Tử vi

Tử vi đấu sổ đoạn quan phi hình tụng

 
Đoạn hình tụng(

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ đoạn quan phi hình tụng


1


)TheoCungPhương diện đến xem: phân bản cung, di chuyển, Quan lộc.(


2


)TheoNgôi saoPhương diện đến xem: có thái dương, liêm trinh, thất sát, cánh cửa cực lớn, thiên hình, Quan phù, đốm lửa, thiên tướng, văn xương hóa kị, bạch hổ.(


3


)Như thế nào tổ hợp?Lệ:


1


,Thái dương hóa kị hoặc thái dương lạc hãm hóa quyền đụng tới sát tinh, thêm thiên hình đồng cung.


2


,Liêm trinh bạch hổ đồng cung.


3


,Hình tù giáp ấn ( liêm tướng sẽ kình dương ).


4


,Liêm trinh hóa kị đấy cung vị.


5


,Liêm trinh sẽ kình dương đấy cung quan lộc.


6


,Cánh cửa cực lớn sẽ hỏa linh bạch hổ cập cánh cửa cực lớn lạc hãm hóa kị đấy cung vị.


7


,Thất sát sẽ lưu dương Quan phù.


8


,Thái tuế áp Quan phù ngôi sao ( như năm xưa Quan phù phi nhập bản mạng hạn thời điểm )(


4


)Trở lên hình tụng đấy nặng nhẹ, phải xem thêm tam hợp cục hội hợp tình hình mà định ra.Tỷ như: có Khôi Việt lộc tồn cùng một chỗ so sánh có thể giải khai ( chính là là tràng mà thôi, hình tụng bất trí chân chính cấu thành ).(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ đoạn quan phi hình tụng

 
Đoạn hình tụng(


1


)TheoCungPhương diện đến xem: phân bản cung, di chuyển, Quan lộc.(


2


)TheoNgôi saoPhương diện đến xem: có thái dương, liêm trinh, thất sát, cánh cửa cực lớn, thiên hình, Quan phù, đốm lửa, thiên tướng, văn xương hóa kị, bạch hổ.(


3


)Như thế nào tổ hợp?Lệ:


1


,Thái dương hóa kị hoặc thái dương lạc hãm hóa quyền đụng tới sát tinh, thêm thiên hình đồng cung.


2


,Liêm trinh bạch hổ đồng cung.


3


,Hình tù giáp ấn ( liêm tướng sẽ kình dương ).


4


,Liêm trinh hóa kị đấy cung vị.


5


,Liêm trinh sẽ kình dương đấy cung quan lộc.


6


,Cánh cửa cực lớn sẽ hỏa linh bạch hổ cập cánh cửa cực lớn lạc hãm hóa kị đấy cung vị.


7


,Thất sát sẽ lưu dương Quan phù.


8


,Thái tuế áp Quan phù ngôi sao ( như năm xưa Quan phù phi nhập bản mạng hạn thời điểm )(


4


)Trở lên hình tụng đấy nặng nhẹ, phải xem thêm tam hợp cục hội hợp tình hình mà định ra.Tỷ như: có Khôi Việt lộc tồn cùng một chỗ so sánh có thể giải khai ( chính là là tràng mà thôi, hình tụng bất trí chân chính cấu thành ).(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button