Tử vi

Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp)

Liêm Trinh thuộc âm hỏa (hỏa của Liêm Trinh là Đinh Hỏa thuộc âm), miếu ở dần, lấy ý mộc sinh hỏa, còn dần là vị trí lộc của Giáp, cho nên Giáp lấy Liêm Trinh để Hóa Lộc. Liêm Trinh là chủ quan lộc, do nó thuộc âm, cho nên “Quan lộc” của Liêm Trinh thuộc trạng thái tĩnh, đại biểu trạng thái doanh nghiệp, trạng thái kiếm tiền, lúc nó Hóa Lộc ở cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc chủ về làm việc thuận lợi, có tượng địa vị được nâng cao. Liêm Trinh còn là sao đào hoa thứ, lúc Hóa Lộc ở cung Mệnh hoặc cung Điền Trạch, chủ về có tiền mà còn có đào hoa; lúc Hóa Lộc ở các cung lục thân, chủ về có duyên với người khác giới, thuộc về “ đào hoa ngầm”. Liêm Trinh cũng là sao quyền bính, người cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp), là người rất có uy quyền, hơn nữa, còn được bạn bè giúp sức và người dưới quyền kính yêu, và có cơ hội lãnh đạo liên tục một thời gian dài; đặc biệt thích nhập cung Quan Lộc ở Thân, là tượng có tướng đế vương, người sinh năm Giáp là cách cục “Tam kỳ chiếu mệnh”, tương lai có thể phú quý, ắt sẽ làm chủ một phương. Liêm Trinh ở cung Mệnh hoặc cung Thân là sao đào hoa thứ, nhưng nếu không gặp Hóa Lộc, thì tượng đào hoa sẽ không rõ rệt; nếu Liêm Trinh gặp thêm các sao đào hoa Văn Xương, Văn Khúc, Tham Lang, Thiên Dao… đương nhiên phải luận riêng từng trường hợp; đại vận hoặc lưu niên mà gặp chủng mới luận đào hoa. Đại vận hoặc lưu niên mà gặp Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp), nếu việc trong quá khứ chưa giải quyết được, thì trong cung hạn này có thể hy vọng giải quyết được vấn đề một cách rất thuận lợi; trường hợp hội hợp với cát tinh là chủ về có chuyện vui, người chưa kết hôn có thể gặp được đối tượng lý tưởng; còn nếu gặp sát tinh, dù tình cảm thắm thiết, đau khổ day dứt, cũng sẽ không có kết quả.

Liêm Trinh là Đinh Hỏa, lúc Hóa Lộc là đại biểu cho Đinh Hỏa được “Lộc” mà thành vượng, còn đại biểu cho có lực hoạt động mạnh. Liêm Trinh là chủ về Quan Lộc, đại biểu cho sự ham muốn chỉ huy người khác, có năng lực lãnh đạo, vì vậy mà biến thành muốn làm nên đại sự và thích nắm quyền, tính ngoan cường, thường làm cho người ta cảm giác họ có khí thế hiếp người, cho nên tuy nỗ lực phát triển các mối quan hệ giao tế nhưng vẫn dễ bị trở ngại. Hóa Lộc sẽ làm cho cách giao tế của Liêm Trinh linh hoạt hơn, còn chịu mang tiền ra tiêu xài trong giao tế thù tạc, nhờ đó cải thiện được lối quan hệ giao tế, sự nghiệp cũng nhờ đó mà dễ phát triển và cũng dễ thành công hơn.

Liêm Trinh là sao đào hoa thứ, ví như hoa còn ngậm nụ, e ấp thẹn thùng, chủ về trinh khiết; lúc Hóa Lộc sẽ khiến tâm của nó động, mở ra cái tình đào hoa. Nếu nó nhập cung miếu vượng thì tình cảm bình thường tiến triển thuận lợi, chủ về có thể giữ thanh bạch cho nhau, đây là loại đào hoa hình thường. Nếu nó nhập cung lạc hãm dễ nảy sinh chuyện rắc rối về tình cảm, hôn nhân khó tránh khỏi sóng gió trắc trở, nếu gặp thêm sát tinh hoặc các sao đào hoa khác hội hợp hoặc xung chiếu, là “phiếm thủy đào hoa”, tức thuộc loại đào hoa không bình thường, tuy chủ về nguồn để kiếm tiền rộng mở, nhưng tình cảm không chuyên nhất, hoặc chìm đắm trong tửu sắc, hoặc thất tiết ô danh, thậm chí hôn nhân đổ vỡ (nếu không thấy sát tinh thì hôn nhân chưa chắc đã đổ vỡ).

