Tử vi

Một vài chiêu thức lượm lặt

Sao bệnh ở tài = tức là bệnh thiếu tiền đó, một sao bệnh nho nhỏ thế thôi mà làm cung tài mệt lắm đấy. 

Giải thần đi cùng phượng các, là cung địa võng của chi tuổi lại là cung hay có vấn điền phiền chi ưu! 

Thiên đức, nguyệt đức, phúc đức là biểu tượng cho cái gì? đó là 3 ông hình tượng hóa ” phúc lộc thọ”. 3 ông này trong truyền thống, cũng như trong Đạo Giáo để giải hạn tam tai mà nó cũng đi vào lịch sử, ý thức truyền thống của phương đông cũng như của việt nam vậy. một việc sai lầm của người học tử vi là cứ các sao giải hạn như hóa khoa, thiên lương, thiên giải, giải thiền…. thì cặm cụi khen tốt, tốt này tốt lọ. nhưng kỳ lạ là sao chúng ta không chịu đặt một câu hỏi ngược lại vì có họa, hay có điều bất ổn chúng mới giải chứ? và đứng đó để mà giải chứ? nên hình tương hóa giải tam tai chính là phúc lộc thọ thiên đức, nguyệt đức, phúc đức. nên thiên không được đặt đồng cung với thiếu với ý là vì tham cầu quá trớn, muốn vươn lên khi chưa đủ sức và thời thì sẽ lãnh hậu quả một thứ mất mát gọi là ” thiên không” ý là trời không cho. và vô hình ta hiểu cái tam tai đó chính là sao thiên không, hay vị chí thiếu dương.

Bạn đang xem: Một vài chiêu thức lượm lặt

nói như vật thiên không đâu là bất diệt hay bất xâm phạm. vì nó nơi mà tham cầu, vọng cầu thái quá nên mới bị “không” nếu đó là chính đáng, là vừa sức, không thái quá, vượt quá giới hạn vừa phải sao mà lại là ” không” được? lúc nàu nó nhưng xấu mà lại giúp trợ ta nhưng kế hoặc, sách lược, hay những ý tưởng tuyệt mà biết nó đêm lại điều gì đó thành công hay giác ngộ cho ta. nên muốn lắm lại thì hãy xòa bàn tay ra trước lại đã.

——————————-

Tứ linh hổ cái phương long

công danh quyền thế lẫy lừng một khi.

——————————-

(Theo cách xem riêng của người viết) Thiên Phúc tại mệnh hội tài quan, Thiên Quan tại nô thì đời phải trải qua thử thách trọng đại, mà thử thách ở ngay tại nô là kẻ dưới quyền hoặc dưới cơ mình.

———————————

Trường hợp Tả Hữu một vào Mệnh cung, một vào Phúc Đức cung, hôn nhân không suôn sẻ do bị ép uổng, hoặc vợ hay chồng đau ốm triền miên, ta vẫn thường gọi là “bạc phước” vậy. Trường hợp này tính hay hay dở của chủ tinh vẫn giữ vai trò quan trọng cho luận đoán.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một vài chiêu thức lượm lặt

Sao bệnh ở tài = tức là bệnh thiếu tiền đó, một sao bệnh nho nhỏ thế thôi mà làm cung tài mệt lắm đấy. 

Giải thần đi cùng phượng các, là cung địa võng của chi tuổi lại là cung hay có vấn điền phiền chi ưu! 

Thiên đức, nguyệt đức, phúc đức là biểu tượng cho cái gì? đó là 3 ông hình tượng hóa ” phúc lộc thọ”. 3 ông này trong truyền thống, cũng như trong Đạo Giáo để giải hạn tam tai mà nó cũng đi vào lịch sử, ý thức truyền thống của phương đông cũng như của việt nam vậy. một việc sai lầm của người học tử vi là cứ các sao giải hạn như hóa khoa, thiên lương, thiên giải, giải thiền…. thì cặm cụi khen tốt, tốt này tốt lọ. nhưng kỳ lạ là sao chúng ta không chịu đặt một câu hỏi ngược lại vì có họa, hay có điều bất ổn chúng mới giải chứ? và đứng đó để mà giải chứ? nên hình tương hóa giải tam tai chính là phúc lộc thọ thiên đức, nguyệt đức, phúc đức. nên thiên không được đặt đồng cung với thiếu với ý là vì tham cầu quá trớn, muốn vươn lên khi chưa đủ sức và thời thì sẽ lãnh hậu quả một thứ mất mát gọi là ” thiên không” ý là trời không cho. và vô hình ta hiểu cái tam tai đó chính là sao thiên không, hay vị chí thiếu dương.

nói như vật thiên không đâu là bất diệt hay bất xâm phạm. vì nó nơi mà tham cầu, vọng cầu thái quá nên mới bị “không” nếu đó là chính đáng, là vừa sức, không thái quá, vượt quá giới hạn vừa phải sao mà lại là ” không” được? lúc nàu nó nhưng xấu mà lại giúp trợ ta nhưng kế hoặc, sách lược, hay những ý tưởng tuyệt mà biết nó đêm lại điều gì đó thành công hay giác ngộ cho ta. nên muốn lắm lại thì hãy xòa bàn tay ra trước lại đã.

——————————-

Tứ linh hổ cái phương long

công danh quyền thế lẫy lừng một khi.

——————————-

(Theo cách xem riêng của người viết) Thiên Phúc tại mệnh hội tài quan, Thiên Quan tại nô thì đời phải trải qua thử thách trọng đại, mà thử thách ở ngay tại nô là kẻ dưới quyền hoặc dưới cơ mình.

———————————

Trường hợp Tả Hữu một vào Mệnh cung, một vào Phúc Đức cung, hôn nhân không suôn sẻ do bị ép uổng, hoặc vợ hay chồng đau ốm triền miên, ta vẫn thường gọi là “bạc phước” vậy. Trường hợp này tính hay hay dở của chủ tinh vẫn giữ vai trò quan trọng cho luận đoán.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button