Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 1 cung mệnh tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 1 cung mệnh tới hiểu dịch

[ cung mệnh ]< tài bạch tới Quan lộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 1 cung mệnh tới hiểu dịch

Tìm hiểu mệnh chủ thân mình tới tài vận cực kỳ để ý tài trạng huống

Cung mệnh là cung tài bạch đấy khí số vị ( xem tiền tài đấy động hướng ) xem tài phú không ngừng tham khảo cung tài bạch nội tọa ngôi sao cát hung

Đồng thời phải chú ý cung mệnh tọa ngôi sao quan sát hay không khí số đã tận

Lấy [ bản mạng cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< cung mệnh là tài tới Quan > mệnh làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ hội quan tâm tư kim có thể không đủ không có gì tốt hoặc hoại là không hung giống

Mệnh làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài biểu hiện mệnh chủ tham với hưởng thụ mà đưa tiền tài đi tìm thuộc hung tượng

Khác biểu hiện không được hưởng thụ tổn tài lao tâm trùng tài bạch biểu hiện có tiền không kiếm tiền uể oải không làm việc đàng hoàng

Nếu đang giao hữu lúc phát hiện đối phương mệnh bàn ứng nên sớm chia tay để tránh kiếm vất vả không thể thác giao chung thân

< cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị > mệnh làm thiên đồng hóa kị nhập tài khác chủ dám tốn tiền làm sự hưởng thụ cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan >( khí số vị ) mệnh làm vũ khúc hóa kị nhập tài chủ dám tốn tiền cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập mệnh [ tài bạch đấy Quan lộc ] biểu hiện kiếm tiền vất vả không dễ dàng lại không nhiều tiết kiệm thủ tài dùng tiền thực hà khắc

Mệnh [ tài tới Quan ] làm hóa kị nhập tài thì ý tiêu phí nhiều ( dám hao phí ) sẽ không số lượng nhập là ra khá là không thiên tài vận

( bất đồng với tài bạch tân mão văn xương hóa kị nhập mệnh chủ là người thực hà khắc )

Nếu không cẩn thận cẩn thận quản lý tài chính điều độ biểu hiện tài chính hội có một lần hoặc một lần trở lên tỏa bại hoặc ngã bế

< cung mệnh là tài tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy tài vận cùng để ý tài trạng huống cũng xem tiền tài đấy động hướng

Mệnh làm hóa kị nhập tài bày mệnh chủ quan tâm tư kim không đủ mà thôi không tốt hoặc hoại không hung giống

Mệnh làm hóa kị nhập tài trùng bản phúc thì biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu giữa đối đãi không tốt tình cảm lẫn nhau không tốt dễ có hôn biến vân vân sự ( thuộc mệnh cách )

Cung mệnh tới tam hợp phương ( mệnh tài Quan ) là phát xạ cung này hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù thuộc cát

Nhưng mệnh làm hóa lộc lại vào tam hợp ( mệnh tài Quan ) thì sẽ có cát hung xuất hiện

Cung mệnh tới tam hợp phương ( mệnh tài Quan ) là phát xạ cung này hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) tới đối cung ( thiên phúc phu ) thì thuộc hung giống

Cung mệnh cùng cung phu thê là “Cách” đối với “Cách “Đấy vấn đề mà cung phu thê cùng cung tài bạch là thuộc sau hôn nhân đấy đối đãi vấn đề < tài bạch vi phu phu quân >

Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến cùng thuộc vợ chồng giữa đối đãi đấy vấn đề ( đối đãi tốt xấu xem lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )

Nếu cung mệnh tọa Tứ Sát + âm sát đang hành hạn đi vào mệnh làm hóa kị tới cung hoặc kị trùng tới cung sẽ phát sinh khúc chiết cùng tra tấn khảo nghiệm

Cung mệnh phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ tróc lộc ] thuộc cát tượng

Đáng tiếc phùng phá quân tự hóa lộc thành lộc ra

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai can cung của nó hóa kị “Nhập “( mệnh tài Quan ) đây “Kị” thuộc cát

Mệnh làm hóa kị nhập tài tượng này bày mệnh chủ quan tâm tư kim có thể không đủ mà thôi không hung tượng ( không có gì tốt hoặc hoại )( xem tiền tài đấy động hướng động có thể )

