Tử vi

Đầu tư luận đoán    từ 6 cung tật ách vị trí quan sát

Đầu tư luận đoán    từ 6 cung tật ách vị trí quan sát

2. Cung tật ách < tài bạch tới huynh đệ >    là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới kiếm tiền thành tựu hoặc kỳ lý tài trạng huống

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán    từ 6 cung tật ách vị trí quan sát

< tật ách là tài tới Huynh >  quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thành tựu hoặc để ý tài trạng huống

Lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< tật ách là tài tới Huynh > nếu đốm lửa nhập tật [ tài tới Huynh ] ( nhỏ tài khố ) lưu ý tuần chuyển khó khăn

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm phi hóa kỵ nhập tật [ tài tới Huynh ] chủ tổn tài thường là tiền tài việc phiền tâm bị ngã màn che

“Gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có ” “Quyền ” “Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất ”            thả hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể phùng tự hóa nếu tự hóa thì hóa thành không

      

Tật làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ]  đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Tật làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]              biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch thả tật làm hóa kị nhập nô bộc biểu hiện là bằng hữu việc tổn tài

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch phùng sinh lộc { điệp ra lộc ] thả tật làm hóa kị nhập huynh đệ gặp sinh kỵ [ song kị ]   biểu hiện là

Tật làm hóa lộc quyền khoa nhập tài nam mệnh nên buôn bán có lời nữ tính tài như ngu nhạc hóa trang phẩm hoặc nữ nhân dùng tiêu hao tổn phẩm               nữ mệnh nên tiến hành nghệ thuật kiếp sống như ngôi sao ca nhạc diễn nghệ Arubi dung sư

Tật làm hóa kị nhập tài nữ mệnh nên tiến hành ngu nhạc giới mưu sinh

< tật ách là phu người ấy > tật làm hóa lộc nhập tài hoặc phúc nếu luận hoa đào đây thuộc phối ngẫu sở trêu chọc tới hoa đào

( nhập tài phúc tuyến chủ khác tính duyên thiên hướng hoa dại tốn tiền mua nhục dục hưởng thụ )          nữ mệnh bị bởi vì tài mà mại thân hoặc tiến hành tình dục hoạt động doanh sinh

Nếu tham lang hoa đào ngôi sao tọa tật ách ám chỉ thân cùng tham lang hoa đào liên quan đến

Tật làm bính thiên đồng hóa lộc nhập tài ( kiếm tiền nhẹ nhõm ) mà tật làm liêm trinh hóa kị nhập Quan ( phi pháp tình dục )             lộc kỵ đô nhập ngã cung biểu hiện mệnh chủ là nhẹ nhõm kiếm tiền tuyển chọn tiến hành tình dục hành nghề

Tham lang hoa đào ngôi sao tọa tật ách ám chỉ thân cùng tham lang hoa đào liên quan đến

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch thả tật làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh    biểu hiện

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch    kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ

Thất sát tọa tật ách    can cung hóa lộc nhập tài điền tài phú bộc phát                nếu nhập mệnh Quan thì sự nghiệp bộc phát ( hóa quyền nhập mệnh Quan cùng luận )  < khuyến học trai chủ tô đại sư luận điểm >

Thái dương tọa tật ách    can cung hóa lộc nhập tài bạch      có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt người khác ly dưới              không phải vật trong ao chung hội chính mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >

Thái dương tọa tật ách can cung hóa quyền nhập tài bạch dù là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự một thân xử lý thân thân kiêm nhâm < lão bản mệnh người giúp việc thân >

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập tài thả tật làm thiên đồng hóa kị nhập thiên biểu hiện là ra cửa bên ngoài bước điều không phối hợp việc tổn tài

Tật làm thái dương hóa lộc nhập tài ( tân tị )  phùng thái dương tự hóa quyền            tật làm thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân tị ) biểu hiện mệnh chủ tâm thái bên trên nghĩ tiền lấy thân thể đi thưởng tiền

