Tử vi

Điều tra tài vận ưu kém tương đối tới hiểu dịch 1

Điều tra tài vận ưu kém tương đối tới hiểu dịch 1

Luận tài vận lấy [ bản mạng tài bạch ] tứ hóa quan sát

[ bản tài ]( mậu ngọ ) tham lang lộc năm sinh thả tự hóa lộc + hữu bật sinh khoa thả tự hóa khoa + âm sát

Bạn đang xem: Điều tra tài vận ưu kém tương đối tới hiểu dịch 1

[ bản tài ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ] lộc ra giống

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( đinh tị )

Đang đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] đây hạn tới tài vận tất nhiên khó khăn thật mạnh tuần chuyển không được thể xác và tinh thần bị chịu dày vò

Luận tài vận lấy [ cung mệnh đại hạn ] quan sát

[ thiên mệnh ] tứ hóa phải hướng lên trên một cấp [ bản mạng bàn ] đi [ thủ tượng ] con [ ứng ] ở [ năm xưa ] này là cơ bản phép tắt

[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ lớn tài ] đây hóa tượng chính là nói rõ mệnh chủ [ dùng tài ] đấy nguyên nhân cùng với lý do ( lộc là nhân )

1. Tất cần lưu ý lộc nhập tới [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới [ gì cung vị ]?

< tỷ như >

[ lớn tài ] nếu trùng điệp [ vở ] thì này tượng ý: [ vở ] là tha cung biểu hiện tài nhập tay người khác

1. ) mệnh chủ nghĩ đưa tiền tài dùng ở đầu tư hợp tác bên trên

2. ) mệnh chủ nghĩ đưa tiền tài giao cho đứa con

3. ) mệnh chủ nghĩ đưa tiền tài cầm tăng mua một bút phòng ở hoặc điền sinh

2. Phải chú ý [ thiên mệnh ] hóa kị tới rơi cung đây [ hóa kị ] là [ quả ]

< tỷ như >

[ thiên mệnh ] hóa kị rơi vào [ bản thiên ] thì trùng [ bản mạng ] đây hóa tượng ý

Biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài vận dụng nhân trùng [ bản mạng ] chút tiền này tài cùng mệnh chủ không duyên tổn thất

[ thiên mệnh ]( ngã cung ) hóa lộc nhập [ vở ]( tha cung ) mà hóa kị cũng nhập ( tha cung ) này là hung tượng

Đồng lý [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ đại phúc ] thì tu xem đây [ đại phúc ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới [ gì cung vị ]?

Là rơi ( ngã cung )? Vẫn rơi ( tha cung )

Thả chú ý [ thiên mệnh ] hóa kị phi nhập [ bản mạng bàn ] tới [ gì cung vị ] tài năng hiểu được này [ thùy tượng ] vì sao?

[ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ đại nạn mệnh tài Quan phúc ] cũng không nhất định hội phá hoại [ đại nạn đấy tài thế ]

Nếu [ đại nạn mệnh tài Quan phúc ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới [ mệnh 1 tài 5 tật 6 Quan 9 điền 10]

Hơn nữa [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản mạng bàn ] tới [ mệnh 1 tài 5 tật 6 Quan 9 điền 10]

Đây trạng huống dưới bất luận [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới ( ngã cung ) hoặc ( tha cung ) thì đại hạn này nhất định may mắn

Nhiều nhất hóa kị sở trùng chi lưu năm hội khá không thuận mà thôi

Khác tất cần lưu ý [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản tài ] nếu [ bản tài ] bên trong cung phùng dưới đây trạng huống:

Nếu gặp [ năm sinh sao hóa ] hoặc [ tự hóa ngôi sao ] kỳ ý hàm là bất đồng

1. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp lộc năm sinh hình thành [ điệp ra lộc ] này là lộc ra là tổn

2. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp sinh kỵ hình thành [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

3. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp tự hóa lộc [ không có bên trong tất có biến ] tu xem hay không cấu thành [ 64 chi dụng ]?

4. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp tự hóa kị sợ hình thành [ lộc kị ] trùng [ bản phúc ] này là hung tượng

Thả phải xem [ thiên mệnh ] hóa kị đấy [ rơi cung ]?

