Tử vi

Điều tra vợ chồng đối đãi đấy trưng kết cùng hiểu phương

Điều tra vợ chồng đối đãi đấy trưng kết cùng hiểu phương

[ thất tinh định điểm cùng hợp pháp ]

< thất tinh định điểm hợp bàn > phân tích A B hai người

Lợi dụng tiên sinh A mệnh bàn đưa phối ngẫu B tới sinh nhật bộ nhập tiên sinh A mệnh bàn

Bạn đang xem: Điều tra vợ chồng đối đãi đấy trưng kết cùng hiểu phương

Lợi dụng [A chi bản mệnh bàn ] đưa B tới sinh nhật bộ nhập [A chi bản mệnh bàn ]

Ở [A chi bản mệnh bàn ] tìm tầm lấy [B tới năm sinh chi ] là điểm khởi đầu

Một lần nữa đề cử [B tới thất tinh định điểm ] tới rơi cung ( ở A mệnh bàn ) mà đến đây cung là phỏng đoán

Tỷ như lấy [ chồng sinh nhật ( ngày tháng năm lúc )] đại nhập [ thê tử ( tân sửu ) sinh năm đấy bản mạng bàn ] { giả định trượng phu ( đinh dậu ) sinh năm }

< bất chợt một >

1. Lợi dụng [ thê chi bản mệnh bàn ] lấy dậu cung là giả định cung mệnh ( điểm khởi đầu )

Đẩy ra định [ trượng phu tới thất tinh định điểm ] dừng ở [ thê bản mạng bàn ] gì cung?

1. l nếu dừng ở thê tới cung tài bạch ( tân mão ) phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Biểu hiện trượng phu vốn có tiền nhưng không biết quý trọng nhẹ nhõm địa đưa tài lộc lãng phí rơi này là lộc ra giống

1. 2 mà tân làm văn xương hóa kị nhập nô bộc gặp văn xương sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản Huynh < huynh đệ là tài tới điền >

Biểu hiện trượng phu tự thân khoái lạc tốn tiền nhưng không cố gia

2. Lợi dụng [ phu chi bản mệnh bàn ] lấy xấu cung là giả định cung mệnh ( điểm khởi đầu )

Đẩy ra định [ thê tới thất tinh định điểm ] dừng ở [ phu chi bản mệnh bàn ] gì cung?

Nếu dừng ở phu tới cung nô bộc ( quý xấu )

2. l nô làm quý phá quân hóa lộc nhập mệnh biểu hiện thê đối với trượng phu tốt < cung mệnh vi phu tới phúc > biểu hiện thê tử hy vọng có thể có phúc có thể hưởng

2. 2 mà can quý tham lang hóa kị nhập Quan biểu hiện thê quan tâm trượng phu việc nghiệp trùng phu nhưng hy vọng lại thất bại ( kị trùng tự thân nguyên nhân )

< giải thích như thế nào bộ? >

Quan sát [ phu giả tá thê mệnh bàn ] thất tinh rơi điểm ở [ thê tới tài bạch ]( tân mão )

Mà tài bạch tân làm văn xương hóa kị nhập [ thê tới nô bộc ]( canh tử )

Lại lợi dụng [ nô bộc ] là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa đề cử [ mới thất tinh định điểm ]

Giả định [ mới thất tinh định điểm ] rơi [ thê tới nô bộc ]( canh tử ) tìm hóa khoa tới rơi cung

Giả định [ tìm tầm đến ] can canh thái âm hóa khoa nhập [ thê tới thiên ] chiếu mệnh < thiên di vi phu tới tài >

Cho nên đề cử nếu trượng phu có thể không phung phí hưởng thụ tiết kiệm xuống tiền chuyển chút cho thê tử liền có thể cởi ra trưng kết

Như thế nào hóa giải hạn nội vợ chồng bất hòa

< tử phủ tọa mệnh bính dần > { án lệ giáp ngọ 04 nguyệt 06 ngày giờ mão sinh nữ mệnh }

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]( bính tý ) gặp phá quân

[ thiên mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( canh ngọ ) trùng [ bản phu ] thì đây hạn tình cảm vợ chồng không tốt ( đây kị là quả )

[ thiên mệnh ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng điệp [ thái tử ] ( đây lộc là nhân ) tượng này biểu hiện tự thân không đợi được trong nhà

