Tử vi

Phỏng đoán đại nạn hoặc năm xưa trong lúc nội kết giao khác tính bằng hữu tới hiểu dịch

Đang phỏng đoán đại nạn hoặc năm xưa trong lúc nội kết giao khác tính bằng hữu tới hiểu dịch

Phải kiêm xem [ cung nô bộc ] cùng [ cung tử nữ ] cũng biết năm lục thành

1. [ cung tử nữ ] phỏng đoán ( quan sát ) đối phương ý nguyện cùng với song phương tâm thái phù hợp trình độ

Bạn đang xem: Phỏng đoán đại nạn hoặc năm xưa trong lúc nội kết giao khác tính bằng hữu tới hiểu dịch

2. Lại dùng [ nhân bị tứ hóa ] lấy [ lộc truy kị ] cũng biết tám cửu thành

Tỷ như lưu nô làm hóa lộc nhập bổn điền hóa kị nhập bản mạng biểu hiện sở giao bằng hữu ( hoặc khác tính ) cùng mệnh chủ có duyên đối với mệnh chủ có lợi

Nếu lưu nô làm hóa lộc nhập bản mạng mà hóa kỵ nhập vở biểu hiện đây bạn bè lấy lộc dẫn dụ mệnh chủ tất có mưu đồ đối với mệnh chủ có tổn

Nếu lưu nô làm hóa kị nhập bản mạng mà bản mạng hóa kị nhập bản nô tượng này biểu hiện đây bạn bè đối với mệnh chủ hữu tình mà mệnh chủ đối với bạn bè bằng có nghĩa

Phải quan sát hóa lộc đấy nhập cung tài năng phán đoán cát hung

3. Lưu nguyệt nô bộc lưu nhật nô bộc tới phỏng đoán giai cùng đây luận

< xem năm xưa 22 Đinh Sửu sở kết giao bạn trai duyên phận hoa đào duyên hoặc vợ chồng duyên >

[ thái tử ] ở [ bản tài ]( canh ngọ )

[ thái tử ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] nhưng trùng phá thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

< phúc đức là nô người ấy >

Tượng này lộc nhập [ nô người ấy ] là chúng sinh ( bạn trai ) tìm mệnh chủ đấy hoa đào chính là đối phương đơn tương tư

Đối với mệnh chủ làm vô hạn trả giá [ lộc nhập động không đáy ]

Mà thái tử can canh thiên đồng hóa kị nhập bản mạng ( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu tử 22] trùng bản thiên ( mậu thìn ) trùng điệp đại tật +[ lưu điền 22]

Mặc dù phi hóa kỵ nhập bản mạng ( đối phương yêu mệnh chủ )

Nhưng lại trùng đại tật +[ lưu điền 22] không cách nào một thân phương trạch cũng tiến không được gia môn ( này là đối phương đơn tương tư )

[ lưu tử 22] trùng điệp [ bản mạng ]( giáp tuất )

[ lưu tử ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Tân Mùi )+[ thầy thuốc ] chiếu [ lưu mệnh 22]

Đây biểu hiện hoa đào ( đối phương ) cố ý thú mệnh chủ là thê

Mà [ lưu tử ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản tài ]

Trùng [ bản tài ]( canh ngọ )+[ lưu nô 22]

Trùng [ bản tài ][ phu phu quân ] khó có vợ chồng hôn nhân duyên

Hơn nữa trùng [ lưu nô ]< nô bộc vi phu nhanh > ( trùng phối ngẫu tự thân )

Tượng này có lẽ hoa đào biểu hiện ra nhân ái rõ ràng ra tay hào phóng phung phí lại có ích kỷ khuynh hướng

Không được mệnh chủ vui vẻ vì vậy hoa đào nãi đàm hao phí một rõ ràng

Xem lưu tử giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập vở ( Tân Mùi )+ thầy thuốc +[ lưu thiên 22]

[ vở ]( thiên )+[ lưu thiên ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất lấy [ thầy thuốc ]( địa ) chỉ phân biệt

Nói rõ đây hoa đào là ở ngoại đầu tiến hành nghiệp vụ đẩy rộng đấy hoạt động chỗ hội giao tế tiếp khách ở bên trong sở quen hoa đào duyên

< xem [ năm xưa 25] ( mậu thìn ) sở kết giao bạn trai duyên phận hoa đào duyên hoặc vợ chồng duyên >

Năm xưa 25 mậu thìn

[ lưu mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ][ phu nhanh ]

Thả [ lưu mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu phu 25]

Lộc nhập [ phu nhanh ] vui vẻ bên trên phối ngẫu đấy thân thả cân nhắc có kết hôn ý nguyện

Nhưng [ quyền kị trùng chiếu bản phu ] e rằng sẽ có kéo dài chi nhân làm tồn tại

[ lưu tử 25] Đinh Sửu

[ lưu tử ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lưu phu 25] hoa đào đã chiếm vợ chồng vị trí

Mà [ lưu tử ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lưu mệnh 25] này là hoa đào nhập mệnh

Bởi vậy phỏng đoán hoa đào cùng mệnh chủ ứng đã có thân chặt chẽ

Đây hoa đào có kết hôn tới có thể mậu thìn năm là quý dậu đại nạn số một sau một năm do đó hội hoãn lại đến nhâm thân đại nạn

