mà thôi.

Nếu như nâm còn kém như vậy một điểm thông, chúng ta tùy thời hoan nghênh nâm lỵ bỏ luận bàn.

Hữu quan làm sao khán tiến tài, khán hôn nhân, khán đào hoa, như nhau có thể lợi dụng “Đồng bộ quyết đoán” mau lẹ lưu loát phải đem nó miêu ra lai. Ta nghĩ văn tự tự thuật, tổng không bằng mặt thụ tới dễ tiếp thu. Bởi vậy, kể trên tiến tài, hôn nhân, đào hoa chờ, thai đoan nếu có hứng thú, mời tới điện 035- 231882 tìm tằng lão sư, chúng ta phi thường nguyện ý an bài thời gian, cho ngài tố tường tận giới thiệu.

Tử vi đẩu sổ đồng bộ đoạn quyết

Thêm vào cấp

Từ đồng bộ đoạn quyết công khai hậu, giai bình như nước thủy triều, sử dụng của người đều bị thấy tiện. Duy thai trung trần kiện nam. Đầu phân Trần huynh huy hoa, tìm chứng cứ sau có cảm không được nghiệm người, đệ lúc đó tố nhất trình bày chi tiết — nguyên lai cai tư liệu trong khi giới thiệu phương tiện, chinh đầu chinh đuôi chích thuật cập mệnh tài quan của kị, còn lại lộc quyền khoa tam cát diệu cập chư tinh tình, đến vị kiêm tố, cố hữu xuất nhập người cho là nguyên nhân.

Lệ như : (đồ 18)

Cung mệnh can Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, đương đại hạn đi để điền trạch vị, xung cung trở thành đại tật, biểu đến đây hạn đi làm tộc hội thất nghiệp, “Người thu tiền xâu nhân” hội đảo điếm. Duy cai hạn đại quan nhược hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ mẫu (công văn cung), chủ quang minh, không có công văn phiền phức. Bởi vậy thất nghiệp, đảo điếm của triệu chứng xấu phải có sở bổ cứu của hiệu dụng, là cần phải tường gia hợp tố người, vừa cung mệnh can Hóa kị của xung cung, trở thành lưu tài hoặc lưu điền của năm là ứng nghiệm của năm, thảng cai năm chi lưu quan nhược hóa cát diệu nhập tổ phụ, cũng là có giải trừ ách của hiệu, phán đoán suy luận thì thực có kiêm tố của cần phải.

Tử vi đẩu sổ lôi đài 〜 hà lạc tử vi đẩu sổ quy nguyên 〜 [đi thẳng vào vấn đề]—(lôi đài giai đoạn thứ nhất 1 〜 5 tập hà lạc tử vi đẩu sổ quy nguyên.)

Mười hai cung đều có thể làm gốc cung, các cung của vị thứ chín (quan lộc) biến thành của lộc quyền khoa kị, tái ứng với bản cung của cát hung hối lận, nhập tha cung không có hiệu dụng, nhập tam hợp phương bất quá khán cách cục cao thấp, ở giai cấp xã hội dùng được, ở xã hội bình đẳng không có ý nghĩa. Quan lộc của tứ hóa diệu nhập bản cung cha tật tuyến và danh hữu quan, nhập huynh giao hữu tuyến và lợi hữu quan. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta (chú nhất) là đối đãi vấn đề. Tức hắn lai thành tựu ta thập ma? Tổn hại ta thập ma? Đồng lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu ta tổn hại hắn thập ma? Ích hắn thập ma? Bản mệnh và đi hạn trong lúc đó cũng dựa vào loại này thôi. Đến đây tức hà lạc tử vi đẩu sổ đến tột cùng chi đạo, năng lực minh bạch trong đó đạo lý, bí kíp có thể giấu trứ danh sơn.

Chú nhất: Giảng tài quan, mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền là “Bên ta”, còn lại cung vị giai thuộc tha cung.

[quy nguyên phú]—

Quy nguyên là phật gia ngữ: Về sinh đúng như ý. Nghiên cứu học vấn, bắt đầu yếu đọc rộng, cuối cùng quý năng lực dốc lòng. Tiền đến đây trong một năm, các gia bí kíp chúng ta nghiên cứu không ít, nhưng quan trọng hơn chính là dùng thuốc lưu thông khí huyết yếu thông. “Hà lạc tử vi đẩu sổ quy nguyên “Sở đảm đương khiến cho mệnh, tương là thông dùng thuốc lưu thông khí huyết làm điểm truyền bá công tác.

[nghĩa gốc]—

Mong muốn danh thành lợi tựu là nhân loại bình thường tâm lý, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. “Thiên” là thập ma? Mệnh cũng. Nhược không có mệnh, tái sao vậy nỗ lực, cũng thuộc về bỗng. Một người thê tài tử lộc làm sao, từ bản mệnh bàn thượng là được nhìn một cái không sót gì. Tuyệt đối, dùng cái gì thấy rõ?

Thiên thể chư tinh cầu ở mài đãng trong lúc đó, sẽ gặp sản sinh một định số — cách mỗi 24 tiếng đồng hồ có một thần hôn, cách mỗi 365 nhật phân lịch tứ quý, hắc lôi cách mỗi 76 năm một lần nữa, nhân bẩm thiên địa khí mà sinh, cho nên cũng hoành có định số, rất khó cải biến. Cho nên phật gia giảng: An tâm thụ báo. Cổ vũ mọi người khán phá. Bởi vậy chân chính người thành đạt, tất là hiểu số mệnh con người người.

Như vậy làm sao lợi dụng mệnh bàn lai nhận biết mình:

Tòng mệnh cung khởi nhất, nghịch sổ tật ách là lục, là vì nhất lục cộng tông, tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là khí số vị, kỳ can biến thành của lộc quyền khoa kị, tái ứng với bản cung của cát hung hối lận. Thiết quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, có thể xác định đến đây một đời người tiền đồ quang minh, mây xanh thẳng lên, yêu cầu danh được gọi là. Nhược hóa lộc không vào phụ mẫu mà sao Hóa kỵ nhập tật ách lai xung phụ mẫu (công văn cung), tất nhiên suốt đời mệnh đồ đa trở. Cung Quan lộc của hóa diệu tinh nhập phụ tật tuyến và công danh hữu quan, phẩm cách thăng hoa, địa vị đề thăng, chức vị tấn thăng. Phụ tật tuyến biểu đoàn đội sinh hoạt của mệnh lánh phục tòng, như quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu có thể khâm phục đoàn đội pháp lệnh, đánh giá thành tích; ưu chờ, ở học có thể là đệ tử tốt, tại chức có thể cho thỏa đáng khoa viên, giống nhau nhậm chức hành chính cơ cấu người chiếm đa số.

Huynh giao hữu tuyến lại bảo thành tựu tuyến. Quan lộc hóa lộc nhập huynh giao hữu cung, kỳ thành tựu đều biểu hiện ở tài chính và kinh tế phương diện, ở quốc doanh sự nghiệp cơ cấu nhậm chức người chiếm đa số. Quan lộc hóa cát diệu nhập huynh đệ tuyến, là một người thành tựu, và nhập phụ tật tuyến là khâm phục ở đoàn đội trung, dĩ hiển kỳ địa vị của cao thượng người khác biệt. Cát diệu nhập phụ tật tuyến là theo khuôn phép cũ. Nhập huynh giao hữu tuyến là tài hoa đặc dị, so sánh mới có thể nhất tịch thành danh. Phụ tật tuyến chủ danh, huynh giao hữu tuyến chủ lợi, điểm này vụ thỉnh tiên dư phân biệt.

Thứ nhì chúng ta dĩ đồng dạng để ý thì bộ nhập mười hai cung, xem xét phán đoán một người, cứu kỳ suốt đời ở phương diện nào thành tựu lớn nhất là rất giản dễ chuyện.

Mười hai cung các có thể làm gốc cung. Nhược dĩ tài bạch làm gốc cung, cung mệnh là kỳ khí số vị, cho nên cung mệnh biến thành của lộc quyền khoa kị, tái ứng với tài bạch của cát hung hối lận. Cung mệnh hóa diệu nhập tử điền tuyến, tử điền là tài bạch phụ tật tuyến, biểu có thể có tài danh, cùng người tiền tài vãng lai THUẬN không gió hiểm, không có tài vụ tranh cãi. Cung mệnh hóa lộc quyền khoa nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến là tài bạch huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến chủ lợi, biểu hiện mệnh tạo ở tiền bạc phương diện rất có thành tựu.

Mười hai cung mười hai cung, nhất tứ tứ mẹo thuần thục, luận mệnh thì thủy có thể vận dụng như thường. Tư tựu tiền thuật tử điền tuyến là tài cha tật, phụ tật tuyến là tài của huynh giao hữu ất tiết, vẽ bản đồ thị của: (đồ 19)

Dĩ ký hiệu (mũi tên) biểu do nào đó cung hóa diệu nhập nào đó cung ý.

Luận sự nghiệp, tựu dĩ quan lộc đương bản cung, cung tài bạch tức trở thành quan lộc khí số vị. Cho nên cung tài bạch biến thành của lộc quyền khoa kị, ở ứng với quan lộc của cát hung hối lận.

Thiết tài bạch hóa lộc nhập giao hữu hoặc huynh đệ, như vậy huynh giao hữu giá một đường là quan lộc phụ tật tuyến, phụ tật tuyến và danh hữu quan, cho nên tài bạch hóa cát diệu nhập đến đây tuyến, biểu sự nghiệp danh khí hơi tệ. Là lộc quyền khoa các hữu đẳng cấp, lộc là được lai chút nào không uổng thời gian, quyền là dốc sức làm, khoa là tạm được. Thiết tam cát không vào mà hóa kỵ nhập, thì hoàn toàn ngược lại. Nhược phi hóa lộc nhập phạm huý xung giống nhau đều nói lộc phùng phá tan, nhưng hữu quan lộc phùng xông phá giới thuyết, vừa là như thế nào, thì không có bên dưới, điểm này để cho ta tới giải thích tuyệt đối chính xác. Ta đả phương ngoại nhân tên gọi tác tên cửa hiệu, tất thuộc phật đạo người trong, phật đạo người trong không hề vọng ngữ giới luật, ta nghĩ nâm có thể tin được. Lộc phùng phá tan là làm nỗ lực nhìn sẽ có thu hoạch thời gian, mỹ cảnh vừa thành thiên không, giống vậy thu gặt đêm trước thiên gặp gió bảo. Lộc kị cùng cung dĩ song kị luận, tại sao?

Thuộc kim, kị thuộc thủy, kim kiếp sau thủy việt sinh càng nhiều, cho nên dĩ song kị luận. Lộc kị đối cung và lộc kị cùng cung cũng không tốt, sở dĩ bất hảo, là chẳng những không có thu hoạch mà lại phải thường thượng vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Tự thủy không làm chỉ là một kiếm, cũng sẽ không tổn thất. Làm không được kiếm vừa thâm hụt tiền tiền, phải không nhưng tiền tài tổn thất thời gian cũng lãng phí, cho nên lộc kị cùng cung hoặc đối cung thực sự nếu không được.

Mười hai cung có mười hai Thiên can, mỗi một can đều không thể thiếu hội hóa xuất nhất lộc nhất kị, như vậy lộc kị cùng cung, lộc kị đối cung xông phá cơ hội rất nhiều, xem ra tựa hồ rất đáng sợ, kỳ thực đồng nhất cung can biến thành lộc kị gặp nhau sinh đối cung hoặc cùng cung, hoặc nhất chín vị lộc kị tương phùng tài đoán, không thể làm chung cung vị của hóa diệu thành đôi cung hoặc cùng cung, chỉ có thể làm rảnh rang thần khán. Trên phố bán thư có tứ lộc cùng cung, gặp gỡ thì làm sao tăng giảm của nói đúng không chính xác.

Tài bạch hóa lộc nhập tử điền tuyến, tử điền làm quan của huynh giao hữu, huynh giao hữu chủ lợi biểu thành tựu. Phi hóa lộc nhập cố nhiên hảo, nhưng tam hợp phương kị bất khả lai phạm. Tam hợp phương còn gọi là nhất ngũ cửu cung, đây đó trong lúc đó tất làm một chín vị của quan hệ, điểm này không thể không xem xét cứu rõ ràng. (đồ 20)

Từ phía trên tự thuật lý, chúng ta biết, thứ nhất mệnh tạo thứ nhất sinh lớn nhất thành tựu, là biểu hiện ở cung mệnh (nhân cách thăng hoa), hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp lên cao), hoặc tài bạch cung (tài phú dành dụm) là được vừa xem hiểu ngay. Nhưng tốt số cũng muốn vận trợ giúp, như vậy mệnh và vận trong lúc đó làm sao tăng giảm, sau này tương tố cặn kẽ giới thiệu lần thứ hai tạm hơi.

Trừ mệnh tài quan, ở đâu người là mệnh tạo đắc ý nhất, ở đâu người tối thất bại, có thể không kém chút nào quan sát đi ra bên ngoài, cũng có thể bả đồng dạng để ý thì bộ nhập cái khác các cung, xem xét kỳ ưu khuyết. Như huynh đệ là mẫu thân cung, phải hiểu mẫu thân tài hoa thành tựu làm sao, có thể huynh đệ làm gốc cung, điền trạch tức Thành huynh đệ quan lộc, cũng chính là mẫu thân cung giấu tức giận địa phương, kỳ can của hóa diệu rồi quyết định mẫu thân của ưu khuyết điểm. Khán mẫu thân dĩ huynh đệ làm gốc cung, mệnh thiên tuyến tức trở thành mẫu thân cung phụ tật tuyến, điền trạch là kỳ giấu tức giận địa phương. Điền trạch Hóa kị nhập cung mệnh, đã mẫu thân cung quan lộc Hóa kị nhập mẫu thân cung cha mẹ của cung, cung phụ mẫu là công văn cung, biểu mẫu thân cả đời thị phi phiền phức nhất đống lớn. Hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, cùng luận, biểu mẫu thân không được sao vậy dạng, giáo dục trình độ không cao, không có địa vị xã hội. Trái lại, nhược điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu mẫu thân thuở nhỏ tiếp thu tốt đẹp chính là giáo dục, rất có vinh dự.

Điền trạch nhược Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, là mẫu thân giấu tức giận địa phương Hóa kị nhập Kỳ huynh giao hữu tuyến, cũng đã nói rõ mệnh tạo mẫu thân ở sự nghiệp thượng một có bất kỳ thành tựu, chỉ là rất bình thường gia đình bà chủ mà thôi. Điền trạch hóa lộc nhập phu quan tuyến, là vì nhập huynh giao hữu huynh giao hữu tuyến, biểu mẫu thân ở sự nghiệp thượng rất có thành tựu. Cát diệu nhập phụ tật tuyến chủ quang minh, nhập huynh giao hữu tuyến biểu có khả năng.

Khán phối ngẫu thật là tốt phôi, dĩ phu thê đương bản cung, phúc đức vi phu thê là sự nghiệp. Phúc nhân trị cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến, bản mệnh huynh giao hữu vi phu thê cha tật tuyến, hóa cát nhập biểu phối ngẫu có vinh dự trí năng giai. Phúc nhân trị cát diệu nhập tử điền tuyến, tử điền vi phu thê huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến chủ thành tựu, sao Hóa kỵ nhập biểu sự nghiệp thành công. Trái lại, nhược phúc nhân trị hóa kỵ nhập huynh giao hữu, tử điền, giai biểu bất lợi phối ngẫu. Luận tử nữ có hay không tiền đồ, dĩ tử nữ đương bản cung, cung phụ mẫu là tử nữ quan lộc. Phụ mẫu hóa lộc nhập phu thê, là vì phi hóa lộc nhập tử nữ cha mẹ của (công văn cung), biểu tử nữ thông minh, trí tuệ, mô phạm sinh, đọc sách rất nhẹ nhàng, trước khi thi năm phút đồng hồ chạy nước rút một chút. Thành tích tức tốt, nhật hậu ở công giáo cơ cấu mây xanh thẳng lên, ánh sáng cạnh cửa. Phụ mẫu hóa quyền nhập phu thê, biểu tử nữ chăm chú thành tích không sai. Quyền là một phần cày cấy một phần thu hoạch, lộc là phúc khí thiên thành, được lai so sánh không uổng công phu. Thế nhưng không có trở ngại có quý nhân bang trợ.

Phụ mẫu hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến, tài phúc là tử nữ huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu chủ lợi, biểu tử nữ ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý phụ mẫu Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu tử nữ ngây thơ, nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ sự nghiệp không làm nổi, “Kiếm ăn thịt người” mà thôi.

Bất luận cái gì mười hai cung quan lộc, đều vì cai cung giấu tức giận địa phương, giá một cung vị lại bảo khí số vị, kỳ can của hóa diệu ở ứng với bản cung của cát hung hối lận, là hà lạc tử vi đẩu sổ là tối trọng yếu một vòng. Cho nên ta luôn mãi nhắc lại đến đây quan niệm, cũng không phải là có ý định lấp đầy độ dài, mà là mong mỏi có thể hiệp trợ nâm nhanh chóng gia thêm ấn tượng. Đọc sách một lần chỉ có thể sinh ra giải trừ, bất năng đạt được ký ức, phải tha cho học tập, tài năng đạt được ký ức hiệu quả. Nhất lập lại ý tại bang trợ ký ức. Như ta vậy tận tình khuyên bảo, đại khái rất giống “Lão thái bà”.

Huynh đệ là tật ách quan lộc, kỳ can của hóa diệu ở ứng với tật ách của cát hung. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân cung, là tật ách giấu tức giận địa phương, và di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên hữu quan. Giá nhất tiết, nhật hậu ở “Tật ách luận “Lý tố chuyên đề giới thiệu. Bản luận trung không nhiều lắm lắm lời.

Thiên di là hoạt động không gian, nhân tế, xã hội. Mỗi một thì mệnh tạo, cung thiên di ngôi sao tình, nạp âm, thậm chí kỳ quan lộc (cung phu thê) của hóa diệu sở rơi cung vị bất đồng, cho nên mỗi người và ngoại giới của tiếp xúc hằng không có nhất định hình thức.

Thiên di quan lộc (cung phu thê) hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến, bản mệnh phụ tật tuyến cũng là thiên di phụ tật tuyến, phu thê can cung hóa lộc quyền khoa nhập giá một đường, biểu người này cũng không phải là hời hợt hạng người, xuất môn tại ngoại kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa, cho dù không lo quan cũng là cận quý người. “Cận quý” là tứ trụ thôi mệnh thường dùng danh từ, dụ có địa vị xã hội người.

Phu thê phi hóa lộc nhập huynh giao hữu. Bản mệnh huynh giao hữu cũng là thiên di huynh giao hữu. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu biểu tại ngoại sự nghiệp thành công, có thể tố mậu dịch kiếm lấy ngoại hối.

Thiết phu thê Hóa kị nhập phụ tật, huynh giao hữu, chủ tại ngoại phát triển bất lợi, bất khả cảo tiêu thụ bên ngoài. (đồ 028)

Cung tử nữ còn gọi là hợp hỏa cung, là giao hữu quan lộc, kỳ can biến thành của cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu kết giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị có thể và của hợp hỏa.

Tử nữ Hóa kị nhập mệnh thiên tuyến, bất khả cùng người hợp hỏa, lai hội, người bảo đảm.

Nhược tử nữ Hóa kị nhập phu quan tuyến, phu quan là giao hữu huynh giao hữu, hóa kỵ nhập giá tuyến, biểu sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người, mặt khác tử nữ kị không vào mệnh thiên phu quan giá nhị tuyến, mà hóa cát diệu nhập phu quan tuyến, biểu kết giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu. Đối sự nghiệp của mình phát triển rất có trợ lực. Có thể tố cổ đông sinh ý.

Điền trạch là gia, là phòng địa sản, tài của kho. Điền trạch quan lộc (tật ách) hóa cát diệu nhập phu quan, phu quan là điền trạch phụ tật, cát diệu nhập đến đây tuyến biểu gia thế thanh bạch, gia tộc ở trong xã hội nơi vị cao thượng. Không có phòng địa sản của tranh cãi.

Tật ách hóa diệu nhập tài phúc tuyến, tài phúc là điền trạch huynh giao hữu tuyến, biểu người một nhà đi tài chính và kinh tế lộ tuyến người chiếm đa số, cũng chủ nhà tộc ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu.

Phúc đức là “Bố chồng” vị, thiên di là kỳ giấu tức giận địa phương. Phúc đức và thiên di, giá nhị cung cũng dùng để khán lão vận. Phúc đức vừa là lai tài địa phương, cũng là ham mê cung. Ở đây chúng ta bả “Quy nguyên” để ý thì sử dụng sinh phúc đức, khán “Bố chồng” đương so sánh hợp lý, sử dụng sinh hắn hạng tương đối không có ý nghĩa.

Thiên di hóa lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu tổ đức lưu danh.

Thiên di hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến (phúc đức huynh giao hữu tuyến), biểu tổ nghiệp tươi tốt.

Phụ mẫu lại bảo tướng mạo cung, là khán cha cung vị, khán di truyền gien cung vị. Giao hữu là kỳ giấu tức giận địa phương. Khán bất minh chứng có thể lợi dụng giao hữu can cung của hóa diệu theo đuổi tung. Nhược dùng để khán mệnh tạo của phụ thân là người ra sao, như nhau có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

Tuần này thứ chúng ta đến đó cáo một đoạn rơi. Cuối tuần kế tiếp tự thuật ngã cung cùng hắn phương, tha cung cùng ta phương trong lúc đó đối đãi vấn đề.

Hôm nay (bảy mươi lăm năm tháng tư hai mươi sáu nhật thứ bảy) chương hóa Trương sư huynh gởi thư, từ sở tuần vấn đề xem ra, phi kẻ đầu đường xó chợ cũng. Nước ngoài sợ hãi, phạ yếu “Đá phải thiết bản” liễu.

Trương sư huynh thuyết, đọc nâm “Tài quan phán đoán bí quyết” và “Tử vi đẩu sổ lôi đài”, nhưng có thật nhiều chỗ không hiểu.

Đáp: Bất luận cái gì một loại mới học vấn hấp thu, hoặc chuyên môn kỹ thuật thu được, đều phải quá trình một đoạn thời gian hơi dài nỗ lực, rồi sau đó có thể thông hiểu đạo lí, giá là nhân loại học qua trình trung hiện tượng bình thường. Cái gọi là “Thời gian hơi dài nỗ lực”, không phải là yếu thành lập “Trí thức bối cảnh”, nhất là chuyên môn trí thức học vấn. Ví dụ như danh từ riêng cập độc cụ quan niệm chờ nhận thức, thế tất tiêu hao thời gian. Đồng lý nghiên cứu một chuyên gia học giả học thuật tư tưởng, vẫn đang cần đi qua một đoạn thời gian lục lọi, rồi sau đó có thể và của cộng minh, đó là rất tự nhiên sự. Có tính cách tạm thời không hiểu không có vấn đề gì, nhượng chúng ta cùng đi nỗ lực.

[vấn đề 1]: Thiên can có hay không giống nhau dĩ nguyên là mệnh bàn là chuẩn (hàm hạn, năm, nguyệt, nhật, thì)?

[đáp]: Chánh tông hà lạc tử vi đẩu sổ, do mệnh hạn thời đại nhật thì một đường đi xuống thôi, Thiên can giống nhau bất biến. Nguyên nhân là nhân loại cất tiếng khóc chào đời một sát na kia, ở địa cầu mặt ngoài một tọa độ, đó là một kinh độ thượng, cùng trời thể chư tinh cầu cát thiết, sinh ra thứ nhất mệnh tạo mệnh chất mệnh năng lực (vốn tên là bàn). Lại từ đến đây một mạng chất mệnh năng lực dẫn đường ra một cái đường pa-ra-bôn (đi hạn bàn — hạn thời đại nhật thì bàn). Nguyên mệnh bàn khán định số, đi hạn bàn khán ứng với trưng, đều bị tẫn ở trong đó, cho nên Thiên can hằng bất biến kỳ để ý hiển nhiên. Ta phát minh “Đồng bộ đoạn quyết” cũng là căn cứ giá hạng nhất lý niệm mà tìm chứng cứ đi ra ngoài. Thử nghĩ một đại hạn quản mười năm, mà lưu niên cung vị có mười hai, lưu niên mỗi nhiễu một vòng và đại hạn cắt kim loại độ lớn của góc vĩnh viễn bất đồng, lưu nguyệt và năm bàn cắt kim loại độ lớn của góc hằng cũng không cùng, mỗi ngày và thì bàn cắt kim loại độ lớn của góc cũng bất đồng. Nói cách khác: Một người từ khi ra đời nhất khắc khởi, tới đáo nhập tử, hoạt bàn vĩnh viễn sẽ không trùng điệp. Giống vậy X tử ở nghiền mễ cơ lý chảy trở về, mỗi đi vòng một vòng trở lại nguyên điểm, lúc đó thiên không cắt kim loại độ lớn của góc tuyệt đối sẽ không tương đồng, kỳ để ý nhất trí, chỉ có “Nhật” hội trùng điệp, mỗi tháng có hai mươi chín hoặc ba mươi

Nhật, nhất, mười ba, ngày hai mươi lăm sẽ ở đồng nhất cung vị và nguyệt bàn độ lớn của góc trùng điệp. Nhị, mười bốn, hai mươi sáu nặng điệp… Như vậy lưu nhật đi vòng lưu nguyệt hai vòng bán, chuyện giống vậy một tháng lý không phải yếu tha cho phát sinh hai lần đáo ba lần? Nếu như điều không phải, như vậy hạng mục công việc ứng với sinh na một vòng? Ngày đó đây là bí mật bất truyền, để cho ta tới thuyết rốt cuộc, nhật hậu nâm yếu uỷ nhiệm người khác có thể, nhưng nhớ kỹ “Sách tiền lì xì”, chúng ta không ở giảng đạo, một có nghĩa vụ giảng miễn phí, đây là học coi bói luật rừng, rất hợp lý, nhưng không nên công phu sư tử ngoạm, loạn đòi tiền hội thụ nghiệp.

Đến nỗi các gia mọi thuyết xôn xao, Thiên can sao vậy thay đổi, trước đây ta cũng bị vấn đề này khốn nhiễu hảo một trận, trải qua luôn mãi công tác thống kê yêu cầu chứng, hậu lai bỏ qua. Ta học tử vi đẩu sổ chỉnh mười năm, bao quát nam bắc phái, hà lạc, cũng đã tinh tình tam hợp phái và tứ hóa phi tinh phái. Học tử đấu trước đây đối Âm Dương Ngũ Hành và dễ, đã có tương đối đọc lướt qua, dĩ ta học kinh lịch lai khẳng định “Thiên can bất biến” nói đến, ta nghĩ đáng giá chọn lựa.

Đương thời có người dĩ tông sư tự xưng là, lại lại không thể giấu tài, đến nỗi đối giá một môn học thuật cái hiểu cái không, lại lung tung “Văn Sao”, phát biểu văn chương lầm nhân phụ huynh, ta nghĩ như vậy “Giả đánh tráo”, tương lai trở lại, La vương sắc mặt của sợ rằng tốt khán.