< đứa con là điền tới thiên > biểu hiện ở ở ngoài

Mà [ bản phu ]/[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập tật ( trùng điệp [ thái tử ] biểu hiện phối ngẫu ( trượng phu ) bên ngoài có hoa đào

< tật ách là phu người ấy > phối ngẫu đấy hoa đào giao tế vị trí

< tìm đường hóa giải >

[ khoa ] để giải kị một [ khoa ] thắng với khôi việt song ngôi sao tụ hợp lực

[ thiên mệnh ] bính làm văn xương hóa khoa nhập [ bản nô ]( Tân Mùi ) trùng điệp [ đại tật ] < khoa là quý nhân quan hoài phong độ phong tình >

< nô bộc là phu nhanh > đây hóa tượng bày mệnh chủ muốn nhiều quan tâm trượng phu cả người hoặc quan tâm trượng phu tới lao lục

Mà đồng thời [ thiên mệnh ] hóa khoa nhập [ đại tật ] biểu hiện mệnh chủ tự thân phải hiểu cách ăn mặc biểu hiện ra phong tình vạn chủng lấy giữ lại trượng phu chi tâm

< tật ách là phu người ấy > ẩn ngậm phối ngẫu tới làm tình nhu cầu tu được thỏa mãn

Càng phải ra tay hoài nhu sách lược tín nhiệm cùng quan tâm trượng phu tới bên ngoài hành vi không thể nghi thần nghi quỷ

Tự nhiên có thể hoá hiểu cảm tình không tốt giống giải trừ nguy cơ

[ vợ chồng ]( ất hợi ) can ất thái âm hóa kị nhập thiên trùng mệnh < cung mệnh là phu tới phúc > chịu trùng

( nam thái âm là thê ngôi sao ) hóa kị trùng mệnh thì hôn nhân duyên không rõ thê duyên gầy thuộc kết hôn muộn cách

[ vợ chồng ] giáp làm thái dương hóa kị nhập thiên trùng mệnh

( nữ nhân thái dương vi phu ngôi sao ) hóa kị trùng mệnh thì hôn nhân duyên không rõ phu duyên gầy thuộc kết hôn muộn cách

Trùng mệnh biểu hiện [ dùng trùng thể ] không duyên tốt nhất không kết hôn hoặc đã kết hôn người

Nên tìm cung phu thê làm hóa khoa đấy chỗ ngồi để mà an giường ngủ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra vợ chồng đối đãi đấy trưng kết cùng hiểu phương

Điều tra vợ chồng đối đãi đấy trưng kết cùng hiểu phương

[ thất tinh định điểm cùng hợp pháp ]

< thất tinh định điểm hợp bàn > phân tích A B hai người

Lợi dụng tiên sinh A mệnh bàn đưa phối ngẫu B tới sinh nhật bộ nhập tiên sinh A mệnh bàn

Lợi dụng [A chi bản mệnh bàn ] đưa B tới sinh nhật bộ nhập [A chi bản mệnh bàn ]

Ở [A chi bản mệnh bàn ] tìm tầm lấy [B tới năm sinh chi ] là điểm khởi đầu

Một lần nữa đề cử [B tới thất tinh định điểm ] tới rơi cung ( ở A mệnh bàn ) mà đến đây cung là phỏng đoán

Tỷ như lấy [ chồng sinh nhật ( ngày tháng năm lúc )] đại nhập [ thê tử ( tân sửu ) sinh năm đấy bản mạng bàn ] { giả định trượng phu ( đinh dậu ) sinh năm }

< bất chợt một >

1. Lợi dụng [ thê chi bản mệnh bàn ] lấy dậu cung là giả định cung mệnh ( điểm khởi đầu )

Đẩy ra định [ trượng phu tới thất tinh định điểm ] dừng ở [ thê bản mạng bàn ] gì cung?

1. l nếu dừng ở thê tới cung tài bạch ( tân mão ) phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Biểu hiện trượng phu vốn có tiền nhưng không biết quý trọng nhẹ nhõm địa đưa tài lộc lãng phí rơi này là lộc ra giống

1. 2 mà tân làm văn xương hóa kị nhập nô bộc gặp văn xương sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản Huynh < huynh đệ là tài tới điền >

Biểu hiện trượng phu tự thân khoái lạc tốn tiền nhưng không cố gia

2. Lợi dụng [ phu chi bản mệnh bàn ] lấy xấu cung là giả định cung mệnh ( điểm khởi đầu )

Đẩy ra định [ thê tới thất tinh định điểm ] dừng ở [ phu chi bản mệnh bàn ] gì cung?

