Tử vi

Xem nhân ( nhân cách đặc biệt chất ) chi tâm pháp giải nghĩa

Xem nhân ( nhân cách đặc biệt chất ) chi tâm pháp

Cung mệnh

Cung tật ách

Bạn đang xem: Xem nhân ( nhân cách đặc biệt chất ) chi tâm pháp giải nghĩa

Cung phúc đức

Cung mệnh giáp dần

Cung mệnh Thiên can giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn đấy đặc biệt chất bề ngoài khiêm tốn không ấm người khác cũng không chịu người khác tới ấm

Đối với sự nghiệp phát triển đủ hùng tâm tráng chí thích ứng ngoại tại hoàn cảnh năng lực cường hòa hợp ứng biến

Cung mệnh địa chi dần thuộc nhân vị chủ sự mã địa dịch mã bôn ba cá tính độc lập cả đời cát hung nặng điểm nằm ở bản thân làm

Cung mệnh thiên đồng thiên lương tả phụ văn khúc thiên mã đồng độ ký tên là phong phạm cử chỉ ưu thanh nhã thơ ấu nạn nạn nhiều ( thiên lương ) chung có thể gặp dữ hóa lành

Cung mệnh giáp tuất

Cung mệnh làm giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc đoạn độc hành được đặc biệt chất không ấm người khác cũng không bị người tới ấm

Bề ngoài khiêm tốn giỏi về ứng biến có phát triển sự nghiệp hùng tâm tráng chí

Cung mệnh địa chi tuất là khố vị trí quyền sở hửu cá tính chấp nhất

Cung mệnh tọa tử vi thiên tướng văn xương tới tổ hợp nếu không sát khả riêng chỉ độc trước tới việc văn phòng chủ quản

Nếu gặp linh tinh trùng phá âm sát quấy nhiễu ứng biết tu thân dưỡng tính nếu không tất có khảo nghiệm

Lưỡng sát trở ngại mệnh chủ cá tính sẽ có cao ngạo làm

Hành hạn đi vào [ mệnh làm thái dương hóa kị ] sở nhập hoặc trùng tới cung vị [ ứng số ] tất phát sinh tương đương trình độ tra tấn cùng khảo nghiệm

Cung mệnh tọa vũ khúc sinh khoa thả tự hóa khoa tả phụ cá tính nội mới ngoại nhu

Đáng tiếc sinh khoa tự hóa khoa cùng loại để tiêu

Nguyên bản cho người tốt phong độ ấn tượng tốt hội làm hảo sự đấy ưu điểm hoàn toàn mất đi ngược lại nhượng nhân cảm thấy làm việc lôi lôi kéo kéo

Càng đáng tiếc là nguyên bản mình có thể bảo vệ chính mình ( tọa sinh khoa ) tự hóa khoa sau lại trở nên thỉnh thoảng lơ là sơ suất tự tìm quấy rầy

Cung mệnh bính tý

Cung mệnh bính làm ( thiên chi nhân ) nam mệnh phần lớn có nữ tính ( thê mẫu nữ đồng nghiệp nữ khách hộ các loại ) quý nhân tương trợ

Cung mệnh ở tử tứ bại địa thiên vị đức vị trí chủ phúc ( tiên thiên phúc trạch ) nhiều lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu hoặc phiền não

Bên trong cung tử vi + thiên khôi ( đế tọa cùng văn quý )

Tam phương tứ chính cung tài bạch vũ khúc thiên tướng + hữu bật văn khúc thiên việt Quan lộc cung liêm trinh thiên phủ cung thiên di tham lang + văn xương tả phụ lộc tồn

Không sát trùng phá thả lục cát toàn bộ hội là ra đưa nhập tướng mệnh cách

Mặc dù cung tài bạch nội lộc kị giao chiến may có vũ khúc tự hóa kị cùng loại kị hỗ tiêu mà không trở ngại

Cung mệnh bính thân

Cung mệnh Thiên can bính ( thiên chi nhân ) cả đời có đàn bà duyên nam mệnh có thể được nữ tính tới ấm ( mẫu thê nữ nhân nữ khách hộ Fan nữ tơ các loại quý nhân )

Bính hỏa mãnh liệt là người cá tính cùng hành vi đủ hung hăng khó tránh vội vàng xao động nhưng làm việc tâm địa quang minh thả nhiệt tâm nặng vô cùng thị rõ ràng

< bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim phùng tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt > < che trời tủy >

Cung phu thê ( giáp ngọ ) cung thiên di ( canh dần ) cung phúc đức ( mậu tuất ) ( hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt )

Mệnh chủ đối mặt tình cảm vợ chồng hoặc khác tính bằng hữu hoặc xuất ngoại ( lớn hoàn cảnh ) tâm tư của hắn chắc chắn bị tra tấn

Tọa mệnh thân mã địa là người vị trí chủ cả đời bôn ba ( hơn nữa ở bên trong năm trước càng là như vậy )

Năm sinh bính tuất này can năm sinh rơi cung mệnh này là cả đời tới định tượng

Tỏ vẻ cả đời đều là lý tưởng phấn đấu vĩnh viễn không bỏ cuộc theo đuổi mình mộng tưởng tự thân thừa nhận gì tốt cùng hoại ( thành hoặc bại )

Cung mệnh bính thìn

Cung mệnh Thiên can bính ( thiên chi nhân ) tâm địa quang minh nhiệt tâm dựa vào trời dựa vào mình trọng biểu hiện gấp gáp mà lao lục

Nam mệnh phần lớn có nữ tính quý nhân ( mẫu thê con gái nữ khách hộ Fan nữ tơ các loại )

Cung mệnh địa chi thìn ở khố địa ( khố chủ tài ) phải là kiếm tiền mà lao lục

Cung mệnh tọa tử vi thiên tướng biểu hiện khả độc đang một mặt

Nhưng đốm lửa đà la cập âm sát quấy nhiễu mệnh chủ nên nhiều tu thân dưỡng tính nếu không hội nhân cao ngạo cá tính hoặc quá độ tự tin thường hồi khúc chiết khảo nghiệm

Đang hành hạn đi vào mệnh làm hóa kị tới cung hoặc kị trùng tới cung sẽ phát sinh khúc chiết cùng tra tấn khảo nghiệm

Cung mệnh mậu thìn

Cung mệnh ở tứ khố ( địa bàn ) mệnh chủ thường là sự thật bắt buộc phải mưu sinh công tác tâm tính nội liễm mà phú dục vọng

Nhưng cung tài bạch rơi tứ bại ( thiên vị ) nhạc thiên đối với tiền tài khá là bất kể khá là

Quan lộc cung ở tứ mã ( nhân vị ) phải bôn ba

Mậu làm ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Cung mệnh mậu thân

Tọa mệnh thân tứ mã địa là người vị chủ dịch mã bôn ba cuộc sống đi chung đường khá lao lộc cùng dao động

Can cung mậu ( địa chi địa ) thuộc thổ ở giữa vạn vật không thổ không sinh khá lao lục mà ấm người khác lại chịu ấm hơi ít hơi nhân trọng yên ổn thâm trầm

Cung mệnh kỷ hợi

Mình ( địa chi nhân ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều lao lục trả giá ấm người khác là người khác chạy trốn

Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa

Mình làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị sở buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị người khác hư nát ( chịu lừa ) cho nên ấm nhiều người

Mình làm vũ khúc hóa lộc nhập bản tật ( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa này là lộc ra

Mình làm văn khúc hóa kị nhập bản phụ ( canh tử ) nhân lộc kị hóa nhập [ phụ tật tuyến ] biểu hiện cá tính phản phúc không chừng làm tùy tính khiếm khuyết tự hỏi

< tái lấy [ nhân bị tứ hóa ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >

