Tử vi

Tinh tình hóa khí ứng với tượng thuộc tínhTinh tình

Khẩu quyết: ( sao tử vi đeo ) tử vi thiên cơ đi ngược chiều dựa, cách một dương vũ thiên cùng đương;

Bạn đang xem: Tinh tình hóa khí ứng với tượng thuộc tính

Lại cách hai vị liêm trinh địa, khoảng không ba phục gặp tử vi lang.

( sao thiên phủ đeo ) thiên phủ Thái Âm cùng tham lang, cánh cửa cực lớn thiên tướng cùng thiên lương;

Thất sát khoảng không ba phá quân vị trí, bát tinh thuận số tế thôi tường.

Vừa mới bắt đầu đối tinh tình lý giải chỉ cần bắt được này tình huống căn bản, về phần các tinh hóa khí, thuộc tính ngũ hành, các ngôi sao loại như là thực tiễn thực dụng lúc có thể tra “Tin tức tạp “, lâu ngày công phu sâu tự nhiên không cần xem xét tin tức thẻ. Nơi này nhốt kiện là có lối suy nghĩ muốn sống có thể loại suy, tỷ như, thiên lương hóa ấm, như vậy thiên lương tiến vào cung vị giai biểu hiện ra “Ấm” đấy tính chất, nhập cung phụ mẫu, cho thấy có bậc cha chú ấm hộ, nhập cung điền trạch cho thấy có tổ nghiệp vân vân. Tiến vào thân cung mệnh ở chuyện ngoài ý muốn tình hình đặc biệt lúc ấy có kỳ tích phát sinh, tỷ như giao thông ngoài ý muốn xe bị đâm cho dập nát nhân có thể không hư hao chút nào.

Tử vi nãi đế tọa ngôi sao, đặc tính của nó chủ tôn quý, làm quan lộc chủ, có hiểu nạn, duyên thọ, chế hóa chi công. Bá ấp nãi sao tử vi hóa thân, mà bá ấp nãi chu văn vương chi trưởng tử, tuấn mỹ, đa tài đa nghệ, chính trực, hiếu thuận, bất quá cuối cùng chết đát kỷ phi tay mà đát kỷ phi nãi tham lang tinh, do đó tử tham đồng cung, tử vi không phát huy ra may mắn tác dụng. Tử vi vui mừng sẽ tứ cát ngôi sao. Tử Tướng lương đồng không phát người thiếu niên, tương lai có tiềm lực phát triển. Công phục viên hoặc làm nghề phục vụ.

Thiên cơ ích thọ tinh hóa hòa hợp, vì huynh đệ chủ. Nhập thân, mệnh thái độ làm người tú lệ, tốt hòa hợp, năng lực ứng biến mạnh. Nếu thất hãm trái lại có gian hoạt chi luận. Thiên cơ nãi khương tử nha hóa thân. Khương Thái Công câu cá ( sẽ khoe khoang kỹ xảo ), hôn nhân không mỹ mãn. Làm cùng trục có liên quan ngành sản xuất, như xe thuyền, nhà xưởng, mậu dịch, bí thư các loại.

Thái dương phụ ngôi sao phu ngôi sao, chủ quyền là cao quý Quan lộc chủ. Thông minh từ ái, bất kể thị phi. Bị chiếm đóng làm lụng vất vả, làm việc trước cần về sau lười. Thái dương nãi Tỷ Can hóa thân, lòng son dạ sắt. Làm nguồn sinh lực, động lực, cùng điện có liên quan ngành sản xuất hoặc ngoại giao, giáo dục ngành sản xuất.

Sao vũ khúc là việc chính tài phú, vi tiền tài chủ. Tính cách kiên cường chính trực, bị chiếm đóng bảo thủ. Chu vũ vương nãi sao vũ khúc hóa thân, thừa trước mở về sau, có khai sáng vận mệnh. Làm võ ngành sản xuất như bác sĩ khoa ngoại, quân cảnh, lại từ vu vũ khúc chính tài ngôi sao, do đó có thể làm tài chính, tài chính, sinh ý phương diện công tác.

