Tử vi

Dự đoán vợ chồng giữa cuộc sống hôn nhân đấy ưu kém quan hệ tới giải nghĩa

Dự đoán vợ chồng giữa cuộc sống hôn nhân đấy ưu kém quan hệ tới giải nghĩa

Từ [ cung tử nữ ] can cung hóa lộc hóa kị sở phi rơi tới cung vị để quyết định

[ cung tử nữ ]

Ngoại trừ quan sát đứa con đấy các loại tình huống ở ngoài

Bạn đang xem: Dự đoán vợ chồng giữa cuộc sống hôn nhân đấy ưu kém quan hệ tới giải nghĩa

Cũng thế mệnh chủ đấy giao tế ( hoa đào phong tình ) hoa đào vị trí ( khác tính duyên sinh hoạt tình dục )

Đứa con làm hóa lộc nhập mệnh ( luận hoa đào ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận hoa đào dây dưa

Khác biểu hiện đối với đưa lên môn đấy hoa đào không sẽ tiếp nhận

Nữ mệnh cung tử nữ khả quan sát này có mang hoặc sinh sản trạng huống

< đứa con là phu tới Huynh > quan sát phối ngẫu tới huynh đệ cá tính cùng hành vi cùng đối đãi tình hình

Khác quan sát [ phối ngẫu nhanh tới Quan ] phối ngẫu thân thể khí số / vận khí

Hoặc là quan sát [ phối ngẫu người ấy tới phúc ] phối ngẫu đấy làm tình hoa đào giao tế tới phúc khí hoặc hưởng thụ

< đứa con là phu tới Huynh > tử làm tự hóa kị cùng khác tính giao hướng giáo hội có khúc chiết thuộc kết hôn muộn cách

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu hóa lộc nhập tử [ phu tới Huynh ] biểu hiện phối ngẫu đối với huynh đệ mẫu thân tốt

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu lộc nhập tử [ phu tới Huynh ] biểu hiện phối ngẫu quan tâm ( quan tâm ) phối ngẫu tới huynh đệ ( hoặc mẫu thân )

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu lộc nhập biểu hiện này phối ngẫu ( phu ) cách bên ngoài bằng hữu nhiều đối với huynh đệ bằng hữu không tệ

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện phối ngẫu không đợi được gia tại ngoại giao tế tiếp khách lưu luyến vong phản

Phối ngẫu vui mừng quản thúc mệnh chủ tới đầu tư giao tế thả quan tâm phối ngẫu huynh đệ nên chuyển ra lão gia khác lập nhà mới

[ cung tử nữ ] can cung tứ hóa

Tử làm hóa lộc nhập phu

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh thì mệnh chủ ở trước hôn nhân sợ đã có ở chung tình huống

Tử làm hóa lộc nhập phu mà tử làm hóa kị nhập mệnh tượng này :

A. Nếu luận hoa đào đây hoa đào đầu hoài tống bão đấy mục đích là nghĩ trở thành mệnh chủ đấy phối ngẫu ( muốn gả cho mệnh chủ )

B. Nếu luận đầu tư đây mời ước chừng hợp tác đấy nguyên nhân là coi trọng mệnh chủ sự nghiệp thanh danh ( lộc nhập phu )

Nó mục đích là muốn lợi dụng mệnh chủ đấy quan hệ từ đó mưu thủ chỗ tốt ( phi hóa kỵ nhập mệnh )

Cung tử nữ tọa ( đinh tị ) tử làm thái âm hóa lộc nhập [ bản phu ]

Mà tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện mệnh chủ người ấy nữ nhân hiếu thuận

Khác cũng tỏ vẻ mệnh chủ mang theo chung thân hoa đào cách

Nếu âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều đại hạn thứ tư đi vào [ vở ] hoa đào tùy thân ( chạy không thoát )

Nếu phùng [ vở tự hóa kị ] thì đây hoa đào bị kiềm chế mà không hoa đào ý

Nếu [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện có con nữ nhân cũng có hoa đào

