Tử vi

Đứa con tứ hóa phi tinh

Cung tử nữ tứ hóa nhập các cung biểu tượng

Cung tử nữ lại vi hoa đào tính dục cung vị hòa hợp băng cung vị.

1, cung tử nữ hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Bạn đang xem: Đứa con tứ hóa phi tinh

Hóa lộc nhập cung mệnh, đứa con cùng ta duyến dày, hiếu thuận; chính mình lão niên có dựa vào, cả đời nhiều hoa đào; cùng phía đối tác hợp, kiếm tiền; mệnh vi đứa con tới điền trạch, biểu tử tôn hưng chín, làm rạng rỡ tổ tông.

Hóa lộc nhập huynh đệ, đứa con hiếu kính trưởng bối, chính mình khác phái duyến tốt, dễ có gặp ở ngoài; Huynh vi tử tới phúc, biểu tử nữ nhân phúc khí lớn, độ lượng lớn, tính khí tốt, NHÂN.

Hóa lộc nhập vợ chồng, đứa con cùng phối ngẫu duyến dày, chính mình trước hôn nhân nhiều hoa đào, sau khi cưới thì không hoa đào; phu vi tử chi phụ, biểu tử nữ nhân hiếu kính trưởng bối, thông minh, chỉ số iq cao, có tiền đồ, có quang minh.

Hóa lộc nhập đứa con, chính mình tính dục mạnh, nhiều tử nữ; đứa con tự hóa lộc, đứa con thông minh, thẳng thắn, nói chuyện minh lý, khéo, không đắc tội nhân, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, vi tự lập thành tựu cách.

Hóa lộc nhập tiền tài, có con nữ nhân đi sau tài, trước hôn nhân nhiều hoa đào, sau khi cưới vô hoa đào; ta kiếm đứa con đấy tiễn, ý là kiếm đệ tử, học trò tiễn, hoặc kết phường kiếm tiền; tài vi tử tới Huynh, biểu tử hơi thở nhiều, đứa con trong lúc đó giúp đỡ cho nhau, đứa con thông minh, có tài lộc thành tựu.

Hóa lộc nhập tật ách, chính mình đa tình dục, trước hôn nhân đã có ở chung; tật vi tử phu quân, biểu hiện chính mình giữa phu thê tình nùng, cũng biểu tử nữ nhân nhiều; đứa con đọc sách tốt, có thể thành đại khí.

Hóa lộc nhập di chuyển, chính mình xuất ngoại nhiều hoa đào, đứa con hiếu thuận, lão niên có dựa vào; thiên vi tử người ấy, biểu tử tôn hưng chín, làm rạng rỡ tổ tông.

Hóa lộc nhập nô bộc, chính mình nhiều khác phái duyến, nhiều ngoại tình, nữ mệnh có thể phụ nữ phong trần; nô tì tử tới tài, biểu tử nữ nhân tài vận tốt, là kim tan ra tài chính và kinh tế hoặc trong kinh doanh nhân, cũng biểu hiện mình xài tiễn mua hoa đào.

Hóa lộc nhập Quan lộc, có con hậu sự nghiệp trôi chảy, vợ chồng sinh hoạt tình dục hài hòa; Quan vi tử nhanh, đứa con còn nhỏ nhiều bệnh, nhưng khôi phục rất nhanh, đứa con hiếu thuận cha mẹ, thông minh, tương lai tươi sáng; kết phường sự nghiệp thuận lợi.

Hóa lộc nhập điền trạch, đứa con nhiệt tình yêu thương gia đình, chính mình tính dục mạnh, trước hôn nhân cùng người ở chung; điền vi tử tới thiên, biểu tử nữ nhân có ly hương giống.

Hóa lộc nhập phúc đức, đối với người khác phái tiêu tiền rất rộng rãi, dùng tiền mua hoa đào; đứa con hiếu thuận, lúc tuổi già có dựa vào; phúc vi tử tới nô, tử bạn gái nhiều, đãi bạn bè nhiệt tình; tài nguyên, tài lộ ở vãn bối, đệ tử, kết phường sinh ý.

