Tử vi

Tử vi đấu sổ sao tứ hóa: sao hóa khoa ở thập nhị cung

Sao hóa khoa cổ luận thuần dương thủy, nay luận chúc mộc. Vi dự thi phần kết ngôi sao, chủ nhã nhặn, quý nhân, khoa danh.

 
Cung vị

 
Chủ cá tính nhã nhặn, văn nhã, trung thực, ôn nhu, hoà thuận, hiền hoà. Chủ quý nhân, đắt cỡ nào nhân tương trợ, thả lấy giúp người làm niềm vui, vì người khác quý nhân. Lại khoa khả giải nạn tế nguy, nhưng muốn xem chủ tinh, chỉ dựa vào khoa tinh không cách nào giải nạn, như tử vi hóa khoa là được hiểu nạn. Vi trong sạch tới ở lại, yêu thích phong nhã, cho nên ăn mặc thanh lịch, cách nói năng nhã nhặn, cử chỉ khiêm cung. Khoa cũng chủ hoa đào, phong hoa tuyết nguyệt, quân tử phong độ. Khoa vốn là mộc mạc, nhưng nhân không tùy tiện phủ, tự mình trứ tân trang, mà gặp chủ tinh về sau, phần lớn chủ đả phẫn xinh đẹp, yêu xinh đẹp, điểm này là tương đối khó luận định; trên cơ bản, là chú trọng phục sức, chú ý cách ăn mặc, về phần ăn mặc thanh lịch mộc mạc sạch sẽ, hoặc là yêu diễm xinh đẹp tiên minh, phải hợp luận chủ tinh có thể gặp chư tinh, còn nữa càng sâu một tầng can cung tứ hóa.

 
Vũ khúc hóa khoa:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa khoa tức chủ tài danh ánh sáng, khả phục ắt tài giới, tài danh hai được. Nếu sát kị hướng, có hoa không quả, đẹp mà thôi.

Tử vi hóa khoa:

Tử vi hóa khoa nhập mệnh, chủ quý nhân, đây khoa có có lực giải tai ách, mà tử vi cũng mới có thể phát huy hiểu nạn lực. Tử vi hóa khoa nhập cung thân cũng có thể giải nạn.

Văn xương hóa khoa:

Văn xương vi văn tinh, hóa khoa cũng phần kết, cho nên chủ mới học tốt, trí tuệ cao, có tài danh, đa tài đa nghệ. Cũng chủ quý nhân, chủ hiểu nạn.

Thiên cơ hóa khoa:

Chủ trí tuệ. Thông minh hòa hợp động đầu óc, vi thiết kế cao thủ. Người bên ngoài biểu hiện thực nhã nhặn, nhưng đầu óc linh hoạt cực kì. Sát kị hướng, uổng phí tâm cơ, dao động lớn đã.

Hữu bật hóa khoa:

Chủ quý nhân. Hữu bật đấy quý nhân, đều là ám quý nhân, âm thầm hiệp trợ. Trưởng máy trí. Hữu bật thuộc thủy, thuộc tinh diệu tính thủy lớn thông minh bao nhiêu, hòa hợp tự hỏi, hòa hợp tìm cách. Hữu bật hóa khoa cũng chủ hiểu nạn.

Thiên lương hóa khoa:

Thiên lương hóa khoa nhập mệnh của người, nên xâm nhập nghiên cứu kỹ thuật cập lý luận mặt, vô luận văn, lịch sử, triết, y, thuốc đều có thể, có thể có đột phá tính sáng kiến. Nhược vô tắc luận vi thổi phồng, cái gì cũng biết, để cho người khác nghe được ba hoa chích choè. Luận người duyến, thật tốt, cũng được cha mẹ tới quan ái, trưởng bối tới quan tâm.

Thái Âm hóa khoa:

Khả nhân nữ nhân mà thành danh. Thích ăn mặc tương đương thanh tú, nam mệnh không nên, son phấn khí quá nặng. Hỉ âm địa lý làm chút quyên tích sự, như tồn tiền riêng, hoặc làm người trung gian kiếm lấy không cần báo cáo thu chi đấy tiền thuê.

Văn khúc hóa khoa:

Cùng văn xương hóa khoa giống nhau, này sự sai biệt rất nhỏ, thỉnh tham khảo nhị tinh tới giải thích.

