Tử vi

Liêm Phá ở mão dậu nhập mệnh

 

Liêm Phá ở mão dậu nhập mệnh

Bạn đang xem: Liêm Phá ở mão dậu nhập mệnh

 

Thiên phủ

Thiên đồng

Thái Âm

Vũ khúc

Tham lang

Thái dương

Cánh cửa cực lớn

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

 

 

Thiên tướng

 

      Thìn

      Dậu

Liêm trinh

Phá quân

Thiên cơ

Thiên lương

       Mão

      Tuất

 

 

 

Tử vi

Thất sát

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ liêm trinh

X phá quân

 

Tử vi

Thất sát

 

 

 

      Tị

      Ngọ

       Chưa

      Thân

Thiên cơ

Thiên lương

 

Liêm trinh

Phá quân

      Thìn

       Dậu

Thiên tướng

 

 

      Mão

      Tuất

Thái dương

Cánh cửa cực lớn

Vũ khúc

Tham lang

Thiên đồng

Thái Âm

Thiên phủ

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ liêm trinh

X phá quân

 

Trọng điểm –

1.

  Phá quân văn xương Vu Chấn địa ( mão ), gặp cát đáng quý. Vô sát có cát, mặc dù bôn ba vất vả, cũng có phú quý.

2.

  Ất sinh ra lộc tồn nhập, nhâm sinh ra thiên khôi nhập, tử sát lộc tồn hóa quyền nhập tài, giai chủ phú quý. Duy sự nghiệp hay thay đổi hoặc áp lực lớn, cảm tình nhiều khúc chiết.

3.

  Người sinh năm tân lộc tồn đối cung, văn xương hóa kị nhập mệnh, cát đa chủ phú, năm mới bài vở và bài tập có thể nào, trung niên vất vả nhiều tranh đấu thị phi, lúc tuổi già nhiều bệnh duyên niên.

4.

  Hôn nhân không thuận lợi, tài Quan còn tốt.

5.

  Ở bên trong lúc tuổi già nhiều THUẬN giàu có.

6.

  Tam hợp khoa quyền lộc, lộc tồn nhập mệnh thiên, có thể có thành tựu.

 

Cung mệnh –

1.

  Giáp tự mặt ( hoặc phương ) lưng dày lông mi khoan, tính cách kiên cường quả quyết, quật cường tùy hứng, nan khống chế, không giỏi giao thiệp xã giao. Ngôn hành bất nhất, tâm cơ trọng, sẽ sát tâm ngoan thủ lạt.

2.

  Có khát vọng, vui mừng mạo hiểm đầu cơ, có khai sáng tinh thần, tay không thành gia, thay đổi rất nhanh. Sự nghiệp tâm mạnh, có năng lực ứng biến. Lộc lâm cát sẽ phú quý giương, nhược vô cát phù tắc phong lưu thành tánh.

3.

  Liêm Phá tới tổ hợp bị gặp mặt không nhận người, hôn nhân, tiền tài bị thất, phùng sát càng hung. Tàn tật yểu thọ.

4.

  Phá quân mão dậu cùng liêm trinh đồng độ, có hoành thành hoành phá chi tính chất. Cung dậu nhập mệnh thiên, phùng thiên hình, càng thấy kị sát, dễ bị trọng đại suy sụp hoặc chuyện ngoài ý muốn; liêm trinh hóa kị người, là tự nhiên ta hối diệt khuynh hướng. Mão cung phùng văn xương, tam phương vô sát, là trái lại cách, xưng

Chúng thủy nhắm hướng đông

, khả chịu quý nhân dẫn, văn xương hóa khoa càng cát. ( phàm phá quân lớn đều không thích cùng xương khúc cùng thủ, vị cả đời bần sĩ, chỉ có mão cung ngoại lệ. )

5.

  Nữ mệnh xinh đẹp ăn diện, tham món lời nhỏ, hảo ngôn thị phi, bị chịu mê hoặc, tính đa nghi, chịu phá quân ảnh hưởng, tính tình không tốt.