Mình làm vũ khúc hóa lộc nhập bản tật ( giáp ngọ ) bản tật giáp làm thái dương hóa kị nhập bản tài ( ất chưa ) gặp thái âm tự hóa kị trùng bản phúc ( tân sửu )

Nói rõ 1. Chuyển phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện việc này cũng thế là tiền tài

2. Đây lộc cuối cùng hội nhân tâm tính của mình tâm thái làm mà tổn hại tự thân tới phúc khí cùng thọ nguyên ( nhân trùng bản phúc )

Mệnh ở dần thân tị hợi nãi nhân chi vị trí tứ mã nơi dịch mã bôn ba ở bên trong năm trước khá bôn ba không chừng

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] phùng lộc năm sinh hoặc sinh kỵ đều không cát phùng kị [ sách mã kỵ ] biểu hiện bôn ba chia ly

Nếu phá quân ở sai người vị trí biểu hiện là người chuyên chế

Nếu cự môn ở mệnh [ tứ mã địa ] hóa lộc hóa kị đều không cát hóa kị ở [ tứ mã địa ] làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ] chia ly khá là cát

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác nếu thiên lương ở Quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý

Cung mệnh canh thìn

Cự môn tọa mệnh canh thìn

Người sinh năm canh thiên đồng sinh kỵ nhập thiên di bản mạng làm canh thiên đồng hóa kị lại nhập thiên di tượng này thô xem là [ nghịch thủy kị ] thuộc cát tượng

Thực tế cung thiên di thiên đồng tự hóa lộc biến thành “Thủy mệnh kị” [ thủy mệnh kị ] thuận dòng nước ra là hung tượng

Thái dương lộc năm sinh nhập tài bạch bản mạng làm canh thái dương hóa lộc lại nhập tài bạch ( mậu tử ) này là “Điệp ra lộc ”

Tượng này lộc ra chủ tổn tài giống mà không phải là song lộc nhập tài

Thái dương lộc năm sinh tọa bản tài ( mậu tử ) bản quan ở ( giáp thân ) can của quan giáp thái dương hóa kị nhập bản tài trùng phá thái dương lộc năm sinh

Bản mạng thái dương hóa lộc cùng bản quan thái dương hóa kị cùng nhập bản tài ( mậu tử ) hình thành chiến khắc thì tài tất có nạn tổn

Nếu thuận hành đại hạn thứ tư cung mệnh đi vào bổn điền thì đại nạn nô bộc trùng điệp bản tài ( lộc kị chiến khắc tới cung vị )

Bày bản hạn đấy bằng hữu sẽ trở thành mệnh chủ tài chính nguy cơ lớn nhất triệu nhân

Cung mệnh canh dần

Bính sinh năm nhân cơ âm tọa mệnh ( canh dần ) canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) trở thành vĩ nhân khá là nhiều

Mệnh ở dần thân tị hợi nãi nhân chi vị trí tứ mã nơi dịch mã bôn ba ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] phùng lộc năm sinh hoặc sinh kỵ đều không cát phùng kị [ sách mã kỵ ] biểu hiện bôn ba chia ly

Cung mệnh thiên cơ sinh quyền biểu hiện là người đánh đấm khí

Sinh quyền nhập mệnh ( một ) lộc năm sinh nhập tài ( năm ) giai dương cung đây ứng cầu quý không cầu phú

Cung mệnh cơ âm tam phương hội đồng lương nãi [ cơ nguyệt đồng lương ] cách nên đi văn đường đi làm đảm nhiệm cố vấn cơ yếu vân vân

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng

<[ kị chuyển lộc ] > tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập cha mẹ ( tân mão ) biểu hiện mặc dù coi trọng tiền vàng nhưng đối với cha mẹ lại không keo kiệt

Tài bạch ở ( mậu tuất ) [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Thiên đồng lộc năm sinh có tổ ấm chiếu phúc đức tốn tiền hào phóng không sợ không có tiền khả hao phí

<[ lộc chuyển lộc ] đuổi tới nguyên > tài mậu làm tham lang hóa lộc nhập bản phụ ( tân mão ) biểu hiện mệnh chủ tới tài lộc được từ với cha mẹ tới tài

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác nếu thiên lương ở Quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý

Tật ách ( đinh dậu ) tật can đinh thái âm hóa lộc nhập mệnh mà cự môn hóa kị nhập phúc ( nhâm thìn ) kị trùng tài cung ( mậu tuất )

< cung mệnh là nô nhanh > tật làm hóa lộc nhập [ nô nhanh ] mệnh chủ tự nhận đối xử tử tế bằng hữu ( lộc là nhân )

< tài bạch là nô tới điền > cập làm cự môn hóa kị trùng tài [ nô tới điền ] do đó mệnh chủ dám đối với bằng hữu nói thẳng không sợ đắc tội ( kị là quả )

Cung mệnh tân dậu

Cung mệnh Thiên can tân ( nhân chi địa ) bề ngoài ôn hòa sĩ diện trọng cảm tình nhưng hơi nghi ngờ ý chí không kiên quyết đoán không đủ ( tân sứ văn xương hóa kị )

Cung mệnh địa chi dậu tứ bại địa thuộc thiên vị nhiều độc lập cá tính nhiệt tâm là người lạc quan trước hoàn cảnh hơi ít ưu sầu phiền não

Cung mệnh liêm trinh phá quân lộc năm sinh + linh tinh thủ lộc năm sinh cố thủ tài lộc nhu dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu bản tính thiện lương trung hậu cá tính vội vàng xao động không sở trường biểu đạt

Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập nô ( giáp dần ) phùng cự môn sinh quyền thái dương tự hóa kị

Cự môn hóa lộc nhập nô nếu không phùng thái dương tự hóa kị đối với chúng sinh bằng hữu giỏi về bằng miệng biểu hiện thiện ý thường cùng bằng hữu chia xẻ chỗ tốt cũng vui mừng trèo duyên kết giao bằng hữu

Phùng cự môn sinh quyền thái dương tự hóa kị

Tượng này biểu hiện mệnh chủ dù thường tỏ thiện ý chia xẻ lại gặp phải bằng hữu đùa giỡn dục vọng khiến cho sự tình biến thành phức tạp có lúc khiến cho đầy bụi đất

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập phúc ( quý tị )

Biểu hiện 1. Mệnh chủ thực để ý ý nghĩ của chính mình cùng ham mê là theo đuổi lý tưởng cùng ham mê bất kể gì đại giá ( trùng tài bạch )

Biểu hiện 2. Mệnh chủ thực kiên trì ý kiến bản thân thường cùng nhân tính toán hoặc nhân tự thân bi thương xem ý tưởng khiến phúc khí chịu đựng

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần tư tưởng ham mê đấy cung vị

Lưu ý đang đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) cung mệnh đại hạn đi vào bản tài ( đinh tị )

Đại nạn thiên di trùng điệp bản phúc ( quý tị ) bản mạng làm tân văn xương hóa kị nhập bản phúc trùng cung mệnh đại hạn

Đây hạn tất có thất nghiệp hoặc thu vào thiếu nguy cơ xuất hiện

Cung mệnh tân dậu

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không kiên tới ngại

Mệnh ở tí ngọ mão dậu nãi thiên chi vị trí tứ bại nơi là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ hoa đào khá là nhiều

Cung mệnh nếu ở thiên chi vị trí ( tí ngọ mão dậu bại địa hoa đào ) thì là người nhạc thiên lấy việc khá là thấy khai

Nữ mệnh biểu hiện nhân duyên tốt nhưng nếu mang theo hoa đào trọng thì hội lấy hoa đào tình dục mưu sinh

Tài bạch ở [ tứ mã địa ] biểu hiện là tài bôn ba nhưng nhưng ở ngoài bên công tác bên chơi nhạc lòng dạ khoái lạc mệnh

