Tử vi

Can cung đại hạn

【飞星漫谈七】千变万化的飞盘宫干 – 大限宫干

七【依本命命干定大限宫干】会移动的宫干

当初写【飞星漫谈】时,只是想以趣味的形式闲话一下个人经验,给有兴趣研究「飞

Bạn đang xem: Can cung đại hạn

星紫微斗数」的人作为个参考,没料到郤引来大家对飞星紫微的兴趣,真是令人喜出

望外。我还以为没有人会对这种烦人的学说感到兴趣。

本来不想在「漫谈」说太多基本理论,因为可能会很闷。但是,我发觉我在【飞星漫

谈 二】和【飞星漫谈 五】提及活盘的应用,如果本身没有「飞星派」活盘的基本理论

根底,很容易会运用错误的。所以我一定要花一些篇幅来说一些基本东西,希望大家

不要介意。

在其余的章节中,我都一直在谈本命盘的飞化。因为本命宫干是固定的,一生都不会

改变的,所以不用烦恼宫干移动的问题。

大限的宫干也是利用本命宫干,例如命在壬午,阳女阴男时,第二个大限是向逆时针

方向走,也就是 13-22 辛已,这样第二个大限的命宫就在已,宫干辛。这个大限的兄

弟就是庚辰、夫妻宫就是己卯,如此类推。留意只是宫位移动,宫干是没有变化,跟

本命的一样。

这种都是「三合派」常用的基本理论,现在大部份的电脑排盘也是以此为基础。

可是,流年、小限、流月、流日和流时,不单只宫位在变,连宫干都有所变化。这些

用市面上的电脑排盘都不会显示出来,因为只有飞星派才特别在意宫干的变化的。

宫干移位,但要用到「五虎遁诀」和「五鼠遁诀」啦。

[Phi tinh mạn đàm 7] – Thiên biến vạn hóa của phi hóa can cung – Can cung đại hạn.

7. [Dựa vào bản mệnh mệnh can định đại hạn can cung] sẽ di động can cung.

Lúc trước, khi viết [Phi tinh mạn đàm], chỉ là muốn lấy hình thức thú vị mà nhàn thoại một chút kinh nghiệm cá nhân, cho người có hứng thú nghiên cứu “Phi tinh tử vi đấu sổ” làm tham khảo, thật không ngờ tới lại khích dẫn hứng thú mọi người đối với phi tinh tử vi, thực sự là khiến cá nhân vui mừng. Ta còn tưởng rằng không ai sẽ đối với cái loại học thuyết đáng ghét này cảm thấy hứng thú.

Lúc đầu không muốn ở “Mạn đàm” nói quá nhiều lý luận cơ bản, bởi vì là có thể sẽ rất nhàm chán. Thế nhưng, ta phát giác ta ở [Phi tinh mạn đàm 2] và [Phi tinh mạn đàm 5] đề cập ứng dụng hoạt bàn, nếu như bản thân không có nền tảng lý luận cơ bản hoạt bàn “Phi tinh phái” rất dễ sẽ vận dụng sai lầm. Cho nên ta nhất định phải hao tốn một ít độ dài mà nói một ít cơ bản các thứ, mong muốn mọi người bỏ qua cho.

Tại trong các chương tiết, ta đều một mực đàm bản mệnh bàn phi hóa. Bởi vì can cung mệnh gốc là cố định, suốt đời cũng sẽ không thay đổi, cho nên không cần quan tâm vấn đề can cung di động.

Can cung đại hạn cũng là sử dụng can cung bản mệnh, ví dụ như mệnh ở Nhâm Ngọ, dương nữ âm nam thì đại hạn thứ hai là hướng nghịch chiều kim đồng hồ, cũng chính là 13- 22 Tân Tị, như vậy đại hạn thứ hai cung mệnh ngay Tị, can cung là Tân. Cung Huynh đệ của đại hạn này chính là Canh Thìn, cung Phu thê chính là Kỷ Mão, như vậy suy ra. Lưu ý chỉ là cung vị di động, can cung là không có biến hóa, tương tự với bản mệnh.

Loại này đều là lý luận cơ bản thường dùng của “Tam hợp phái”, hiện tại phần lớn máy vi tính sắp xếp các bàn cũng là coi đây là cơ sở.