6.

  Nữ mệnh phùng cát vi trinh tiết liệt phụ, vượng phu ích tử. Phùng sát, Đa Phu mệnh, sinh ly tử biệt.

7.

  Nữ mệnh mão cung, phúc không được đầy đủ đẹp. Cung dậu, nhiều hộ lý nhân viên.

8.

  Thêm cát, gian khổ thành công phú quý toàn bộ. Gia sát, hình quan lại nhỏ bối phận.

9.

  Liêm trinh hóa lộc, khả vu tài chính và kinh tế cơ nhận chức, không nên kinh thương, vi vĩ đại tới người quản lí mới.

10.

Sát tụ, mắt lộ ánh sáng, lông mi rõ ràng. Tâm ngoan tính giảo, không tập lễ nghi, háo sắc đổ, duy lộc tồn, thiên tướng khả giải. Cho nên gặp hung vô chế tắc hung, dễ có thù lục thân, sơ cốt nhục giống.

11.

Liêm trinh phá quân, tàn tật yểu thọ.

12.

Liêm trinh hóa kị, liêm trinh có thể cương, có thể nhu, chịu phá quân ảnh hưởng, trở nên kiên cường quyết đoán, hóa kị chuyển thành trong tình cảm ích kỷ, vi bảo vệ mình, thường được coi là người vô tình.

13.

Liêm Phá + thất cát, nên công chức.

14.

Liêm Phá + tả hữu, không kiếp, đạo tặc xâm thân.

15.

Liêm Phá + văn xương ( hóa kị ), công danh vô vọng.

16.

Liêm Phá + xương khúc, lộc tồn, Khôi Việt, giảm xuống triệu chứng xấu.

17.

Liêm Phá + xương khúc, tam phương phùng sát, cả đời bần sĩ, không tuân thủ tổ nghiệp.

18.

Liêm Phá + dương, ( nam ) xảo nghệ tàn tật. ( nữ nhân ) nhiều đó Đa Phu. Vợ chồng vị trí Vũ Tham + đà la.

19.

Liêm Phá + dương, dễ có quan phi, lao ngục tai ương, hình trượng khó tránh khỏi.

20.

Liêm Phá + không kiếp, phòng nhân hãm hại, đạo tặc xâm thân, nhiều phá hao tổn.

21.

Liêm Phá + kị, sát, giai chủ làm phức tạp, phúc không lâu. Dễ có quan tòa, tật bệnh. Nên tập nhất nghệ tinh.

22.

Liêm Phá + kị + sát, tinh thần dị thường, hút thuốc phiện.

23.

Liêm Phá + hỏa linh, nhân sinh thiển cận đa tâm toan, ngoan độc âm hiểm. Nhiều quan phi đấu tranh. Tự ải nhảy sông, tổ nghiệp điêu linh. Phùng Lộc Mã củng, có thể lấy được không cứu được tử.

24.

Liêm Phá + đào thìn, khác phái duyến trọng, bị lưu lạc giang hồ, hôn nhân không tốt.

25.

Tam hợp xương khúc, sự nghiệp có hoa không quả.

26.

Tam hợp phùng sát, nên quân cảnh.

27.

Tài Quan tử sát, Vũ Tham, dễ vậy phong hoá nghiệp có quan hệ. Quan lộc phùng dương, dễ có lao ngục tai ương.

28.

Hỏa linh uy hiếp, phòng quan phi tranh đấu.

29.

Kình dương uy hiếp, phòng hình giết thảm. Đà la dễ có huyết quang.

30.

Nữ mệnh xử sự lưu loát có trật tự, trên sự nghiệp dễ có biểu hiện. Lấy hôn nhân muộn vi nên.

31.

Nữ mệnh phùng lộc tồn ( hoặc thân tọa lộc tồn ) hoặc Liêm Phá có cát hóa, vi trinh phụ, vượng phu ích tử.

32.