Mà tật làm thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mình mão ) trùng [ bản mạng ]  tượng này             Ý Hàm mệnh chủ phải tiền không muốn sống là kiếm tiền cả ngày bên ngoài bôn ba lao lục

Trùng bản mạng < cung mệnh vi phu tới phúc > cũng ám chỉ mệnh chủ đấy trọng tâm nằm ở kiếm tiền

Đối với phối ngẫu đấy lý niệm hưởng thụ bãi bên ( hào không ngó ngàng tới ý )

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch thả tật làm hóa kị nhập nô bộc biểu hiện là bằng hữu việc tổn tài

Tật làm thái dương hóa lộc nhập tài thả tật làm thiên đồng hóa kị nhập thiên biểu hiện là ra cửa bên ngoài bước điều không phối hợp việc tổn tài

Tật làm hóa lộc nhập tài mà tật làm hóa kị nhập Quan    phân biệt nhập bản mạng tam hợp cung vị      thì sẽ có cát hung xuất hiện            kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ

Tật làm hóa lộc nhập Quan chủ sự nghiệp có kiếm tiền công tác nhẹ nhõm đồng sự hòa hài                khác chủ thanh niên thời kỳ chủ việc học hành bài tập về nhà nhẹ nhõm tiến bộ đồng học đối đãi nhau hòa hài

Tật làm hóa kị nhập tài cung tài bạch tọa lộc năm sinh ( đi ngược chiều thứ năm ) không thể hồi cung tật ách làm hóa kị hoặc nô bộc can cung hóa kị trùng phá              ” phùng trùng phá thì hung này là ” “Tuyệt mệnh lộc ” ” ”

< tài bạch là tật chi phụ >  tật làm hóa kị nhập tài biểu hiện nữ mệnh nên tiến hành ngu nhạc giới mưu sinh ( nhưng không nên nhân sợ buôn bán có lời son tốn tiền )

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập nô bộc hoặc vợ chồng thì nữ mệnh sợ là phong trần người trong

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập đứa con ( tật tới phúc )  thì nữ mệnh không nhất định là phong trần người trong              có lẽ mở tiệm doanh sinh công xưởng từ nghiệp viên hoặc ngu nhạc sự nghiệp

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập cha mẹ trùng tật ách nữ mệnh cũng thế rơi phong trần ( là cung cấp dưỡng phụ mẫu mà mại thân )

Tật làm hóa kị nhập tài biểu hiện tài vận kém sợ là tài thương thân lấy thân thể kiếm tiền    hoặc là tiền tài Mịa tâm dễ bị ngã màn che                 nữ mệnh không nên sợ buôn bán có lời son tốn tiền

Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( bính tý ) phùng tham lang sinh quyền không ngờ tâm thái bên trên đối với gia đình tốt

[ lộc chuyển lộc ] điền làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền cự môn từ hóa kị       hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] bày dù nghĩ đối với gia đình tốt trùng [ bản phu ] lại có tổn cảm tình rằng rịt

[ lộc chuyển kị ] điền làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp tuất ) phùng liêm trinh tự hóa lộc song kị

Trùng [ bản tật ]            nói rõ mệnh chủ đối với gia đình tốt tâm thái cố gắng liều mạng này kết quả sợ thương chính mình thân tâm

Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản phúc ]( ất hợi )  nghĩ thầm, rằng trứ tiền tài ( phi hóa kỵ nhập ngã cung còn không xói mòn )            đây hóa tượng

Tật làm hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ đối với gia đình tốt cũng muốn kiếm tiền gia tăng tài sản            nhưng trùng [ bản phúc ] khó tránh có sai lầm phúc hiện tượng xuất hiện

[ kị chuyển lộc ] tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( bính dần ) phùng vũ khúc lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

[ kị chuyển kị ] tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( Đinh Sửu ) phùng thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ trùng [ bản mạng ]           đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng kiếm tiền lại nhân chi tiêu lớn ( không biết quý trọng ) tự thân cũng không thể hưởng thụ chịu ( trùng mệnh )

