Tử vi

Điều tra hôn nhân hôn kỳ tới hiểu dịch 1

Điều tra hôn nhân hôn kỳ tới hiểu dịch 1

< mệnh lệ > dương nữ nhân âm lịch giáp thìn (1964) năm 2 nguyệt 12 ngày tỵ lúc hỏa lục cục thất tinh ở nô ( Đinh Mão ) hộ pháp 218

1. [ định tượng cung ] năm sinh giáp làm năm sinh giáp làm rơi [ bản mạng cung ]( giáp tuất ) thiên đồng + thiên hình

Bạn đang xem: Điều tra hôn nhân hôn kỳ tới hiểu dịch 1

Tứ hóa năm sinh từ [ định tượng ] từ cung mệnh hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến

Tất cùng dịch mã liên quan đến

Can năm sinh [ định tượng ] nếu rơi ngã cung thì tứ hóa khả thị vì ngã cung ( mệnh tài quan điền phúc tật ) phát động

( dựa vào tự mình tự thân thao túng vận mệnh thật xấu ) thả tất cùng dịch mã liên quan đến

Tứ hóa năm sinh từ tứ chính cung ( mệnh thiên tử điền ) hóa xuất cũng biết

[ xuất ngoại cách ] dựa vào hình quan nhân duyên tất cùng dịch mã liên quan đến vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách

Cung mệnh tọa ( giáp tuất ) nãi [ địa chi vị trí ] tứ khố địa là [ địa ] vị trí

Phải là kiếm tiền mà lao lục ( thiên về tài lợi nhuận ) là người bôn ba lao lục sự thật ( lợi hại đặt nặng tâm vào tự tìm phiền não )

Tính tình trọng yên ổn thủ cựu giữ gìn thả mẫn cảm không mừng hoàn cảnh hoặc công tác tới biến động cẩn thận khôn khéo

( truy căn cứu để tốt tính toán công tư phân minh )

Trọng thị gia sản ( tiền tài ) chăm chú công tác chăm chú công tác cầu yên ổn ( trọng thị địa vực quan niệm không mừng thiên di quê người )

Giáp ( thiên tới ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm )

Thành tựu nhân khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng thiếu ứng biến năng lực

Mệnh giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Tân Mùi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

Liêm trinh lộc năm sinh tọa [ vở ] biểu hiện tiên thiên ngoại duyên cực tốt yêu thích giao tế tiếp khách khác tham sắc dục cường

Mệnh làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ] cũng thế ngày mốt cá tính yêu thích giao tế sợ hoa đào qua trọng

Ngược lại không đẹp

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Mệnh giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

Thái dương sinh kỵ tọa [ bản phúc ]( bính tý ) biểu hiện mệnh chủ đa sầu đa cảm dễ dàng tự tìm phiền não

Mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ] biểu hiện tốt hưởng thụ trùng [ bản tài ] ra tay hào phóng thương tài giống

Phi hóa kỵ nhập trùng [ tài phúc tuyến ]( vợ chồng đối đãi tuyến ) ẩn rõ tương lai vợ chồng giữa tới đối đãi hội nhân tiền tài cùng ham mê

Đấy quan niệm sai biệt mà sinh sản cảm tình biến hóa

Lưu ý [ cung tài bạch ]( canh ngọ ) tọa thiên lương + địa không

Địa không nhập tài bạch chủ tài chính không tốt thiên lấy đông tường bổ tây bì với chạy lang thang

Không nên chịu trách nhiệm tiền tài

Có tiền liền loạn tiêu phí nhiều mỗi đổ tất thâu hoặc thắng ít nhiều chưa từ bỏ ý định

Tài bạch địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] lộc yếu kị cường

Biểu hiện là hưởng phúc ( hưởng thụ ) tốn tiền không chút nào nương tay ( nữ mệnh chủ vì nam nhân tốn tiền không nương tay hoặc nói tiền tài bị nam nhân bắt cóc lừa đi )

Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) còn may nàng này mệnh chủ thực hội kiếm tiền

