Tử vi

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

Cung phu thê tới chức năng

[ cung phu thê ] là phối ngẫu đấy [ thái cực cung vị ]

[ cung phu thê ] bất luận nam nữ vị hôn trước tạ lấy quan sát mệnh chủ tới đời sống tình cảm ( cùng khác tính duyên phận hoặc tác động hỗ trợ )

Luận đoán vợ chồng [ vận mệnh ] đấy cao hoặc thấp lấy [ vợ chồng ] lập thái cực lấy can của phu tứ hóa phi tinh gia dĩ diễn dịch

Bạn đang xem: Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

Cung phu thê là [ Quan tới thiên ] /[ thiên tới Quan ] biểu hiện sự nghiệp bên ngoài tới phát triển hoạt động trạng huống

Nếu lấy [ Quan lộc mà nói ] [ Quan lộc cung ] là động thái tức ngoại bộ tới nghiệp vụ

[ cung phu thê ] là tĩnh thái tức nội bộ tới nghiệp vụ quản lý

Cung phu thê [ xem khí pháp ] chi yếu quyết vị trí

Cung phu thê tọa song sao hóa trong đó một viên tự hóa tượng này cũng biết này hôn nhân sẽ phát sinh vấn đề thả nhất định sẽ phát sinh

Không phân biệt nam nữ hôn nhân tuyển chọn hoặc hôn nhân kinh doanh thành cùng bại khắp nơi ảnh hưởng nhân sinh đi chung đường này cuộc sống phẩm chất đấy trọng tâm

[ cung phu thê ] tiềm ẩn mệnh chủ cả đời này đời sống tình cảm đấy ưu hoặc kém

Khả dự đoán khác tính ( phối ngẫu ) đấy cá tính hành vi diện sau hôn nhân cuộc sống lẫn nhau đối đãi đấy trạng huống vân vân

Việc này đều là do khác tính ( phối ngẫu ) cung cấp nhượng mệnh chủ đi thừa nhận này tương lai phối ngẫu nhân vật

( thật sự mệnh chủ đứng đầu xem chờ mong hoặc tuyển chọn )

1. [ cung phu thê ] tọa ngôi sao biểu hiện [ tính ] tới bất đồng

Tọa ngôi sao chính là quan sát [ biểu tượng ] xem [ diện ] không cách nào nhìn ra tương khế hay không

2. [ cung phu thê ] rơi [ thiên vị ]( tí ngọ mão dậu ) hoặc rơi [ địa vị ]( thìn tuất xấu chưa )

Hoặc rơi [ nhân vị ]( dần thân tị hợi ) biểu hiện [ chất ] tới bất đồng

Tỷ như: rơi [ thiên chi vị trí ] phối ngẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Rơi ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Rơi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba phối ngẫu ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

3. [ cung phu thê ] này [ Thiên can ] can cung [ hóa khí ] tới bố cục lại đối đãi ưu kém đấy chỗ mấu chốt

[ hành vận ] liên quan đến sau hôn nhân sinh hoạt chuyển biến quá trình

[ cung vị chuyển thay ] cùng [ tinh diệu tứ hóa ] là lấy [ không gian ] phối hợp [ thời gian ]

[ tứ hóa bố khí ] nhân [ khí ] đấy lưu hành khả quan sát cuộc sống hôn nhân tới hòa hài hay không ( tương khế trình độ )

Mỗi người tới hôn nhân này [ có hoặc không ] [ sớm hoặc muộn ] [ phối ngẫu vận mệnh hoặc cuộc sống hôn nhân tới ưu hoặc kém

Tất cả với [ vận mệnh ] cùng với hành vận đấy [ hóa khí ] bên trong

[ vận mệnh ]

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

Hộ pháp 203

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương cung vị thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa tai hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có âm mưu

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

< tỷ như >

a. Lấy [ cung phu thê ]( giáp thìn ) [ từ là thể dụng ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] mà nói

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính ngọ ) < cung mệnh là phu tới phúc > phùng liêm trinh tự hóa kị

Hình thành lộc kị trùng [ phu tới tài ]

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) < bản nô là phu nhanh >

Gặp thái dương tự hóa quyền văn xương tự hóa kị

Đây hóa tượng biểu hiện nghĩ kiếm tiền lại sẽ không để ý tài

b. Lấy [ cung phúc đức ]/[ phu tới Quan ]( mậu thân ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới Quan ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( giáp thìn ) này là [ phu mệnh ]

[ phu tới Quan ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < bản tật vi phu người ấy > trùng [ phu tới điền ]

Đây hóa tượng biểu hiện bên ngoài công tác cố gắng hơn nữa vất vả

c. Lấy [ cung thiên di ]/[ phu tới tài ]( nhâm tí ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mùi ) < bản phụ là phu tới điền > phùng thiên lương lộc năm sinh

Này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng là [ lộc ra ] tổn thất

[ phu tới tài ] làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh tuất ) này là [ phu tới thiên ] gặp vũ khúc sinh kỵ

Hình thành [ song kị ] trùng [ phu mệnh ]

Đây hóa tượng nhất thiết không có thể thao tác cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) cuối cùng nhất định thường tiền tổn tài ( vũ khúc hóa kị )

Trở lên hóa tượng thuộc [ phối ngẫu đấy cách ]

Nếu kể trên hóa tượng quy thể với [ bản mạng ] giải thích thích như sau:

Phối ngẫu đối với mệnh chủ tốt thân nỗ lực thực hiện giúp mệnh chủ kiếm tiền

Nhưng mệnh chủ lòng tham không đáy ngược lại trả giá càng nhiều cuối cùng nếu không không phúc nên trái lại chịu đựng

Đây dương nam ( mệnh chủ ) đã dùng hết dục vọng con là nghĩ tiền

Tốt … hơn [ phối ngẫu ]( thê tử ) đấy quan hệ: mệnh chủ ích kỷ phối ngẫu hoặc mệnh chủ đấy tiền tài giai quy mệnh chủ phối ngẫu không phân

Quan sát trước hôn nhân đời sống tình cảm đấy trạng huống cùng khác tính tác động hỗ trợ cùng duyên phận

1. Phối ngẫu đấy vận mệnh — nam mệnh lấy [ cung phu thê ] tứ hóa tới hóa tượng đến quan sát

Nữ mệnh lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa < phúc đức là phu tới Quan > tới hóa tượng đến quan sát

Lấy cung phu thê [ từ là thể dụng ] thị can cung của nó tứ hóa quan sát phối ngẫu tới [ mệnh cách ]