Hóa lộc nhập cha mẹ, đứa con hiếu thuận trưởng bối, được trưởng bối, sư đoàn trưởng kính yêu hòa đề bạt; cha làm tử tới Quan, biểu tử nữ nhân có thể thành đại khí.

2, đứa con hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, đứa con cùng ta duyến tốt, nhưng không phục quản giáo, thường cùng ta khắc khẩu; mệnh vi tử tới điền, biểu tử nữ nhân trong nhà góc bá đạo, thường cùng người nhà tranh cãi ầm ĩ.

Hóa quyền nhập huynh đệ, đứa con cùng huynh đệ của ta cập mẫu thân quan hệ tốt, thường thường thường cuốn lấy không để; Huynh vi tử tới phúc, biểu tử nữ nhân xài tiền bậy bạ, vui mừng lãng phí.

Hóa quyền nhập vợ chồng, bản nhân vợ chồng sinh hoạt tình dục góc thô bạo, phía đối tác nhiều tranh cãi tranh chấp; đứa con cùng phối ngẫu duyến tốt, nhưng có ý kiến không hợp; phu vi tử chi phụ, biểu tử nữ nhân bất kính trưởng bối, đọc sách hòa công tác trải qua cố gắng khả có thành tựu.

Hóa quyền nhập đứa con, lúc sinh sản gặp nạn sinh hoặc khai đao giống; đứa con trong lúc đó duyến tốt, nhưng nhiều tranh chấp; đứa con tự hóa quyền, biểu tử nữ nhân kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, ích kỷ, cơ trí, hiếu động, có tài cán, vi tự lập cách, nhưng công tác có đầu không đuôi.

Hóa quyền nhập tiền tài, muốn làm kết phường sinh ý, mình là cổ đông; tài vi tử tới Huynh, đứa con trong lúc đó, đứa con cùng giữa bạn học chung lớp quan hệ tuy tốt, nhưng cũng nhiều tranh chấp.

Hóa quyền nhập tật ách, chính mình tính dục mạnh, trưởng thành sớm, cùng người có tính hành vi; tật vi tử phu quân, biểu tử nữ nhân có tài cán, đọc sách tốt, lớn lên có thể thành dụng cụ.

Hóa quyền nhập di chuyển, ở kết phường trong kinh doanh, chính mình chạy ngoài cần công tác, hoặc tại ngoại địa kết phường; thiên vi tử người ấy, biểu tử nữ nhân trong nhà góc bá đạo, nhiều khắc khẩu, không phục quản giáo.

Hóa quyền nhập nô bộc, tự có ngoại tình, nhưng bị nhân động tay đông chân mà chia tay; nô tì tử tới tài, biểu tử nữ nhân có tiền riêng ( khen thưởng tiễn ), hoặc có thể trở thành là quản lý tài sản năng thủ.

Hóa quyền nhập Quan lộc, vãn bối, người trẻ tuổi vi bản thân sự nghiệp đấy đối thủ cạnh tranh, hoặc là tử về sau mình có thể cầm quyền; Quan vi tử nhanh, biểu tử nữ nhân thân thể khỏe mạnh, nhưng bị có ngoài ý muốn tổn thương tai nạn, cá tính kiên cường, vui mừng cạnh tranh, không chịu thua, sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập điền trạch, đứa con trong nhà bá đạo, nhiều khắc khẩu, hoặc là tử về sau nhiều tài sản, ở nhà chơi rông xa hoa; điền vi tử tới thiên, đứa con hiếu động, có ly gia hương đọc sách hòa phát triển giống.

Hóa quyền nhập phúc đức, gái nhiều trai ít, đứa con xài tiền bậy bạ, lãng phí lớn; phúc vi tử tới nô, đứa con cùng cùng học, huynh nô quan hệ tuy tốt, nhưng nhiều tranh chấp.

Hóa quyền nhập cha mẹ, đứa con quan tâm trưởng bối, nhưng ở trưởng bối trước mặt góc bướng bỉnh, hoặc là tử về sau sự nghiệp của mình có tài danh; cha làm tử tới Quan, biểu tử nữ nhân có thông minh, tài cán, ở trường học so sánh sinh động, công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp trôi chảy.