Bạn đang xem: Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp)

Liêm Trinh là sao đào hoa, nó tọa thủ ở cung đào hoa là chủ về trạng thái tâm lý tính dục của người này hay thay đổi, ưa tìm kích thích mới lạ, việc xong rồi không giữ lại tình. Sao tiền tài Hóa Lộc thì chủ về tiền tài, còn sao đào hoa Hóa Lộc thì thiên về hưởng thụ về tinh thần, thành phần chủ về tiền tài của nó không lớn. Cho nên lúc Liêm Trinh Hóa Lộc không được khinh suất đoán liền là có biểu hiện tốt về mặt tài phú, mà phải xem kỹ tình hình của các sao hội chiếu ở tam phương mới có thể luận chính xác.

Liêm Trinh Hóa Lộc là sao đào hoa Hóa Lộc, do đó chủ yếu là được hưởng thụ về tinh thần, hoặc có bạn tình, còn khả năng có được tài phú là không lớn. Đương nhiên nếu cố gắng nỗ lực, có tinh thần “tay trắng làm nên”, vẫn sẽ có thu hoạch nhất định. Cho nên phàm người Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp) thủ mệnh, không được đoán ngay là thích hợp kinh doanh buôn bán, mà phải phối hợp với các sao ở tam phương để luận đoán. Ở đại vận hoặc lưu niên, nếu lưu niên có Liêm Trinh Hóa Lộc, là chủ về trong khoảng thời gian của vận trình này mệnh chủ có khả năng sẽ kết hôm Ngoài ra, hễ gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, là biểu thị các khuynh hướng như sau:

  • Chức vụ thăng tìến, vì vậy thích hợp làm nhân viên công vụ
  • Nếu là thương gia thì thích hợp kinh doanh làm ăn về kim khí điện máy
  • Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc ở đất Tứ mã thì kinh doanh làm ăn xuất khẩu rất tốt.

Chú ý: Trong Tử Vi Đẩu Số, can Giáp và Bính là can chủ về hỏa tai, can Ất và Mậu cũng có liên quan đến hỏa tai. Lúc gặp can giáp thì Liêm Trinh Hóa Lộc, mà Liêm Trinh Hóa Lộc thì hỏa khí rất vượng, lúc này nếu cung Điền Trạch có sao chủ về hỏa tai, cung phu thê có sao Hóa Kị, thì phải đề phòng cẩn thận hỏa hoạn. Ngoài ra, hễ đại vận can giáp khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, lúc này cũng phải cẩn thận đề phòng hỏa hoạn phát đột ngột

Nói sâu thêm một chút, nếu tuyến cung của Liêm Trinh (tức cung có Liêm Trinh và đối cung) có Hóa Lộc; hoặc Liêm Trinh ở tuyến Phụ Tật có Hóa Lộc (ví dụ, lúc gặp can Ất, Thiên Cơ Hóa Lộc); hoặc Liêm Trinh ở tuyến Phụ Tật có Thiên Cơ Hóa Kị (lúc này là gặp can Mậu), cung phải cẩn thận đề phòng Hỏa hoạn.

Người Liêm Trinh thủ mệnh, gặp lưu niên can Giáp khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, lại có Lộc Tồn đồng cung, là chủ về vào ngày hoặc tháng can Giáp có thể sẽ xảy ra quan hệ tình dục với người khác phái.

Tính chất cơ bản của Liêm Trinh có sắc thái xung đột giữa tình cảm va lý trí. So với Phá Quân, Liêm Trinh có tình cảm nhiều hơn; so với Tham Lang, Liêm Trinh lại có lý trí hơn. Vì vậy lúc Liêm Trinh Hóa Lộc, càng cần phải xem nó gặp hoặc hội hợp với những sao nào, đó là các sao làm tăng tính chất tình cảm, hay là các sao làm tăng lý trí, mới có thể định được tính chất thật sự của nó. Ví dụ, Liêm Trinh đồng cung hoặc hội hợp với các sao khoa văn và đào hoa, thì sắc thái tình cảm sẽ tăng mạnh; nếu đồng cung với Tả Phụ, Hữu Bật, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì ngược lại, sẽ tăng mạnh sắc thái lý trí của nó.

Liêm Trinh thuộc loại sao cảm tính, cho nên hoàn toàn không đại biểu cho vật dục. Lúc Hóa Lộc, tính chất hưởng thụ về tinh thần vẫn nhiều hơn tính chất hưởng thụ về vật chất, vì vậy trong sinh hoạt tất sẽ chịu hao tốn, họ xem việc hưởng thụ cuộc sống với tiêu chuẩn cao là để được hưởng thụ về tinh thần, tất nhiên sẽ không keo kiệt.

