Tử vi

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Sinh nhật dương lịch năm dương lịch 1962 năm 5 nguyệt 6 ngày hợi lúc âm lịch nhâm dần (1962) năm 4 nguyệt 3 ngày hợi lúc

Cung mệnh – ngọ thân cung – thìn thất tinh ở mệnh ( bính ngọ ) mệnh chủ – phá quân thân chủ – thiên lương

Bạn đang xem: Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Hộ pháp 234 dương nam thủy 2 cục cầm tinh hổ


< mệnh lệ > dương nam âm lịch nhâm dần (1962) năm 4 nguyệt 3 ngày hợi lúc thủy nhị cục thất tinh ở mệnh ( bính ngọ )

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ]

Lưu ý

[ cung phu thê ] tiềm ẩn mệnh chủ cả đời này cảm tình sống ưu hoặc kém

Khả dự đoán khác tính ( phối ngẫu ) đấy cá tính hành vi diện sau hôn nhân cuộc sống lẫn nhau đối đãi đấy trạng huống các loại

Việc này đều là do khác tính ( phối ngẫu ) cung cấp cung cấp nhượng mệnh chủ đi thừa nhận này tương lai phối ngẫu nhân vật  ( thật sự mệnh chủ tới xem chờ mong hoặc tuyển chọn )

1. [ cung phu thê ] tọa ngôi sao biểu hiện [ tính ] tới bất đồng

Tọa ngôi sao chính là quan sát [ biểu tượng ] xem [ diện ] không cách nào nhìn ra tương khế hay không

2. [ cung phu thê ] rơi [ thiên vị ]( tí ngọ mão dậu ) hoặc rơi [ địa vị ]( thìn tuất xấu chưa )

Hoặc rơi [ nhân vị ]( dần thân tị hợi ) biểu hiện [ chất ] tới bất đồng

Tỷ như : rơi [ thiên chi vị trí ] phối ngẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Rơi ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Rơi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba phối ngẫu ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

3. [ cung phu thê ] này [ Thiên can ] can cung [ hóa khí ] tới bố cục tới bố cục lại đối đãi ưu kém đấy chỗ mấu chốt

[ hành vận ] liên quan đến sau hôn nhân sinh hoạt chuyển biến quá trình

[ cung vị chuyển thay ] cùng [ tinh diệu tứ hóa ] là lấy [ không gian ] phối hợp [ thời gian ]

[ tứ hóa bố khí ] nhân [ khí ] đấy lưu hành đấy lưu hành khả quan sát cuộc sống hôn nhân tới hòa hài hay không ( tương khế trình độ )

Mỗi người tới hôn nhân này [ có hoặc không ] [ sớm hoặc muộn ] [ phối ngẫu vận mệnh hoặc cuộc sống hôn nhân tới ưu kém

Tất cả với [ vận mệnh ] cùng với hành vận đấy [ hóa khí ] bên trong

[ vận mệnh ]

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương vị trí thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa có hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có xí nghiệp đồ

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

< tỷ như > a. Lấy [ cung phu thê ]( giáp thìn ) [ từ là thể dụng ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] mà nói

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính ngọ ) < cung mệnh là phu tới phúc > phùng liêm trinh tự hóa kị

Hình thành lộc kị trùng [ phu tới tài ]

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) < bản nô là phu nhanh >

Gặp thái dương tự hóa quyền văn xương tự hóa kị

Đây hóa tượng biểu hiện nghĩ kiếm tiền lại sẽ không để ý tài

b. Lấy [ phúc đức cung ]/[ phu tới Quan phu tới Quan ]( mậu thân ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới Quan ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( giáp thìn ) này là [ phu mệnh ]

[ phu tới Quan ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < bản tật vi phu người ấy > trùng [ phu tới điền ]

Đây hóa tượng biểu hiện bên ngoài công tác cố gắng hơn nữa vất vả

c. Lấy [ cung thiên di ]/[ phu tới tài phu tới tài ]( nhâm tí ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mùi ) < bản phụ là phu tới điền > phùng thiên lương lộc năm sinh

Này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng là [ lộc ra ] tổn thất

[ phu tới tài ] làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh tuất ) này là [ phu tới thiên ] gặp vũ khúc sinh kỵ

Hình thành [ song kị ] trùng [ phu mệnh ]

Đây hóa tượng nhất thiết không có thể thao tác cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) cuối cùng nhất định thường tiền tổn tài ( vũ khúc hóa kị )

Trở lên hóa tượng thuộc [ phối ngẫu đấy cách ]

Nếu kể trên hóa tượng quy thể với [ bản mạng ] giải thích thích như sau :

Phối ngẫu đối với mệnh chủ tốt thân nỗ lực thực hiện giúp mệnh chủ kiếm tiền

Nhưng mệnh chủ lòng tham không đáy ngược lại trả giá càng nhiều cuối cùng nếu không không phúc nên trái lại chịu đựng

Đây dương nam ( mệnh chủ ) đã dùng hết dục vọng con là nghĩ tiền

Tốt … hơn [ phối ngẫu ]( thê tử ) đấy quan hệ : mệnh chủ ích kỷ mệnh chủ ích kỷ phối ngẫu hoặc mệnh chủ đấy tiền tài giai quy mệnh chủ phối ngẫu không phân