Ta sao Văn Khúc ở tật ách bị tự Hóa kị ra, thiên lương ở phúc đức, năm sinh can, cung mệnh can, khí số vị không gặp nhâm, thiên lương không thay đổi lộc (thiên lương hóa lộc là bạch kẻ trộm thất), sở dĩ ta cho tới bây giờ nói rất thực sự, bất tiện nịnh, không được nói bậy, nếu nói là quá dối, cũng chỉ là lúc đó ở con mẹ nó trong ví thâu tiền ăn quà vặt không tiếp thu trướng. Hơn nữa “Lập ngôn” bởi vì tam bất hủ, nhưng nếu dĩ tin vịt ngoa, đồ làm trò cười cho người trong nghề chuyện nhỏ, trở thành lịch sử tội nhân chỉ nan xá. Nước ngoài đối với lần này rất cẩn thận, cho nên mỗi một lập luận, cần phải yêu cầu không có khác biệt.

Mặt trên nhất đống lớn “Bó chân bố” tự ở thừa nước đục thả câu. Kế tiếp vẫn là đem lưu nhật nhận định làm giao cho: Khán lưu nhật trước phải xem xét mệnh tạo của sinh nhật, là sống sinh nguyệt tuần trung nhất tuần. Ví dụ như sự cố tương phát sinh ở một tháng này, nhưng ứng với ở ngày đó, tựu bằng tiếp cận sinh nhật giá một vòng là sự cố phát sinh thì. Điểm này Khương Tử Nha cũng sẽ không, nhược Khương lão sẽ nói, sẽ không đến nỗi khiếu vũ cát đáo trong sơn động tị nạn bốn mươi chín thiên. Đây là “Ái nói giỡn”, kỳ thực tị bốn mươi chín thiên lánh có đạo lý tồn tại. Nhược đại gia có hứng thú, nhật hậu làm tiếp giới thiệu.

[vấn đề 2]: “Tài quan phán đoán bí quyết” trung của ra nước, dĩ thiên di “Mệnh hạn” hóa lộc nhập dần thân tị hợi, biểu xuất nước công tác (chú nhất): Nhập tử ngọ mão dậu biểu xuất nước ngắm cảnh, nhập thìn tuất xấu vị biểu di dân nước ngoài. Như vậy mỗi người, mỗi một một đại hạn tổng hội hóa lộc nhập mười hai cung một trong, đều biểu xảy ra nước, hiển nhiên sinh để ý không hợp, phải có một xuất ngoại đầy đủ điều kiện tất yếu ba. Nâm lý luận ứng với giao cho rõ ràng “Chú nhị”.

Chú nhất: Phi hóa lộc nhập dần thân tị hợi phi công tác, là đào tạo sâu. Nếu vì thanh niên nhân biểu xuất nước đọc sách, trung niên nhân khả năng xuất ngoại tố sản nghiệp

Gián điệp, trộm cướp nước ngoài cơ mật kỹ thuật, hoặc sách cấu tân kỳ sản phẩm về nước hàng nhái chờ, đều rốt cuộc đào tạo sâu.

Chú nhị: “Phán đoán bí quyết” danh như ý nghĩa, là chuyên giảng bí quyết gì đó, là cho có tương đương công lực hành gia vẽ rồng điểm mắt, mà không phải người mới học bức tranh long, dồn có giao cho không rõ của ngại, điểm này xin gặp lượng. Duy thỉnh sư huynh sư tỷ nhược có chuyện, nhưng xin tận lực nói ra, nước ngoài cực nguyện thẳng thắn thành khẩn cho biết.

[đáp]: Tinh tình luận cách cục, tứ hóa phán đoán cơ hội. Luận mệnh thì tiên tường xem xét cách cục ở đâu thuộc, nam bắc phái dĩ tam hợp dừng hình ảnh cục, hà lạc phái khán bản cung đối cung, ví dụ như cơ âm ở dần thân lập mệnh hội thiên mã, loại này mệnh hình động rất lợi hại, nhược bản thiên tái phi hóa lộc nhập dần thân tị hợi canh nghiệm, thiết đại thiên tái phi hóa lộc nhập tử ngọ mão dậu, thì đến đây đại hạn rất khả năng bọn người buôn nước bọt. Tại sao thuyết khả năng mà không thuyết tuyệt đối, luận mệnh động đến, khách nhân có xuất ngoại động cơ mà tính mệnh, tài như thế phán đoán. Hơn nữa lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, có đi không có thể chính quyết định, không được là tuyệt đối. Kị có dính tính tài là tuyệt đối. Nếu như phá quân ở ngọ hội kình dương là đầu ngựa đái tiến cách, phú văn thuyết “Uy chấn biên cương”, loại này cách cục vốn là dễ đi xa nước khác. Đãi khách luận mệnh thì có thể từ kỳ thiên di phi hóa lộc nhập cung vị, phán đoán kỳ xuất ngoại thời gian cửu tạm, thảng lưu niên cung mệnh có Hóa kị nhập tử nữ xung điền trạch, biểu năm nay ra ngoài là tuyệt đối, đương lưu nguyệt lướt qua xung cung là thành hàng thời gian. Ngày đó đi, yếu tố bản sinh nhật là kỷ hào, thôi pháp đối chiếu đến trường “Khán Lưu nhật” cách.

Bản mệnh bàn có xuất ngoại cách cục, cũng chính là tiên có định số, đại hạn tái xuất hiện ứng với sổ của tượng, mà lại lưu niên điều kiện tụ họp, tài đoán đến tột cùng. Nhớ kỹ hai mươi năm trước tham gia trại hè, đi bộ trung hoành, Đại Vũ lĩnh quá hậu, sơn cốc dưới có nhất “Bách linh cư”, cư tất bên trong ở có người thụy hơn một trăm tuổi. Người mỗi ngày lên núi loại khoai lang, há sơn cật khoai lang, cứ như vậy qua cả đời chẳng bao giờ ly khai sơn cốc kia. Nhược ở người như thế mệnh bàn thượng phát hiện xuất ngoại trưng triệu, chỉ sợ là bay qua đỉnh núi đáo bối sườn núi nhà bên tiểu ở vài ngày ba. Sở dĩ phán đoán suy luận thì, từ nguyên bàn lên rồi giải trừ một thân hoạt động không gian khổ, khán nguyên bàn mệnh thiên tuyến tinh tình tổ hợp. Kể lại thỉnh tự hành xem thêm phú văn, phú văn chở sinh trần hi di trứ “Tử vi đẩu sổ toàn bộ thư”, cai thư là tử vi đẩu sổ nguyên thủy nhất tư liệu.

[vấn đề 3]: “Tử vi đẩu sổ quy nguyên”, có hay không sử dụng sinh nguyên mệnh bàn đến xem các cung được mất? Khả phủ sử dụng sinh đại hạn lưu niên chờ. Khí số vị ở ứng với bản cung cát hung hối lận, cung Quan lộc của can cung tứ hóa nếu không nhập bản cung huynh giao hữu phụ tật, nên như thế nào phân tích? Khả phủ nêu ví dụ nói rõ.

[đáp]: Chủ đề yêu cầu đích tình kết, tương ở “Quy nguyên” trung từng cái phân tích tịnh tường gia cử chứng, dung hậu tái thuật. Duy tử đấu có nhất đại tiền đề, vụ thỉnh nhớ kỹ. Bất kỳ hạng nào quan niệm, không chỉ có sử dụng sinh nguyên bàn, cũng áp dụng sinh các cục hoạt bàn, mà lại muốn lên hạ bàn song lộc giao lưu, dĩ tầm kỳ dấu hiệu, phán đoán kỳ cát hung. Quan lộc tứ hóa diệu không vào phụ tật huynh giao hữu, biểu xoàng, bình thường mà đã, muốn gặp cát hung được tố đại hạn lưu niên.

[vấn đề 4]: Quan lộc tứ hóa có hay không dính đến tự hóa trung hoà tác dụng?

[đáp]: Có. Bất luận cái gì mười hai cung tự Hóa kị đều có trung hoà tác dụng, phùng “Lộc ra” là mất đi rất cam tâm, không có oán nói,. “Quyền ra” là tranh đáo cuối cùng còn là mất đi, “Khoa ra” là do hắn đi, hội khán phá, “Kị ra” là mất đi nhưng có phiền phức..

Đã ngoài yếu cảm tạ Trương sư huynh cung cấp vấn đề. Dẫn dắt liễu chúng ta trí tuệ. Cũng thỉnh chư sư huynh sư tỷ dành cho càng nhiều hơn vấn đề, cũng kỳ bản tư liệu năng lực nhược nhất bộ “Lan giang võng”.

Mười hai cung đối đãi quan hệ:

Thiết cung mệnh Hóa kị nhập quan lộc, xung phu thê, phu thê là tử nữ cha mẹ của (công văn cung), biểu tử nữ rất không sao vậy dạng, mộng đổng, thị phi phiền toái không lúc nào, tiếng đồng hồ nan nuôi lớn lên không nghe lời, tử nữ không chịu tiếp thu ta tài bồi, cũng có thể là ta bất năng thành tựu tử nữ, như vậy hai người trong lúc đó làm sao lấy hay bỏ, cần phải phối hợp những điều kiện khác, nói rất dài dòng, từ hơi.

Tử nữ hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu (công văn cung) biểu tử nữ không được quai, không nghe lời, không bị quản giáo, đối với ta bất lực, tử nữ nhượng ta rất nản lòng. Lời như vậy chỉ có thể đối năm mươi hứa nhân giảng, thanh niên nhân tử nữ thượng tiểu, thật xấu cũng còn không nhìn ra, nói chỉ là tăng thêm nhân gia lớn lên đau buồn âm thầm, không thể nghi ngờ dường như mạn tính mưu sát. Năm kia một giáp tuổi có vị xa lạ phụ nữ rất thương tâm gọi điện thoại cho ta, thuyết lão công nay đêm 30 tuổi, phú quý đường đoán hắn chỉ có thể sống đáo bốn mươi tuổi, cuối cùng hoàn bổ túc nhất cú “Tuyệt đối”. Đây là thiếu đạo đức, nhân gia tài ba mươi, lại xử nhân gia chỉ có thể sống thêm mười năm, cho dù mệnh không nên tuyệt, cũng bị hắn tươi sống cấp dằn vặt tử. Năm kia ta gặp gở từ tịnh quan, hắn nói cho ta biết trung hoà lão sư thầy tướng số “Chuẩn người chết”, tính đúng chính thập ma thời gian tử, kết quả hoàn toàn phù hợp di ngôn. Ta cho rằng thọ nguyên là định sổ trung của bất định sổ, tổ tiên đạo đức công cộng cùng với mình tích âm, còn có dương trạch phần mộ tổ tiên, khắp nơi đều đối tuổi thọ của mình sản sinh lực ảnh hưởng. Ta nói Chu lão sư là cho mình đoán tử, bởi vì hắn tưởng kiếp số khó thoát, khuyết thiếu ý chí cầu sanh, đây mới là lớn nhất nguyên nhân cái chết. Bởi vậy, thay nhân thầy tướng số yếu tích miệng đức, để tránh khỏi học nghề.

Ngày hôm qua (thứ sáu), ứng với Đài Bắc một vị tự xưng mộ danh người mời, ở quốc hoa phạn điếm quên đi hơn mười trương mệnh, kết quả phát hiện mười mấy người này mệnh hình có chút tương tự, đây là động đến vấn đề, ngày hôm nay sẽ cho những người đó thầy tướng số cân thầy tướng số người nhật bàn hữu quan, chuyện nhân gian thực sự là “Tất cả đều ở đây định số trung”. Phạn điếm người nữ phục vụ, rất nhiều là hôn nhân có khúc chiết người, thiết phu thê Hóa kị nhập tật ách xung phụ mẫu, là xung ta công văn cung, chỉ cần có giá nhất trứ, liền có thể nói khẳng định “Người ta nhất kết hôn chuyện xui xẻo tựu nhất đống lớn”, tuyệt đối không sai được. Nếu như nâm nhật hậu phán đoán nghiệm không chính xác, không được nếu không có lòng tin, nhiều hơn nữa tìm chứng cứ kỷ thì mệnh lệ, tin tưởng ta để ý thì tất nhiên có thể giành được chiếm được nâm hội ý mỉm cười.

Ngày hôm nay vừa qua khỏi buổi trưa, bắt đầu soạn cuối tuần giáo trình, giờ Tuất, điểu nhật Lâm sư huynh điện báo, muốn ta đại nhóm thứ nhất mệnh tạo.

Tứ tứ, ngũ, thất giờ tý nam mệnh.

Xem bói thời gian: Bính dần, tam, mười tám, giờ Tuất,

Hai mươi tám tuổi kết hôn, ba mươi tuổi ly hôn, Sát Phá Lang là khai sáng cách cục, nhập phu thê biểu phu thê đa khai sáng, không được. Sát Phá Lang nhập phu thê vị, giống nhau hôn nhân không đẹp mãn, đây là hạng nhất nhân tố, phu thê hội văn khúc, biểu hôn nhân duy trì liên tục trung sẽ có bên thứ ba tham gia, minh mục trương đảm, không sợ người gia biết, là thứ hai cung mệnh Thiên can nhâm khiến cho vũ khúc (quả ở lại tinh) hóa kị xung phúc đức (phu thê là sự nghiệp), là thứ ba, cung phu thê canh khiến cho thiên đồng Hóa kị xung phụ mẫu (công văn cung), đây là một kích trí mạng nhất, biểu nhất kết hôn chuyện xui xẻo tựu phát sinh. Đệ tam hạn nhập phu thê vị, và can cung canh tương ứng, canh can bắt đầu công tác, Hóa kị tinh xung phụ mẫu, biểu bản hạn có công văn thượng phiền phức, đương lưu niên nhập tử vị, xung cung trở thành lưu tật, vi phu thê sinh ta vô duyên — ly hôn. Ta phán đoán bí quyết hay như thế giản đơn, nhưng có người đối với ta ác ý công kích, thuyết ta hà lạc bất khả sử dụng, đó là hắn gia sự hội chuẩn điều quan trọng nhất.

Để cho tiện giao cho quan niệm, ta giảng tứ hóa thì thông thường rất ít tham gia tinh tình, để tránh cho học giả xem trắc trở. Duy chân chính đãi khách luận thì, ngàn vạn lần yếu coi trọng tính tình, “Tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự”, đây là tử vi đấu tam vị nhất thể triết lý, quyết không có thể bỏ rơi. Ví dụ như văn xương chứng tinh nhập tật ách, tân can khiến cho của Hóa kị xung phụ mẫu (công văn cung), làm quan tụng thị phi, nhược thiên cơ nhập tật ách, mậu can khiến cho của Hóa kị xung phụ mẫu (tướng mạo cung), và huyết quang hữu quan chờ sự.

Hôm nay là Chủ Nhật, hình như lên trời có ý định muốn thành theo chúng ta. Một đôi tự Tang bà tức đến đây đoán nhất tạo nữ đồng mệnh, vừa lúc tương chúng ta nguyên lý làm tiếp một lần khẳng định. Thất tam, bát, hai mươi tứ giờ mẹo nữ mệnh, xem bói thời gian: Bính dần tam, mười chín giờ Dậu, sinh ra phổ ba tháng, nhân dùng ăn nào đó bài vấn đề sữa bột mà ly bệnh liệt kiêm ngu ngốc.

Phụ tật tuyến tụ họp xương khúc khôi việt, biểu di truyền gien tốt đẹp, chỉ số thông minh cao. Nhưng huynh đệ cung (tật ách khí số vị) đã khiến cho văn khúc Hóa kị nhập phụ tật tuyến, lại đem như vậy ưu dị cách cục toàn bộ hủy. Có thể thấy được tam hợp phái chỉ dùng tinh tình phán đoán cát hung thực sự thiếu. Tử đấu luận mệnh nếu có thể trăn sinh nơi tuyệt hảo. Cuối cùng nhất định phải thuộc về nhất hà lạc, còn là muôn đời không được dời quy tắc, sở dĩ rất nhiều sử dụng tinh tình tam hợp luận mệnh nhiều năm mở quán đạo hữu, cuối cùng còn phải đến đây chước phí học bổ túc, canh có thể thấy được hà lạc tử vi đẩu sổ trọng yếu liễu.

Mới vừa rồi (bảy mươi lăm, tứ, hai mươi tám xế chiều thứ hai nhị điểm hai mươi phân) Đài Bắc Hồng lão sư chấn khải điện báo, hắn thuyết: “Người ta thầy tướng số rất lại đọa, chỉ nhìn thùy hóa lộc hóa kỵ nhập phụ mẫu lai phán đoán cát hung.” không sai, lười khả ái.

Nào đó tạo cung phu thê nhâm can hóa quyền nhập bản mệnh phụ tật tuyến, biểu kết hôn hậu bắt đầu có ánh sáng minh, sẽ cố gắng, khoa nhập quan lộc cha mẹ của, biểu thê là ta sự nghiệp quý nhân, hóa kỵ nhập điền trạch xung tài bạch cha mẹ của, biểu đối tiền tài không có bang trợ giúp, bào ba giờ rưỡi thỉnh lão bà ra ngựa, không bàn nữa, nghiêm trọng hơn chính là, là kiếm tiền sự tiếp thu lão bà ra điểm quan trọng(giọt), thế tất hội bạch mang một trận, vốn gốc không về. (đồ 34)

Cái khác mười hai cung đây đó đối đãi quan hệ có thể dựa vào đến đây để ý thì loại suy vận dụng, dùng được rất, có thể thôi tương đương tinh mịn.

Rừng cây Trần sư huynh gởi thư, cho chúng ta cung cấp một ít rất thực tế vấn đề.

[vấn đề 5]: Đại quan có hay không chỉ đại hạn quan lộc?

[đáp]: Trong khi phương tiện tự thuật giống nhau đều tương nguyên mệnh bàn mười hai cung hơn nữa “Bản” tự, như bản mệnh, bản quan, bản tài, đại hạn bàn mười hai cung hơn nữa “Đại” tự, như thiên mệnh (đại hạn mệnh trừ xưng thiên mệnh ngoại, cũng xưng đại hạn), đại tài, đại quan, lưu niên bàn mười hai cung hơn nữa “Lưu” tự, như lưu mệnh, lưu tài, lưu quan chờ.

[vấn đề 6]: Trong sách sao vậy vị nhắc tới tiểu hạn, có hay không tiểu hạn không trọng yếu?

[đáp]: Tử vi đẩu sổ có tam hợp, hà lạc, kỳ môn của phân. Tam hợp phái sử dụng tiểu hạn, hà lạc, kỳ môn phái không cần tiểu hạn. Tam hợp phái nặng tinh tình (cộng 108 khỏa), để mà phán đoán cát hung, tam phương khán cách cục, hữu dụng tiểu hạn không cần lưu niên người, có tiểu hạn lưu niên cùng sử dụng người, tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế. Như máu quang tai ương, tiên nhỏ hơn hạn có kỳ tượng, mà lại lưu niên thành cục, tài đoán điều kiện đến tột cùng, xác định sẽ phát sinh. Lại nhỏ hạn chủ tinh thần, so sánh trừu như, cho nên nữ mệnh nặng tiểu hạn, lưu niên là thực chất, cho nên nam mệnh nặng lưu niên. Hà lạc khán bản cung, đối cung, nhược giá một đường thiên cơ hội kình dương, hoặc thiên tướng hội kình dương, hoặc xuất hiện linh xương đà vũ tổ hợp, biểu thị có hung tai dấu hiệu, đồng thời thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên sẽ phát sinh sự cố. Đi bây giờ hà lạc lộ tuyến thuật gia, rất nhiều trước đây học qua tam hợp phái, tập quán sử dụng ba mươi mấy sao, trừ mười bốn chủ tinh ngoại, lại thêm lục cát lục sát, lộc tồn, hồng loan, thiên ưa, cô thìn, quả ở lại, thiên hình, thiên diêu, âm sát phá toái chờ. Duy chánh tông hà lạc vẻn vẹn sử dụng mười tám khỏa (mười bốn chủ tinh cộng thêm tả hữu xương khúc), sự cố tóc sinh trước tiên ở nguyên bàn khán có hay không dấu hiệu (định số) vậy sau đại hạn lại có, lo lắng nữa ở đâu một năm, đó là khán số mệnh, hạn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm.

Chư quân xin không cần làm phức tạp, trăm sông đổ về một biển, giống vậy từ thai trung lên đài bắc, có thể đi “Cao tốc”, cũng có thể bào “Tỉnh đạo”, bệnh tâm thần vui vẻ đi “Trung hoành” đáo hoa liên, tái duyên tô hoa đường cái đáo lan dương bình nguyên, tái Khu tự trị Việt Bắc nên đường cái đáo Đài Bắc, cũng giống vậy có thể đáo, đây là đồng dạng đạo lý.

Bình thường, ta không chỉ giảng tử vi đấu tuyệt, liên Đài Loan địa lý cũng như thế thành thục, rất nhiều bằng hữu và ta quen biết lâu, đều ca ngợi ta “Hình như một tòa đồ thư quán “. Đương nhiên, học thầy tướng số là học quốc sư sự học, quốc sư nếu như không được “Bác”, bạn quân như bạn hổ, đầu hội dọn nhà. Bởi vậy, ta có một kiến nghị, thầy tướng số cao hơn, riêng là nghiên cứu mệnh lý là không đủ, thiệu khang tiết sở dĩ là cao, bởi vì hắn tri thức uyên bác, nâm đổng đạo lý này ba.

[vấn đề 7]: Nâm ở trong sách tằng nhắc tới phụ mẫu là công văn cung, nhưng ta đáo thư cục xem qua một quyển sách, thuyết công văn cung là đệ nhị đại hạn vị trí, bởi vậy khiến cho ta rất buồn bực…

[đáp]: Sở dĩ có “Đệ nhị hạn là công văn cung” nói đến là cái dạng này, cung phụ mẫu vừa xưng tướng mạo cung, cũng là tật ách thiên di, hà lạc bả bản cung và thiên di tinh tình cộng lại khán, phụ tật tuyến là và di truyền gien có liên quan cung vị, đến đây hạn hội cát (xương khúc khôi việt) là chỉ số thông minh cao, nhược mà lại cung Quan lộc hóa cát diệu (lộc quyền khoa) nhập, biểu người này quang minh lỗi lạc không làm ngây thơ sự, sao Hóa kỵ nhập thì đầu óc tuy tốt, nhưng dễ vi phạm pháp lệnh, hoặc nhân mặc dù thông minh nhưng vận đồ rất kém cỏi. Phụ tật tuyến nhược tinh tình tổ hợp bất hảo, biểu trí lực thường thường, duy hóa cát diệu nhập biểu hàm hậu, sao Hóa kỵ nhập thì mơ mơ màng màng. Sở dĩ phụ tật tuyến duy công văn tuyến gốc rể vị là có thể khẳng định. Đến nỗi đi ngược chiều vận, đệ nhị hạn nhập huynh giao hữu, xưng giá một đường là “Công văn tuyến” đó là giả tá, cũng không bất khả. Huynh đệ là mẫu thân cung, là tật ách giấu tức giận địa phương, giao hữu là tướng mạo cung giấu tức giận địa phương, cho nên huynh giao hữu giá một đường cũng và di truyền hữu quan, có thể dùng để khán một người chỉ số thông minh, bởi vậy kỳ và phụ tật tuyến đều là khán trí lực cung vị, kỳ để ý nhất trí. Cho nên huynh giao hữu tuyến cũng thị Đồng Văn thư tuyến cũng không bất khả. Còn nữa, đệ nhất hạn khán mệnh thiên, là còn nhỏ kỳ, thật xấu là chuyện của cha mẹ, chúng ta không ngại hồi ức một chút khi còn bé, điều không phải thập ma sự đều “Mụ mụ thuyết”, “Thành thật mà nói”, hiển nhiên đây là một cái hoàn toàn bị động thời kì. Đệ nhị hạn là mình học tập giai đoạn, nhà cũ nhị hạn mặc kệ nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến, chỉ cần đến đây hạn tinh tình tổ hợp hảo, tứ hóa sẽ giúp mang, đại quan hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, tất nhiên tinh tiến. Sở dĩ tại sao có vài người niệm tiểu học đương mô phạm sinh, đáo nước trung thời gian hút cường lực giao, tức cái gọi là “Canh giờ liễu đại vị tất giai”. Ngược lại có vài người lúc nhỏ không được sao vậy dạng, đáo niên thiếu kỳ rất hợp lại.

Đệ nhị hạn là mình học tập giai đoạn, đối một người cả đời phát triển lớn nhất lực ảnh hưởng, lớn nhất tính quyết định, Khổng phu tử không phải nói “Ta mười lăm tuổi bắt đầu lập chí dốc lòng cầu học”, sẽ thành là “Muôn đời gương tốt”, sở dĩ đệ nhị hạn là công văn tuyến không phải không có lý, phụ tật tuyến xác thực là công văn tuyến cũng không mâu thuẫn.

[vấn đề 8]: Nhất chín vị của lộc kị tương phùng là hung, ở đây thỉnh giáo là, nhất chín vị có hay không dĩ thuận kim đồng hồ mà tính? Nếu như hóa Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, Hóa kị nhập phụ tật tuyến, có hay không cũng coi như song kị?

[đáp]: Nhất cửu này đây cung mệnh đương nhất, nghịch kim đồng hồ phương hướng đếm tới quan lộc là cửu, cửu là khí số vị, là cung mệnh giấu tức giận địa phương, đang quyết định cung mệnh của cát hung hối lận. Mười hai cung đều có thể làm gốc cung, cũng các hữu kỳ thứ chín cung (khí số vị), hóa diệu dĩ định kỳ bản cung của cát hung.

Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu, hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không được dĩ song kị luận. Phi hóa lộc nhập huynh đệ biểu thị đi tài chính và kinh tế lộ tuyến, sự nghiệp rất có thành tựu, hóa kỵ nhập phụ tật là công văn, thị phi nhất đống lớn, so sánh dưới có thể xảy ra ý làm tốt, nhưng thường thường thu được “Kẻ buôn nước bọt phiếu”, hoặc sự nghiệp rất có thành tựu, lại thường Thường Hòa nhân gia lên tòa án. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu hóa kỵ nhập phụ tật, đang chọn lựa chọn hành nghiệp thì, hay nhất không cần có mang vào văn kiện công tác. Ví dụ như máy hơi nước xa thương, xe bán cho nhân gia, còn muốn thay hộ khách bạn chấp chiếu, hoặc viết thay nghiệp, người đại diện cũng không có thể, bình thường cần và công vụ cơ cấu bàn bạc bạn thủ tục nghiệp vụ bất khả kinh doanh. Tối nên làm và hộ khách thuyết thỏa thì làm, chỉ làm miệng hứa hẹn liền giao dịch, không được nhất định cùng ước công tác. Mặt khác, nhược phi hóa lộc nhập phụ mẫu, hóa kỵ nhập huynh giao hữu, hay nhất đi làm, hoặc viết thay, trù tính, mậu dịch chờ tinh khiết phục vụ công tác, bất khả đầu tư cảo sinh sản sự nghiệp.

