Tử vi

Sao Văn Khúc tường luận

Văn khúc:

Văn khúc ( tức văn hoa ) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ ngôi sao, chủ khoa giáp ngôi sao.

Văn xương đại biểu văn tự, văn vẻ, văn khúc tắc đại biểu tài ăn nói, thuật số. Riêng chỉ thiên lương, tử vi, thiên phủ các loại tinh diệu gặp văn khúc thủy chủ thông minh.

Bạn đang xem: Sao Văn Khúc tường luận

Nếu xương khúc đủ sẽ, lại có thiên tài ở mệnh, người trí năng hơn người; gặp tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; gặp long trì, phượng các, tắc tất có xảo nghệ.

Xương khúc nhập mệnh cung đấy nữ tính, dung mạo xinh đẹp, dáng người không tệ, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp tốt ảo tưởng, cùng nam tính sợ có cảm tình gút mắt. Vào miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, cánh cửa cực lớn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị các loại ngôi sao phá tan, tắc thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Xương khúc tại sửu chưa đồng độ, gặp thái dương Thái Âm, là âm dương xương khúc cách, không phùng hóa kị, sát diệu không nặng, tắc chủ phú quý miên xa. Gặp Khôi Việt giúp đỡ càng cát, xuất thế vinh hoa; thiên lương tại sửu chưa, cùng xương khúc đồng độ, thông minh còn có đứng đầu tài; vũ khúc tham lang cùng xương khúc đồng độ, vi văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân cùng xương khúc đồng độ, chủ có tương đương mạnh sức sang tạo; thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa cùng xương khúc đồng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; thiên cơ tại sửu chưa cùng xương khúc đồng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát cùng xương khúc đồng độ, tắc lưu là giả di động, giai phi đẹp cách.

Cung mệnh tại sửu chưa, vi xương khúc sở giáp lúc: thái dương Thái Âm bị giáp chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp chủ thông minh cơ trí; thiên tướng bị giáp mặc dù thông minh nhưng bị đông diêu tây bãi, mượn gió bẻ măng, không một định chủ kiến; tử vi phá quân bị giáp, khí chất biến thành thuần hòa; thiên phủ bị giáp tắc ôn hoà hiền hậu mà Minh Mẫn; thiên đồng cánh cửa cực lớn bị giáp tắc trái lại thành hoa đào; thiên cơ bị giáp lưu vi nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là bên trong mới; liêm trinh thất sát bị giáp tắc chủ nhân phù phiếm.

Thủy giả, nhu, vô cố định hình thái, theo hoàn cảnh ( dụng cụ ) biến hóa này tư thái. Thuần âm, chủ phương diện tinh thần. Vi vô hình mỹ cảm lâm khuông khí tượng, chủ dị lộ công danh, giỏi về bắt chước khí chất cảm thụ.

Văn khúc đặc tính:

Văn khúc cùng văn xương ý nghĩa kỳ thật gần, nhưng văn xương chủ dương phục chế hoặc ấn chế, văn khúc chủ âm cảm giác bắt chước, do đó văn khúc tới tính ở văn nghệ bên trên góc dễ có tốt đẹp chính là biểu hiện ( khoa cử cuộc thi cần nhờ trí nhớ, không dựa vào cảm thụ hiện ra ), mà văn nghệ bên trong khúc đàn, thi họa các loại nhiều cần dựa vào mỹ cảm thắng được thế nhân khẳng định, do đó dựa vào văn khúc đấy bắt chước năng lực, rất dễ dàng có thể học được loại này xinh đẹp cảm thụ, tiến tới bày ra kỳ thành quả. Văn khúc cũng có ưu dị trí nhớ năng lực, chỉ là loại vĩ đại năng lực chỉ dùng để đang cảm thụ đấy trí nhớ bên trên, không giống văn xương chỉ dùng để ở thực chất có thể thấy được văn tự bức ảnh trí nhớ. Thả bởi vì văn khúc rất dễ dàng trí nhớ tình cảnh cùng cảm thụ, do đó văn khúc sẽ rất dễ xúc cảnh sinh tình mà có mạnh nói buồn hiện tượng, làm cho người ta cảm thấy được đa sầu đa cảm.

Chủ sự: văn khúc cùng văn xương cũng là thông minh tài trí đấy tượng trưng, văn xương thiên về vu đao bút công danh, quy chế pháp luật, văn vui mừng văn tự phương diện, góc thuộc loại kinh thế trí dụng đấy lý tính học thuật theo đuổi; văn khúc tắc thiên về vu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các phương diện đấy tài nghệ nghiên cứu và thảo luận, góc thuộc loại cuộc sống gợi cảm cảm tính nội hàm phong phú. Ngươi nay dân phong mở rộng ra, học thuật đa nguyên hóa, xương khúc giai càng có cơ hội bày ra kỳ tài trí.