Sao thiên đồng thành phúc đức chủ, có hiểu nạn chế hóa chi công. Thái độ làm người mềm mại, tinh thông viết văn. Thích hợp tại giới học thuật, phục vụ giới, giới y dược. Chu văn vương chính là sao thiên đồng hóa thân. Thiên đồng thành phúc ngôi sao, làm nghề phục vụ, như tiểu thực điếm, bách hóa, vật phẩm trang sức hoặc giáo sư, địa lý sư.

Sao liêm trinh hóa tù làm quan lộc chủ, nhập thân mệnh làm thứ hoa đào. Thái độ làm người thẳng thắn, lôi thôi lếch thếch, tốt mạo hiểm. Phí Trọng nãi trụ vương đấy sủng thần, sao liêm trinh đấy hóa thân. Liêm trinh không mừng nhập cung thiên di, hoan hỷ nhất thiên tướng để hiểu nạn, thiên tướng nãi nghe thấy thái sư, Phí Trọng sợ nhất nghe thấy thái sư. Làm dụng cụ tinh vi có liên quan ngành sản xuất hoặc nông dân, bởi vì liêm trinh vi huyết quang, cho nên có thể là thầy thuốc, hộ sĩ, thịt chế phẩm.

Sao thiên phủ vi tiền tài điền trạch chủ. Nhập thân mệnh chủ thanh tú, thông minh, phẩm đức cao thượng, đa tài nghệ. Khương hoàng hậu nãi sao thiên phủ hóa thân. Khương hoàng hậu nãi trụ vương vợ, người độ lượng khoan dung độ lượng, không thể chế trụ vương tới làm ác. Là lương bổng giai tầng, thổ địa nghành.

Thái âm tinh vi tiền tài điền trạch chủ, nhập thân mệnh chủ nhân thông minh, tú lệ, bác học đa năng. Lại thái âm tinh vi mẫu tinh, thê ngôi sao. Thái âm tinh nãi trụ vương đại tướng hoàng phi hổ vợ đấy hóa thân. Nhân ngày thường mỹ mạo, vi trốn tránh trụ vương bảo trì trinh tiết mà nhảy lầu tự sát. Du lịch, vận chuyển, cùng điện có quan hệ hoặc làm đẹp sinh hoạt nghề phục vụ.

Tham lang tinh chủ họa phúc, hóa hoa đào giết. Nhập thân mệnh tính cách không chừng, âm trầm, tham lam, có nhân duyên. Đát kỷ phi nãi tham lang tinh hóa thân, vi dục vọng chi thần, nhập thân mệnh thường cùng tôn giáo hữu duyên. Diễn nghệ giới, ngu nhạc giới hoặc làm lão sư.

Cánh cửa cực lớn tinh chủ thị phi, hóa ám. Nhập thân mệnh khẩu chủy góc phương lớn, hòa hợp tài ăn nói. Cánh cửa cực lớn nãi khương thái công vợ mã thiên kim hóa thân, là nổi danh người đàn bà chanh chua, cố nhập cung phu thê, góc bị bại hoại phối ngẫu, hoặc kết hôn muộn. Ở văn giáo ngành vệ sinh công tác, cùng tài ăn nói có quan hệ hoặc làm ngầm sinh ý.

Thiên tướng ngôi sao làm quan lộc chủ, hóa ấn. Nhập thân mệnh kỳ ngôn vô lừa dối, bên trong nghiêm ngoại ôn, trung với bằng hữu, kỳ uy khả chế liêm trinh làm ác. Nghe thấy thái sư nãi thiên tướng tinh hóa thân, nghe thấy thái sư nãi tam triều nguyên lão. Lại nhân, áo cơm mệnh.

Sao thiên lương vi thọ tinh, hóa ấm. Nhập thân mệnh lạc quan, bên trong từ ngoại ôn. Sao thiên lương phúc báo rất nặng, làm nhiều việc thiện giải thích nạn chế hóa thành dùng sức càng cường. Sao thiên lương nãi Lý Thiên Vương tới hóa thân, Lý Thiên Vương là võ vương đấy đại tướng, là duy nhất người sống bị liệt là Phong Thần bảng chi thần. Chính phủ, trung y, cao cấp tràng sở.