Tả phụ hóa khoa:

Chủ quý nhân. Tả phụ đấy quý nhân vi rõ ràng quý, minh hỗ trợ, trực tiếp trợ giúp. Chủ ổn động, viên xảo, phong lưu, hiền hoà. Cũng chủ hiểu nạn.

Thái Âm hóa khoa ( can quý ):

Đại để cùng can canh đấy Thái Âm hóa khoa giống nhau. Điểm khác biệt như cách ăn mặc bên trên can quý đấy Thái Âm góc diễm lệ, can canh đấy Thái Âm góc đẹp đẽ quý giá, thả can quý góc can canh phá hao tổn .

 
 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ mới học không tệ, lẫn nhau tương hỗ là quý nhân. Các tinh hóa khoa, xin làm theo ở cung mệnh tới giải thích lấy luận huynh đệ.

 
Cung phu thê

Chủ thân gia trong sạch, phối ngẫu gia thế cũng trong sạch. Vợ chồng tương hỗ là quý nhân, phối ngẫu xinh đẹp phong nhã, nữ mệnh không nên.

Phối ngẫu góc thích sĩ diện, không cố ý mua thức ăn, không dám ở trong nhà mời người ăn cơm rau dưa, không có mặc tự mình công nhận ăn mặc, không dám ra ngoài.

 
Cung tử nữ

Đứa con thông minh, có văn học, nghệ thuật thiên tài. Đứa con yêu xinh đẹp, như cùng văn tinh đồng cung, quản giáo dễ dàng, đứa con đều là tao nhã kiểu.

Tử vi hóa khoa:

Chủ sinh quý tử.

Thiên cơ hóa khoa:

Ngoại trừ đứa con thông minh ngoại, lại chủ bản nhân khả động đầu óc vu giáo dục trong công tác, phạm vi này quảng, không nhất định là giáo sư, đương giáo luyện hoặc là vận mệnh lão sư.

Tả hữu hóa khoa:

Trả đại biểu hoa đào phong tình vạn chủng, tiểu lão bà thực phong nhã hoặc cách ăn mặc xinh đẹp.

 
Thái Âm hóa khoa:

Chủ bản nhân vui mừng ám giấu tiền để dành, cùng với âm thầm cấp đứa con tiền tài.

Mặt khác chư tinh hóa khoa, ngoại trừ trước thuật mấy tắc cộng thông tính ngoại, tham khảo các tính chất sao tình lấy luận đứa con.

 
Cung tài bạch

Khoa tinh nhập tiền tài, vững vàng ít dao động, nói nhiều không nhiều, nói không có cũng không trở thành, muốn dùng đều có, mặt ngoài rất tốt xem, giống như một giàu có người. Vô mặt khác hung tinh sát tinh, hóa khoa tới tài vi trong sạch tới tài.

Vũ khúc hóa khoa:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa khoa tài danh hai lợi nhuận, an ổn có thể thủ. Nên tráng niên đi sau, nhất định thủ được.

Tử vi hóa khoa:

Chủ quý nhân, công môn tới tài an ổn còn có quý nhân tương trợ. Ở tiền tài chiếu phúc đức, đúng cung phúc đức có có lực giải tai ách.

Văn xương hóa khoa:

Thường có trả góp tình hình, gia sát kị dễ phát sinh trả vé.

Thiên cơ hóa khoa:

Vừa vu sổ tiền mặt, tính toán trương mục đấy công tác, như kế toán viên cao cấp, kế toán, xuất nạp. Ở trong tay lưu động tiền tài thật nhiều, vừa vu xử lý vốn lưu động.

Hữu bật hóa khoa:

Chủ được quý nhân tương trợ, vu thu lợi, mượn tiền bên trên, có thể đạt thành mục đích.

Thiên lương hóa khoa:

Nhiều tặng cho cho, vô luận ngươi tặng người, hoặc nhân tiễn ngươi, thuộc không làm mà hưởng hoặc cứu tế người khác. Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ). Nhân nữ nhân đắc tài, Thái Âm vượng thủ vi giàu có, thất huy tắc đủ dùng mà thôi. Thường có nhỏ bút ám tài tiến vào, không liệt kê trướng.

Văn khúc hóa khoa:

Tham chiếu văn xương hóa khoa.

Tả phụ hóa khoa:

Tham chiếu hữu bật hóa khoa, riêng chỉ hữu bật vi ám trợ, gián tiếp, tả phụ vi rõ ràng trợ, trực tiếp.

