Tử vi

Hoàng đình ngoại cảnh trải qua xiển vi: trong nhà chương thứ ba

   Trong nhà chương thứ ba

Trong nhà có sĩ thường áo giáng [1], tử có thể thấy tới cũng không bệnh, hoành lập trường xích ước trên đó [2], tử có thể thủ tới không việc gì chứ, hô hấp lư ở giữa lấy từ thường [3], bảo thủ xong cứng người bị khánh [4].

Bạn đang xem: Hoàng đình ngoại cảnh trải qua xiển vi: trong nhà chương thứ ba

[1] trong nhà có sĩ: thân là tâm tới trạch, tâm vì thần tới bỏ. Trong nhà có sĩ tức thủ tâm thần. Thường áo giáng: tâm thần trứ màu đỏ tới áo. [2] hoành lập trường xích: tỳ dài một thước, kỳ hình hoành lập vu cách dưới. Ước trên đó: ước thúc vu ăn uống phía trên, tức 《 nội cảnh trải qua tỳ dài chương thứ mười lăm 》 “Tỳ dài một thước dấu thái thương” ý. [3] lư ở giữa: tức nhà cửa ruộng đất trong lúc đó, cũng thủ một thân cao thấp. Lấy từ thường: mình bồi thường thiếu thốn. [4] người bị khánh: người bị trường sinh niềm vui khánh.

Thân là thần trạch, thần y thường giáng, có hay không tương sinh, Niệm Chi có thể thấy, lướt tới vô tính, ức tồn hoàng đình, hoặc đứng hoặc hoành, hết cách căn cứ. Tôn sư đạo mệnh, thủ tới không việc gì, khí vi mệnh bản, hô hấp bồi thường. Lấy tâm điều tức, kêu gọi kết nối với nhau, tánh mạng chi học, bảo thủ âm cái, lấy âm dẫn dương, thần khí ngân nga.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng đình ngoại cảnh trải qua xiển vi: trong nhà chương thứ ba

   Trong nhà chương thứ ba

Trong nhà có sĩ thường áo giáng [1], tử có thể thấy tới cũng không bệnh, hoành lập trường xích ước trên đó [2], tử có thể thủ tới không việc gì chứ, hô hấp lư ở giữa lấy từ thường [3], bảo thủ xong cứng người bị khánh [4].

[1] trong nhà có sĩ: thân là tâm tới trạch, tâm vì thần tới bỏ. Trong nhà có sĩ tức thủ tâm thần. Thường áo giáng: tâm thần trứ màu đỏ tới áo. [2] hoành lập trường xích: tỳ dài một thước, kỳ hình hoành lập vu cách dưới. Ước trên đó: ước thúc vu ăn uống phía trên, tức 《 nội cảnh trải qua tỳ dài chương thứ mười lăm 》 “Tỳ dài một thước dấu thái thương” ý. [3] lư ở giữa: tức nhà cửa ruộng đất trong lúc đó, cũng thủ một thân cao thấp. Lấy từ thường: mình bồi thường thiếu thốn. [4] người bị khánh: người bị trường sinh niềm vui khánh.

Thân là thần trạch, thần y thường giáng, có hay không tương sinh, Niệm Chi có thể thấy, lướt tới vô tính, ức tồn hoàng đình, hoặc đứng hoặc hoành, hết cách căn cứ. Tôn sư đạo mệnh, thủ tới không việc gì, khí vi mệnh bản, hô hấp bồi thường. Lấy tâm điều tức, kêu gọi kết nối với nhau, tánh mạng chi học, bảo thủ âm cái, lấy âm dẫn dương, thần khí ngân nga.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button