Sao thất sát làm tướng tinh chủ xơ xác tiêu điều, gặp tử vi hóa thành quyền. Nhập thân mệnh góc tự đại, lý trí, không dễ dàng phục người, nhưng nhân có mưu lược, hào sảng. Năm xưa vận ở bên trong hơi lớn sát tinh. Hoàng phi hổ nãi uy mãnh tới võ tướng, quay ngược lại qua tùy võ vương phạt thương lượng. Quân cảnh, có lực sát thương nơi ( nhà ga, bến tàu, bệnh viện ).

Sao phá quân chủ họa phúc, hóa hao tổn. Nhập thân mệnh lưng dày lông mi khoan, tính cách kiên cường. Vui mừng tử vi chủ có uy quyền, lộc tồn khả giải này cuồng vọng. Trụ vương nãi sao phá quân tới hóa thân, nhà Ân cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thái độ làm người phản phúc vô thường. Phá quân vi phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng vi hổn độn chỗ, khai sáng thay đổi công tác, vận chuyển.

Văn xương vi khoa bảng ngôi sao, chính thống học thuật nghiên cứu, công văn, phùng hoa đào tinh chủ đa tình. Mi thanh mục tú, có khí độ, tri thức uyên bác, trước gầy về sau béo, trước khó sau dễ.

Văn khúc vi khoa bảng ngôi sao, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhập thân mệnh sức quan sát mẫn tuệ-sâu sắc, nắm giữ các loại tài nghệ, hòa hợp tài ăn nói, nghe một hiểu mười, cửu lưu thuật sĩ.

Tả phụ bắc đẩu trợ tinh, chủ hòa hợp. Nhập thân mệnh thái độ làm người khẳng khái, rất nặng, thanh tú, thực có nhân duyên, cùng chuyển động có liên quan công tác. Nhập cung phu thê chủ lần thứ hai hôn nhân.

Hữu bật bắc đẩu trợ tinh, chủ hòa hợp. Nhập thân mệnh thái độ làm người khẳng khái, rất nặng, thanh tú, thực có nhân duyên, khác phái duyến tốt. Người đại lý công tác. Tả hữu hóa khoa, nhân hoa đào nổi danh.

Sao lộc tồn thuộc thổ nãi phú quý ngôi sao. Nhập thân mạng lớn phương, thanh tú, phẩm học kiêm ưu. Nhập tài cung vi tốt, cô độc cố thủ một mình vi thần giữ của.

Sao kình dương thuộc hỏa kim, hóa hình. Nhập thân mệnh đơn thủ, chủ nhân cơ mưu, giả dối, bịa đặt, nếu có chút ngôi sao may mắn thường có phát minh, sáng ý.

Sao đà la thuộc hỏa kim, hóa kị. Nhập thân mệnh đơn thủ, thân hùng hình thô, mặt mày hốc hác, xuất ngoại mệnh, vô không động sẽ rất có chủ kiến.

Hỏa linh ngôi sao sao Nam Đẩu trợ tinh, chủ sát hại. Nhập thân mệnh cương liệt, bộ lông nhiều dị, làm việc lớn mật, kịch liệt.

Khôi Việt ngôi sao vi khoa bảng ngôi sao, thiên khôi thuộc hỏa, thiên việt thuộc thủy. Thiên khôi là dương quý nhân, thiên việt là âm quý nhân, chủ khí chất, danh khí, lên chức. Nhập thân mệnh thông minh, tú lệ, cao quý.

Hóa lộc, quyền, khoa tinh, hóa lộc chưởng quản phúc đức, tài lộc, may mắn. Hóa quyền cầm quyền thế, cát tường. Hóa khoa chưởng viết văn, chủ công danh.

