Tử vi

Nhất khí sinh tử quyết

1. Mệnh cung có Hóa Lộc mà thiên can của Nô bộc làm cho mệnh cung chủ tinh Hóa kị, cấu thành Lộc Kỵ đồng cung, đại hạn hành nhập đối cung của Lộc Kỵ tất hung (Loại hình Lộc Kỵ đồng cung).

2. Hóa lộc cùng Hóa kỵ tại đối cung hỗ xung, đại hạn nhập trục này chủ dễ có tai nạn (Loại hình Lộc Kỵ đối xung).

3. Đại hạn Nô bộc cung Hóa kỵ nhập cung vị Hóa lộc hoặc cung vị của Lộc tồn (Lộc Kỵ đồng cung), khi cung này tự hóa, dễ tử vong.

Bạn đang xem: Nhất khí sinh tử quyết

4. Đại hạn Nô bộc cung Hóa kỵ nhập bản mệnh Nô bộc cung, mà bản mệnh Nô bộc cung tự Hóa kỵ, là hung tượng, cũng chủ vong thân.

(Tử vi đẩu số – Giáo trình sơ trung cơ bản – Quyển III)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhất khí sinh tử quyết

1. Mệnh cung có Hóa Lộc mà thiên can của Nô bộc làm cho mệnh cung chủ tinh Hóa kị, cấu thành Lộc Kỵ đồng cung, đại hạn hành nhập đối cung của Lộc Kỵ tất hung (Loại hình Lộc Kỵ đồng cung).

2. Hóa lộc cùng Hóa kỵ tại đối cung hỗ xung, đại hạn nhập trục này chủ dễ có tai nạn (Loại hình Lộc Kỵ đối xung).

3. Đại hạn Nô bộc cung Hóa kỵ nhập cung vị Hóa lộc hoặc cung vị của Lộc tồn (Lộc Kỵ đồng cung), khi cung này tự hóa, dễ tử vong.

4. Đại hạn Nô bộc cung Hóa kỵ nhập bản mệnh Nô bộc cung, mà bản mệnh Nô bộc cung tự Hóa kỵ, là hung tượng, cũng chủ vong thân.

(Tử vi đẩu số – Giáo trình sơ trung cơ bản – Quyển III)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button