Xem tài làm tới lộc nhập phúc [ tài tới thiên ] phi hóa kỵ nhập mệnh [ tài tới Quan ] cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh là giao tế hoa đào

Cảm tình chơi nhạc cờ bạc tốn tiền hào phóng ( trùng phá lộc năm sinh )

[ lộc chuyển ] phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) là tự thân tới hưởng phúc mà tốn tiền

2. [ dần vị trí tứ hóa ] [ Quan lộc cung ]( bính dần ) tọa thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn thiên diêu

Nói rõ mệnh chủ cả đời việc nghiệp cùng biến thiên này quan hệ dính líu trứ vợ chồng sự nghiệp tới phúc cùng họa

Hoặc nói sự nghiệp vận dính líu mệnh chủ cả đời này đấy họa phúc

Hoặc mệnh chủ chú trọng Quan lộc hoặc vận đường không tốt sự nghiệp hay thay đổi thiên

Bính ( thiên chi nhân ) sự nghiệp khá là có thể được nữ nhân trợ ( nữ nhân quý nhân ) ( đồng nghiệp phái nữ đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

‘ bính làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

[ Quan lộc ] ở dần ( nhân vị )+[ phúc đức ] ở tử ( thiên vị ) thiên nhân hợp nhất [ điền trạch ] ở xấu ( địa vị ) chỉ người đại lý

Bày sự nghiệp của mệnh chủ vận cùng theo lý tưởng tư duy ham mê hoặc cảm giác đi

Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ vui vẻ kinh doanh sự nghiệp

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Tân Mùi ) gặp liêm trinh lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] nghĩ kiềm chế [ vở ]

Không ngờ sự nghiệp thuộc giao tế tiếp khách đầu tư du lịch các loại tương quan tới phục vụ tính chất

3. Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

A. [ cung phu thê ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao thiên cơ tự hóa quyền

Nhâm ( nhân tới ) phối ngẫu từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại doãn văn võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo cũng khá là bá đạo

Lão Đại tâm thái ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ phối ngẫu dịch mã bôn ba

Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) yêu tài trọng tài chủ nghĩa

Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]/[ phu người ấy ]

Nói rõ đây khác tính sẽ không quan tâm mệnh chủ hoặc nói cũng không ái mệnh chủ

Kể trên hóa tượng bày [ có duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

Xem dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]( quý dậu )

[ thái tử ] trùng điệp [ bản tài ]( canh ngọ ) được can của phu thiên lương lộc nhập

Mà [ đại phúc ] trùng điệp [ bản phụ ] hồi can của phu vũ khúc phi hóa kỵ nhập trùng [ bản tật ]/ trùng điệp [ lớn tài ]

Bày đại hạn này tới hoa đào ( hoa đào cùng tài liên quan đến ) có ngã thiếp ý vị ( thất thân lại tốn tiền )

[ bản phu ]( nhâm thân ) trùng điệp [ đại huynh ]

Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) trùng điệp [ thái tử ] biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) còn tại gia ngoại doanh sinh

Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản tật ]/[ lớn tài ] nói rõ khác tính bằng hữu

Là tiền tài bôn ba ( trùng lớn tài ) còn không dám chiếm hữu nữ mệnh chủ thân thể ( trùng bản tật )

B. [ đại nạn vợ chồng ] ở [ vở ]( Tân Mùi ) hoa đào vị trí phùng liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt đốm lửa

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) này là [ thầy thuốc người ấy ] nói rõ là [ làm tình ] kết giao

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( kỉ tỵ ) cũng thế [ thầy thuốc tới ] đây hạn khác tính dính chặt thân

Như thế cảm tình tới nết tốt là chính là [ tính vui vẻ ] đấy ở chung mà không [ vợ chồng danh phận ]

Xem [ nhân bị tứ hóa ] [ lộc chuyển kị ]

Thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng [ bản phu ] khả dự đoán thật sự [ vợ chồng duyên ]

Nói rõ đây rõ ràng có hoa đào cũng sẽ có tiến thêm một bước đấy kết giao nhưng tuyệt sẽ không có kết quả