Nếu dừng ở phu tới cung nô bộc ( quý xấu )

2. l nô làm quý phá quân hóa lộc nhập mệnh biểu hiện thê đối với trượng phu tốt < cung mệnh vi phu tới phúc > biểu hiện thê tử hy vọng có thể có phúc có thể hưởng

2. 2 mà can quý tham lang hóa kị nhập Quan biểu hiện thê quan tâm trượng phu việc nghiệp trùng phu nhưng hy vọng lại thất bại ( kị trùng tự thân nguyên nhân )

< giải thích như thế nào bộ? >

Quan sát [ phu giả tá thê mệnh bàn ] thất tinh rơi điểm ở [ thê tới tài bạch ]( tân mão )

Mà tài bạch tân làm văn xương hóa kị nhập [ thê tới nô bộc ]( canh tử )

Lại lợi dụng [ nô bộc ] là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa đề cử [ mới thất tinh định điểm ]

Giả định [ mới thất tinh định điểm ] rơi [ thê tới nô bộc ]( canh tử ) tìm hóa khoa tới rơi cung

Giả định [ tìm tầm đến ] can canh thái âm hóa khoa nhập [ thê tới thiên ] chiếu mệnh < thiên di vi phu tới tài >

Cho nên đề cử nếu trượng phu có thể không phung phí hưởng thụ tiết kiệm xuống tiền chuyển chút cho thê tử liền có thể cởi ra trưng kết

Như thế nào hóa giải hạn nội vợ chồng bất hòa

< tử phủ tọa mệnh bính dần > { án lệ giáp ngọ 04 nguyệt 06 ngày giờ mão sinh nữ mệnh }

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]( bính tý ) gặp phá quân

[ thiên mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( canh ngọ ) trùng [ bản phu ] thì đây hạn tình cảm vợ chồng không tốt ( đây kị là quả )

[ thiên mệnh ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng điệp [ thái tử ] ( đây lộc là nhân ) tượng này biểu hiện tự thân không đợi được trong nhà

< đứa con là điền tới thiên > biểu hiện ở ở ngoài

Mà [ bản phu ]/[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập tật ( trùng điệp [ thái tử ] biểu hiện phối ngẫu ( trượng phu ) bên ngoài có hoa đào

< tật ách là phu người ấy > phối ngẫu đấy hoa đào giao tế vị trí

< tìm đường hóa giải >

[ khoa ] để giải kị một [ khoa ] thắng với khôi việt song ngôi sao tụ hợp lực

[ thiên mệnh ] bính làm văn xương hóa khoa nhập [ bản nô ]( Tân Mùi ) trùng điệp [ đại tật ] < khoa là quý nhân quan hoài phong độ phong tình >

< nô bộc là phu nhanh > đây hóa tượng bày mệnh chủ muốn nhiều quan tâm trượng phu cả người hoặc quan tâm trượng phu tới lao lục

Mà đồng thời [ thiên mệnh ] hóa khoa nhập [ đại tật ] biểu hiện mệnh chủ tự thân phải hiểu cách ăn mặc biểu hiện ra phong tình vạn chủng lấy giữ lại trượng phu chi tâm

< tật ách là phu người ấy > ẩn ngậm phối ngẫu tới làm tình nhu cầu tu được thỏa mãn

Càng phải ra tay hoài nhu sách lược tín nhiệm cùng quan tâm trượng phu tới bên ngoài hành vi không thể nghi thần nghi quỷ

Tự nhiên có thể hoá hiểu cảm tình không tốt giống giải trừ nguy cơ

[ vợ chồng ]( ất hợi ) can ất thái âm hóa kị nhập thiên trùng mệnh < cung mệnh là phu tới phúc > chịu trùng

( nam thái âm là thê ngôi sao ) hóa kị trùng mệnh thì hôn nhân duyên không rõ thê duyên gầy thuộc kết hôn muộn cách

[ vợ chồng ] giáp làm thái dương hóa kị nhập thiên trùng mệnh

( nữ nhân thái dương vi phu ngôi sao ) hóa kị trùng mệnh thì hôn nhân duyên không rõ phu duyên gầy thuộc kết hôn muộn cách

Trùng mệnh biểu hiện [ dùng trùng thể ] không duyên tốt nhất không kết hôn hoặc đã kết hôn người

Nên tìm cung phu thê làm hóa khoa đấy chỗ ngồi để mà an giường ngủ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button