 
Cung tật ách

Chủ quý nhân, ít bệnh tật, có quý nhân hiểu nạn. Chủ thân phẩm thon thả, phong độ tốt, tâm địa thiện lương.

Tử vi hóa khoa nhập tật ách, đại quý nhân, nhị tinh đều có thể hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, dù có tai nạn bệnh tật, chắc chắn quý nhân cứu hiểu.

Thiên cơ hóa khoa lại chủ vui mừng tôn giáo, âm dương học, triết học.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa giai chủ hiểu nạn.

 
Cung thiên di

Chủ quý nhân bên ngoài, xuất ngoại là được được trợ, nên hướng ra phía ngoài phát triển.

Thái Âm hóa khoa ở di chuyển, vui mừng tồn tiền riêng, không dễ dàng bị phát hiện hoặc phối ngẫu so sánh sẽ không để ý. Lại chủ lão niên có tài có thể hưởng.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Chủ được bằng hữu trợ giúp, đại để giai thuộc người có văn hóa, người bạn tốt, thả bản nhân cũng không tổn hại bằng hữu.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Sự nghiệp vững vàng, buôn bán nhỏ mà thôi, là thích hợp đi làm mệnh cách.

Vũ khúc hóa khoa:

Nên quan võ, giới tài chính, được cả danh và lợi .

 
Tử vi hóa khoa:

Nên nhân viên chính phủ. Nếu tự hành gây dựng sự nghiệp, nên chỉ cùng nhà nước có quan hệ tới sinh ý, nhược vô trái, phải đều nghe theo, buôn bán nhỏ mà thôi.

Văn xương hoặc văn khúc hóa khoa:

Nên đi học thuật lộ tuyến, có sáng kiến, có danh tiếng.

Thiên cơ hóa khoa:

Giỏi về tìm cách sự nghiệp, nhiều ý tưởng, tái sinh bán cân não đấy công tác. Lợi cho cuộc thi, lên chức.

Tả phụ hoặc hữu bật hóa khoa:

Ở trên sự nghiệp, lấy được trợ đặc biệt nhiều .

 
Thiên lương hóa khoa:

Chủ thanh danh, không chủ thực quyền, nên văn chức lộ tuyến.

Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ):

Hòa hợp quản lý tài sản, nếu như mất huy, hòa hợp quản lý tài sản nhưng không có hứng thú. Phối ngẫu vui mừng giấu tiền để dành.

 
Cung điền trạch

Chủ gia thế trong sạch, gia giáo tốt. Trong nhà bố đưa tuyệt đẹp thanh nhã trí, chú ý ở nhà chơi rông tới cuộc sống tư tưởng.

Nếu thiên cơ hóa khoa, thường phát tâm tư ở gia đình bố đưa bên trên.

Tử vi hóa khoa, gia đình bố đưa cao quý.

Thái Âm hóa khoa, thích mỏng manh tới ngọn đèn, chú ý tư tưởng. Cũng chủ có âm thầm mượn người khác tên cấu phòng loại tình cảm sự.

Xương khúc hóa khoa, tiền trả phân kỳ mua phòng ở, hơn nữa còn có thay đổi danh nghĩa loại tình cảm sự, như kiến tạo nhân phi là bản thân, tiền trả về sau mới sang tên.

Trái, phải, xương, khúc hóa khoa, ở nhà phụ cận có trường học.

 
Cung phúc đức

Nỗi lòng yên ổn, kinh doanh cũng không dễ mệt tiễn. Hưởng thụ không tệ, nếu có tiết chế, liệu cơm gắp mắm. Đối với hứng thú việc, sẽ xâm nhập nghiên cứu, có tương đương trình độ ý kiến hiểu.

Tử vi hóa khoa, có có lực giải tai ách.

Thiên cơ hóa khoa, tư tưởng linh hoạt, thích biến báo, ham thích triết học, âm dương học.

Thái Âm hóa khoa lạc hãm ( tức thất huy ), có hoa đào.

Thiên lương hóa khoa, nhiều trưởng bối tương chiếu phất, có người lớn tuổi duyên phân.

 
Cung phụ mẫu

 
Thái độ làm người thông minh, hiếu học. Được cha mẹ tới yêu thương cùng giáo hóa. Cha mẹ là lịch sự nhân.

Tử vi hóa khoa, cha mẹ rất có khả năng là nhân viên chính phủ.