3, đứa con hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, đứa con cùng ta ở chung thực hiền hoà, lúc tuổi già có dựa vào; đứa con văn tĩnh, gia đình hài hòa, hạnh phúc khoái trá. Huynh đệ hiếu thuận cha mẹ, yêu quý danh dự; cha mẹ ở chung sự hòa thuận.

Hóa khoa nhập huynh đệ, đứa con cùng trưởng bối ở chung thực hiền hoà; đứa con văn tĩnh, vui mừng tiết kiệm tiền đã dùng, không mừng lãng phí.

Hóa khoa nhập vợ chồng, đứa con cùng phối ngẫu góc thân cận; đứa con tôn kính trưởng bối, thông minh hiếu học, được sư trưởng trợ giúp mà thành phẩm.

Hóa khoa nhập đứa con, đứa con tự hóa khoa, đứa con văn tĩnh, thông minh, hiền hoà, cách nói năng văn nhã, hiếu học tập, nhưng không phải thực chăm chỉ, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

Hóa khoa nhập tiền tài, trễ bối phận, người trẻ tuổi trợ giúp mà phát tài; đứa con trong lúc đó ở chung hòa thuận, đứa con biết dùng người trợ mà thành khí.

Hóa khoa nhập tật ách, vãn bối chiếu cố cơ thể của ta khỏe mạnh, bao nhiêu tuổi đấy quý nhân, có thể gặp dữ hóa lành; đứa con vui vẻ, rất hiếm có quý nhân tương trợ, đọc sách THUẬN.

Hóa khoa nhập di chuyển, xuất ngoại đắt cỡ nào nhân, thường được công nhân hòa người trẻ tuổi trợ giúp, sự nghiệp THUẬN; cùng đứa con ở chung hòa thuận, hạnh phúc gia đình.

Hóa khoa nhập nô bộc, kết phường sinh ý thịnh vượng; đứa con cuộc sống đơn giản, khoái trá vui vẻ.

Hóa khoa nhập Quan lộc, vãn bối, đệ tử duy trì công tác của ta, sự nghiệp THUẬN; đứa con chú ý rèn luyện thân thể, thân thể khỏe mạnh, văn tĩnh chính phái, đắt cỡ nào nhân trợ, đọc sách cầm cờ đi trước, có thể thành dụng cụ.

Hóa khoa nhập điền trạch, đứa con cùng người nhà ở chung hòa thuận, vui vẻ một chút; đứa con có rời nhà đọc sách giống.

Hóa khoa nhập phúc đức, ta đấy tài nguyên vi đệ tử vãn bối, hoặc là đứa con về sau tài nguyên tốt; đứa con cùng bạn, cùng học ở chung hòa thuận.

Hóa khoa nhập cha mẹ, đứa con tôn kính hiếu thuận trưởng bối, được trưởng bối kính yêu; đứa con thích đọc sách học tập, đặc biệt yêu thích khóa ngoại sách báo, đối chính quy ngành học trái lại làm một bàn, lớn lên có thể thành dụng cụ.

4, đứa con hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, kết hôn muộn, có con muộn, cùng đứa con cảm tình mỏng; gia đạo suy sụp, con cháu rất thưa thớt, không nên thân.

Hóa kị nhập huynh đệ, đứa con không tôn kính thúc bá trưởng bối, dễ phạm tiểu nhân; đứa con lười nhác, ít phúc, không vui, nhiều bệnh tật.

Hóa kị nhập vợ chồng, đứa con cùng phối ngẫu cảm tình mỏng, kết hôn nan, con nối dõi ít, ước số nữ nhân vấn đề tổn hại sự nghiệp của ta; đứa con không phục quản giáo, tiền đồ ảm đạm, thân thể nhiều tai nạn bệnh tật.

Hóa kị nhập đứa con, tức tự hóa kị, dễ có sanh non, con nối dõi gian nan, gia đạo suy sụp, con cháu không nên thân. Đứa con thái độ làm người khẳng khái, cố chấp, ích kỷ, vận mệnh nhấp nhô, thân thể không tốt, chắc có bệnh kín, xuất ngoại từ tìm phiền toái, làm cho sự nghiệp bất toại hòa ngoài ý muốn tổn thương tai nạn. Bản nhân góc không đổi sinh bệnh.