Nữ mệnh hãm địa phùng sát bị nhập phong trần, ăn uống, rượu hành lang.

33.

Nữ mệnh phùng thiên việt, khí chất tốt, tính ôn hòa.

 

Cung thân –

1.

  Phúc đức ( thiên phủ ), sự nghiệp dục, quyền bính dục trọng.

 

Huynh đệ –

1.

  Vô lớn trợ lực, phùng sát nhiều tranh cãi hình khắc cô độc, nên tự lập, chớ có tiền lui tới.

 

Vợ chồng –

1.

  Phối ngẫu phạm vi mặt, tính cách kiên cường quả quyết tài năng tốt. Nên kết hôn muộn.

2.

  Thêm cát nhân hôn nhân đắc tài phú, sát tụ nên phòng hình khắc tai họa.

3.

  Vô cát có sát, nam nhiều vợ, nữ nhân nhiều đó.

4.

  Phùng Khôi Việt ngôi sao may mắn, hôn nhân phương cát.

5.

  Hôn phối Thái Âm, thất sát, thiên phủ, thiên tướng.

 

Đứa con –

1.

  Đứa con nhiều, hiếu thuận thông minh, nhưng góc mẫn cảm.

2.

  Vô chính diệu, phùng sát, đứa con duyên phận không tốt. Phòng tổn thương chiết.

 

Tiền tài –

1.

  Tử sát không phùng không kiếp, tất có thiên tài ( phùng sát vẫn có ).

2.

  Sẽ tả hữu, tài phú tới Quan.

3.

  Cát sẽ bị nhân ngẫu nhiên cơ hội mà làm giàu.

4.

  Tử sát + xương khúc, kiệt xuất kỹ thuật tài doanh phong.

5.

  Tử sát + sát, nhân ngẫu nhiên sự cố gia sản phá, kị đảm bảo hoặc qua tay tiền tài.

 

Tật ách –

1.

  Trái tim, thiếu máu, bàng quang, ngành sinh thực thống chứng bệnh.

2.

  Phùng sát, phòng máu ngưng chứng bệnh, bệnh máu chậm đông các loại.

3.

  Kình Đà + thiên hình, bệnh viêm ruột thừa.

4.

  Hỏa linh sao hóa kỵ không kiếp, ung thư bao tử, ung thư vú.

5.

  Bản mạng, tật ách phùng sát, suy nhược tinh thần.

 

Di chuyển –

1.

  Hơi được quý nhân trợ giúp, nên ly hương phát triển.

2.

  Sát tụ làm Victoria ít.

3.

  Thiên tướng phùng hỏa linh, nhiều ngoài ý muốn.

 

Tôi tớ –

1.

  Bạn bè phần đông trợ lực vô.

2.

  Quyền phi hóa lộc nhập, quan hệ nhân mạch không tệ.

3.

  Phùng kị sát, thường nhân nhiều chuyện gây.

 

Quan lộc –

1.

  Tài ngôi sao nhập, trung niên về sau tài khả kinh thương, để tránh trước được về sau thất.

2.

  Cát sẽ chính giới, tài chính và kinh tế giới khả ở chức vị quan trọng, nhưng phòng tội phạm tham ô hình.

3.

  Không nên đầu cơ ngành sản xuất, chính thương lưỡng nghi cầm quyền thế, cho nên nên công chức hoặc tài chính và kinh tế, nhưng phòng tội phạm tham ô hình. Dân xí nghiệp tắc nên kế toán viên cao cấp, viết thay, vận chuyển, ăn uống, giải trí, diễn nghệ, vật phẩm trang sức, nhiều sừng kinh doanh, kết phường sự nghiệp, mua đồ ăn.

4.

  Nhiều biến động, ở bên trong lúc tuổi già tài năng yên ổn.

5.

  Tham lang hóa lộc, có thể thành cự phú.

6.

  Phùng sát, nên tự nghĩ ra nghiệp, mậu dịch đại lý. Công danh vô vọng.

7.