Nếu can của phu hóa lộc nhập mệnh biểu hiện phối ngẫu đưa lộc cho mệnh chủ đối với mệnh chủ tốt

Thả < mệnh là thê tới phúc > lộc nhập mệnh chiếu thiên < thiên là thê tới tài > biểu hiện phối ngẫu hội buôn bán có lời cũng dám hao phí

Nếu can của phu hóa kị nhập điền biểu hiện phối ngẫu đưa tâm tư dính nhập gia đình < điền là thê tới nô > biểu hiện phối ngẫu thiện lương có người duyên thuộc “Tảo hôn cách ”

Trùng đứa con phối ngẫu sẽ không muốn làm giao tế hoa đào

Khác < tử vi phu tới Huynh > biểu trưng phối ngẫu cùng huynh đệ hoặc mẫu thân khá là không duyên phận

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

< lệ >

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa quyền [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

B. [ cung phu thê ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao thiên cơ tự hóa quyền

Nhâm ( nhân chi nhân ) phối ngẫu từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo lão Đại tâm thái ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ phối ngẫu dịch mã bôn ba

Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) yêu tài trọng tài chủ nghĩa

Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]/[ phu người ấy ]

Nói rõ đây khác tính sẽ không quan tâm mệnh chủ hoặc nói cũng không ái mệnh chủ

Kể trên hóa tượng bày [ có duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

2. Phối ngẫu đấy cá tính cùng tính tình ( tham khảo [ tính chất sao ] )

Cung phu thê tọa ngôi sao con luận phối ngẫu cá tính mà không cát hung

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, thái âm các loại lý tưởng tinh diệu tổ hợp đang là cảm tính ngôi sao hôn nhân xưng được với lãng mạn nhiều màu

Vũ khúc thiên đồng tham lang thiên cơ liêm trinh cự môn thái dương thái âm các loại ngôi sao phùng hóa kị tọa cung phu thê hành hạn bị có không tốt ảnh hưởng

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ quả tú cô độc quật cường

( vũ khúc chủ cô khắc hóa kị quật cường tranh chấp ( động đao ) )

Vũ khúc hoặc thất sát hoặc văn xương hoặc kình dương các loại ngũ hành bằng vàng tính là tinh diệu cuộc sống hôn nhân liền tương đương không thú

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc ( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì tỏ vẻ là đa tình lại không lưu tiếc nuối

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu

Nếu tự hóa thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Thái âm tọa [ bản vợ chồng ] nếu [ thiên mệnh ] hoặc [ thầy thuốc cung ] làm tọa ất thái âm tự hóa kị cũng biểu hiện vợ chồng bất hòa

( dù có phối ngẫu lại bằng không có ) hoặc nam nữ giai không hôn nhân

3. Phối ngẫu đích nhân cách đặc biệt chất cá tính diện nghề nghiệp xuất thân ( phối ngẫu nhà đình trạng huống )

4. Sau hôn nhân vợ chồng giữa lẫn nhau đối đãi

Mệnh làm hoặc can của phu hóa kị không thể phi nhập [ tài phúc tuyến ] nhập thì tất nhiên đối đãi không tốt

Bất luận thuận hành hoặc đi ngược chiều này phát sinh không tốt tới [ ứng số ] hội ở đệ tứ hoặc thứ năm đại nạn

Quan sát mệnh làm hoặc can của phu hóa lộc sở phi rơi đích cung vị đi lý giải không tốt đấy nguyên nhân ( lộc là nguyên nhân )

Xem mệnh làm hoặc can của phu hóa kị sở phi rơi đích cung vị đi lý giải không tốt đấy kết quả ( kị là kết quả )

Tiến thêm một bước lấy [ một kị hai chuyển lộc ba hóa kị ] đích thủ pháp truy đuổi cuối cùng diễn biến đấy kết quả

Đặc biệt lưu ý quan sát hóa lộc hóa kị đấy nhập cung có hay không tự hóa ( nhân tự hóa thì có biến ) hàm ý có chỗ khác biệt

Lấy [ bản mạng cung phu thê ] lập thái cực ( là thể )

Bất luận nam nữ vị hôn trước tạ lấy quan sát mệnh chủ tới đời sống tình cảm ( cùng khác tính duyên phận hoặc tác động hỗ trợ )

Luận đoán vợ chồng [ vận mệnh ] đấy cao hoặc thấp lấy [ vợ chồng ] lập thái cực lấy can của phu tứ hóa phi tinh gia dĩ diễn dịch

1. Lấy [ cung phu thê ] tứ hóa — bộ nhập mệnh bàn tam hợp cung vị kinh diễn dịch

Có thể hiểu vợ chồng giữa tác động hỗ trợ đối đãi tình huống ( luận đoán vợ chồng cát hung )

Nếu [ âm nam dương nữ nhân ] đi ngược chiều thứ ba đại nạn ( ở cung phu thê ) này là [ thích hôn tuổi tác ]

Nếu đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ] cũng thế nói [ thiên mệnh ] can cung tứ hóa cũng chính là [ bản phu ] tứ hóa

Dùng thứ tư hóa đưa về [ bản mạng bàn ] cũng biết [ đại nạn ] đấy cát hung ( cũng là vợ chồng cát hung )

Nếu đưa về bản mạng cung tới tam hợp cung vị xem [ quy vị trí ] có quy thì sinh sản đối đãi

( lấy hóa tượng luận đối đãi thật xấu )

Nếu [ dương nam âm nữ nhân ] thuận hành thứ ba đại nạn ( ở cung phúc đức ) này là [ thích hôn tuổi tác ]

2. Lấy [ cung thiên di ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] khả phỏng đoán [ phối ngẫu cách ]

[ cung thiên di ] biểu hiện mệnh chủ bên ngoài mệnh cũng thế [ phu tới tài ] biểu hiện phối ngẫu đấy tài bạch

< thiên di là phu tới tài > [ cung thiên di ] ánh sao tượng kết cấu cùng tứ hóa đấy ưu kém

Đối với vợ chồng giữa đời sống tình cảm đấy thành bại cực nó trọng yếu

3. Lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa

[ cung phúc đức ] biểu hiện mệnh chủ đấy phúc khí tinh thần tư tưởng cũng thế [ phu tới Quan ] biểu hiện phối ngẫu chuyện nghiệp hoặc vận khí

< phúc đức là phu tới Quan >[ cung phúc đức ] ánh sao tượng kết cấu cùng tứ hóa đấy ưu kém