[vấn đề 9]: Hóa kị không được kị giải thích như thế nào?

[đáp]: Tốt số phôi điều không phải tuyệt đối, mà là tương đối. Ví dụ như cung mệnh ở kinh tuyến, giờ mẹo hoặc giờ Dậu sinh ra, xương khúc nhập phụ tật tuyến, đầu óc là nhất lưu, thiên không cướp ở tài phú tuyến, cả đời cân tiền tài vô duyên, kiếm nhiều hơn nữa cũng “Thần tài qua cửa”. Nhưng lánh phương diện người như thế sinh hoạt phẩm chất rất cao, bình thường xuất nhập đại tửu điếm, giao du tẫn đa trung thượng giai tầng nhân sĩ, sinh hoạt tiêu chuẩn cao không được á sinh rất nhiều phú hào. Sở dĩ thập ma là hảo, muốn xem từ thập ma độ lớn của góc khứ so sánh. Đồng lý Hóa kị không được kị, hóa lộc làm sao thường nhất định là hảo. Đánh cách khác: Thiên cơ trí tuệ, hóa lộc đầu óc linh quang, nhưng không trung lâu các không thực tế, nghĩ bỉ làm còn nhiều hơn, còn lại là “Thành sự bất túc, bại sự có thừa”. Thiên cơ Hóa kị, đầu óc “cởi Tuyến, cởi tuyến”, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng sẽ là nhà phát minh. Nếu như mệnh

Mệnh Văn văn khúc xương Địa Địa kiếp thiên không

Địa Địa kiếp thiên không Văn văn khúc xương

Mệnh hóa lộc nhập tử nữ, biểu đông nhi tử lộc chiếu điền trạch “Hội lo cho gia đình”, nhưng về phương diện khác, tử điền là đào hoa tuyến, mệnh phi hóa lộc nhập tử điền cho thỏa đáng sắc, có thể sẽ “Ba tường”, sở dĩ thập ma là háo sắc, thực sự khó hiểu. Vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật, đều bị đều có đối đãi tồn tại, như âm dương, chẵn lẻ, hắc bạch, thị phi, thắng bại, nam nữ chờ, vừa có đối đãi sẽ không có tuyệt đối hảo phôi.

Một loại khác “Hóa kị không được kị” nói đến: Như dần mão ngũ hành thuộc mộc, kị thuộc thủy, hóa kỵ nhập dần mão vị, là thủy sinh mộc, thủy sinh mộc thì kị thủy nhụt chí, nhụt chí thì không đáng để lo, cho nên không được kị, nhược Hóa kị nhập tị ngọ, nước lửa tương khắc, có ngăn được tác dụng, nhập thân dậu kim kiếp sau thủy, việt sinh càng nhiều, cho nên không thích hợp, hóa kỵ nhập hợi tử vùng sông nước bỉ vượng vừa dĩ song kị luận. Nhập vị tuất táo đất có thể chế thủy. Nhập thìn xấu thấp đất hội lụt nguyên cho nên hóa kỵ nhập không thích hợp. Nếu như mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu đối sự nghiệp cố chấp, chăm chú, lánh phương diện hóa kỵ nhập quan, quan là ngoại trữ phối ngẫu, quan là giao hữu huynh đệ, huynh đệ là giường ngủ, biểu ta chạy đến bằng hữu trên giường khứ, thử nghĩ nhà mình không ngủ chạy đến nhân gia trên giường khứ, không phải là đối phương nhẫm phòng cùng ta ở chung sao?

● nguyên bàn và đi hạn đan vào

Mệnh là tài bạch khí mấy vị, kỳ hóa diệu đang quyết định tiền tài của được mất, tài bạch làm quan lộc khí mấy vị, kỳ hóa diệu đang quyết định chuyện lạ nghiệp của thành bại, quan lộc là cung mệnh khí mấy vị, kỳ hóa diệu đang quyết định một thân của vinh nhục. Đến đây bất quá tựu kỳ lớn nhất lực ảnh hưởng người lựa chọn yếu tự thuật, trên thực tế mệnh và tài, tài và quan, quan và mệnh, kỳ bản cung và khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, dĩ tầm kỳ dây dưa điểm: Nhất ngũ cửu cộng là tam phương, nhà cũ ngũ cung và bản cung trong lúc đó cũng sẽ sản sinh ngoại lực ảnh hưởng. Bất quá để cho tiện phán đoán suy luận cực nhanh tiệp lưu loát, thông thường ta đãi khách luận mệnh thì, dĩ mệnh đối tài, như đại hạn hóa cấp bản tài dĩ xem xét đại hạn tài vận của được mất, tài đối quan, như đại tài hóa cấp bản quan dĩ giác đại hạn sự nghiệp của thành bại, đại quan hóa cấp bản mệnh dĩ định đại hạn của vinh nhục, kỳ pháp như trước dĩ nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh giao hữu chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

Cho tới bây giờ mới thôi, chúng ta làm nỗ lực, vẻn vẹn nói tới nguyên bàn của mười hai cung, các có thể do kỳ thứ chín cung của hóa diệu lai phán đoán cát hung, ví dụ như quan lộc hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến biểu khiêm tốn tấn thăng, nhập huynh giao hữu là bị thưởng thức thủ đề bạt, nhưng người chỉ là phương tiện giới thiệu, cũng chỉ là thuyết người như thế tiên thiên có tốt số cách, đến nỗi hắn có được hay không mây xanh thẳng lên, đi hạn và bản mệnh trong lúc đó tăng giảm ảnh hưởng khá cự. Ví dụ như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, như vậy biểu hiện ở đệ nhất đại hạn, nước tiểu giai đoạn thư đọc hảo, rất được sư trưởng yêu thích là sẽ không sai, duy nhược đệ nhị tam hạn, liên tục đại quan đều Hóa kị nhập phụ tật tuyến, biểu “Quang minh thất”, là tốt số vận bất hảo cũng không nên việc. Ngược lại, ví dụ như có rất nhiều người đang kỳ mệnh thức trung, bản quan căn bản cũng không có hóa diệu tinh nhập phụ tật huynh giao hữu, mà một thân vừa thành tựu đại sự nghiệp thì như thế nào giải trừ? Mạnh tử thuyết: “Một có đại đảm đương nhân, trẻ trung thì trong ví thường náo thành trống không, ăn mặc không có đúng chỗ, mặc kệ làm chi ma sự tổng là không thể vừa lòng đẹp ý, như vậy trái lại có thể khích lệ hắn chí tiết, kiên nhẫn hắn sự chịu đựng, tăng trưởng hắn khiếm khuyết bản lĩnh.” rung chuyển thời đại trung người đó, kỳ mệnh thức rất nhiều nguyên bàn rất thái, mà đi hạn cũng rất hỗ trợ mà thành tựu một phen sự nghiệp người, dĩ hiện nay thế gian mà nói, khá đủ nhân, tư

Cử đồng loạt nói rõ của:

Nào đó viện cấp thủ trưởng mệnh tạo:

Dân quốc chín năm (tuổi thứ canh thân), chín tháng giờ dần sinh ra, nam mệnh, mệnh Cung ở thân, tử vi ở tử. (đồ 38)

Vũ tướng tọa mệnh ở thân hội văn xương, khôi việt nhập huynh giao hữu tuyến, dụng cụ canh lề não ưu tú, làm tài chính và kinh tế người làm việc. Bản quan hóa lộc nhập quyền khoa không vào bản mệnh phụ tật huynh giao hữu tuyến, biểu tiên thiên vận thế thường thường, hóa kỵ nhập điền trạch xung nữ, tử nữ là tài bạch cha mẹ của, đối tài vận sản sinh ngoại lực ảnh hưởng, sẽ có tài vật thượng phiền phức.

Cung tài bạch, canh khiến cho cung phụ mẫu thái dương hóa lộc, một vốn một lời mệnh cha mẹ của sản sinh ngoại lực ảnh hưởng — mới có lợi. Hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu (quan cha mẫu), đối cung Quan lộc sản sinh trực tiếp lực đánh vào, bất khả tự thiết tràng phòng doanh nghiệp, đi làm so sánh không được kị, duy nhân sự nghiệp mang tới phong ba nhưng không thể tránh né.

Mậu khiến cho mệnh hóa lộc nhập tài bạch, lộc là tình, biểu đối tiền mặt rất cảm thấy hứng thú, hóa kỵ nhập phụ mẫu xung tật ách, hóa kỵ nhập phụ mẫu làm cơ sở tằng người làm việc, xung tật ách, tật ách là tài huynh đệ, xung thì không có thành tựu, hoặc thành rồi sau đó phá, nhu tường tố đi hạn.

Giáp Mệnh Hóa lộc nhập tài bạch khiến cho thái dương Hóa kị xung tài của huynh đệ.

Nhược từ tinh tình, cập nguyên bàn của mệnh, tài, quan hóa diệu xem ra, bản tạo là thư hương nhân gia đệ tử, đứa bé được nuôi dưỡng tốt, trí tuệ. Tiên thiên bối cảnh cũng không hậu đãi, kỳ thành tựu là thời thế tạo anh hùng (đi hạn hỗ trợ. Cung phu thê nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu thành tựu của hắn phối ngẫu rất đắc lực. Năm sinh can canh khiến cho cung phụ mẫu thái dương hóa lộc, là và sinh cư tới đi hành chính, văn

Giáo lộ tuyến, mà lại tiền đồ tự cẩm. Mặt trên bả bản tạo nguyên bàn để ưu khuyết hai mặt, trục hạng làm phân tích, tái tổng kết nhất cú nói: “Thành tựu có, nhưng nhấp nhô không khỏi.” tiếp theo tái là được hạn từng cái gia dĩ tham thảo:

Dương nam đi thuận đi vận, đệ nhị hạn nhập công văn cung, và học tập hữu quan, tọa Hóa lộc năm sinh, biểu có ánh sáng minh. Tứ hóa năm sinh khiếu “Thiên thùy tượng”, thiên giao phó cho ý tứ, nguyên bàn tứ hóa nhập đại hạn cũng gọi là “Thùy tượng”, sử dụng bản địa nói lai giải trừ: Là “Trúng mục tiêu đăng” “Số mệnh”, tức định số ý. Như vậy năm sinh can canh khiến cho thái dương hóa lộc nhập phụ mẫu, đồng thời cung mệnh can giáp vừa khiến cho thái dương Hóa kị nhập cùng cung, có đúng hay không lộc kị cùng cung dĩ song kị luận? Cũng không phải. Mệnh hóa kỵ nhập phụ cách điệu thấp, phần lớn là đi làm tộc, đương cả đời nhân viên tạm thời, vĩnh viễn vô pháp thăng nhiệm viên chức, tạm rời cương vị công tác không có tiền hưu, chỉ có thể lĩnh công bảo một loại kia. Hóa lộc năm sinh và cung mệnh kị cùng triền, tình huống tựu không giống nhau. Mệnh can kị giống vậy kiển, năm Can Lộc giống vậy thiên ý, thiên tàm thay đổi “Hội bay trên trời”, đến đây lộc có hóa giải bỉ kị công năng. Cái gọi là hóa giải, điều không phải trung hoà, mà là hợp lại đi ra.

Đệ nhị hạn, đại quan kỷ khiến cho thiên lương hóa khoa nhập bản phụ, biểu học ở trường thái độ không nhiều tích cực, “Nhưng yêu cầu sáu mươi phân”, cuộc thi thì nhanh tay lẹ mắt, cùng học đánh lại một giấy thông hành, thiếu lão sư đưa chút điểm, thượng xưng thuận lợi, có thể quá quan. Cung mệnh can giáp hóa lộc nhập đại hạn phụ tật tuyến, tình huống tựu

Không giống nhau, tuy rằng bị động, nhưng trước khi thi nước tới trôn mới nhảy, ôm rất kiên định.

Đệ tam hạn 22 〜 31, đi Sát Phá Lang vận, chủ khai sáng, bôn ba. Cung mệnh hóa lộc nhập đại thiên, chủ xuất ngoại có quý nhân, quyền nhập đại quan có thể nắm quyền, đại quan mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị nhập tổ phụ, học bài cơ vận bất hảo — học sinh, thiên cơ làm trục, Hóa kị xung đại tật, biểu bản thân không được khỏe mạnh. Đại hạn 22 〜 31 là dân quốc 30 niệm đáo 39 trong năm, một đoạn này năm tháng ở sử hiện đại thượng, là kháng chiến trung kỳ trải qua tiêu diệt đáo chính phủ thiên thai của năm sau mới thôi, đi theo tưởng công ngựa chiến không tổng, ở mệnh bàn thượng biểu lộ không bỏ sót, chuyện nhân gian nhất thiết đều ở đây định số trung. (đồ 42) Khiến cho đệ tứ hạn đại quan ở mão, kỷ can khiến cho bản phụ thiên lương hóa khoa, con đường làm quan có thể kháo quan hệ nhân sự thu được tấn thăng.

Đệ ngũ hạn đại quan ở thìn, canh can khiến cho bản phụ thái dương hóa lộc, quan trường đắc ý. Thứ sáu đại hạn quan ở tị, tân can khiến cho bản phụ thái dương hóa quyền, kháo công trạng thăng thiên. Đệ thất hạn đại quan ở ngọ, nhâm can khiến cho bản phụ thiên lương hóa lộc, vừa quan trường đắc ý. Tốt số không bằng vận hảo, tốt số cũng nhu vận trợ giúp, đây là một ví dụ rất tốt.

[vấn đề 10]: Nguyên bàn và đi hạn đan vào là lúc, ở nêu ví dụ trung có lúc trên dưới bàn song tuyến giao lưu, có lúc thì cận dựa vào đại hạn bàn Tác phán đoán, chẳng ở giữa cách dùng có thể có khác biệt?

[đáp]: Hà lạc tử vi đẩu sổ là mấy năm gần đây tài phổ được coi trọng, hiện nay còn ở hồn đồn giai đoạn, mà lại bất luận cái gì một nhà thuyết pháp đều không trăn thành thục, một có một hoàn chỉnh hệ thống, bởi vậy trên phố có khả năng cú sưu tư liệu, đơn giản đều là một ít đoạn ngắn gì đó. Ta làm nỗ lực, là mong muốn cấp giá một môn học thuật khai một con đường, nhượng hậu người tới tạm biệt, cho nên tuyệt không được tàng tư. Người khác giáo thầy tướng số, còn muốn học sinh phát thệ, ta giáo thầy tướng số học sinh không cần phát thệ, ta phát thệ: Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nhưng giá chỉ có thể là một điểm vỡ lòng công tác, kỳ thực ta cũng không dám thuyết đồ của ta tuyệt đối cú thành thục, có thể hay không sử dụng, hay là muốn nâm bản thân nghiêm túc khứ làm cho gia thầy tướng số, để cầu được khẳng định, ở lánh phương diện cũng có thể có nhiều hơn phát minh.

Nguyên bàn tứ hóa, đối đại hạn là một loại thùy tượng, khán số mệnh, vậy thuyết pháp là khán cách cục. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập đại hạn bàn của tam hợp phương, biểu cái này đại hạn cách cục cao, hơn nữa giá một đại hạn quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật huynh giao hữu, là dệt hoa trên gấm, toàn bộ đại hạn mười năm rất phong cảnh. Tại sao có lúc cận dựa vào đại hạn bàn tả phán đoán? Chúng ta ngại gì tiên làm như vậy phân loại, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, khán đại hạn thì, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn của mười hai cung yếu ưu tiên lo lắng, đại hạn mệnh hóa lộc nhập thập ma cung vị, biểu thị ta mười năm này giao trái tim tư đặt ở thập ma địa phương. Cử một lệ mà nói: Đại hạn hóa lộc nhập phu thê, biểu thị mười năm này ta rất đau lão bà, như vậy phu thê ở bản mệnh phúc đức vị, phúc đức là tới tài bạch địa phương, đại hạn hóa lộc nhập bản phúc, biểu thị đến đây hạn ta rất quan tâm kiếm tiền sự.

Đại hạn hóa nhập nguyên bàn, là “Thượng ứng với bản mệnh”, là” âm dương hợp mà sổ sinh”. Cái gọi là “Sổ sinh” đã “Ứng với sổ”, cũng chính là giá bộ hạn tương phát sinh thập ma sự, sở dĩ hóa cấp mệnh là phán đoán “Thời không”, nguyên nhân tức ở đây. Lộc là tình, phi hóa lộc nhập phúc đức (phu thê là sự nghiệp) cũng biểu thị đối phu thê quan hệ phi thường lưu ý, nhược lão bà sảo trứ yếu ly hôn “Tam thanh vô nại”, cũng không muốn đắp con dấu. Đại hạn thượng ứng với bản mệnh cũng muốn hạ ứng với lưu niên, nay lưu niên nhập dần cung, là nhập bản phúc, cũng là vợ chồng cung vị, như vậy, kể trên lòng của thái ở một năm này liền biểu lộ không bỏ sót. Đồng lý khán năm, tựu dĩ năm khứ thượng ứng với đại hạn, hạ ứng với lưu nguyệt, dĩ tường năm nay tương phát sinh thập ma sự tình, và ứng với ở ngày đó. Dưới là rất trọng yếu hạng nhất để ý thì, vụ thỉnh nhớ kỹ: “Hạn hóa trở lại cấp mệnh bàn, năm hóa trở lại cấp hạn bàn, nguyệt hóa trở lại cấp năm bàn, nhật hóa trở lại cấp nguyệt bàn, thì hóa trở lại cấp nhật bàn, đều thuộc về âm dương hợp mà sinh sổ, phán đoán thời không sáng tắt, biểu ở thập ma thời gian, thập ma địa phương, đã xảy ra thập ma sự tình, là cát là hung.”

[vấn đề 11]: Đối đãi quan hệ tại sao cận khán các can cung hóa tại nơi nhất cung phụ tật tuyến lai phán đoán?

[đáp]: Nhân thời đại bất đồng, vạn chung túc kim lũ y đã không hề là đương đại nhân mong được. Người hiện đại theo đuổi là tồn tại giá trị, ta tài cán vì xã hội nhân loại tạo phúc nhiều ít? Đây là có ôm ấp người hiện đại môn sở trứ nặng. Quan lộc hóa lộc nhập phụ mẫu, biểu ta có thể thuận lợi hoàn thành bài vở và bài tập, bệnh đi qua quốc gia cuộc thi, tuân theo pháp luật, như thế người tất khả tạo phúc làng xóm nước tộc. Thiết ta phải cung mệnh hóa lộc nhập phụ mẫu, phụ mẫu làm quan lộc tử nữ, là thuê làm người, ta thuộc hạ. Lộc là tình, biểu thị ta đối với hắn có cảm tình, chiếu cố hắn. Phụ mẫu cũng là giao hữu tài, mệnh phi hóa lộc nhập phụ, biểu ta quan tâm người khác đoạt được, biểu ta bả chỗ tốt gây cho bằng Giao hữu.

Thập ma dưới tình huống ta bả chỗ tốt gây cho bằng hữu? Người ta giúp ta công tác, ta cho ngươi tiền. Sở dĩ phi hóa lộc nhập phụ mẫu tựu chiếu tật ách, tật ách làm quan lộc điền trạch, đó là ta sự nghiệp tràng phòng, là ta phát tài địa phương. Bởi vậy mệnh hóa lộc nhập giao hữu tài, biểu ta phong phú nhân gia hà bao. Nhân gia sinh hoạt không có trở ngại, kho lẫm thực rồi sau đó biết lễ tiết, lúc này tất xem ta phát tài địa phương (lộc chiếu tật ách), thay ta công tác, giúp ta kiếm tiền. Mệnh phi hóa lộc nhập phụ mẫu là xí nghiệp lớn gia, chính phủ thủ trưởng cách cục. Ta năng lực tạo phúc quần chúng, tựu biểu hiện thân ta giới cao, điều không phải ta kiếm tiền đa. Có người giới, là đương thời tri thức nhân sở cộng đồng nhận tri. Cho nên ta luôn mãi nói tới phụ tật huynh giao hữu mà ít nói tam hợp phương, là là bởi vì cát diệu nhập tam hợp phương bất quá cách điệu cao, cách điệu thăng chức hội quan liêu, phong kiến, giai cấp, tất gắn liền với thời gian đại sở không cho. Phi hóa lộc nhập phụ tật huynh giao hữu là là xã hội trung kiên, bản đạc cũng.

Trong khi tương chủ đề quan niệm giao cho rõ ràng, tư tái cử đồng loạt nói rõ của: Nào đó tạo, bính năm sinh ra, cung mệnh ở dậu Thiên phủ tọa thủ, đinh can khiến cho Thái âm hóa lộc nhập giao hữu tài bạch, đồng thời thiên đồng hóa quyền nhập giao hữu, thiên cơ hóa khoa nhập giao hữu là sự nghiệp, lộc quyền khoa toàn bộ nhập giao hữu tam phương, biểu thị đối với bằng hữu hữu cầu tất ứng, nhượng bằng hữu cảm thấy rất có mặt mũi (cách điệu cao), thế nhưng đối sinh bằng hữu danh dự thành tựu không nhất định rất có bang trợ, nhân hóa cát diệu không vào giao hữu cha tật huynh giao hữu của cho nên. (đồ 44)

(đồ 44)

Nếu như một thân mệnh tạo là cung mệnh đinh can Hóa kị nhập phu thê quan lộc cha mẹ của, xung phu thê huynh đệ, biểu thị người này bất năng đề thăng phối ngẫu sự nghiệp thượng danh dự, không thể cấp phối ngẫu mang đến sự nghiệp thượng may mắn, đồng thời cũng có thể năng lực bởi vì hắn sở xuất điểm quan trọng(giọt) mà khiến cho phối ngẫu bị sự nghiệp thượng tổn thất. Nếu như xung phu thê huynh đệ, biểu đối phối ngẫu thành tựu bất lực, cho dù hắn đối phối ngẫu là sự nghiệp nhiệt tâm phụ trợ, thế nhưng, đáo cuối cùng phối ngẫu là sự nghiệp còn là công dã tràng. Đây chính là ta lần nữa cường điệu: “Đối đãi quan hệ, có thể cận khán các cung can cung hóa ở đâu nhất cung phụ tật huynh giao hữu tuyến cho rằng phán đoán” lý do chỗ. Nếu như lộc quyền khoa nhập giao hữu tam hợp phương, là trần truồng hiến cho bằng hữu, không được cự tuyệt cũng sẽ không có bảo lưu, là tốt nhất đi làm tộc. Lộc quyền khoa nhập giao hữu phụ tật huynh giao hữu là dẫn dắt bằng hữu, biểu năng lực thành tựu bằng hữu, so sánh dưới tự không khỏi có trình tự thượng khác biệt. Cái khác lục thân đối đãi quan hệ có thể loại này thôi.

[vấn đề 12]: Mười hai cung hàm nghĩa dĩ một quyển sách luận hay nhất? Huynh đệ cung tại sao là giường ngủ?

[đáp]: Quan sinh các cung hàm nghĩa, tư liệu tùy phong phụ gửi, cai tư liệu là mười hai cung nhập thập nhị chi giải thích. Tới nhập 12 cung nhất tứ tứ bí quyết, yếu thuộc “Lạc Dương dễ nguyên độc bộ tứ hóa tử vi đẩu sổ phi tinh bộ thiên thông hội nhất tứ tứ bí quyết” sửa sang lại tối có hệ thống, toàn bộ thư 252 trang, thư điếm không có bán ra, nhược nâm có ý định cất dấu thỉnh hướng Kim Lâm công ty hiệp cấu. Tử vi đẩu sổ trung dương trạch học, dĩ điền trạch là phòng xá, cung tử nữ là đối diện hoàn cảnh. Một giáp tuổi trọng xuân, đồng đạo Trương huynh mang đến hé ra mệnh bàn, không hiểu chút nào vấn: Người này ở quá khứ rất là phong cảnh, thế nhưng gần nhất đầy đầu muốn chết, bả quan tài đều mua về rồi. Buổi chiều về nhà thì nói cho kỳ thê:

“Ngày hôm nay ta mặc giày vải trở về, như vậy mới sẽ không sảo đáo người ta”, nói hạ ý, cánh hình như hắn đã không được ở nhân gian liễu. Tùy hậu nằm ở bào mộc trên phi cơ Âm phá sát quân

Một giáp năm (đồ 45), đè xuống chốt mở muốn tự sát. Hiện tại tòng mệnh bàn thượng cân nhắc: Lưu niên hóa diệu nhập tử nữ, là đào hoa, tử nữ là điền trạch thiên dời, đã chỉ đối diện hoàn cảnh, phá quân là cũ kỹ phòng ở, chu vi hổn độn, âm sát ở tử nữ, biểu thị hắn xuất môn kỳ lạ. Tổng hợp lại nghiên phán là nữ quỷ triền thân, có thể dùng” lấy vợ linh vị” hoặc hóa giấy tiền vàng mả tiền lai hóa giải. Đồng đạo Trương huynh thuyết: “Chính xác Thần”, bọn họ đi hỏi thái tử gia cũng là như thế nói. (đồ 45)

Bây giờ trở về đáp “Huynh đệ tại sao là giường ngủ”? Điền trạch điền trạch (cung thiên di) là ngọa thất, huynh đệ có thể nói là ngọa thất giao hữu. Là vợ chồng tình giao hảo địa phương, cho nên là giường ngủ.

Năm ngoái một giáp thâm niên, từ tịnh quan giới thiệu một thiếu niên mà tính mệnh, ta phát hiện hắn lưu niên huynh đệ có thiên diêu, thay đổi nói cho hắn biết thuyết: “Sao vậy làm năm vừa qua tựu thay đổi như thế lười nhác, luôn bả giấy vệ sinh vãng dưới sàng ném.” thanh niên kia liệt trứ nói thẳng cười khúc khích. Lưu niên huynh đệ hội thiên diêu, thiên diêu là WC, có thể nghĩa rộng là giấy vệ sinh. Nếu như nguyên bàn hoặc đại hạn bàn huynh đệ hội thiên diêu, biểu thị phòng ngủ của hắn là phòng xép. Nếu như huynh đệ của ta cung tọa liêm tham, ngũ hành thuộc mộc, giáp là tạo hóa của thủy, có thể nghĩa rộng là thư tịch giáo tài, cho nên giường của ta hạ quanh năm đều để đặt trứ giáo trình giáo tài.

[vấn đề 13]: Nếu như trên dưới bàn song tuyến giao lưu, có hay không mệnh đối hạn, hạn đối năm…. Hoặc hạn bàn hóa cấp nguyên bàn, năm bàn cũng hóa cấp nguyên bàn?

[đáp]: Hữu quan giao lưu phương diện này vấn đề, lần trước chúng ta đã thuật cập, hiện tại không ngại nhiều hơn nữa tác một chút tăng mạnh. Thượng cấp Bàn hóa cấp thứ nhất cấp bàn, ký mệnh đối hạn, hạn đối năm, năm đối nguyệt, nguyệt đối nhật, nhật đối thì chờ, thượng hóa cấp hạ đều là chủ khán “Số mệnh”, hạ cấp bàn hóa cấp thượng nhất cấp thời gian sử dụng, là chỉ thì đối nhật, nhật đối nguyệt, nguyệt đối năm, năm đối hạn, hạn đối mệnh, là phán đoán thời không sai ai ra trình diện cát hung của sử dụng. So sánh cặn kẽ bộ phận chờ đại nguyên thì đều đề cập qua liễu, có thể dựa vào ví dụ thực tế thâm nhập tham thảo.