Nhìn bề ngoài, Liêm Trinh cũng thích chịu hao tốn giống như Tham Lang, nhưng thực ra bản chất của chúng khác nhau. Việc chịu hao tốn cua Tham Lang thuần túy thuộc loại thói hư tật xấu, còn Liêm Trinh là thuộc loại tình cảm nam nữ, tính chất thanh nhã hơn, xem trọng tinh thần và cảm tính hơn.

Liêm Trinh thường có sắc thái chính trị, ở người bình thường là thủ đoạn, cho nên khi Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng chủ về dựa vào thủ đoạn để cầu tiến thủ. Giao tế thù tạc là một thủ đoạn, kết bè kết phái cũng là một thủ đoạn.

Lúc Liêm Trinh Hóa Lộc, lại thấy các sao sát hình hội hợp, là chủ về thói hư tật xấu, thường thường nhiều thủ đoạn, nhiều thù tạc, nhưng chẳng có thu hoạch, trái lại còn thu vượt chi trong sự nghiệp. Nếu lai thấy thêm các sao đào hoa, thường thường sẽ vì sắc nghiệp mà hao phá tiền của. Nhưng nếu Liêm Trinh Hóa Lộc chỉ thấy các sao đào hoa mà không có các sao sát kị, thì lại chủ về nhờ “thù tạc trăng gió” mà được tiến thân, hoặc được tài lộc.

Liêm Trinh Hóa Kị ở nguyên cục, lại Hóa Lộc ở đại vận hoặc lưu niên, thường thường là cảnh ngộ gặp được nhất thời, tài lộc thiên về tính chất “hoạnh tài” (như đầu cơ, cờ bạc, cá cược, tiền hối lộ đút lót…), nhờ được loại tài lộc này mà lộ vẻ hài lòng. Nếu là nữ mệnh Liêm Trinh Hóa Lộc giống như hoa đào mới nở, người đẹp thanh khiết, khiến người ta mơ tưởng viễn vông, dễ không ngăn được sư cám dỗ mà thất thân.

Thông thường, Liêm Trinh Hóa Lộc là đại lợi về “tiền vào” và có sắc thái tình cảm; tuy nhiên, lại hơi khó tích lũy tiền bạc nhưng dễ được cả danh lẫn lợi. Trường hợp thuộc loại thiên về sắc thái lý trí, các tình huống “tiền vào” ắt cần phải dùng trí tuệ đầu óc, mà còn đơn thuần chủ về lợi mà không chủ về danh. Cho nên Liêm Trinh Hóa Lộc thích hợp ở cung Mệnh, cung Tài Bạch, cung Quan Lộc; nếu ở cung Phúc Đức, thì chỉ là theo đuổi cuộc sống hưởng thụ, mà không chủ về có thể thành giàu có.

Trên có đề cập, Liêm Trinh Hóa Lộc về đại thể là chủ về “tiền vào”, nhưng lúc Liêm Trinh lạc hãm, dù Hóa Lộc, vẫn không nên thấy các sao “sát hao không kiếp”, nếu không sẽ chủ về vì tiền bạc mà mang lụy. Ví dụ có một số người, khi thu nhập tăng lên đột ngột, liền rơi vào cạm bẫy của tiền bạc và chìm đắm trong tửu sắc, vì vậy mà dẫn đến hao phá tiền bạc.

Liêm Trinh Hóa Lộc cũng không nên rơi vào cung Tật Ách, Liêm Trinh chủ về bệnh phổi, còn chủ về bệnh thận, lúc Hóa Lộc, dễ vì mắc chứng “tâm thận bất giao” mà ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ tuần hoàn máu; cũng dễ vì Hỏa khắc Kim mà ảnh hưởng đến đường hô hấp, gián tiếp ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa. Những vấn đề này đều cần phải căn cứ tổ hợp sao thực tế mà định ảnh hưởng cụ thể của nó.

Lúc Liêm Trinh Hóa Lộc rơi vào các cung lục thân, hoàn toàn không có ý nghĩa lục thân giàu có, mà chỉ chủ về tình cảm giữa mệnh chủ với lục thân khá sâu đậm.

Liêm Trinh Hóa Lộc không ưa cát tinh lẫn lộn với sát tinh, thông thường là có hiện tượng xung đột giữa tình cảm và lý trí. Tuy cũng chủ về giàu có, nhưng đời người khó tránh bị nhiều khiếm khuyết thường là thuộc loại ngầm kín và khó nói ra.