Nếu hóa lộc cùng hóa kị tới rơi cung hay không cấu thành [ tiêu ] [ lưỡng nghi ] [ tam kỳ ] [ tứ phượng ]

Hoặc [ phân nhập tam hợp ] cung vị

Hoặc [ phân nhập nhất lục cộng tông ] cung vị

Hoặc lộc kị chạm trán vân vân giai không có cùng tới hàm ý

Điều tra [ thiên địa nhân tam dịch hợp nhất ] hóa tượng tới giải nghĩa

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] mà [ lưu mệnh ] cũng trùng điệp [ bản quan ] lúc này theo như [ thiên địa nhân ] tam dịch giải thích:

1. [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] thì đây hạn mệnh chủ tới cuộc sống trọng tâm nằm ở sự nghiệp kinh doanh hoặc vợ chồng quan hệ

2. [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản quan ] thì biểu hiện năm đó chuyện nghiệp hoàn toàn do mệnh chủ chính mình nắm giữ ( không liên quan người khác )

Lúc này [ bản quan ]( thiên )+[ lưu mệnh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất [ thiên mệnh ]( địa ) làm người đại lý

< tỷ như > [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) phùng cự môn + kình dương ( phi bản án mệnh lệ )

Đây hạn có ám tổn hoặc võ mồm thị phi giống

[ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) đây hạn tới [ đại nạn tam hợp ] trùng điệp [ bản mạng tam hợp ]

[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý tị ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp liêm trinh sinh kỵ

Cấu thành [ song kị ] trùng [ vở ]( kỷ hợi )/ cũng trùng [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu tuất ) trùng điệp [ đại quan ] này là [ phản cung kị ] thương hại lực thật lớn

Kể trên hóa tượng này tượng ý mệnh chủ ở đại hạn này nghĩ kinh doanh sự nghiệp thế nhưng tư kim không đủ cho nên nghĩ tại trong nhà

Cùng huynh nô bạn bè cùng kinh doanh [ liêm trinh hóa lộc ] tương quan chuyến đi nghiệp ( khai sòng bạc hoặc phi pháp cờ bạc tới tổ đầu / thung cước )

Lưu ý 1. [ thiên mệnh ] lộc nhập [ bổn điền ]/[ đại huynh ]( quý tị ) gặp liêm trinh sinh kỵ tham lang

Này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

[ lộc chuyển kị ][ đại huynh ] can quý tham lang tự hóa kị

Khác 2. [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản tài ]/[ đại quan ]( mậu tuất ) vì sự nghiệp liều mạng tuần chuyển thối tiền lẻ [ phản cung kị ]

[ kị chuyển kị ] [ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bản quan ]/[ thiên mệnh ] mua quan bán tước

Kể trên [ lộc chuyển kị ] [ kị chuyển kị ] bày đây hạn việc nghiệp thủy chung không thuận phí công lại tổn tài

Đang [ năm xưa ] đi vào [ thiên mệnh ]( giáp ngọ ) năm này tất nhiên khắc ứng sự nghiệp thất bại việc

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra tài vận ưu kém tương đối tới hiểu dịch 1

Điều tra tài vận ưu kém tương đối tới hiểu dịch 1

Luận tài vận lấy [ bản mạng tài bạch ] tứ hóa quan sát

[ bản tài ]( mậu ngọ ) tham lang lộc năm sinh thả tự hóa lộc + hữu bật sinh khoa thả tự hóa khoa + âm sát

[ bản tài ] mậu làm tham lang lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ] lộc ra giống

[ bản tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( đinh tị )

Đang đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] đây hạn tới tài vận tất nhiên khó khăn thật mạnh tuần chuyển không được thể xác và tinh thần bị chịu dày vò

Luận tài vận lấy [ cung mệnh đại hạn ] quan sát

[ thiên mệnh ] tứ hóa phải hướng lên trên một cấp [ bản mạng bàn ] đi [ thủ tượng ] con [ ứng ] ở [ năm xưa ] này là cơ bản phép tắt

[ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ lớn tài ] đây hóa tượng chính là nói rõ mệnh chủ [ dùng tài ] đấy nguyên nhân cùng với lý do ( lộc là nhân )

1. Tất cần lưu ý lộc nhập tới [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới [ gì cung vị ]?

< tỷ như >

[ lớn tài ] nếu trùng điệp [ vở ] thì này tượng ý: [ vở ] là tha cung biểu hiện tài nhập tay người khác

1. ) mệnh chủ nghĩ đưa tiền tài dùng ở đầu tư hợp tác bên trên

2. ) mệnh chủ nghĩ đưa tiền tài giao cho đứa con

3. ) mệnh chủ nghĩ đưa tiền tài cầm tăng mua một bút phòng ở hoặc điền sinh

2. Phải chú ý [ thiên mệnh ] hóa kị tới rơi cung đây [ hóa kị ] là [ quả ]

< tỷ như >

[ thiên mệnh ] hóa kị rơi vào [ bản thiên ] thì trùng [ bản mạng ] đây hóa tượng ý

Biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài vận dụng nhân trùng [ bản mạng ] chút tiền này tài cùng mệnh chủ không duyên tổn thất

[ thiên mệnh ]( ngã cung ) hóa lộc nhập [ vở ]( tha cung ) mà hóa kị cũng nhập ( tha cung ) này là hung tượng

Đồng lý [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ đại phúc ] thì tu xem đây [ đại phúc ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới [ gì cung vị ]?

