Tử vi

Y đình: tìm kiếm mình đấy mệnh bàn điểm sáng

Rất nhiều người, tại chức tràng bên trên phi thường không tự tin, công tác thường thường cảm thấy được không hài lòng, cũng không ít sẽ dần dần tiến vào quyện đãi kỳ, mà liên tiếp rậm rạp nghĩ từ chức, nghĩ đi ăn máng khác, thường thường nhịn không được hỏi mình, ta có phải là không thích hợp hay không loại công việc này?

 
Dùng mệnh bàn giải độc bên trên, nhân là không có khả năng đang chọn đấy về vấn đề lạc đường, bởi vậy, đánh giá một người nhà nghề chất, kỳ thật không khó, nhưng là cũng không phải là thích hợp nhất.

 
Đương ta nhìn ngươi ưu thế, ta nhằm vào [ tam hợp điều kiện ], sau đó tự hỏi thích hợp hơn có lối suy nghĩ hòa điều chỉnh phương thức.

Khi ta xem quyết định thời điểm, ta lấy [ phi tinh dẫn động ] vi một lựa chọn hướng phát triển, do đó, sẽ không lạc đường, nhưng là ngươi không nhất định giỏi dùng điều kiện của mình.

 
Đơn giản ý nghĩ:

Bình thường mệnh bàn điểm sáng lớn nhất, chính là [ lục cát sẽ ].

Lục cát ~ văn xương văn khúc, tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt.

Có đôi khi, ta biêt “Phấn khích cung” đi giải thích, trừ cái này lục cát, còn nữa những thứ khác song tinh, tam thai bát tọa, long trì phượng cách, đài phụ phong cáo, ân quang thiên quý, kỳ thật đều là rất dễ dùng sao.

 
Đương cung nào đó đấy tam phương tứ chính, tụ tập nhiều cát diệu, đầy đủ cung chính là của chúng ta mệnh bàn tỏa sáng điểm.

 
Có ít người, là huynh hữu tuyến rất nhiều náo nhiệt, hội cát ngôi sao nhiều, như vậy, tắc đại biểu cái này nhân loại thực có nhân khí, náo nhiệt, bằng hữu nhiều. Bởi vậy, quan hệ cổ tay là cường hạng của hắn, nếu dùng cho sự nghiệp mở rộng, có rất tốt thị trường tiềm lực.

 
Phản chi, nếu nên mệnh chủ đấy cung nô bộc địa không địa kiếp sẽ, cũng ám hiệu ít bạn, mà lại giao tình bình thường, như vậy, loại này cơ cấu phải làm khai sáng sinh ý, này độ khó thật sẽ cao rất nhiều, bởi vì ngươi hay không ưu chất vòng bằng hữu, cũng không rất am hiểu giao tiếp, như vậy sản phẩm của ngươi cùng phục vụ phải bán cho ai?

 
Một loại khác, phụ tật tuyến vô cùng náo nhiệt, phụ tật tuyến cũng được xưng là [ giáo dục tuyến ] hoặc là [ công văn tuyến ].

Cung phụ mẫu, càng nhiều là văn học thuật, cung tật ách, càng nhiều là võ học thuật. Tỉ như nói, dựa vào văn bằng đấy kỹ năng, hao tổn trí nhớ, tri thức mặt lớn, chính là trọng điểm vu cung phụ mẫu vượng người. Mà, như thợ mộc, vận động gia, thợ may đẳng đẳng kỹ thuật làm việc, liền trọng điểm vu cung tật ách. Nhằm vào vượng ngôi sao nhiều gặp ở người nào cung để phán đoán ích lợi loại kia.

 
Mà, phi hóa là rất ý tứ tình huống.

 
Tòng mệnh cung bắt đầu cung phi phi lộc quyền khoa kỵ đều có thể lấy, bay được nhập mình [ náo nhiệt cung ], tự nhiên tốt nhất, đại biểu hắn lựa chọn đúng ưu thế. Phản chi, cung mệnh phi hóa đấy cung vị, là yếu thế cung vị, như vậy nên mệnh chủ đang chọn bên trên nhưng thật ra là không quá có thể phát huy chính mình ưu thế.

 
Tỉ như nói, ta phấn khích cung là cung thiên di, cung thiên di vượng, có thể đại biểu diện mạo đẹp, nhân duyên tốt. Ta mệnh cung phi hóa lộc đi cung thiên di, như vậy thì đại biểu ta biêt giỏi dùng sắc đẹp của mình cùng người duyến. Hoặc là, ta nhiều ra ngoài, giỏi về cách ăn mặc hòa kinh doanh hình tượng của mình.

 
Một loại khác tình huống, phi hóa đến nhược cung, đầy đủ cung tam phương tứ chính lực lượng đơn bạc, tinh diệu không đủ nhiều, sẽ sát tinh so với ngôi sao may mắn nhiều, như vậy còn lại là nhược cung. Giả thiết nên mệnh chủ đấy thái dương kị + lạc hãm tọa cung tài bạch, đại biểu hắn không quen quản lý tài sản, bất quá cố tình dễ dàng tiến vào cùng quản lý tài sản tương quan chỗ làm việc, như vậy, tự nhiên sẽ càng làm việt mệt.