Quan lộc ở [ tứ khố địa ] biểu hiện công tác sự thật lao lục

1. Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập tử ( mậu ngọ ) cự môn hóa lộc biểu hiện có giỏi tài ăn nói tốt biện ( lộc là bởi vì ) cung tử nữ biểu hiện hoa đào giao tế đầu tư vị trí ( thả là phá thể vị trí )

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập tật ( bính thìn ) văn xương hóa kị chủ văn thư vấn đề ( kị là quả ) phi hóa kỵ nhập tật biểu hiện tâm tính tâm thái chủ quan làm theo ý mình

Trùng bản phụ cùng cha mẹ không duyên ( tổn cha mẹ )

Khác cha mẹ biểu hiện nhà nước cơ cấu tổn cha mẹ không ngờ là trái lại nhà nước quy định ( pháp lệnh quy chương )

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện tổn hại bằng hữu tài kẻ khả nghi bội tín ( văn xương hóa kị )

<< nhân bị tứ hóa >> mệnh làm hóa lộc nhập vở ( mậu ngọ ) [ lộc chuyển kị ] cùng [ lộc chuyển lộc ]

[ lộc chuyển kị ]

Mậu thiên cơ hóa kị nhập bổn điền ( giáp ) trái lại trùng vở ( bản cung ) biểu hiện nói chuyện tốt thính ( cự lộc ) sự sau không chỗ tốt đổi ý thương hại chính mình

[ lộc chuyển lộc ]

Mậu tham lang hóa lộc nhập bản tài ( đinh tị ) phùng tham lang lộc năm sinh điệp lộc là lộc ra

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập tật ( bính thìn ) [ kị chuyển lộc ] cùng [ kị chuyển kị ]

[ kị chuyển lộc ]

Bính thiên đồng hóa lộc nhập bản Huynh chiếu bản nô biểu hiện là khiến cho chính mình được đến chỗ tốt mà hội thảo bạn tốt

[ kị chuyển kị ]

Bính liêm trinh hóa kị nhập bản tài ( đinh tị ) trùng phá tham lang lộc năm sinh song kị trùng bản phúc

Bởi vì [ lộc chuyển lộc ] cập [ kị chuyển kị ] đều đồng thời rơi vào bản tài

Phỏng đoán sở có hành vi giai cùng tài liên quan đến mệnh chủ cả đời đều là đang theo đuổi tiền tài

Bản tài trùng điệp thứ năm đại nạn Quan lộc ( lưu ý liêm trinh hóa kị trùng phá tham lang lộc năm sinh )

Tỏ vẻ đại hạn này chuyện nghiệp vận không tốt tư kim tất nhiên phát sinh ngắn truất tuần chuyển khó khăn

Cung mệnh tân hợi

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ khá lao lục trả giá

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không kiên tới ngại

Mệnh ở dần thân tị hợi nãi nhân chi vị trí tứ mã nơi dịch mã bôn ba ở bên trong năm trước khá bôn ba

Bên trong cung thiên đồng lộc tồn ( lộc tồn là quả tú ngôi sao tất là [ Kình Đà giáp mệnh ] cả đời phàm là thường hội bị quản bởi ngoại tại hoàn cảnh hoặc đạo lí đối nhân xử thế mà thân bất do kỷ

Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập Quan ( quý mão ) < Quan lộc là tật người ấy > hoặc [ nô tới Huynh ] ( lộc là bởi vì )

Mệnh làm hóa lộc nhập [ tật người ấy ] hoặc [ nô tới Huynh ] biểu hiện hội là tiền tài mà bị bắt mua ( bắt người tiền tài là người tiêu nạn thay nhân công tác )

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( canh tuất ( kị là quả )

Mệnh làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện khiếm huynh đệ tới trái ( bị thay huynh đệ công tác lấy thường trái ) hoặc nói khá là theo như lại huynh đệ hoặc quan tâm huynh đệ bằng hữu việc

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác nếu thiên lương ở Quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý

Cung mệnh nhâm thân

Cung mệnh tử vi thiên phủ tọa ( nhâm thân ) nhâm ( nhân chi nhân ) vốn từ thị cao song đế tinh lại tự cao tự đại ( từ thị rất cao )

Xem cung mệnh tử vi tự hóa quyền tật ách thiên đồng tự hóa quyền phúc đức tọa tham lang sinh quyền cũng biết là người bá đạo thả ích kỷ vui mừng tranh đấu

Cung mệnh địa chi thân tứ mã địa bôn ba với ở bên trong năm trước

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( Đinh Sửu ) biểu hiện mệnh chủ đối với chúng sinh ( thuộc hạ bằng hữu thủ trưởng đồng sự ) không tệ

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản tài ( phi hóa kỵ nhập tam hợp vị trí )( mậu thìn ) gặp vũ khúc lộc năm sinh tượng này thật sự trùng phá mà là [ kỵ trảo lộc ] có tiền còn muốn trảo càng nhiều

Bởi vì lộc nhập nô bộc phi hóa kỵ nhập tài nói rõ tiền tài từ chúng sinh đại chúng được đến ( dựa vào chúng sinh bằng hữu đồng sự thủ trưởng bộ phận thuộc tới giúp việc )

< nô bộc là tài người ấy > nói rõ mệnh chủ lấy tài lực tại ngoại giao tế tiếp khách đầu tư

< tài bạch là nô tới điền > mệnh làm hóa kị nhập [ nô tới điền ] biểu hiện mệnh chủ dính chặt chúng sanh gia đình ( tài khố ) dựa vào chúng sinh giúp việc từ đó hoạch lợi nhuận

< từ mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( Đinh Sửu ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >

Nô làm đinh thái âm hóa lộc nhập bản phụ ( quý dậu ) < cha mẹ là nô tới tài >

Nô làm đinh cự môn hóa kị nhập bổn điền ( ất hợi ) < điền trạch là nô phu quân > tống hợp hóa tượng nói rõ mệnh chủ đối với chúng sinh tốt chúng sanh dã hội quay về quỹ

< từ mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản tài ( phi hóa kỵ nhập tam hợp vị trí )( mậu thìn ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >

Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập bản phúc ( giáp tuất ) < tài là nô tới điền > ( phúc đức là tinh thần vị trí )

Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập bản Huynh ( Tân Mùi ) trùng bản nô đây chủng thùy tượng biểu hiện mệnh chủ nếu cảm thấy thích mới sẽ chiếu cố bằng hữu

Phản chi nếu bằng hữu xâm phạm đến mệnh chủ đấy ý tưởng hoặc chỗ tốt mệnh chủ cũng hội lập tức trở mặt

( phi hóa kỵ nhập < Huynh là phúc người ấy > trùng [ phúc tới điền ] nhượng mệnh chủ tinh thần cảm thấy chịu xâm phạm mệnh chủ liền hội trở mặt )

Mệnh cách diễn dịch

[ dần cung tứ hóa ] rơi cung thiên di ( giáp dần )

Hiểu mã 228

Giáp làm ( thiên chi thiên ) đặc biệt chất là độc lập độc hành độc đoạn không ấm người khác cũng không chịu người khác tới ấm

Cung thiên di giáp làm bên ngoài tới hoàn cảnh bày ra độc đang một mặt

Đốm lửa linh tinh nhập thiên trùng mệnh là người bị lưu với tà ác bạo ngược tác phong mới cứng rắn bị đắc tội với người

Tả phụ ngồi chung thiên di bên ngoài có thể giúp trợ giúp hắn nhân nhưng từ mệnh chủ ý hướng ( có cao hay không hưng ) mà quyết định