Đối với vợ chồng giữa đời sống tình cảm đấy thành bại cực nó trọng yếu

Phúc làm hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > ( tài vi phu phu quân ) bởi vậy [ tài người ấy ]( tức mệnh chủ người ấy )

Nếu thả phúc làm hóa kị nhập tử kể trên hóa lộc hóa kị tới thùy tượng biểu hiện vợ chồng giữa đấy tranh chấp cùng đứa con liên quan đến

Cung phúc đức [ phu tới Quan ] cùng cung thiên di [ phu tới tài ] thuộc vợ chồng tam hợp cung vị

Này tọa ngôi sao kết cấu cùng tứ hóa tượng đấy ưu kém đối với đời sống tình cảm đấy thành bại có trọng yếu ảnh hưởng

Khả suy ra vợ chồng [ tam phương tứ chính ] cùng mệnh chủ có thể nói là phúc họa cùng nhau tức tức tương quan

Cung phu thê đấy [ tứ chính vị trí ]( phu Quan phụ tật ) khả phỏng đoán [ vợ chồng ] việc hoặc điều tra [ phối ngẫu ] cách cục

1. )[ cung phu thê ] là [ phu mệnh ] ở vị hôn trước là khác tính cảm tình cung ở sau hôn nhân là phối ngẫu cung

Cung phu thê khả dự đoán phối ngẫu đấy [ quy loại ] [ đặc tính ] [ diện ] các loại khái quát tính dáng vẻ

[ cung tật ách ] biểu hiện mệnh chủ đấy thân khỏe mạnh tâm thái tính tình cũng thế [ phu người ấy ] biểu hiện phối ngẫu đấy giao tế hoa đào cung vị

Xem xét phối ngẫu [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

2. )[ Quan lộc cung ] biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp cũng thế [ phu tới thiên ] biểu hiện phối ngẫu bên ngoài mệnh

< Quan lộc là phu tới thiên > quan sát phối ngẫu đấy ngoại duyên cùng người ở bên ngoài tế quan hệ vân vân

Nếu cung phu thê hung mà Quan lộc cung cát thì Quan lộc cung chịu trùng tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp tạo thành không thuận

< nam mệnh nếu có đây hiện tượng tốt nhất ly hôn tái giá nhân tái giá ( vợ vị trí tại Quan lộc vị trí )
Thì tân tái giá vợ có thể giúp sự nghiệp phát triển >

3. )[ cung phụ mẫu ] biểu hiện mệnh chủ đấy môn mặt ( tướng mạo ) cũng thế [ phu tài nhanh ] biểu hiện phối ngẫu tài bạch đấy thể ( căn bản )

< cha mẹ là phu tới điền > quan sát phối ngẫu tài khố đấy trạng huống

< cha mẹ là điền phu quân > quan sát trong nhà phối ngẫu gia thế cập xuất thân

Từ kể trên nói rõ cung phu thê tới tam phương tứ chính cùng mệnh chủ tức tức tương quan cũng thế họa phúc cùng nhau

Can của phu hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] cung phu thê đấy [ tam phương tứ chính ] ( phu Quan phụ tật )

Hoặc là [ cung phu thê tới tam phương tứ chính ] can cung của nó tới hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ bản mạng cung tới tam phương tứ chính ]

Kể trên tới [ thùy tượng ] này tạo thành cát hung hối tội đối với mệnh chủ cả đời thành bại có trọng đại ảnh hưởng

Can của phu hóa kị nhập mệnh chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch là cùng cung mệnh ) chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão

( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị )

Cung phu thê làm hóa lộc quyền khoa nhập [ mệnh tài Quan tật ] mà hóa kỵ nhập điền ( cố gia ) đây chủng phối ngẫu khó được nhất

< tỷ như > xem phu Quan phụ tật [ vợ chồng tứ chính vị trí ] tới hóa kị rơi cung

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập Quan từ trùng phu

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ trùng tật ( ngã cung )

Phụ làm quý tham lang tự hóa kị trùng tật

Tật làm mình văn khúc hóa kị nhập phụ từ trùng tật

Kể trên vợ chồng tới [ tứ chính vị trí ]

Nếu hóa kị nhập hoặc trùng [ tứ chính vị trí ] chủ nạn nạn ( phối ngẫu đấy nạn nạn ) này là phối ngẫu cách cục ( không gian )

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ] này là [ thời gian ] đây hạn tất nhiên đoái rõ ràng [ ứng số ]

( thời không phối hợp phối ngẫu liền sẽ có cát hung ứng số )

Lấy nam mệnh mệnh bàn

1. Xem phối ngẫu ( thái thái ) thì lấy [ cung phu thê ] chủ yếu

2. Xem mệnh chủ bản nhân thì lấy [ cung tài bạch ] chủ yếu < tài bạch vi phu phu quân > cho nên chủ mệnh chủ bản nhân

Lấy nữ mệnh mệnh bàn

1. Xem phối ngẫu ( trượng phu ) thì lấy [ cung phúc đức ] chủ yếu < phúc đức là phu tới Quan >

2. Xem vợ chồng đối đãi thì lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa tới hóa tượng là phải

Nếu thiên diêu ở phúc đức thì thiên hình tất ở cung phu thê biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu ở tính cách tuổi tác xuất thân có không xứng đôi đích tình huống

Thả thiên diêu ở phúc đức biểu hiện mệnh chủ thường có bất chính hoa đào suy tư

Nếu cung mệnh cũng hoa đào lần nữa gặp sát hao tổn thì mệnh chủ chi tướng miện thấp bỉ bỉ ổi

[ can cung ] chính là [ mật mã ]

Bên trong cung tinh diệu đấy tổ hợp chính là biểu tượng [ cách ] mà thôi cũng không chủ cát hung

Nếu muốn luận này cát hung phải quan sát nơi tọa cung vị tới can cung tứ hóa

Theo như sao hóa phi rơi cung vị sở sinh sản đấy bố cục mà luận cát hung

Cung mệnh cùng cung phu thê là “Cách” đối với “Cách “Đấy vấn đề

Cung mệnh tới hóa tượng thuộc [ cách ] đấy thùy tượng ( không gian tượng ) nếu hành hạn thời gian chưa tới thì hiển tượng không rõ ( không cảm thụ sâu )

Nếu nghĩ phỏng đoán cát hoặc hung phải kiêm xem hóa lộc cùng hóa kị đấy rơi cung tài bất trí sai sót

Mà cung phu thê cùng cung tài bạch là thuộc sau hôn nhân đấy đối đãi vấn đề < tài bạch vi phu phu quân >