  Phùng kị sát, nên dân xí nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, vận chuyển, thuế vụ, radio, ăn uống, giải trí, con đường làm quan không nên.

8.

  Phùng dương, dễ có quan phi, lao ngục tai ương.

 

Điền trạch –

1.

  Đồng âm tại tí, hơi có tổ ấm, làm bất động sản nghiệp, tài không đổi xói mòn.

    Thiên đồng phùng hóa kị, không kiếp, dương, không đổi tụ tài, tài nhiều tiến thối, vô gia đình ấm áp.

    Có hoa đào tài.

2.

  Đồng âm ở ngọ, thủy nhập hỏa vị, tay không thành gia. Phùng cát, nhất định có thể đưa sinh. Phùng sát, sản nghiệp khó thủ.

3.

  Ở nhà nên gần dòng suối nhỏ, giếng, chỗ trũng nơi.

 

Phúc đức –

1.

  Phúc phận còn có thể, tinh thông ẩm thực, một mình đảm đương một phía.

2.

  Phùng sát, tính quái gở, cô lập, lao khổ.

 

Cha mẹ –

1.

  Cha mẹ trường thọ, cát lâm có thể được phần đông thực chất chi ân huệ.

2.

  Phùng không trung + đà la, họ Chủ Phụ mẫu bằng mặt không bằng lòng, cho nên đã bị bầu không khí không lành mạnh ảnh hưởng.

3.

  Phùng kị sát duyến gầy bất lực lực.

4.

  Sáu thân phu thê giai vô chính diệu, phùng sát cô độc.

 

Hành hạn –

1.

  Đại nạn như ý đi tới phúc đức ( thiên phủ ), vận thế chuyển biến tốt đẹp.

2.

  Đại nạn nghịch đi, hạn thứ ba vô chính diệu, như trong gió trục, kị sát nhảy vào làm hại gấp bội. Nhân sinh thành bại ở tiền tài vị trí.

3.

  Hạn đi cha mẹ, huynh đệ, dê lớn nhập bản mạng đứa con, dễ có phi lễ lập gia đình loại tình cảm sự.

4.

  Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phụ tật, bị lầm đường lạc lối.

5.

  Hạn hành huynh đệ, phùng tả hữu, hóa kị nhập điền trạch, học ở trường gian khổ, bị nhân hoàn cảnh ảnh hưởng bài vở và bài tập.

6.

  Hạn đi vợ chồng, hóa kị nhập Quan lộc, ngoài ý muốn thương vong, chết vào ngoại đạo.

7.

  Hạn đi điền trạch vị trí phía trên năm năm, tiền tài vị trí phía dưới năm năm, tình trạng kinh tế không tệ.

8.

  Hạn đi ( hoặc đại quan ) tử sát, phùng đà la, không kiếp, hư danh nhẹ quyền, nếu không phải có lên chức.

 

Bổ sung –

1.

  Nữ mệnh vợ chồng vị trí, Liêm Phá + thiên việt, thiên diêu, phối ngẫu tất có hoa đào.

2.

  Trinh ở mão dậu, định là công môn quan lại nhỏ. ( quân cảnh nên )

3.

  Phá quân văn xương Vu Chấn địa, gặp cát đáng quý. Có nghị lực, thích ứng hoàn cảnh.

4.

  Văn hao tổn ở dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông. ( tam hợp vô sát, thành công )

5.

  Liêm Phá vi điều hòa ngôi sao, nên tương đối không nên cùng triền. Phá quân hãm địa xưng là 〝 tù hao tổn giao xâm 〞.

6.

  Liêm Phá phùng Tứ Sát chủ quan phi tật bệnh.

7.

  Liêm Phá phùng liêm trinh hóa kị, lại thành trái lại cách, hoành phát lúc sau hoành phá.

8.

  Vũ phá liêm trinh thâm mưu lấy quý hiển ( tâm cơ sâu ), thêm Kình Đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn.

9.