Thiên cơ hóa khoa, chủ bản nhân cơ trí. Nhân thiên cơ nãi huynh đệ chủ, không họ Chủ Phụ mẫu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ sao tứ hóa: sao hóa khoa ở thập nhị cung

Sao hóa khoa cổ luận thuần dương thủy, nay luận chúc mộc. Vi dự thi phần kết ngôi sao, chủ nhã nhặn, quý nhân, khoa danh.

 
Cung vị

 
Cung mệnh

Chủ cá tính nhã nhặn, văn nhã, trung thực, ôn nhu, hoà thuận, hiền hoà. Chủ quý nhân, đắt cỡ nào nhân tương trợ, thả lấy giúp người làm niềm vui, vì người khác quý nhân. Lại khoa khả giải nạn tế nguy, nhưng muốn xem chủ tinh, chỉ dựa vào khoa tinh không cách nào giải nạn, như tử vi hóa khoa là được hiểu nạn. Vi trong sạch tới ở lại, yêu thích phong nhã, cho nên ăn mặc thanh lịch, cách nói năng nhã nhặn, cử chỉ khiêm cung. Khoa cũng chủ hoa đào, phong hoa tuyết nguyệt, quân tử phong độ. Khoa vốn là mộc mạc, nhưng nhân không tùy tiện phủ, tự mình trứ tân trang, mà gặp chủ tinh về sau, phần lớn chủ đả phẫn xinh đẹp, yêu xinh đẹp, điểm này là tương đối khó luận định; trên cơ bản, là chú trọng phục sức, chú ý cách ăn mặc, về phần ăn mặc thanh lịch mộc mạc sạch sẽ, hoặc là yêu diễm xinh đẹp tiên minh, phải hợp luận chủ tinh có thể gặp chư tinh, còn nữa càng sâu một tầng can cung tứ hóa.

 
Vũ khúc hóa khoa:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa khoa tức chủ tài danh ánh sáng, khả phục ắt tài giới, tài danh hai được. Nếu sát kị hướng, có hoa không quả, đẹp mà thôi.

Tử vi hóa khoa:

Tử vi hóa khoa nhập mệnh, chủ quý nhân, đây khoa có có lực giải tai ách, mà tử vi cũng mới có thể phát huy hiểu nạn lực. Tử vi hóa khoa nhập cung thân cũng có thể giải nạn.

Văn xương hóa khoa:

Văn xương vi văn tinh, hóa khoa cũng phần kết, cho nên chủ mới học tốt, trí tuệ cao, có tài danh, đa tài đa nghệ. Cũng chủ quý nhân, chủ hiểu nạn.

Thiên cơ hóa khoa:

Chủ trí tuệ. Thông minh hòa hợp động đầu óc, vi thiết kế cao thủ. Người bên ngoài biểu hiện thực nhã nhặn, nhưng đầu óc linh hoạt cực kì. Sát kị hướng, uổng phí tâm cơ, dao động lớn đã.

Hữu bật hóa khoa:

Chủ quý nhân. Hữu bật đấy quý nhân, đều là ám quý nhân, âm thầm hiệp trợ. Trưởng máy trí. Hữu bật thuộc thủy, thuộc tinh diệu tính thủy lớn thông minh bao nhiêu, hòa hợp tự hỏi, hòa hợp tìm cách. Hữu bật hóa khoa cũng chủ hiểu nạn.

Thiên lương hóa khoa:

Thiên lương hóa khoa nhập mệnh của người, nên xâm nhập nghiên cứu kỹ thuật cập lý luận mặt, vô luận văn, lịch sử, triết, y, thuốc đều có thể, có thể có đột phá tính sáng kiến. Nhược vô tắc luận vi thổi phồng, cái gì cũng biết, để cho người khác nghe được ba hoa chích choè. Luận người duyến, thật tốt, cũng được cha mẹ tới quan ái, trưởng bối tới quan tâm.

Thái Âm hóa khoa:

Khả nhân nữ nhân mà thành danh. Thích ăn mặc tương đương thanh tú, nam mệnh không nên, son phấn khí quá nặng. Hỉ âm địa lý làm chút quyên tích sự, như tồn tiền riêng, hoặc làm người trung gian kiếm lấy không cần báo cáo thu chi đấy tiền thuê.

Văn khúc hóa khoa:

Cùng văn xương hóa khoa giống nhau, này sự sai biệt rất nhỏ, thỉnh tham khảo nhị tinh tới giải thích.

