Tử vi

Khôn khóa cửa chủ xứng tám táoKhôn khóa cửa chủ: tuyệt mệnh trạch, khôn khảm trung nam mệnh không còn!

Bạn đang xem: Khôn khóa cửa chủ xứng tám táo

Khảm táo, cùng môn tương khắc, hung.

Cấn táo, khắc chủ, đàn ông không nhiều, hung.

Chấn động táo, mộc thổ tương khắc, không lành.

Tốn táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, hung.

Ly táo, cùng chủ chính phối, cùng môn sinh là sinh, bán cát bán hung.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Đổi táo, nam nữ chết sớm.

Càn táo, năm đầu hơi cát, lâu tắc dâm đãng bại tuyệt.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khôn khóa cửa chủ xứng tám táoKhôn khóa cửa chủ: tuyệt mệnh trạch, khôn khảm trung nam mệnh không còn!

Khảm táo, cùng môn tương khắc, hung.

Cấn táo, khắc chủ, đàn ông không nhiều, hung.

Chấn động táo, mộc thổ tương khắc, không lành.

Tốn táo, cùng môn phạm ngũ quỷ, hung.

Ly táo, cùng chủ chính phối, cùng môn sinh là sinh, bán cát bán hung.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

Đổi táo, nam nữ chết sớm.

Càn táo, năm đầu hơi cát, lâu tắc dâm đãng bại tuyệt.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button