[vấn đề 14]: Bàn ở tứ hóa giao thác trung, nếu có lộc khoa kị cùng cung, hoặc lộc quyền kị cùng cung chờ, như vậy nên như thế nào phán đoán kỳ kết quả tốt phôi? Nhược tái phùng tự hóa có hay không cai cung hiển như tức hóa thành vô?

[đáp]: Lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị cùng cung, biểu thật xấu đều có, cũng chính là ba càng cao điệt việt thảm. Tử đấu 108 sao giai các hữu sở tư, giống vậy cơ khí sở hữu linh kiện, các hữu kỳ công năng, là tập hợp tất cả tinh tình, dù cho một cái chỉnh thể khí hậu, cung có cung khí hậu. Hóa diệu lộc quyền khoa kị cùng nhau tiến nhập cùng cung hoặc đối cung, tam hợp phương giai phi hiện tượng tốt, phân tán một điểm tương đối khá. Thiết như năm sinh can hóa lộc nhập tài bạch, biểu tài nguyên cuồn cuộn, quyền nhập quan lộc biểu sự nghiệp có thể nắm quyền, là việc chính quản nhân viên, khoa nhập mệnh danh dự hảo. Nếu như lộc quyền khoa nhập nguyên mệnh tam hợp phương, đệ nhất hạn chỉ là tên tiểu quỷ, này điềm lành cũng còn không phải sử dụng đến, cách điệu cao nhiều lắm như một vương tử, chính vẫn không thể sáng tác. Nhị, tam, tứ hạn tam hợp lại vừa năng lực vẫn hội không được, vẫn phải chờ tới đệ ngũ hạn đã biết

Mệnh của năm tài vừa nặng phùng, như thế nhất bộc thập hàn chung phi chuyện đẹp, lộc quyền kị cùng cung hoặc lộc khoa kị cùng cung đều là thành bại chìm nổi, cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng yếu lo lắng là tập trung ở mười hai địa chi thập ma cung vị, nhược ở dần mão vị Hóa kị không được kị lúc này lấy cát luận: “Phùng tự hóa thì hóa thành vô”, nhưng điều không phải tự thủy hóa rơi, mà là được mà phục thất. Tự hóa lộc là mất đi rất cam tâm, quyền ra là tranh đáo cuối cùng còn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị ra là mất đi còn có phiền phức. (đồ 46)

Lệ: Giáp liêm trinh hóa lộc nhập huynh đệ, biểu ta đối với mẫu thân huynh đệ nhạc phụ rất nhiều tình, huynh đệ quý can tham lang tự Hóa kị ra, biểu bọn họ không muốn tiếp thu ta ân huệ. Cũng có thể là ta nghĩ bả sự nghiệp làm rất lớn (huynh đệ làm quan lộc tật ách), nhưng ở sao vậy tố còn là bạch mang một hồi.

[vấn đề 15]: Phán đoán nhân hôn nhân bao thuở nên như thế nào phán đoán so sánh cấp tốc? Có người nói hôn nhân có thể chọn lựa chọn, mà nâm còn nói là định số trung của định số, biểu không thể chọn. Ở giữa sai rồi ở nơi nào?

[đáp]: “Hôn nhân làm sao phán đoán” phương pháp của ta rất nhiều, nhân nhân sự to và nhiều, bất năng chỉ sử dụng thứ nhất công thức bộ tẫn sở hữu mệnh hình. Đến nỗi “Hôn nhân có thể chọn lựa chọn” không sai, ta là thuyết “Hôn nhân là định số trung của bất định sổ”, sư huynh nghĩ là liên độc một phen mà bỏ sót một” không được” tự, mà khiến cho toàn bộ ý cảnh đổi mới. Hữu quan hôn nhân và đào hoa, ta có thể nói được ba hoa chích choè, bỉ tuệ tâm sư tỷ, diệu Văn sư ca hôn nhân luận đặc sắc hơn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau này trò chuyện tiếp.

[vấn đề 16]: Chức nghiệp phán đoán dĩ cung tài bạch tứ hóa lai phán đoán, dĩ nhập mệnh huynh tài tật quan điền lai phán đoán, dĩ kị lộc quyền khoa là thứ tự, có hay không tiên dĩ kị đến xem? Nhược hóa kỵ nhập thì không nhìn lộc quyền khoa, nhược dựa vào đến đây lệ, ứng với dĩ loại nào hành nghiệp so sánh thích hợp?

[đáp]: Lộc là tình, là sự nghiệp, kị là cố chấp, là chức nghiệp. Sự, chức nghiệp khác biệt, như ta dĩ vẽ tranh là chung thân sự nghiệp, nghề nghiệp của ta là Cement công, người trước là ham mê, hứng thú, hậu người là mà sống sống mà doanh đi, kỳ để ý thú tất nhiên là khác biệt. Bản tạo tài bạch khiến cho phá quân hóa lộc nhập tật ách, lộc là tình là yêu thích, cao hứng sự tình, cho dù đói bụng cũng vui vẻ chịu đựng. Phá quân hành nghiệp làm đầu phá hư hậu kiến thiết. Cự môn hóa quyền nhập mệnh, nói khá năng lực thuyết phục nhân gia, có thể là giang hồ lang trung, bọn người buôn nước bọt (không có lợi nhuận đăng ký). Tham lang Hóa kị nhập huynh đệ, tham lang thật là thần tiên thuật, có thể là thuật sĩ người lưu, duy hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, chỉ thời kì giáp hạt, nan kiếm cật, nếu vì tinh khiết hứng thú đương không ở chỗ này hạn.

[vấn đề 17]: “Đồng bộ đoạn quyết” dĩ mệnh can kị sản sinh ba điềm xấu cung vị — tọa kị, xung cung, xung cung giao hữu. Có hay không nguyên bàn của tài bạch, quan lộc của kị cũng đồng dạng hội sản sinh ba điềm xấu cung vị? Đại hạn can có hay không cũng sẽ sản sinh ba điềm xấu cung vị?

[đáp]: Nghiêm chỉnh mà nói, bất luận cái gì mười hai cung của Hóa kị, không chỉ hội sản sinh ba điềm xấu cung vị, kỳ rung động tương lan đến bốn phương tám hướng, nói cách khác, bất luận cái gì một viên kị đối mười hai cung giai cụ có ảnh hưởng lực. Lui ít một chút phạm vi mà nói, mỗi can hội sản sinh ba hung cung (mười hai nhân với tam đẳng sinh ba mươi sáu), cho nên ra lệnh cho không có thứ nhất có thể coi là. “Nhân sinh là khổ hải” đích tình hình, ở hé ra mệnh bàn lý biểu lộ không bỏ sót. Thế nhưng tố mệnh lý phục vụ thì, nhược bả ba mươi sáu cung triệu chứng xấu từng cái quở trách, không phải bằng “Xúi giục tự sát” sao? Sở dĩ chân chính cao nhân đáo cuối cùng đều có thể khán phá, đi vào phật đạo trống không lộ tuyến, không tính là mạng của mình cũng không thay nhân thầy tướng số. Như Trần lão sư (hi di), hoàng đế tưởng đề bạt hắn chức vị, kết quả hắn tình nguyện “Quan bạch Vân”, hay ví dụ rất tốt.

Thầy tướng số thì nhược bả hé ra mệnh bàn ba mươi sáu một hung cung đều xếp vào lo lắng, ta nghĩ thứ nhất mệnh coi xong hậu, sợ rằng phải đến long phát đường tĩnh dưỡng vài ngày. Ta luôn luôn thích khứ phồn tựu giản, tìm kiếm lớn nhất ảnh hưởng lực một điểm gia dĩ phán đoán suy luận, này cận sản sinh ngoại lực can thiệp bộ phận một mực bất luận. Sở dĩ ta nói “Không có hiệu dụng”, không phải là không đành lòng độc giả lãng phí tâm lực xuống của “Sát thủ”, điểm này xin tha thứ ta đối học thuật bất trung thực.

Mệnh tài quan của kị đều có thể sản sinh ba xui xẻo cung vị là chính xác, “Đồng bộ quyết đoán” trung cũng đã đề cập qua. Đến nỗi đại hạn của Hóa kị đồng dạng hội sản sinh ba điềm xấu cung vị, kỳ để ý nhất trí. Bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ: Bất luận cái gì trưng triệu nhu bản mệnh tiên có định số, nữa tìm kiếm ứng với ở thập ma thời gian, nhược bản mệnh vô đến đây trưng triệu mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cận như một mảnh lá vàng bay xuống, cơ khí một nho nhỏ rung động, cho nên không được xếp vào lo lắng, đây là nếu nói khứ phồn tựu giản.

[vấn đề 18]: “Quẻ vị phán đoán nhân sự” thực tế ý nghĩa là thập ma?

[đáp]: Mệnh bàn của mười hai cung chia làm nhiều chuyện, mỗi một quẻ đại diện phương vị cùng người, sự, vật, tử ngọ mão dậu là tứ chính vị, tử vị khảm quẻ (nhâm tử quý) phía chánh bắc, là trung nam; ngọ vị ly quẻ (bính ngọ đinh) chính nam phương, là trung nữ; mão vị chấn quẻ (giáp mão ất) chánh đông phương, là trường nam; dậu vị đổi quẻ (canh dậu tân) chánh tây phương, là thiếu nữ. Tứ ngung theo thứ tự là: Cấn quẻ (xấu cấn dần) phía đông bắc, là thiếu nam; khôn quẻ (vị khôn thân) tây nam phương, là mẫu; tốn quẻ (thìn tốn tị) phía đông nam, là trưởng nữ; càn quẻ (tuất càn hợi) hướng tây bắc, vi phụ.

Lệ: Sinh bệnh tìm quý nhân phương, tức sử dụng đại hạn phúc nhân trị khoa sở nhập quẻ vị là quý nhân phương. Thiết như đại hạn phúc đức can là kỷ, khiến cho dậu cung của thiên lương hóa khoa, dậu là chánh tây phương, thiên lương là có giấy phép trung y phòng khám bệnh, như vậy khán bác sĩ tựu dĩ nơi ở làm trung tâm, hướng tây biên đi tìm trung y đã quý nhân, nhược lên tòa án mời luật sư, thiên tướng là gà mẹ tinh, dĩ thiên tướng ngồi cung vị lập cực, tái tầm kỳ khí số hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương. Luật sư là thập ma tính tình khán tinh tình, tính trường ấu dĩ quẻ vị Phán đoán, Càn Khôn chấn tốn so sánh lớn tuổi, khảm ly cấn đổi so sánh còn trẻ, đến đây tức “Dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự”, là thuộc về “Kỳ môn tử vi đẩu sổ” của phạm trù, kỳ để ý còn lại là để mà phán đoán thời không ưa kị, dĩ lợi xu tị. Kỳ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhật hậu làm tiếp chuyên chương giới thiệu.

[vấn đề 19]: Cái nào cung vị là” tha cung”?

[đáp]: Ngã cung cùng tha cung của phân giới, thê tài tử lộc đều tự khác biệt. Luận phu thê đối đãi, mệnh tài tật cho ta cung, phu thê giao hữu vì hắn cung. Mệnh hóa lộc nhập phu thê, là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, phi hóa lộc nhập giao hữu (phu thê tật ách) là trìu mến kỳ thân thể. Luận tử nữ cùng ta của đối đãi, nguyên bàn mười hai cung cho ta cung, dĩ tử nữ làm gốc cung nặng khởi mười hai cung vì hắn cung. Phu thê, Giao hữu, phụ mẫu cùng ta của đối đãi quan hệ, cũng dựa vào đến đây để ý thì phân chia ngã cung cùng tha cung. Giảng tài lộc: Mệnh, tài, quan hợp thành tam mới là ngã cung, tài, điền cộng làm một lục, mệnh, tật cộng làm một lục, quan, huynh cộng làm một lục, cho nên tập hợp mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền mà thành ngã cung, còn lại vì hắn cung, dĩ tường ta cùng với ngoại giới của đối đãi.

Lệ: Giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu rất quan tâm ta. Phi hóa lộc nhập huynh đệ, biểu đối cuộc sống của ta rất chiếu cố,, phi hóa lộc nhập tài bạch, là quan tâm ta thu nhập, phi hóa lộc nhập quan là chiếu cố sự nghiệp của ta, phi hóa lộc nhập điền biểu nhà của ta bình thường giai bằng ngồi đầy. Nhược phụ mẫu (giao hữu tài) hóa lộc nhập ngã cung — mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, biểu quảng chiêu tứ phương tài, tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu, là thiết tràng phòng dĩ lợi nhuận, sở dĩ tồn nhập ngân hàng, hoặc do phối ngẫu kinh tế xuất nạp, tật ách phi hóa lộc nhập huynh, là đoạt được chiếu cố sinh hoạt, phi hóa lộc nhập điền, biểu có thể có dự trữ hoặc mua phòng địa sản. Đối một môn kiến thức mới hấp thu, lúc mới bắt đầu hội sản sinh mê hoặc, đó là rất bình thường sự, giống vậy mới tới đầy đất, đối hoàn cảnh xa lạ không khỏi thường lạc đường, giá là đạo lý giống nhau, xin chớ nổi giận. Ta là trời sanh hảo giáo luyện, quá khứ từ ta học mệnh lý người, giống nhau là ba tháng thành công, nửa năm hậu trái lại năng lực dẫn dắt ta trí tuệ. Tương lai không lâu có thể dự thấy các ngươi cũng là sư phụ của ta.

[vấn đề 20]: Bên ta cùng tha cung ở toi mạng thượng có tác dụng gì? Giảng khỏe mạnh, mệnh thiên, tử điền thì, này cung vị là “Bên ta”?

[đáp]: Giảng tài quan, giảng lục thân đối đãi thì, tài trí ngã cung tha cung, còn lại không cần phải…. Mười hai cung mười hai cung nhất nhất tứ bí quyết, hay trực tiếp nhất sảng khoái cách phân pháp. Ví dụ như luận đào hoa, dĩ giao hữu làm gốc cung, nặng khởi mười hai cung, đến đây mười hai cung tức là tha cung, nguyên bàn của mười hai cung tức là ngã cung, kỳ tác dụng nằm ở minh bạch ta làm cho dụng cụ ma, nhân gia cho ta thập ma.

[vấn đề 21]: Tân can khiến cho cung tật ách văn xương Hóa kị là “Quan tụng thị phi”, vấn ở đâu cung của tân can khiến cho của Hóa kị là là?

[đáp]: Bất luận cái gì mười hai cung của tân can khiến cho văn xương Hóa kị đều có phiền phức, vì quyền hành nặng nhẹ, cận tựu dẫn đến cùng người triền tụng hoặc ngồi tù người gia dĩ xử nghiên, còn lại luận mệnh thì đại khả không cần tế gia suy luận. Lệ: Văn xương tọa mệnh, cung Quan lộc là tân, khiến cho văn xương Hóa kị nhập mệnh, thì người này tuy rằng thông minh, nhưng không được thấu tình đạt lý, cố chấp người đó thường thường không được biết mình cố chấp, bởi vậy phán đoán suy luận kỳ tính cách thì cáo dĩ “Người ta bất thông tình lý, sở dĩ thường có khẩu thiệt thị phi”, là không cần phải… Chuyện.

Lệ: Nào đó tạo cung tử nữ tân khiến cho văn xương Hóa kị xung phụ mẫu, kỳ tử nữ bình thường phạm pháp, vi phụ người không khỏi bình thường bào phân cục, bào pháp viện, bào niên thiếu phụ dục viện. Cung phụ mẫu (tử nữ quan lộc) Hóa kị nhập tử nữ phụ tật tuyến, cũng biểu tử nữ không có quang minh, thường tố ngây thơ sự.

Quan lộc biến thành của lộc quyền khoa kị, có thể dùng để khán” vận đồ”, cho nên cung Quan lộc tân can Hóa kị xung phụ mẫu, suốt đời không khỏi quan tụng thị phi nhất đống lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Cái khác tinh diệu Hóa kị như nhau không thích hợp, duy dĩ văn xương văn khúc liêm trinh Hóa kị lớn nhất hung tính.

Lệ: Dân quốc bốn mươi năm hai tháng hai mươi ba nhật giờ Thìn sinh ra, nữ mệnh. Bản tạo văn xương ở tật ách, cung Quan lộc tân can khiến cho của Hóa kị xung phụ mẫu, biểu suốt đời công văn phiền phức không khỏi. Phu thê là sự nghiệp (cung phúc đức) cũng là tân can, và quan lộc thành cách sừng sát, lực lượng gấp bội, biểu kỳ quan tụng thị phi đương và hôn nhân hữu quan. Đại hạn nhập xấu cung, xung cung trở thành đại hạn huynh đệ (giường ngủ), biểu đồng sàng dị mộng. Một giáp lưu niên đi vào xung cung là ứng nghiệm của năm — ly hôn.

Lệ: Giáp thân năm tám tháng giờ mẹo sinh ra, nam mệnh.

Bản tạo cung phụ mẫu văn xương tự Hóa kị, tự Hóa kị tương đương sinh” xung” lực lượng, biểu tiên có quan tụng thị phi số mệnh tồn tại. Tài bạch bính khiến cho liêm trinh Hóa kị xung phu thê (tử vong điểm), đương đại hạn đi để điền trạch vị, xung cung trở thành đại tật. Dựa vào nhất lục cộng tông để ý thì, tật ách thụ xung nguy hiểm cho cung mệnh, biểu đến đây hạn có chuyện. Ất xấu lưu niên nguyên bàn cung tài bạch trở thành lưu phụ, là công văn cung khiến cho tù tinh Hóa kị xung lưu điền, biểu nhân không ở nhà, giá nhất năm nhân phòng địa sản tranh cãi tố bỏ tù.

Văn xương ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu, loại này quan tụng thị phi cùng người sự hữu quan, văn xương ở huynh đệ Hóa kị xung giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của (văn thư cung), loại này quan tụng thị phi và sự nghiệp hữu quan. Văn xương ở phụ mẫu, Hóa kị xung tật ách, tật ách là tài bạch cha mẫu (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và tiền tài hữu quan. (đồ 51)

[vấn đề 22]: Vấn tật bệnh?

[đáp]: Tiền thuật “Quy nguyên” của chỉ thích, ở phân tích một người chung thứ nhất sinh là ở nhân, tài, sự phương diện nào lớn nhất phát triển tiềm lực? Thập ma thời gian tối phong cảnh? Thập ma thời gian thấp nhất triều? Làm sao xu tị? Kỳ tối đại thành tựu đáo thập ma trình độ? Nếu vì quân công giáo, kỳ chức chờ ở đâu thuộc? Nếu vì tư nhân tài chính và kinh tế xí nghiệp, cứu là đại trung tiểu xí nghiệp của ở đâu giai tầng? Là đứng đầu cách? Hoặc là phụ tá nhân tài? Là cơ sở cán bộ hoặc tác nghiệp viên? Là nhà phát minh, truyền bá gia hoặc thực hành gia? Đến nỗi tật bệnh, huyết quang, thọ nguyên, hôn nhân, đào hoa, con nối dõi chờ, tương lánh khai chuyên chương thảo luận. Duy là thay đổi yêu cầu, tư sơ trần nhất nhị sinh hạ:

Nguyên bàn của mười hai cung, có thể dùng để ánh xạ toàn thân của các bộ vị, thiết mệnh ở Ngọ, sau này thiên nhiều chuyện đái nhập mười hai cung, chở cửu lữ nhất, tả tam bên phải thất, hai sáu là kiên, lục bát là đủ, ly quẻ khinh thanh ở trên cổ là đầu, khảm quẻ nặng trọc tại hạ, cho nên mà sống thực vị, tả tam bên phải thất là thắt lưng phúc, nhị tứ là hung kiên thủ, lục bát là thắt lưng dưới của hai chân, cho nên bệnh tình phát sinh ở thập ma địa phương, có thể dựa vào quẻ vị cập tinh tình lai phán đoán.

Huynh đệ là tật ách khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở thân giống nhau có thể minh sai ai ra trình diện của tật bệnh, nô bộc vì cha mẹ (di truyền cung vị) khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét bất minh chứng, duy hai người của bệnh tình giai và thọ nguyên hữu quan. Sở dĩ tại sao rất nhiều châm cứu đại phu, trung y sư cũng bàng thiệp tử vi đẩu sổ luận mệnh pháp, nguyên nhân thực tử đấu luận mệnh đã có kỳ chỗ thần diệu.

[vấn đề 23]: Bản cung của kị và khí số vị của kị, hai người của người nào lực lượng đại? Xung bản cung và thổi phồng mấy vị ở đâu người lợi hại?

[đáp]: Bản cung của Hóa kị tương đối không được kị, khí số vị của kị thì hung.

Ví dụ như mệnh hóa kỵ nhập phu quan tuyến là đối sự nghiệp cố chấp, hội chạy nước rút, quan hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến hợp tác sinh chán ghét phiền quyện.

Hóa kỵ nhập đồng loại cung vị không được kị. Ví dụ như tài là nuôi mệnh của nguyên, mệnh là tài bạch hóa tức giận địa phương, cho nên tài hóa kỵ nhập mệnh, hoặc mệnh hóa kỵ nhập tài là đồng loại không được kị. Quan lộc là ta hóa tức giận địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh hóa kỵ nhập quan hoặc tắt máy nhập mệnh, là đồng loại không được kị. Hắn như đại quan hóa kỵ nhập bản quan, hoặc bản quan hóa kỵ nhập đại quan, đại tật hóa kỵ nhập bản tật, bản tật hóa kỵ nhập đại tật, đều vì đồng loại Hóa kị không được kị, còn lại mười hai cung loại suy.

Sinh bệnh khán tật ách, huynh đệ định thọ nguyên, kiều về kiều, lộ đường về, hai người hỗ không thể làm chung. Đại tật của kị truy kị xung lưu niên hoặc lưu tật, rất lợi hại, yếu nằm viện, huynh đệ hóa lộc chuyển kị xung đại hạn mệnh, phu, tật, điền, sinh mệnh gặp nguy hiểm. Kỳ tường nhật hậu ở “Tật ách luận” lý tái tự.

Ân sư huynh vấn nào đó nữ sinh mệnh tạo, “Phụ tật tuyến tụ họp xương khúc khôi việt, biểu di truyền gien tốt đẹp, chỉ số thông minh cao, nhưng huynh đệ cung (tật ách khí số vị), kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị nhập phụ tật tuyến, lại đem đến đây tốt đẹp cách cục toàn bộ hủy” ất tiết, ở đây hơi sơ tầm nhìn hạn hẹp:

Và cai nữ sinh đồng nhất canh giờ sinh ra người, trong thiên hạ cứu có mấy người không được biết, nhưng cũng không phải là lúc này ra đời sở hữu trẻ mới sinh đều là đồng nhất số phận: “Liệt kiêm ngu ngốc”, là không được chứng việc thực. Giống như vậy cai giải thích như thế nào? Loại đến đây vấn đề từ xưa đến nay rất nhiều nghị luận, ta cho rằng không có ý nghĩa.

Đồng nhất canh giờ người rất nhiều, duy sinh ra lúc đó ở địa cầu của một tọa độ (kinh độ và vĩ độ), và nơi sinh của hoàn cảnh địa lý, phong tục tập quán dân tộc phong tình, cai đầy đất khu của quần thể số phận, sinh ra ngay lúc đó nhiệt độ không khí, độ ẩm hữu quan, gia tộc bối cảnh, phụ mẫu thân tâm khỏe mạnh trạng thái, tổ đức, âm dương trạch của cá nhân của tu trì, cũng đều sâu cụ lực ảnh hưởng, cho nên mỗi người đều không giống với, thầy tướng số cũng không chuẩn.

Quả thực muốn đem thứ nhất mệnh tạo tính đúng, trừ phi đi vào mệnh tạo trong nhà tiểu ở một ít thời gian, lý giải gia tộc kia chi đạo đức tu dưỡng, cùng với cai tạo của phẩm cách hành vi thường ngày, là sinh dương trạch, phần mộ tổ tiên nhất nhất xếp vào lo lắng, phán đoán suy luận thủy có thể tiếp cận không có lầm. Cho nên tiền đến đây làm giới thiệu, đơn giản chỉ là hạng nhất nguyên lý tham thảo, ngô đủ thực không cần tính toán chi li sinh công thức, quy cách trong lúc đó. Mệnh lý nguyên hay huyền học, vương bật chú” huyền” tự là” yên lặng không có”, chính thị ý này.

Cao hùng tuệ minh cư sĩ dành cho một ít tư liệu: Quý năm sinh, tham lang Hóa kị ở tật ách làm đầu thiên trở ngại không được thuận, đại hạn mậu can khiến cho tham lang tái hóa lộc, biểu đến đây tinh từ nay về sau “Không được kị”. Duy hóa kỵ năm sinh tinh xuất hiện ở phụ tật tuyến, yếu dĩ đại quan can khiến cho đến đây tinh tái hóa lộc lực lượng khá lớn.

Hóa lộc năm sinh nhập đại hạn phụ mẫu chủ quang minh, có tác dụng hay không yếu kiêm tố đại quan Hóa kị có hay không nhập đại hạn phụ tật tuyến đem phá hư.

Luận phu thê duyên phận, dĩ nguyên bàn của cung phu thê Hóa kị xung ở đâu cung mà định, cũng không phải là dĩ phúc đức khứ hóa. Cư sĩ nói rất đúng, ta cũng không có giảng thác. Luận phu thê đối đãi dĩ cung mệnh của hóa diệu, và cung phu thê của hóa diệu khứ giao thác, đây là song phương diện vấn đề, phúc đức vi phu thê khí số vị, kỳ hóa diệu ở xem xét phối ngẫu là người ra sao, đây là đơn phương chuyện.

Mệnh lệ 1: 40 năm 2 nguyệt 7 ngày thì sinh ra, nữ mệnh. (đồ 53)

Bính giao hữu 24 tuổi kết hôn, 31 tuổi ly hôn.

Bản tạo cung mệnh và cung phu thê thành cách sừng sát, hung lực gấp bội.

Cung phu thê tân can Hóa kị nhập tật ách, xung phụ mẫu, biểu công văn thượng phiền phức

Và phu thê hữu quan.

Cung mệnh tân can cũng hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, cung phụ mẫu vi phu thê điền trạch, nữ mệnh tối kỵ, biểu và phối ngẫu gia một có duyên phận. Tân văn xương kị canh Nghiệm, là hộ khẩu xoá tên ý.