Thả có khả năng nhất là ở Tân Mùi năm [ năm xưa 28] kết hôn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phỏng đoán đại nạn hoặc năm xưa trong lúc nội kết giao khác tính bằng hữu tới hiểu dịch

Đang phỏng đoán đại nạn hoặc năm xưa trong lúc nội kết giao khác tính bằng hữu tới hiểu dịch

Phải kiêm xem [ cung nô bộc ] cùng [ cung tử nữ ] cũng biết năm lục thành

1. [ cung tử nữ ] phỏng đoán ( quan sát ) đối phương ý nguyện cùng với song phương tâm thái phù hợp trình độ

2. Lại dùng [ nhân bị tứ hóa ] lấy [ lộc truy kị ] cũng biết tám cửu thành

Tỷ như lưu nô làm hóa lộc nhập bổn điền hóa kị nhập bản mạng biểu hiện sở giao bằng hữu ( hoặc khác tính ) cùng mệnh chủ có duyên đối với mệnh chủ có lợi

Nếu lưu nô làm hóa lộc nhập bản mạng mà hóa kỵ nhập vở biểu hiện đây bạn bè lấy lộc dẫn dụ mệnh chủ tất có mưu đồ đối với mệnh chủ có tổn

Nếu lưu nô làm hóa kị nhập bản mạng mà bản mạng hóa kị nhập bản nô tượng này biểu hiện đây bạn bè đối với mệnh chủ hữu tình mà mệnh chủ đối với bạn bè bằng có nghĩa

Phải quan sát hóa lộc đấy nhập cung tài năng phán đoán cát hung

3. Lưu nguyệt nô bộc lưu nhật nô bộc tới phỏng đoán giai cùng đây luận

< xem năm xưa 22 Đinh Sửu sở kết giao bạn trai duyên phận hoa đào duyên hoặc vợ chồng duyên >

[ thái tử ] ở [ bản tài ]( canh ngọ )

[ thái tử ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] nhưng trùng phá thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

< phúc đức là nô người ấy >

Tượng này lộc nhập [ nô người ấy ] là chúng sinh ( bạn trai ) tìm mệnh chủ đấy hoa đào chính là đối phương đơn tương tư

Đối với mệnh chủ làm vô hạn trả giá [ lộc nhập động không đáy ]

Mà thái tử can canh thiên đồng hóa kị nhập bản mạng ( giáp tuất ) trùng điệp [ lưu tử 22] trùng bản thiên ( mậu thìn ) trùng điệp đại tật +[ lưu điền 22]

Mặc dù phi hóa kỵ nhập bản mạng ( đối phương yêu mệnh chủ )

Nhưng lại trùng đại tật +[ lưu điền 22] không cách nào một thân phương trạch cũng tiến không được gia môn ( này là đối phương đơn tương tư )

[ lưu tử 22] trùng điệp [ bản mạng ]( giáp tuất )

[ lưu tử ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Tân Mùi )+[ thầy thuốc ] chiếu [ lưu mệnh 22]

Đây biểu hiện hoa đào ( đối phương ) cố ý thú mệnh chủ là thê

Mà [ lưu tử ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tý ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản tài ]

Trùng [ bản tài ]( canh ngọ )+[ lưu nô 22]

Trùng [ bản tài ][ phu phu quân ] khó có vợ chồng hôn nhân duyên

Hơn nữa trùng [ lưu nô ]< nô bộc vi phu nhanh > ( trùng phối ngẫu tự thân )

Tượng này có lẽ hoa đào biểu hiện ra nhân ái rõ ràng ra tay hào phóng phung phí lại có ích kỷ khuynh hướng

Không được mệnh chủ vui vẻ vì vậy hoa đào nãi đàm hao phí một rõ ràng

Xem lưu tử giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập vở ( Tân Mùi )+ thầy thuốc +[ lưu thiên 22]

[ vở ]( thiên )+[ lưu thiên ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất lấy [ thầy thuốc ]( địa ) chỉ phân biệt

Nói rõ đây hoa đào là ở ngoại đầu tiến hành nghiệp vụ đẩy rộng đấy hoạt động chỗ hội giao tế tiếp khách ở bên trong sở quen hoa đào duyên

< xem [ năm xưa 25] ( mậu thìn ) sở kết giao bạn trai duyên phận hoa đào duyên hoặc vợ chồng duyên >

Năm xưa 25 mậu thìn

[ lưu mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ][ phu nhanh ]

Thả [ lưu mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu phu 25]

Lộc nhập [ phu nhanh ] vui vẻ bên trên phối ngẫu đấy thân thả cân nhắc có kết hôn ý nguyện

Nhưng [ quyền kị trùng chiếu bản phu ] e rằng sẽ có kéo dài chi nhân làm tồn tại

[ lưu tử 25] Đinh Sửu

[ lưu tử ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính dần ) trùng điệp [ lưu phu 25] hoa đào đã chiếm vợ chồng vị trí

Mà [ lưu tử ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lưu mệnh 25] này là hoa đào nhập mệnh

Bởi vậy phỏng đoán hoa đào cùng mệnh chủ ứng đã có thân chặt chẽ

Đây hoa đào có kết hôn tới có thể mậu thìn năm là quý dậu đại nạn số một sau một năm do đó hội hoãn lại đến nhâm thân đại nạn

Thả có khả năng nhất là ở Tân Mùi năm [ năm xưa 28] kết hôn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button