Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 10 cung điền trạch quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 10 cung điền trạch quan sát tới hiểu dịch

Cung điền trạch < Quan lộc tới huynh đệ > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ cùng đồng sự đồng hành hoặc này ngân hàng lui tới trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 10 cung điền trạch quan sát tới hiểu dịch

< điền trạch là Quan tới Huynh > quan sát công tác nhóm bạn hoặc sự nghiệp ngân hàng tích hiệu quả ( gởi ngân hàng ) hoặc nói trong công tác thành tựu ( tổn ích trạng huống )

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) bên ngoài Mịa đau đớn lục địa công tác nó mục đích là vì tăng mua điền sinh

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan phi hóa kỵ nhập điền [ Quan tới Huynh ]

Chú ý ( mệnh tài Quan ) gì một cung can cung của nó hóa kị nhập điền trạch ứng đặc biệt chú ý đang đại nạn năm xưa đi vào cung mệnh tam hợp vị trí động tĩnh đều không lợi nhuận sinh sản hung tính sợ phá sản

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

Can của quan hóa kị nhập điền chủ nên đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sinh lợi nhuận nhuận ít thả lao lục hoặc nên mặt tiền cửa hàng sinh ý

Khác chủ sẽ có gặp ở ngoài

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan phi hóa kỵ nhập điền [ Quan tới Huynh ] biểu hiện sự nghiệp tới lợi nhuận không tốt ( tài khố tư kim không nhiều lắm )

Can của quan hóa kị nhập trùng tử điền tuyến cả không nên hợp tác

Thả can của quan phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện không chuyện như ý tất cùng hoa đào, gia tộc, bất động sản liên quan đến liên ảnh hưởng

Can của quan hóa kị nhập trùng tử điền đi làm khá là nên nếu cung điền trạch lại gặp tự hóa không có lâu dài điền trạch hay thay đổi động hoặc chuyển nhà

< điền trạch là Quan tới Huynh > vũ khúc sinh kỵ nhập điền trùng [ Quan tới nô ] nên lưu ý trên phương diện làm ăn thành bại < trần tuyết đào đại sư luận điểm >

A can cung hóa kị [ nhập điền trùng tử ] biểu hiện A cung là trở ngại ngại sinh dục đứa con đấy nguyên nhân

Can của quan tứ hóa đến ( cung phu thê cung điền trạch cung mệnh cung tật ách ) dễ có gặp ở ngoài ngoại duyên quấy nhiễu

( phùng hoa đào ngôi sao càng thêm cường hoa đào gặp ở ngoài việc )

Hóa kị gặp ở ngoài tới khác tính hội công khai yêu cầu danh phận

Chủ dây dưa không rõ dễ có thị phi ngó sen đoạn tơ liên chia tay không đổi đoạn

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn kiếp nghiêm trọng

( gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử )

Cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 10] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) bên ngoài Mịa đau đớn lục địa công tác nó mục đích là vì tăng mua điền sinh

Vũ khúc lộc năm sinh tọa Quan lộc ( bính tý ) bính làm thiên đồng hóa lộc nhập điền biểu hiện 1. Sự nghiệp đối với gia đình có lợi ( dựa vào tự thân cố gắng mà được )

2. < điền trạch là nô phu quân > can của quan hóa lộc nhập [ nô phu quân ] biểu hiện có lợi sự nghiệp đối với chúng sanh mưu doanh hoạt động ( phát triển )

Khác bính làm liêm trinh hóa kị nhập mệnh biểu hiện sự nghiệp dính chặt mệnh chủ ( công tác ổn định )

Ngã cung ( Quan lộc ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập mệnh ( ngã cung ) đây hóa tượng [ đại cát ] lộc tùy kị đi ( nhập mệnh ) có cố gắng còn có thu hoạch

Lưu ý can của quan lộc nhập điền mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu [ phu cùng điền là nhất lục cộng tông ] lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao

( dù sự nghiệp kiếm tiền cũng không lớn phát triển )

< Quan lộc là điền chi phụ > điền làm hóa kị nhập Quan [ điền chi phụ ] trùng [ điền nhanh ]

Cùng bằng hữu đối đãi nhau không hòa hợp ít bạn mà nhiều quấy rầy, dễ dàng nhân bằng hữu mà tổn thất tiền tài

Lớn lên cùng huynh đệ tỷ muội ở riêng, đều tự độc lập

Điền làm hóa kị nhập Quan trùng phu < vợ chồng là điền nhanh > chịu trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt ( gia phong không tốt )

< Quan lộc là Huynh tới nô > điền làm phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới nô ] biểu hiện cùng bằng hữu không hòa hợp nhiều quấy rầy bị nhân bằng hữu mà tổn tài

Điền làm hóa lộc nhập Quan biểu hiện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài điền trạch có trợ lực sự nghiệp phát triển cập vợ chồng đối đãi cảm tình tốt bụng

Điền làm hóa lộc nhập phu chiếu Quan lộc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài điền trạch có trợ lực sự nghiệp phát triển cập vợ chồng đối đãi cảm tình tốt bụng

Điền làm thái âm hóa lộc nhập phu ( nhâm dần ) phùng thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa tả phụ tự hóa khoa này là [ điệp ra lộc ]

Là lộc ra không biết quý trọng

Điền làm cự môn hóa kị nhập mệnh ( giáp thìn ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành song kị trùng bản thiên

Gặp lại thiên đồng tự hóa kị trái lại trùng bản mạng này là [ tuyệt mệnh kị ]

Đây hóa tượng thuộc hung chỗ tốt đều cho người khác điều xấu giai thuộc bản nhân thuộc toàn bộ tổn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 10 cung điền trạch quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 10 cung điền trạch quan sát tới hiểu dịch