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Sinh nhật dương lịch năm dương lịch 1962 năm 5 nguyệt 6 ngày hợi lúc âm lịch nhâm dần (1962) năm 4 nguyệt 3 ngày hợi lúc

Cung mệnh – ngọ thân cung – thìn thất tinh ở mệnh ( bính ngọ ) mệnh chủ – phá quân thân chủ – thiên lương

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 2

Hộ pháp 234 dương nam thủy 2 cục cầm tinh hổ


< mệnh lệ > dương nam âm lịch nhâm dần (1962) năm 4 nguyệt 3 ngày hợi lúc thủy nhị cục thất tinh ở mệnh ( bính ngọ )

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ]

Lưu ý

[ cung phu thê ] tiềm ẩn mệnh chủ cả đời này cảm tình sống ưu hoặc kém

Khả dự đoán khác tính ( phối ngẫu ) đấy cá tính hành vi diện sau hôn nhân cuộc sống lẫn nhau đối đãi đấy trạng huống các loại

Việc này đều là do khác tính ( phối ngẫu ) cung cấp cung cấp nhượng mệnh chủ đi thừa nhận này tương lai phối ngẫu nhân vật  ( thật sự mệnh chủ tới xem chờ mong hoặc tuyển chọn )

1. [ cung phu thê ] tọa ngôi sao biểu hiện [ tính ] tới bất đồng

Tọa ngôi sao chính là quan sát [ biểu tượng ] xem [ diện ] không cách nào nhìn ra tương khế hay không

2. [ cung phu thê ] rơi [ thiên vị ]( tí ngọ mão dậu ) hoặc rơi [ địa vị ]( thìn tuất xấu chưa )

Hoặc rơi [ nhân vị ]( dần thân tị hợi ) biểu hiện [ chất ] tới bất đồng

Tỷ như : rơi [ thiên chi vị trí ] phối ngẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Rơi ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Rơi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba phối ngẫu ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

3. [ cung phu thê ] này [ Thiên can ] can cung [ hóa khí ] tới bố cục tới bố cục lại đối đãi ưu kém đấy chỗ mấu chốt

[ hành vận ] liên quan đến sau hôn nhân sinh hoạt chuyển biến quá trình

[ cung vị chuyển thay ] cùng [ tinh diệu tứ hóa ] là lấy [ không gian ] phối hợp [ thời gian ]

[ tứ hóa bố khí ] nhân [ khí ] đấy lưu hành đấy lưu hành khả quan sát cuộc sống hôn nhân tới hòa hài hay không ( tương khế trình độ )

Mỗi người tới hôn nhân này [ có hoặc không ] [ sớm hoặc muộn ] [ phối ngẫu vận mệnh hoặc cuộc sống hôn nhân tới ưu kém

Tất cả với [ vận mệnh ] cùng với hành vận đấy [ hóa khí ] bên trong

[ vận mệnh ]

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương vị trí thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa có hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có xí nghiệp đồ

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

< tỷ như > a. Lấy [ cung phu thê ]( giáp thìn ) [ từ là thể dụng ] tứ hóa đưa về [ cung phu thê ] mà nói

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính ngọ ) < cung mệnh là phu tới phúc > phùng liêm trinh tự hóa kị

Hình thành lộc kị trùng [ phu tới tài ]

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) < bản nô là phu nhanh >

Gặp thái dương tự hóa quyền văn xương tự hóa kị

Đây hóa tượng biểu hiện nghĩ kiếm tiền lại sẽ không để ý tài

b. Lấy [ phúc đức cung ]/[ phu tới Quan phu tới Quan ]( mậu thân ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới Quan ] làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ]( giáp thìn ) này là [ phu mệnh ]

[ phu tới Quan ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < bản tật vi phu người ấy > trùng [ phu tới điền ]

Đây hóa tượng biểu hiện bên ngoài công tác cố gắng hơn nữa vất vả

c. Lấy [ cung thiên di ]/[ phu tới tài phu tới tài ]( nhâm tí ) là [ dùng ] quy thể [ cung phu thê ] mà nói

[ phu tới tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mùi ) < bản phụ là phu tới điền > phùng thiên lương lộc năm sinh

Này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng là [ lộc ra ] tổn thất

[ phu tới tài ] làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh tuất ) này là [ phu tới thiên ] gặp vũ khúc sinh kỵ

Hình thành [ song kị ] trùng [ phu mệnh ]

Đây hóa tượng nhất thiết không có thể thao tác cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) cuối cùng nhất định thường tiền tổn tài ( vũ khúc hóa kị )

Trở lên hóa tượng thuộc [ phối ngẫu đấy cách ]

Nếu kể trên hóa tượng quy thể với [ bản mạng ] giải thích thích như sau :

Phối ngẫu đối với mệnh chủ tốt thân nỗ lực thực hiện giúp mệnh chủ kiếm tiền

Nhưng mệnh chủ lòng tham không đáy ngược lại trả giá càng nhiều cuối cùng nếu không không phúc nên trái lại chịu đựng

Đây dương nam ( mệnh chủ ) đã dùng hết dục vọng con là nghĩ tiền

Tốt … hơn [ phối ngẫu ]( thê tử ) đấy quan hệ : mệnh chủ ích kỷ mệnh chủ ích kỷ phối ngẫu hoặc mệnh chủ đấy tiền tài giai quy mệnh chủ phối ngẫu không phân

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button