Hóa kị nhập tiền tài, ước số nữ nhân hoặc kết phường mà rủi ro, khiến ta thực phiền lòng; đứa con trong lúc đó bất hòa, dễ phạm tiểu nhân, thị phi nhiều, không thành tựu.

Hóa kị nhập tật ách, đứa con vi cơ thể của ta khỏe mạnh mà sống phiền não; chính mình bộ phận sinh dục có bệnh, con nối dõi ít, có cũng không ở bên người; kị hướng phụ, đứa con đọc sách không chăm chỉ, khó thành khí, thả cho ta tăng thêm phiền toái.

Hóa kị nhập di chuyển, cả đời vô hoa đào, tính công năng kém, đứa con duyến gầy, có cũng không hiếu; đứa con phá sản, gia đạo suy sụp.

Hóa kị nhập nô bộc, kết phường làm ăn không khá, khoản giả bộ; đứa con keo kiệt, phúc bạc, tổn hại tài, có tiền cũng không nỡ xài.

Hóa kị nhập Quan lộc, ước số nữ nhi tổn hại sự nghiệp, đứa con duyến gầy, bất hiếu; đứa con tai nạn bệnh tật nhiều, chỉ số thông minh thấp, khó thành khí.

Hóa kị nhập điền trạch, đứa con phá sản, con nối dõi gian nan; đứa con vận mệnh nhấp nhô, thân thể không tốt, xuất ngoại nhiều chuyện phiền toái.

Hóa kị nhập phúc đức, ước số nữ nhân tổn hại tài mà phiền lòng, hoặc là kết phường sinh ý mà rủi ro; đứa con cùng huynh nô nhiều tranh cãi, bất hòa.

Hóa kị nhập cha mẹ, bị có sinh sản không như ý giống, đứa con không hiếu kính trưởng bối; đứa con đọc sách còn thật sự, nhưng không làm nổi hiệu quả; hướng tật, bản nhân nhân sắc dục quá độ thương thân, hoặc nhân hoa đào sự mà thất nghiệp đảo ngược điểm.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đứa con tứ hóa phi tinh

Cung tử nữ tứ hóa nhập các cung biểu tượng

Cung tử nữ lại vi hoa đào tính dục cung vị hòa hợp băng cung vị.

1, cung tử nữ hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, đứa con cùng ta duyến dày, hiếu thuận; chính mình lão niên có dựa vào, cả đời nhiều hoa đào; cùng phía đối tác hợp, kiếm tiền; mệnh vi đứa con tới điền trạch, biểu tử tôn hưng chín, làm rạng rỡ tổ tông.

Hóa lộc nhập huynh đệ, đứa con hiếu kính trưởng bối, chính mình khác phái duyến tốt, dễ có gặp ở ngoài; Huynh vi tử tới phúc, biểu tử nữ nhân phúc khí lớn, độ lượng lớn, tính khí tốt, NHÂN.

Hóa lộc nhập vợ chồng, đứa con cùng phối ngẫu duyến dày, chính mình trước hôn nhân nhiều hoa đào, sau khi cưới thì không hoa đào; phu vi tử chi phụ, biểu tử nữ nhân hiếu kính trưởng bối, thông minh, chỉ số iq cao, có tiền đồ, có quang minh.

Hóa lộc nhập đứa con, chính mình tính dục mạnh, nhiều tử nữ; đứa con tự hóa lộc, đứa con thông minh, thẳng thắn, nói chuyện minh lý, khéo, không đắc tội nhân, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, vi tự lập thành tựu cách.

Hóa lộc nhập tiền tài, có con nữ nhân đi sau tài, trước hôn nhân nhiều hoa đào, sau khi cưới vô hoa đào; ta kiếm đứa con đấy tiễn, ý là kiếm đệ tử, học trò tiễn, hoặc kết phường kiếm tiền; tài vi tử tới Huynh, biểu tử hơi thở nhiều, đứa con trong lúc đó giúp đỡ cho nhau, đứa con thông minh, có tài lộc thành tựu.