Tả phụ hóa khoa:

Chủ quý nhân. Tả phụ đấy quý nhân vi rõ ràng quý, minh hỗ trợ, trực tiếp trợ giúp. Chủ ổn động, viên xảo, phong lưu, hiền hoà. Cũng chủ hiểu nạn.

Thái Âm hóa khoa ( can quý ):

Đại để cùng can canh đấy Thái Âm hóa khoa giống nhau. Điểm khác biệt như cách ăn mặc bên trên can quý đấy Thái Âm góc diễm lệ, can canh đấy Thái Âm góc đẹp đẽ quý giá, thả can quý góc can canh phá hao tổn .

 
 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ mới học không tệ, lẫn nhau tương hỗ là quý nhân. Các tinh hóa khoa, xin làm theo ở cung mệnh tới giải thích lấy luận huynh đệ.

 
Cung phu thê

Chủ thân gia trong sạch, phối ngẫu gia thế cũng trong sạch. Vợ chồng tương hỗ là quý nhân, phối ngẫu xinh đẹp phong nhã, nữ mệnh không nên.

Phối ngẫu góc thích sĩ diện, không cố ý mua thức ăn, không dám ở trong nhà mời người ăn cơm rau dưa, không có mặc tự mình công nhận ăn mặc, không dám ra ngoài.

 
Cung tử nữ

Đứa con thông minh, có văn học, nghệ thuật thiên tài. Đứa con yêu xinh đẹp, như cùng văn tinh đồng cung, quản giáo dễ dàng, đứa con đều là tao nhã kiểu.

Tử vi hóa khoa:

Chủ sinh quý tử.

Thiên cơ hóa khoa:

Ngoại trừ đứa con thông minh ngoại, lại chủ bản nhân khả động đầu óc vu giáo dục trong công tác, phạm vi này quảng, không nhất định là giáo sư, đương giáo luyện hoặc là vận mệnh lão sư.

Tả hữu hóa khoa:

Trả đại biểu hoa đào phong tình vạn chủng, tiểu lão bà thực phong nhã hoặc cách ăn mặc xinh đẹp.

 
Thái Âm hóa khoa:

Chủ bản nhân vui mừng ám giấu tiền để dành, cùng với âm thầm cấp đứa con tiền tài.

Mặt khác chư tinh hóa khoa, ngoại trừ trước thuật mấy tắc cộng thông tính ngoại, tham khảo các tính chất sao tình lấy luận đứa con.

 
Cung tài bạch

Khoa tinh nhập tiền tài, vững vàng ít dao động, nói nhiều không nhiều, nói không có cũng không trở thành, muốn dùng đều có, mặt ngoài rất tốt xem, giống như một giàu có người. Vô mặt khác hung tinh sát tinh, hóa khoa tới tài vi trong sạch tới tài.

Vũ khúc hóa khoa:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa khoa tài danh hai lợi nhuận, an ổn có thể thủ. Nên tráng niên đi sau, nhất định thủ được.

Tử vi hóa khoa:

Chủ quý nhân, công môn tới tài an ổn còn có quý nhân tương trợ. Ở tiền tài chiếu phúc đức, đúng cung phúc đức có có lực giải tai ách.

Văn xương hóa khoa:

Thường có trả góp tình hình, gia sát kị dễ phát sinh trả vé.

Thiên cơ hóa khoa:

Vừa vu sổ tiền mặt, tính toán trương mục đấy công tác, như kế toán viên cao cấp, kế toán, xuất nạp. Ở trong tay lưu động tiền tài thật nhiều, vừa vu xử lý vốn lưu động.

Hữu bật hóa khoa:

Chủ được quý nhân tương trợ, vu thu lợi, mượn tiền bên trên, có thể đạt thành mục đích.

Thiên lương hóa khoa:

Nhiều tặng cho cho, vô luận ngươi tặng người, hoặc nhân tiễn ngươi, thuộc không làm mà hưởng hoặc cứu tế người khác. Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ). Nhân nữ nhân đắc tài, Thái Âm vượng thủ vi giàu có, thất huy tắc đủ dùng mà thôi. Thường có nhỏ bút ám tài tiến vào, không liệt kê trướng.

Văn khúc hóa khoa:

Tham chiếu văn xương hóa khoa.

Tả phụ hóa khoa:

Tham chiếu hữu bật hóa khoa, riêng chỉ hữu bật vi ám trợ, gián tiếp, tả phụ vi rõ ràng trợ, trực tiếp.

 
Cung tật ách

Chủ quý nhân, ít bệnh tật, có quý nhân hiểu nạn. Chủ thân phẩm thon thả, phong độ tốt, tâm địa thiện lương.