Cung điền trạch < Quan lộc tới huynh đệ > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ cùng đồng sự đồng hành hoặc này ngân hàng lui tới trạng huống

< điền trạch là Quan tới Huynh > quan sát công tác nhóm bạn hoặc sự nghiệp ngân hàng tích hiệu quả ( gởi ngân hàng ) hoặc nói trong công tác thành tựu ( tổn ích trạng huống )

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) bên ngoài Mịa đau đớn lục địa công tác nó mục đích là vì tăng mua điền sinh

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan phi hóa kỵ nhập điền [ Quan tới Huynh ]

Chú ý ( mệnh tài Quan ) gì một cung can cung của nó hóa kị nhập điền trạch ứng đặc biệt chú ý đang đại nạn năm xưa đi vào cung mệnh tam hợp vị trí động tĩnh đều không lợi nhuận sinh sản hung tính sợ phá sản

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

Can của quan hóa kị nhập điền chủ nên đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sinh lợi nhuận nhuận ít thả lao lục hoặc nên mặt tiền cửa hàng sinh ý

Khác chủ sẽ có gặp ở ngoài

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan phi hóa kỵ nhập điền [ Quan tới Huynh ] biểu hiện sự nghiệp tới lợi nhuận không tốt ( tài khố tư kim không nhiều lắm )

Can của quan hóa kị nhập trùng tử điền tuyến cả không nên hợp tác

Thả can của quan phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện không chuyện như ý tất cùng hoa đào, gia tộc, bất động sản liên quan đến liên ảnh hưởng

Can của quan hóa kị nhập trùng tử điền đi làm khá là nên nếu cung điền trạch lại gặp tự hóa không có lâu dài điền trạch hay thay đổi động hoặc chuyển nhà

< điền trạch là Quan tới Huynh > vũ khúc sinh kỵ nhập điền trùng [ Quan tới nô ] nên lưu ý trên phương diện làm ăn thành bại < trần tuyết đào đại sư luận điểm >

A can cung hóa kị [ nhập điền trùng tử ] biểu hiện A cung là trở ngại ngại sinh dục đứa con đấy nguyên nhân

Can của quan tứ hóa đến ( cung phu thê cung điền trạch cung mệnh cung tật ách ) dễ có gặp ở ngoài ngoại duyên quấy nhiễu

( phùng hoa đào ngôi sao càng thêm cường hoa đào gặp ở ngoài việc )

Hóa kị gặp ở ngoài tới khác tính hội công khai yêu cầu danh phận

Chủ dây dưa không rõ dễ có thị phi ngó sen đoạn tơ liên chia tay không đổi đoạn

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn kiếp nghiêm trọng

( gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử )

Cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 10] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

< điền trạch là Quan tới Huynh > can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) bên ngoài Mịa đau đớn lục địa công tác nó mục đích là vì tăng mua điền sinh

Vũ khúc lộc năm sinh tọa Quan lộc ( bính tý ) bính làm thiên đồng hóa lộc nhập điền biểu hiện 1. Sự nghiệp đối với gia đình có lợi ( dựa vào tự thân cố gắng mà được )

2. < điền trạch là nô phu quân > can của quan hóa lộc nhập [ nô phu quân ] biểu hiện có lợi sự nghiệp đối với chúng sanh mưu doanh hoạt động ( phát triển )

Khác bính làm liêm trinh hóa kị nhập mệnh biểu hiện sự nghiệp dính chặt mệnh chủ ( công tác ổn định )

Ngã cung ( Quan lộc ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập mệnh ( ngã cung ) đây hóa tượng [ đại cát ] lộc tùy kị đi ( nhập mệnh ) có cố gắng còn có thu hoạch

Lưu ý can của quan lộc nhập điền mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu [ phu cùng điền là nhất lục cộng tông ] lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao

( dù sự nghiệp kiếm tiền cũng không lớn phát triển )

< Quan lộc là điền chi phụ > điền làm hóa kị nhập Quan [ điền chi phụ ] trùng [ điền nhanh ]

Cùng bằng hữu đối đãi nhau không hòa hợp ít bạn mà nhiều quấy rầy, dễ dàng nhân bằng hữu mà tổn thất tiền tài

Lớn lên cùng huynh đệ tỷ muội ở riêng, đều tự độc lập

Điền làm hóa kị nhập Quan trùng phu < vợ chồng là điền nhanh > chịu trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt ( gia phong không tốt )

< Quan lộc là Huynh tới nô > điền làm phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới nô ] biểu hiện cùng bằng hữu không hòa hợp nhiều quấy rầy bị nhân bằng hữu mà tổn tài

Điền làm hóa lộc nhập Quan biểu hiện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài điền trạch có trợ lực sự nghiệp phát triển cập vợ chồng đối đãi cảm tình tốt bụng

Điền làm hóa lộc nhập phu chiếu Quan lộc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài điền trạch có trợ lực sự nghiệp phát triển cập vợ chồng đối đãi cảm tình tốt bụng

Điền làm thái âm hóa lộc nhập phu ( nhâm dần ) phùng thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh khoa tả phụ tự hóa khoa này là [ điệp ra lộc ]

Là lộc ra không biết quý trọng

Điền làm cự môn hóa kị nhập mệnh ( giáp thìn ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành song kị trùng bản thiên

Gặp lại thiên đồng tự hóa kị trái lại trùng bản mạng này là [ tuyệt mệnh kị ]

Đây hóa tượng thuộc hung chỗ tốt đều cho người khác điều xấu giai thuộc bản nhân thuộc toàn bộ tổn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button