Lưu ý [ lộc chuyển kị ] trùng [ bản tật ] mà [ kị chuyển kị ] trùng [ bản mạng ]  ( mệnh tật nhất lục cộng tông ) kém sáu ô biểu hiện tổn hao tổn

Tượng này ý nữ mệnh chủ nghĩ đối với gia đình tốt bán mạng kiếm tiền là gia đình trả giá chính mình không nỡ hưởng thụ cuối cùng tự thân khỏe mạnh có tổn

Tật làm hóa kị nhập Quan    biểu hiện không thể sáng nghiệp nên cả đi làm làm việc sẽ rất nhận chân lao tâm lao lực tự mình xử lý               khác biểu hiện có cực khổ công tác hoặc công tác không thuận lợi nhuận đồng sự khó đối đãi nhau

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc hơn nữa tật làm hóa lộc nhập đứa con               thì nữ mệnh không nhất định là phong trần người trong có lẽ mở tiệm doanh sinh công xưởng từ nghiệp viên hoặc ngu khoái lạc nghiệp

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập nô bộc hoặc vợ chồng thì nữ mệnh sợ là phong trần người trong

Nữ mệnh như lúc tật làm hóa lộc nhập nô bộc hoặc vợ chồng nữ mệnh sợ là phong trần nữ lang

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập cha mẹ chiếu tật ách nữ mệnh cũng thế rơi phong trần ( là cha mẹ mại thân )

Tật làm hóa kị nhập Quan nếu tật làm hóa lộc nhập cha mẹ    nữ mệnh    sợ là phong trần nữ lang kiếm tiền cung cấp dưỡng phụ mẫu thủ trưởng

Tật làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài < tật ách là Quan tới điền >  biểu hiện công ty khuyết thiếu tư kim khả tuần chuyển

Tật làm hóa kị nhập phúc đức trùng tài bạch chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền    dễ bị ngã màn che

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 6 cung tật ách vị trí quan sát

Đầu tư luận đoán    từ 6 cung tật ách vị trí quan sát

2. Cung tật ách < tài bạch tới huynh đệ >    là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới kiếm tiền thành tựu hoặc kỳ lý tài trạng huống

< tật ách là tài tới Huynh >  quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thành tựu hoặc để ý tài trạng huống

Lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< tật ách là tài tới Huynh > nếu đốm lửa nhập tật [ tài tới Huynh ] ( nhỏ tài khố ) lưu ý tuần chuyển khó khăn

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm phi hóa kỵ nhập tật [ tài tới Huynh ] chủ tổn tài thường là tiền tài việc phiền tâm bị ngã màn che

“Gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có ” “Quyền ” “Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất ”            thả hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể phùng tự hóa nếu tự hóa thì hóa thành không

      

Tật làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ]  đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Tật làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]              biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch thả tật làm hóa kị nhập nô bộc biểu hiện là bằng hữu việc tổn tài

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch phùng sinh lộc { điệp ra lộc ] thả tật làm hóa kị nhập huynh đệ gặp sinh kỵ [ song kị ]   biểu hiện là

Tật làm hóa lộc quyền khoa nhập tài nam mệnh nên buôn bán có lời nữ tính tài như ngu nhạc hóa trang phẩm hoặc nữ nhân dùng tiêu hao tổn phẩm               nữ mệnh nên tiến hành nghệ thuật kiếp sống như ngôi sao ca nhạc diễn nghệ Arubi dung sư

Tật làm hóa kị nhập tài nữ mệnh nên tiến hành ngu nhạc giới mưu sinh

< tật ách là phu người ấy > tật làm hóa lộc nhập tài hoặc phúc nếu luận hoa đào đây thuộc phối ngẫu sở trêu chọc tới hoa đào

( nhập tài phúc tuyến chủ khác tính duyên thiên hướng hoa dại tốn tiền mua nhục dục hưởng thụ )          nữ mệnh bị bởi vì tài mà mại thân hoặc tiến hành tình dục hoạt động doanh sinh