  Liêm Phá ở tiền tài + tả hữu xương khúc + sát, tất phá đại tài.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Phá ở mão dậu nhập mệnh

 

Liêm Phá ở mão dậu nhập mệnh

 

Thiên phủ

Thiên đồng

Thái Âm

Vũ khúc

Tham lang

Thái dương

Cánh cửa cực lớn

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

 

 

Thiên tướng

 

      Thìn

      Dậu

Liêm trinh

Phá quân

Thiên cơ

Thiên lương

       Mão

      Tuất

 

 

 

Tử vi

Thất sát

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ liêm trinh

X phá quân

 

Tử vi

Thất sát

 

 

 

      Tị

      Ngọ

       Chưa

      Thân

Thiên cơ

Thiên lương

 

Liêm trinh

Phá quân

      Thìn

       Dậu

Thiên tướng

 

 

      Mão

      Tuất

Thái dương

Cánh cửa cực lớn

Vũ khúc

Tham lang

Thiên đồng

Thái Âm

Thiên phủ

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

□ liêm trinh

X phá quân

 

Trọng điểm –

1.

  Phá quân văn xương Vu Chấn địa ( mão ), gặp cát đáng quý. Vô sát có cát, mặc dù bôn ba vất vả, cũng có phú quý.

2.

  Ất sinh ra lộc tồn nhập, nhâm sinh ra thiên khôi nhập, tử sát lộc tồn hóa quyền nhập tài, giai chủ phú quý. Duy sự nghiệp hay thay đổi hoặc áp lực lớn, cảm tình nhiều khúc chiết.

3.

  Người sinh năm tân lộc tồn đối cung, văn xương hóa kị nhập mệnh, cát đa chủ phú, năm mới bài vở và bài tập có thể nào, trung niên vất vả nhiều tranh đấu thị phi, lúc tuổi già nhiều bệnh duyên niên.

4.

  Hôn nhân không thuận lợi, tài Quan còn tốt.

5.

  Ở bên trong lúc tuổi già nhiều THUẬN giàu có.

6.

  Tam hợp khoa quyền lộc, lộc tồn nhập mệnh thiên, có thể có thành tựu.

 

Cung mệnh –

1.

  Giáp tự mặt ( hoặc phương ) lưng dày lông mi khoan, tính cách kiên cường quả quyết, quật cường tùy hứng, nan khống chế, không giỏi giao thiệp xã giao. Ngôn hành bất nhất, tâm cơ trọng, sẽ sát tâm ngoan thủ lạt.

2.

  Có khát vọng, vui mừng mạo hiểm đầu cơ, có khai sáng tinh thần, tay không thành gia, thay đổi rất nhanh. Sự nghiệp tâm mạnh, có năng lực ứng biến. Lộc lâm cát sẽ phú quý giương, nhược vô cát phù tắc phong lưu thành tánh.

3.

  Liêm Phá tới tổ hợp bị gặp mặt không nhận người, hôn nhân, tiền tài bị thất, phùng sát càng hung. Tàn tật yểu thọ.

4.

  Phá quân mão dậu cùng liêm trinh đồng độ, có hoành thành hoành phá chi tính chất. Cung dậu nhập mệnh thiên, phùng thiên hình, càng thấy kị sát, dễ bị trọng đại suy sụp hoặc chuyện ngoài ý muốn; liêm trinh hóa kị người, là tự nhiên ta hối diệt khuynh hướng. Mão cung phùng văn xương, tam phương vô sát, là trái lại cách, xưng

Chúng thủy nhắm hướng đông

, khả chịu quý nhân dẫn, văn xương hóa khoa càng cát. ( phàm phá quân lớn đều không thích cùng xương khúc cùng thủ, vị cả đời bần sĩ, chỉ có mão cung ngoại lệ. )

5.

  Nữ mệnh xinh đẹp ăn diện, tham món lời nhỏ, hảo ngôn thị phi, bị chịu mê hoặc, tính đa nghi, chịu phá quân ảnh hưởng, tính tình không tốt.