Cung phu thê hội hợp cung phúc đức cung thiên di cùng Quan lộc cung là thứ ba phương tứ chính tới cung vị

Nếu cung mệnh tới hoa đào tính chất khá là cung phu thê cường

Này là mệnh chủ tự thân nhạ hoa đào ( phi phối ngẫu nhạ hoa đào ) phản chi là phối ngẫu tới hoa đào

Hoặc năm xưa cung phu thê liên tục gặp hoa đào khả phỏng đoán phối ngẫu nhạ hoa đào

Hoặc năm xưa cung phúc đức liên tục gặp hoa đào thì là mệnh chủ đấy hoa đào

Vợ chồng giữa sau hôn nhân đấy đối đãi điều tra cùng phỏng đoán

Nếu cung phu thê ở mã địa ( nhân vị ) thả có năm sinh kị ( hoặc tự hóa kị ) này là [ vợ chồng sách mã kỵ ] vợ chồng tất nhiên tụ ít ly nhiều

Thậm chí sinh ly tử biệt

( vẫn tu quan sát sinh kỵ tinh diệu cùng với mệnh chủ hành vận tới thuận hành hoặc đi ngược chiều )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] nếu gặp can của phu tự hóa ( quyền hoặc kị ) đây vợ chồng đối đãi tất thuộc vợ chồng bất hoà

Can của phu hóa kị nhập [ bản mạng ] mà gặp mệnh làm tự hóa ( quyền hoặc kị ) chỉ sợ võ mồm không ngừng cãi cọ không ngớt quá mức quyền cước tương hướng

Cuối cùng tất nhiên phân đạo dương tiêu ly dị mà đi

Mệnh làm tự hóa quyền mà mệnh làm hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] chỉ sợ cảm tình trên đường nhấp nhô khúc chiết

Nếu can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] mà can của phu hóa kị nhập thiên trùng mệnh chỉ sợ cảm tình trên đường nhấp nhô khúc chiết

Can của phu hóa kị nhập [ bản nô ] bất hạnh mệnh làm cũng hóa kị nhập [ bản nô ] < nô bộc là phu nhanh > mà < cung mệnh là phu tới phúc >

Đây hóa tượng can của phu phi hóa kỵ nhập [ phu nhanh ] mà [ phu tới phúc ] hóa kị nhập [ phu nhanh ] cũng thuộc nhấp nhô khúc chiết

Mệnh làm hóa kị nhập [ tài phúc tuyến ] thả phù làm hóa kị nhập [ tài phúc tuyến ] nam hiên bắc triệt đối đãi không tốt nhấp nhô khó đi

Hôn nhân ly hoặc không rời lấy hành hạn quan sát cũng biết [ ứng số ] chi niên

Can của phu hóa kị nhập mệnh lại có mệnh làm hóa lộc nhập vợ chồng thì chủ vợ chồng nhiều câu oán hận quan hệ tình dục lãnh đạm

Phùng [ đại nạn mệnh ] can cung hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ] năm xưa phùng tới thì hội ly hôn

Nếu cung phu thê can cung đinh sứ cự môn hóa kị thì phối ngẫu giảng thoại thường không lọt tai hoặc cho nên đắc tội người khác dẫn phát võ mồm hoặc hiểu lầm

Cung phu thê ( Đinh Mùi ) thuộc tứ khố địa kình dương độc tọa phối ngẫu cá tính chấp nhất kiệt ngạo nói chuyện không để lại dấu vết

Thường mở miệng hại người mà không tự biết ( bề ngoài không dễ dàng nhìn ra )

Can cung đinh ( địa chi thiên ) là cá tính độc lập dám làm dám chịu không sợ gì khen chê nhưng nghĩ duy nõn nà thả mang theo dục vọng

Tá tinh thiên cùng sinh quyền cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền quyền kị dây dưa

Bởi vậy phối ngẫu giảng thoại vui mừng cường biện không thể nói lý rất khó đối đãi nhau e rằng sẽ ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp

Can của phu đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh

Thả lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Nguyên bản can của phu thái âm hóa lộc nhập phúc ( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh biểu hiện phối ngẫu đối với sự nghiệp sung mãn dã tâm tốt còn muốn càng tốt hơn

Mà thái âm hóa lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Lại tăng thêm tài làm ất thái âm hóa kị nhập bản phúc ( tân hợi ) trùng phá thái âm lộc năm sinh

Trở lên hóa tượng biểu hiện phối ngẫu vì kiếm tiền phí tận dục vọng cùng tinh lực lại nhân phối ngẫu tốn tiền quá tùy hứng khiến tổn tài

Cung phu thê ( quý mão ) thuộc thiên chi vị trí phối ngẫu lạc quan trước hoàn cảnh

Bên trong cung thiên tướng + thiên khôi thiên hình biểu hiện cá tính thiện lương có thể tự hạn chế nhưng hơi nghi ngờ cố chấp

Can cung quý ( thiên địa nhân không dựa vào vị ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí

Cung phu thê tứ hóa

[ từ là thể dụng ] để mà hiểu biết [ nhân quả ]

Can cung tứ hóa quy với [ cung phu thê ] cũng biết [ phối ngẫu ] cách

Nếu bộ nhập [ bản mạng bàn ] khả diễn dịch phối ngẫu cùng mệnh chủ đấy đối đãi trạng huống

A. [ tinh diệu ]

Lấy [ tinh thần ] luận sự con luận [ vận mệnh ] mà không cát hung

Phi tinh tứ hóa trọng chất biến [ hiển tượng ]

Ngôi sao có này chất mạng người phùng tới hội hiển này chất

Ngôi sao vốn không phi tá [ can cung ] mà phi ngôi sao vốn không hóa tá [ tứ hóa ] mà thay đổi

[ tứ hóa ] ngôi sao cho nên [ khí hóa này tính ]

[ tinh hóa ] ngôi sao nhân [ tinh hóa mà biến này chất ]

B. [ cung vị ]

Phi cung tứ hóa trọng khí hóa [ hiển tượng ]

[ phi cung tứ hóa ] lấy đoạn [ hành vận ] cát hung

Luận đoán phải [ phi tinh tứ hóa ] phối hợp [ phi cung tứ hóa ] lẫn nhau là dùng mới có thể làm ra phán đoán

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

cùng hôn nhân duyên trạng huống” state=”close”]

Cung phu thê tới chức năng

[ cung phu thê ] là phối ngẫu đấy [ thái cực cung vị ]

[ cung phu thê ] bất luận nam nữ vị hôn trước tạ lấy quan sát mệnh chủ tới đời sống tình cảm ( cùng khác tính duyên phận hoặc tác động hỗ trợ )