Đặc tính: thủ thân mệnh, chỉ danh sách đậu tới khách, hoa đào sóng lớn ấm, nhảy long môn. Văn khúc nhân yêu thích học thuật tương đối cảm giác riêng chỉ, tuấn nhã quang minh, tài ăn nói liền nịnh là văn khúc đấy đặc tính.

Sở trường: văn khúc đúng di tình dưỡng tính phương diện học thuật, góc hữu dụng tâm đầu nhập ý nguyện hòa hứng thú, so với văn xương càng có nghe nhiều biết rộng cùng cơ biến đấy sở trường, này hấp thu chứa đựng học thuật bác mà tạp, nhưng có thể hợp thời thả ra vi dùng, hơn nữa ở miếu vượng cung vị còn có mạnh vượng chủ tinh đàn cố thủ lúc, này sở trường càng có thể hữu hiệu phát huy.

Hiểu ý: nếu nói văn xương là trong đầu trí nhớ chứa đựng tin đạo cùng bản thể, tắc văn khúc nhưng nói là áp súc sau trí nhớ chứa đựng thể, có thể thu ghi âm càng nhiều hồ sơ, thả là thu phóng tự nhiên. Đương văn khúc hóa khoa lúc, này thu nhận sử dụng công năng siêu cường, thu phóng cũng thông suốt không bị ngăn chặn, nhưng khi văn khúc hóa kị lúc, ống dẫn bị ngăn trở, dung lượng cũng lộn xộn, khó có thể hữu hiệu thu nhận sử dụng cùng vận dụng.

  

Sao Văn Khúc

Bắc đẩu bốn sao, ngũ hành thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phạt ngôi sao. Mang vào tính chất. Chủ thiên lý, văn kiện công văn, giấy chứng nhận, chi phiếu, quản khoa bảng thanh danh, viết văn quan trường, công danh, văn nhã phong tao. Chủ tài ăn nói âm nhạc, số tử vi y lý, tỷ như thiên ấn tẩu thiên phong góc vô văn nhân phong phạm, nhưng cũng tính quang minh, võ mồm cuồng.

Miếu tử xấu thần tị dậu, vượng mão chưa hợi, bằng dần thân, hãm ngọ tuất. Nghe một hiểu mười tài ăn nói tốt, gia hội hoa đào tắc phá hao tổn không khỏi. Tài ăn nói cùng tinh thần tư tưởng rất nhạy cảm giác, cảm tình, tiền tài. Cùng sao văn xương phi thường tương tự tính chất, đều là học tập ngôi sao, nhưng sao văn xương thiên về chính thống học tập, mà sao Văn Khúc tắc thiên về tài nghệ phương diện.

Ở trong ngũ hành là âm thủy, cho nên mang hoa đào tính, không nên cùng khác hoa đào ngôi sao hoặc tin vui ngôi sao đồng cung, nếu đồng cung chẳng những sẽ tăng thêm này hoa đào khí nhưng lại sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu không có cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, tắc văn khúc tọa mệnh người thật là phong nhã, lãng mạn nhân. Sao Văn Khúc ở cung mệnh đấy hiện tượng nếu ngươi là nữ sinh mà sao Văn Khúc ở cung mệnh — đối với ngươi so sánh bất lợi, bởi vì ngươi có thể biết có thủy tính dương hoa tới hiện tượng.

Xem chữ viết của ngươi đẹp mắt nhục nhã nếu mệnh cung của ngươi có sao Văn Khúc + loan, vui mừng — tỏ vẻ chữ viết của ngươi vô cùng tốt xem. Nếu mệnh cung của ngươi có sao Văn Khúc + cánh cửa cực lớn — tỏ vẻ chữ viết của ngươi đấy nhục nhã. Nếu mệnh cung của ngươi có văn khúc + âm sát — tỏ vẻ laptop của ngươi hoặc sách vở sẽ khiến cho rất bẩn. Nếu mệnh cung của ngươi có văn khúc + liêm trinh — tỏ vẻ chữ viết của ngươi đấy chữ viết nho nhỏ

Gặp xương khúc ở dần tử, thích văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng ( nếu ) gặp nhiều sát, tài hoa không đổi phát huy.

Cung phu thê: văn khúc nhập cung phu thê cảm tình lúc đầu ngọt ngào, bị ưu tư hóa. Văn khúc hóa kị ở cung Sửu Mùi, như sao tính tổ hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị lúc, e rằng có kéo dài giống.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Văn Khúc tường luận

Văn khúc:

Văn khúc ( tức văn hoa ) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ ngôi sao, chủ khoa giáp ngôi sao.