6.

  Nữ mệnh phùng cát vi trinh tiết liệt phụ, vượng phu ích tử. Phùng sát, Đa Phu mệnh, sinh ly tử biệt.

7.

  Nữ mệnh mão cung, phúc không được đầy đủ đẹp. Cung dậu, nhiều hộ lý nhân viên.

8.

  Thêm cát, gian khổ thành công phú quý toàn bộ. Gia sát, hình quan lại nhỏ bối phận.

9.

  Liêm trinh hóa lộc, khả vu tài chính và kinh tế cơ nhận chức, không nên kinh thương, vi vĩ đại tới người quản lí mới.

10.

Sát tụ, mắt lộ ánh sáng, lông mi rõ ràng. Tâm ngoan tính giảo, không tập lễ nghi, háo sắc đổ, duy lộc tồn, thiên tướng khả giải. Cho nên gặp hung vô chế tắc hung, dễ có thù lục thân, sơ cốt nhục giống.

11.

Liêm trinh phá quân, tàn tật yểu thọ.

12.

Liêm trinh hóa kị, liêm trinh có thể cương, có thể nhu, chịu phá quân ảnh hưởng, trở nên kiên cường quyết đoán, hóa kị chuyển thành trong tình cảm ích kỷ, vi bảo vệ mình, thường được coi là người vô tình.

13.

Liêm Phá + thất cát, nên công chức.

14.

Liêm Phá + tả hữu, không kiếp, đạo tặc xâm thân.

15.

Liêm Phá + văn xương ( hóa kị ), công danh vô vọng.

16.

Liêm Phá + xương khúc, lộc tồn, Khôi Việt, giảm xuống triệu chứng xấu.

17.

Liêm Phá + xương khúc, tam phương phùng sát, cả đời bần sĩ, không tuân thủ tổ nghiệp.

18.

Liêm Phá + dương, ( nam ) xảo nghệ tàn tật. ( nữ nhân ) nhiều đó Đa Phu. Vợ chồng vị trí Vũ Tham + đà la.

19.

Liêm Phá + dương, dễ có quan phi, lao ngục tai ương, hình trượng khó tránh khỏi.

20.

Liêm Phá + không kiếp, phòng nhân hãm hại, đạo tặc xâm thân, nhiều phá hao tổn.

21.

Liêm Phá + kị, sát, giai chủ làm phức tạp, phúc không lâu. Dễ có quan tòa, tật bệnh. Nên tập nhất nghệ tinh.

22.

Liêm Phá + kị + sát, tinh thần dị thường, hút thuốc phiện.

23.

Liêm Phá + hỏa linh, nhân sinh thiển cận đa tâm toan, ngoan độc âm hiểm. Nhiều quan phi đấu tranh. Tự ải nhảy sông, tổ nghiệp điêu linh. Phùng Lộc Mã củng, có thể lấy được không cứu được tử.

24.

Liêm Phá + đào thìn, khác phái duyến trọng, bị lưu lạc giang hồ, hôn nhân không tốt.

25.

Tam hợp xương khúc, sự nghiệp có hoa không quả.

26.

Tam hợp phùng sát, nên quân cảnh.

27.

Tài Quan tử sát, Vũ Tham, dễ vậy phong hoá nghiệp có quan hệ. Quan lộc phùng dương, dễ có lao ngục tai ương.

28.

Hỏa linh uy hiếp, phòng quan phi tranh đấu.

29.

Kình dương uy hiếp, phòng hình giết thảm. Đà la dễ có huyết quang.

30.

Nữ mệnh xử sự lưu loát có trật tự, trên sự nghiệp dễ có biểu hiện. Lấy hôn nhân muộn vi nên.

31.

Nữ mệnh phùng lộc tồn ( hoặc thân tọa lộc tồn ) hoặc Liêm Phá có cát hóa, vi trinh phụ, vượng phu ích tử.

32.

Nữ mệnh hãm địa phùng sát bị nhập phong trần, ăn uống, rượu hành lang.