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ lớn thiên ] quay về trùng [ thiên mệnh ]

Kể trên hóa tượng nói rõ nữ mệnh chủ tự thân còn đang ngoại cùng chúng sinh ( bằng hữu ) doanh sinh kiếm tiền còn không nghĩ hôn sự

Xem năm xưa 22 Đinh Sửu tới hôn nhân duyên trạng huống

[ lưu mệnh 22] ở [ bổn điền ]( Đinh Sửu ) phùng thiên phủ + thiên khôi đà la

[ đại nạn đứa con ] ở [ bản tài ]( canh ngọ ) xem hoa đào cung vị tới hoa đào trạng huống

[ thái tử ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ lưu tử 22 tới phúc ] gặp thái dương sinh kỵ

Lộc nhập động không đáy nói rõ là hoa đào ( khác tính ) không ngăn tận đấy trả giá không ngăn tận đấy trả giá ( phúc đức là nam )

[ thái tử ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu tử 22] trùng [ lưu điền 22]

Bày hoa đào không cách nào tiến vào gia môn năm này chi giao hướng giao không được không cách nào một thân phương trạch

[ lưu tử 22]( giáp tuất ) giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Tân Mùi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh trùng điệp [ thầy thuốc ] chiếu [ lưu mệnh ]

[ vở ]( thiên )+[ lưu tử 22] thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất lấy [ thầy thuốc ] chỉ người đại lý

Bày năm này khác tính ( hoa đào ) muốn kết hôn nữ mệnh chủ là thê

[ lưu tử 22] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

Trùng cung [ bản tài ]/[ phu tới ] trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu nô 22]

Đây hóa kị nói rõ đây [ khác tính ]( hoa đào ) ái rõ ràng ái tốn tiền thả ích kỷ ( phi hóa kỵ nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ])

Không được nữ mệnh chủ tới phương tâm ( cận là hoa đào duyên ) [ lưu tử ] hóa kị trùng [ thái tử ] lấy nhỏ trùng lớn

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Xem năm xưa 25 mậu thìn tới hôn nhân duyên trạng huống

[ lưu mệnh 25] ở [ bản thiên ]( mậu thìn ) tọa cự môn + địa kiếp

[ lưu mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

[ lưu mệnh ] mậu làm thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 25] trùng chiếu [ bản phu ]

Quyền phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]/[ lưu phu 25] thiên nhân hợp nhất [ lớn nô ]/[ thầy thuốc nhanh thầy thuốc nhanh ] chỉ người đại lý

Nói rõ năm này có cân nhắc kết hôn việc nhưng quyền kị trùng chiếu [ bản phu ] hôn sự vẫn có khúc chiết không thuận tới tượng

[ lưu tử 25] ở [ bổn điền ]( Đinh Sửu ) tọa thiên phủ + thiên khôi đà la

[ lưu tử 25] can đinh thái âm hóa lộc nhập thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 25]

Năm này hoa đào khác tính hóa lộc nhập [ lưu phu ] bày hoa đào đã chiếm cứ năm xưa phối ngẫu cung vị

[ lưu tử 25] can đinh cự môn hóa kị nhập cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 25] bày năm này hoa đào nhập mệnh

Từ lộc kị hóa tượng cũng biết đây hoa đào đã có thân chặt chẽ quan hệ ( ở chung hiện tượng )

Chính là phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]/[ lưu mệnh ] trùng [ bản mạng ]/[ lưu thiên ] < lưu thiên là lưu phu tới tài > ( tức là trùng nữ mệnh chủ )

Phỏng đoán năm này duy trì ở chung quan hệ kết hôn việc sau này nói lại

Tiếp theo đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( nhâm thân )

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ] có lẽ đây hạn kết hôn cơ dẫn khá cao

Xem thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( nhâm thân ) phùng cung vô chính diệu

Này là [ kết hôn hạn ]

[ thiên mệnh ]/[ bản phu ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ]/[ bản phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( canh ngọ ) phùng thiên lương phùng thiên lương + địa không