Quan lộc cung giáp làm công tác hoặc trên sự nghiệp cũng thuộc độc lập cách

Hữu bật lộc tích trữ ở Quan lộc biểu hiện sự nghiệp ổn định có thể giúp trợ người khác hành nghề

Giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập tật ách phùng phá quân mà thái dương hóa kị nhập bản mạng phùng cự môn

Quan lộc làm thái dương hóa kị nhập bản mạng vì sự nghiệp dính chặt mệnh chủ

Thiên di làm thái dương hóa kị nhập bản mạng biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không đợi được hội tưởng niệm gia đình nhân

Liêm trinh hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện thích hợp hình doanh cơ cấu giáo dục văn thư hành nghề

Thái dương hóa kị nhập mệnh thiên tuyến biểu hiện công tác là độc lập tính phục vụ tính chuyến đi nghiệp

Chuyện lạ nghiệp cách là dựa vào miệng phục vụ thả cùng nhà nước cơ cấu liên quan đến ứng thuộc công vụ viên vân vân

Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Cung tài bạch tọa bính thìn bính làm ( thiên chi nhân ) là có con gái ấm tới tài ( cùng nữ tính liên quan đến ) nên kiếm cùng nữ tính chỗ vui ái đấy tương quan nghiệp vụ hoặc vật phẩm

Tài cung cung vô chính diệu tá thiên cơ thiên lương cơ lương lấy kiếm dựa vào tự thân trí tuệ mà được tới tài cách

Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản phu mà liêm trinh hóa kị nhập bản tật tài phi hóa kỵ nhập tật kiếm tiền dựa vào chính mình lao tâm lao lực

Tài lộc nhập phu [ điền nhanh ] tiền tài giao cho phối ngẫu làm công việc quản gia chi dụng độ nhượng cuộc sống mĩ mãn

Quan lộc cung tọa giáp

Quan lộc giáp làm liêm trinh hóa lộc thả phá quân hóa quyền nhập tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp ( công tác ) đơn vị tốt lắm rất không tồi

Lộc quyền chiếu cha mẹ biểu hiện nhậm chức nhà nước tới chấp pháp cơ cấu ứng là tương đương hợp thả lý tưởng

Cung tử nữ tọa đinh tị tử làm thái âm hóa lộc nhập bản phu mà cự môn hóa kị nhập bản mạng biểu hiện mệnh chủ người ấy nữ nhân hiếu thuận

Khác cũng tỏ vẻ mệnh chủ mang theo chung thân hoa đào cách nếu dương nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư đi vào vở hoa đào tùy thân ( chạy không thoát )

Quý chưa sinh năm nhân

Hiểu mã 228

Can quý [ định tượng cung ] rơi cung điền trạch biểu hiện gia sự nhiều thường là việc nhà phiền tâm ( quý biểu hiện phá hao tổn )

Can quý phá quân hóa lộc nhập tật ách mà tham lang hóa kị nhập huynh đệ biểu hiện gia đình chi tiêu lớn trách nhiệm trọng là gia đình mà mệt mỏi thân

Dương cung chủ quý âm cung chủ phú

Phá quân lộc năm sinh rơi cung tật ách ( âm cung ) cầu giàu quá trình phải lấy thân thể lực bước vào tranh thủ

Phá quân lộc năm sinh cùng liêm trinh đồng cung ở tật ách biểu hiện tâm địa thiện lương tài lộc lấy thân thể cố gắng đi tranh thủ tích lũy

Liêm trinh âm hỏa phá quân là thủy đây tổ hợp ở tật ách biểu hiện tính tình vội vàng xao động bị xúc động

Lộc năm sinh chiếu cha mẹ tốt nhất truy cầu nhà nước bộ môn phục vụ lấy sống yên phận

Cự môn sinh quyền rơi bản mạng cung ( dương cung ) < cung mệnh là phu tới phúc > cầu quý phải dựa vào trí tuệ tài hoa tài ăn nói ( cự môn sinh quyền ) cập lao tâm lao lực đi tranh thủ danh phận

Cự môn sinh quyền cùng thái dương đồng độ với bản mạng thả thái dương tự hóa lộc mặc dù mệnh chủ bày ra ra đánh đấm khí võ mồm liền cho bị thương nhân nhưng là xuất phát từ thiện ý

Thái dương chủ phục vụ cự môn chủ tài ăn nói thị phi pháp luật bởi vậy tuyển chọn cùng pháp luật tương quan nghề nghiệp là nên ( luật sư quan toà giáo sư các loại )

Bản mạng cung tọa canh thân can canh thái dương tự hóa lộc mà thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập bản phu biểu hiện mệnh chủ hội bảo vệ cập quan tâm phối ngẫu

Mệnh làm khoa phi hóa kỵ nhập vợ chồng chiếu trùng Quan lộc mệnh chủ là chiếu cố phối ngẫu mà đối với sự nghiệp phân tâm

Thái âm sinh khoa rơi cung phu thê ( dương cung ) ( cung phu thê chủ danh vị )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền cùng thiên đồng nhập vợ chồng biểu hiện phối ngẫu gia thế trong sạch xinh đẹp trắng nõn

( phối ngẫu là mệnh chủ đấy quý nhân ) mệnh chủ điểm lạ tính duyên

Vợ chồng tự hóa quyền phối ngẫu cá tính cường khả vi sư cấp nhân vật

Lưu ý vợ chồng tọa mậu ngọ mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản phúc trùng bản tài biểu hiện phối ngẫu hội tổn sát hại tính mệnh chủ tới tài

Khác can của phu phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến biểu hiện vợ chồng hội nhân tiền tài chi nhân làm sinh sản đối đãi không tốt

Tham lang sinh kỵ rơi cung huynh đệ ( âm cung ) < huynh đệ là tật tới Quan > nhưng cầu phú cũng hội thương hại đến thân thể khí số ( lấy thân thể khỏe mạnh làm đại giá )

Tham lang sinh kỵ vũ khúc với huynh đệ âm trùng nô bộc biểu hiện dễ dàng lỗi người khác mà phạm tiểu nhân

Khác mệnh chủ vị huynh đệ mẫu thân cập thân bằng bạn tốt quan tâm

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố ( ngân hàng gởi ngân hàng ) vất vả tích lũy mà tới

Cung tài bạch tọa bính thìn tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản phu liêm trinh hóa kị nhập bản tật

Tượng này biểu hiện tiền tài đấy thu được phải dựa vào thân thể mình nỗ lực thực hiện ( phi hóa kỵ nhập bản tật )

Thả cây buôn bán có lời tới tiền tài giao cho phối ngẫu làm gia đình chi phí ( lộc nhập phu )

< vợ chồng là điền nhanh > nói rõ phối ngẫu là gia đình chủ thể nhà hòa thuận vạn sự hưng

[ tài lộc nhập phu ] kiếm tiền nguyên nhân là nghĩ nhượng cuộc sống gia đình mĩ mãn

Quan lộc cung tọa giáp lộc tồn + hữu bật thủ can của quan giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền giai nhập bản tật chiếu bản phụ ( cha mẹ biểu hiện nhà nước cơ cấu )

< tật ách là Quan tới điền > [ can của quan lộc quyền nhập Quan tới điền ] biểu hiện phục vụ đơn vị hoặc công ty công xưởng này trạng huống tương đương không tệ

Liêm Phá tổ hợp thích hợp nhậm chức chấp pháp đơn vị khá lý tưởng

Cung tử nữ tọa đinh tị thiên phủ độc tọa tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản phu mà cự môn hóa kị nhập bản mạng tượng này biểu hiện đứa con hiếu thuận

Cũng biểu hiện mệnh chủ là [ trọn đời hoa đào cách ]

Nếu lớn hãm đi ngược chiều đại hạn thứ tư đi vở hoa đào tuyệt đối chạy không thoát

