Tử vi

Nhất diệp tri thu phái

Các kỹ thuật của NDTTP mang nặng màu sắc Y học.

Một số đặc điểm chính:

1-Phái này cho rằng Hóa Lộc và Lộc Tồn đồng cung là đại cát. Tuy nhiên không hợp với nữ mệnh vì khi đó sẽ quá vượng, trở nên chuyên quyền. Vì vậy, thường thì song lộc chiếu thì sẽ tốt hơn, nhưng không có nghĩa sẽ xấu nếu hai lộc đồng cung và với nam nhân.

Bạn đang xem: Nhất diệp tri thu phái

Lộc Tồn được coi là đắc địa nếu đi cùng với các chính tinh miếu vượng, và được coi là hãm địa nếu đi cùng với các chính tinh hãm địa. Đây là nét đặc sắc, vì nó khác xa với tử vi Nam Phái, cho rằng Lộc tồn không hợp với Cự Môn, Phá Quân dù đắc hãm.

2-Đà La mà hội cùng Tham Lang, gọi là Phong Lưu Thái Trượng, vì đàn bà mà mang họa, còn gọi là Thượng Mã Phong.

3-Sao Thiên Phủ, như trong một đề tài gần đây, tôi nói đùa là chủ nhà chứa, và do đó chế hóa được Kình Dương, Đà La.

Nhưng điều này lại chính xác, theo NDTTP thì đúng là Phủ chế được Kình Đà.

4-Cung tử tức được sử dụng để nghiên cứu khả năng và đời sống tình dục của đương số, cái này khác xa hoàn toàn với tử vi VN là sử dụng cung Tật Ách. Chi tiết này, trước kia tôi từng đề cập cũng đã xuất hiện trong Phái Tử Vân với tuyệt kỹ Lý Thuyết Cung trọng điểm.

5-Tham Lang thuộc Mộc, gốc là thủy, Thất Sát KIm do Hỏa Sinh.

6-Thiên Tướng tối kị Liêm Trinh Xương khúc, chủ đa dâm.

7-Phái này chủ trương Thất Sát chưa bao giờ chế ngự được Dương Đà, vậy khác với Thiên Lương. Nếu mệnh Thất Sát hãm gặp hạn có thất sát tam chiếu, hội thêm Lưu Dương Đà thì sẽ có họa lớn, nhưng nếu có Lộc Mã thì sẽ được hóa giải. Tương tự với Phá Quân, tối ái Lộc Tồn, tối kị Văn Khúc, theo Thiên Lưong thì Phá chế đựoc Đà La, nhưng theo NDTT thì còn lâu, bị gọi là số ăn mày.

Đà La đi với Tham Lang, chủ hẹn với gái mà mang họa, thượng mã phong.

8-Cách cục chọn vợ lấy chồng khác xa với tử vi Nam Phái. Họ dựa vào tính chất của chính tinh để luận tương tác, khác với Tử Vi Nam phái thường dựa vào tương tác mệnh và tuyền tinh, khác với Tử Vân dựa vào Thái Tuế Nhập Quái.

Ví dụ, Vợ chồng Tử Vi-Thái Duơng lại luận là rất tốt.

9-Tả Hữu tối kị Cự Môn, Liêm Trinh, Phá Quân

10-Linh Hỏa hợp với người sinh ở phía Đông Nam, kỵ với người phía tây bắc..

11-KK nếu gặp Tử Phủ Lộc Mã thì giải cứu không bị sao.

12-Thai Tọa chính là sao phụ trợ cho Nhật Nguyệt, tăng sức sáng.

13-Long Phượng phụ trợ cho Thiên Phủ, thiên tướng.

14-Quang phụ trợ cho Thiên Khôi, Quý phụ trợ cho Việt.

15-Thai Phụ bổ trợ cho Tả Phụ, Phong Cáo cho Hữu Bật

16-Thiên Quan, bổ trợ cho Thiên Luơng, Thiên Phúc cho Thiên Đồng.

17-Thiên Tài help Thiên Cơ, Thiên Thọ bổ trợ cho Thiên Đồng, Thiên Luơng.

18-Cô Quả tối kị đóng cung tài bạch, khác xa tử vi VN, chủ hao tán hết.

19-Thiên Khốc làm tăng tính hung của Cự Môn, Thiên Hư thì với Phá Quân. Phải có Lộc Mã mới hóa giải được.

20-Thiên Không (tiền thái tuế) nếu gặp Lộc tồn ở sao Chủ Mệnh và Chủ Thân thì luận là hung, nếu không cát tinh và nhiều sát tinh luận là chết yểu. đây là kỹ thuật mới luận sao chủ mệnh và sao chủ thân.

21-Tử Phủ dần thân, nếu đóng ở cung Phu thê bị luận là hung, vì quá vựong

22-Hồng Loan -thiên hỉ ở phu thê thì kết hôn sớm.

23-Nam mệnh Thái Âm, nữ mệnh thái dưong, nếu không phải miếu vượng thì lấy chồng vợ truyền tinh sẽ sinh ngoại tình.

24-sinh hoạt tình dục của vợ chồng xem dựa vào chính tinh cung tử tức. Điều này nó phù hợp với một số điều đã biết khi xem tử vi nam phái, nếu cung thê xấu nhưng cung tử tức tốt thì không bỏ nhau. 