Bản tạo phụ tật tuyến, trừ văn xương là Hóa kị tinh ngoại, văn khúc và liêm trinh cũng là hội Hóa kị tinh, phải hiểu kỳ công văn phiền phức từ đâu tới đây, tựu xem ai khiến cho phụ tật tuyến tinh diệu Hóa kị. Giao hữu bính khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập tật ách, biểu nhân bằng hữu mà rước lấy thị phi, cung tài bạch kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách, và phu thê của văn xương kị, giao hữu của liêm trinh kị thành đôi cung, cấu thành cưu triền, do đó cũng biết hôn nhân của rách nát và tài hữu quan, và giữa bằng hữu tranh cãi cũng và tài hữu quan.

Mệnh lệ 2: Dân quốc 40 năm 12 nguyệt 16 nhật giờ sửu sinh ra, nam mệnh.

Nghiệp kiến trúc. Nhâm tuất năm đảo một lần, một giáp năm đảo một lần. Cung Quan lộc nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh, biểu công tác rất nhiều, tố không xong, vũ khúc Hóa kị nhập giao hữu xung huynh đệ, là không có thành tựu. Phàm cùng một ngày can của lộc kị phân biệt nhập cách cung hoặc phân biệt nhập nhất sáu vị, đều là “Tướng thiếu nợ”, biểu bề bộn nhiều việc, nhưng khổ cực được lai toàn bộ rơi vào ngoại nhân gia.

Cung mệnh canh khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê (tử vong điểm), là dễ đảo điếm cách cục, thuận đi chỡ đi đáo điền trạch vị, đi ngược chiều chỡ đi đáo phu thê vị, là ứng nghiệm của hạn.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

河洛紫微斗數 作者:方外人

【前言】---

本資料不講究辭藻之優美,只期待所謂不傳之秘,赤裸裸的數說出來。文中生硬不易讀通的觀念,那是我不善表達,非不肯說。不懂的地方歡迎再切磋,來電(035)231882 找方外人曾某。

紫微斗數論命法,有:三合、奇門、河洛之分。三合紫微斗數論命法,以星情論好壞。河洛法用四化看契機,奇門法以卦位斷人事。故紫微斗數論命法,應是含此三合、奇 門、河洛三者為一體,始可稱得上是完整的紫微斗數。

這份資料旨在介紹河洛的觀念,三合與奇門兩方面,僅作穿插,不多贅語。

紫微斗數,以命宮為首,逆布十二宮,命宮為首,逆數疾厄為六,稱為「一六共宗」,再逆數官祿為九,是謂「氣數位」。

氣數位,也就是官祿宮,以其宮干所化出的祿權科忌,在應本宮的吉凶晦吝,這一點是河洛紫微斗數最為重要的觀念。務請深植腦海。

● 斷行業 (從事什麼工作)?

三合法斷行業,通常都以官祿的星情來作決定,並兼參合命宮。設巨門坐守命宮在子, 官祿在辰必有太陽。太陽是博愛之星,好表現,巨門口舌是非多,合參研判:適合從事老師或代表的工作。但巨門是暗星,所以這種老師往往不是政府認許的合格老師,而是一種代用的老師,如補習班老師,代課老師,師傅,若為代表, 可為民意代表,業務代表,想在行政官署當科員或行政首長比較不可能。

河洛法斷行業,以財帛宮的天干去四化,優先的順序是忌祿權科。財帛宮為官祿的官 祿,或說氣數位,或說第九宮都是一樣。財帛宮的四化入命,兄,財,疾,官,田,視其所著之星為何,就以該星來定行業,準度絕對達百分之百,若斷驗准那是學術不精, 不能怪陳老師(希夷)。

下面我們來舉一些例子:(圖 01)

設某造辛年生人,命宮在子同陰坐守,財帛天干為丙,使天同化祿入命宮,那麼天同的行業可以是小吃店。天同也代表易與八卦,故從事地理師,占卜的工作也很適合。

(圖 01)

(圖 02)本造財帛宮癸使貪狼化忌入官祿,官祿宮為紫貪的組合,兩顆星要同時考慮。貪狼甲木,引申為原料,原始,紫微使珍貴的,高級的,貪狼原料是樸拙的,再加上紫微的高貴,就為一種高級的雕塑品。紫貪的組合也可以使高級的酒店,因為貪狼也是癸水大桃花星,紫微使帝王之星,古代帝王有六宮粉黛,三千嬪妃,真正能夠「弱水三千,吾取一瓢飲「者,今又能幾人。皇帝與酒色結合在一起,因此紫貪的組合也可以是酒吧,舞廳的工作。

(圖 02)

前些日子一位年輕人,大約三十光景,跑來給我算命。他的命宮在酉,陽梁坐守,第三限的財帛宮,宮干甲師太陽化忌入本命命宮,太陽是電話,天梁是白賊七,我思索了一下,告訴他說:「您是不是利用電話做生意?」。那青年笑著說:「嘿,真仙,我在做電話亭。」丟臉,原來是搞應召站的傢伙,人不可貌相,模樣長得清秀,卻做那不三不四的勾當。

河洛紫微斗數,使用的星一共是十八顆。十四顆主星,外加左,右,昌,曲,茲列舉十

八星所代表的行業如次:

紫微星:

如珍貴的飾物,高樓大廈,高級傢俱。紫相同梁為壽星,不發少年,故宜公職,上班較好。一般談紫微,都說紫微是官祿主,正確的說法是紫微要入官祿宮,且要化權或會左右,會昌曲,才會貴顯。若沒有上述的條件配合,只宜上班,想當大老闆、主管,恐怕很難。

天機星:

與軸有關的行業,如:汽機車材料行,汽機車保養廠,車床加工廠。天機是動星,驛馬星,因此時時變,資金回收快的行業頗為適宜。如漁市生意,菜場市生意,或切貨生 意,批發行等。

太陽星:

太陽丙火,為天干第三位,其寓有三陽開泰之意。故太陽喜歡「強出頭」,好表現,不免要勞碌奔波。太陽也象徵光明,博愛,因此替人跑腿的代表,律師,外交官較相宜。太陽大方,大度,不適合從事財務工作,只因為太慷慨不重視金錢之故。太陽與太陰都是驛馬星,若會於同宮或對宮,心性都不穩定,故考慮工作時要以短期性,見好就收者較適宜。太陽也代表能源,動力(馬達,引擎,發電機),與電有關的行業。

武曲星:

五行屬辛金,為正財星。宜金融機構,財政單位,或為生意人,但以不化忌才算。設生年干為壬,或命宮干為壬,使武曲化忌,表示與錢財無緣,想謀求長程計劃, 遠程投資不能有所成就。武曲星重守時與鈔票會計有關,若會天相,大多從事拉保險的工作,會破軍,好博禽捕獵,可當獸醫。會七殺,武殺皆為肅殺之星,做事果敢,斬釘截鐵,平時不愛說話,設想這種德性的人不就是外科一生最好的人選嗎?武殺的組合時大外科, 例如分割連體嬰,換心手術,腎臟移植等大手術的外科醫師。裡傷,打針那種小外科是廉殺的組合。武殺也頗軍警。

天同星:

為流動之水,可以飲用之水,是福星,小孩,喜歡人家照顧。故天同的事業還是小吃, 零食業,如小吃店,餅乾糖果店等。天同亦宜從事服務性質的工作,如服公職,教師, 地理師等較自由,輕鬆的工作。也屬百貨,服飾,觀賞物,裝飾品等。天同如果坐命, 此人比較不主動,若不受鞭策,不到山窮水盡的時候不肯動。故大手筆,大擔當的工 作,他是不會去做的。假設給他一個大班的工作,他反倒情願當個吧檯小弟來得輕鬆沒有壓力。

廉貞星:

丁火,屬陰,主靜。故其營業狀態為門市,而非跑外務。廉貞也是精密儀器,如電視, 電腦,影印機,錄影機,電子計算機等,舉凡帶電的,精密的儀器皆是,故選擇儀器買賣的行業頗適當。

丙年生人操作儀器,故障率偏高,蓋丙使廉貞化忌之故也。流日逢丙,最好少開車,電

子,電路組件的部分特別容易出毛病。

廉貞是血,刀傷的流血,會七殺(肅殺之星),格調高者可為護士,格局低的是馬殺雞

小姐,也有在菜市場殺雞鴨的。

廉貞為艮土,為山坡地,旱田,水果園,故廉貞的事業也有從事水果買賣的。

有一回,此間 — 新竹新苑飯店老闆有急事尋找其妻。特前來相訊,當時我查對他流時的夫妻宮,宮干為丙使廉貞化忌入酉宮,酉宮的組合是廉破,於是我大膽的假設:「可能去西門市場的豬肉店或水果店。」事後追蹤,果然料準。想當年中和周老師(已去世) 料事如神,用的就是這一招吧。

天府星:

戊土,祿庫之星,祿就是薪俸,過得去,足夠生活而已,並不表示很有鈔票。因此天府乃薪水階級。又天府屬陽土,個性自負,好管閒事,愛面子,若受雇於人頗易展其長 才,乃是高所得的上班者。天府陽土為土之表面,故與畜牧業有關。如養鹿,牛,羊, 鵝等吃草的動物。狗豬四腳動物是破軍。種香菇,竹筍,或收購買賣香菇,竹筍的 X 客也可。

太陰星:

飯店,彈簧床,墊被,套房出租業,化妝品,與愛美有關的消耗品。如褲襪,洗潔精, 化學材料。凡日月均為驛馬星動,故由於出租業有關,如計程車,遊覽車,貨櫃車,還有漁人,船員等。

貪狼星:

甲木為造化之始,故貪狼的行業頗多國小教師。甲為始,引申為原料,與工業有關者, 如原料行,材料行,木材行,紙業等。

貪狼又是癸水桃花星,主多才藝,可從事演藝,藝術工作,或棋藝,樂器。與酒有關, 如貪狼如亥子,且是命宮,很可能從事酒女的工作。廉貪在亥加陀羅為走私。

巨門星:

暗星,表沒有執照,沒有身份許可,頗多從事地下營業者,如符仔仙,乩童,赤腳仙

(密醫)等。巨門也是科目多而雜的綜合醫院,專科醫院不屬於巨門,是天梁。 出版, 印刷,醫師,教育界,與口才有關的工作。惟絕對多數是搞地下的,不繳稅金,若登記營業反倒做不成。巨門是賭博星,總是不會賭麻將,性情方面也會賭命,賭事業,走

私。

天相星:

吏人之命,衣食之星,男命服公職,女命做裁縫,成衣加工。天相亦可為自助餐,高級餐飲業,攝影服飾。

天梁星:

戊土,凡五行屬土之星,皆與政府機構的薪俸有關。天梁是大人星,可從事照顧人的工作,如高級單位,養老院,有執照的診所,中醫藥材等。他如紅歌星,或歌廳領班,舞廳大班,餐飲經理,高級幹部,皆屬天梁的事業。

七殺星:

七殺為肅殺之星,宜從事軍醫較有發展,從商不利,受雇於人比較安定。七殺是爬蟲 類,恐怖狀態者,如列車,台車,一長串的金屬連接在儀器的,具有殺傷力的東西,又如碼頭成排的船隻也是。考慮七殺的行業時不妨從這方面去設想。

破軍星:

為癸水,大海水。為破耗之星,引申為雜亂的地方,如市場,估物商,貨櫃車,雜貨

店。先破壞後建設的工作,如水電,拆船業,拆屋工作,推土機,怪手等。

破軍又為遠洋航運事業。天同,太陰,天相,破軍五行屬性同為水,惟破軍是鹹水,太陰是淡水,天同是自來水,天相是池水。判斷行業時,應就這些星的五行屬性加以區 分。如太陰,破軍同是行船人,但太陰是江河,近海,是漁人,破軍是遠洋貨輪,商船或遠洋漁業,太陰是化妝品,破軍不屬於化妝品。

左輔:

與方向盤有關的工作,如司機、司輪,或轉環性的工作。

右弼:

為傳令之星,熱心,圓融,從事承上啟下的中間人頗適當。

文昌:

文書、毛筆、禮品。可從事靠嘴交涉的工作等。

文曲:

代書、文具。口才有關的工作,如算命仙。

昌曲合論:

作者、攝影、公教、圖書、飲食業。

●論進財

什麼時候有財進之兆,進多少?這是誰都關心的事。我們幾乎可以肯定的說:每一個算命者隨時都在替自己推算如何進財,但又有幾人真正的給自己算準過?之所以算不準的原因,且讓我來作個剖析:

人事浩繁,絕非任何一則進財的理路,可以套入任何的命譜。每一個人的謀生的方法不同,收支情況各異,這是癥結所在。設營業所,門市生意,讓客人上門的,與經營外務推銷的,進財的路線就是有別。就拿在家開店的來說,有自己獨自經營的,有夫妻檔, 有兄弟檔,有父子檔,收銀的是我或是他,進財之兆各異,現金買賣與掛帳生意也各不同。

疾厄化祿入父母,可以是一則進財的公式,交友祿入兄弟也可以是一則進財的公式,那麼論斷時當如何取捨?除了這二則公式之外,是不是還有其他的法則,答案是:當然 有。

疾厄宮是官祿的田宅,是我生財的地方,如公司,工廠,辦公室,營業所等,我設場 屋,讓客人上門的生意。疾厄化祿入父母是進財之兆,那麼是以本盤為用,還是上一級盤化給下一級盤用,或下一級盤化給上一級盤有腦嘎,這其間各路高人都是各說各話, 莫衷一是。我們實不必捲入舌戰筆伐的漩渦,徒增困擾,且讓我們一起來探討那最可靠的經驗之談。

(圖 03)某造經營補習班,錢財由其妻經理出納。

大限在辰,大友在酉,干辛巨門化祿入本命,表這一個大限財運好。當流年走入丑宮,是本大限中最風光之一年。

問題探討:本盤子女宮辛巨門化祿入命,表賺取學

生的學費或靠晚輩,部屬賺錢。當本子成為大友時

,是為大友祿入本命,大友為大子的財帛,為學生的錢財,祿入命,表學生的錢我得到。流年在丑, 祿入的宮位成為流兄,兄弟是財帛的田宅,也是田

(圖 03)

宅的財帛,視為庫位,祿入流兄(流年的兄弟宮),叫入庫,表丑年大發利市,財運頗佳。從另一個角度來看,流年在丑,流夫在亥,祿入的宮位成為流夫的父母,父母是財帛的交友,交友宮有交易,接觸,接受的意思。本造由妻理財,祿入的宮位成為流年夫妻的父母,視為進財之兆。

一般而言,疾厄祿入父母進財之兆。因為疾厄是官祿的田宅,是生財的地方,父母則為財帛的交友的宮位。又祿入父母為進財,而本造非祿入父母,而是祿入兄弟,原因是本造財務由其妻經理,故以祿入兄弟為進財,兄弟為夫妻(配偶宮)的父母,這一層您可理會得到嗎?

就河洛紫微斗數來說,最難斷驗得部分,要屬進財與婚姻二項。

財,疾,官,田,其餘得宮位則稱為他宮(不屬於我的宮位)。他祿入我宮表給我,我

宮祿入他宮表我給人。

講財,祿權科忌都用。祿最管用,表源源不斷一筆接一筆,權是祿的餘氣,表一整票, 如上班族,一個月薪水袋。可想而知,言財要以祿最可愛。科只是「貴人」, 是我缺錢用的時候,適時的有人伸出援手,與其靠人救濟,不如自己會賺來得愉快。科也可能是一種低收入,很平順,過得去的現象。

父母為交友財,父母宮的天干化祿入命,表示我獲得朋友的錢財。

父母化祿入兄弟,兄弟為田宅的財帛,表朋友把錢送到我家來,在家開店的,這是一則進財的路線。

父母化祿入疾厄,是朋友把錢花在我身上,或我把賺來的錢花在身上,也可能是我把賺

來的錢放在身上。

父母化祿入田宅,田宅為財之庫,表收入的鈔票可以儲蓄起來。田宅為財之庫,兄弟也叫財之庫,一樣是財之庫,其實不一樣。祿入田宅,表收藏,祿入兄弟是收入的錢放在家裡做零星支出只用,是過路財神。田宅宮是財帛的疾厄,乃財之體,被視為庫,有收藏之意,用會計學的概念來說,是提存不用的公積金。兄弟宮是財帛的田宅,也是田宅的財帛,我們把田宅當家庭,那麼兄弟是田宅的財帛,不就是我家裡的錢嗎。

河洛派用四化斷契機。 蔡宗師及其門人--- 九紫結蘭,講「天人合一「之說,是一種三級跳的飛法,以大限為媒介,上應本命下應流年,年化給命用,月化給限用,為天人合一。高人徐靜觀先生講陰陽合而數生,是下一級盤化回去給上一級盤用。蔡氏徐氏的功力皆在我之上,我學兩氏的打你個西,天人合一,陰陽合而數生兩者都用,另方面我發明「同步斷訣「,是從原命盤的干化出一顆祿忌,一路追蹤限,年,月,故我的論命方式,恆沒有一定的模式,但求快速,精準。學算命,最要緊的要有邏輯推理的頭 腦,還要有靈氣。所謂「靈氣「,有如常語說的「心有靈犀一點通「的意味。命理服務時,往往來者所提的問題並非完完全全可以在命盤上找到答案,卻靠著一點靈通在幾分之一秒的瞬間,綜合出一個絕對正確的答案,這就是要有靈氣的原因。

言歸正傳,命,兄,夫,子,財,疾。。。。。。等十二宮,各可為本宮,論宮所化出的祿權科忌,在應本宮的吉凶晦吝,這一點是河洛紫微斗數最重要的一環,設命宮(財帛的氣數位)化祿權科三吉入子田線,子田線為財帛的父疾線,父疾線又稱為文書線, 主光明,好運,昇華,晉陞。財之官化三吉入財之父疾線,表錢財方面「貴人現「。可以很順暢。若財之官三吉不入財之父疾線,而忌入則凶。尤其是命宮(財之官)忌入子女(財帛的父母)沖田宅(財帛的疾厄),我們可以肯定的說, 這個人一生艮錢財無緣,只宜上班,求財不如求名,魚與熊掌之能捨其一。

再假設:命忌入父疾線(原命盤上)。也就是財帛的官祿化忌入財帛的兄友線,兄友線又叫成就線,忌入這一線,表示此人一生錢財沒有成就。一樣還是走求名的路線要來得聰明,上班較安定。

這一段剖析,是我獨到的領悟,是曠古的大發現,誠為河洛紫微斗數最高層次的理則,務請再三琢磨,這一層理通了,其餘十二宮的晦吝亦可依次理則類推運用。為學之道貴在明白道理,做學問能夠達到融會貫通的階段,運用之妙自可存乎一心。

前節借某老師之命造論進財之兆乙節,茲再以該造設譬論生財的觀念:

錢怎樣賺來的,看誰化祿給我,換句話說,何宮化祿財帛,就表示錢從哪來。錢怎麼賺來,看何宮化祿入財帛,與前節祿入兄弟,祿入父母為進財之兆,似有矛盾,其實不 然,這是二碼事。進財之兆是看到什麼時候有進帳,這一點講用什麼方式戰前,乃謀生的方法,這一點要劃分清楚。

(圖 04)那一宮化祿入財帛,表錢怎麼賺來,本造財帛無主星,就看其藏氣的地方(財藏氣的地方就是命宮)。財帛藏氣的地方坐巨門,誰使巨門化祿

,子女宮辛使巨門化祿。化祿來的宮位為子女,表

錢財子女給我,但一般青壯年人賺錢養育子女有之

,子女給我錢財事實為不可能,子女祿入命應解為生育子女而後賺錢的機運漸開。另方面也表示生財的方式可以招收學徒幫忙賺取,或訓練業務代表替我生財,總結一句話,賺晚輩的「利頭」。

(圖 04)

當大限行抵辰宮,本命的子女宮變成大限的交友宮,就成為交友(大限)祿入命(本盤),表此大限十年財運頗佳。流年走入丑宮,祿入的宮位成為流田的財帛,表這一年很風光,家裡的生活費用很富足。有特說明的是祿入兄弟(田之財)是過路財神。祿入田宅比較可能儲蓄起來,或購置房地產。

(圖 05)流年入寅宮,祿入的宮位成為流夫,財運似不若丑宮那麼好,惟上天有好生之德,且看流年德交友化祿入本命的田宅,祿入的宮位且是大田的財帛(大兄),故展望一年財運仍是不錯。若要進一層瞭解那幾個月較好,那麼以卯宮做定點(化祿的宮位)。當流月入卯、辰、未、申、亥、子, 是財運比較看好的月份。又鬥君所在的宮干,化祿入流年的命、兄、財、田等,同時也表示進財之兆

。但有一個大前提千萬要斟酌,既是祿不可犯忌,

祿被忌沖為吉處藏凶。吉處藏凶的解說是「看看美

景已在望,又成空」。好比收割的前夕偏遇颱風。

(圖 05)

●論陞遷

陞遷最重要的二個宮位,一是父母,另一是官祿。本盤的官祿化祿入父母,此人一生前途光明。學生時代功課好模範學生,領獎學金,公費生,權入是認真努力功課好,科入則是「生平無大志,只求六十分「,考試的時候同學會幫忙,或老師送分數,蓋其「科著貴人也「,忌免談。三吉入父母宮故佳,但化忌若同入本宮或對宮衝破,也是無濟於事。行運看大官化三吉有無入本父,有,則此限十年「有光明,運途好「。若流官再祿入大父這一年一定升了。人事之浩繁,陞遷的斷法不只局限於一則,上述不過是斷法之一種而已。

官祿化祿入父母主晉陞,若父母無主星,或是主星不四化看疾厄,祿入疾厄視同入父母,惟祿入疾厄照父母較虛,直入父母較實。而在行政官署任職者,以祿入父母最管

用,若為公營事業機構,則以祿入兄弟或入交友較有利。父疾為文書線主晉陞,兄友為成就線,表提拔。晉陞與提拔不盡相同,晉陞如登梯,步步高陞,提拔是一夜成名,套一句四柱推命的名詞來說,叫「異路出仕「,如姜子牙發跡與河濱。

●陞遷(續論)

(圖 06)大命化權入本命或本官,流年或流官行至

照地主陞遷,如化祿更驗,表生官又加薪。

設某造陽巨坐命在寅,大限行抵巳宮,干辛使太陽化權入本命,當流年入辰位,流年在申,是為入命之對宮,這一年有陞遷的跡象,或流年入申也表陞遷,但要審大限管轄的十年,其流年或流官,何者先行進入之年優先考慮。

(圖 06)

●外銷的看法

外銷看遷移宮與夫妻宮,以遷移做本宮,夫妻成為遷移的官祿。要先審這兩宮的星情。星情的資料坊間售書說的頗為詳盡,在此不多贅述,僅就河洛四化的部分加以說明。

流年的夫妻宮化三吉入大限的父疾線,表今年與人簽約順利。設如祿入父母,表七分天成三分努力就可以成事,權入努力多少成就就多少,科過得去,沒有馬發,忌入有文書上的麻煩,不可與人簽約。三吉入命財官三合方(大限的)現實格調高。外銷「利頭

「如何,賺不賺錢,看流年父母化祿有無入大限盤的命,兄,財,田, 有則吉,忌沖這

些宮位則凶。

沖遷移今年外銷不好。沖子女今年沒有訂單。

※失業倒店請參閱同步斷訣。

●論合夥

先審交友宮,視其星情是否吉利。再以交友的官祿(子女宮)去化三吉,若祿權科入我父疾線,兄友線,表可以合夥,如子女化忌入兄友線,父疾線,合夥萬不可行。忌入父疾線有文書上的麻煩,忌入兄友線,不能成事。子女宮化三吉入命財官三合方,也可以合夥。忌不一定是凶,忌入官沖官,表衝動事業顯像吉利。忌具有粘性,有時候要把它當結合看。例如子女忌入官祿,表交友的事業與我的事業結合在一起。

父母是文書宮,生年干忌入或官祿宮忌入,一生文書是非多,不宜與人合夥,跟互助

會,與人作保都不可以,好心絕對沒有好報。

父母化權入命宮,表示命造本人出技術股,大限,流年四化要兼參。合夥人數看交友宮的五行局,水局二人,木局三人,金局四人,土局五人,火局六人。股份有限公司乃大眾事業,不以合夥論。

資金額看父母宮(交友財)。

營業項目以財帛的祿權科忌入我命,兄,財,疾,官,田,視其所著之星性斷行業,其

法與前述斷行業同推。

●論選舉

大限的官祿宮,其干所化出之祿權科入本命父母疾厄這一線,二宮任何一宮都算,表示這一個大限「功名」有望,是黨提名的,可以當選。切記這一個理則,父疾線又叫文書線,與功名有關,是陞遷,晉陞,昇華,是按部就班得來的,例如公務人員靠考績升 等。他如讀書,考試,或與公務機關接洽,如申請專利,申請移民都很順利。

大官化祿入父母,與權入科入各有等差,祿入父母是高票當選,輕鬆得來。權入要努 力,當選沒問題,科入是拜託父老兄弟賜給「同情」的一票。「科」叫貴人,是求助於人,而人家給予同情,很隨和,好商量。忌入不宜,沒有希望。

流官也要考慮,競選的這一年,流官化祿權科有沒有入大限的父疾線,有則更可以確

定,穩當選。但絕不能犯忌沖。

「黨外」以官祿化祿權科入兄友線,忌入免談。

●論出國

遷移(泛指命限)化祿入寅申巳亥四馬之地,表出國深造,忌入是出國工作。遷移化祿入子午卯酉桃花地為出國觀光。

遷移化祿入辰戌丑未是拿綠卡,移民國外。那一年出去看大限化忌之沖宮,當流年走到

這一年出國。簡捷的說:大遷沖流年表出國之年。又三合派的看法是利用星情,當流年入寅申巳亥動星(機月同梁殺破狼,太陽)會天馬主出國,小限同論。

●考試與智商

昌曲入命,賦文上說:不讀詩書也可人,原意是即使沒讀多少書,但給人的感覺也是頗有學問。通常我的解釋與原意略有出入:「也可人」的上面是「不讀詩書」, 表腦子很好,能舉一反三,聞一知十,說話很好聽,但學習態度並不積極。說話喜歡套用古人的詩詞,給人的感覺很可愛,那是第一印象,真正和他相處久了,將會發現不很實在,根基膚淺。昌曲夾命遺傳的基因很不錯,聰明。但真正有內涵的是昌曲魁鉞入疾厄。昌曲入命或夾命,給人的感覺好比中午的太陽,真是「金壁輝煌 」,但日漸西斜,越往後就越不怎麼樣了。昌曲魁鉞入疾厄,好比上午的太陽,和他相處久,越覺其明亮照人。這是看智商高低的方法。當然其他的星情也要考慮。

昌曲入田宅是家裡書很多,卻不愛讀書。

本官化祿入父母是 書念的很好,很輕鬆。權入是認真而後功課好,科入是「生平無大

志,但求六十分」,考試的時候「眼明手快」,同學打「派司」。忌入功課很菜。

智商高低,功課好壞,要考慮昌曲魁鉞與官祿之祿權科是否入父疾線與兄友線。

本官四化不入父母(無主星或主星不四化)看疾厄,入父母才華較外露,入疾厄較深 藏。不入父疾看兄友。為什麼看智商要涉及父疾,兄友,命宮這些個宮位?父母又稱相貌宮,是父親的宮位,與遺傳基因有關,奴僕是父母藏氣地方,命宮是意識生命,精神生命,疾厄是軀體,本能的生命,兄弟是我的軀體(疾厄)藏氣的地方。因此與智商高低,功課優劣有關的宮位,也包括有:命,兄,疾,友,父等五宮位。以上的敘述「絕對準 」。

早年我服務教育界,從逢甲學院到新埔國小,從台肥公司高幹訓練班,到國小課業輔導,學生階層有兒童,青少年,中年人,且本身前後參加高普考十八年,可謂是「考棍」。所以我想以我的閱歷來分析這一層,可說是世界級的「最高標準」。

坊間多產作家的套路,永遠讓人收集不完。

他一面摸索一面爬格子,說穿了恐怕連作者本人都沒有搞通的作品,我們費時費力的去研究,不就是和作者一起玩「迷宮」嗎?

