Tử vi

NGƯỜI CÓ TIỀN có thực sự là NGƯỜI GIÀU ???

Muốn biết được điều này ta cần phải hiểu, người giàu không chỉ là người có tiền, họ còn phải có thể tự do tiêu tiền cho bản thân mình, có thể tích lũy tài sản thì mới được coi là giàu.

Trong tử vi, cung tài bạch là nơi tiền bạc ra vào, cho nên luận về tiền, trước tiên phải lấy tố hợp sao ở cung tài bạch để xem lượng tiền bạc, phương thức kiếm tiền, tiền bạc kiếm được nhanh hay chậm. Nhưng tiền bạc vào cung tài bạch có thể là do bản thân mệnh tạo nỗ lực kinh doanh mua bán mà có, có thể là nhờ đi làm công, chủ yếu là dùng thời gian đổi lấy tiền bạc, cũng có thể tiền bạc kiếm được do kĩ thuật nghề nghiệp, tiền bạc do vất vả gian khổ, cho đến tiền bạc bất nghĩa… Cung tài bạch là cửa ngõ ra vào, cho nên không chỉ dùng để xem về kiếm tiền, nó còn dùng để xem sau khi kiếm được tiền thì dụng vào việc gì, tiền đi đâu, có để dành được hay không, tức là có điều kiện thành người giàu có hay không.

Phương thức luận giải rất đơn giải, chỉ cần lấy cung tài bạch phi hóa đế xem tiền bạc biến hóa thế nào. Ví như cung tài bạch phi Hóa Lộc nhập cung mệnh là ý tượng đương số hưởng thụ khoản tiền này và mang lại điều tốt cho bản thân, thường dùng hết mà không để dành. Trường hợp này có thể coi là điến hình của mẫu người có tiền, nhưng khóng có nghĩa đây là người giàu có. Đương nhiên lúc này cung tài bạch phi xuất Hóa Quyển, Hóa Khoa, và Hóa Kị nhập vào các cung nào đó sẽ biểu thị quan niệm dùng tiền, và cách mà đương số sử dụng sau này. Nếu Hóa Quyền, Hóa Khoa, và Hóa Kị được phi xuất tới các cung có sự ước thúc, thì mệnh tạo sau khi đã hường thụ một cách lãng phí, ít nhiều vẫn còn một số.

Bạn đang xem: NGƯỜI CÓ TIỀN có thực sự là NGƯỜI GIÀU ???

Từ ví dụ trên cho thấy, có thể kiếm tiền hay có tiền tiêu xài thì vẫn chưa phải là người giàu, vì sau khi tiền vào, việc tiêu tiền sẽ làm cho tiền “nhập kho” giữa đường bị hết sạch, thậm chi còn gây ra tình trạng ăn trước trả sau. Do đó trọng điếm quan sát vận “phú” là tiền phải “nhập kho” mới được. Cung điền trạch là “cái kho” cuổì cùng, cho nên thông thường lúc muốn đưa ra luận định một cá nhân có phải thật sự “giàu có” hay không, phải lấy cung điền trạch làm điểm đến, xem có thể tụ được tài hay không.

Lưu ý nhỏ về sự thay đổi thời cuộc như sau: Tài phú của cung điền trạch là luận định về giá trị tài sản. Trong xã hội hiện đại có một số người dù rất có tiền, nhưng họ không quan niệm lấv bất động sản lớn nhỏ hay ít nhiều để làm bảo đảm cho sự giàu có nên họ không mua nhà, mà đi thuê ngôi nhà sang trọng để ở. Dù như vậy, cung điền trạch vẫn là cung chủ yếu dùng để luận đoán về tiền bạc, sự giàu có, phối hợp với hai cung liên quan đến tiền bạc là cung tài bạch và cung huynh đệ, có thể đưa ra phán đoán về tổng giá trị tài sản của người này.

(Chép lại từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm NGƯỜI CÓ TIỀN có thực sự là NGƯỜI GIÀU ???

Muốn biết được điều này ta cần phải hiểu, người giàu không chỉ là người có tiền, họ còn phải có thể tự do tiêu tiền cho bản thân mình, có thể tích lũy tài sản thì mới được coi là giàu.

Trong tử vi, cung tài bạch là nơi tiền bạc ra vào, cho nên luận về tiền, trước tiên phải lấy tố hợp sao ở cung tài bạch để xem lượng tiền bạc, phương thức kiếm tiền, tiền bạc kiếm được nhanh hay chậm. Nhưng tiền bạc vào cung tài bạch có thể là do bản thân mệnh tạo nỗ lực kinh doanh mua bán mà có, có thể là nhờ đi làm công, chủ yếu là dùng thời gian đổi lấy tiền bạc, cũng có thể tiền bạc kiếm được do kĩ thuật nghề nghiệp, tiền bạc do vất vả gian khổ, cho đến tiền bạc bất nghĩa… Cung tài bạch là cửa ngõ ra vào, cho nên không chỉ dùng để xem về kiếm tiền, nó còn dùng để xem sau khi kiếm được tiền thì dụng vào việc gì, tiền đi đâu, có để dành được hay không, tức là có điều kiện thành người giàu có hay không.

Phương thức luận giải rất đơn giải, chỉ cần lấy cung tài bạch phi hóa đế xem tiền bạc biến hóa thế nào. Ví như cung tài bạch phi Hóa Lộc nhập cung mệnh là ý tượng đương số hưởng thụ khoản tiền này và mang lại điều tốt cho bản thân, thường dùng hết mà không để dành. Trường hợp này có thể coi là điến hình của mẫu người có tiền, nhưng khóng có nghĩa đây là người giàu có. Đương nhiên lúc này cung tài bạch phi xuất Hóa Quyển, Hóa Khoa, và Hóa Kị nhập vào các cung nào đó sẽ biểu thị quan niệm dùng tiền, và cách mà đương số sử dụng sau này. Nếu Hóa Quyền, Hóa Khoa, và Hóa Kị được phi xuất tới các cung có sự ước thúc, thì mệnh tạo sau khi đã hường thụ một cách lãng phí, ít nhiều vẫn còn một số.

Từ ví dụ trên cho thấy, có thể kiếm tiền hay có tiền tiêu xài thì vẫn chưa phải là người giàu, vì sau khi tiền vào, việc tiêu tiền sẽ làm cho tiền “nhập kho” giữa đường bị hết sạch, thậm chi còn gây ra tình trạng ăn trước trả sau. Do đó trọng điếm quan sát vận “phú” là tiền phải “nhập kho” mới được. Cung điền trạch là “cái kho” cuổì cùng, cho nên thông thường lúc muốn đưa ra luận định một cá nhân có phải thật sự “giàu có” hay không, phải lấy cung điền trạch làm điểm đến, xem có thể tụ được tài hay không.

Lưu ý nhỏ về sự thay đổi thời cuộc như sau: Tài phú của cung điền trạch là luận định về giá trị tài sản. Trong xã hội hiện đại có một số người dù rất có tiền, nhưng họ không quan niệm lấv bất động sản lớn nhỏ hay ít nhiều để làm bảo đảm cho sự giàu có nên họ không mua nhà, mà đi thuê ngôi nhà sang trọng để ở. Dù như vậy, cung điền trạch vẫn là cung chủ yếu dùng để luận đoán về tiền bạc, sự giàu có, phối hợp với hai cung liên quan đến tiền bạc là cung tài bạch và cung huynh đệ, có thể đưa ra phán đoán về tổng giá trị tài sản của người này.

(Chép lại từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button