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem nhân ( nhân cách đặc biệt chất ) chi tâm pháp giải nghĩa

Xem nhân ( nhân cách đặc biệt chất ) chi tâm pháp

Cung mệnh

Cung tật ách

Cung phúc đức

Cung mệnh giáp dần

Cung mệnh Thiên can giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn đấy đặc biệt chất bề ngoài khiêm tốn không ấm người khác cũng không chịu người khác tới ấm

Đối với sự nghiệp phát triển đủ hùng tâm tráng chí thích ứng ngoại tại hoàn cảnh năng lực cường hòa hợp ứng biến

Cung mệnh địa chi dần thuộc nhân vị chủ sự mã địa dịch mã bôn ba cá tính độc lập cả đời cát hung nặng điểm nằm ở bản thân làm

Cung mệnh thiên đồng thiên lương tả phụ văn khúc thiên mã đồng độ ký tên là phong phạm cử chỉ ưu thanh nhã thơ ấu nạn nạn nhiều ( thiên lương ) chung có thể gặp dữ hóa lành

Cung mệnh giáp tuất

Cung mệnh làm giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc đoạn độc hành được đặc biệt chất không ấm người khác cũng không bị người tới ấm

Bề ngoài khiêm tốn giỏi về ứng biến có phát triển sự nghiệp hùng tâm tráng chí

Cung mệnh địa chi tuất là khố vị trí quyền sở hửu cá tính chấp nhất

Cung mệnh tọa tử vi thiên tướng văn xương tới tổ hợp nếu không sát khả riêng chỉ độc trước tới việc văn phòng chủ quản

Nếu gặp linh tinh trùng phá âm sát quấy nhiễu ứng biết tu thân dưỡng tính nếu không tất có khảo nghiệm

Lưỡng sát trở ngại mệnh chủ cá tính sẽ có cao ngạo làm

Hành hạn đi vào [ mệnh làm thái dương hóa kị ] sở nhập hoặc trùng tới cung vị [ ứng số ] tất phát sinh tương đương trình độ tra tấn cùng khảo nghiệm

Cung mệnh tọa vũ khúc sinh khoa thả tự hóa khoa tả phụ cá tính nội mới ngoại nhu

Đáng tiếc sinh khoa tự hóa khoa cùng loại để tiêu

Nguyên bản cho người tốt phong độ ấn tượng tốt hội làm hảo sự đấy ưu điểm hoàn toàn mất đi ngược lại nhượng nhân cảm thấy làm việc lôi lôi kéo kéo

Càng đáng tiếc là nguyên bản mình có thể bảo vệ chính mình ( tọa sinh khoa ) tự hóa khoa sau lại trở nên thỉnh thoảng lơ là sơ suất tự tìm quấy rầy

Cung mệnh bính tý

Cung mệnh bính làm ( thiên chi nhân ) nam mệnh phần lớn có nữ tính ( thê mẫu nữ đồng nghiệp nữ khách hộ các loại ) quý nhân tương trợ

Cung mệnh ở tử tứ bại địa thiên vị đức vị trí chủ phúc ( tiên thiên phúc trạch ) nhiều lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu hoặc phiền não

Bên trong cung tử vi + thiên khôi ( đế tọa cùng văn quý )

Tam phương tứ chính cung tài bạch vũ khúc thiên tướng + hữu bật văn khúc thiên việt Quan lộc cung liêm trinh thiên phủ cung thiên di tham lang + văn xương tả phụ lộc tồn

Không sát trùng phá thả lục cát toàn bộ hội là ra đưa nhập tướng mệnh cách

Mặc dù cung tài bạch nội lộc kị giao chiến may có vũ khúc tự hóa kị cùng loại kị hỗ tiêu mà không trở ngại

Cung mệnh bính thân

Cung mệnh Thiên can bính ( thiên chi nhân ) cả đời có đàn bà duyên nam mệnh có thể được nữ tính tới ấm ( mẫu thê nữ nhân nữ khách hộ Fan nữ tơ các loại quý nhân )

Bính hỏa mãnh liệt là người cá tính cùng hành vi đủ hung hăng khó tránh vội vàng xao động nhưng làm việc tâm địa quang minh thả nhiệt tâm nặng vô cùng thị rõ ràng

< bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim phùng tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt > < che trời tủy >

Cung phu thê ( giáp ngọ ) cung thiên di ( canh dần ) cung phúc đức ( mậu tuất ) ( hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt )

Mệnh chủ đối mặt tình cảm vợ chồng hoặc khác tính bằng hữu hoặc xuất ngoại ( lớn hoàn cảnh ) tâm tư của hắn chắc chắn bị tra tấn

Tọa mệnh thân mã địa là người vị trí chủ cả đời bôn ba ( hơn nữa ở bên trong năm trước càng là như vậy )

Năm sinh bính tuất này can năm sinh rơi cung mệnh này là cả đời tới định tượng

Tỏ vẻ cả đời đều là lý tưởng phấn đấu vĩnh viễn không bỏ cuộc theo đuổi mình mộng tưởng tự thân thừa nhận gì tốt cùng hoại ( thành hoặc bại )

Cung mệnh bính thìn

Cung mệnh Thiên can bính ( thiên chi nhân ) tâm địa quang minh nhiệt tâm dựa vào trời dựa vào mình trọng biểu hiện gấp gáp mà lao lục

Nam mệnh phần lớn có nữ tính quý nhân ( mẫu thê con gái nữ khách hộ Fan nữ tơ các loại )

Cung mệnh địa chi thìn ở khố địa ( khố chủ tài ) phải là kiếm tiền mà lao lục

Cung mệnh tọa tử vi thiên tướng biểu hiện khả độc đang một mặt

Nhưng đốm lửa đà la cập âm sát quấy nhiễu mệnh chủ nên nhiều tu thân dưỡng tính nếu không hội nhân cao ngạo cá tính hoặc quá độ tự tin thường hồi khúc chiết khảo nghiệm

Đang hành hạn đi vào mệnh làm hóa kị tới cung hoặc kị trùng tới cung sẽ phát sinh khúc chiết cùng tra tấn khảo nghiệm

Cung mệnh mậu thìn

Cung mệnh ở tứ khố ( địa bàn ) mệnh chủ thường là sự thật bắt buộc phải mưu sinh công tác tâm tính nội liễm mà phú dục vọng

Nhưng cung tài bạch rơi tứ bại ( thiên vị ) nhạc thiên đối với tiền tài khá là bất kể khá là

Quan lộc cung ở tứ mã ( nhân vị ) phải bôn ba

Mậu làm ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Cung mệnh mậu thân

Tọa mệnh thân tứ mã địa là người vị chủ dịch mã bôn ba cuộc sống đi chung đường khá lao lộc cùng dao động

Can cung mậu ( địa chi địa ) thuộc thổ ở giữa vạn vật không thổ không sinh khá lao lục mà ấm người khác lại chịu ấm hơi ít hơi nhân trọng yên ổn thâm trầm

Cung mệnh kỷ hợi

Mình ( địa chi nhân ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa nhiều lao lục trả giá ấm người khác là người khác chạy trốn

Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính nội liễm xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa

Mình làm vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị sở buôn bán có lời tới tiền tài dễ bị người khác hư nát ( chịu lừa ) cho nên ấm nhiều người

Mình làm vũ khúc hóa lộc nhập bản tật ( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa này là lộc ra

Mình làm văn khúc hóa kị nhập bản phụ ( canh tử ) nhân lộc kị hóa nhập [ phụ tật tuyến ] biểu hiện cá tính phản phúc không chừng làm tùy tính khiếm khuyết tự hỏi

< tái lấy [ nhân bị tứ hóa ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >

Mình làm vũ khúc hóa lộc nhập bản tật ( giáp ngọ ) bản tật giáp làm thái dương hóa kị nhập bản tài ( ất chưa ) gặp thái âm tự hóa kị trùng bản phúc ( tân sửu )

Nói rõ 1. Chuyển phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện việc này cũng thế là tiền tài

2. Đây lộc cuối cùng hội nhân tâm tính của mình tâm thái làm mà tổn hại tự thân tới phúc khí cùng thọ nguyên ( nhân trùng bản phúc )

Mệnh ở dần thân tị hợi nãi nhân chi vị trí tứ mã nơi dịch mã bôn ba ở bên trong năm trước khá bôn ba không chừng

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] phùng lộc năm sinh hoặc sinh kỵ đều không cát phùng kị [ sách mã kỵ ] biểu hiện bôn ba chia ly

Nếu phá quân ở sai người vị trí biểu hiện là người chuyên chế

Nếu cự môn ở mệnh [ tứ mã địa ] hóa lộc hóa kị đều không cát hóa kị ở [ tứ mã địa ] làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ] chia ly khá là cát

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác nếu thiên lương ở Quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý

Cung mệnh canh thìn

Cự môn tọa mệnh canh thìn

Người sinh năm canh thiên đồng sinh kỵ nhập thiên di bản mạng làm canh thiên đồng hóa kị lại nhập thiên di tượng này thô xem là [ nghịch thủy kị ] thuộc cát tượng

Thực tế cung thiên di thiên đồng tự hóa lộc biến thành “Thủy mệnh kị” [ thủy mệnh kị ] thuận dòng nước ra là hung tượng

Thái dương lộc năm sinh nhập tài bạch bản mạng làm canh thái dương hóa lộc lại nhập tài bạch ( mậu tử ) này là “Điệp ra lộc ”

Tượng này lộc ra chủ tổn tài giống mà không phải là song lộc nhập tài

Thái dương lộc năm sinh tọa bản tài ( mậu tử ) bản quan ở ( giáp thân ) can của quan giáp thái dương hóa kị nhập bản tài trùng phá thái dương lộc năm sinh

Bản mạng thái dương hóa lộc cùng bản quan thái dương hóa kị cùng nhập bản tài ( mậu tử ) hình thành chiến khắc thì tài tất có nạn tổn

Nếu thuận hành đại hạn thứ tư cung mệnh đi vào bổn điền thì đại nạn nô bộc trùng điệp bản tài ( lộc kị chiến khắc tới cung vị )

Bày bản hạn đấy bằng hữu sẽ trở thành mệnh chủ tài chính nguy cơ lớn nhất triệu nhân

Cung mệnh canh dần

Bính sinh năm nhân cơ âm tọa mệnh ( canh dần ) canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) trở thành vĩ nhân khá là nhiều

Mệnh ở dần thân tị hợi nãi nhân chi vị trí tứ mã nơi dịch mã bôn ba ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] phùng lộc năm sinh hoặc sinh kỵ đều không cát phùng kị [ sách mã kỵ ] biểu hiện bôn ba chia ly

Cung mệnh thiên cơ sinh quyền biểu hiện là người đánh đấm khí

Sinh quyền nhập mệnh ( một ) lộc năm sinh nhập tài ( năm ) giai dương cung đây ứng cầu quý không cầu phú

Cung mệnh cơ âm tam phương hội đồng lương nãi [ cơ nguyệt đồng lương ] cách nên đi văn đường đi làm đảm nhiệm cố vấn cơ yếu vân vân

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng

<[ kị chuyển lộc ] > tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập cha mẹ ( tân mão ) biểu hiện mặc dù coi trọng tiền vàng nhưng đối với cha mẹ lại không keo kiệt

Tài bạch ở ( mậu tuất ) [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Thiên đồng lộc năm sinh có tổ ấm chiếu phúc đức tốn tiền hào phóng không sợ không có tiền khả hao phí

<[ lộc chuyển lộc ] đuổi tới nguyên > tài mậu làm tham lang hóa lộc nhập bản phụ ( tân mão ) biểu hiện mệnh chủ tới tài lộc được từ với cha mẹ tới tài

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác nếu thiên lương ở Quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý

Tật ách ( đinh dậu ) tật can đinh thái âm hóa lộc nhập mệnh mà cự môn hóa kị nhập phúc ( nhâm thìn ) kị trùng tài cung ( mậu tuất )

< cung mệnh là nô nhanh > tật làm hóa lộc nhập [ nô nhanh ] mệnh chủ tự nhận đối xử tử tế bằng hữu ( lộc là nhân )

< tài bạch là nô tới điền > cập làm cự môn hóa kị trùng tài [ nô tới điền ] do đó mệnh chủ dám đối với bằng hữu nói thẳng không sợ đắc tội ( kị là quả )

Cung mệnh tân dậu

Cung mệnh Thiên can tân ( nhân chi địa ) bề ngoài ôn hòa sĩ diện trọng cảm tình nhưng hơi nghi ngờ ý chí không kiên quyết đoán không đủ ( tân sứ văn xương hóa kị )

Cung mệnh địa chi dậu tứ bại địa thuộc thiên vị nhiều độc lập cá tính nhiệt tâm là người lạc quan trước hoàn cảnh hơi ít ưu sầu phiền não

Cung mệnh liêm trinh phá quân lộc năm sinh + linh tinh thủ lộc năm sinh cố thủ tài lộc nhu dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu bản tính thiện lương trung hậu cá tính vội vàng xao động không sở trường biểu đạt

Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập nô ( giáp dần ) phùng cự môn sinh quyền thái dương tự hóa kị

Cự môn hóa lộc nhập nô nếu không phùng thái dương tự hóa kị đối với chúng sinh bằng hữu giỏi về bằng miệng biểu hiện thiện ý thường cùng bằng hữu chia xẻ chỗ tốt cũng vui mừng trèo duyên kết giao bằng hữu

Phùng cự môn sinh quyền thái dương tự hóa kị

Tượng này biểu hiện mệnh chủ dù thường tỏ thiện ý chia xẻ lại gặp phải bằng hữu đùa giỡn dục vọng khiến cho sự tình biến thành phức tạp có lúc khiến cho đầy bụi đất

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập phúc ( quý tị )

Biểu hiện 1. Mệnh chủ thực để ý ý nghĩ của chính mình cùng ham mê là theo đuổi lý tưởng cùng ham mê bất kể gì đại giá ( trùng tài bạch )

Biểu hiện 2. Mệnh chủ thực kiên trì ý kiến bản thân thường cùng nhân tính toán hoặc nhân tự thân bi thương xem ý tưởng khiến phúc khí chịu đựng

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần tư tưởng ham mê đấy cung vị

Lưu ý đang đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) cung mệnh đại hạn đi vào bản tài ( đinh tị )

Đại nạn thiên di trùng điệp bản phúc ( quý tị ) bản mạng làm tân văn xương hóa kị nhập bản phúc trùng cung mệnh đại hạn

Đây hạn tất có thất nghiệp hoặc thu vào thiếu nguy cơ xuất hiện

Cung mệnh tân dậu

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không kiên tới ngại

Mệnh ở tí ngọ mão dậu nãi thiên chi vị trí tứ bại nơi là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ hoa đào khá là nhiều

Cung mệnh nếu ở thiên chi vị trí ( tí ngọ mão dậu bại địa hoa đào ) thì là người nhạc thiên lấy việc khá là thấy khai

Nữ mệnh biểu hiện nhân duyên tốt nhưng nếu mang theo hoa đào trọng thì hội lấy hoa đào tình dục mưu sinh

Tài bạch ở [ tứ mã địa ] biểu hiện là tài bôn ba nhưng nhưng ở ngoài bên công tác bên chơi nhạc lòng dạ khoái lạc mệnh