Luận đoán vợ chồng [ vận mệnh ] đấy cao hoặc thấp lấy [ vợ chồng ] lập thái cực lấy can của phu tứ hóa phi tinh gia dĩ diễn dịch

Cung phu thê là [ Quan tới thiên ] /[ thiên tới Quan ] biểu hiện sự nghiệp bên ngoài tới phát triển hoạt động trạng huống

Nếu lấy [ Quan lộc mà nói ] [ Quan lộc cung ] là động thái tức ngoại bộ tới nghiệp vụ

[ cung phu thê ] là tĩnh thái tức nội bộ tới nghiệp vụ quản lý

Cung phu thê [ xem khí pháp ] chi yếu quyết vị trí

Cung phu thê tọa song sao hóa trong đó một viên tự hóa tượng này cũng biết này hôn nhân sẽ phát sinh vấn đề thả nhất định sẽ phát sinh

Không phân biệt nam nữ hôn nhân tuyển chọn hoặc hôn nhân kinh doanh thành cùng bại khắp nơi ảnh hưởng nhân sinh đi chung đường này cuộc sống phẩm chất đấy trọng tâm

[ cung phu thê ] tiềm ẩn mệnh chủ cả đời này đời sống tình cảm đấy ưu hoặc kém

Khả dự đoán khác tính ( phối ngẫu ) đấy cá tính hành vi diện sau hôn nhân cuộc sống lẫn nhau đối đãi đấy trạng huống vân vân

Việc này đều là do khác tính ( phối ngẫu ) cung cấp nhượng mệnh chủ đi thừa nhận này tương lai phối ngẫu nhân vật

( thật sự mệnh chủ đứng đầu xem chờ mong hoặc tuyển chọn )

1. [ cung phu thê ] tọa ngôi sao biểu hiện [ tính ] tới bất đồng

Tọa ngôi sao chính là quan sát [ biểu tượng ] xem [ diện ] không cách nào nhìn ra tương khế hay không

2. [ cung phu thê ] rơi [ thiên vị ]( tí ngọ mão dậu ) hoặc rơi [ địa vị ]( thìn tuất xấu chưa )

Hoặc rơi [ nhân vị ]( dần thân tị hợi ) biểu hiện [ chất ] tới bất đồng

Tỷ như: rơi [ thiên chi vị trí ] phối ngẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Rơi ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Rơi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba phối ngẫu ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

3. [ cung phu thê ] này [ Thiên can ] can cung [ hóa khí ] tới bố cục lại đối đãi ưu kém đấy chỗ mấu chốt

[ hành vận ] liên quan đến sau hôn nhân sinh hoạt chuyển biến quá trình

[ cung vị chuyển thay ] cùng [ tinh diệu tứ hóa ] là lấy [ không gian ] phối hợp [ thời gian ]

[ tứ hóa bố khí ] nhân [ khí ] đấy lưu hành khả quan sát cuộc sống hôn nhân tới hòa hài hay không ( tương khế trình độ )

Mỗi người tới hôn nhân này [ có hoặc không ] [ sớm hoặc muộn ] [ phối ngẫu vận mệnh hoặc cuộc sống hôn nhân tới ưu hoặc kém

Tất cả với [ vận mệnh ] cùng với hành vận đấy [ hóa khí ] bên trong

[ vận mệnh ]

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

Hộ pháp 203

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương cung vị thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa tai hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có âm mưu

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

< tỷ như >

a. Lấy [ cung phu thê ]( giáp thìn ) [ từ là thể dụng ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] mà nói

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính ngọ ) < cung mệnh là phu tới phúc > phùng liêm trinh tự hóa kị

Hình thành lộc kị trùng [ phu tới tài ]

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) < bản nô là phu nhanh >

Gặp thái dương tự hóa quyền văn xương tự hóa kị

Đây hóa tượng biểu hiện nghĩ kiếm tiền lại sẽ không để ý tài

b. Lấy [ cung phúc đức ]/[ phu tới Quan ]( mậu thân ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới Quan ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( giáp thìn ) này là [ phu mệnh ]

[ phu tới Quan ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < bản tật vi phu người ấy > trùng [ phu tới điền ]

Đây hóa tượng biểu hiện bên ngoài công tác cố gắng hơn nữa vất vả

c. Lấy [ cung thiên di ]/[ phu tới tài ]( nhâm tí ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mùi ) < bản phụ là phu tới điền > phùng thiên lương lộc năm sinh

Này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng là [ lộc ra ] tổn thất

[ phu tới tài ] làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh tuất ) này là [ phu tới thiên ] gặp vũ khúc sinh kỵ

Hình thành [ song kị ] trùng [ phu mệnh ]

Đây hóa tượng nhất thiết không có thể thao tác cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) cuối cùng nhất định thường tiền tổn tài ( vũ khúc hóa kị )

Trở lên hóa tượng thuộc [ phối ngẫu đấy cách ]

Nếu kể trên hóa tượng quy thể với [ bản mạng ] giải thích thích như sau:

Phối ngẫu đối với mệnh chủ tốt thân nỗ lực thực hiện giúp mệnh chủ kiếm tiền

Nhưng mệnh chủ lòng tham không đáy ngược lại trả giá càng nhiều cuối cùng nếu không không phúc nên trái lại chịu đựng

Đây dương nam ( mệnh chủ ) đã dùng hết dục vọng con là nghĩ tiền

Tốt … hơn [ phối ngẫu ]( thê tử ) đấy quan hệ: mệnh chủ ích kỷ phối ngẫu hoặc mệnh chủ đấy tiền tài giai quy mệnh chủ phối ngẫu không phân

Quan sát trước hôn nhân đời sống tình cảm đấy trạng huống cùng khác tính tác động hỗ trợ cùng duyên phận

1. Phối ngẫu đấy vận mệnh — nam mệnh lấy [ cung phu thê ] tứ hóa tới hóa tượng đến quan sát

Nữ mệnh lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa < phúc đức là phu tới Quan > tới hóa tượng đến quan sát

Lấy cung phu thê [ từ là thể dụng ] thị can cung của nó tứ hóa quan sát phối ngẫu tới [ mệnh cách ]

Nếu can của phu hóa lộc nhập mệnh biểu hiện phối ngẫu đưa lộc cho mệnh chủ đối với mệnh chủ tốt

Thả < mệnh là thê tới phúc > lộc nhập mệnh chiếu thiên < thiên là thê tới tài > biểu hiện phối ngẫu hội buôn bán có lời cũng dám hao phí