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ đây lộc là [ động không đáy ]

< phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện nữ mệnh chủ đối với khác tính trả giá không giớn hạn

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) biểu hiện khác tính dính chặt nữ mệnh chủ

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ lớn tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại nạn tài phúc tuyến đại nạn tài phúc tuyến ] sợ là đối đãi ra vấn đề

Kể trên [ thầy thuốc ] tới hóa lộc hóa kị bày nữ mệnh chủ đây hạn khiếm [ phối ngẫu ] tới trái dù hội kết hôn

Nhưng suy luận sau hôn nhân tới kết cục tất nhiên không tốt ( đối đãi không tốt )

Xem năm xưa 28 Tân Mùi tới hôn nhân duyên trạng huống

[ lưu mệnh 28] tân làm cự môn hóa lộc nhập cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu tử 28]

[ lưu mệnh 28] tân làm văn xương hóa kị nhập văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu phu 28] năm này kết hôn

Khác

Xem 1. [ cung tật ách ] < tật ách là phu người ấy > xem xét phối ngẫu [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

[ cung tật ách ]( kỉ tỵ ) tọa thiên tướng + văn xương tả phụ nguyệt mã

Tật làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) chiếu [ bản tật ]

Tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( quý dậu ) trùng [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

Hình thành [ mệnh chủ nhanh ] hóa kị trùng [ phối ngẫu nhanh ] [ thể ] trùng [ phu tới thể phu tới thể ]

Xem 2. [ cung nô bộc ] < nô bộc là phu nhanh > quan sát phối ngẫu đấy tính tình tâm tính xu hướng tính dục cùng thân khỏe mạnh tình huống

[ cung nô bộc ]( Đinh Mão ) tọa tử vi tham lang tọa tử vi tham lang + kình dương linh tinh bởi vậy có thể thấy phối ngẫu chi tâm tính tình huống

Nô can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) phùng thiên cơ tự hóa quyền

Nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) phùng địa kiếp trùng [ bản mạng ]

Hình thành [ phu nhanh ] hóa kị trùng [ bản mạng ] cũng thế [ phu tới thể ] trùng [ mệnh chủ tới thể ] đã hiện rõ : phu thê kết cục không tốt

Lưu ý đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( Tân Mùi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt hỏa ngôi sao

Này [ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tật ]( kỉ tỵ )

[ thầy thuốc ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( quý dậu ) trùng [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

Cũng thế [ đây hạn phối ngẫu mệnh ] hóa kị trùng [ bản mạng phối ngẫu nhanh ] [ mệnh ] trùng [ thể ] này là hung tượng

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Xem nữ mệnh chủ cách :

Phía trước [ định tượng cung ] rơi [ bản mạng ]( giáp tuất )

Mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ] biểu hiện tốt hưởng thụ trùng [ bản tài ] ra tay hào phóng thương tài giống

Phi hóa kỵ nhập trùng [ tài phúc tuyến ]( vợ chồng đối đãi tuyến ) ẩn rõ tương lai vợ chồng giữa tới đối đãi hội nhân tiền tài cùng ham mê đấy quan niệm sai biệt mà sinh sản cảm tình biến hóa

[ thất tinh định điểm ] rơi [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

Nô /[ phu nhanh phu nhanh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) phùng thiên cơ tự hóa quyền + thiên diêu

Nô /[ phu nhanh phu nhanh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) phùng địa kiếp trùng [ bản mạng ]

Bày đây vận mệnh đối với nữ mệnh chủ về cảm tình khá là dễ dàng bị thua

[ lộc chuyển ] Quan ( thiên diêu ) làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) nói rõ cảm tình tới phát triển nguồn gốc từ trong công tác

[ lộc chuyển kị ] Quan ( thiên diêu ) làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh sợ là [ vừa thấy chung tình ]

Nhưng kết cục nhưng không tốt

Từ kể trên đấy phân tích nàng này mệnh chủ dù sao không cần kết hôn là tốt ( nhân kết cục không tốt )