( nhưng nếu trùng phá lộc năm sinh thành song kị trùng đối cung cung này không lành )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 1 cung mệnh tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 1 cung mệnh tới hiểu dịch

[ cung mệnh ]< tài bạch tới Quan lộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ thân mình tới tài vận cực kỳ để ý tài trạng huống

Cung mệnh là cung tài bạch đấy khí số vị ( xem tiền tài đấy động hướng ) xem tài phú không ngừng tham khảo cung tài bạch nội tọa ngôi sao cát hung

Đồng thời phải chú ý cung mệnh tọa ngôi sao quan sát hay không khí số đã tận

Lấy [ bản mạng cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< cung mệnh là tài tới Quan > mệnh làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ hội quan tâm tư kim có thể không đủ không có gì tốt hoặc hoại là không hung giống

Mệnh làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài biểu hiện mệnh chủ tham với hưởng thụ mà đưa tiền tài đi tìm thuộc hung tượng

Khác biểu hiện không được hưởng thụ tổn tài lao tâm trùng tài bạch biểu hiện có tiền không kiếm tiền uể oải không làm việc đàng hoàng

Nếu đang giao hữu lúc phát hiện đối phương mệnh bàn ứng nên sớm chia tay để tránh kiếm vất vả không thể thác giao chung thân

< cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị > mệnh làm thiên đồng hóa kị nhập tài khác chủ dám tốn tiền làm sự hưởng thụ cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan >( khí số vị ) mệnh làm vũ khúc hóa kị nhập tài chủ dám tốn tiền cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập mệnh [ tài bạch đấy Quan lộc ] biểu hiện kiếm tiền vất vả không dễ dàng lại không nhiều tiết kiệm thủ tài dùng tiền thực hà khắc

Mệnh [ tài tới Quan ] làm hóa kị nhập tài thì ý tiêu phí nhiều ( dám hao phí ) sẽ không số lượng nhập là ra khá là không thiên tài vận

( bất đồng với tài bạch tân mão văn xương hóa kị nhập mệnh chủ là người thực hà khắc )

Nếu không cẩn thận cẩn thận quản lý tài chính điều độ biểu hiện tài chính hội có một lần hoặc một lần trở lên tỏa bại hoặc ngã bế

< cung mệnh là tài tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy tài vận cùng để ý tài trạng huống cũng xem tiền tài đấy động hướng

Mệnh làm hóa kị nhập tài bày mệnh chủ quan tâm tư kim không đủ mà thôi không tốt hoặc hoại không hung giống

Mệnh làm hóa kị nhập tài trùng bản phúc thì biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu giữa đối đãi không tốt tình cảm lẫn nhau không tốt dễ có hôn biến vân vân sự ( thuộc mệnh cách )

Cung mệnh tới tam hợp phương ( mệnh tài Quan ) là phát xạ cung này hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù thuộc cát

Nhưng mệnh làm hóa lộc lại vào tam hợp ( mệnh tài Quan ) thì sẽ có cát hung xuất hiện

Cung mệnh tới tam hợp phương ( mệnh tài Quan ) là phát xạ cung này hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) tới đối cung ( thiên phúc phu ) thì thuộc hung giống

Cung mệnh cùng cung phu thê là “Cách” đối với “Cách “Đấy vấn đề mà cung phu thê cùng cung tài bạch là thuộc sau hôn nhân đấy đối đãi vấn đề < tài bạch vi phu phu quân >

Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến cùng thuộc vợ chồng giữa đối đãi đấy vấn đề ( đối đãi tốt xấu xem lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )

Nếu cung mệnh tọa Tứ Sát + âm sát đang hành hạn đi vào mệnh làm hóa kị tới cung hoặc kị trùng tới cung sẽ phát sinh khúc chiết cùng tra tấn khảo nghiệm

Cung mệnh phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ tróc lộc ] thuộc cát tượng

Đáng tiếc phùng phá quân tự hóa lộc thành lộc ra

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai can cung của nó hóa kị “Nhập “( mệnh tài Quan ) đây “Kị” thuộc cát

Mệnh làm hóa kị nhập tài tượng này bày mệnh chủ quan tâm tư kim có thể không đủ mà thôi không hung tượng ( không có gì tốt hoặc hoại )( xem tiền tài đấy động hướng động có thể )

( nhưng nếu trùng phá lộc năm sinh thành song kị trùng đối cung cung này không lành )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button