Tử vi

Điều tra vợ chồng hôn nhân chi tiên thiên cách giải nghĩa (2)

Điều tra vợ chồng hôn nhân chi tiên thiên cách (2)

Nam mệnh thái âm tọa mệnh ( thái âm chủ nữ nhân là thê ngôi sao )

Nếu cung mệnh can cung ất thì thái âm tự hóa kị

Bạn đang xem: Điều tra vợ chồng hôn nhân chi tiên thiên cách giải nghĩa (2)

Hoặc là cung tài bạch Quan lộc cung can cung là ất sứ thái âm hóa kị giai chủ đối với thê tử bất lợi

Nữ mệnh thái dương tọa mệnh ( thái dương chủ nam vi phu ngôi sao )

Nếu cung mệnh can cung giáp thì thái dương tự hóa kị

Hoặc là cung tài bạch Quan lộc cung can cung là giáp sứ thái dương hóa kị giai chủ đối với trượng phu bất lợi

Dự đoán phối ngẫu cách cục

A. Lấy bản mạng cung phu thê lập thái cực ( là thể )

1. Lấy cung phu thê tứ hóa — bộ nhập mệnh bàn tam hợp có thể hiểu vợ chồng giữa tới đối đãi tình huống

2. Lấy cung thiên di tứ hóa

3. Lấy cung phúc đức tứ hóa

B. Lấy cung phu thê từ là thể dụng tứ hóa

C. Cung phúc đức là [ cung phu thê đấy khí số vị ] lấy phúc làm tứ hóa suy luận hôn nhân duyên trạng huống

 phúc làm hóa kị nhập bản quan trùng bản phu ( thái cực cung ) đối với vợ chồng hôn nhân duyên không lành

 phúc làm hóa kị nhập bản tật trùng bản phụ ( thái cực vợ chồng tới đệ thập cung điền trạch ) chủ đối với tài không lành ( hung tới thùy tượng )

 phúc làm tự hóa kị trùng bản tài < tài bạch là phu phu quân > đó là mệnh chủ bản nhân

 [ cung mệnh ] cùng [ cung phu thê ] can cung hóa kị nhập phúc tài tuyến biểu hiện hôn nhân đối đãi cùng không tốt

 mệnh kị trùng phu phu kị trùng mệnh tật kị trùng phu phu kị trùng tật nô kị trùng mệnh mệnh kị trùng nô quan sát vợ chồng tới ngọt ngào ly hợp

D. Cung thiên di là [ cung phu thê tới tài bạch vị trí ] lấy thiên làm tứ hóa dự đoán phối ngẫu tới tài lộc trạng huống

 < thiên di là phu tới tài > thiên di làm tự hóa kị tất nhiên vợ chồng đối đãi không tốt nhiều cãi nhau

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra vợ chồng hôn nhân chi tiên thiên cách giải nghĩa (2)

Điều tra vợ chồng hôn nhân chi tiên thiên cách (2)

Nam mệnh thái âm tọa mệnh ( thái âm chủ nữ nhân là thê ngôi sao )

Nếu cung mệnh can cung ất thì thái âm tự hóa kị

Hoặc là cung tài bạch Quan lộc cung can cung là ất sứ thái âm hóa kị giai chủ đối với thê tử bất lợi

Nữ mệnh thái dương tọa mệnh ( thái dương chủ nam vi phu ngôi sao )

Nếu cung mệnh can cung giáp thì thái dương tự hóa kị

Hoặc là cung tài bạch Quan lộc cung can cung là giáp sứ thái dương hóa kị giai chủ đối với trượng phu bất lợi

Dự đoán phối ngẫu cách cục

A. Lấy bản mạng cung phu thê lập thái cực ( là thể )

1. Lấy cung phu thê tứ hóa — bộ nhập mệnh bàn tam hợp có thể hiểu vợ chồng giữa tới đối đãi tình huống

2. Lấy cung thiên di tứ hóa

3. Lấy cung phúc đức tứ hóa

B. Lấy cung phu thê từ là thể dụng tứ hóa

C. Cung phúc đức là [ cung phu thê đấy khí số vị ] lấy phúc làm tứ hóa suy luận hôn nhân duyên trạng huống

 phúc làm hóa kị nhập bản quan trùng bản phu ( thái cực cung ) đối với vợ chồng hôn nhân duyên không lành

 phúc làm hóa kị nhập bản tật trùng bản phụ ( thái cực vợ chồng tới đệ thập cung điền trạch ) chủ đối với tài không lành ( hung tới thùy tượng )

 phúc làm tự hóa kị trùng bản tài < tài bạch là phu phu quân > đó là mệnh chủ bản nhân

 [ cung mệnh ] cùng [ cung phu thê ] can cung hóa kị nhập phúc tài tuyến biểu hiện hôn nhân đối đãi cùng không tốt

 mệnh kị trùng phu phu kị trùng mệnh tật kị trùng phu phu kị trùng tật nô kị trùng mệnh mệnh kị trùng nô quan sát vợ chồng tới ngọt ngào ly hợp

D. Cung thiên di là [ cung phu thê tới tài bạch vị trí ] lấy thiên làm tứ hóa dự đoán phối ngẫu tới tài lộc trạng huống

 < thiên di là phu tới tài > thiên di làm tự hóa kị tất nhiên vợ chồng đối đãi không tốt nhiều cãi nhau

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button