Tử vi

Hoàng đình nội cảnh trải qua xiển vi: ở bên trong ao chương thứ năm

   Ở bên trong ao chương thứ năm

Ở bên trong trong ao thần phục xích châu [1], gấm đỏ vân bào mang hổ phù [2], hoành nước miếng ba tấc thần ở [3], ẩn chi ế âu [4] tự tương phù.

Bạn đang xem: Hoàng đình nội cảnh trải qua xiển vi: ở bên trong ao chương thứ năm

[1] ở bên trong ao: thủ nội tâm, cũng tức trúng điền, bên trong thần: trong lòng thần linh. Phục xích châu: tâm vẻ đỏ, kỳ hình như châu. [2] gấm đỏ vân bào: vị tâm ở ngoài tầng có tâm bao lạc như xích mầu mây áo lấy che đậy tới. Mang hổ phù: hổ phù nguyên đeo cổ đại dụng binh truyền lệnh bằng chứng, về sau đạo sĩ mang phù tức là pháp vật, so sánh có uy tín. [3] hoành: tung hoành; nước miếng: địa vị quan trọng; hoành nước miếng tức chỉ yếu đường. Ba tấc: cách nội tâm ba tấc chỗ. Thần ở: 《 mây cập bảy ký 》 chỉ linh ở. Vị hoành nước miếng dưới rốn vi đan điền chân nhân trẻ sơ sinh nơi ở. [4] ẩn chi: 《 mây cập bảy ký 》 chỉ ẩn chi, chi vi thụy thảo, có ngũ sắc, vi hòa khí biến thành. Ế: tức ế che. Âu: thủ buồn bực tới hòa khí.

Trong lòng nguyên thần, thân mang xích bào, túi gấm hổ phù, hiệu lệnh toàn thân là hiển, ẩn chi vu trung điền mà vô vi, hòa khí bên trong tự có thể cùng phù tương trợ. Miệt mài là lúc, đạo tính chi thần chỉ có thể lợi nhuận là cạnh tranh. Do đó cưỡng chế tâm thần người vô chính quả, xử lý thoả đáng vạn vật người được chính trợ, miệt mài bất tỉnh người, thất thiên địa tới được, được mình tâm tới cân bằng, tạm thời không ngại, đánh mất lâu dài thế cũng.

Do đó thưởng thức tâm nguyên thần cùng trợ giúp, đổi lấy chân thần là nhất thống, tránh lui dấu âu người công thành.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng đình nội cảnh trải qua xiển vi: ở bên trong ao chương thứ năm

   Ở bên trong ao chương thứ năm

Ở bên trong trong ao thần phục xích châu [1], gấm đỏ vân bào mang hổ phù [2], hoành nước miếng ba tấc thần ở [3], ẩn chi ế âu [4] tự tương phù.

[1] ở bên trong ao: thủ nội tâm, cũng tức trúng điền, bên trong thần: trong lòng thần linh. Phục xích châu: tâm vẻ đỏ, kỳ hình như châu. [2] gấm đỏ vân bào: vị tâm ở ngoài tầng có tâm bao lạc như xích mầu mây áo lấy che đậy tới. Mang hổ phù: hổ phù nguyên đeo cổ đại dụng binh truyền lệnh bằng chứng, về sau đạo sĩ mang phù tức là pháp vật, so sánh có uy tín. [3] hoành: tung hoành; nước miếng: địa vị quan trọng; hoành nước miếng tức chỉ yếu đường. Ba tấc: cách nội tâm ba tấc chỗ. Thần ở: 《 mây cập bảy ký 》 chỉ linh ở. Vị hoành nước miếng dưới rốn vi đan điền chân nhân trẻ sơ sinh nơi ở. [4] ẩn chi: 《 mây cập bảy ký 》 chỉ ẩn chi, chi vi thụy thảo, có ngũ sắc, vi hòa khí biến thành. Ế: tức ế che. Âu: thủ buồn bực tới hòa khí.

Trong lòng nguyên thần, thân mang xích bào, túi gấm hổ phù, hiệu lệnh toàn thân là hiển, ẩn chi vu trung điền mà vô vi, hòa khí bên trong tự có thể cùng phù tương trợ. Miệt mài là lúc, đạo tính chi thần chỉ có thể lợi nhuận là cạnh tranh. Do đó cưỡng chế tâm thần người vô chính quả, xử lý thoả đáng vạn vật người được chính trợ, miệt mài bất tỉnh người, thất thiên địa tới được, được mình tâm tới cân bằng, tạm thời không ngại, đánh mất lâu dài thế cũng.

Do đó thưởng thức tâm nguyên thần cùng trợ giúp, đổi lấy chân thần là nhất thống, tránh lui dấu âu người công thành.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button