Tử vi

Hiệu năng của Quốc Ấn, Đường Phù

Là một bộ đôi bàng tinh chạy trong quĩ đạo của Lộc tồn như Thai Toạ của Tả Hữu và Quang Quí của Xương Khúc. Biết rằng Lộc tồn là 1 hành tinh có cả 1 vòng sao chi phối cả 12 cung địa bàn do hàng Can ấn định vị trí chuyển dịch. Can là căn bản chính yếu quyết định. Những sao nào do Can điều khiển phải có 1 cái gì quan trọng định đoạt như Thiên Quan, Thiên phúc, Thiên Ất quí nhân, Tứ Hóa…

Lộc tồn là Thiên Lộc, một cái kho tàng quí giá đước định mệnh phân phối cho mỗi cá nhân hưởng thụ ra sao đã có qui luật rành rẽ ấn định từng vị trí rõ ràng và hợp lý. Độ lượng ra sao ấy là Quốc Ấn Đường Phù.

Quốc Ấn ở đây là chứng chỉ được công nhận minh bạch quyền thế tương xứng được thụ hưởng. Đường Phù cũng là một tín chỉ do một uy thế ban phát để giữ gìn một bảo vật có hạn định như lá bùa chấn trạch.

Bạn đang xem: Hiệu năng của Quốc Ấn, Đường Phù

Đứng trong quĩ đạo Lộc tồn, đây là 2 đường lối phân phối cho thân chủ. Lộc tồn và Quốc ấn luôn luôn trong tam hợp vì Quốc ấn đứng cung thứ 9 đi xuôi sau Lộc tồn. Trái lại Đường Phù thường trực ở cung nghịch lý âm dương vì Đường Phù đứng cung thứ 8 từ Lộc tồn đi ngược lại.

Vị trí của Lộc tồn ở trong địa bàn dược xắp  đặt trong 8 cung mà chỉ có 4 vị trí của 4 hàng Can Giáp ất Canh Tân là thuận lý âm dương, còn 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí đều ở trong nghịch cảnh (Tuổi dương thì ở âm cung mà tuổi âm thì lại đứng ở dương cung) như có ý giảng nghĩa quyền sở hữu tựa bấp bênh không chắc chắn, nên trong những bản lập thành của số, 6 tuổi này luôn luôn một trong ba nguyện ước là Mệnh (định mệnh) Thái tuế (thiên thời đắc thắng)  và Lộc tồn (hạnh phúc) đều bị Thiên không, Không, Kiếp hay Tuần Triệt lũng đoạn tàn phá.

Với 4 tuổi Giáp ất Canh Tân Lộc tồn được Quốc ấn bản chứng cho dương nhân quyền sở hữu vĩnh viễn của Giáp Dần Ngọ Tuất, Canh Thân Tí Thìn, Ất Hơi Mão Mùi, và Tân Tỵ Dậu Sửu. Trái lại Giáp Thân Tí Thìn, Canh Dần Ngọ Tuất, Ất Tỵ Dậu Sửu và Tân Hợi Mão Mùi vẫn thấy Lộc tồn và Quốc ấn đứng cặp trong thế tam hợp.

Nhưng đây là Quốc ấn bị Phá, Hư làm giảm giá trị, sánh sao được Quốc ấn Thái tuế (thời thịnh) khác gì giấy giao kèo của một người làm mướn ăn công, được ngày nào hay ngay ấy không bảo đảm lâu dài. Còn Đường phù cả 2 trường hợp ở vào vị trí Thiếu Dương hay Thiếu Âm là cảnh đời sút kém cả 2 phương diện sao và vị trí.

Đối với 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí, Lộc tồn đứng ở vị trí nghịch lý âm dương. Đường Phù đứng lên lãnh vai trò bảo đảm cho những khả năng Thái Tuế và Tuế Phá vì chí khí hiên ngang được phần nào danh dự thụ hưởng. Còn Quốc ấn hoàn toàn miên man ở Thiếu dương hay Thiếu âm là những vị trí chìm đắm thua thiệt. Nhưng dầu gì cũng là Quốc ấn, một chứng từ vẫn có một giá trị bảo đảm bằng một điều khoản nào.

Sáu cung ở thế Thiếu dương và Âm nếu là những nhược cung của Mệnh như Bào, Tử , Nô, Điền… Quốc ấn chỉ là 1 lá bùa bảo trợ báo hiệu 1 giá trị đã qua hay sắp  tới hiệu lực không phải là lâu dài bền chặt vì chữ Thiếu  có ý nghĩa là bàn không mỹ mãn đầy đủ.

