Tử vi

HÌNH TRẠNG CỦA KHUÔN MẶT ỨNG VỚI CÁC SAO TỌA THỦ CUNG MỆNH

1. Khuôn mặt hình bầu dục vuông vắn

– Người có Tử vi tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

Bạn đang xem: HÌNH TRẠNG CỦA KHUÔN MẶT ỨNG VỚI CÁC SAO TỌA THỦ CUNG MỆNH

– Người có Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

2. Khuôn mặt hình bầu dục

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn xương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái âm ở chỗ lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Hỏa tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tả phù tọa thủ cung Mệnh.

3. Khuôn mặt tròn trịa

– Người có Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên khôi tọa thủ cung Mệnh.

4. Khuôn mặt tròn vuông

– Người có Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

5. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn

– Người có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn khúc tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên không tọa thủ cung Mệnh.

6. Khuôn mặt tròn ngắn

– Người có Thiên việt tọa thủ cung Mệnh.

7. Khuôn mặt hình chữ nhật (hơi dài)

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh

– Người có Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Lộc tồn tọa thủ cung Mệnh.

8. Khuôn mặt dài tròn, vóc dáng trung bình

– Người có Vũ khúc, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

9. Người có khuôn mặt dài, xương quai hàm lộ rõ, vóc dáng trung bình

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

10. Khuôn mặt vuông, vóc dáng trung bình, trán rộng (hình chữ “Giáp”-)

Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

11. Khuôn mặt vuông ngắn (hình chữ Điền)

– Người có Thiên đồng, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn, Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Đà la tọa thủ cung Mệnh.

12. Khuôn mặt nhỏ dài

Người có Dương nhẫn tọa thủ cung Mệnh.

13. Khuôn mặt vuông ngắn, xuong quai hàm nhố ra

Người có Linh tinh tọa thủ cung Mệnh.

14. Khuôn mặt dài, hai quai hàm mở rộng (hình chữ “Phong”)

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

15. Khuôn mặt hình thoi (hình chữ Thân)

Người có Địa kiếp tọa thủ cung Mệnh.

(Tử Vi Đẩu Số – Nhận Biết Diện Tướng Và Vận Hạn – ThS Vũ Mê Linh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm HÌNH TRẠNG CỦA KHUÔN MẶT ỨNG VỚI CÁC SAO TỌA THỦ CUNG MỆNH

1. Khuôn mặt hình bầu dục vuông vắn

– Người có Tử vi tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

2. Khuôn mặt hình bầu dục

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn xương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái âm ở chỗ lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Hỏa tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tả phù tọa thủ cung Mệnh.

3. Khuôn mặt tròn trịa

– Người có Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên khôi tọa thủ cung Mệnh.

4. Khuôn mặt tròn vuông

– Người có Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

5. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn

– Người có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn khúc tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên không tọa thủ cung Mệnh.

6. Khuôn mặt tròn ngắn

– Người có Thiên việt tọa thủ cung Mệnh.

7. Khuôn mặt hình chữ nhật (hơi dài)

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh

– Người có Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Lộc tồn tọa thủ cung Mệnh.

8. Khuôn mặt dài tròn, vóc dáng trung bình

– Người có Vũ khúc, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

9. Người có khuôn mặt dài, xương quai hàm lộ rõ, vóc dáng trung bình

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

10. Khuôn mặt vuông, vóc dáng trung bình, trán rộng (hình chữ “Giáp”-)

Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

11. Khuôn mặt vuông ngắn (hình chữ Điền)

– Người có Thiên đồng, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn, Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Đà la tọa thủ cung Mệnh.

12. Khuôn mặt nhỏ dài

Người có Dương nhẫn tọa thủ cung Mệnh.

13. Khuôn mặt vuông ngắn, xuong quai hàm nhố ra

Người có Linh tinh tọa thủ cung Mệnh.

14. Khuôn mặt dài, hai quai hàm mở rộng (hình chữ “Phong”)

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

15. Khuôn mặt hình thoi (hình chữ Thân)

Người có Địa kiếp tọa thủ cung Mệnh.

(Tử Vi Đẩu Số – Nhận Biết Diện Tướng Và Vận Hạn – ThS Vũ Mê Linh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button