我研究命理二是載,有四位老師,多年來手機的命理書長達六公尺,秘本四大箱。因此我有這樣的感想:不要太相信什麼高人秘本,學算命好比學書法,如果想要盡快學好書法,一三五找張老師補習,二四六找章老師補習,今天臨摹張的字體,明天臨摹章的字體,長此以往,永遠也不可能有自己的筆風。學書法只稍補上一期三個月,知道怎麼落筆,拉筆,收筆也就可以了,隨後自己要不斷的苦戀,用力日久自然可以自成一家。學算命也是這樣,從師只是一種啟蒙,重要的是自己要勤快的去幫人算命,多利用流日流時去求證每一時空所發生的事象,努力日久自然有一套自己的法則。台北有一位文人, 他的學生中有人前後跟他補了四年多,像這樣自己不去創作,一昧的「填鴨「老師的東西,學得再久我想也是「冬烘「一個。

我有一位師友,壬戌唸經商失敗,窮極無聊找周老師算命八次,很佩服其功力,後來以臨淵羨魚,不如退而結網得心的買書自己研究。癸亥年舉債跑路,隨時害怕撞上債主,真是草木皆兵,連睡覺都在捏掌盤,以辨吉凶。就這樣「困而知之」,到甲子年,論年資不足兩年,初次和我會上,切磋的結果功力竟然比我高。這說明了語氣死命地去拼 裝,去填鴨別人的東西,不如認真地去求證,去明白道理要來得實際。

●跑三點半,借錢

十二宮分為八方(卦):子宮坎卦正北方,午宮離卦正南方,卯宮震卦正東方,酉宮兌

卦正西方,未申坤卦西北方,辰巳巽卦東南方,戌亥乾卦西北方。

流日化科所落得宮位就是貴人方,試想該方有那些朋友會是貴人。

流日得財帛化權入流日,沒有意義。講財要用化祿,無祿用科,無科用魁鉞(以流日干

遁之)。

祿是情是錢。設交友祿入命,表朋友對我有情,向朋友張羅三點半,借錢很樂觀。祿入命,財,田皆可用。命宮是財帛藏氣的地方,(財之第九宮)田宅為財帛的疾厄,以財為本宮,田宅為財帛的第六位,依一六共宗的理則,故祿入財,祿入田應同視。

●票據官司

昌曲是證書星,設官祿干為辛或巳,使文昌化忌或文曲化忌,易有文書是非,尤其昌曲在疾厄化忌沖父母更驗。

人事浩繁,論斷的法則可以有多端,重要的是每一

個觀念須融會貫通,運用之妙自可存乎一心。

(圖 07)官祿化忌沖父母較多麻煩,流年的父母沖

大限的父母也表示這一年會有文書的問題。他如流

(圖 07)

年的父母宮化忌入大限的父母沖大疾,大疾且為流田,這種情況會因官司而坐牢。

廉貞是囚星,出現在父疾線官司是必然的,若沖田宅,表人不在家--坐牢。

●標會

財帛化祿權科入父疾兄友跟會有利,忌入表凶,不可來會。

●討錢

父母(交友財)化忌入遷移沖命,討不到。父母化忌入命--分期討回不順;祿入--

順利;科入--好言商量可討到;權入--惡臉相向,不一定可以討得到。

●天地人三盤四化的軌道

孔夫子說:「有同道的朋友,從很遠的地方來和我一起學習,這不是一件很快樂的事嗎?」方外人公開「同步斷訣」,心意和孔夫子一樣,初不以盈利為目的,只是希望借此認識幾位「肯說」的朋友,切磋斗數,如此而已。

對紫微斗數我有一項突破性的發現,那就是過去一般言「忌」都說:「坐忌不好,沖宮

更凶。」但我的發現是--最凶的宮位除忌之沖宮外,另有一個更凶的宮位,那就是

「沖宮的交友」。依「一六共宗」的理則,一是命宮,六是疾厄。疾厄宮受沖,表身體壞了,身體壞了,命還能存活嗎?故凡命,財,官之宮干化忌,其沖宮我們都要把它常當第六宮來看,再尋其第一宮,最凶的宮位就是這裡所謂的「第一宮」。換句話說:一顆忌星至少有三個倒霉的宮位,(1)坐忌的宮位(2)忌沖的宮位(3)沖宮的交友。

請參閱右圖:(圖 08)

設命宮化忌入官祿,那麼(1)行限入官祿的時候

,叫坐忌,表事業方面是非較多而已,(2)行入夫妻,表夫妻不合, 或聚少離多,(3)只有行限入田宅(沖宮的交友),表會倒店,事業。原因是沖宮成為大限的疾厄,疾厄是身體,身體受沖, 命難保,所以沖宮的交友,才是最凶的宮位。

(圖 08)

為期對這一個觀念能夠更為深入、明暢,我們再舉一例:

(圖 09)

(1)順行運,大限入田宅位,表居家生活是非較多而已,(2)逆行 運入子女位(沖宮),表 子女問題多,或為桃花的問題而煩惱。(3)只有順行運,大限入福德位,這才是最凶的宮位,失業。什麼都不順,很累的一個大限。

過去,方外人 在院校講「時間與動作」,近十數年在補習班 講「考前猜題」,「如何用最少的時間成就最多」,是我的專長。

目前幾乎所有的命相家都在「飛四化」,飛的很「熱」,不外是以大限為媒介,去上應本命,下應流年,流年用,流年復化回去給本名盤用,叫「天人合一」,這種天地人盤的理則是正確的。「同步決斷」只在尋求一種更快更捷更利落的論斷方法,以利節省時間。

天地人三盤四化的軌道,請見下圖解:

天 命 天

地 限

人 年 一

大限上應本命,下應流年

「沖宮的交友」是最凶的宮位,這是方外人曠古大發現。有待說明的是:人 類的「思路」往往會「同步」。例如二年前,我 為了授課的需要,設計了一個 「起五行局」的掌訣,一年後,很意外的發現了陳怡魁的「五行局」掌訣,竟和我的方法「不謀而

合」,這不就是人類的「思路」往往會「同步」的一個最好說明。

我們學算命的有一個「通病」,那就是自己有「獨見創獲」捨不得說出去,卻又西挖晚哪宮多多吸取他人的東西。對此,我有一個建議:由於人類思路會同步,你想的出來 的,別人一樣想的出來,所以「秘而不宜」實在沒有意義。有發明就把它說出去,誰先說誰就是「祖師」,這不是很好嗎?

化忌與財官的關係:

「財」是養命之緣,命盤以財帛宮為中心,若以財帛為本宮,那麼命宮是財帛的官祿,故命宮化出的「忌」,為主錢財,主那一個大限以後開始發財。命宮是財帛的氣數位,命宮化出之忌,導致事業失敗,必與錢財有關。

命宮化出之忌,導致事業破敗,一般的情況是自己資金短缺,靠借貸創業,結果好比滾雪球般。越滾越大票,入不敷出,周轉不靈。

官祿宮,是命宮的氣數位,故由官祿化出之「忌」,通常用來看「運道」,是一種人為因素。官祿如果忌入子女沖田宅,倒霉事必與「田宅」有關,官祿如果忌入命沖遷移,倒霉事必與遷移有關,官祿如果忌入兄弟沖交友,倒霉事必與「交友」有關,如好朋友調戲自己老婆等。

為什麼說「官祿化忌」是人為因素?因為「命宮」是「我」,我是人,官祿是我的氣數位,故官祿化忌導致事業失敗,必是「人為因素」。一般的情況是自己估計錯誤,或個性問題而導致失敗。

財帛是官祿的官祿,財帛是官祿的氣數位,故財帛化出之忌在應事業。通常由財帛化出之忌導致事業破敗,是因為事業出了差錯,例如出現強勁的競爭對手,訂單問題,或營業部主任離職也帶走客戶等情況。

一顆「忌」 星威力的大小:

實例一:(圖 10)(圖 11)

命宮化忌入官祿,表對任何事都必須親自處理才放

心,也就是說對「事「認真到底。 丁 友 庚 財

太 天

忌入官祿,沖夫妻,夫妻是「死亡點」。

為什麼夫妻事死亡點? 我們知道「財」是養命之源,「田宅」是財帛的疾厄,同時也被認為是財之庫,以一六共宗的理則,六破一亡。設本造順行至福德位,沖宮成為大限的財帛,表賺不到錢。行限「田宅」位, 這一限會倒店,失業。那一年「

倒」,情況如何,現在我們用「同步斷訣」,一一的來加以說明。

(圖 10)

官祿是我的事業,疾厄是官祿的田宅,表工作的地方,如店面,工廠,辦公室等。疾厄宮也是我的身體,我的身體受沖,我命是難保了。

那麼我們要看三四〜四三這一限所統計十年是從什麼宮位開始,如果三十四歲從子宮開始,那麼流年進入丑位,如果是合夥事業,這一年是要分家了。因為本命的沖宮,成為流年的子女宮,子女宮是「合夥宮」。流年進入寅宮,沖宮成為流年的財帛位,這一年錢財必然受損很大。流年走入卯位,與大限重疊,這一年會倒店失業。

流年入辰「坐忌」 ,這一年所做的決定會給日後帶來一次倒店厄運。流年入巳,沖宮成為流年的「交友」,沖交友表示沒搞頭,青黃不接。流年入午沖宮成為流官,這一年事業敗定了,流年入未沖宮成流田,田宅是財之庫,這一年沒錢,要走路了。

一顆忌星有多方面影響:忌入官表事業不好做,是非多。沖夫妻,夫妻緣薄。沖兄弟的兄弟,表兄弟有人與配偶感情不很融洽。

沖夫妻:夫妻是父母的子女,父母的子女就是我的

兄弟,也表示不能得到兄弟物質上的恩惠。

(圖 11)

沖夫妻:夫妻是福德的財帛,表為嗜好損財。

沖夫妻:夫妻是田宅的疾厄,表這人沒有自己的房子,住家是租來的,且搬來搬去,住

家都沒有廚房,夫妻廚房位沖就沒有。

沖夫妻:夫妻是田宅的疾厄,田宅是財之庫,也表示不能有儲蓄

一顆忌星所激起的漪漣會涉及十二宮,會產生多少吉凶晦吝,可以一步一步的審查下去。什麼時間開始賺錢,福禍榮枯都在命盤裡。

實例二:(圖 12)(圖 13)

甲申年生人,八月卯時生。

官祿宮 看「運途」, 官祿 沖「田宅」表倒霉的事必與田宅有關,例如兄弟分財產的糾紛,或與他人有土地侵佔的糾紛等。

命忌入疾厄沖父母,表損財,損在什麼地方看化祿入什麼宮位。祿是「情」,本命造化祿入子女, 子女是桃花線,子女宮是福德的疾厄,故損財與享受色情有關。

財帛宮丙廉貞化忌入官祿,表借貸投資。

(圖 12)

大限在田宅,大限己武曲祿入本財,且本財丙天同化祿入大官(財祿入官表投資事

業),看來這個大限會賺錢。

但財帛化忌入官祿沖夫妻,沖宮成為大疾,疾厄受沖命難保,故上述這個大限會賺錢乙節,已完全被這一個忌沖疾厄破壞無遺。

本限行田宅位,所管轄的十年,從午宮起順行,到四十四歲入卯位止。

下面我們一年一年的來分析:

三十五歲流年在午,沖宮成為流田的疾厄,田宅是財之庫,流田的疾厄受沖,表這一年財庫有問題。

三十六歲流年入未,沖宮成為流福的疾厄,福德是夫妻的事業,這一年恐怕要貧賤夫妻

百事哀了。

三十七歲流年在申,沖宮是父母的疾厄,父母是交

友財,是文書宮,會因賺錢事與人有文書上的麻煩。

三十八流年與大限重疊,沖宮在疾厄,疾厄是官祿的田宅,是我生財的地方。今生財的地方受沖,表會倒店,或工作青黃不接,或結束部分分公司的業務。

三十九歲,流年入本官,是大限的父母(文書宮)

,文書宮有囚星(廉貞),流官丙使廉貞化忌, 表這一年仍有文書上的麻煩。

四十歲,流年入亥,沖宮成交友,表沒搞頭,工作青黃不接。

甲申

(圖 13)

四十一歲流年入子位,沖宮成為流官,事業恐怕要出現強勁的競爭對手,或重要幹部的

離職而影響公司作業。

四十二歲沖宮成流田,田宅為財庫,財庫受沖會倒店,失業,沖田宅也表示人不在家-

-坐牢。

本造甲申年八,二十九卯時生,男命。(圖 14)

四十二歲,流年的父母宮(文書宮)丙使廉貞化忌沖流年田宅,(八月十九日)流月在辰,流日在戌,這一天被法院判刑五月通知入獄--侵佔土地案。

己 兄

(44)

(43)

(42)

(41)

(40)

(圖 14)

方外人的 「同步斷訣」是利用本命 盤的命宮忌來斷「財運」。官祿宮的忌來斷「運途」。

財帛宮的忌來看「事業」。

財運也罷,運途也罷,事業也罷,無非都是在講「賺錢」。

下面我們再舉一則命例來加以說明:(圖 15)

戊年二月卯時生人,男命。

命宮在子,巨門坐守。命宮干甲,使太陽化忌入官祿,沖夫妻。夫妻為死亡點,表會倒店失業,常常換工作。

沖夫妻,就以夫妻為第六位,依一六共宗的理則, 去尋其第一位,第一位為田宅宮,田宅是財庫,財庫的疾厄受沖表破庫。凡命,財,官的忌沖夫妻,

丁 友 庚 財

太 天

(圖 15)

一律以倒店的格局論不會錯,這方面我們已做過很多的統計,其可靠性是絕對的。命宮干甲使太陽化忌入官祿,沖夫妻。

命宮為財帛的官祿,這種倒店失業的格局,與錢有關。最好上班。倒店的原因通常是吃

高利貸,滾利息,長期入不敷出,以債養債,越滾越不可收拾,最後免不了被迫收攤。

男命戊年生,走順行運,第一限是成長階段,

第二限是學習階段--從略。(圖 16)(圖 17)

第三限入福德,是創業階段,命宮忌的沖宮(夫妻宮)成為本限的財帛宮,財帛宮受沖,這十年大限也就不怎麼樣了。行限入田宅位,沖宮成大疾,這種情況通常是十年間一直會是一籌莫展,再怎麼努力也是白忙一陣。

下面我們且就本限所管的十年,逐年的加以分析:

三十四歲,流年在大限的財帛位,這一年所表現的都是

(圖 16)

與鈔票有關,錢的腦筋動的很勤。沖宮成為流年的兄弟位,兄弟是田宅的財帛,就是生

活費用,田宅的財帛受沖,表生活費會沒著落,經常寅吃卯糧,有時還會斷炊呢。三十五歲流年與本命重疊,力量加倍。

沖宮在流年夫妻位,表夫妻緣淡薄(聚少離多的意思)。忌星入宮為流年交友的兄弟

(床位),表示有桃花介入。忌星入官祿位,表事業衝動,這一年較勤勞認真。沖宮在流年田宅的疾厄,以疾厄的第六位,依一六共宗的理則,第六位破,直接損及第一位,故這一年意味著財庫有損,破財不免,更談不上會有儲蓄。

三十六歲流年入丑,沖宮成為流年福德的疾厄,福德是夫妻的事業,表夫妻不很融洽,

肇端與桃花有關,因忌星入流年的子田線。注:子田為桃花線,忌入子田,表有桃花。

三十七歲流年入寅宮,流年的福德坐命干忌,命干

沖流年的財帛,沖宮的交友為流年的父母(交友財

),上情宗論,這一年財運很菜,夫妻時起勃裕, 只因為缺少麵包的愛情,不免多怨言。

三十八歲流年入卯位,與大限重疊,好壞力量加倍。命宮忌之沖宮在流年的疾厄宮,疾厄為官祿的田宅, 是生財的地方(公司,工廠,店面,辦公室等), 不可沖, 沖則失業倒店。據命造本人描述,這一年整整一年沒有做生意,一直到年底,好友同情捐資 十萬,重起爐灶,未幾全泡湯了。上述事項,完全

(圖 17)

符合方外人的曠古發明--最凶的宮位是沖宮的交友宮。凡限年進入本名盤的命、財、官的「忌沖的交友」就是失業倒店的格局--絕對準。唯有例外者,倘該限大官化忌曜入本命父疾線,表有光明,當可解。

三十九歲那年入辰,坐忌。這一顆從命宮化來的忌,我稱它為癡情忌。命宮干化出的 忌,其所落宮位,表示命造本身把情完完全全投入這一個宮位,終其一生,癡心在那, 故命干忌叫癡情忌。本造三十九歲流年坐命干忌,而這個宮位為本命的官祿宮,官祿宮坐命干忌,表此人癡情於事業。當大限或流年行抵官祿位,那種對事業的癡情也就在這一年(或限)表露無疑,也就是對事業極度的認真。

官祿不怕忌星入,忌入官祿表衝動,沖則發。這一年命造投資一所全自動設備的外銷工廠,原想此後機器就是滾滾財源。但做歸做命歸命,四十歲流年入巳,美匪建交影響外銷中斷,觀望了一年(沖交友表沒搞頭),到四十一歲流年入午,沖流官,表衝動事業。

四十二歲流年入未,沖田宅(財庫)支票拒絕往來。四十三沖流年的福德(來財的地方),再也張羅不到鈔票,只好出外賺錢,還清債款二百多萬,只一年功夫,真是奇跡!

說到這裡,您對方外人的「同步斷訣」是否已有一些概念。為期讓您盡快的深入,我

們再來做一點加強說明:

上面我們談過,「一顆忌」至少會波及「三個倒霉的宮位」--(1)坐忌(2)沖宮(3)

沖宮的交友。那麼這三個倒霉的宮位,要考慮是處在大限的什麼宮位,會產生什麼跡

象。「同步斷訣」的竅門,就是這麼簡單。

一竅通,竅竅通。不要太相信什麼秘笈,套書。近年方外人傳授命理混得一點虛名,說穿了無他--肯放而已。

如果您還差那麼一點通,我們隨時歡迎您蒞捨切磋。

有關如何看進財,看婚姻,看桃花,一樣可利用「同步決斷」快捷利落得把它描出 來。我想文字的敘述,總不如面授來的容易接受。因此,上述進財,婚姻,桃花等,台

端若有興趣,請來電 035-231882 找曾老師,我們非常願意安排時間,給您做詳盡的介紹。

紫微斗數同步斷訣

補述 よ级

自從同步斷訣的公開後,佳評如潮,用之者無不稱便。惟台中陳健男。頭份陳兄輝華,求證後有感不驗者,弟就此做一申述--原來該資料為期介紹方便,征頭征尾只述及命財官之忌,其餘祿權科三吉曜及諸星情,迄未兼參,故有出入者當是原因。

例 如 :(圖 18)

命宮干化忌入官祿沖夫妻,當大限行抵田宅位,

沖宮成為大疾,表此限上班族會失業,「頭家人」

會倒店。惟該限大官若化吉曜入本命父母

(文書宮),主光明,沒有文書的麻煩。因此失業

,倒店之凶兆應有所補救之效用,是須詳加合參者,又命宮干化忌之沖宮,成為流財或流田之年為應驗 之年,倘該年之流官若化吉曜入大父,也是有解厄 之效,論斷時實有兼參之必要。

(圖 18)

紫微斗數擂台

〜河洛紫微斗數歸元〜

【開門見山】---(擂台第一階段 1 〜 5 集•河洛紫微斗數 歸元。)

十二宮皆可為本宮,各宮之第九位(官祿)所化之祿權科忌,再應本宮之吉凶晦吝, 入他宮沒有效用,入三合方不過看格局高低,在階級社會管用,在平等社會沒有意義。官祿之四化曜入本宮之父疾線與名有關,入兄友線與利有關。他宮之化曜入我方(注 一)乃對待問題。即他來成就我什麼?損我什麼?同理,我宮之化曜入他宮,表我損他什麼?益他什麼?本命與行限之間亦依此類推。此即河洛紫微斗數究竟之道,能明白個中道理,秘笈可以藏著名山。

注一:講財官,命, 兄,財,疾,官,田為「我方「,其餘宮位皆屬他宮。

【歸元賦】---

歸元乃佛家語:歸於真如之意。做學問,開始要博覽,最後貴能專精。前此一年間,各家秘笈我們研究了不少,但要緊的是理氣要通。「河洛紫微斗數歸元「所擔當的使 命,將為通理氣從事點傳播工作。

【本義】---

希望名成利就乃人類正常的心理,但謀事在人,成事在天。「天」是什麼?命也。若沒有命,再怎麼努力,也屬徒然。一個人妻財子祿如何,從本命盤上便可一覽無遺。絕對的,何以見得?

天體諸星球在磨蕩之間,便會產生一個定數--每隔 24 小時有一個晨昏,每隔 365 日分歷四季,哈雷每隔 76 年再來一次,人稟天地之氣而生,故亦橫有定數,很難改變。故佛家講:安心受報。鼓勵人們看破。因此真正的達者,必是知命之人。

那麼如何利用命盤來認識自己:

從命宮起一,逆數疾厄為六,是為一六共宗,再逆數官祿為九,是氣數位,其干所化之祿權科忌,再應本宮之吉凶晦吝。設官祿化祿入父母,可以確定此人一生前途光明,青雲直上,求名得名。若化祿不入父母而忌星入疾厄來沖父母(文書宮),必然一生命途多阻。官祿宮之化曜星入父疾線與功名有關,品格的昇華,地位的提升,職位的晉 陞。父疾線表團隊生活之命另服從,如官祿化祿入父母,表能夠服膺團隊律令,考績優

等,在學可為好學生,在職可為好科員,一般任職行政機構者居多。

兄友線又叫成就線。官祿化祿入兄友宮,其成就都表現在財經方面,在公營事業機構任職者居多。官祿化吉曜入兄弟線,是個人的成就,與入父疾線為服膺在團隊中,以顯其地位之崇高者有別。吉曜入父疾線是循規蹈矩。入兄友線是才華特異,較有可能一夕成名。父疾線主名,兄友線主利,這一點務請先予識別。

其次我們以同樣的理則套入十二宮,審斷一個人,究其一生在哪方面的成就最大是很簡

易的事。

十二宮各可以為本宮。若以財帛為本宮,命宮為其氣數位,故命宮所化之祿權科忌,再應財帛之吉凶晦吝。命宮化曜入子田線,子田為財帛的父疾線,表可以有財名,與人錢財往來平順無風險,不會有財務糾紛。命宮化祿權科入父疾線,父疾線為財帛的兄友 線,兄友線主利,顯示命造在銀錢方面頗有成就。

十二宮的十二宮,一四四訣要純熟,論命時始可運用自如。茲就前述子田線為財之父疾,父疾線為財之兄友乙節,繪圖示之:(圖 19)

以符號(箭頭)表由某宮化曜入某宮之意。

(圖 19)

論事業,就以官祿當本宮,財帛宮即成為官祿的氣數位。故財帛宮所化之祿權科忌,在應官祿之吉凶晦吝。(圖 20)

設財帛化祿入交友或兄弟,那麼兄友這一線是官祿

的父疾線,父疾線與名有關,故財帛化吉曜入此線

,表事業名氣頗佳。為祿權科各有等差,祿是得來毫不費工夫,權是打拼,科是差強人意。設三吉不入而忌入,則適得其反。若祿入犯忌沖一般都說祿逢衝破,但有關祿逢衝破的界說,又是如何,則沒有下文,這一點讓我來解說絕對正確。我打方外人的名稱作字號,必屬佛道中人,佛道中人有不妄語的戒律,我想您可以信得過。祿逢衝破是所做的努力看看就要有收穫的時候,美景又成空,好比收割的前夕偏遇暴風。祿忌同宮以雙忌論,為什麼?祿

交友 疾厄 財 帛

官祿

田宅

父母

命宮

兄弟

(圖 19)

屬金,忌屬水,金來生水越生越多,故以雙忌論。祿忌對宮與祿忌同宮都不好,之所以不好,是不但沒有收穫且要賠上血本,蒙受雙重的損失。自始不做只是沒賺,也不會損失。做了不賺又賠本錢,是不但金錢損失時間也浪費了,故祿忌同宮或對宮實在要不 得。

十二宮有十二天干,每一干都少不了會化出一祿一忌,如此祿忌同宮,祿忌對宮衝破的機會很多,看來似乎很可怕,其實同一宮的干所化的祿忌相遇於對宮或同宮,或一九位祿忌相逢才算,不相干的宮位之化曜成對宮或同宮,只能當閒神看。坊間售書有四祿同宮,相會時如何損益之說是不正確的。

財帛化祿入子田線,子田為官之兄友,兄友主利表成就。祿入固然好,但其三合方的忌不可來犯。三合方又稱為一五九宮,彼此之間必為一九位之關係

,這一點不能不審究清楚。(圖 20)

從上面的敘述裡,我們知道,一則命造其一生最大

的成就,是表現在命宮(人格的昇華),或官祿宮

(事 業的騰達), 或財帛 宮(財富的積聚) 便可一目瞭然。但命好也要運助,那麼命和運之間如何損益,以後將做詳細的介紹再次暫略。

財帛

官祿

子女

田宅

命宮

(圖 20)

除命財官,何者為命造最得意,何者最不得志,可以絲毫不差的觀察出來以外,也可以把同樣的理則套入其他各宮,審其優劣。如兄弟為母親宮,要瞭解母親的才華成就如何,可以兄弟為本宮,田宅即成兄弟的官祿,也就是母親宮藏氣的地方,其干之化曜再決定母親之優缺點。看母親以兄弟為本宮, 命遷線即成為母親宮的父疾線,田宅為其藏氣的地方。田宅化忌入命宮,既是母親宮的官祿化忌入母親宮的父母宮,父母宮為文書宮,表母親一輩子是非麻煩一大堆。忌入遷移沖命,同論,表母親不怎麼樣,教育程度不高,沒有社會地位。反之,若田宅化祿入命遷線,表母親自幼接受良好的教育,頗有榮譽。(圖 21)

遷移

田宅

命宮 (母親) 兄弟

(圖 21)

田宅若化忌入夫妻沖官祿,為母親藏氣的地方化忌入其兄友線,也已說明了命造母親在事業上沒有任何成就,只是很平凡的家庭主婦罷了。田宅化祿入夫官線,是為入兄友的兄友線,表母親在事業上頗有成就。吉曜入父疾線主光明,入兄友線表能幹。

