Tử vi

Điều tra ngày mốt nhân cách đặc biệt chất tới hiểu dịch

D. Điều tra ngày mốt nhân cách đặc biệt chất

< bản mạng lệ dương nam âm lịch giáp ngọ (1954) năm 11 nguyệt 17 nhật thân lúc mộc tam cục thất tinh ở phu ( bính dần ) >

[ cung mệnh ]( mậu thìn ) thất sát độc tọa

Bạn đang xem: Điều tra ngày mốt nhân cách đặc biệt chất tới hiểu dịch

[ sát phá lang ] đấy vận mệnh bình thường âm mưu tâm cường cầu tân cầu biến không kiên nhẫn tĩnh không cam lòng thư phục

[ phá quân tọa Quan lộc cung ] phá quân biểu hiện quân cảnh

[ liêm trinh tọa cung thiên di ] liêm trinh tù ngôi sao cũng biểu hiện quân cảnh đây chủng tổ hợp thích hợp quân cảnh đấy [ cách ]

[ cung tật ách ]( ất hợi ) tọa thái âm tự hóa kị + linh tinh này là [ tật ách sách mã kỵ ]

[ cung mệnh ] cùng [ cung tật ách ] thuộc nhất lục cộng tông cung vị hỗ là biểu hiện lý

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tật ] /[ Quan tới điền ]

Tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) hình thành [ lộc kị ] ở [ bản phụ ] giao chiến thường biểu hiện tiến giảm mất cứ

[ cung phụ mẫu ] biểu hiện cha mẹ thủ trưởng nhà nước cơ cấu cũng biểu tượng miện biểu tình mặt mũi

Đây hóa tượng nói rõ vui vẻ nhưng lại ngại quấy rầy nghĩ đâu khí nhưng lại không nỡ

Đây chủng mệnh cách có tốt dật ác lao cao ngạo đùa giỡn lão Đại tính cách tính tình mình mâu thuẫn phập phồng không chừng

( này là trí mạng thương ) thường nhân cảm tình mà ảnh hưởng cảm xúc hoặc nhân công tác cảm xúc mà ảnh hưởng tiền đồ

[ lộc chuyển kị ] phụ làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( bính tý ) nói rõ mệnh chủ chi tâm thái [ hướng tiền xem ]

[ cung mệnh ]( mậu thìn ) thất sát độc tọa

Mặt khác mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tật ] /[ Quan tới điền ]

Thả [ bản tật ]( ất hợi ) tọa thái âm tự hóa kị với tứ mã địa này là [ tật ách tới sách mã kỵ ]

[ Quan tới điền ] sách mã kỵ giải thích là chính mình đưa công ty hoặc công xưởng hóa giải

Trùng [ Quan tới điền ] mệnh chủ ý bất mãn công tác đơn vị chán ghét mà nghĩ ly chức

Tật làm ất thái âm tự hóa kị cùng tật làm hóa lộc nhập phụ sinh sản lộc kị chạm trán giao chiến cho nên nội tâm có mâu thuẫn

Đối với phục vụ công tác hoặc đơn vị thường không hề đầy mâu thuẫn tâm thái sinh sản

[ cung phúc đức ]( canh ngọ ) tử vi độc tọa đế tinh tọa phúc đức ( hưởng phúc vị trí )

Nam mệnh không thích hợp thầm nghĩ không công mà hưởng nhưng không để ý triều chính tiền đồ chịu ngu

Phúc làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Mão ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

< huynh đệ là phúc người ấy > nghĩ đều là cùng huynh đệ bằng hữu giao tế tiếp khách ăn uống chơi nhạc

Phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Sửu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị trùng [ bổn điền ]

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm thiên đồng hóa kị nhập [ phúc nhanh ] đầy não đều là hưởng phúc việc

Phúc làm thiên đồng hóa kị nhập [ vở ] biểu hiện mệnh chủ tới tư tưởng bên trên vui mừng đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách

Trùng [ bổn điền ] đây hợp tác đầu tư hoặc giao tế tiếp khách tất hội tổn tài nhà bán sinh

Nếu dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( Tân Mùi )

Gặp phúc làm kị trùng cho nên không hề nghĩ làm việc đấy niệm đầu

[ Quan lộc cung ]( nhâm thân ) tọa phá quân sinh quyền

Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Mão ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Can của quan lộc nhập Huynh /[ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ nghĩ cố gắng đưa [ Quan nhanh ] làm tốt chờ đợi có điều phát triển

Đáng tiếc gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ động không đáy ] mặc cho lại nhiều cố gắng cũng thế uổng công ( không hồi báo )

Can của quan nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( bính dần ) quay về trùng [ bản quan ]

Can của quan hóa kị nhập phu biểu hiện Quan lộc tự thân không ổn định có lẽ thích hợp công việc bên ngoài công tác

[ cung tài bạch ]( bính tý ) tọa tham lang + hữu bật văn khúc

Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Sửu ) biểu hiện vui vẻ đưa tiền tài cầm đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách

Tài làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp tuất ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bản mạng ]

Kết quả mệnh chủ đấy tiền tài rời xa mệnh chủ mà đi ( tổn thất rồi )