Hóa lộc nhập tật ách, chính mình đa tình dục, trước hôn nhân đã có ở chung; tật vi tử phu quân, biểu hiện chính mình giữa phu thê tình nùng, cũng biểu tử nữ nhân nhiều; đứa con đọc sách tốt, có thể thành đại khí.

Hóa lộc nhập di chuyển, chính mình xuất ngoại nhiều hoa đào, đứa con hiếu thuận, lão niên có dựa vào; thiên vi tử người ấy, biểu tử tôn hưng chín, làm rạng rỡ tổ tông.

Hóa lộc nhập nô bộc, chính mình nhiều khác phái duyến, nhiều ngoại tình, nữ mệnh có thể phụ nữ phong trần; nô tì tử tới tài, biểu tử nữ nhân tài vận tốt, là kim tan ra tài chính và kinh tế hoặc trong kinh doanh nhân, cũng biểu hiện mình xài tiễn mua hoa đào.

Hóa lộc nhập Quan lộc, có con hậu sự nghiệp trôi chảy, vợ chồng sinh hoạt tình dục hài hòa; Quan vi tử nhanh, đứa con còn nhỏ nhiều bệnh, nhưng khôi phục rất nhanh, đứa con hiếu thuận cha mẹ, thông minh, tương lai tươi sáng; kết phường sự nghiệp thuận lợi.

Hóa lộc nhập điền trạch, đứa con nhiệt tình yêu thương gia đình, chính mình tính dục mạnh, trước hôn nhân cùng người ở chung; điền vi tử tới thiên, biểu tử nữ nhân có ly hương giống.

Hóa lộc nhập phúc đức, đối với người khác phái tiêu tiền rất rộng rãi, dùng tiền mua hoa đào; đứa con hiếu thuận, lúc tuổi già có dựa vào; phúc vi tử tới nô, tử bạn gái nhiều, đãi bạn bè nhiệt tình; tài nguyên, tài lộ ở vãn bối, đệ tử, kết phường sinh ý.

Hóa lộc nhập cha mẹ, đứa con hiếu thuận trưởng bối, được trưởng bối, sư đoàn trưởng kính yêu hòa đề bạt; cha làm tử tới Quan, biểu tử nữ nhân có thể thành đại khí.

2, đứa con hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, đứa con cùng ta duyến tốt, nhưng không phục quản giáo, thường cùng ta khắc khẩu; mệnh vi tử tới điền, biểu tử nữ nhân trong nhà góc bá đạo, thường cùng người nhà tranh cãi ầm ĩ.

Hóa quyền nhập huynh đệ, đứa con cùng huynh đệ của ta cập mẫu thân quan hệ tốt, thường thường thường cuốn lấy không để; Huynh vi tử tới phúc, biểu tử nữ nhân xài tiền bậy bạ, vui mừng lãng phí.

Hóa quyền nhập vợ chồng, bản nhân vợ chồng sinh hoạt tình dục góc thô bạo, phía đối tác nhiều tranh cãi tranh chấp; đứa con cùng phối ngẫu duyến tốt, nhưng có ý kiến không hợp; phu vi tử chi phụ, biểu tử nữ nhân bất kính trưởng bối, đọc sách hòa công tác trải qua cố gắng khả có thành tựu.

Hóa quyền nhập đứa con, lúc sinh sản gặp nạn sinh hoặc khai đao giống; đứa con trong lúc đó duyến tốt, nhưng nhiều tranh chấp; đứa con tự hóa quyền, biểu tử nữ nhân kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, ích kỷ, cơ trí, hiếu động, có tài cán, vi tự lập cách, nhưng công tác có đầu không đuôi.

Hóa quyền nhập tiền tài, muốn làm kết phường sinh ý, mình là cổ đông; tài vi tử tới Huynh, đứa con trong lúc đó, đứa con cùng giữa bạn học chung lớp quan hệ tuy tốt, nhưng cũng nhiều tranh chấp.

Hóa quyền nhập tật ách, chính mình tính dục mạnh, trưởng thành sớm, cùng người có tính hành vi; tật vi tử phu quân, biểu tử nữ nhân có tài cán, đọc sách tốt, lớn lên có thể thành dụng cụ.