Liêm Trinh Hóa Lộc, không nên gặp Vũ Khúc Hóa Kị (can Nhâm) xung chiếu hoặc hội hợp (như nguyên cục là Vũ Khúc Hóa Kị, đại vận là Liêm Trinh Hóa Lộc; hoặc đại vận là Vũ Khúc Hóa Kị, lưu niên là Liêm Trinh Hóa Lộc, trong tình hình thông thường là chủ về hao tài. Về nguyên nhân hao tài, thường có liên quan đến tình cảm, hoặc vì tranh chấp tiền bạc mà tổn thương tình cảm.

Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc đồng cung với Tham Lang, Hỏa Tinh (hoặc Tham Lang, Linh Tinh), có thể làm tăng mạnh sắc thái bạo phát của cách cục “Hỏa Tham”; nếu không thấy sát tinh thì còn hơi ổn định, không đến nỗi “bạo phát bạo tàn”. Nếu đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp thì “bạo phát bạo tàn” rất nhanh, mà nguyên nhân bạo phát thường có sắc thái đầu cơ và nhờ may mắn, nhưng qua một thời gian nếu Liêm Trinh Hóa Lộc lại gặp lưu niên Hóa Kị thì sẽ suy bại rất nhanh.

Liêm Trinh Hóa Lộc rất thích gặp “Lộc Mã giao trì”, sẽ thành cách đại phú. Nếu ở cung Dần hoặc Thân, Tham Lang ở đối cung lại đồng cung với Hỏa Tinh, tất sẽ thành cự phú; không Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, thì sau khi phát tài cũng có thể ổn định, không đến nỗi “bạo phát bạo tàn”.

Liêm Trinh Hóa Lộc có lợi về vận hoạnh tài, khéo quản lý tài chính. Có quyền uy và tài năng, có năng lực lãnh đạo, có thể làm cho người khác tin phục, công việc cũng dễ dàng, quan hệ giao tế cũng tốt, rất có duyên với người khác phái, nhiều đào hoa; sinh hoạt tinh thần vui vẻ, tình cảm dễ phát triển. Hơn nữa, đào hoa của Liêm Trinh phần nhiều cũng là theo sự nghiệp mà đến.

Về sự nghiệp, nguồn để kiếm tiền rộng mở, kinh doanh bán hàng sỉ hoặc công ty xí nghiệp loại lớn có thu hoạch tốt đẹp, “tay không bắt cướp”, kiên trì nỗ lực sẽ có thu hoạch. Là người thương tiền và biết cách để lấy nó.

Liêm Trinh ở Tí, Ngọ, đồng cung với Thiên Tướng, Hóa Lộc là chủ về người này sẽ gặp rắc rối về tình cảm, hoặc sẽ quyến luyến phong nguyệt.

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Sửu hoặc Mùi, đồng cung với Thất Sát, chủ về người này kinh doanh buôn bán hoặc làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính sẽ có thành tựu.

Liêm Trinh Hóa Lộc độc tọa ở Dần hoặc Thân, phần nhiều sự nghiệp của người này là kinh doanh ở lãnh vực có liên quan đến nghệ thuật. Liêm Trinh Hóa Lộc tọa cung Quan Lộc ở Thân, là về thăng quan phát tài.

Liêm Trinh ở Mão hoặc Dậu, đồng cung với Phá Quân, lúc này Phá Quân Hóa Quyền, bị ảnh hưởng của nó, Liêm Trinh Hóa Lộc khó có hành động thực tế, còn bị giới hạn trong khuynh hướng hưởng thụ về tinh thần; nhất là ở Mão, Hóa Lộc trở thành vô dụng, còn ở Dậu, tâm tình vui vẻ.

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Thiên Phủ, chủ về người này lúc trẻ khó phát huy tai năng, từ trung niên trở đi mới suôn sẻ trôi chảy, chủ về trước nghèo sau giàu.

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Tỵ hoặc Hợi, đồng cung với Tham Lang, Tham Lang cũng là sao đào hoa, sẽ làm tăng sự rắc rối và sóng gió trắc trở trong sinh hoạt tình cảm; còn rất dễ mắc bệnh hoa liễu, bệnh thận; phải thận trọng, chớ quan hệ tình dục với người không rõ lai lịch.

Nghiên cứu:

(1) Liêm Trinh còn gọi là sao đào hoa thứ, nếu cung Mệnh (hoặc cung Thân) của nguyên cục có Liêm Trinh, đại vận hoặc lưu niên gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, tất sẽ có diễm phúc gặp đào hoa, nữ mệnh chủ về ngoại tình.