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra hôn nhân hôn kỳ tới hiểu dịch 1

Điều tra hôn nhân hôn kỳ tới hiểu dịch 1

< mệnh lệ > dương nữ nhân âm lịch giáp thìn (1964) năm 2 nguyệt 12 ngày tỵ lúc hỏa lục cục thất tinh ở nô ( Đinh Mão ) hộ pháp 218

1. [ định tượng cung ] năm sinh giáp làm năm sinh giáp làm rơi [ bản mạng cung ]( giáp tuất ) thiên đồng + thiên hình

Tứ hóa năm sinh từ [ định tượng ] từ cung mệnh hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến

Tất cùng dịch mã liên quan đến

Can năm sinh [ định tượng ] nếu rơi ngã cung thì tứ hóa khả thị vì ngã cung ( mệnh tài quan điền phúc tật ) phát động

( dựa vào tự mình tự thân thao túng vận mệnh thật xấu ) thả tất cùng dịch mã liên quan đến

Tứ hóa năm sinh từ tứ chính cung ( mệnh thiên tử điền ) hóa xuất cũng biết

[ xuất ngoại cách ] dựa vào hình quan nhân duyên tất cùng dịch mã liên quan đến vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách

Cung mệnh tọa ( giáp tuất ) nãi [ địa chi vị trí ] tứ khố địa là [ địa ] vị trí

Phải là kiếm tiền mà lao lục ( thiên về tài lợi nhuận ) là người bôn ba lao lục sự thật ( lợi hại đặt nặng tâm vào tự tìm phiền não )

Tính tình trọng yên ổn thủ cựu giữ gìn thả mẫn cảm không mừng hoàn cảnh hoặc công tác tới biến động cẩn thận khôn khéo

( truy căn cứu để tốt tính toán công tư phân minh )

Trọng thị gia sản ( tiền tài ) chăm chú công tác chăm chú công tác cầu yên ổn ( trọng thị địa vực quan niệm không mừng thiên di quê người )

Giáp ( thiên tới ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm )

Thành tựu nhân khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng thiếu ứng biến năng lực

Mệnh giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Tân Mùi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

Liêm trinh lộc năm sinh tọa [ vở ] biểu hiện tiên thiên ngoại duyên cực tốt yêu thích giao tế tiếp khách khác tham sắc dục cường

Mệnh làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ] cũng thế ngày mốt cá tính yêu thích giao tế sợ hoa đào qua trọng

Ngược lại không đẹp

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Mệnh giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

Thái dương sinh kỵ tọa [ bản phúc ]( bính tý ) biểu hiện mệnh chủ đa sầu đa cảm dễ dàng tự tìm phiền não

Mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ] biểu hiện tốt hưởng thụ trùng [ bản tài ] ra tay hào phóng thương tài giống

Phi hóa kỵ nhập trùng [ tài phúc tuyến ]( vợ chồng đối đãi tuyến ) ẩn rõ tương lai vợ chồng giữa tới đối đãi hội nhân tiền tài cùng ham mê

Đấy quan niệm sai biệt mà sinh sản cảm tình biến hóa

Lưu ý [ cung tài bạch ]( canh ngọ ) tọa thiên lương + địa không

Địa không nhập tài bạch chủ tài chính không tốt thiên lấy đông tường bổ tây bì với chạy lang thang

Không nên chịu trách nhiệm tiền tài

Có tiền liền loạn tiêu phí nhiều mỗi đổ tất thâu hoặc thắng ít nhiều chưa từ bỏ ý định

Tài bạch địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] lộc yếu kị cường

Biểu hiện là hưởng phúc ( hưởng thụ ) tốn tiền không chút nào nương tay ( nữ mệnh chủ vì nam nhân tốn tiền không nương tay hoặc nói tiền tài bị nam nhân bắt cóc lừa đi )

Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) còn may nàng này mệnh chủ thực hội kiếm tiền

Xem tài làm tới lộc nhập phúc [ tài tới thiên ] phi hóa kỵ nhập mệnh [ tài tới Quan ] cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh là giao tế hoa đào