Trở lên hóa tượng cũng có thể bày ra mệnh chủ đấy [ nhân cách đặc biệt chất ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra ngày mốt nhân cách đặc biệt chất tới hiểu dịch

D. Điều tra ngày mốt nhân cách đặc biệt chất

< bản mạng lệ dương nam âm lịch giáp ngọ (1954) năm 11 nguyệt 17 nhật thân lúc mộc tam cục thất tinh ở phu ( bính dần ) >

[ cung mệnh ]( mậu thìn ) thất sát độc tọa

[ sát phá lang ] đấy vận mệnh bình thường âm mưu tâm cường cầu tân cầu biến không kiên nhẫn tĩnh không cam lòng thư phục

[ phá quân tọa Quan lộc cung ] phá quân biểu hiện quân cảnh

[ liêm trinh tọa cung thiên di ] liêm trinh tù ngôi sao cũng biểu hiện quân cảnh đây chủng tổ hợp thích hợp quân cảnh đấy [ cách ]

[ cung tật ách ]( ất hợi ) tọa thái âm tự hóa kị + linh tinh này là [ tật ách sách mã kỵ ]

[ cung mệnh ] cùng [ cung tật ách ] thuộc nhất lục cộng tông cung vị hỗ là biểu hiện lý

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tật ] /[ Quan tới điền ]

Tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) hình thành [ lộc kị ] ở [ bản phụ ] giao chiến thường biểu hiện tiến giảm mất cứ

[ cung phụ mẫu ] biểu hiện cha mẹ thủ trưởng nhà nước cơ cấu cũng biểu tượng miện biểu tình mặt mũi

Đây hóa tượng nói rõ vui vẻ nhưng lại ngại quấy rầy nghĩ đâu khí nhưng lại không nỡ

Đây chủng mệnh cách có tốt dật ác lao cao ngạo đùa giỡn lão Đại tính cách tính tình mình mâu thuẫn phập phồng không chừng

( này là trí mạng thương ) thường nhân cảm tình mà ảnh hưởng cảm xúc hoặc nhân công tác cảm xúc mà ảnh hưởng tiền đồ

[ lộc chuyển kị ] phụ làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( bính tý ) nói rõ mệnh chủ chi tâm thái [ hướng tiền xem ]

[ cung mệnh ]( mậu thìn ) thất sát độc tọa

Mặt khác mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tật ] /[ Quan tới điền ]

Thả [ bản tật ]( ất hợi ) tọa thái âm tự hóa kị với tứ mã địa này là [ tật ách tới sách mã kỵ ]

[ Quan tới điền ] sách mã kỵ giải thích là chính mình đưa công ty hoặc công xưởng hóa giải

Trùng [ Quan tới điền ] mệnh chủ ý bất mãn công tác đơn vị chán ghét mà nghĩ ly chức

Tật làm ất thái âm tự hóa kị cùng tật làm hóa lộc nhập phụ sinh sản lộc kị chạm trán giao chiến cho nên nội tâm có mâu thuẫn

Đối với phục vụ công tác hoặc đơn vị thường không hề đầy mâu thuẫn tâm thái sinh sản

[ cung phúc đức ]( canh ngọ ) tử vi độc tọa đế tinh tọa phúc đức ( hưởng phúc vị trí )

Nam mệnh không thích hợp thầm nghĩ không công mà hưởng nhưng không để ý triều chính tiền đồ chịu ngu

Phúc làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Mão ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

< huynh đệ là phúc người ấy > nghĩ đều là cùng huynh đệ bằng hữu giao tế tiếp khách ăn uống chơi nhạc

Phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Sửu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị trùng [ bổn điền ]

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm thiên đồng hóa kị nhập [ phúc nhanh ] đầy não đều là hưởng phúc việc

Phúc làm thiên đồng hóa kị nhập [ vở ] biểu hiện mệnh chủ tới tư tưởng bên trên vui mừng đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách

Trùng [ bổn điền ] đây hợp tác đầu tư hoặc giao tế tiếp khách tất hội tổn tài nhà bán sinh

Nếu dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( Tân Mùi )

Gặp phúc làm kị trùng cho nên không hề nghĩ làm việc đấy niệm đầu

[ Quan lộc cung ]( nhâm thân ) tọa phá quân sinh quyền

Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Mão ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Can của quan lộc nhập Huynh /[ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ nghĩ cố gắng đưa [ Quan nhanh ] làm tốt chờ đợi có điều phát triển

Đáng tiếc gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ động không đáy ] mặc cho lại nhiều cố gắng cũng thế uổng công ( không hồi báo )

Can của quan nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( bính dần ) quay về trùng [ bản quan ]

Can của quan hóa kị nhập phu biểu hiện Quan lộc tự thân không ổn định có lẽ thích hợp công việc bên ngoài công tác

[ cung tài bạch ]( bính tý ) tọa tham lang + hữu bật văn khúc

Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Sửu ) biểu hiện vui vẻ đưa tiền tài cầm đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách

Tài làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp tuất ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bản mạng ]

Kết quả mệnh chủ đấy tiền tài rời xa mệnh chủ mà đi ( tổn thất rồi )

Trở lên hóa tượng cũng có thể bày ra mệnh chủ đấy [ nhân cách đặc biệt chất ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button