Văn xương đại biểu văn tự, văn vẻ, văn khúc tắc đại biểu tài ăn nói, thuật số. Riêng chỉ thiên lương, tử vi, thiên phủ các loại tinh diệu gặp văn khúc thủy chủ thông minh.

Nếu xương khúc đủ sẽ, lại có thiên tài ở mệnh, người trí năng hơn người; gặp tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; gặp long trì, phượng các, tắc tất có xảo nghệ.

Xương khúc nhập mệnh cung đấy nữ tính, dung mạo xinh đẹp, dáng người không tệ, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp tốt ảo tưởng, cùng nam tính sợ có cảm tình gút mắt. Vào miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, cánh cửa cực lớn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị các loại ngôi sao phá tan, tắc thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Xương khúc tại sửu chưa đồng độ, gặp thái dương Thái Âm, là âm dương xương khúc cách, không phùng hóa kị, sát diệu không nặng, tắc chủ phú quý miên xa. Gặp Khôi Việt giúp đỡ càng cát, xuất thế vinh hoa; thiên lương tại sửu chưa, cùng xương khúc đồng độ, thông minh còn có đứng đầu tài; vũ khúc tham lang cùng xương khúc đồng độ, vi văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân cùng xương khúc đồng độ, chủ có tương đương mạnh sức sang tạo; thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa cùng xương khúc đồng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; thiên cơ tại sửu chưa cùng xương khúc đồng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát cùng xương khúc đồng độ, tắc lưu là giả di động, giai phi đẹp cách.

Cung mệnh tại sửu chưa, vi xương khúc sở giáp lúc: thái dương Thái Âm bị giáp chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp chủ thông minh cơ trí; thiên tướng bị giáp mặc dù thông minh nhưng bị đông diêu tây bãi, mượn gió bẻ măng, không một định chủ kiến; tử vi phá quân bị giáp, khí chất biến thành thuần hòa; thiên phủ bị giáp tắc ôn hoà hiền hậu mà Minh Mẫn; thiên đồng cánh cửa cực lớn bị giáp tắc trái lại thành hoa đào; thiên cơ bị giáp lưu vi nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là bên trong mới; liêm trinh thất sát bị giáp tắc chủ nhân phù phiếm.

Thủy giả, nhu, vô cố định hình thái, theo hoàn cảnh ( dụng cụ ) biến hóa này tư thái. Thuần âm, chủ phương diện tinh thần. Vi vô hình mỹ cảm lâm khuông khí tượng, chủ dị lộ công danh, giỏi về bắt chước khí chất cảm thụ.

Văn khúc đặc tính:

Văn khúc cùng văn xương ý nghĩa kỳ thật gần, nhưng văn xương chủ dương phục chế hoặc ấn chế, văn khúc chủ âm cảm giác bắt chước, do đó văn khúc tới tính ở văn nghệ bên trên góc dễ có tốt đẹp chính là biểu hiện ( khoa cử cuộc thi cần nhờ trí nhớ, không dựa vào cảm thụ hiện ra ), mà văn nghệ bên trong khúc đàn, thi họa các loại nhiều cần dựa vào mỹ cảm thắng được thế nhân khẳng định, do đó dựa vào văn khúc đấy bắt chước năng lực, rất dễ dàng có thể học được loại này xinh đẹp cảm thụ, tiến tới bày ra kỳ thành quả. Văn khúc cũng có ưu dị trí nhớ năng lực, chỉ là loại vĩ đại năng lực chỉ dùng để đang cảm thụ đấy trí nhớ bên trên, không giống văn xương chỉ dùng để ở thực chất có thể thấy được văn tự bức ảnh trí nhớ. Thả bởi vì văn khúc rất dễ dàng trí nhớ tình cảnh cùng cảm thụ, do đó văn khúc sẽ rất dễ xúc cảnh sinh tình mà có mạnh nói buồn hiện tượng, làm cho người ta cảm thấy được đa sầu đa cảm.

Chủ sự: văn khúc cùng văn xương cũng là thông minh tài trí đấy tượng trưng, văn xương thiên về vu đao bút công danh, quy chế pháp luật, văn vui mừng văn tự phương diện, góc thuộc loại kinh thế trí dụng đấy lý tính học thuật theo đuổi; văn khúc tắc thiên về vu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các phương diện đấy tài nghệ nghiên cứu và thảo luận, góc thuộc loại cuộc sống gợi cảm cảm tính nội hàm phong phú. Ngươi nay dân phong mở rộng ra, học thuật đa nguyên hóa, xương khúc giai càng có cơ hội bày ra kỳ tài trí.