Sao hóa kị chủ thị phi, vi nhiều tai họa chi thần. Nhập thân mệnh cả đời võ mồm thị phi, nếu làm giáo sư, tư pháp các loại trái lại có phát triển. Nhập một cái kia cung biểu hiện cái kia cung bị niêm trụ.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh tình hóa khí ứng với tượng thuộc tínhTinh tình

Khẩu quyết: ( sao tử vi đeo ) tử vi thiên cơ đi ngược chiều dựa, cách một dương vũ thiên cùng đương;

Lại cách hai vị liêm trinh địa, khoảng không ba phục gặp tử vi lang.

( sao thiên phủ đeo ) thiên phủ Thái Âm cùng tham lang, cánh cửa cực lớn thiên tướng cùng thiên lương;

Thất sát khoảng không ba phá quân vị trí, bát tinh thuận số tế thôi tường.

Vừa mới bắt đầu đối tinh tình lý giải chỉ cần bắt được này tình huống căn bản, về phần các tinh hóa khí, thuộc tính ngũ hành, các ngôi sao loại như là thực tiễn thực dụng lúc có thể tra “Tin tức tạp “, lâu ngày công phu sâu tự nhiên không cần xem xét tin tức thẻ. Nơi này nhốt kiện là có lối suy nghĩ muốn sống có thể loại suy, tỷ như, thiên lương hóa ấm, như vậy thiên lương tiến vào cung vị giai biểu hiện ra “Ấm” đấy tính chất, nhập cung phụ mẫu, cho thấy có bậc cha chú ấm hộ, nhập cung điền trạch cho thấy có tổ nghiệp vân vân. Tiến vào thân cung mệnh ở chuyện ngoài ý muốn tình hình đặc biệt lúc ấy có kỳ tích phát sinh, tỷ như giao thông ngoài ý muốn xe bị đâm cho dập nát nhân có thể không hư hao chút nào.

Tử vi nãi đế tọa ngôi sao, đặc tính của nó chủ tôn quý, làm quan lộc chủ, có hiểu nạn, duyên thọ, chế hóa chi công. Bá ấp nãi sao tử vi hóa thân, mà bá ấp nãi chu văn vương chi trưởng tử, tuấn mỹ, đa tài đa nghệ, chính trực, hiếu thuận, bất quá cuối cùng chết đát kỷ phi tay mà đát kỷ phi nãi tham lang tinh, do đó tử tham đồng cung, tử vi không phát huy ra may mắn tác dụng. Tử vi vui mừng sẽ tứ cát ngôi sao. Tử Tướng lương đồng không phát người thiếu niên, tương lai có tiềm lực phát triển. Công phục viên hoặc làm nghề phục vụ.

Thiên cơ ích thọ tinh hóa hòa hợp, vì huynh đệ chủ. Nhập thân, mệnh thái độ làm người tú lệ, tốt hòa hợp, năng lực ứng biến mạnh. Nếu thất hãm trái lại có gian hoạt chi luận. Thiên cơ nãi khương tử nha hóa thân. Khương Thái Công câu cá ( sẽ khoe khoang kỹ xảo ), hôn nhân không mỹ mãn. Làm cùng trục có liên quan ngành sản xuất, như xe thuyền, nhà xưởng, mậu dịch, bí thư các loại.

Thái dương phụ ngôi sao phu ngôi sao, chủ quyền là cao quý Quan lộc chủ. Thông minh từ ái, bất kể thị phi. Bị chiếm đóng làm lụng vất vả, làm việc trước cần về sau lười. Thái dương nãi Tỷ Can hóa thân, lòng son dạ sắt. Làm nguồn sinh lực, động lực, cùng điện có liên quan ngành sản xuất hoặc ngoại giao, giáo dục ngành sản xuất.

Sao vũ khúc là việc chính tài phú, vi tiền tài chủ. Tính cách kiên cường chính trực, bị chiếm đóng bảo thủ. Chu vũ vương nãi sao vũ khúc hóa thân, thừa trước mở về sau, có khai sáng vận mệnh. Làm võ ngành sản xuất như bác sĩ khoa ngoại, quân cảnh, lại từ vu vũ khúc chính tài ngôi sao, do đó có thể làm tài chính, tài chính, sinh ý phương diện công tác.