看配偶的好壞,以夫妻當本宮,福德為夫妻的事業

。福德化吉曜入兄友線,本命兄友為夫妻之父疾線

,化吉入表配偶有榮譽智能佳。福德化吉曜入子田線,子田為夫妻的兄友線,兄友線主成就,忌星入表事業有成。反之,若福德化忌入兄友,子田,皆表不利配偶。論子女有沒有出息,以子女當本宮,父母宮為子女的官祿。父母化祿入夫妻,是為祿入子女的父母(文書宮),表子女聰明,智慧,模範生,讀書很輕鬆,考前五分鐘衝刺一下。成績即很好,日後在公教機構青雲直上,光耀門楣。父母化權入夫妻,表子女認真成績不錯。權是一份耕耘一份收穫,祿是福氣天成,得來較不費功夫。可是過得去有貴人幫助。(圖 22)

交 友

祿

夫妻

福德 命宮 兄弟

(圖 22)

父母化吉曜入財福線,財福是子女的兄友線,兄友主利,表子女在財經方面頗有表現。同理父母化忌入夫官線,表子女懵懂,入財福線主子女事業無成

,「賺吃人」而已。(圖 23)(圖 24)

任何十二宮的官祿,皆為該宮藏氣的地方,這一個

宮位又叫氣數位,其干之化曜在應本宮之吉凶晦吝

,是河洛紫微斗數最重要的一環。我之所以再三重申此觀念,並非有意填塞篇幅,而是祈望能夠協助您快速的加深印象。書讀一遍只能產生瞭解,不能達到記憶,必須重複學習,才能達到記憶的效果。一再重申意在幫助記憶。我這樣苦口婆心,大概很像「老太婆」。

兄弟為疾厄的官祿,其干之化曜在應疾厄之吉凶。兄弟宮也是母親宮,是疾厄藏氣的地方,與遺傳, 健康,壽元有關。這一節,日後在「疾厄論「裡做專題介紹。本論中不多贅述。

(圖 23)

福德 父母

(圖 24)

遷移是活動空間,人際,社會。每一則命造,遷移宮之星情, 納音,乃至其官祿(夫妻宮)之化曜所落宮位不同,故每一個人與外界之接觸恆沒有一定的模式。

遷移的官祿(夫妻宮)化吉曜入本命的父疾線, 本命的父疾線也是遷移的父疾線,夫妻的宮干化祿權科入這一線,表此人並非泛泛之輩,出門在外令人刮目相看,即使不當官也是近貴之人。「近貴

」是四柱推命常用的名詞,喻有社會地位之人。

(圖 25)

(圖 25)

夫妻祿入兄友。本命兄友也是遷移的兄友。祿入兄

友表在外事業有成,可以做貿易賺取外匯。

設夫妻化忌入父疾,兄友,主在外發展不利,不可

搞外銷。(圖 028)

子女宮又稱為合夥宮,為交友的官祿,其干所化之吉曜入命遷線,表結交的朋友循規蹈矩,有身份地位可以與之合夥。

子女化忌入命遷線,不可與人合夥,來會,作保。

若子女化忌入夫官線,夫官為交友的兄友,忌入這

(圖 26)

線,表所交的朋友無非都是低層社會之人,反過來說子女的忌不入命遷夫官這二線,而化吉曜入夫官線,表結交的朋友在財經方面很有成就。對自己的事業發展頗有助力。可以做股東生意。

田宅是家,是房地產,財之庫。田宅的官祿(疾厄)化吉曜入夫官,夫官為田宅的父疾,吉曜入此線表家世清白,家族在社會上之地位崇高。不會有房地產之糾紛。(圖 27)

(圖 27)

疾厄化曜入財福線,財福為田宅的兄友線,表一家人走財經路線者居多,也主家族在財經方面頗有成就。

福德是「阿公」位, 遷移為其藏氣的地方。 福德與遷移,這二宮也用來看老運。福德又為來財的地方, 也是嗜好宮。這裡我們把「歸元」的理則用於福德,看「阿公」當較合理,用於他項比較沒有意義。(圖 28)

(圖 28)

遷移化祿權科入子田線,表祖德流芳。

遷移化吉曜入父疾線(福德的兄友線),表祖業茂盛。

父母又叫相貌宮,是看老爹的宮位,看遺傳基因的宮位。交友為其藏氣的地方。看不明症可利用交友的宮干之化曜來追蹤。若用來看命造之父親是何許人,一樣可以比照上述的法則類推運用。

本周次我們到此告一段落。下周接下來敘述我宮與他方,他宮與我方之間的對待問題。(圖 29)

(圖 29)

今日(七五年四月二十六日週六)彰化張師兄來信,從所詢的問題看來,非等閒之輩

也。方外惶恐,怕要「踢到鐵板」了。

張師兄說,讀了您的「財官斷訣」和「紫微斗數擂台」,仍有許多不懂的地方。

答:任何一種新的學問的吸收,或專門技術的獲得,都必須經過一段較長時間的努力,而後能夠融會貫通,這是人類學習過程中的正常現象。所謂「較長時間的努力」,無非是要建立「智識背景」,尤其專門智識的學問。例如專有名詞及獨具觀念等的認識,勢必耗費時日。同理研究某一專家學者的學術思想,仍然需要經過一段時日的摸索,而後可以與之共鳴,那是很自然的事。暫時性的不懂沒有關係,讓我們一起來努力。

【問題 1 】: 天干是否一律以原是命盤為準(含限,年,月,日,時)?

【答】:正宗的河洛紫微斗數,由命限年月日時一路往下推,天干一律不變。原因是人類

呱呱墜地的那一剎那,在地球表面的某一坐標,亦即某一經度上,與天體諸星球的割

切,產生了一則命造的命質命能(本名盤)。再從此一命質命能導引出一條拋物線(行限盤 — 限年月日時盤)。原命盤看定數,行限盤看應徵,無不盡在其中,故天干恆不變其理自明。我發明的「同步斷訣」也是根據這一項理念而求證出來的。試想一個大限管十年,而流年宮位有十二,流年每繞一圈與大限切割的角度永遠不同,流月與年盤切割的角度恆亦不同,每日與時盤切割的角度也不同。換句話說:一個人自出生的一刻起, 至到入死,活盤永遠不會重疊。好比 X 子在碾米機裡回流,每繞行一圈回到原點,其時空切割的角度絕對不會相同,其理一致, 唯有「日」會重疊,每月有二十九或三十

日,一,十三,二十五日會在同一宮位與月盤的角度重疊。二,十四,二十六重

疊。。。。。。那麼流日繞行流月兩圈半,同樣的事情一個月裡不就要重複發生兩次到三次?如果不是,那麼事項應於哪一圈?那一天這是不傳之秘,讓我來說分曉,日後您要轉授他人可以,但記得「索紅包」,我們不在布道,沒有義務講免費,這是學算命的不成文法,很合理,但不要獅子大開口,亂要錢會授業。

至於各家眾說紛紜,天干怎麼變,以前我也被這問題困擾了好一陣子,經再三統計求 證,後來放棄了。我學紫微斗數整十年,包括南北派,河洛,也既是星情三合派與四化飛星派。學紫斗以前對陰陽五行與易,已有相當的涉獵,以我的學經歷來肯定「天幹不變」之說,我想值得采擇。

時下有人以宗師自詡,卻又不能韜光養晦,至於對這一門學術似懂非懂,卻胡亂「文

抄」,發表文章誤人父兄,我想這樣「假亂真」,將來回去,羅王的臉色恐怕很好看。

我的文曲星在疾厄被自化忌出,天梁在福德,生年干,命宮干,氣數位不見壬,天梁不化祿(天梁化祿為白賊七),所以我從來說話很實在,不便佞,不胡說,若說過謊,也只是兒時在媽媽的荷包裡偷錢吃零嘴不認帳。再說「立言」因為三不朽,但若以訛傳 訛,徒貽笑大方事小,成為歷史罪人恐難赦。方外對此很謹慎,故每一立論,務必要求沒有誤差。

上面一大堆「裹腳布」似在賣關子。接下來還是把流日的看法做個交待:看流日要先審命造之生日,是生於月旬中的那一旬。例如事故將發生在這一個月,但應在那一天,就以最接近生日的這一圈為事故發生時。這一點姜子牙也不會,若姜老會的話,就不至於叫武吉到山洞裡避難四十九天。這是「愛說笑」,其實避四十九天另有道理存在。若大家有興趣,日後再做介紹。

【問題 2 】: 「財官斷訣」中之出 國,以遷移「命限」化祿入寅申巳亥,表出 國工作(注一):入子午卯酉表出國觀光,入辰戌丑未表移民國外。那麼每一個人,每一個大限總會化祿入十二宮之一,都表會出國,顯然於理不合,應該有個出國的充分必要條件吧。您的理論應交待清楚「注二」。

注一:祿入寅申巳亥非工作,是深造。若為年輕人表出國讀書,中年人可能出國做產業

間諜,盜竊國外的機密技術,或索購新奇產品回國仿造等,都算是深造。

注二:「斷訣」顧名思義,是專講訣竅的東西,是給有相當功力的行家點睛,而不是初學者畫龍,致有交待不清之嫌,這一點請見諒。惟請師兄師姐若有問題,仍請盡量提 出,方外極願坦誠相告。

【答】:星情論格局,四化斷契機。論命 時先詳審格局何屬,南北派以三合定格局,河洛派看本宮對宮,例如機陰在寅申立命會天馬,這種命型動的很厲害,若本遷再祿入寅申巳亥更驗,設大遷再祿入子午卯酉,則此大限很可能跑單幫。為什麼說可能而不說絕對,論命觸機,客人有出國的動機來算命,才如是斷。再說祿是情,只是想而已,去不去可以自己決定,不是絕對的。忌具有粘性才是絕對。又如破軍在午會擎羊是馬頭帶箭格,賦文說「威震邊疆」,這種格局本就容易遠遊異域。待客論命時可從其遷移祿入的宮位,斷其出國時間的久暫,倘流年命宮有化忌入子女沖田宅,表今年外出是絕對

的,當流月越過沖宮是成行的時候。那一天走,要參本生日是幾號,推法比照上學「看

流日」的法則。

本命盤有出國的格局,也就是先有定數,大限再出現應數之象,且流年條件會齊,才算究竟。記得二十年前參加夏令營,徒步中橫,大禹嶺過後,山谷下有一「百齡居」, 據悉裡面住有人瑞一百多歲。她每天上山種紅薯,下山吃紅薯,就這樣過了一輩子從未離開那山谷。若在這種人的命盤上發現出國的徵兆,恐怕是翻過山頂到背坡的鄰家小住幾天吧。所以論斷時,從原盤上去瞭解其人活動空間的大小,看原盤命遷線的星情組 合。詳細請自行參閱賦文,賦文載於陳希夷著「紫微斗數全書」,該書為紫微斗數最原始的資料。

【問題 3】:「紫微斗數歸元」,是否用於原命盤來看各宮的得失?可否用於大限流年等。氣數位在應本宮的吉凶晦吝,官祿宮之宮干四化若不入本宮兄友父疾,該如何解析?可否舉例說明。

【答】:本題所問的情結,將在「歸元」中逐一的解析並詳加舉證,容後再述。惟紫斗有一大前提,務請牢記。任何一項觀念,不僅用於原盤,也適用於各局活盤,且要上下盤雙祿交流,以尋其跡象,斷其吉凶。官祿四化曜不入父疾兄友,表不好不壞,平常而

已,要見吉凶得參大限流年。

【問題 4 】:官祿四化有沒有涉及到自化的抵消作用?

【答】:有。任何十二宮的自化忌都有抵消作用,逢「祿出」是失去很甘心,沒有怨

言,。「權出」是爭到最後還是失去,「科出」是由他去,會看破,「忌出」是失去了

仍有麻煩。。

以上要感謝張師兄提供的問題。啟發了我們的智慧。也請諸師兄師姐提供更多的問題,

也期本資料 能若一部「攔江網」。

十二宮的對待關係:

設命宮化忌入官祿,沖夫妻,夫妻為子女的父母(文書宮),表子女很不怎麼樣,懵 懂,是非麻煩了無時,小時難養長大不聽話,子女不肯接受我的栽培,也可能是我不能成就子女,那麼二者之間如何取捨,須配合其他條件,說來話長,從略。

子女忌入疾厄沖父母(文書宮)表子女不乖,不聽話,不受管教,對我無助,子女讓我很灰心。這種話只能對五十許人講,年輕人子女尚小,好壞都還看不出來,說了只是徒增人家長的隱憂,無疑如同慢性謀殺。前年甲子歲有位陌生婦女很傷心的打電話給我,說老公今年三十歲,富貴堂算他只能活到四十歲,最後還補上一句「絕對的」。這是缺德,人家才三十,卻判人家只能再活十年,縱使命不該絕,也被他活活給折磨死。前年我邂逅徐靜觀

,他告訴我中和老師算命「準死人」,算準自己

什麼時候死,結果完全符合遺言。我認為壽元是定

(忌入)

疾厄

(忌入)

官祿

子女

(沖)

夫妻

(沖)

父母

命宮

(圖 30)

數中之不定數,祖先的公德以及自己的積陰,還有陽宅祖墳,在在都對自己的壽元產生影響力。我說周老師是給自己算死,因為他想劫數難逃,缺乏求生的意志,這才是最大的死因。因此,替人算命要積口德,以免受業。(圖 30)

昨天(週五),應台北一位自稱慕名者的邀請, 在國華飯店算了十幾張命,結果發現這十幾個人的命型頗為相似,這就是觸機的問題,今天會給那些人算命跟算命者的日盤有關,人間事真是「一切 都在定數中」。飯店的女服務生,很多是婚姻有波折者,設夫妻化忌入疾厄沖父母,為衝我文書宮, 只要有這一著,便可以肯定的說「你一結婚倒霉事就一大堆」,絕對錯不了。如果您日後斷驗不准, 不要沒有信心,再多求證幾則命例,相信我的理則必然能夠博得您會心的微笑。(圖 31)

(忌入)

疾厄

子女

(沖)

父母

命宮

(圖 31)

今天剛過中午,開始撰下周講義,戌時,鳥日林師兄來電,要我代批一則命造。

四四, 五,七子時男命。(圖 32)

問卜時間:丙寅,三,十八,戌時,

二十八歲結婚,三十歲離婚,殺破狼是開創的格局

,入夫妻表夫妻多開創,要不得。殺破狼入夫妻位

,一般婚姻不美滿,這是一項因素,夫妻會文曲, 表婚姻持續中會有第三者介入,明目張膽,不怕人家知道,是其二命宮天干壬使武曲(寡宿星)化 忌沖福德(夫妻的事業),為其三, 夫妻宮庚使 天同化忌沖父母(文書宮),這是最致命的一擊,

表一結婚倒霉事就發生。第三限入夫妻位,與宮干

庚相應,庚干開始工作,化忌星沖父母,表本限有

(圖 32)

文書上的麻煩,當流年入子位,沖宮成為流疾,為夫妻於我無緣--離婚。我的斷訣就是這麼簡單,但有人對我惡意攻擊,說我的河洛不可用,那是他家的事會准最要緊。

為了方便交待觀念,我講四化時通常很少介入星情,以避免學者閱讀困難。惟真正待客論時,千萬要重視性情,「星情斷吉凶,四化斷契機,卦位斷人事」,這是紫微斗三位一體的哲理,決不可偏廢。例如文昌證星入疾厄,辛干使之化忌沖父母(文書宮),為官頌是非,若天機入疾厄,戊干使之化忌沖父母(相貌宮),與血光有關等事。

今天是星期日,好像上天有意要成就我們。一對沮

喪的婆媳前來算一造女童的命,正好將我們的學理

再做一次肯定。七三,八,二十四卯時女命,問卜時間:丙寅三,十九酉時,出生普三月,因食用某牌問題奶粉而罹病癱瘓兼白癡。(圖 33)

父疾線會齊昌曲魁鉞,表遺傳基因優良,智商高。但兄弟宮(疾厄的氣數位) 已使文曲化忌入父疾線,竟將如此優異的格局全毀。可見三合派僅用星情斷吉凶實在不夠。紫斗論命要能臻於化境。最後一定要歸一河洛,還是萬古不移的規則,所以很多

(圖 33)

用星情三合論命多年的開館道友,最後還得前來繳費補習,更可見河洛紫微斗數的重要

了。

方才(七五,四,二十八週一下午二點二十分)台北洪老師振凱來電,他說:「你算命

很懶墮,只看誰化祿忌入父母來斷吉凶。」不錯,懶的可愛。

某造夫妻宮壬干化權入本命父疾線,表結婚後開始

有光明,會努力,科入官祿的父母,表妻是我事業 的貴人,忌入田宅沖財帛的父母,表對錢財沒有幫

助,跑三點半請老婆出馬,免談,更嚴重的是,為賺錢事接受老婆出的點子,勢必會白忙一陣,血本無歸。(圖 34)

其他十二宮彼此對待的關係可依此理則類推運用,

管用得很,可以推的相當細密。

(圖 34)

樹林陳師兄來信,給我們提供了一些很實際的問題。

【問題 5】:大官是否指大限的官祿?

【答】:為期方便敘述一般均將原命盤的十二宮加上「本」字,如本命,本官,本財,大限盤的十二宮加上「大」字,如大命(大限命除稱大命外,也稱大限),大財,大官, 流年盤的十二宮加上「流」字,如流命,流財,流官等。

【問題 6】:書中怎麼未提到小限,是否小限不重要?

【答】:紫微斗數有三合,河洛,奇門之分。三合 派用小限,河洛,奇門派不用小限。三合派重星情(共 108 顆),用以斷吉凶,三方看格局,有用小限不用流年者,有小限流年並用者,小限看跡象,流年斷實際。如血光之災,先要小限有其象,且流年成局, 才算條件究竟,確定會發生。又小限主精神,較抽像,故女命重小限,流年為實質的, 故男命重流年。河洛看本宮,對宮,若這一線天機會擎羊,或天相會擎羊,或出現鈴昌陀武的組合,表示有凶災的跡象,同時遷移忌入子田線或父疾線,才表示條件成立,必然會發生事故。現在走河洛路線的術家,很多以前學過三合派,習慣用三十幾顆星,除十四主星外,再加六吉六煞,祿存,紅鸞,天喜,孤辰,寡宿,天刑,天姚,陰煞破碎等。惟正宗的河洛僅只用十八顆(十四主星外加左右昌曲),事故之發生先在原盤看有沒有跡象(定數)然後大限又有,再考慮在哪一年,亦即看氣運,限看時空,年看破敗點。

諸君請不要困擾,殊途同歸,好比從台中上台北,可走「高速」,也可以跑「省道」,神經病高興走「中橫」到華蓮,再沿蘇花公路到蘭陽平原,再越北宜公路到台北,也一樣可以到,這是同樣的道理。

平常,我不但講紫微斗呱呱叫,連台灣地理也這麼熟,許多朋友和我相識久了,都讚美我「好像一座圖書館「。當然,學算命是學國師之學,國師如果不「博」,伴君如伴 虎,腦袋會搬家。因此,我有一個建議,算命要高,單是研究命理是不夠的,邵康節之所以為高,因為他知識淵博,您懂這個道理吧。

【問題 7】:您在書中曾提到父母為文書宮,但我到書局看過一本書,說文書宮是第二

大限的位子,因此使我很納悶。。。。。。

【答】:之所以有 「第二限為文書宮」之說是這樣子,父母宮又稱相貌宮,也是疾厄的遷移,河洛把本宮與遷移的星情加起來看,父疾線是和遺傳基因有關的宮位,此限會吉(昌曲魁鉞)為智商高,若且官祿宮化吉曜(祿權科)入,表此人光明磊落不做懵懂事,忌星入則腦子雖好,但容易作奸犯科,或人雖聰明但運途很差。父疾線若星情組合不好,表智力平平,惟化吉曜入表憨厚,忌星入則迷迷糊糊。所以父疾線惟文書線之本位是可以肯定的。至於逆行運,第二限入兄友,稱這一線為「文書線」那是假借,並無不可。兄弟為母親宮,為疾厄藏氣的地方,交友為相貌宮藏氣的地方,故兄友這一線亦與遺傳有關,可用來看一個人的智商,因此其與父疾線同為看智力的宮位,其理一致。故兄友線亦視同文書線並無不可。再者,第一限看命遷,為幼年期,好壞是父母的事, 我們不妨回憶一下小時候,不是什麼事都「媽媽說」,「老實說」,顯然這是一個完全被動的時期。第二限是自我學習的階段,故第二限不管入父疾線或兄友線,只要此限星情組合好,四化再幫忙,大官化吉曜入父疾線,必然精進。所以為什麼有些人念小學當模範生,到國中的時候吸強力膠,即所謂「小時了了大未必佳」。相反的有些人童年不怎麼樣,到少年期很拼。

第二限為自我學習的階段,對一個人一生的發展最具影響力,最具決定性,孔夫子不是說「我十五歲開始立志向學」,終成為「萬世師表」,所以第二限為文書線不無道理,父疾線確為文書線也不矛盾。

【問題 8】:一九位之祿忌相逢為凶,在此請教的是,一九位是否以順時針來算?如果化

祿入兄友線,化忌入父疾線,是否也算雙忌?

【答】:一九是以命宮當一,逆時針方向數到官祿為九,九為氣數位,為命宮藏氣的地方,在決定命宮之吉凶晦吝。十二宮皆可為本宮,亦各有其第九宮(氣數位),化曜以定其本宮之吉凶。

祿入兄友,忌入父疾是兩碼事,不以雙忌論。祿入兄弟表示走財經路線,事業很有成 就,忌入父疾為文書,是非一大堆,相形之下可能生意做的很好,但常常收到「空頭 票」,或事業很有成就,卻常常和人家打官司。祿入兄友忌入父疾,在選擇行業時,最好不要有附帶文件的工作。例如汽機車商,車子賣給人家,還要替客戶辦執照,或代書業,經紀人也不可,經常需要與公務機構接洽辦手續的業務不可經營。最宜從事和客戶說妥了就干,只做口頭承諾就交易,不必定和約的工作。反過來說,若祿入父母,忌入兄友,最好上班,或代書,經紀,貿易等純服務的工作,不可投資搞生產事業。

【問題 9 】:化 忌不忌如何解釋?

【答】:命好壞不是 絕對的,而是相對的。例如命宮在子午線,卯時或酉時生人,昌曲入父疾線,腦子是一溜的,空劫在財富線,一輩子跟錢財無緣, 賺再多也「過路財神」。但另方面這種人生活品 質很高,經常出入大酒店,交遊盡多中上階層人士

,生活水準之高不亞於巨萬富豪。所以什麼叫做好

,要看從什麼角度去衡量。同理化忌不忌,化祿又何常一定是好。打個比方:天機智慧,化祿腦子靈光,但空中樓閣不切實際,想的比做的還多,則是

「成事不足,敗事有餘」。天機化忌,腦子「 脫

線,脫線」,喜鑽牛角尖,但會是發明家。又如命

命 文文曲昌 地地劫空

地地劫空 文文曲昌

(圖 35)

化祿入子女,表疼兒子祿照田宅「會顧家」,但另一方面,子田為桃花線,命祿入子田為好色,可能會「爬牆」,所以什麼叫做好色,實在費解。宇宙間的萬事萬物,無不都有對待存在,如陰陽、奇偶、黑白、是非、勝負、男女等,一有對待就沒有絕對的好 壞。(圖 35)

(圖 36) (圖 37)

另一種「化忌不忌」之說:如寅卯五行屬木,忌屬水,忌入寅卯位,為水生木,水生木則忌水洩氣,洩氣則不足為慮,故不忌,若化忌入巳午,水火相剋,有制衡的作用,入申酉金來生水,越生越多,故不宜,忌入亥子水鄉比旺又以雙忌論。入未戌燥土可制水。入辰丑濕土會發水源故忌入不宜。又如命忌入官,表對事業執著,認真,另方面忌入官,官為外儲的配偶,官為交友的兄弟,兄弟為床位,表我跑到朋友的床上去,試想自家不睡跑到人家的床上去,不就是對方賃屋與我同居嗎?(圖 36)(圖 37)

●原盤與行限的交織

命為財帛之氣數位,其化曜在決定錢財之得失,財帛為官祿之氣數位,其化曜在決定其事業之成敗,官祿為命宮之氣數位,其化曜在決定其人之榮辱。此不過就其最具影響力者擇要敘述,事實上命與財,財與官,官與命,其本宮與氣數位之化曜皆需兼參,以尋其糾纏點:一五九共為三方,故第五宮與本宮之間也會產生外力影響。不過為了方便論斷之快捷利落,通常我待客論命時,以命對財,如大限化給本財以審大限財運之得失, 財對官,如大財化給本官以覺大限事業之成敗,大官化給本命以定大限之榮辱,其法依舊以入父疾主光明,入兄友主成就,入三合方主格調高。

直到現在為止,我們所做的努力,僅只談到原盤之十二宮,各可由其第九宮之化曜來斷吉凶,例如官祿化吉曜入父疾線表平易晉陞,入兄友為被賞識首提拔,但者只是方便介紹,也只是說這種人先天具有好命格,至於他是否可以青雲直上,行限與本命之間的損益影響頗巨。例如本官化祿入本父,主光明,那麼表現在第一大限,國小階段書念的 好,很得師長的喜愛是不會錯的,惟若第二三限,連連大官都化忌入父疾線,表「光明失」,是命好運不好也不濟事。相反的,例如有很多人在其命式中,本官根本就沒有化曜星入父疾兄友,而其人又成就了大事業又如何解?孟子說:「一個有大擔當的人,少壯時荷包裡常鬧空城,吃穿沒有著落,不管作甚麼

事總是不能稱心如意,這樣反能夠激勵他的志節,

堅忍他的耐力,增長他所欠缺的本領。」動盪時代

中的人,其命式頗多原盤很菜,而行限卻很幫忙而

成就一番事業者,以當今之世來說,頗不乏人,茲

舉一例說明之:

某院級首長命造:

民國九年(歲次庚申),九月寅時生人,男命,命

宮在申,紫微在子。(圖 38)

武相坐命在申會文昌,魁鉞入兄友線,表頭腦優秀

,從事財經工作者。本官化祿入權科不入本命父疾兄友線,表先天運勢平平,忌入田宅沖子女,子女為財帛的父母,對財運產生外力的影響,會有財物上的麻煩。

財帛宮,庚使父母宮的太陽化祿,對本命的父母產生外力的影響--有好處。忌入兄弟沖交友(官之父母),對官祿宮產生直接的衝擊力,不可自設場屋營業,上班較不忌,惟因事業帶來的風波仍不可避免。(圖 39)

戊使

(圖 38)

(圖 39)

命化祿入財帛,祿是情,表對鈔票很感興趣,忌入父母沖疾厄,忌入父母為基層工作者,沖疾厄,疾厄為財兄弟,沖則沒有成就,或成而後破,需詳參行限。(圖 40)

甲 命

化祿入財帛

使

太陽化忌

沖財之 兄弟

42-51

(圖 40)

若從星情,及原盤之命,財,官的化曜看來,本造為書香人家子弟,優生,智慧。先天的背景並不優厚,其成就乃時勢造英雄(行限幫忙。夫妻宮壬使天梁化祿入父母,表他的成就配偶很得力。生年干庚使父母宮的太陽化祿,為與生據來的走行政,文

教路線,且前程似錦。上面把本造原盤底優劣的兩面,逐項的做了剖析,再總結一句

話:「成就有,但坎坷不免。」接著再就行限逐一的加以探討:

陽男走順行運,第二限入文書宮,與學習有關,坐生年祿,表有光明。生年四化叫「天垂象」,天所賦予的意思,原盤四化入大限也叫「垂象」,用本地話來解:為「命中登載」「氣運」,即定數之意。那麼生年干庚使太陽化祿入父母,同時命宮干甲又使太陽化忌入同宮,是不是祿忌同宮以雙忌論?非也。命忌入父格調低,大多是上班族,當一輩子僱員,永遠無法升任職員,離職沒有退休金,只能領公保那一類的。生年祿與命宮忌同纏,情況就不一樣了。命干忌好比繭,年干祿好比天意,天蠶變「會飛天」,此祿有化解彼忌的功能。所謂化解,不是抵消,而是拼出來。

第二限,大官己使天梁化科入本父,表求學的態度不很積極,「但求六十分」,考試時眼明手快, 同學再打個派司,不夠老師送點分數,尚稱順利,可以過關。命宮干甲化祿入大限的父疾線,情況就

不一樣了,雖然被動,但考前抱佛腳,抱的很踏實。

(圖 41)

(圖 41)

第三限 22 〜 31 ,走殺破狼運,主開創,奔波。命宮化祿入大遷,主出外有貴人,權入大官可掌權,大官戊使天機化忌入大父,唸書的機運不好--學生,天機為軸,化忌沖大疾,表身體不健康。大限

22 〜 31 為民國 30 念到 39 年間,這一段歲月在現代史上,為抗戰中期經剿匪到政府遷台之次年為止, 追隨蔣公戎馬倥總,在命盤上表露無遺,人間事一

切都在定數中。(圖 42) 使

第四限大官在卯,己干使本父的天梁化科,仕途可

靠人事關係獲得晉陞。

第五限大官在辰,庚干使本父的太陽化祿,官場得意。第六大限官在巳,辛干使本父的太陽化權,靠業績陞遷。第七限大官在午,壬干使本父的天梁化祿,又是官場得意。命好不如運好,命好也需運助

,這就是一個很好的例子。(圖 43)

(圖 42)

六限大官

七限大官

五限大官

庚 天太梁陽

父母

四限大官

62-71

52-61

42-51

32-41

(圖 43)

【問題 10 】:原盤與行限交織之時,在舉例中有時上下盤雙線交流,有時則僅依大限盤

作判斷,不知其間用法可有差別?