(2) Liêm Trinh ở Tỵ hoặc Hợi, gặp năm Giáp, không nên tìm gái mại dâm hay “vui vẻ” với phụ nữ ở bên ngoài, rất dễ bị nhiễm bệnh hoa liễu.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp)

Liêm Trinh thuộc âm hỏa (hỏa của Liêm Trinh là Đinh Hỏa thuộc âm), miếu ở dần, lấy ý mộc sinh hỏa, còn dần là vị trí lộc của Giáp, cho nên Giáp lấy Liêm Trinh để Hóa Lộc. Liêm Trinh là chủ quan lộc, do nó thuộc âm, cho nên “Quan lộc” của Liêm Trinh thuộc trạng thái tĩnh, đại biểu trạng thái doanh nghiệp, trạng thái kiếm tiền, lúc nó Hóa Lộc ở cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc chủ về làm việc thuận lợi, có tượng địa vị được nâng cao. Liêm Trinh còn là sao đào hoa thứ, lúc Hóa Lộc ở cung Mệnh hoặc cung Điền Trạch, chủ về có tiền mà còn có đào hoa; lúc Hóa Lộc ở các cung lục thân, chủ về có duyên với người khác giới, thuộc về “ đào hoa ngầm”. Liêm Trinh cũng là sao quyền bính, người cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp), là người rất có uy quyền, hơn nữa, còn được bạn bè giúp sức và người dưới quyền kính yêu, và có cơ hội lãnh đạo liên tục một thời gian dài; đặc biệt thích nhập cung Quan Lộc ở Thân, là tượng có tướng đế vương, người sinh năm Giáp là cách cục “Tam kỳ chiếu mệnh”, tương lai có thể phú quý, ắt sẽ làm chủ một phương. Liêm Trinh ở cung Mệnh hoặc cung Thân là sao đào hoa thứ, nhưng nếu không gặp Hóa Lộc, thì tượng đào hoa sẽ không rõ rệt; nếu Liêm Trinh gặp thêm các sao đào hoa Văn Xương, Văn Khúc, Tham Lang, Thiên Dao… đương nhiên phải luận riêng từng trường hợp; đại vận hoặc lưu niên mà gặp chủng mới luận đào hoa. Đại vận hoặc lưu niên mà gặp Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp), nếu việc trong quá khứ chưa giải quyết được, thì trong cung hạn này có thể hy vọng giải quyết được vấn đề một cách rất thuận lợi; trường hợp hội hợp với cát tinh là chủ về có chuyện vui, người chưa kết hôn có thể gặp được đối tượng lý tưởng; còn nếu gặp sát tinh, dù tình cảm thắm thiết, đau khổ day dứt, cũng sẽ không có kết quả.

Liêm Trinh là Đinh Hỏa, lúc Hóa Lộc là đại biểu cho Đinh Hỏa được “Lộc” mà thành vượng, còn đại biểu cho có lực hoạt động mạnh. Liêm Trinh là chủ về Quan Lộc, đại biểu cho sự ham muốn chỉ huy người khác, có năng lực lãnh đạo, vì vậy mà biến thành muốn làm nên đại sự và thích nắm quyền, tính ngoan cường, thường làm cho người ta cảm giác họ có khí thế hiếp người, cho nên tuy nỗ lực phát triển các mối quan hệ giao tế nhưng vẫn dễ bị trở ngại. Hóa Lộc sẽ làm cho cách giao tế của Liêm Trinh linh hoạt hơn, còn chịu mang tiền ra tiêu xài trong giao tế thù tạc, nhờ đó cải thiện được lối quan hệ giao tế, sự nghiệp cũng nhờ đó mà dễ phát triển và cũng dễ thành công hơn.

Liêm Trinh là sao đào hoa thứ, ví như hoa còn ngậm nụ, e ấp thẹn thùng, chủ về trinh khiết; lúc Hóa Lộc sẽ khiến tâm của nó động, mở ra cái tình đào hoa. Nếu nó nhập cung miếu vượng thì tình cảm bình thường tiến triển thuận lợi, chủ về có thể giữ thanh bạch cho nhau, đây là loại đào hoa hình thường. Nếu nó nhập cung lạc hãm dễ nảy sinh chuyện rắc rối về tình cảm, hôn nhân khó tránh khỏi sóng gió trắc trở, nếu gặp thêm sát tinh hoặc các sao đào hoa khác hội hợp hoặc xung chiếu, là “phiếm thủy đào hoa”, tức thuộc loại đào hoa không bình thường, tuy chủ về nguồn để kiếm tiền rộng mở, nhưng tình cảm không chuyên nhất, hoặc chìm đắm trong tửu sắc, hoặc thất tiết ô danh, thậm chí hôn nhân đổ vỡ (nếu không thấy sát tinh thì hôn nhân chưa chắc đã đổ vỡ).