Nếu tham lang hoa đào ngôi sao tọa tật ách ám chỉ thân cùng tham lang hoa đào liên quan đến

Tật làm bính thiên đồng hóa lộc nhập tài ( kiếm tiền nhẹ nhõm ) mà tật làm liêm trinh hóa kị nhập Quan ( phi pháp tình dục )             lộc kỵ đô nhập ngã cung biểu hiện mệnh chủ là nhẹ nhõm kiếm tiền tuyển chọn tiến hành tình dục hành nghề

Tham lang hoa đào ngôi sao tọa tật ách ám chỉ thân cùng tham lang hoa đào liên quan đến

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch thả tật làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh    biểu hiện

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch    kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ

Thất sát tọa tật ách    can cung hóa lộc nhập tài điền tài phú bộc phát                nếu nhập mệnh Quan thì sự nghiệp bộc phát ( hóa quyền nhập mệnh Quan cùng luận )  < khuyến học trai chủ tô đại sư luận điểm >

Thái dương tọa tật ách    can cung hóa lộc nhập tài bạch      có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt người khác ly dưới              không phải vật trong ao chung hội chính mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >

Thái dương tọa tật ách can cung hóa quyền nhập tài bạch dù là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự một thân xử lý thân thân kiêm nhâm < lão bản mệnh người giúp việc thân >

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập tài thả tật làm thiên đồng hóa kị nhập thiên biểu hiện là ra cửa bên ngoài bước điều không phối hợp việc tổn tài

Tật làm thái dương hóa lộc nhập tài ( tân tị )  phùng thái dương tự hóa quyền            tật làm thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân tị ) biểu hiện mệnh chủ tâm thái bên trên nghĩ tiền lấy thân thể đi thưởng tiền

Mà tật làm thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mình mão ) trùng [ bản mạng ]  tượng này             Ý Hàm mệnh chủ phải tiền không muốn sống là kiếm tiền cả ngày bên ngoài bôn ba lao lục

Trùng bản mạng < cung mệnh vi phu tới phúc > cũng ám chỉ mệnh chủ đấy trọng tâm nằm ở kiếm tiền

Đối với phối ngẫu đấy lý niệm hưởng thụ bãi bên ( hào không ngó ngàng tới ý )

Tật làm hóa lộc nhập tài bạch thả tật làm hóa kị nhập nô bộc biểu hiện là bằng hữu việc tổn tài

Tật làm thái dương hóa lộc nhập tài thả tật làm thiên đồng hóa kị nhập thiên biểu hiện là ra cửa bên ngoài bước điều không phối hợp việc tổn tài

Tật làm hóa lộc nhập tài mà tật làm hóa kị nhập Quan    phân biệt nhập bản mạng tam hợp cung vị      thì sẽ có cát hung xuất hiện            kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ

Tật làm hóa lộc nhập Quan chủ sự nghiệp có kiếm tiền công tác nhẹ nhõm đồng sự hòa hài                khác chủ thanh niên thời kỳ chủ việc học hành bài tập về nhà nhẹ nhõm tiến bộ đồng học đối đãi nhau hòa hài

Tật làm hóa kị nhập tài cung tài bạch tọa lộc năm sinh ( đi ngược chiều thứ năm ) không thể hồi cung tật ách làm hóa kị hoặc nô bộc can cung hóa kị trùng phá              ” phùng trùng phá thì hung này là ” “Tuyệt mệnh lộc ” ” ”

< tài bạch là tật chi phụ >  tật làm hóa kị nhập tài biểu hiện nữ mệnh nên tiến hành ngu nhạc giới mưu sinh ( nhưng không nên nhân sợ buôn bán có lời son tốn tiền )

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập nô bộc hoặc vợ chồng thì nữ mệnh sợ là phong trần người trong