Là rơi ( ngã cung )? Vẫn rơi ( tha cung )

Thả chú ý [ thiên mệnh ] hóa kị phi nhập [ bản mạng bàn ] tới [ gì cung vị ] tài năng hiểu được này [ thùy tượng ] vì sao?

[ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ đại nạn mệnh tài Quan phúc ] cũng không nhất định hội phá hoại [ đại nạn đấy tài thế ]

Nếu [ đại nạn mệnh tài Quan phúc ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới [ mệnh 1 tài 5 tật 6 Quan 9 điền 10]

Hơn nữa [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản mạng bàn ] tới [ mệnh 1 tài 5 tật 6 Quan 9 điền 10]

Đây trạng huống dưới bất luận [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng bàn ] tới ( ngã cung ) hoặc ( tha cung ) thì đại hạn này nhất định may mắn

Nhiều nhất hóa kị sở trùng chi lưu năm hội khá không thuận mà thôi

Khác tất cần lưu ý [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản tài ] nếu [ bản tài ] bên trong cung phùng dưới đây trạng huống:

Nếu gặp [ năm sinh sao hóa ] hoặc [ tự hóa ngôi sao ] kỳ ý hàm là bất đồng

1. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp lộc năm sinh hình thành [ điệp ra lộc ] này là lộc ra là tổn

2. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp sinh kỵ hình thành [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

3. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp tự hóa lộc [ không có bên trong tất có biến ] tu xem hay không cấu thành [ 64 chi dụng ]?

4. Hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp tự hóa kị sợ hình thành [ lộc kị ] trùng [ bản phúc ] này là hung tượng

Thả phải xem [ thiên mệnh ] hóa kị đấy [ rơi cung ]?

Nếu hóa lộc cùng hóa kị tới rơi cung hay không cấu thành [ tiêu ] [ lưỡng nghi ] [ tam kỳ ] [ tứ phượng ]

Hoặc [ phân nhập tam hợp ] cung vị

Hoặc [ phân nhập nhất lục cộng tông ] cung vị

Hoặc lộc kị chạm trán vân vân giai không có cùng tới hàm ý

Điều tra [ thiên địa nhân tam dịch hợp nhất ] hóa tượng tới giải nghĩa

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] mà [ lưu mệnh ] cũng trùng điệp [ bản quan ] lúc này theo như [ thiên địa nhân ] tam dịch giải thích:

1. [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] thì đây hạn mệnh chủ tới cuộc sống trọng tâm nằm ở sự nghiệp kinh doanh hoặc vợ chồng quan hệ

2. [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản quan ] thì biểu hiện năm đó chuyện nghiệp hoàn toàn do mệnh chủ chính mình nắm giữ ( không liên quan người khác )

Lúc này [ bản quan ]( thiên )+[ lưu mệnh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất [ thiên mệnh ]( địa ) làm người đại lý

< tỷ như > [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) phùng cự môn + kình dương ( phi bản án mệnh lệ )

Đây hạn có ám tổn hoặc võ mồm thị phi giống

[ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) đây hạn tới [ đại nạn tam hợp ] trùng điệp [ bản mạng tam hợp ]

[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý tị ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp liêm trinh sinh kỵ

Cấu thành [ song kị ] trùng [ vở ]( kỷ hợi )/ cũng trùng [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu tuất ) trùng điệp [ đại quan ] này là [ phản cung kị ] thương hại lực thật lớn

Kể trên hóa tượng này tượng ý mệnh chủ ở đại hạn này nghĩ kinh doanh sự nghiệp thế nhưng tư kim không đủ cho nên nghĩ tại trong nhà

Cùng huynh nô bạn bè cùng kinh doanh [ liêm trinh hóa lộc ] tương quan chuyến đi nghiệp ( khai sòng bạc hoặc phi pháp cờ bạc tới tổ đầu / thung cước )

Lưu ý 1. [ thiên mệnh ] lộc nhập [ bổn điền ]/[ đại huynh ]( quý tị ) gặp liêm trinh sinh kỵ tham lang

Này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

[ lộc chuyển kị ][ đại huynh ] can quý tham lang tự hóa kị

Khác 2. [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản tài ]/[ đại quan ]( mậu tuất ) vì sự nghiệp liều mạng tuần chuyển thối tiền lẻ [ phản cung kị ]

[ kị chuyển kị ] [ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bản quan ]/[ thiên mệnh ] mua quan bán tước

Kể trên [ lộc chuyển kị ] [ kị chuyển kị ] bày đây hạn việc nghiệp thủy chung không thuận phí công lại tổn tài

Đang [ năm xưa ] đi vào [ thiên mệnh ]( giáp ngọ ) năm này tất nhiên khắc ứng sự nghiệp thất bại việc

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button