Tử vi hóa khoa nhập tật ách, đại quý nhân, nhị tinh đều có thể hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, dù có tai nạn bệnh tật, chắc chắn quý nhân cứu hiểu.

Thiên cơ hóa khoa lại chủ vui mừng tôn giáo, âm dương học, triết học.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa giai chủ hiểu nạn.

 
Cung thiên di

Chủ quý nhân bên ngoài, xuất ngoại là được được trợ, nên hướng ra phía ngoài phát triển.

Thái Âm hóa khoa ở di chuyển, vui mừng tồn tiền riêng, không dễ dàng bị phát hiện hoặc phối ngẫu so sánh sẽ không để ý. Lại chủ lão niên có tài có thể hưởng.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Chủ được bằng hữu trợ giúp, đại để giai thuộc người có văn hóa, người bạn tốt, thả bản nhân cũng không tổn hại bằng hữu.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Sự nghiệp vững vàng, buôn bán nhỏ mà thôi, là thích hợp đi làm mệnh cách.

Vũ khúc hóa khoa:

Nên quan võ, giới tài chính, được cả danh và lợi .

 
Tử vi hóa khoa:

Nên nhân viên chính phủ. Nếu tự hành gây dựng sự nghiệp, nên chỉ cùng nhà nước có quan hệ tới sinh ý, nhược vô trái, phải đều nghe theo, buôn bán nhỏ mà thôi.

Văn xương hoặc văn khúc hóa khoa:

Nên đi học thuật lộ tuyến, có sáng kiến, có danh tiếng.

Thiên cơ hóa khoa:

Giỏi về tìm cách sự nghiệp, nhiều ý tưởng, tái sinh bán cân não đấy công tác. Lợi cho cuộc thi, lên chức.

Tả phụ hoặc hữu bật hóa khoa:

Ở trên sự nghiệp, lấy được trợ đặc biệt nhiều .

 
Thiên lương hóa khoa:

Chủ thanh danh, không chủ thực quyền, nên văn chức lộ tuyến.

Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ):

Hòa hợp quản lý tài sản, nếu như mất huy, hòa hợp quản lý tài sản nhưng không có hứng thú. Phối ngẫu vui mừng giấu tiền để dành.

 
Cung điền trạch

Chủ gia thế trong sạch, gia giáo tốt. Trong nhà bố đưa tuyệt đẹp thanh nhã trí, chú ý ở nhà chơi rông tới cuộc sống tư tưởng.

Nếu thiên cơ hóa khoa, thường phát tâm tư ở gia đình bố đưa bên trên.

Tử vi hóa khoa, gia đình bố đưa cao quý.

Thái Âm hóa khoa, thích mỏng manh tới ngọn đèn, chú ý tư tưởng. Cũng chủ có âm thầm mượn người khác tên cấu phòng loại tình cảm sự.

Xương khúc hóa khoa, tiền trả phân kỳ mua phòng ở, hơn nữa còn có thay đổi danh nghĩa loại tình cảm sự, như kiến tạo nhân phi là bản thân, tiền trả về sau mới sang tên.

Trái, phải, xương, khúc hóa khoa, ở nhà phụ cận có trường học.

 
Cung phúc đức

Nỗi lòng yên ổn, kinh doanh cũng không dễ mệt tiễn. Hưởng thụ không tệ, nếu có tiết chế, liệu cơm gắp mắm. Đối với hứng thú việc, sẽ xâm nhập nghiên cứu, có tương đương trình độ ý kiến hiểu.

Tử vi hóa khoa, có có lực giải tai ách.

Thiên cơ hóa khoa, tư tưởng linh hoạt, thích biến báo, ham thích triết học, âm dương học.

Thái Âm hóa khoa lạc hãm ( tức thất huy ), có hoa đào.

Thiên lương hóa khoa, nhiều trưởng bối tương chiếu phất, có người lớn tuổi duyên phân.

 
Cung phụ mẫu

 
Thái độ làm người thông minh, hiếu học. Được cha mẹ tới yêu thương cùng giáo hóa. Cha mẹ là lịch sự nhân.

Tử vi hóa khoa, cha mẹ rất có khả năng là nhân viên chính phủ.

Thiên cơ hóa khoa, chủ bản nhân cơ trí. Nhân thiên cơ nãi huynh đệ chủ, không họ Chủ Phụ mẫu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button