Nếu can của phu hóa kị nhập điền biểu hiện phối ngẫu đưa tâm tư dính nhập gia đình < điền là thê tới nô > biểu hiện phối ngẫu thiện lương có người duyên thuộc “Tảo hôn cách ”

Trùng đứa con phối ngẫu sẽ không muốn làm giao tế hoa đào

Khác < tử vi phu tới Huynh > biểu trưng phối ngẫu cùng huynh đệ hoặc mẫu thân khá là không duyên phận

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

< lệ >

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa quyền [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ mau mau nhạc nhạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

B. [ cung phu thê ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao thiên cơ tự hóa quyền

Nhâm ( nhân chi nhân ) phối ngẫu từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo lão Đại tâm thái ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ phối ngẫu dịch mã bôn ba

Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh ngọ ) biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) yêu tài trọng tài chủ nghĩa

Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]/[ phu người ấy ]

Nói rõ đây khác tính sẽ không quan tâm mệnh chủ hoặc nói cũng không ái mệnh chủ

Kể trên hóa tượng bày [ có duyên vô tình ] ( phối ngẫu cách cục )

2. Phối ngẫu đấy cá tính cùng tính tình ( tham khảo [ tính chất sao ] )

Cung phu thê tọa ngôi sao con luận phối ngẫu cá tính mà không cát hung

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, thái âm các loại lý tưởng tinh diệu tổ hợp đang là cảm tính ngôi sao hôn nhân xưng được với lãng mạn nhiều màu

Vũ khúc thiên đồng tham lang thiên cơ liêm trinh cự môn thái dương thái âm các loại ngôi sao phùng hóa kị tọa cung phu thê hành hạn bị có không tốt ảnh hưởng

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ quả tú cô độc quật cường

( vũ khúc chủ cô khắc hóa kị quật cường tranh chấp ( động đao ) )

Vũ khúc hoặc thất sát hoặc văn xương hoặc kình dương các loại ngũ hành bằng vàng tính là tinh diệu cuộc sống hôn nhân liền tương đương không thú

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc ( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì tỏ vẻ là đa tình lại không lưu tiếc nuối

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu

Nếu tự hóa thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Thái âm tọa [ bản vợ chồng ] nếu [ thiên mệnh ] hoặc [ thầy thuốc cung ] làm tọa ất thái âm tự hóa kị cũng biểu hiện vợ chồng bất hòa

( dù có phối ngẫu lại bằng không có ) hoặc nam nữ giai không hôn nhân

3. Phối ngẫu đích nhân cách đặc biệt chất cá tính diện nghề nghiệp xuất thân ( phối ngẫu nhà đình trạng huống )

4. Sau hôn nhân vợ chồng giữa lẫn nhau đối đãi

Mệnh làm hoặc can của phu hóa kị không thể phi nhập [ tài phúc tuyến ] nhập thì tất nhiên đối đãi không tốt

Bất luận thuận hành hoặc đi ngược chiều này phát sinh không tốt tới [ ứng số ] hội ở đệ tứ hoặc thứ năm đại nạn

Quan sát mệnh làm hoặc can của phu hóa lộc sở phi rơi đích cung vị đi lý giải không tốt đấy nguyên nhân ( lộc là nguyên nhân )

Xem mệnh làm hoặc can của phu hóa kị sở phi rơi đích cung vị đi lý giải không tốt đấy kết quả ( kị là kết quả )

Tiến thêm một bước lấy [ một kị hai chuyển lộc ba hóa kị ] đích thủ pháp truy đuổi cuối cùng diễn biến đấy kết quả

Đặc biệt lưu ý quan sát hóa lộc hóa kị đấy nhập cung có hay không tự hóa ( nhân tự hóa thì có biến ) hàm ý có chỗ khác biệt

Lấy [ bản mạng cung phu thê ] lập thái cực ( là thể )

Bất luận nam nữ vị hôn trước tạ lấy quan sát mệnh chủ tới đời sống tình cảm ( cùng khác tính duyên phận hoặc tác động hỗ trợ )

Luận đoán vợ chồng [ vận mệnh ] đấy cao hoặc thấp lấy [ vợ chồng ] lập thái cực lấy can của phu tứ hóa phi tinh gia dĩ diễn dịch

1. Lấy [ cung phu thê ] tứ hóa — bộ nhập mệnh bàn tam hợp cung vị kinh diễn dịch

Có thể hiểu vợ chồng giữa tác động hỗ trợ đối đãi tình huống ( luận đoán vợ chồng cát hung )

Nếu [ âm nam dương nữ nhân ] đi ngược chiều thứ ba đại nạn ( ở cung phu thê ) này là [ thích hôn tuổi tác ]

Nếu đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ] cũng thế nói [ thiên mệnh ] can cung tứ hóa cũng chính là [ bản phu ] tứ hóa

Dùng thứ tư hóa đưa về [ bản mạng bàn ] cũng biết [ đại nạn ] đấy cát hung ( cũng là vợ chồng cát hung )

Nếu đưa về bản mạng cung tới tam hợp cung vị xem [ quy vị trí ] có quy thì sinh sản đối đãi

( lấy hóa tượng luận đối đãi thật xấu )

Nếu [ dương nam âm nữ nhân ] thuận hành thứ ba đại nạn ( ở cung phúc đức ) này là [ thích hôn tuổi tác ]

2. Lấy [ cung thiên di ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] khả phỏng đoán [ phối ngẫu cách ]

[ cung thiên di ] biểu hiện mệnh chủ bên ngoài mệnh cũng thế [ phu tới tài ] biểu hiện phối ngẫu đấy tài bạch

< thiên di là phu tới tài > [ cung thiên di ] ánh sao tượng kết cấu cùng tứ hóa đấy ưu kém

Đối với vợ chồng giữa đời sống tình cảm đấy thành bại cực nó trọng yếu

3. Lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa

[ cung phúc đức ] biểu hiện mệnh chủ đấy phúc khí tinh thần tư tưởng cũng thế [ phu tới Quan ] biểu hiện phối ngẫu chuyện nghiệp hoặc vận khí

< phúc đức là phu tới Quan >[ cung phúc đức ] ánh sao tượng kết cấu cùng tứ hóa đấy ưu kém

Đối với vợ chồng giữa đời sống tình cảm đấy thành bại cực nó trọng yếu

Phúc làm hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > ( tài vi phu phu quân ) bởi vậy [ tài người ấy ]( tức mệnh chủ người ấy )