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dự đoán vợ chồng giữa cuộc sống hôn nhân đấy ưu kém quan hệ tới giải nghĩa

Dự đoán vợ chồng giữa cuộc sống hôn nhân đấy ưu kém quan hệ tới giải nghĩa

Từ [ cung tử nữ ] can cung hóa lộc hóa kị sở phi rơi tới cung vị để quyết định

[ cung tử nữ ]

Ngoại trừ quan sát đứa con đấy các loại tình huống ở ngoài

Cũng thế mệnh chủ đấy giao tế ( hoa đào phong tình ) hoa đào vị trí ( khác tính duyên sinh hoạt tình dục )

Đứa con làm hóa lộc nhập mệnh ( luận hoa đào ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận hoa đào dây dưa

Khác biểu hiện đối với đưa lên môn đấy hoa đào không sẽ tiếp nhận

Nữ mệnh cung tử nữ khả quan sát này có mang hoặc sinh sản trạng huống

< đứa con là phu tới Huynh > quan sát phối ngẫu tới huynh đệ cá tính cùng hành vi cùng đối đãi tình hình

Khác quan sát [ phối ngẫu nhanh tới Quan ] phối ngẫu thân thể khí số / vận khí

Hoặc là quan sát [ phối ngẫu người ấy tới phúc ] phối ngẫu đấy làm tình hoa đào giao tế tới phúc khí hoặc hưởng thụ

< đứa con là phu tới Huynh > tử làm tự hóa kị cùng khác tính giao hướng giáo hội có khúc chiết thuộc kết hôn muộn cách

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu hóa lộc nhập tử [ phu tới Huynh ] biểu hiện phối ngẫu đối với huynh đệ mẫu thân tốt

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu lộc nhập tử [ phu tới Huynh ] biểu hiện phối ngẫu quan tâm ( quan tâm ) phối ngẫu tới huynh đệ ( hoặc mẫu thân )

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu lộc nhập biểu hiện này phối ngẫu ( phu ) cách bên ngoài bằng hữu nhiều đối với huynh đệ bằng hữu không tệ

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện phối ngẫu không đợi được gia tại ngoại giao tế tiếp khách lưu luyến vong phản

Phối ngẫu vui mừng quản thúc mệnh chủ tới đầu tư giao tế thả quan tâm phối ngẫu huynh đệ nên chuyển ra lão gia khác lập nhà mới

[ cung tử nữ ] can cung tứ hóa

Tử làm hóa lộc nhập phu

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh thì mệnh chủ ở trước hôn nhân sợ đã có ở chung tình huống

Tử làm hóa lộc nhập phu mà tử làm hóa kị nhập mệnh tượng này :

A. Nếu luận hoa đào đây hoa đào đầu hoài tống bão đấy mục đích là nghĩ trở thành mệnh chủ đấy phối ngẫu ( muốn gả cho mệnh chủ )

B. Nếu luận đầu tư đây mời ước chừng hợp tác đấy nguyên nhân là coi trọng mệnh chủ sự nghiệp thanh danh ( lộc nhập phu )

Nó mục đích là muốn lợi dụng mệnh chủ đấy quan hệ từ đó mưu thủ chỗ tốt ( phi hóa kỵ nhập mệnh )

Cung tử nữ tọa ( đinh tị ) tử làm thái âm hóa lộc nhập [ bản phu ]

Mà tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện mệnh chủ người ấy nữ nhân hiếu thuận

Khác cũng tỏ vẻ mệnh chủ mang theo chung thân hoa đào cách

Nếu âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều đại hạn thứ tư đi vào [ vở ] hoa đào tùy thân ( chạy không thoát )

Nếu phùng [ vở tự hóa kị ] thì đây hoa đào bị kiềm chế mà không hoa đào ý

Nếu [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện có con nữ nhân cũng có hoa đào

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button