Cảm tình chơi nhạc cờ bạc tốn tiền hào phóng ( trùng phá lộc năm sinh )

[ lộc chuyển ] phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) là tự thân tới hưởng phúc mà tốn tiền

2. [ dần vị trí tứ hóa ] [ Quan lộc cung ]( bính dần ) tọa thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn thiên diêu

Nói rõ mệnh chủ cả đời việc nghiệp cùng biến thiên này quan hệ dính líu trứ vợ chồng sự nghiệp tới phúc cùng họa

Hoặc nói sự nghiệp vận dính líu mệnh chủ cả đời này đấy họa phúc

Hoặc mệnh chủ chú trọng Quan lộc hoặc vận đường không tốt sự nghiệp hay thay đổi thiên

Bính ( thiên chi nhân ) sự nghiệp khá là có thể được nữ nhân trợ ( nữ nhân quý nhân ) ( đồng nghiệp phái nữ đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

‘ bính làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

[ Quan lộc ] ở dần ( nhân vị )+[ phúc đức ] ở tử ( thiên vị ) thiên nhân hợp nhất [ điền trạch ] ở xấu ( địa vị ) chỉ người đại lý

Bày sự nghiệp của mệnh chủ vận cùng theo lý tưởng tư duy ham mê hoặc cảm giác đi

Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ vui vẻ kinh doanh sự nghiệp

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Tân Mùi ) gặp liêm trinh lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] nghĩ kiềm chế [ vở ]

Không ngờ sự nghiệp thuộc giao tế tiếp khách đầu tư du lịch các loại tương quan tới phục vụ tính chất

3. Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

A. [ cung phu thê ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao thiên cơ tự hóa quyền

Nhâm ( nhân tới ) phối ngẫu từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại doãn văn võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo cũng khá là bá đạo

Lão Đại tâm thái ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ phối ngẫu dịch mã bôn ba

Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) yêu tài trọng tài chủ nghĩa

Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]/[ phu người ấy ]

Nói rõ đây khác tính sẽ không quan tâm mệnh chủ hoặc nói cũng không ái mệnh chủ

Kể trên hóa tượng bày [ có duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

Xem dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]( quý dậu )

[ thái tử ] trùng điệp [ bản tài ]( canh ngọ ) được can của phu thiên lương lộc nhập

Mà [ đại phúc ] trùng điệp [ bản phụ ] hồi can của phu vũ khúc phi hóa kỵ nhập trùng [ bản tật ]/ trùng điệp [ lớn tài ]

Bày đại hạn này tới hoa đào ( hoa đào cùng tài liên quan đến ) có ngã thiếp ý vị ( thất thân lại tốn tiền )

[ bản phu ]( nhâm thân ) trùng điệp [ đại huynh ]

Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) trùng điệp [ thái tử ] biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) còn tại gia ngoại doanh sinh

Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản tật ]/[ lớn tài ] nói rõ khác tính bằng hữu

Là tiền tài bôn ba ( trùng lớn tài ) còn không dám chiếm hữu nữ mệnh chủ thân thể ( trùng bản tật )

B. [ đại nạn vợ chồng ] ở [ vở ]( Tân Mùi ) hoa đào vị trí phùng liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt đốm lửa

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) này là [ thầy thuốc người ấy ] nói rõ là [ làm tình ] kết giao

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( kỉ tỵ ) cũng thế [ thầy thuốc tới ] đây hạn khác tính dính chặt thân

Như thế cảm tình tới nết tốt là chính là [ tính vui vẻ ] đấy ở chung mà không [ vợ chồng danh phận ]

Xem [ nhân bị tứ hóa ] [ lộc chuyển kị ]

Thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng [ bản phu ] khả dự đoán thật sự [ vợ chồng duyên ]

Nói rõ đây rõ ràng có hoa đào cũng sẽ có tiến thêm một bước đấy kết giao nhưng tuyệt sẽ không có kết quả

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ lớn thiên ] quay về trùng [ thiên mệnh ]