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập đứa con ( tật tới phúc )  thì nữ mệnh không nhất định là phong trần người trong              có lẽ mở tiệm doanh sinh công xưởng từ nghiệp viên hoặc ngu nhạc sự nghiệp

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập cha mẹ trùng tật ách nữ mệnh cũng thế rơi phong trần ( là cung cấp dưỡng phụ mẫu mà mại thân )

Tật làm hóa kị nhập tài biểu hiện tài vận kém sợ là tài thương thân lấy thân thể kiếm tiền    hoặc là tiền tài Mịa tâm dễ bị ngã màn che                 nữ mệnh không nên sợ buôn bán có lời son tốn tiền

Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( bính tý ) phùng tham lang sinh quyền không ngờ tâm thái bên trên đối với gia đình tốt

[ lộc chuyển lộc ] điền làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền cự môn từ hóa kị       hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] bày dù nghĩ đối với gia đình tốt trùng [ bản phu ] lại có tổn cảm tình rằng rịt

[ lộc chuyển kị ] điền làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp tuất ) phùng liêm trinh tự hóa lộc song kị

Trùng [ bản tật ]            nói rõ mệnh chủ đối với gia đình tốt tâm thái cố gắng liều mạng này kết quả sợ thương chính mình thân tâm

Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản phúc ]( ất hợi )  nghĩ thầm, rằng trứ tiền tài ( phi hóa kỵ nhập ngã cung còn không xói mòn )            đây hóa tượng

Tật làm hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ đối với gia đình tốt cũng muốn kiếm tiền gia tăng tài sản            nhưng trùng [ bản phúc ] khó tránh có sai lầm phúc hiện tượng xuất hiện

[ kị chuyển lộc ] tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( bính dần ) phùng vũ khúc lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

[ kị chuyển kị ] tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( Đinh Sửu ) phùng thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ trùng [ bản mạng ]           đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng kiếm tiền lại nhân chi tiêu lớn ( không biết quý trọng ) tự thân cũng không thể hưởng thụ chịu ( trùng mệnh )

Lưu ý [ lộc chuyển kị ] trùng [ bản tật ] mà [ kị chuyển kị ] trùng [ bản mạng ]  ( mệnh tật nhất lục cộng tông ) kém sáu ô biểu hiện tổn hao tổn

Tượng này ý nữ mệnh chủ nghĩ đối với gia đình tốt bán mạng kiếm tiền là gia đình trả giá chính mình không nỡ hưởng thụ cuối cùng tự thân khỏe mạnh có tổn

Tật làm hóa kị nhập Quan    biểu hiện không thể sáng nghiệp nên cả đi làm làm việc sẽ rất nhận chân lao tâm lao lực tự mình xử lý               khác biểu hiện có cực khổ công tác hoặc công tác không thuận lợi nhuận đồng sự khó đối đãi nhau

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc hơn nữa tật làm hóa lộc nhập đứa con               thì nữ mệnh không nhất định là phong trần người trong có lẽ mở tiệm doanh sinh công xưởng từ nghiệp viên hoặc ngu khoái lạc nghiệp

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập nô bộc hoặc vợ chồng thì nữ mệnh sợ là phong trần người trong

Nữ mệnh như lúc tật làm hóa lộc nhập nô bộc hoặc vợ chồng nữ mệnh sợ là phong trần nữ lang

Nếu tật làm hóa kị nhập tài bạch hoặc Quan lộc mà tật làm hóa lộc nhập cha mẹ chiếu tật ách nữ mệnh cũng thế rơi phong trần ( là cha mẹ mại thân )

Tật làm hóa kị nhập Quan nếu tật làm hóa lộc nhập cha mẹ    nữ mệnh    sợ là phong trần nữ lang kiếm tiền cung cấp dưỡng phụ mẫu thủ trưởng

Tật làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài < tật ách là Quan tới điền >  biểu hiện công ty khuyết thiếu tư kim khả tuần chuyển

Tật làm hóa kị nhập phúc đức trùng tài bạch chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền    dễ bị ngã màn che

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button