Liêm Trinh là sao đào hoa, nó tọa thủ ở cung đào hoa là chủ về trạng thái tâm lý tính dục của người này hay thay đổi, ưa tìm kích thích mới lạ, việc xong rồi không giữ lại tình. Sao tiền tài Hóa Lộc thì chủ về tiền tài, còn sao đào hoa Hóa Lộc thì thiên về hưởng thụ về tinh thần, thành phần chủ về tiền tài của nó không lớn. Cho nên lúc Liêm Trinh Hóa Lộc không được khinh suất đoán liền là có biểu hiện tốt về mặt tài phú, mà phải xem kỹ tình hình của các sao hội chiếu ở tam phương mới có thể luận chính xác.

Liêm Trinh Hóa Lộc là sao đào hoa Hóa Lộc, do đó chủ yếu là được hưởng thụ về tinh thần, hoặc có bạn tình, còn khả năng có được tài phú là không lớn. Đương nhiên nếu cố gắng nỗ lực, có tinh thần “tay trắng làm nên”, vẫn sẽ có thu hoạch nhất định. Cho nên phàm người Liêm Trinh Hóa Lộc (can Giáp) thủ mệnh, không được đoán ngay là thích hợp kinh doanh buôn bán, mà phải phối hợp với các sao ở tam phương để luận đoán. Ở đại vận hoặc lưu niên, nếu lưu niên có Liêm Trinh Hóa Lộc, là chủ về trong khoảng thời gian của vận trình này mệnh chủ có khả năng sẽ kết hôm Ngoài ra, hễ gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, là biểu thị các khuynh hướng như sau:

  • Chức vụ thăng tìến, vì vậy thích hợp làm nhân viên công vụ
  • Nếu là thương gia thì thích hợp kinh doanh làm ăn về kim khí điện máy
  • Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc ở đất Tứ mã thì kinh doanh làm ăn xuất khẩu rất tốt.

Chú ý: Trong Tử Vi Đẩu Số, can Giáp và Bính là can chủ về hỏa tai, can Ất và Mậu cũng có liên quan đến hỏa tai. Lúc gặp can giáp thì Liêm Trinh Hóa Lộc, mà Liêm Trinh Hóa Lộc thì hỏa khí rất vượng, lúc này nếu cung Điền Trạch có sao chủ về hỏa tai, cung phu thê có sao Hóa Kị, thì phải đề phòng cẩn thận hỏa hoạn. Ngoài ra, hễ đại vận can giáp khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, lúc này cũng phải cẩn thận đề phòng hỏa hoạn phát đột ngột

Nói sâu thêm một chút, nếu tuyến cung của Liêm Trinh (tức cung có Liêm Trinh và đối cung) có Hóa Lộc; hoặc Liêm Trinh ở tuyến Phụ Tật có Hóa Lộc (ví dụ, lúc gặp can Ất, Thiên Cơ Hóa Lộc); hoặc Liêm Trinh ở tuyến Phụ Tật có Thiên Cơ Hóa Kị (lúc này là gặp can Mậu), cung phải cẩn thận đề phòng Hỏa hoạn.

Người Liêm Trinh thủ mệnh, gặp lưu niên can Giáp khiến Liêm Trinh Hóa Lộc, lại có Lộc Tồn đồng cung, là chủ về vào ngày hoặc tháng can Giáp có thể sẽ xảy ra quan hệ tình dục với người khác phái.

Tính chất cơ bản của Liêm Trinh có sắc thái xung đột giữa tình cảm va lý trí. So với Phá Quân, Liêm Trinh có tình cảm nhiều hơn; so với Tham Lang, Liêm Trinh lại có lý trí hơn. Vì vậy lúc Liêm Trinh Hóa Lộc, càng cần phải xem nó gặp hoặc hội hợp với những sao nào, đó là các sao làm tăng tính chất tình cảm, hay là các sao làm tăng lý trí, mới có thể định được tính chất thật sự của nó. Ví dụ, Liêm Trinh đồng cung hoặc hội hợp với các sao khoa văn và đào hoa, thì sắc thái tình cảm sẽ tăng mạnh; nếu đồng cung với Tả Phụ, Hữu Bật, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì ngược lại, sẽ tăng mạnh sắc thái lý trí của nó.

Liêm Trinh thuộc loại sao cảm tính, cho nên hoàn toàn không đại biểu cho vật dục. Lúc Hóa Lộc, tính chất hưởng thụ về tinh thần vẫn nhiều hơn tính chất hưởng thụ về vật chất, vì vậy trong sinh hoạt tất sẽ chịu hao tốn, họ xem việc hưởng thụ cuộc sống với tiêu chuẩn cao là để được hưởng thụ về tinh thần, tất nhiên sẽ không keo kiệt.