33.

Nữ mệnh phùng thiên việt, khí chất tốt, tính ôn hòa.

 

Cung thân –

1.

  Phúc đức ( thiên phủ ), sự nghiệp dục, quyền bính dục trọng.

 

Huynh đệ –

1.

  Vô lớn trợ lực, phùng sát nhiều tranh cãi hình khắc cô độc, nên tự lập, chớ có tiền lui tới.

 

Vợ chồng –

1.

  Phối ngẫu phạm vi mặt, tính cách kiên cường quả quyết tài năng tốt. Nên kết hôn muộn.

2.

  Thêm cát nhân hôn nhân đắc tài phú, sát tụ nên phòng hình khắc tai họa.

3.

  Vô cát có sát, nam nhiều vợ, nữ nhân nhiều đó.

4.

  Phùng Khôi Việt ngôi sao may mắn, hôn nhân phương cát.

5.

  Hôn phối Thái Âm, thất sát, thiên phủ, thiên tướng.

 

Đứa con –

1.

  Đứa con nhiều, hiếu thuận thông minh, nhưng góc mẫn cảm.

2.

  Vô chính diệu, phùng sát, đứa con duyên phận không tốt. Phòng tổn thương chiết.

 

Tiền tài –

1.

  Tử sát không phùng không kiếp, tất có thiên tài ( phùng sát vẫn có ).

2.

  Sẽ tả hữu, tài phú tới Quan.

3.

  Cát sẽ bị nhân ngẫu nhiên cơ hội mà làm giàu.

4.

  Tử sát + xương khúc, kiệt xuất kỹ thuật tài doanh phong.

5.

  Tử sát + sát, nhân ngẫu nhiên sự cố gia sản phá, kị đảm bảo hoặc qua tay tiền tài.

 

Tật ách –

1.

  Trái tim, thiếu máu, bàng quang, ngành sinh thực thống chứng bệnh.

2.

  Phùng sát, phòng máu ngưng chứng bệnh, bệnh máu chậm đông các loại.

3.

  Kình Đà + thiên hình, bệnh viêm ruột thừa.

4.

  Hỏa linh sao hóa kỵ không kiếp, ung thư bao tử, ung thư vú.

5.

  Bản mạng, tật ách phùng sát, suy nhược tinh thần.

 

Di chuyển –

1.

  Hơi được quý nhân trợ giúp, nên ly hương phát triển.

2.

  Sát tụ làm Victoria ít.

3.

  Thiên tướng phùng hỏa linh, nhiều ngoài ý muốn.

 

Tôi tớ –

1.

  Bạn bè phần đông trợ lực vô.

2.

  Quyền phi hóa lộc nhập, quan hệ nhân mạch không tệ.

3.

  Phùng kị sát, thường nhân nhiều chuyện gây.

 

Quan lộc –

1.

  Tài ngôi sao nhập, trung niên về sau tài khả kinh thương, để tránh trước được về sau thất.

2.

  Cát sẽ chính giới, tài chính và kinh tế giới khả ở chức vị quan trọng, nhưng phòng tội phạm tham ô hình.

3.

  Không nên đầu cơ ngành sản xuất, chính thương lưỡng nghi cầm quyền thế, cho nên nên công chức hoặc tài chính và kinh tế, nhưng phòng tội phạm tham ô hình. Dân xí nghiệp tắc nên kế toán viên cao cấp, viết thay, vận chuyển, ăn uống, giải trí, diễn nghệ, vật phẩm trang sức, nhiều sừng kinh doanh, kết phường sự nghiệp, mua đồ ăn.

4.

  Nhiều biến động, ở bên trong lúc tuổi già tài năng yên ổn.

5.

  Tham lang hóa lộc, có thể thành cự phú.

6.

  Phùng sát, nên tự nghĩ ra nghiệp, mậu dịch đại lý. Công danh vô vọng.

7.