Kể trên hóa tượng nói rõ nữ mệnh chủ tự thân còn đang ngoại cùng chúng sinh ( bằng hữu ) doanh sinh kiếm tiền còn không nghĩ hôn sự

Xem năm xưa 22 Đinh Sửu tới hôn nhân duyên trạng huống

[ lưu mệnh 22] ở [ bổn điền ]( Đinh Sửu ) phùng thiên phủ + thiên khôi đà la

[ đại nạn đứa con ] ở [ bản tài ]( canh ngọ ) xem hoa đào cung vị tới hoa đào trạng huống

[ thái tử ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ lưu tử 22 tới phúc ] gặp thái dương sinh kỵ

Lộc nhập động không đáy nói rõ là hoa đào ( khác tính ) không ngăn tận đấy trả giá không ngăn tận đấy trả giá ( phúc đức là nam )

[ thái tử ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu tử 22] trùng [ lưu điền 22]

Bày hoa đào không cách nào tiến vào gia môn năm này chi giao hướng giao không được không cách nào một thân phương trạch

[ lưu tử 22]( giáp tuất ) giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Tân Mùi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh trùng điệp [ thầy thuốc ] chiếu [ lưu mệnh ]

[ vở ]( thiên )+[ lưu tử 22] thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất lấy [ thầy thuốc ] chỉ người đại lý

Bày năm này khác tính ( hoa đào ) muốn kết hôn nữ mệnh chủ là thê

[ lưu tử 22] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

Trùng cung [ bản tài ]/[ phu tới ] trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu nô 22]

Đây hóa kị nói rõ đây [ khác tính ]( hoa đào ) ái rõ ràng ái tốn tiền thả ích kỷ ( phi hóa kỵ nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ])

Không được nữ mệnh chủ tới phương tâm ( cận là hoa đào duyên ) [ lưu tử ] hóa kị trùng [ thái tử ] lấy nhỏ trùng lớn

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Xem năm xưa 25 mậu thìn tới hôn nhân duyên trạng huống

[ lưu mệnh 25] ở [ bản thiên ]( mậu thìn ) tọa cự môn + địa kiếp

[ lưu mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

[ lưu mệnh ] mậu làm thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 25] trùng chiếu [ bản phu ]

Quyền phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]/[ lưu phu 25] thiên nhân hợp nhất [ lớn nô ]/[ thầy thuốc nhanh thầy thuốc nhanh ] chỉ người đại lý

Nói rõ năm này có cân nhắc kết hôn việc nhưng quyền kị trùng chiếu [ bản phu ] hôn sự vẫn có khúc chiết không thuận tới tượng

[ lưu tử 25] ở [ bổn điền ]( Đinh Sửu ) tọa thiên phủ + thiên khôi đà la

[ lưu tử 25] can đinh thái âm hóa lộc nhập thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 25]

Năm này hoa đào khác tính hóa lộc nhập [ lưu phu ] bày hoa đào đã chiếm cứ năm xưa phối ngẫu cung vị

[ lưu tử 25] can đinh cự môn hóa kị nhập cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 25] bày năm này hoa đào nhập mệnh

Từ lộc kị hóa tượng cũng biết đây hoa đào đã có thân chặt chẽ quan hệ ( ở chung hiện tượng )

Chính là phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]/[ lưu mệnh ] trùng [ bản mạng ]/[ lưu thiên ] < lưu thiên là lưu phu tới tài > ( tức là trùng nữ mệnh chủ )

Phỏng đoán năm này duy trì ở chung quan hệ kết hôn việc sau này nói lại

Tiếp theo đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( nhâm thân )

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ] có lẽ đây hạn kết hôn cơ dẫn khá cao

Xem thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( nhâm thân ) phùng cung vô chính diệu

Này là [ kết hôn hạn ]

[ thiên mệnh ]/[ bản phu ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ]/[ bản phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( canh ngọ ) phùng thiên lương phùng thiên lương + địa không

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ đây lộc là [ động không đáy ]

< phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện nữ mệnh chủ đối với khác tính trả giá không giớn hạn

[ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) biểu hiện khác tính dính chặt nữ mệnh chủ

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ lớn tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại nạn tài phúc tuyến đại nạn tài phúc tuyến ] sợ là đối đãi ra vấn đề

Kể trên [ thầy thuốc ] tới hóa lộc hóa kị bày nữ mệnh chủ đây hạn khiếm [ phối ngẫu ] tới trái dù hội kết hôn

Nhưng suy luận sau hôn nhân tới kết cục tất nhiên không tốt ( đối đãi không tốt )

Xem năm xưa 28 Tân Mùi tới hôn nhân duyên trạng huống

[ lưu mệnh 28] tân làm cự môn hóa lộc nhập cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu tử 28]

[ lưu mệnh 28] tân làm văn xương hóa kị nhập văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu phu 28] năm này kết hôn

Khác

Xem 1. [ cung tật ách ] < tật ách là phu người ấy > xem xét phối ngẫu [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

[ cung tật ách ]( kỉ tỵ ) tọa thiên tướng + văn xương tả phụ nguyệt mã

Tật làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) chiếu [ bản tật ]

Tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( quý dậu ) trùng [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

Hình thành [ mệnh chủ nhanh ] hóa kị trùng [ phối ngẫu nhanh ] [ thể ] trùng [ phu tới thể phu tới thể ]

Xem 2. [ cung nô bộc ] < nô bộc là phu nhanh > quan sát phối ngẫu đấy tính tình tâm tính xu hướng tính dục cùng thân khỏe mạnh tình huống

[ cung nô bộc ]( Đinh Mão ) tọa tử vi tham lang tọa tử vi tham lang + kình dương linh tinh bởi vậy có thể thấy phối ngẫu chi tâm tính tình huống

Nô can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) phùng thiên cơ tự hóa quyền

Nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) phùng địa kiếp trùng [ bản mạng ]

Hình thành [ phu nhanh ] hóa kị trùng [ bản mạng ] cũng thế [ phu tới thể ] trùng [ mệnh chủ tới thể ] đã hiện rõ : phu thê kết cục không tốt

Lưu ý đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( Tân Mùi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt hỏa ngôi sao

Này [ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tật ]( kỉ tỵ )

[ thầy thuốc ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( quý dậu ) trùng [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

Cũng thế [ đây hạn phối ngẫu mệnh ] hóa kị trùng [ bản mạng phối ngẫu nhanh ] [ mệnh ] trùng [ thể ] này là hung tượng

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

Xem nữ mệnh chủ cách :

Phía trước [ định tượng cung ] rơi [ bản mạng ]( giáp tuất )

Mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ] biểu hiện tốt hưởng thụ trùng [ bản tài ] ra tay hào phóng thương tài giống

Phi hóa kỵ nhập trùng [ tài phúc tuyến ]( vợ chồng đối đãi tuyến ) ẩn rõ tương lai vợ chồng giữa tới đối đãi hội nhân tiền tài cùng ham mê đấy quan niệm sai biệt mà sinh sản cảm tình biến hóa

[ thất tinh định điểm ] rơi [ bản nô ]( Đinh Mão ) < bản nô là phu nhanh >

Nô /[ phu nhanh phu nhanh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) phùng thiên cơ tự hóa quyền + thiên diêu

Nô /[ phu nhanh phu nhanh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) phùng địa kiếp trùng [ bản mạng ]

Bày đây vận mệnh đối với nữ mệnh chủ về cảm tình khá là dễ dàng bị thua

[ lộc chuyển ] Quan ( thiên diêu ) làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( giáp tuất ) nói rõ cảm tình tới phát triển nguồn gốc từ trong công tác

[ lộc chuyển kị ] Quan ( thiên diêu ) làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh sợ là [ vừa thấy chung tình ]

Nhưng kết cục nhưng không tốt

Từ kể trên đấy phân tích nàng này mệnh chủ dù sao không cần kết hôn là tốt ( nhân kết cục không tốt )

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button