【答】:河洛紫微斗數是最近幾年才普受重視,目前尚在餛飩的階段,且任何一家的說法皆未臻成熟,沒有一個完整的體系,因此坊間所能夠搜的資料,無非都是一些片段的東西。我所做的努力,是希望給這一門學術開一條路,讓後來者好走,所以絕不藏私。別人教算命,還要學生發誓,我教算命學生不必發誓,我發誓:知無不言,言無不盡。但這只能是一點啟蒙的工作,其實我也不敢說我的東西絕對夠成熟,可不可用,還是要您自個兒認真的去給人家算命,以求得肯定,在另方面也可以有更多的發明。

原盤的四化,對大限是一種垂象,看氣運,一般的說法是看格局。設若命宮化曜祿權科入大限盤之三合方,表這個大限格局高,而且這一個大限的官祿化祿權科入本命的父疾兄友,為錦上添花,整個大限的十年很風光。為什麼有時僅依大限盤左判斷?我們何妨先這樣作分類,原盤為我這一生,限盤為我這十年,年盤為我這一年。因此,看大限 時,限盤化曜入限盤之十二宮要優先考慮,大限命化祿入什麼宮位,表示我這十年把心思放在什麼地方。舉個例來說:大限化祿入夫妻,表示這十年我很疼老婆,那麼夫妻在本命的福德位,福德是來財帛的地方,大限化祿入本福,表示此限我很關心賺錢事。

大限 化入原盤, 為「上應 本命 」, 為「 陰陽合而數生 」。所謂 「數生 」既是「應數」,也就是這步限將發生什麼事,所以化給命為斷「時空」,原因即在此。祿是情, 祿入福德(夫妻的事業)也表示對夫妻的關係非常在意,若老婆吵著要離婚「三聲無

奈」,也不願意蓋印章。大限上應本命也要下應流年,今流年入寅宮,為入本福,也是夫妻的宮位,那麼,上述的心態在這一年便表露無遺。同理看年,就以年去上應大限,下應流月,以詳今年將發生什麼事情,和應在那一天。以下是很重要的一項理則,務請牢記:「限化回去給命盤,年化回去給限盤,月化回去給年盤,日化回去給月盤,時化回去給日盤,都屬於陰陽合而生數,斷時空的明滅,表在什麼時間,什麼地方,發生了什麼事情,是吉是凶。」

【問題 11 】:對待關係為什麼僅看各宮干化在那一宮的父疾線來斷?

【答】:因時代不同,萬鍾粟金褸衣已不再為當代人希冀。現代人所追求的是存在價值,我能為社會人類造福多少?這是有懷抱的現代人們所著重的。官祿化祿入父母,表我能順利的完成學業,病通過國家考試,奉公守法,如是者必可造福閭裡國族。設我得命宮化祿入父母,父母為官祿的子女,為僱傭之人,我的部屬。祿是情,表示我對他有感

情,照顧他。父母也是交友財,命祿入父,表我關心他人的所得,表我把好處帶給朋

友。

什麼情況下我把好處帶給朋友?你幫我工作,我給你錢。所以祿入父母就照疾厄,疾厄為官祿的田宅,亦即我事業的場屋,是我生財的地方。因此命化祿入交友財,表我充實人家的荷包。人家生活過得去, 倉廩實而後知禮節,這時候必回顧我生財的地方(祿照疾厄),替我工作,幫我賺錢。命祿入父母為大企業家,政府首長的格局。我能造福群眾,就顯示我身價高,不是我賺錢多。有身價,是當代的知識人所共同的認知。我之所以再三的談到父疾兄友而少說三合方,乃是因為吉曜入三合方不過格調高,格調高就會官僚,封建,階級,必為時代所不容。祿入父疾兄友乃為社會中堅,本鐸也。

為期將本題的觀念交待清楚,茲再舉一例說明之: 某造,丙年生人,命宮在酉天府坐守,丁干使太陰化祿入交友的財帛,同時天同化權入交友,天機化科入交友的事業,祿權科全入交友的三方,表示對朋友有求必應,讓朋友覺得很有面子(格調高), 但是對於朋友的名譽成就不一定很有幫助,因化吉曜不入交友之父疾兄友之故。(圖 44)

(圖 44)

如果其人命造是命宮丁干化忌入夫妻的官祿的父母,沖夫妻的兄弟,表示這個人不能提升配偶事業上的名譽,不能給配偶帶來事業上的幸運,並且也可能因為他所出的點子而使配偶蒙受事業上的損失。如果沖夫妻的兄弟,表對配偶成就無助,縱使他對配偶的事業熱心輔助,但是,到最後配偶的事業還是一場空。這就是我一再的強調:「對待關 係,可僅看各宮的宮干化在哪一宮的父疾兄友線以為斷」的理由所在。如果祿權科入交友的三合方,乃赤裸裸的獻給朋友,不拒絕也不會有保留,是最好的上班族。祿權科入交友的父疾兄友是啟發朋友,表能成就朋友,相形之下自不免有層次上的差別。其他六親的對待關係可以此類推。

【問題 12 】:十二宮的含義以那一本書論的最好?兄弟宮為什麼是床位?

【答】:關於各宮的含義,資料隨封附寄,該資料

為十二宮入十二支的解說。至於十二宮的一四四訣

,要屬「洛陽易源獨步四化紫微斗數飛星步天通會一四四訣」整理的最有系統,全書 252 頁,書店沒有出售,若您有意收藏請向金林公司洽購。紫微斗數中的陽宅學,以田宅為房舍,子女宮為對面的環境。甲子歲仲春,同道張兄帶來一張命盤,大惑不解的問:這個人在過去很是風光,可是最近滿腦子想死,把棺材都買回來了。晚間回家時告訴其妻:

「今天我穿布鞋回來,這樣才不會吵到你」,言下

之意,竟好像他已不在人間了。隨後躺在刨木機上

陰破煞軍

︵流田

甲子年

(圖 45)

,按下開關想自殺。現在從命盤上推敲:流年化曜入子女,為桃花,子女為田宅的遷 移,既是指對面的環境,破軍為老舊的房子,周圍雜亂,陰煞在子女,表示他出門活見鬼。綜合研判為女鬼纏身,可用」娶神主」或化冥紙錢來化解。同道張兄說:「真

神」,他們去問太子爺也是這麼說的。(圖 45)

現在回答「兄弟為什麼是床位」?田宅的田宅(遷移宮)為臥室,兄弟可說是臥室的交

友。是夫妻交誼的地方,故為床位。

去年甲子年時,徐靜觀介紹一個少年來算命,我發現他的流年兄弟有天姚,變告訴他 說:「怎麼搞的年一過就變的這麼懶散,老是把衛生紙往床底下丟。」那青年咧著嘴直傻笑。流年的兄弟會天姚,天姚是廁所,可引申為衛生紙。如果原盤或大限盤的兄弟會天姚,表示他的臥室是套房。又如我的兄弟宮坐廉貪,五行屬木,甲為造化之始,可以引申為書籍教材,故我的床下常年都放置著講義教材。

【問題 13 】:如果上下盤雙線交流,是否命對限,限對年…。或限盤化給原盤,年盤也

化給原盤?

【答】:有關交流這方面的問題,前次我們已經述及,現在不妨再多作一點點加強。上級

盤化給次一級盤,既命對限,限對年,年對月,月對日,日對時等,上化給下都是主看

「氣運」,下級盤化給上一級用時,是指時對日,日對月,月對年,年對限,限對命,為

斷時空見吉凶之用。較詳細的部分等大原則都提過了,可依實例深入探討。

【問題 14 】:盤在四化交錯中,若有祿科忌同宮,或祿權忌同宮等,那麼該如何判斷其

結果之好壞?若再逢自化是否該宮顯像即化為無?

【答】:祿科忌或祿權忌同宮,表好壞 都有, 也就是爬的越高跌的越慘。紫斗 108 顆星皆各有所司, 好比機器的所有配件,各有其功能,為集合所有的星情,便是一個整體的氣候,宮有宮的氣候。化曜祿權科忌一起進入同宮或對宮,三合方皆非好現象

,分散一點比較好。設如生年干化祿入財帛,表財源滾滾,權入官祿表事業可掌權,為主管人員,科入命聲譽好。如果祿權科入原命的三合方,第一限只是個小鬼,那些吉兆都還派不上用場,格調高頂多像個王子,自己還不能創作。二,三,四限的三合方可能就一直會不到,一直要等到第五限已是知

︵六限

︶ ︵七限

︶ ︵三限

︶ ︵五限

祿 ︶

五限

︶ 權 ︵四限

︵四限

︶ ︵三限

︵三限

︶ ︵二限

命宮 ︵二限

(圖 46)

命之年才又重逢,如是一曝十寒終非美事,祿權忌同宮或祿科忌同宮都是成敗浮沉,得不償失,但要考慮是集中在十二地支的什麼宮位,若在寅卯位化忌不忌當以吉論:「逢自化則化為無」,但不是自始化掉,而是得而復失。自化祿是失去很甘心,權出是爭到最後還是失去,科出是能夠看破,忌出是失去了還有麻煩。(圖 46)

例:甲廉貞化祿入兄弟,表我對母親兄弟岳父很多情,兄弟癸干貪狼自化忌出,表他們不願接受我的恩惠。也可以是我想把事業做的很大(兄弟為官祿的疾厄),但在怎麼做還是白忙一場。(圖 47)

(圖 47)

【問題 15 】:斷人婚姻何時該如何斷較迅速?有人說婚姻可選擇,而您又說是定數中之

定數,那表無可選擇。其間差矣在哪裡?

【答】:「婚姻如何斷」我的方法很多,因人事浩繁,不能單用一則公式套盡所有命型。至於「婚姻可選擇」沒錯,我是說「婚姻是定數中之不定數」,師兄想是連讀一番而遺漏了一個」不」字,而使全盤的意境改觀。有關婚姻與桃花,我可以說得天花亂墜,比慧心師姐,耀文師哥的婚姻論更精彩。詳情以後再聊。

【問題 16 】:職業判斷以財帛宮的四化來斷,以 入命兄財疾官田來斷,以忌祿權科為次

序,是否先以忌來看?若忌入則不看祿權科,若依此例,應以何種行業較適當?

【答】:祿是情, 為事業,忌是執著,為職業。事

、職業有別,如我以作畫為終身事業,我的職業是

水泥工,前者為嗜好,興趣,後者乃為生活而營走

,其理趣自是有別。本造財帛使破軍化祿入疾厄, 祿是情為喜好,高興的事情,即使餓肚子也甘之如飴。破軍的行業為先破壞後建設。巨門化權入命, 所言頗能折服人家,可為江湖郎中,跑單幫(沒有盈利登記的)。貪狼化忌入兄弟,貪狼好神仙術, 可為術士者流,惟忌入兄弟沖交友,恐青黃不接, 難賺吃,若為純興趣當不在此限。(圖 48)

(圖 48)

【問題 17 】:「同步斷訣」以命干忌產生三個不吉利的宮位-- 坐忌、沖宮、沖宮的交友。是否原盤之財帛,官祿之忌也同樣會產生三個不吉利的宮位?大限干是否也會產生三個不吉利的宮位?

【答】:嚴格說來,任何十二宮之化忌,不但會產生三個不吉利的宮位,其漣漪將波及四面八方,換句話說,任何一顆忌對十二宮皆具有影響力。縮小一點範圍來說,每干會產生三個凶宮(十二乘以三等於三十六),所以命沒有一則可算的。「人生是苦海」的情形,在一張命盤裡表露無遺。但是做命理服務時,若把三十六宮的凶兆逐一數落,不就等於「教唆自殺」嗎?所以真正的高人到最後都能看破,走入佛道空無的路線,不算自己的命也不替人算命。如陳老師(希夷),皇帝想提拔他做官,結果他情願「觀白

雲」,就是很好的例子。

算命時若把一張命盤的三十六個凶宮都列入考慮,我想一則命算完後,恐怕要到龍發堂靜養幾天。我一向喜歡去繁就簡,尋求最具影響力的一點加以論斷,那些僅產生外力干預的部分一概不論。所以我說「沒有效用」的,無非是不忍讀者浪費心力而下之「殺 手」,這一點請原諒我對學術的不忠實。

命財官之忌皆能產生三個倒霉的宮位是正確的,「同步決斷」中也已提過。至於大限之化忌同樣會產生三個不吉利的宮位,其理一致。不過有一個大前提務必謹記:任何徵兆需本命先有定數,再去尋求應在什麼時候,若本命無此徵兆而大限盤忌沖流年盤,那僅如一片黃葉飄落,機器一個小小的漣漪,故不列入考慮,這就是所謂的去繁就簡。

【問題 18 】: 「卦位斷人事 」實際的意義是什麼?

【答】:命盤之十二宮分為八卦,每一卦代表方位與人、事、物,子午卯酉為四正位,子位坎卦(壬子癸)正北方,為中男;午位離卦(丙午丁)正南方,為中女;卯位震卦

(甲卯乙)正東方, 為長男;酉位兌卦(庚酉辛)正西方, 為少女。四隅分別是: 艮卦(丑艮寅)東北方, 為少男;坤卦(未坤申)西南方, 為母; 巽卦(辰巽巳) 東南方,為長女;乾卦(戌乾亥)西北方,為父。

例:生病找貴人方,即用大限的福德化科所入的卦位為貴人方。設如大限福德干為己, 使酉宮之天梁化科,酉為正西方,天梁是有執照的中醫診所,那麼看醫生就以住處為中心,向西邊去找中醫既是貴人,若打官司請律師,天相為雞婆星,以天相所坐的宮位立極,再尋其氣數化科所入的宮位為貴人方。律師是什麼德性看星情,性別長幼以卦位

斷,乾坤震巽較年長, 坎離艮兌較年少,此即「以卦位斷人事 」,乃屬於「奇門紫微斗數」之範疇,其理則是用以斷時空的喜忌,以利趨避。其詳情日後再做專章介紹。

【問題 19 】: 哪些宮位為「 他宮」?

【答】:我宮與他宮之分界,妻財子祿各自有別。論夫妻對待,命財疾為我宮,夫妻交友為他宮。命化祿入夫妻,為欣賞配偶的品格,祿入交友(夫妻的疾厄)為憐愛其體態。論子女與我之對待,原盤十二宮為我宮,以子女為本宮重起十二宮為他宮。夫妻、交

友、父母與我之對待關係,亦依此理則區分我宮與他宮。講財祿:命、財、官合成三方為我宮,財、田共為一六,命、疾共為一六,官、兄共為一六,故集合命、兄、財、 疾、官、田而成我宮,其餘為他宮,以詳我與外界之對待。

例:交友祿入命,表朋友很關心我。祿入兄弟,表對我的生活很照顧,,祿入財帛,為 關心我的收入,祿入官為照顧我的事業,祿入田表我家經常佳朋滿座。若父母(交友財)化祿入我宮--命、兄、財、疾、官、田,表廣招四方財,疾厄祿入父母,為設場屋以 盈利,所以存入銀行,或由配偶經濟出納,疾厄祿入兄,為所得照顧生活,祿入田,表 能有儲蓄或購置房地產。對一門新知識的吸收,剛開始時會產生迷惑,那是很正常的

事,好比初到一地,對環境陌生不免常迷路,這是一樣的道理,請勿氣餒。我是天生的好教練,過去從我學命理者,一般為三月有成,半年後反能啟發我的智慧。不久的將來可以預見你們也是我的老師。

【問題 20 】:我方與他宮在斷命上有何作用?講健康、命遷、子田時,那些宮位是

「我方」?

【答】: 講財官,講六親對待時,才分我宮他宮,其餘沒有必要。十二宮的十二宮一一四訣,就是最直接了當的隔分法。例如論桃花,以交友為本宮,重起十二宮,此十二宮即為他宮,原盤之十二宮即為我宮,其作用在於明白我給人家什麼,人家給我什麼。

【問題 21】:辛干使疾厄宮的文昌化忌為「官訟是非」,問何宮之辛干使之化忌為是?

【答】:任何十二宮之辛干使文昌化忌皆有麻煩,為權衡輕重,僅就導致與人纏訟或坐牢者加以判研,其餘論命時大可不必細加推論。例:文昌坐命,官祿宮為辛,使文昌化忌入命,則此人雖然聰明,但不通情達理,固執的人往往不知道自己固執,因此論斷其性格時告以「你不通情理,所以常有口舌是非」,是沒有必要的事。

例:某造子女宮辛使文昌化忌沖父母,其子女經常犯法,為父者不免經常跑分局,跑法院,跑少年輔育院。父母宮(子女的官祿)化忌入子女的父疾線

,也表子女沒有光明,常做懵懂事。(圖 49)

官祿所化之祿權科忌 ,可用來看」運途」,故官祿宮辛干化忌沖父母,一生不免官訟是非一大堆,這才是最要緊的。其他星曜化忌一樣不宜,惟以文昌文曲廉貞化忌最具凶性。

(圖 49)

例:民國四十年二月二十三日辰時生人,女命。 本造文昌在疾厄,官祿宮辛干使之化忌沖父母,表一生文書麻煩不免。夫妻的事業(福德宮)也是辛干,與官祿成隔角殺,力量加倍,表其官訟是非當

與婚姻有關。大限入丑宮,沖宮成為大限的兄弟(床位),表同床異夢。甲子流年走入沖宮為應驗之年--離婚。(圖 50)

(圖 50)

例:甲申年八月卯時生人,男命。

本造父母宮文昌自化忌,自化忌相當於」沖」的力量,表先有官訟是非的氣運存在。財帛丙使廉貞化忌沖夫妻(死亡點),當大限行抵田宅位, 沖宮成為大疾。依一六共宗的理則,疾厄受沖危及命宮,表此限有問題。乙丑流年原盤財帛宮成為流父

,為文書宮使囚星化忌沖流田,表人不在家,這一

年因房地產糾紛訴入獄。

文昌在疾厄化忌沖父母,這種官訟是非與人事有關

,文昌在兄弟化忌沖交友,交友為官祿的父母(文

命 文文曲昌

辛 父

(沖宮) 文昌

忌出

大限

35-44

廉貞

(圖 51)

書宮),這種官訟是非與事業有關。文昌在父母,化忌沖疾厄,疾厄為財帛之父母(文書宮),這種官訟是非與錢財有關。(圖 51)

【問題 22 】: 問疾病?

【答】:前述「歸元」之旨趣,在分析一個人終其一生是在人、財、事哪方面最具發展潛力?什麼時候最風光?什麼時候最低潮?如何趨避?其最大成就到什麼程度?若為軍公教,其職等何屬?若為私人財經企業,究為大中小企業之何階層?是領袖格?或是幕僚人才?是基層幹部或作業員?為發明家,傳播家或實行家?至於疾病,血光,壽元,婚姻,桃花,子息等,將另開專章討論。惟為變所問,茲疏陳一二於下:

原盤之十二宮,可用來影射全身之各部位,設命在

午,以後天八卦帶入十二宮,載九履一,左三右七

,二六為肩,六八為足,離卦輕清在上鼓為頭,坎卦重濁在下,故為生殖位,左三右七為腰腹,二四為胸肩手,六八為腰以下之雙足,故病情發生在什麼地方,可依卦位及星情來斷。(圖 52)

兄弟為疾厄之氣數位,其干之化曜在申一般可以明見之疾病,奴僕為父母(遺傳宮位)之氣數位, 其干之化曜在審不明症,惟二者之病情皆與壽元有關。所以為什麼許多針灸大夫,中醫師也旁涉紫微斗數論命法,原因實紫斗論命卻有其神妙之處。

(圖 52)

【問題 23 】:本宮之忌與氣數位之忌,二者誰的力量大?沖本宮與充氣數位何者厲害?

【答】:本宮之化忌比較不忌,氣數位之忌則凶。

例如命忌入夫官線是對事業執著,會衝刺,官忌入命遷線對工作生厭煩倦。

忌入同類宮位不忌。例如財為養命之源,命為財帛化氣的地方,故財忌入命,或命忌入財為同類不忌。官祿是我化氣的地方,事業要我去做,故命忌入官或關機入命,為同類不忌。他如大官忌入本官,或本官忌入大官,大疾忌入本疾,本疾忌入大疾,皆為同類化忌不忌,其餘十二宮類推。

生病看疾厄,兄弟定壽元,橋歸橋,路歸路,兩者互不相干。大疾之忌追忌沖流年或流疾,很厲害,要住院,兄弟化祿轉忌沖大限的命,夫,疾,田,生命有危險。其詳日後在「疾厄 論」裡再敘。

殷師兄問某女生命造,「父疾線會齊昌曲魁鉞,表遺傳基因優良,智商高,但兄弟宮

(疾厄的氣數位),己使文曲化忌入父疾線,竟將此優良的格局全毀」乙節,在此略疏管見:

與該女生同一時辰出生者,普天之下究有幾人不得而知,但並非這個時間出生的所有嬰孩都是同一命運:「癱瘓兼白癡」,乃不證之事實。像這樣該如何解釋?類此問題自古以來頗多議論,我認為沒有意義。

同一時辰者極多,惟出生當時在地球之某一坐標(經緯度),與出生地之地理環境,民俗風情,該一地區之群體命運,出生當時的氣溫,濕度有關,家族背景,父母之身心健康狀態,祖德,陰陽宅之個人之修持,也都深具影響力,故每個人都不一樣,算命都不准。

果真要把一則命造算準,除非前去命造家中小住一些時日,瞭解其家族之道德修養,以及該造之品格操守,乃於陽宅,祖墳一一列入考慮,論斷始可接近無誤。故前此所做的介紹,無非只是一項學理的探討,吾齊實不必斤斤計較於公式,規格之間。命理原就是玄學,王弼注」玄」字為」默默無有」,正是此意。

高雄慧明居士提供一些資料:癸年生,貪狼化忌在疾厄為先天阻礙不順,大限戊干使貪狼再化祿,表此星從此「不忌」。惟生年忌星出現在父疾線,要以大官的干使此星再化祿力量比較大。

生年祿入大限父母主光明,管不管用要兼參大官化忌有沒有入大限父疾線把它破壞。

論夫妻緣分,以原盤之夫妻宮化忌沖何宮而定,並非以福德去化。居士說的很對,我也沒有講錯。論夫妻對待以命宮之化曜,與夫妻宮之化曜去交錯,這是雙方面的問題,福德為夫妻的氣數位,其化曜在審配偶是何許人,這是單方面的事。

命例 1:40 年 2 月 7 日子時生人, 女命。(圖 53)

丙 友

24 歲結婚, 31 歲離婚。

本造命宮與夫妻宮成隔角煞,凶力加倍。

夫妻宮辛干化忌入疾厄,沖父母,表文書上的麻煩

與夫妻有關。

命宮辛干亦忌入疾厄沖父母,父母宮為夫妻的田宅

,女命最忌,表與配偶的家沒有緣分。辛文昌忌更

驗,為戶口除名之意。

文廉昌貞

(圖 53)

本造父疾線,除文昌為化忌星外,文曲與廉貞也是會化忌的星,要瞭解其文書麻煩從哪裡來,就看誰使父疾線的星曜化忌。交友丙使廉貞化忌入疾厄,表因朋友而惹來是非,財帛宮己使文曲化忌入父母沖疾厄,與夫妻之文昌忌,交友之廉貞忌成對宮,構成糾 纏,從而可知婚姻之破敗與財有關,與朋友之間的糾紛亦與財有關。

命例 2:民國 40 年 12 月 16 日丑時生人,男命。

(圖 052)

業建築。壬戌年倒一次,甲子年倒一次。官祿宮壬天梁化祿入命,表工作很多,做不完,武曲化忌入交友沖兄弟,為沒有成就。凡同一天干之祿忌分別入隔宮或分別入一六位,均為「相欠債」,表很忙碌,但辛苦得來全落入外人家。

命宮庚使天同化忌入官祿沖夫妻(死亡點),為容易倒店的格局,順行運走到田宅位,逆行運走到夫妻位,為應驗之限。

文破武曲軍曲 太陽

甲 遷 天府

乙 疾 太天陰機

丙 財

癸 友

文貪紫昌狼微

丁 子

壬 官

左輔

辛 田 巨門

25-34

戊 夫

庚 福 七廉

殺貞

辛 父 天

庚 命 右天

弼相

己 兄

(圖 54)

在html-css-js.com上使用最好的在线HTML,CSS和JS工具:编辑器,代码优化器和其他伟大的资源。