Thế nhưng, lưu niên, tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thời, không chỉ thay đổi cung vị mà can cung cũng có biến hóa. Cái này lúc sử dụng máy vi tính sắp xếp các bàn cũng sẽ không hiện ra, bởi vì chỉ có phi tinh phái mới đặc biệt để ý đến can cung biến hóa. Can cung lệch vị trí, vậy là cần đến “Ngũ hổ độn quyết” và “Ngũ thử độn quyết” rồi.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can cung đại hạn

【飞星漫谈七】千变万化的飞盘宫干 – 大限宫干

七【依本命命干定大限宫干】会移动的宫干

当初写【飞星漫谈】时,只是想以趣味的形式闲话一下个人经验,给有兴趣研究「飞

星紫微斗数」的人作为个参考,没料到郤引来大家对飞星紫微的兴趣,真是令人喜出

望外。我还以为没有人会对这种烦人的学说感到兴趣。

本来不想在「漫谈」说太多基本理论,因为可能会很闷。但是,我发觉我在【飞星漫

谈 二】和【飞星漫谈 五】提及活盘的应用,如果本身没有「飞星派」活盘的基本理论

根底,很容易会运用错误的。所以我一定要花一些篇幅来说一些基本东西,希望大家

不要介意。

在其余的章节中,我都一直在谈本命盘的飞化。因为本命宫干是固定的,一生都不会

改变的,所以不用烦恼宫干移动的问题。

大限的宫干也是利用本命宫干,例如命在壬午,阳女阴男时,第二个大限是向逆时针

方向走,也就是 13-22 辛已,这样第二个大限的命宫就在已,宫干辛。这个大限的兄

弟就是庚辰、夫妻宫就是己卯,如此类推。留意只是宫位移动,宫干是没有变化,跟

本命的一样。

这种都是「三合派」常用的基本理论,现在大部份的电脑排盘也是以此为基础。

可是,流年、小限、流月、流日和流时,不单只宫位在变,连宫干都有所变化。这些

用市面上的电脑排盘都不会显示出来,因为只有飞星派才特别在意宫干的变化的。

宫干移位,但要用到「五虎遁诀」和「五鼠遁诀」啦。

[Phi tinh mạn đàm 7] – Thiên biến vạn hóa của phi hóa can cung – Can cung đại hạn.

7. [Dựa vào bản mệnh mệnh can định đại hạn can cung] sẽ di động can cung.

Lúc trước, khi viết [Phi tinh mạn đàm], chỉ là muốn lấy hình thức thú vị mà nhàn thoại một chút kinh nghiệm cá nhân, cho người có hứng thú nghiên cứu “Phi tinh tử vi đấu sổ” làm tham khảo, thật không ngờ tới lại khích dẫn hứng thú mọi người đối với phi tinh tử vi, thực sự là khiến cá nhân vui mừng. Ta còn tưởng rằng không ai sẽ đối với cái loại học thuyết đáng ghét này cảm thấy hứng thú.

Lúc đầu không muốn ở “Mạn đàm” nói quá nhiều lý luận cơ bản, bởi vì là có thể sẽ rất nhàm chán. Thế nhưng, ta phát giác ta ở [Phi tinh mạn đàm 2] và [Phi tinh mạn đàm 5] đề cập ứng dụng hoạt bàn, nếu như bản thân không có nền tảng lý luận cơ bản hoạt bàn “Phi tinh phái” rất dễ sẽ vận dụng sai lầm. Cho nên ta nhất định phải hao tốn một ít độ dài mà nói một ít cơ bản các thứ, mong muốn mọi người bỏ qua cho.

Tại trong các chương tiết, ta đều một mực đàm bản mệnh bàn phi hóa. Bởi vì can cung mệnh gốc là cố định, suốt đời cũng sẽ không thay đổi, cho nên không cần quan tâm vấn đề can cung di động.

Can cung đại hạn cũng là sử dụng can cung bản mệnh, ví dụ như mệnh ở Nhâm Ngọ, dương nữ âm nam thì đại hạn thứ hai là hướng nghịch chiều kim đồng hồ, cũng chính là 13- 22 Tân Tị, như vậy đại hạn thứ hai cung mệnh ngay Tị, can cung là Tân. Cung Huynh đệ của đại hạn này chính là Canh Thìn, cung Phu thê chính là Kỷ Mão, như vậy suy ra. Lưu ý chỉ là cung vị di động, can cung là không có biến hóa, tương tự với bản mệnh.

Loại này đều là lý luận cơ bản thường dùng của “Tam hợp phái”, hiện tại phần lớn máy vi tính sắp xếp các bàn cũng là coi đây là cơ sở.

Thế nhưng, lưu niên, tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thời, không chỉ thay đổi cung vị mà can cung cũng có biến hóa. Cái này lúc sử dụng máy vi tính sắp xếp các bàn cũng sẽ không hiện ra, bởi vì chỉ có phi tinh phái mới đặc biệt để ý đến can cung biến hóa. Can cung lệch vị trí, vậy là cần đến “Ngũ hổ độn quyết” và “Ngũ thử độn quyết” rồi.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button