Vị trí của Quốc ấn Đường Phù của 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí:

Bính Mậu          Dần Ngọ Tuất            Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                        Đường phù ở Thái Tuế

                        Thân Tí Thìn               Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                         Đường phù ở Tuế Phá

Nhâm                Dần Ngọ Tuất            Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                         Đường phù ở Tuế Phá

                         Thân Tí Thìn              Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                        Đường phù ở Thái Tuế

Kỷ                      Hợi Mão Mùi            Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                         Đường phù ở Thái Tuế

                          Tỵ Dậu Sửu              Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                          Đường phù ở Tuế Phá

Quí                     Hợi Mão Mùi             Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                          Đường phù ở Tuế Phá

                          Tỵ Dậu Sửu              Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                          Đường phù ở Thái Tuế

Hai nhân sinh cùng tuổi Canh Tuất , một người Thân Mệnh đồng cung ở Thìn được Vũ khúc đắc thủ khoác áo gấm tam hoá liên châu. Thật là một bức chân dung quá đẹp đầy hạnh phúc với Quốc ấn giáp Hồng Đào là chiếc ấn tín chói lọi vàng son, nhưng nơi đây là vị trí Phá Hư, bồi thêm Hoá Kỵ Kình Dương ở Dậu sinh xuất sang bôi lem hoen ố.

Đường Phù ở cung Tử (Sửu) đắc Tham Vũ nghĩa là cũng tam hoá liên châu như người trên, nhưng vì mệnh ở thế Đường Phù, sự thụ hưởng hạnh phúc phải ở trong giới hạn  phù hợp  với tam hoá liên châu  ở Sửu chỉ là vinh dự tinh thần mà thôi. Quốc ấn nằm ở thìn là cung Điền. Ở đây có thể nói sự sản tinh thần vì Cơ Lương là lý tưởng, tuy Quốc ấn Bị Phá Hư, nhưng nét son giáp Hồng Đào vẫn được công nhận giá trị một vài  giai đoạn  mà còn nổi danh với Khoa Kỵ ở Tí (tam hợp) được lòng người mến phục.

Có phải Quốc ấn Đường Phù hướng dẫn hạnh phúc nhân sinh khá khác biệt như trên diễn tả.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hiệu năng của Quốc Ấn, Đường Phù

Là một bộ đôi bàng tinh chạy trong quĩ đạo của Lộc tồn như Thai Toạ của Tả Hữu và Quang Quí của Xương Khúc. Biết rằng Lộc tồn là 1 hành tinh có cả 1 vòng sao chi phối cả 12 cung địa bàn do hàng Can ấn định vị trí chuyển dịch. Can là căn bản chính yếu quyết định. Những sao nào do Can điều khiển phải có 1 cái gì quan trọng định đoạt như Thiên Quan, Thiên phúc, Thiên Ất quí nhân, Tứ Hóa…

Lộc tồn là Thiên Lộc, một cái kho tàng quí giá đước định mệnh phân phối cho mỗi cá nhân hưởng thụ ra sao đã có qui luật rành rẽ ấn định từng vị trí rõ ràng và hợp lý. Độ lượng ra sao ấy là Quốc Ấn Đường Phù.

Quốc Ấn ở đây là chứng chỉ được công nhận minh bạch quyền thế tương xứng được thụ hưởng. Đường Phù cũng là một tín chỉ do một uy thế ban phát để giữ gìn một bảo vật có hạn định như lá bùa chấn trạch.

Đứng trong quĩ đạo Lộc tồn, đây là 2 đường lối phân phối cho thân chủ. Lộc tồn và Quốc ấn luôn luôn trong tam hợp vì Quốc ấn đứng cung thứ 9 đi xuôi sau Lộc tồn. Trái lại Đường Phù thường trực ở cung nghịch lý âm dương vì Đường Phù đứng cung thứ 8 từ Lộc tồn đi ngược lại.

Vị trí của Lộc tồn ở trong địa bàn dược xắp  đặt trong 8 cung mà chỉ có 4 vị trí của 4 hàng Can Giáp ất Canh Tân là thuận lý âm dương, còn 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí đều ở trong nghịch cảnh (Tuổi dương thì ở âm cung mà tuổi âm thì lại đứng ở dương cung) như có ý giảng nghĩa quyền sở hữu tựa bấp bênh không chắc chắn, nên trong những bản lập thành của số, 6 tuổi này luôn luôn một trong ba nguyện ước là Mệnh (định mệnh) Thái tuế (thiên thời đắc thắng)  và Lộc tồn (hạnh phúc) đều bị Thiên không, Không, Kiếp hay Tuần Triệt lũng đoạn tàn phá.