Đặc tính: thủ thân mệnh, chỉ danh sách đậu tới khách, hoa đào sóng lớn ấm, nhảy long môn. Văn khúc nhân yêu thích học thuật tương đối cảm giác riêng chỉ, tuấn nhã quang minh, tài ăn nói liền nịnh là văn khúc đấy đặc tính.

Sở trường: văn khúc đúng di tình dưỡng tính phương diện học thuật, góc hữu dụng tâm đầu nhập ý nguyện hòa hứng thú, so với văn xương càng có nghe nhiều biết rộng cùng cơ biến đấy sở trường, này hấp thu chứa đựng học thuật bác mà tạp, nhưng có thể hợp thời thả ra vi dùng, hơn nữa ở miếu vượng cung vị còn có mạnh vượng chủ tinh đàn cố thủ lúc, này sở trường càng có thể hữu hiệu phát huy.

Hiểu ý: nếu nói văn xương là trong đầu trí nhớ chứa đựng tin đạo cùng bản thể, tắc văn khúc nhưng nói là áp súc sau trí nhớ chứa đựng thể, có thể thu ghi âm càng nhiều hồ sơ, thả là thu phóng tự nhiên. Đương văn khúc hóa khoa lúc, này thu nhận sử dụng công năng siêu cường, thu phóng cũng thông suốt không bị ngăn chặn, nhưng khi văn khúc hóa kị lúc, ống dẫn bị ngăn trở, dung lượng cũng lộn xộn, khó có thể hữu hiệu thu nhận sử dụng cùng vận dụng.

  

Sao Văn Khúc

Bắc đẩu bốn sao, ngũ hành thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phạt ngôi sao. Mang vào tính chất. Chủ thiên lý, văn kiện công văn, giấy chứng nhận, chi phiếu, quản khoa bảng thanh danh, viết văn quan trường, công danh, văn nhã phong tao. Chủ tài ăn nói âm nhạc, số tử vi y lý, tỷ như thiên ấn tẩu thiên phong góc vô văn nhân phong phạm, nhưng cũng tính quang minh, võ mồm cuồng.

Miếu tử xấu thần tị dậu, vượng mão chưa hợi, bằng dần thân, hãm ngọ tuất. Nghe một hiểu mười tài ăn nói tốt, gia hội hoa đào tắc phá hao tổn không khỏi. Tài ăn nói cùng tinh thần tư tưởng rất nhạy cảm giác, cảm tình, tiền tài. Cùng sao văn xương phi thường tương tự tính chất, đều là học tập ngôi sao, nhưng sao văn xương thiên về chính thống học tập, mà sao Văn Khúc tắc thiên về tài nghệ phương diện.

Ở trong ngũ hành là âm thủy, cho nên mang hoa đào tính, không nên cùng khác hoa đào ngôi sao hoặc tin vui ngôi sao đồng cung, nếu đồng cung chẳng những sẽ tăng thêm này hoa đào khí nhưng lại sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu không có cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, tắc văn khúc tọa mệnh người thật là phong nhã, lãng mạn nhân. Sao Văn Khúc ở cung mệnh đấy hiện tượng nếu ngươi là nữ sinh mà sao Văn Khúc ở cung mệnh — đối với ngươi so sánh bất lợi, bởi vì ngươi có thể biết có thủy tính dương hoa tới hiện tượng.

Xem chữ viết của ngươi đẹp mắt nhục nhã nếu mệnh cung của ngươi có sao Văn Khúc + loan, vui mừng — tỏ vẻ chữ viết của ngươi vô cùng tốt xem. Nếu mệnh cung của ngươi có sao Văn Khúc + cánh cửa cực lớn — tỏ vẻ chữ viết của ngươi đấy nhục nhã. Nếu mệnh cung của ngươi có văn khúc + âm sát — tỏ vẻ laptop của ngươi hoặc sách vở sẽ khiến cho rất bẩn. Nếu mệnh cung của ngươi có văn khúc + liêm trinh — tỏ vẻ chữ viết của ngươi đấy chữ viết nho nhỏ

Gặp xương khúc ở dần tử, thích văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng ( nếu ) gặp nhiều sát, tài hoa không đổi phát huy.

Cung phu thê: văn khúc nhập cung phu thê cảm tình lúc đầu ngọt ngào, bị ưu tư hóa. Văn khúc hóa kị ở cung Sửu Mùi, như sao tính tổ hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị lúc, e rằng có kéo dài giống.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button