Hóa quyền nhập di chuyển, ở kết phường trong kinh doanh, chính mình chạy ngoài cần công tác, hoặc tại ngoại địa kết phường; thiên vi tử người ấy, biểu tử nữ nhân trong nhà góc bá đạo, nhiều khắc khẩu, không phục quản giáo.

Hóa quyền nhập nô bộc, tự có ngoại tình, nhưng bị nhân động tay đông chân mà chia tay; nô tì tử tới tài, biểu tử nữ nhân có tiền riêng ( khen thưởng tiễn ), hoặc có thể trở thành là quản lý tài sản năng thủ.

Hóa quyền nhập Quan lộc, vãn bối, người trẻ tuổi vi bản thân sự nghiệp đấy đối thủ cạnh tranh, hoặc là tử về sau mình có thể cầm quyền; Quan vi tử nhanh, biểu tử nữ nhân thân thể khỏe mạnh, nhưng bị có ngoài ý muốn tổn thương tai nạn, cá tính kiên cường, vui mừng cạnh tranh, không chịu thua, sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập điền trạch, đứa con trong nhà bá đạo, nhiều khắc khẩu, hoặc là tử về sau nhiều tài sản, ở nhà chơi rông xa hoa; điền vi tử tới thiên, đứa con hiếu động, có ly gia hương đọc sách hòa phát triển giống.

Hóa quyền nhập phúc đức, gái nhiều trai ít, đứa con xài tiền bậy bạ, lãng phí lớn; phúc vi tử tới nô, đứa con cùng cùng học, huynh nô quan hệ tuy tốt, nhưng nhiều tranh chấp.

Hóa quyền nhập cha mẹ, đứa con quan tâm trưởng bối, nhưng ở trưởng bối trước mặt góc bướng bỉnh, hoặc là tử về sau sự nghiệp của mình có tài danh; cha làm tử tới Quan, biểu tử nữ nhân có thông minh, tài cán, ở trường học so sánh sinh động, công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp trôi chảy.

3, đứa con hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, đứa con cùng ta ở chung thực hiền hoà, lúc tuổi già có dựa vào; đứa con văn tĩnh, gia đình hài hòa, hạnh phúc khoái trá. Huynh đệ hiếu thuận cha mẹ, yêu quý danh dự; cha mẹ ở chung sự hòa thuận.

Hóa khoa nhập huynh đệ, đứa con cùng trưởng bối ở chung thực hiền hoà; đứa con văn tĩnh, vui mừng tiết kiệm tiền đã dùng, không mừng lãng phí.

Hóa khoa nhập vợ chồng, đứa con cùng phối ngẫu góc thân cận; đứa con tôn kính trưởng bối, thông minh hiếu học, được sư trưởng trợ giúp mà thành phẩm.

Hóa khoa nhập đứa con, đứa con tự hóa khoa, đứa con văn tĩnh, thông minh, hiền hoà, cách nói năng văn nhã, hiếu học tập, nhưng không phải thực chăm chỉ, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

Hóa khoa nhập tiền tài, trễ bối phận, người trẻ tuổi trợ giúp mà phát tài; đứa con trong lúc đó ở chung hòa thuận, đứa con biết dùng người trợ mà thành khí.

Hóa khoa nhập tật ách, vãn bối chiếu cố cơ thể của ta khỏe mạnh, bao nhiêu tuổi đấy quý nhân, có thể gặp dữ hóa lành; đứa con vui vẻ, rất hiếm có quý nhân tương trợ, đọc sách THUẬN.

Hóa khoa nhập di chuyển, xuất ngoại đắt cỡ nào nhân, thường được công nhân hòa người trẻ tuổi trợ giúp, sự nghiệp THUẬN; cùng đứa con ở chung hòa thuận, hạnh phúc gia đình.

Hóa khoa nhập nô bộc, kết phường sinh ý thịnh vượng; đứa con cuộc sống đơn giản, khoái trá vui vẻ.

Hóa khoa nhập Quan lộc, vãn bối, đệ tử duy trì công tác của ta, sự nghiệp THUẬN; đứa con chú ý rèn luyện thân thể, thân thể khỏe mạnh, văn tĩnh chính phái, đắt cỡ nào nhân trợ, đọc sách cầm cờ đi trước, có thể thành dụng cụ.