Sao thiên đồng thành phúc đức chủ, có hiểu nạn chế hóa chi công. Thái độ làm người mềm mại, tinh thông viết văn. Thích hợp tại giới học thuật, phục vụ giới, giới y dược. Chu văn vương chính là sao thiên đồng hóa thân. Thiên đồng thành phúc ngôi sao, làm nghề phục vụ, như tiểu thực điếm, bách hóa, vật phẩm trang sức hoặc giáo sư, địa lý sư.

Sao liêm trinh hóa tù làm quan lộc chủ, nhập thân mệnh làm thứ hoa đào. Thái độ làm người thẳng thắn, lôi thôi lếch thếch, tốt mạo hiểm. Phí Trọng nãi trụ vương đấy sủng thần, sao liêm trinh đấy hóa thân. Liêm trinh không mừng nhập cung thiên di, hoan hỷ nhất thiên tướng để hiểu nạn, thiên tướng nãi nghe thấy thái sư, Phí Trọng sợ nhất nghe thấy thái sư. Làm dụng cụ tinh vi có liên quan ngành sản xuất hoặc nông dân, bởi vì liêm trinh vi huyết quang, cho nên có thể là thầy thuốc, hộ sĩ, thịt chế phẩm.

Sao thiên phủ vi tiền tài điền trạch chủ. Nhập thân mệnh chủ thanh tú, thông minh, phẩm đức cao thượng, đa tài nghệ. Khương hoàng hậu nãi sao thiên phủ hóa thân. Khương hoàng hậu nãi trụ vương vợ, người độ lượng khoan dung độ lượng, không thể chế trụ vương tới làm ác. Là lương bổng giai tầng, thổ địa nghành.

Thái âm tinh vi tiền tài điền trạch chủ, nhập thân mệnh chủ nhân thông minh, tú lệ, bác học đa năng. Lại thái âm tinh vi mẫu tinh, thê ngôi sao. Thái âm tinh nãi trụ vương đại tướng hoàng phi hổ vợ đấy hóa thân. Nhân ngày thường mỹ mạo, vi trốn tránh trụ vương bảo trì trinh tiết mà nhảy lầu tự sát. Du lịch, vận chuyển, cùng điện có quan hệ hoặc làm đẹp sinh hoạt nghề phục vụ.

Tham lang tinh chủ họa phúc, hóa hoa đào giết. Nhập thân mệnh tính cách không chừng, âm trầm, tham lam, có nhân duyên. Đát kỷ phi nãi tham lang tinh hóa thân, vi dục vọng chi thần, nhập thân mệnh thường cùng tôn giáo hữu duyên. Diễn nghệ giới, ngu nhạc giới hoặc làm lão sư.

Cánh cửa cực lớn tinh chủ thị phi, hóa ám. Nhập thân mệnh khẩu chủy góc phương lớn, hòa hợp tài ăn nói. Cánh cửa cực lớn nãi khương thái công vợ mã thiên kim hóa thân, là nổi danh người đàn bà chanh chua, cố nhập cung phu thê, góc bị bại hoại phối ngẫu, hoặc kết hôn muộn. Ở văn giáo ngành vệ sinh công tác, cùng tài ăn nói có quan hệ hoặc làm ngầm sinh ý.

Thiên tướng ngôi sao làm quan lộc chủ, hóa ấn. Nhập thân mệnh kỳ ngôn vô lừa dối, bên trong nghiêm ngoại ôn, trung với bằng hữu, kỳ uy khả chế liêm trinh làm ác. Nghe thấy thái sư nãi thiên tướng tinh hóa thân, nghe thấy thái sư nãi tam triều nguyên lão. Lại nhân, áo cơm mệnh.

Sao thiên lương vi thọ tinh, hóa ấm. Nhập thân mệnh lạc quan, bên trong từ ngoại ôn. Sao thiên lương phúc báo rất nặng, làm nhiều việc thiện giải thích nạn chế hóa thành dùng sức càng cường. Sao thiên lương nãi Lý Thiên Vương tới hóa thân, Lý Thiên Vương là võ vương đấy đại tướng, là duy nhất người sống bị liệt là Phong Thần bảng chi thần. Chính phủ, trung y, cao cấp tràng sở.