Nhìn bề ngoài, Liêm Trinh cũng thích chịu hao tốn giống như Tham Lang, nhưng thực ra bản chất của chúng khác nhau. Việc chịu hao tốn cua Tham Lang thuần túy thuộc loại thói hư tật xấu, còn Liêm Trinh là thuộc loại tình cảm nam nữ, tính chất thanh nhã hơn, xem trọng tinh thần và cảm tính hơn.

Liêm Trinh thường có sắc thái chính trị, ở người bình thường là thủ đoạn, cho nên khi Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng chủ về dựa vào thủ đoạn để cầu tiến thủ. Giao tế thù tạc là một thủ đoạn, kết bè kết phái cũng là một thủ đoạn.

Lúc Liêm Trinh Hóa Lộc, lại thấy các sao sát hình hội hợp, là chủ về thói hư tật xấu, thường thường nhiều thủ đoạn, nhiều thù tạc, nhưng chẳng có thu hoạch, trái lại còn thu vượt chi trong sự nghiệp. Nếu lai thấy thêm các sao đào hoa, thường thường sẽ vì sắc nghiệp mà hao phá tiền của. Nhưng nếu Liêm Trinh Hóa Lộc chỉ thấy các sao đào hoa mà không có các sao sát kị, thì lại chủ về nhờ “thù tạc trăng gió” mà được tiến thân, hoặc được tài lộc.

Liêm Trinh Hóa Kị ở nguyên cục, lại Hóa Lộc ở đại vận hoặc lưu niên, thường thường là cảnh ngộ gặp được nhất thời, tài lộc thiên về tính chất “hoạnh tài” (như đầu cơ, cờ bạc, cá cược, tiền hối lộ đút lót…), nhờ được loại tài lộc này mà lộ vẻ hài lòng. Nếu là nữ mệnh Liêm Trinh Hóa Lộc giống như hoa đào mới nở, người đẹp thanh khiết, khiến người ta mơ tưởng viễn vông, dễ không ngăn được sư cám dỗ mà thất thân.

Thông thường, Liêm Trinh Hóa Lộc là đại lợi về “tiền vào” và có sắc thái tình cảm; tuy nhiên, lại hơi khó tích lũy tiền bạc nhưng dễ được cả danh lẫn lợi. Trường hợp thuộc loại thiên về sắc thái lý trí, các tình huống “tiền vào” ắt cần phải dùng trí tuệ đầu óc, mà còn đơn thuần chủ về lợi mà không chủ về danh. Cho nên Liêm Trinh Hóa Lộc thích hợp ở cung Mệnh, cung Tài Bạch, cung Quan Lộc; nếu ở cung Phúc Đức, thì chỉ là theo đuổi cuộc sống hưởng thụ, mà không chủ về có thể thành giàu có.

Trên có đề cập, Liêm Trinh Hóa Lộc về đại thể là chủ về “tiền vào”, nhưng lúc Liêm Trinh lạc hãm, dù Hóa Lộc, vẫn không nên thấy các sao “sát hao không kiếp”, nếu không sẽ chủ về vì tiền bạc mà mang lụy. Ví dụ có một số người, khi thu nhập tăng lên đột ngột, liền rơi vào cạm bẫy của tiền bạc và chìm đắm trong tửu sắc, vì vậy mà dẫn đến hao phá tiền bạc.

Liêm Trinh Hóa Lộc cũng không nên rơi vào cung Tật Ách, Liêm Trinh chủ về bệnh phổi, còn chủ về bệnh thận, lúc Hóa Lộc, dễ vì mắc chứng “tâm thận bất giao” mà ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ tuần hoàn máu; cũng dễ vì Hỏa khắc Kim mà ảnh hưởng đến đường hô hấp, gián tiếp ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa. Những vấn đề này đều cần phải căn cứ tổ hợp sao thực tế mà định ảnh hưởng cụ thể của nó.

Lúc Liêm Trinh Hóa Lộc rơi vào các cung lục thân, hoàn toàn không có ý nghĩa lục thân giàu có, mà chỉ chủ về tình cảm giữa mệnh chủ với lục thân khá sâu đậm.

Liêm Trinh Hóa Lộc không ưa cát tinh lẫn lộn với sát tinh, thông thường là có hiện tượng xung đột giữa tình cảm và lý trí. Tuy cũng chủ về giàu có, nhưng đời người khó tránh bị nhiều khiếm khuyết thường là thuộc loại ngầm kín và khó nói ra.