Hóa khoa nhập điền trạch, đứa con cùng người nhà ở chung hòa thuận, vui vẻ một chút; đứa con có rời nhà đọc sách giống.

Hóa khoa nhập phúc đức, ta đấy tài nguyên vi đệ tử vãn bối, hoặc là đứa con về sau tài nguyên tốt; đứa con cùng bạn, cùng học ở chung hòa thuận.

Hóa khoa nhập cha mẹ, đứa con tôn kính hiếu thuận trưởng bối, được trưởng bối kính yêu; đứa con thích đọc sách học tập, đặc biệt yêu thích khóa ngoại sách báo, đối chính quy ngành học trái lại làm một bàn, lớn lên có thể thành dụng cụ.

4, đứa con hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, kết hôn muộn, có con muộn, cùng đứa con cảm tình mỏng; gia đạo suy sụp, con cháu rất thưa thớt, không nên thân.

Hóa kị nhập huynh đệ, đứa con không tôn kính thúc bá trưởng bối, dễ phạm tiểu nhân; đứa con lười nhác, ít phúc, không vui, nhiều bệnh tật.

Hóa kị nhập vợ chồng, đứa con cùng phối ngẫu cảm tình mỏng, kết hôn nan, con nối dõi ít, ước số nữ nhân vấn đề tổn hại sự nghiệp của ta; đứa con không phục quản giáo, tiền đồ ảm đạm, thân thể nhiều tai nạn bệnh tật.

Hóa kị nhập đứa con, tức tự hóa kị, dễ có sanh non, con nối dõi gian nan, gia đạo suy sụp, con cháu không nên thân. Đứa con thái độ làm người khẳng khái, cố chấp, ích kỷ, vận mệnh nhấp nhô, thân thể không tốt, chắc có bệnh kín, xuất ngoại từ tìm phiền toái, làm cho sự nghiệp bất toại hòa ngoài ý muốn tổn thương tai nạn. Bản nhân góc không đổi sinh bệnh.

Hóa kị nhập tiền tài, ước số nữ nhân hoặc kết phường mà rủi ro, khiến ta thực phiền lòng; đứa con trong lúc đó bất hòa, dễ phạm tiểu nhân, thị phi nhiều, không thành tựu.

Hóa kị nhập tật ách, đứa con vi cơ thể của ta khỏe mạnh mà sống phiền não; chính mình bộ phận sinh dục có bệnh, con nối dõi ít, có cũng không ở bên người; kị hướng phụ, đứa con đọc sách không chăm chỉ, khó thành khí, thả cho ta tăng thêm phiền toái.

Hóa kị nhập di chuyển, cả đời vô hoa đào, tính công năng kém, đứa con duyến gầy, có cũng không hiếu; đứa con phá sản, gia đạo suy sụp.

Hóa kị nhập nô bộc, kết phường làm ăn không khá, khoản giả bộ; đứa con keo kiệt, phúc bạc, tổn hại tài, có tiền cũng không nỡ xài.

Hóa kị nhập Quan lộc, ước số nữ nhi tổn hại sự nghiệp, đứa con duyến gầy, bất hiếu; đứa con tai nạn bệnh tật nhiều, chỉ số thông minh thấp, khó thành khí.

Hóa kị nhập điền trạch, đứa con phá sản, con nối dõi gian nan; đứa con vận mệnh nhấp nhô, thân thể không tốt, xuất ngoại nhiều chuyện phiền toái.

Hóa kị nhập phúc đức, ước số nữ nhân tổn hại tài mà phiền lòng, hoặc là kết phường sinh ý mà rủi ro; đứa con cùng huynh nô nhiều tranh cãi, bất hòa.

Hóa kị nhập cha mẹ, bị có sinh sản không như ý giống, đứa con không hiếu kính trưởng bối; đứa con đọc sách còn thật sự, nhưng không làm nổi hiệu quả; hướng tật, bản nhân nhân sắc dục quá độ thương thân, hoặc nhân hoa đào sự mà thất nghiệp đảo ngược điểm.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button