Với 4 tuổi Giáp ất Canh Tân Lộc tồn được Quốc ấn bản chứng cho dương nhân quyền sở hữu vĩnh viễn của Giáp Dần Ngọ Tuất, Canh Thân Tí Thìn, Ất Hơi Mão Mùi, và Tân Tỵ Dậu Sửu. Trái lại Giáp Thân Tí Thìn, Canh Dần Ngọ Tuất, Ất Tỵ Dậu Sửu và Tân Hợi Mão Mùi vẫn thấy Lộc tồn và Quốc ấn đứng cặp trong thế tam hợp.

Nhưng đây là Quốc ấn bị Phá, Hư làm giảm giá trị, sánh sao được Quốc ấn Thái tuế (thời thịnh) khác gì giấy giao kèo của một người làm mướn ăn công, được ngày nào hay ngay ấy không bảo đảm lâu dài. Còn Đường phù cả 2 trường hợp ở vào vị trí Thiếu Dương hay Thiếu Âm là cảnh đời sút kém cả 2 phương diện sao và vị trí.

Đối với 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí, Lộc tồn đứng ở vị trí nghịch lý âm dương. Đường Phù đứng lên lãnh vai trò bảo đảm cho những khả năng Thái Tuế và Tuế Phá vì chí khí hiên ngang được phần nào danh dự thụ hưởng. Còn Quốc ấn hoàn toàn miên man ở Thiếu dương hay Thiếu âm là những vị trí chìm đắm thua thiệt. Nhưng dầu gì cũng là Quốc ấn, một chứng từ vẫn có một giá trị bảo đảm bằng một điều khoản nào.

Sáu cung ở thế Thiếu dương và Âm nếu là những nhược cung của Mệnh như Bào, Tử , Nô, Điền… Quốc ấn chỉ là 1 lá bùa bảo trợ báo hiệu 1 giá trị đã qua hay sắp  tới hiệu lực không phải là lâu dài bền chặt vì chữ Thiếu  có ý nghĩa là bàn không mỹ mãn đầy đủ.

Vị trí của Quốc ấn Đường Phù của 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí:

Bính Mậu          Dần Ngọ Tuất            Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                        Đường phù ở Thái Tuế

                        Thân Tí Thìn               Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                         Đường phù ở Tuế Phá

Nhâm                Dần Ngọ Tuất            Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                         Đường phù ở Tuế Phá

                         Thân Tí Thìn              Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                        Đường phù ở Thái Tuế

Kỷ                      Hợi Mão Mùi            Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                         Đường phù ở Thái Tuế

                          Tỵ Dậu Sửu              Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                          Đường phù ở Tuế Phá

Quí                     Hợi Mão Mùi             Quốc ấn ở Thiếu Dương

                                                          Đường phù ở Tuế Phá

                          Tỵ Dậu Sửu              Quốc ấn ở Thiếu Âm

                                                          Đường phù ở Thái Tuế

Hai nhân sinh cùng tuổi Canh Tuất , một người Thân Mệnh đồng cung ở Thìn được Vũ khúc đắc thủ khoác áo gấm tam hoá liên châu. Thật là một bức chân dung quá đẹp đầy hạnh phúc với Quốc ấn giáp Hồng Đào là chiếc ấn tín chói lọi vàng son, nhưng nơi đây là vị trí Phá Hư, bồi thêm Hoá Kỵ Kình Dương ở Dậu sinh xuất sang bôi lem hoen ố.

Đường Phù ở cung Tử (Sửu) đắc Tham Vũ nghĩa là cũng tam hoá liên châu như người trên, nhưng vì mệnh ở thế Đường Phù, sự thụ hưởng hạnh phúc phải ở trong giới hạn  phù hợp  với tam hoá liên châu  ở Sửu chỉ là vinh dự tinh thần mà thôi. Quốc ấn nằm ở thìn là cung Điền. Ở đây có thể nói sự sản tinh thần vì Cơ Lương là lý tưởng, tuy Quốc ấn Bị Phá Hư, nhưng nét son giáp Hồng Đào vẫn được công nhận giá trị một vài  giai đoạn  mà còn nổi danh với Khoa Kỵ ở Tí (tam hợp) được lòng người mến phục.

Có phải Quốc ấn Đường Phù hướng dẫn hạnh phúc nhân sinh khá khác biệt như trên diễn tả.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button