Nếu thả phúc làm hóa kị nhập tử kể trên hóa lộc hóa kị tới thùy tượng biểu hiện vợ chồng giữa đấy tranh chấp cùng đứa con liên quan đến

Cung phúc đức [ phu tới Quan ] cùng cung thiên di [ phu tới tài ] thuộc vợ chồng tam hợp cung vị

Này tọa ngôi sao kết cấu cùng tứ hóa tượng đấy ưu kém đối với đời sống tình cảm đấy thành bại có trọng yếu ảnh hưởng

Khả suy ra vợ chồng [ tam phương tứ chính ] cùng mệnh chủ có thể nói là phúc họa cùng nhau tức tức tương quan

Cung phu thê đấy [ tứ chính vị trí ]( phu Quan phụ tật ) khả phỏng đoán [ vợ chồng ] việc hoặc điều tra [ phối ngẫu ] cách cục

1. )[ cung phu thê ] là [ phu mệnh ] ở vị hôn trước là khác tính cảm tình cung ở sau hôn nhân là phối ngẫu cung

Cung phu thê khả dự đoán phối ngẫu đấy [ quy loại ] [ đặc tính ] [ diện ] các loại khái quát tính dáng vẻ

[ cung tật ách ] biểu hiện mệnh chủ đấy thân khỏe mạnh tâm thái tính tình cũng thế [ phu người ấy ] biểu hiện phối ngẫu đấy giao tế hoa đào cung vị

Xem xét phối ngẫu [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

2. )[ Quan lộc cung ] biểu hiện mệnh chủ chuyện nghiệp cũng thế [ phu tới thiên ] biểu hiện phối ngẫu bên ngoài mệnh

< Quan lộc là phu tới thiên > quan sát phối ngẫu đấy ngoại duyên cùng người ở bên ngoài tế quan hệ vân vân

Nếu cung phu thê hung mà Quan lộc cung cát thì Quan lộc cung chịu trùng tất nhiên hội ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp tạo thành không thuận

< nam mệnh nếu có đây hiện tượng tốt nhất ly hôn tái giá nhân tái giá ( vợ vị trí tại Quan lộc vị trí )
Thì tân tái giá vợ có thể giúp sự nghiệp phát triển >

3. )[ cung phụ mẫu ] biểu hiện mệnh chủ đấy môn mặt ( tướng mạo ) cũng thế [ phu tài nhanh ] biểu hiện phối ngẫu tài bạch đấy thể ( căn bản )

< cha mẹ là phu tới điền > quan sát phối ngẫu tài khố đấy trạng huống

< cha mẹ là điền phu quân > quan sát trong nhà phối ngẫu gia thế cập xuất thân

Từ kể trên nói rõ cung phu thê tới tam phương tứ chính cùng mệnh chủ tức tức tương quan cũng thế họa phúc cùng nhau

Can của phu hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] cung phu thê đấy [ tam phương tứ chính ] ( phu Quan phụ tật )

Hoặc là [ cung phu thê tới tam phương tứ chính ] can cung của nó tới hóa lộc hoặc hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ bản mạng cung tới tam phương tứ chính ]

Kể trên tới [ thùy tượng ] này tạo thành cát hung hối tội đối với mệnh chủ cả đời thành bại có trọng đại ảnh hưởng

Can của phu hóa kị nhập mệnh chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão ( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch là cùng cung mệnh ) chỉ cần không tảo hôn nên kết hôn muộn liền có thể bạch thủ giai lão

( nếu cứng rắn thải tảo hôn khó bảo toàn sẽ không ly dị )

Cung phu thê làm hóa lộc quyền khoa nhập [ mệnh tài Quan tật ] mà hóa kỵ nhập điền ( cố gia ) đây chủng phối ngẫu khó được nhất

< tỷ như > xem phu Quan phụ tật [ vợ chồng tứ chính vị trí ] tới hóa kị rơi cung

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập Quan từ trùng phu

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ trùng tật ( ngã cung )

Phụ làm quý tham lang tự hóa kị trùng tật

Tật làm mình văn khúc hóa kị nhập phụ từ trùng tật

Kể trên vợ chồng tới [ tứ chính vị trí ]

Nếu hóa kị nhập hoặc trùng [ tứ chính vị trí ] chủ nạn nạn ( phối ngẫu đấy nạn nạn ) này là phối ngẫu cách cục ( không gian )

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ] này là [ thời gian ] đây hạn tất nhiên đoái rõ ràng [ ứng số ]

( thời không phối hợp phối ngẫu liền sẽ có cát hung ứng số )

Lấy nam mệnh mệnh bàn

1. Xem phối ngẫu ( thái thái ) thì lấy [ cung phu thê ] chủ yếu

2. Xem mệnh chủ bản nhân thì lấy [ cung tài bạch ] chủ yếu < tài bạch vi phu phu quân > cho nên chủ mệnh chủ bản nhân

Lấy nữ mệnh mệnh bàn

1. Xem phối ngẫu ( trượng phu ) thì lấy [ cung phúc đức ] chủ yếu < phúc đức là phu tới Quan >

2. Xem vợ chồng đối đãi thì lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa tới hóa tượng là phải

Nếu thiên diêu ở phúc đức thì thiên hình tất ở cung phu thê biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu ở tính cách tuổi tác xuất thân có không xứng đôi đích tình huống

Thả thiên diêu ở phúc đức biểu hiện mệnh chủ thường có bất chính hoa đào suy tư

Nếu cung mệnh cũng hoa đào lần nữa gặp sát hao tổn thì mệnh chủ chi tướng miện thấp bỉ bỉ ổi

[ can cung ] chính là [ mật mã ]

Bên trong cung tinh diệu đấy tổ hợp chính là biểu tượng [ cách ] mà thôi cũng không chủ cát hung

Nếu muốn luận này cát hung phải quan sát nơi tọa cung vị tới can cung tứ hóa

Theo như sao hóa phi rơi cung vị sở sinh sản đấy bố cục mà luận cát hung

Cung mệnh cùng cung phu thê là “Cách” đối với “Cách “Đấy vấn đề

Cung mệnh tới hóa tượng thuộc [ cách ] đấy thùy tượng ( không gian tượng ) nếu hành hạn thời gian chưa tới thì hiển tượng không rõ ( không cảm thụ sâu )

Nếu nghĩ phỏng đoán cát hoặc hung phải kiêm xem hóa lộc cùng hóa kị đấy rơi cung tài bất trí sai sót

Mà cung phu thê cùng cung tài bạch là thuộc sau hôn nhân đấy đối đãi vấn đề < tài bạch vi phu phu quân >