 
Bởi vậy, theo trở lên ý nghĩ lý giải, nhân cũng không nhất định sẽ giỏi về lựa chọn ưu thế của mình, do đó, sáng tạo ra thường thường mình hoài nghi, ta đến tột cùng có thích hợp hay không phần công tác này.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Y đình: tìm kiếm mình đấy mệnh bàn điểm sáng

Rất nhiều người, tại chức tràng bên trên phi thường không tự tin, công tác thường thường cảm thấy được không hài lòng, cũng không ít sẽ dần dần tiến vào quyện đãi kỳ, mà liên tiếp rậm rạp nghĩ từ chức, nghĩ đi ăn máng khác, thường thường nhịn không được hỏi mình, ta có phải là không thích hợp hay không loại công việc này?

 
Dùng mệnh bàn giải độc bên trên, nhân là không có khả năng đang chọn đấy về vấn đề lạc đường, bởi vậy, đánh giá một người nhà nghề chất, kỳ thật không khó, nhưng là cũng không phải là thích hợp nhất.

 
Mệnh bàn có [ điều kiện ] hòa [ dẫn động ] lưỡng chủng làm bằng máy.

Đương ta nhìn ngươi ưu thế, ta nhằm vào [ tam hợp điều kiện ], sau đó tự hỏi thích hợp hơn có lối suy nghĩ hòa điều chỉnh phương thức.

Khi ta xem quyết định thời điểm, ta lấy [ phi tinh dẫn động ] vi một lựa chọn hướng phát triển, do đó, sẽ không lạc đường, nhưng là ngươi không nhất định giỏi dùng điều kiện của mình.

 
Đơn giản ý nghĩ:

Bình thường mệnh bàn điểm sáng lớn nhất, chính là [ lục cát sẽ ].

Lục cát ~ văn xương văn khúc, tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt.

Có đôi khi, ta biêt “Phấn khích cung” đi giải thích, trừ cái này lục cát, còn nữa những thứ khác song tinh, tam thai bát tọa, long trì phượng cách, đài phụ phong cáo, ân quang thiên quý, kỳ thật đều là rất dễ dùng sao.

 
Đương cung nào đó đấy tam phương tứ chính, tụ tập nhiều cát diệu, đầy đủ cung chính là của chúng ta mệnh bàn tỏa sáng điểm.

 
Có ít người, là huynh hữu tuyến rất nhiều náo nhiệt, hội cát ngôi sao nhiều, như vậy, tắc đại biểu cái này nhân loại thực có nhân khí, náo nhiệt, bằng hữu nhiều. Bởi vậy, quan hệ cổ tay là cường hạng của hắn, nếu dùng cho sự nghiệp mở rộng, có rất tốt thị trường tiềm lực.

 
Phản chi, nếu nên mệnh chủ đấy cung nô bộc địa không địa kiếp sẽ, cũng ám hiệu ít bạn, mà lại giao tình bình thường, như vậy, loại này cơ cấu phải làm khai sáng sinh ý, này độ khó thật sẽ cao rất nhiều, bởi vì ngươi hay không ưu chất vòng bằng hữu, cũng không rất am hiểu giao tiếp, như vậy sản phẩm của ngươi cùng phục vụ phải bán cho ai?

 
Một loại khác, phụ tật tuyến vô cùng náo nhiệt, phụ tật tuyến cũng được xưng là [ giáo dục tuyến ] hoặc là [ công văn tuyến ].

Cung phụ mẫu, càng nhiều là văn học thuật, cung tật ách, càng nhiều là võ học thuật. Tỉ như nói, dựa vào văn bằng đấy kỹ năng, hao tổn trí nhớ, tri thức mặt lớn, chính là trọng điểm vu cung phụ mẫu vượng người. Mà, như thợ mộc, vận động gia, thợ may đẳng đẳng kỹ thuật làm việc, liền trọng điểm vu cung tật ách. Nhằm vào vượng ngôi sao nhiều gặp ở người nào cung để phán đoán ích lợi loại kia.

 
Mà, phi hóa là rất ý tứ tình huống.

 
Tòng mệnh cung bắt đầu cung phi phi lộc quyền khoa kỵ đều có thể lấy, bay được nhập mình [ náo nhiệt cung ], tự nhiên tốt nhất, đại biểu hắn lựa chọn đúng ưu thế. Phản chi, cung mệnh phi hóa đấy cung vị, là yếu thế cung vị, như vậy nên mệnh chủ đang chọn bên trên nhưng thật ra là không quá có thể phát huy chính mình ưu thế.

 
Tỉ như nói, ta phấn khích cung là cung thiên di, cung thiên di vượng, có thể đại biểu diện mạo đẹp, nhân duyên tốt. Ta mệnh cung phi hóa lộc đi cung thiên di, như vậy thì đại biểu ta biêt giỏi dùng sắc đẹp của mình cùng người duyến. Hoặc là, ta nhiều ra ngoài, giỏi về cách ăn mặc hòa kinh doanh hình tượng của mình.

 
Một loại khác tình huống, phi hóa đến nhược cung, đầy đủ cung tam phương tứ chính lực lượng đơn bạc, tinh diệu không đủ nhiều, sẽ sát tinh so với ngôi sao may mắn nhiều, như vậy còn lại là nhược cung. Giả thiết nên mệnh chủ đấy thái dương kị + lạc hãm tọa cung tài bạch, đại biểu hắn không quen quản lý tài sản, bất quá cố tình dễ dàng tiến vào cùng quản lý tài sản tương quan chỗ làm việc, như vậy, tự nhiên sẽ càng làm việt mệt.

 
Bởi vậy, theo trở lên ý nghĩ lý giải, nhân cũng không nhất định sẽ giỏi về lựa chọn ưu thế của mình, do đó, sáng tạo ra thường thường mình hoài nghi, ta đến tột cùng có thích hợp hay không phần công tác này.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button