Liêm Trinh Hóa Lộc, không nên gặp Vũ Khúc Hóa Kị (can Nhâm) xung chiếu hoặc hội hợp (như nguyên cục là Vũ Khúc Hóa Kị, đại vận là Liêm Trinh Hóa Lộc; hoặc đại vận là Vũ Khúc Hóa Kị, lưu niên là Liêm Trinh Hóa Lộc, trong tình hình thông thường là chủ về hao tài. Về nguyên nhân hao tài, thường có liên quan đến tình cảm, hoặc vì tranh chấp tiền bạc mà tổn thương tình cảm.

Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc đồng cung với Tham Lang, Hỏa Tinh (hoặc Tham Lang, Linh Tinh), có thể làm tăng mạnh sắc thái bạo phát của cách cục “Hỏa Tham”; nếu không thấy sát tinh thì còn hơi ổn định, không đến nỗi “bạo phát bạo tàn”. Nếu đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp thì “bạo phát bạo tàn” rất nhanh, mà nguyên nhân bạo phát thường có sắc thái đầu cơ và nhờ may mắn, nhưng qua một thời gian nếu Liêm Trinh Hóa Lộc lại gặp lưu niên Hóa Kị thì sẽ suy bại rất nhanh.

Liêm Trinh Hóa Lộc rất thích gặp “Lộc Mã giao trì”, sẽ thành cách đại phú. Nếu ở cung Dần hoặc Thân, Tham Lang ở đối cung lại đồng cung với Hỏa Tinh, tất sẽ thành cự phú; không Kình Dương, Đà La, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, thì sau khi phát tài cũng có thể ổn định, không đến nỗi “bạo phát bạo tàn”.

Liêm Trinh Hóa Lộc có lợi về vận hoạnh tài, khéo quản lý tài chính. Có quyền uy và tài năng, có năng lực lãnh đạo, có thể làm cho người khác tin phục, công việc cũng dễ dàng, quan hệ giao tế cũng tốt, rất có duyên với người khác phái, nhiều đào hoa; sinh hoạt tinh thần vui vẻ, tình cảm dễ phát triển. Hơn nữa, đào hoa của Liêm Trinh phần nhiều cũng là theo sự nghiệp mà đến.

Về sự nghiệp, nguồn để kiếm tiền rộng mở, kinh doanh bán hàng sỉ hoặc công ty xí nghiệp loại lớn có thu hoạch tốt đẹp, “tay không bắt cướp”, kiên trì nỗ lực sẽ có thu hoạch. Là người thương tiền và biết cách để lấy nó.

Liêm Trinh ở Tí, Ngọ, đồng cung với Thiên Tướng, Hóa Lộc là chủ về người này sẽ gặp rắc rối về tình cảm, hoặc sẽ quyến luyến phong nguyệt.

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Sửu hoặc Mùi, đồng cung với Thất Sát, chủ về người này kinh doanh buôn bán hoặc làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính sẽ có thành tựu.

Liêm Trinh Hóa Lộc độc tọa ở Dần hoặc Thân, phần nhiều sự nghiệp của người này là kinh doanh ở lãnh vực có liên quan đến nghệ thuật. Liêm Trinh Hóa Lộc tọa cung Quan Lộc ở Thân, là về thăng quan phát tài.

Liêm Trinh ở Mão hoặc Dậu, đồng cung với Phá Quân, lúc này Phá Quân Hóa Quyền, bị ảnh hưởng của nó, Liêm Trinh Hóa Lộc khó có hành động thực tế, còn bị giới hạn trong khuynh hướng hưởng thụ về tinh thần; nhất là ở Mão, Hóa Lộc trở thành vô dụng, còn ở Dậu, tâm tình vui vẻ.

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Thiên Phủ, chủ về người này lúc trẻ khó phát huy tai năng, từ trung niên trở đi mới suôn sẻ trôi chảy, chủ về trước nghèo sau giàu.

Liêm Trinh Hóa Lộc ở Tỵ hoặc Hợi, đồng cung với Tham Lang, Tham Lang cũng là sao đào hoa, sẽ làm tăng sự rắc rối và sóng gió trắc trở trong sinh hoạt tình cảm; còn rất dễ mắc bệnh hoa liễu, bệnh thận; phải thận trọng, chớ quan hệ tình dục với người không rõ lai lịch.

Nghiên cứu:

(1) Liêm Trinh còn gọi là sao đào hoa thứ, nếu cung Mệnh (hoặc cung Thân) của nguyên cục có Liêm Trinh, đại vận hoặc lưu niên gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, tất sẽ có diễm phúc gặp đào hoa, nữ mệnh chủ về ngoại tình.

(2) Liêm Trinh ở Tỵ hoặc Hợi, gặp năm Giáp, không nên tìm gái mại dâm hay “vui vẻ” với phụ nữ ở bên ngoài, rất dễ bị nhiễm bệnh hoa liễu.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button