Tử vi

Lưu nguyệt tử bạch phi tinh nhập bà con cô cậu

Mỗi tháng nhập bên trong bay ngôi sao biểu hiện ( như ý phi )

Bạn đang xem: Lưu nguyệt tử bạch phi tinh nhập bà con cô cậu

Nguyệt

Tí ngọ mão dậu năm

Thìn tuất xấu chưa năm

Dần thân tị năm Hợi

Một

  Nguyệt

Tám bạch

Năm vàng

Nhị hắc

Hai

  Nguyệt

Bảy đỏ

Bốn tái

Trắng nhợt

Ba

  Nguyệt

Sáu bạch

Ba bích

Cửu tử

Bốn

  Nguyệt

Năm vàng

Nhị hắc

Tám bạch

Năm

  Nguyệt

Bốn tái

Trắng nhợt

Bảy đỏ

Sáu

  Nguyệt

Ba bích

Cửu tử

Sáu bạch

Bảy

  Nguyệt

Nhị hắc

Tám bạch

Năm vàng

Tám

  Nguyệt

Trắng nhợt

Bảy đỏ

Bốn tái

Chín

  Nguyệt

Cửu tử

Sáu bạch

Ba bích

Mười

  Nguyệt

Tám bạch

Năm vàng

Nhị hắc

Tháng mười một

Bảy đỏ

Bốn tái

Trắng nhợt

Mười hai tháng

Sáu bạch

Ba bích

Cửu tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lưu nguyệt tử bạch phi tinh nhập bà con cô cậu

Mỗi tháng nhập bên trong bay ngôi sao biểu hiện ( như ý phi )

Nguyệt

Tí ngọ mão dậu năm

Thìn tuất xấu chưa năm

Dần thân tị năm Hợi

Một

  Nguyệt

Tám bạch

Năm vàng

Nhị hắc

Hai

  Nguyệt

Bảy đỏ

Bốn tái

Trắng nhợt

Ba

  Nguyệt

Sáu bạch

Ba bích

Cửu tử

Bốn

  Nguyệt

Năm vàng

Nhị hắc

Tám bạch

Năm

  Nguyệt

Bốn tái

Trắng nhợt

Bảy đỏ

Sáu

  Nguyệt

Ba bích

Cửu tử

Sáu bạch

Bảy

  Nguyệt

Nhị hắc

Tám bạch

Năm vàng

Tám

  Nguyệt

Trắng nhợt

Bảy đỏ

Bốn tái

Chín

  Nguyệt

Cửu tử

Sáu bạch

Ba bích

Mười

  Nguyệt

Tám bạch

Năm vàng

Nhị hắc

Tháng mười một

Bảy đỏ

Bốn tái

Trắng nhợt

Mười hai tháng

Sáu bạch

Ba bích

Cửu tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button