Cung phu thê hội hợp cung phúc đức cung thiên di cùng Quan lộc cung là thứ ba phương tứ chính tới cung vị

Nếu cung mệnh tới hoa đào tính chất khá là cung phu thê cường

Này là mệnh chủ tự thân nhạ hoa đào ( phi phối ngẫu nhạ hoa đào ) phản chi là phối ngẫu tới hoa đào

Hoặc năm xưa cung phu thê liên tục gặp hoa đào khả phỏng đoán phối ngẫu nhạ hoa đào

Hoặc năm xưa cung phúc đức liên tục gặp hoa đào thì là mệnh chủ đấy hoa đào

Vợ chồng giữa sau hôn nhân đấy đối đãi điều tra cùng phỏng đoán

Nếu cung phu thê ở mã địa ( nhân vị ) thả có năm sinh kị ( hoặc tự hóa kị ) này là [ vợ chồng sách mã kỵ ] vợ chồng tất nhiên tụ ít ly nhiều

Thậm chí sinh ly tử biệt

( vẫn tu quan sát sinh kỵ tinh diệu cùng với mệnh chủ hành vận tới thuận hành hoặc đi ngược chiều )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] nếu gặp can của phu tự hóa ( quyền hoặc kị ) đây vợ chồng đối đãi tất thuộc vợ chồng bất hoà

Can của phu hóa kị nhập [ bản mạng ] mà gặp mệnh làm tự hóa ( quyền hoặc kị ) chỉ sợ võ mồm không ngừng cãi cọ không ngớt quá mức quyền cước tương hướng

Cuối cùng tất nhiên phân đạo dương tiêu ly dị mà đi

Mệnh làm tự hóa quyền mà mệnh làm hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] chỉ sợ cảm tình trên đường nhấp nhô khúc chiết

Nếu can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] mà can của phu hóa kị nhập thiên trùng mệnh chỉ sợ cảm tình trên đường nhấp nhô khúc chiết

Can của phu hóa kị nhập [ bản nô ] bất hạnh mệnh làm cũng hóa kị nhập [ bản nô ] < nô bộc là phu nhanh > mà < cung mệnh là phu tới phúc >

Đây hóa tượng can của phu phi hóa kỵ nhập [ phu nhanh ] mà [ phu tới phúc ] hóa kị nhập [ phu nhanh ] cũng thuộc nhấp nhô khúc chiết

Mệnh làm hóa kị nhập [ tài phúc tuyến ] thả phù làm hóa kị nhập [ tài phúc tuyến ] nam hiên bắc triệt đối đãi không tốt nhấp nhô khó đi

Hôn nhân ly hoặc không rời lấy hành hạn quan sát cũng biết [ ứng số ] chi niên

Can của phu hóa kị nhập mệnh lại có mệnh làm hóa lộc nhập vợ chồng thì chủ vợ chồng nhiều câu oán hận quan hệ tình dục lãnh đạm

Phùng [ đại nạn mệnh ] can cung hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ] năm xưa phùng tới thì hội ly hôn

Nếu cung phu thê can cung đinh sứ cự môn hóa kị thì phối ngẫu giảng thoại thường không lọt tai hoặc cho nên đắc tội người khác dẫn phát võ mồm hoặc hiểu lầm

Cung phu thê ( Đinh Mùi ) thuộc tứ khố địa kình dương độc tọa phối ngẫu cá tính chấp nhất kiệt ngạo nói chuyện không để lại dấu vết

Thường mở miệng hại người mà không tự biết ( bề ngoài không dễ dàng nhìn ra )

Can cung đinh ( địa chi thiên ) là cá tính độc lập dám làm dám chịu không sợ gì khen chê nhưng nghĩ duy nõn nà thả mang theo dục vọng

Tá tinh thiên cùng sinh quyền cự môn sinh kỵ thả tự hóa quyền quyền kị dây dưa

Bởi vậy phối ngẫu giảng thoại vui mừng cường biện không thể nói lý rất khó đối đãi nhau e rằng sẽ ảnh hưởng mệnh chủ chuyện nghiệp

Can của phu đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh

Thả lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Nguyên bản can của phu thái âm hóa lộc nhập phúc ( tân hợi ) phùng thái âm lộc năm sinh biểu hiện phối ngẫu đối với sự nghiệp sung mãn dã tâm tốt còn muốn càng tốt hơn

Mà thái âm hóa lộc nhập tới đối cung cung tài bạch ( ất tị ) thiên cơ sinh khoa tự hóa lộc đây lộc cấu thành “Dẫn lộc ”

Lại tăng thêm tài làm ất thái âm hóa kị nhập bản phúc ( tân hợi ) trùng phá thái âm lộc năm sinh

Trở lên hóa tượng biểu hiện phối ngẫu vì kiếm tiền phí tận dục vọng cùng tinh lực lại nhân phối ngẫu tốn tiền quá tùy hứng khiến tổn tài

Cung phu thê ( quý mão ) thuộc thiên chi vị trí phối ngẫu lạc quan trước hoàn cảnh

Bên trong cung thiên tướng + thiên khôi thiên hình biểu hiện cá tính thiện lương có thể tự hạn chế nhưng hơi nghi ngờ cố chấp

Can cung quý ( thiên địa nhân không dựa vào vị ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí

Cung phu thê tứ hóa

[ từ là thể dụng ] để mà hiểu biết [ nhân quả ]

Can cung tứ hóa quy với [ cung phu thê ] cũng biết [ phối ngẫu ] cách

Nếu bộ nhập [ bản mạng bàn ] khả diễn dịch phối ngẫu cùng mệnh chủ đấy đối đãi trạng huống

A. [ tinh diệu ]

Lấy [ tinh thần ] luận sự con luận [ vận mệnh ] mà không cát hung

Phi tinh tứ hóa trọng chất biến [ hiển tượng ]

Ngôi sao có này chất mạng người phùng tới hội hiển này chất

Ngôi sao vốn không phi tá [ can cung ] mà phi ngôi sao vốn không hóa tá [ tứ hóa ] mà thay đổi

[ tứ hóa ] ngôi sao cho nên [ khí hóa này tính ]

[ tinh hóa ] ngôi sao nhân [ tinh hóa mà biến này chất ]

B. [ cung vị ]

Phi cung tứ hóa trọng khí hóa [ hiển tượng ]

[ phi cung tứ hóa ] lấy đoạn [ hành vận ] cát hung

Luận đoán phải [ phi tinh tứ hóa ] phối hợp [ phi cung tứ hóa ] lẫn nhau là dùng mới có thể làm ra phán đoán

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button