  Phùng kị sát, nên dân xí nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, vận chuyển, thuế vụ, radio, ăn uống, giải trí, con đường làm quan không nên.

8.

  Phùng dương, dễ có quan phi, lao ngục tai ương.

 

Điền trạch –

1.

  Đồng âm tại tí, hơi có tổ ấm, làm bất động sản nghiệp, tài không đổi xói mòn.

    Thiên đồng phùng hóa kị, không kiếp, dương, không đổi tụ tài, tài nhiều tiến thối, vô gia đình ấm áp.

    Có hoa đào tài.

2.

  Đồng âm ở ngọ, thủy nhập hỏa vị, tay không thành gia. Phùng cát, nhất định có thể đưa sinh. Phùng sát, sản nghiệp khó thủ.

3.

  Ở nhà nên gần dòng suối nhỏ, giếng, chỗ trũng nơi.

 

Phúc đức –

1.

  Phúc phận còn có thể, tinh thông ẩm thực, một mình đảm đương một phía.

2.

  Phùng sát, tính quái gở, cô lập, lao khổ.

 

Cha mẹ –

1.

  Cha mẹ trường thọ, cát lâm có thể được phần đông thực chất chi ân huệ.

2.

  Phùng không trung + đà la, họ Chủ Phụ mẫu bằng mặt không bằng lòng, cho nên đã bị bầu không khí không lành mạnh ảnh hưởng.

3.

  Phùng kị sát duyến gầy bất lực lực.

4.

  Sáu thân phu thê giai vô chính diệu, phùng sát cô độc.

 

Hành hạn –

1.

  Đại nạn như ý đi tới phúc đức ( thiên phủ ), vận thế chuyển biến tốt đẹp.

2.

  Đại nạn nghịch đi, hạn thứ ba vô chính diệu, như trong gió trục, kị sát nhảy vào làm hại gấp bội. Nhân sinh thành bại ở tiền tài vị trí.

3.

  Hạn đi cha mẹ, huynh đệ, dê lớn nhập bản mạng đứa con, dễ có phi lễ lập gia đình loại tình cảm sự.

4.

  Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phụ tật, bị lầm đường lạc lối.

5.

  Hạn hành huynh đệ, phùng tả hữu, hóa kị nhập điền trạch, học ở trường gian khổ, bị nhân hoàn cảnh ảnh hưởng bài vở và bài tập.

6.

  Hạn đi vợ chồng, hóa kị nhập Quan lộc, ngoài ý muốn thương vong, chết vào ngoại đạo.

7.

  Hạn đi điền trạch vị trí phía trên năm năm, tiền tài vị trí phía dưới năm năm, tình trạng kinh tế không tệ.

8.

  Hạn đi ( hoặc đại quan ) tử sát, phùng đà la, không kiếp, hư danh nhẹ quyền, nếu không phải có lên chức.

 

Bổ sung –

1.

  Nữ mệnh vợ chồng vị trí, Liêm Phá + thiên việt, thiên diêu, phối ngẫu tất có hoa đào.

2.

  Trinh ở mão dậu, định là công môn quan lại nhỏ. ( quân cảnh nên )

3.

  Phá quân văn xương Vu Chấn địa, gặp cát đáng quý. Có nghị lực, thích ứng hoàn cảnh.

4.

  Văn hao tổn ở dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông. ( tam hợp vô sát, thành công )

5.

  Liêm Phá vi điều hòa ngôi sao, nên tương đối không nên cùng triền. Phá quân hãm địa xưng là 〝 tù hao tổn giao xâm 〞.

6.

  Liêm Phá phùng Tứ Sát chủ quan phi tật bệnh.

7.

  Liêm Phá phùng liêm trinh hóa kị, lại thành trái lại cách, hoành phát lúc sau hoành phá.

8.

  Vũ phá liêm trinh thâm mưu lấy quý hiển ( tâm cơ sâu ), thêm Kình Đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn.

9.

  Liêm Phá ở tiền tài + tả hữu xương khúc + sát, tất phá đại tài.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button