Quan lộc ở [ tứ khố địa ] biểu hiện công tác sự thật lao lục

1. Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập tử ( mậu ngọ ) cự môn hóa lộc biểu hiện có giỏi tài ăn nói tốt biện ( lộc là bởi vì ) cung tử nữ biểu hiện hoa đào giao tế đầu tư vị trí ( thả là phá thể vị trí )

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập tật ( bính thìn ) văn xương hóa kị chủ văn thư vấn đề ( kị là quả ) phi hóa kỵ nhập tật biểu hiện tâm tính tâm thái chủ quan làm theo ý mình

Trùng bản phụ cùng cha mẹ không duyên ( tổn cha mẹ )

Khác cha mẹ biểu hiện nhà nước cơ cấu tổn cha mẹ không ngờ là trái lại nhà nước quy định ( pháp lệnh quy chương )

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện tổn hại bằng hữu tài kẻ khả nghi bội tín ( văn xương hóa kị )

<< nhân bị tứ hóa >> mệnh làm hóa lộc nhập vở ( mậu ngọ ) [ lộc chuyển kị ] cùng [ lộc chuyển lộc ]

[ lộc chuyển kị ]

Mậu thiên cơ hóa kị nhập bổn điền ( giáp ) trái lại trùng vở ( bản cung ) biểu hiện nói chuyện tốt thính ( cự lộc ) sự sau không chỗ tốt đổi ý thương hại chính mình

[ lộc chuyển lộc ]

Mậu tham lang hóa lộc nhập bản tài ( đinh tị ) phùng tham lang lộc năm sinh điệp lộc là lộc ra

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập tật ( bính thìn ) [ kị chuyển lộc ] cùng [ kị chuyển kị ]

[ kị chuyển lộc ]

Bính thiên đồng hóa lộc nhập bản Huynh chiếu bản nô biểu hiện là khiến cho chính mình được đến chỗ tốt mà hội thảo bạn tốt

[ kị chuyển kị ]

Bính liêm trinh hóa kị nhập bản tài ( đinh tị ) trùng phá tham lang lộc năm sinh song kị trùng bản phúc

Bởi vì [ lộc chuyển lộc ] cập [ kị chuyển kị ] đều đồng thời rơi vào bản tài

Phỏng đoán sở có hành vi giai cùng tài liên quan đến mệnh chủ cả đời đều là đang theo đuổi tiền tài

Bản tài trùng điệp thứ năm đại nạn Quan lộc ( lưu ý liêm trinh hóa kị trùng phá tham lang lộc năm sinh )

Tỏ vẻ đại hạn này chuyện nghiệp vận không tốt tư kim tất nhiên phát sinh ngắn truất tuần chuyển khó khăn

Cung mệnh tân hợi

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ khá lao lục trả giá

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không kiên tới ngại

Mệnh ở dần thân tị hợi nãi nhân chi vị trí tứ mã nơi dịch mã bôn ba ở bên trong năm trước khá bôn ba

Bên trong cung thiên đồng lộc tồn ( lộc tồn là quả tú ngôi sao tất là [ Kình Đà giáp mệnh ] cả đời phàm là thường hội bị quản bởi ngoại tại hoàn cảnh hoặc đạo lí đối nhân xử thế mà thân bất do kỷ

Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập Quan ( quý mão ) < Quan lộc là tật người ấy > hoặc [ nô tới Huynh ] ( lộc là bởi vì )

Mệnh làm hóa lộc nhập [ tật người ấy ] hoặc [ nô tới Huynh ] biểu hiện hội là tiền tài mà bị bắt mua ( bắt người tiền tài là người tiêu nạn thay nhân công tác )

Mệnh làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( canh tuất ( kị là quả )

Mệnh làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện khiếm huynh đệ tới trái ( bị thay huynh đệ công tác lấy thường trái ) hoặc nói khá là theo như lại huynh đệ hoặc quan tâm huynh đệ bằng hữu việc

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác nếu thiên lương ở Quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý

Cung mệnh nhâm thân

Cung mệnh tử vi thiên phủ tọa ( nhâm thân ) nhâm ( nhân chi nhân ) vốn từ thị cao song đế tinh lại tự cao tự đại ( từ thị rất cao )

Xem cung mệnh tử vi tự hóa quyền tật ách thiên đồng tự hóa quyền phúc đức tọa tham lang sinh quyền cũng biết là người bá đạo thả ích kỷ vui mừng tranh đấu

Cung mệnh địa chi thân tứ mã địa bôn ba với ở bên trong năm trước

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( Đinh Sửu ) biểu hiện mệnh chủ đối với chúng sinh ( thuộc hạ bằng hữu thủ trưởng đồng sự ) không tệ

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản tài ( phi hóa kỵ nhập tam hợp vị trí )( mậu thìn ) gặp vũ khúc lộc năm sinh tượng này thật sự trùng phá mà là [ kỵ trảo lộc ] có tiền còn muốn trảo càng nhiều

Bởi vì lộc nhập nô bộc phi hóa kỵ nhập tài nói rõ tiền tài từ chúng sinh đại chúng được đến ( dựa vào chúng sinh bằng hữu đồng sự thủ trưởng bộ phận thuộc tới giúp việc )

< nô bộc là tài người ấy > nói rõ mệnh chủ lấy tài lực tại ngoại giao tế tiếp khách đầu tư

< tài bạch là nô tới điền > mệnh làm hóa kị nhập [ nô tới điền ] biểu hiện mệnh chủ dính chặt chúng sanh gia đình ( tài khố ) dựa vào chúng sinh giúp việc từ đó hoạch lợi nhuận

< từ mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( Đinh Sửu ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >

Nô làm đinh thái âm hóa lộc nhập bản phụ ( quý dậu ) < cha mẹ là nô tới tài >

Nô làm đinh cự môn hóa kị nhập bổn điền ( ất hợi ) < điền trạch là nô phu quân > tống hợp hóa tượng nói rõ mệnh chủ đối với chúng sinh tốt chúng sanh dã hội quay về quỹ

< từ mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản tài ( phi hóa kỵ nhập tam hợp vị trí )( mậu thìn ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >

Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập bản phúc ( giáp tuất ) < tài là nô tới điền > ( phúc đức là tinh thần vị trí )

Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập bản Huynh ( Tân Mùi ) trùng bản nô đây chủng thùy tượng biểu hiện mệnh chủ nếu cảm thấy thích mới sẽ chiếu cố bằng hữu

Phản chi nếu bằng hữu xâm phạm đến mệnh chủ đấy ý tưởng hoặc chỗ tốt mệnh chủ cũng hội lập tức trở mặt

( phi hóa kỵ nhập < Huynh là phúc người ấy > trùng [ phúc tới điền ] nhượng mệnh chủ tinh thần cảm thấy chịu xâm phạm mệnh chủ liền hội trở mặt )

Mệnh cách diễn dịch

[ dần cung tứ hóa ] rơi cung thiên di ( giáp dần )

Hiểu mã 228

Giáp làm ( thiên chi thiên ) đặc biệt chất là độc lập độc hành độc đoạn không ấm người khác cũng không chịu người khác tới ấm

Cung thiên di giáp làm bên ngoài tới hoàn cảnh bày ra độc đang một mặt

Đốm lửa linh tinh nhập thiên trùng mệnh là người bị lưu với tà ác bạo ngược tác phong mới cứng rắn bị đắc tội với người

Tả phụ ngồi chung thiên di bên ngoài có thể giúp trợ giúp hắn nhân nhưng từ mệnh chủ ý hướng ( có cao hay không hưng ) mà quyết định