Sao thất sát làm tướng tinh chủ xơ xác tiêu điều, gặp tử vi hóa thành quyền. Nhập thân mệnh góc tự đại, lý trí, không dễ dàng phục người, nhưng nhân có mưu lược, hào sảng. Năm xưa vận ở bên trong hơi lớn sát tinh. Hoàng phi hổ nãi uy mãnh tới võ tướng, quay ngược lại qua tùy võ vương phạt thương lượng. Quân cảnh, có lực sát thương nơi ( nhà ga, bến tàu, bệnh viện ).

Sao phá quân chủ họa phúc, hóa hao tổn. Nhập thân mệnh lưng dày lông mi khoan, tính cách kiên cường. Vui mừng tử vi chủ có uy quyền, lộc tồn khả giải này cuồng vọng. Trụ vương nãi sao phá quân tới hóa thân, nhà Ân cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thái độ làm người phản phúc vô thường. Phá quân vi phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng vi hổn độn chỗ, khai sáng thay đổi công tác, vận chuyển.

Văn xương vi khoa bảng ngôi sao, chính thống học thuật nghiên cứu, công văn, phùng hoa đào tinh chủ đa tình. Mi thanh mục tú, có khí độ, tri thức uyên bác, trước gầy về sau béo, trước khó sau dễ.

Văn khúc vi khoa bảng ngôi sao, sao Nam Đẩu trợ tinh. Nhập thân mệnh sức quan sát mẫn tuệ-sâu sắc, nắm giữ các loại tài nghệ, hòa hợp tài ăn nói, nghe một hiểu mười, cửu lưu thuật sĩ.

Tả phụ bắc đẩu trợ tinh, chủ hòa hợp. Nhập thân mệnh thái độ làm người khẳng khái, rất nặng, thanh tú, thực có nhân duyên, cùng chuyển động có liên quan công tác. Nhập cung phu thê chủ lần thứ hai hôn nhân.

Hữu bật bắc đẩu trợ tinh, chủ hòa hợp. Nhập thân mệnh thái độ làm người khẳng khái, rất nặng, thanh tú, thực có nhân duyên, khác phái duyến tốt. Người đại lý công tác. Tả hữu hóa khoa, nhân hoa đào nổi danh.

Sao lộc tồn thuộc thổ nãi phú quý ngôi sao. Nhập thân mạng lớn phương, thanh tú, phẩm học kiêm ưu. Nhập tài cung vi tốt, cô độc cố thủ một mình vi thần giữ của.

Sao kình dương thuộc hỏa kim, hóa hình. Nhập thân mệnh đơn thủ, chủ nhân cơ mưu, giả dối, bịa đặt, nếu có chút ngôi sao may mắn thường có phát minh, sáng ý.

Sao đà la thuộc hỏa kim, hóa kị. Nhập thân mệnh đơn thủ, thân hùng hình thô, mặt mày hốc hác, xuất ngoại mệnh, vô không động sẽ rất có chủ kiến.

Hỏa linh ngôi sao sao Nam Đẩu trợ tinh, chủ sát hại. Nhập thân mệnh cương liệt, bộ lông nhiều dị, làm việc lớn mật, kịch liệt.

Khôi Việt ngôi sao vi khoa bảng ngôi sao, thiên khôi thuộc hỏa, thiên việt thuộc thủy. Thiên khôi là dương quý nhân, thiên việt là âm quý nhân, chủ khí chất, danh khí, lên chức. Nhập thân mệnh thông minh, tú lệ, cao quý.

Hóa lộc, quyền, khoa tinh, hóa lộc chưởng quản phúc đức, tài lộc, may mắn. Hóa quyền cầm quyền thế, cát tường. Hóa khoa chưởng viết văn, chủ công danh.

Sao hóa kị chủ thị phi, vi nhiều tai họa chi thần. Nhập thân mệnh cả đời võ mồm thị phi, nếu làm giáo sư, tư pháp các loại trái lại có phát triển. Nhập một cái kia cung biểu hiện cái kia cung bị niêm trụ.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button