Quan lộc cung giáp làm công tác hoặc trên sự nghiệp cũng thuộc độc lập cách

Hữu bật lộc tích trữ ở Quan lộc biểu hiện sự nghiệp ổn định có thể giúp trợ người khác hành nghề

Giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập tật ách phùng phá quân mà thái dương hóa kị nhập bản mạng phùng cự môn

Quan lộc làm thái dương hóa kị nhập bản mạng vì sự nghiệp dính chặt mệnh chủ

Thiên di làm thái dương hóa kị nhập bản mạng biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không đợi được hội tưởng niệm gia đình nhân

Liêm trinh hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện thích hợp hình doanh cơ cấu giáo dục văn thư hành nghề

Thái dương hóa kị nhập mệnh thiên tuyến biểu hiện công tác là độc lập tính phục vụ tính chuyến đi nghiệp

Chuyện lạ nghiệp cách là dựa vào miệng phục vụ thả cùng nhà nước cơ cấu liên quan đến ứng thuộc công vụ viên vân vân

Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Cung tài bạch tọa bính thìn bính làm ( thiên chi nhân ) là có con gái ấm tới tài ( cùng nữ tính liên quan đến ) nên kiếm cùng nữ tính chỗ vui ái đấy tương quan nghiệp vụ hoặc vật phẩm

Tài cung cung vô chính diệu tá thiên cơ thiên lương cơ lương lấy kiếm dựa vào tự thân trí tuệ mà được tới tài cách

Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản phu mà liêm trinh hóa kị nhập bản tật tài phi hóa kỵ nhập tật kiếm tiền dựa vào chính mình lao tâm lao lực

Tài lộc nhập phu [ điền nhanh ] tiền tài giao cho phối ngẫu làm công việc quản gia chi dụng độ nhượng cuộc sống mĩ mãn

Quan lộc cung tọa giáp

Quan lộc giáp làm liêm trinh hóa lộc thả phá quân hóa quyền nhập tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp ( công tác ) đơn vị tốt lắm rất không tồi

Lộc quyền chiếu cha mẹ biểu hiện nhậm chức nhà nước tới chấp pháp cơ cấu ứng là tương đương hợp thả lý tưởng

Cung tử nữ tọa đinh tị tử làm thái âm hóa lộc nhập bản phu mà cự môn hóa kị nhập bản mạng biểu hiện mệnh chủ người ấy nữ nhân hiếu thuận

Khác cũng tỏ vẻ mệnh chủ mang theo chung thân hoa đào cách nếu dương nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư đi vào vở hoa đào tùy thân ( chạy không thoát )

Quý chưa sinh năm nhân

Hiểu mã 228

Can quý [ định tượng cung ] rơi cung điền trạch biểu hiện gia sự nhiều thường là việc nhà phiền tâm ( quý biểu hiện phá hao tổn )

Can quý phá quân hóa lộc nhập tật ách mà tham lang hóa kị nhập huynh đệ biểu hiện gia đình chi tiêu lớn trách nhiệm trọng là gia đình mà mệt mỏi thân

Dương cung chủ quý âm cung chủ phú

Phá quân lộc năm sinh rơi cung tật ách ( âm cung ) cầu giàu quá trình phải lấy thân thể lực bước vào tranh thủ

Phá quân lộc năm sinh cùng liêm trinh đồng cung ở tật ách biểu hiện tâm địa thiện lương tài lộc lấy thân thể cố gắng đi tranh thủ tích lũy

Liêm trinh âm hỏa phá quân là thủy đây tổ hợp ở tật ách biểu hiện tính tình vội vàng xao động bị xúc động

Lộc năm sinh chiếu cha mẹ tốt nhất truy cầu nhà nước bộ môn phục vụ lấy sống yên phận

Cự môn sinh quyền rơi bản mạng cung ( dương cung ) < cung mệnh là phu tới phúc > cầu quý phải dựa vào trí tuệ tài hoa tài ăn nói ( cự môn sinh quyền ) cập lao tâm lao lực đi tranh thủ danh phận

Cự môn sinh quyền cùng thái dương đồng độ với bản mạng thả thái dương tự hóa lộc mặc dù mệnh chủ bày ra ra đánh đấm khí võ mồm liền cho bị thương nhân nhưng là xuất phát từ thiện ý

Thái dương chủ phục vụ cự môn chủ tài ăn nói thị phi pháp luật bởi vậy tuyển chọn cùng pháp luật tương quan nghề nghiệp là nên ( luật sư quan toà giáo sư các loại )

Bản mạng cung tọa canh thân can canh thái dương tự hóa lộc mà thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập bản phu biểu hiện mệnh chủ hội bảo vệ cập quan tâm phối ngẫu

Mệnh làm khoa phi hóa kỵ nhập vợ chồng chiếu trùng Quan lộc mệnh chủ là chiếu cố phối ngẫu mà đối với sự nghiệp phân tâm

Thái âm sinh khoa rơi cung phu thê ( dương cung ) ( cung phu thê chủ danh vị )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền cùng thiên đồng nhập vợ chồng biểu hiện phối ngẫu gia thế trong sạch xinh đẹp trắng nõn

( phối ngẫu là mệnh chủ đấy quý nhân ) mệnh chủ điểm lạ tính duyên

Vợ chồng tự hóa quyền phối ngẫu cá tính cường khả vi sư cấp nhân vật

Lưu ý vợ chồng tọa mậu ngọ mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản phúc trùng bản tài biểu hiện phối ngẫu hội tổn sát hại tính mệnh chủ tới tài

Khác can của phu phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến biểu hiện vợ chồng hội nhân tiền tài chi nhân làm sinh sản đối đãi không tốt

Tham lang sinh kỵ rơi cung huynh đệ ( âm cung ) < huynh đệ là tật tới Quan > nhưng cầu phú cũng hội thương hại đến thân thể khí số ( lấy thân thể khỏe mạnh làm đại giá )

Tham lang sinh kỵ vũ khúc với huynh đệ âm trùng nô bộc biểu hiện dễ dàng lỗi người khác mà phạm tiểu nhân

Khác mệnh chủ vị huynh đệ mẫu thân cập thân bằng bạn tốt quan tâm

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố ( ngân hàng gởi ngân hàng ) vất vả tích lũy mà tới

Cung tài bạch tọa bính thìn tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản phu liêm trinh hóa kị nhập bản tật

Tượng này biểu hiện tiền tài đấy thu được phải dựa vào thân thể mình nỗ lực thực hiện ( phi hóa kỵ nhập bản tật )

Thả cây buôn bán có lời tới tiền tài giao cho phối ngẫu làm gia đình chi phí ( lộc nhập phu )

< vợ chồng là điền nhanh > nói rõ phối ngẫu là gia đình chủ thể nhà hòa thuận vạn sự hưng

[ tài lộc nhập phu ] kiếm tiền nguyên nhân là nghĩ nhượng cuộc sống gia đình mĩ mãn

Quan lộc cung tọa giáp lộc tồn + hữu bật thủ can của quan giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền giai nhập bản tật chiếu bản phụ ( cha mẹ biểu hiện nhà nước cơ cấu )

< tật ách là Quan tới điền > [ can của quan lộc quyền nhập Quan tới điền ] biểu hiện phục vụ đơn vị hoặc công ty công xưởng này trạng huống tương đương không tệ

Liêm Phá tổ hợp thích hợp nhậm chức chấp pháp đơn vị khá lý tưởng

Cung tử nữ tọa đinh tị thiên phủ độc tọa tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản phu mà cự môn hóa kị nhập bản mạng tượng này biểu hiện đứa con hiếu thuận

Cũng biểu hiện mệnh chủ là [ trọn đời hoa đào cách ]

Nếu lớn hãm đi ngược chiều đại hạn thứ tư đi vở hoa đào tuyệt đối chạy không thoát

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button