Về SH tình dục xem cung tử tức:

1-Tử Vi: Sinh hoạt vợ chồng tốt, trải qua nhiều kinh nghiệm.

2- Tử Phủ:Tốt, SH mĩ mãn.

3-Tử tham: sinh hoạt khác với người bình thường, có nét cuồng bạo.

4-Thiên cơ: Cả hai bên đều say sưa, kỹ thuật cao

5-Thái Dương:hai bên đều thỏa mãn.

6-Thái Dương thêm tứ sát:SH không như ý.

7-Vũ Khúc: mê đắm, là thành phần không thể thiếu. Hội cát tinh thì thỏa mãn

8-Tham Vũ và tứ sát:bừa bãi.

9-Thiên Đồng:SH vừa phải thỏa đáng, nồng nàn.

10-Đồng Âm:Thỉnh thoảng không được mĩ mãn.

11-Đồng Lương:Ít ỏi

12:Thiên đồng XK:Mỹ mãn.

13:Liêm trinh: Chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm đến đối phương. Cẩn thận kẻo nhiều mà hao tổn SK. Thêm tham lang thì mê đắm trong TD hoang đường.

14:Phủ:bình tĩnh, có lý tính, mỹ mãn. thêm XK thì kinh nghiệm già dặn. Thêm sát tinh thì quá là cuồng nhiệt

15:Nguyệt: Tình cảm phong phú, tính tình bẽn lẽn.thêm xương khúc thì mỹ mãn. Thêm tứ sát thì nhu cầu quá độ.

16-Tham Lang:TD quá vượng, tinh lực hơn người, kiến thức phong phú khiến người người mê mẩn. Thêm tứ sát thì buông thả.

17-Cự Môn: Theo đuổi khoái lạc không chính đáng, lén lút hưởng thụ..

18-Cự Môn thêm xương khúc: được hưởng hạnh phúc chân thực của tình yêu

19-Thiên Lượng: Hời hợt, lý trí. Không chỉ có hưởng thụ mà nghĩ đến đối phương. Thêm cát tinh thì hai bên không tham lam nhưng thỏa mãn mỹ ý.

20-Thiên Lương thêm sát tinh: có tính chất cuồng bạo, chú trọng kỹ xảo.

21-Thiên tướng:n không quá độ. Thêm cát tinh Mỹ mãn, thêm tứ sát thì trục trặc.

22-Thất sát: có hiện tượng căng cứng, lo sợ. Cần thoải mái. Thêm cát tinh thì có thể hưởng thụ.

23-Phá quân: Quá khỏe, quá vượng thậm chí đến mức mù quáng, quá độ. Có cát tinh thì có thể ko mù quáng. Thêm sát tinh thì quá độ đến mức hại sức khỏe.

24-Hỏa Linh:Bị tình dục hành hạ, tình dục thường phản lại đạo đức.

25-XK:Bình tĩnh, tự nhiên, tắm mình trong cảm giác trong trẻo.

26-Kình Đà:Nhiệt tình.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhất diệp tri thu phái

Các kỹ thuật của NDTTP mang nặng màu sắc Y học.

Một số đặc điểm chính:

1-Phái này cho rằng Hóa Lộc và Lộc Tồn đồng cung là đại cát. Tuy nhiên không hợp với nữ mệnh vì khi đó sẽ quá vượng, trở nên chuyên quyền. Vì vậy, thường thì song lộc chiếu thì sẽ tốt hơn, nhưng không có nghĩa sẽ xấu nếu hai lộc đồng cung và với nam nhân.

Lộc Tồn được coi là đắc địa nếu đi cùng với các chính tinh miếu vượng, và được coi là hãm địa nếu đi cùng với các chính tinh hãm địa. Đây là nét đặc sắc, vì nó khác xa với tử vi Nam Phái, cho rằng Lộc tồn không hợp với Cự Môn, Phá Quân dù đắc hãm.

2-Đà La mà hội cùng Tham Lang, gọi là Phong Lưu Thái Trượng, vì đàn bà mà mang họa, còn gọi là Thượng Mã Phong.

3-Sao Thiên Phủ, như trong một đề tài gần đây, tôi nói đùa là chủ nhà chứa, và do đó chế hóa được Kình Dương, Đà La.

Nhưng điều này lại chính xác, theo NDTTP thì đúng là Phủ chế được Kình Đà.

4-Cung tử tức được sử dụng để nghiên cứu khả năng và đời sống tình dục của đương số, cái này khác xa hoàn toàn với tử vi VN là sử dụng cung Tật Ách. Chi tiết này, trước kia tôi từng đề cập cũng đã xuất hiện trong Phái Tử Vân với tuyệt kỹ Lý Thuyết Cung trọng điểm.

5-Tham Lang thuộc Mộc, gốc là thủy, Thất Sát KIm do Hỏa Sinh.

6-Thiên Tướng tối kị Liêm Trinh Xương khúc, chủ đa dâm.

7-Phái này chủ trương Thất Sát chưa bao giờ chế ngự được Dương Đà, vậy khác với Thiên Lương. Nếu mệnh Thất Sát hãm gặp hạn có thất sát tam chiếu, hội thêm Lưu Dương Đà thì sẽ có họa lớn, nhưng nếu có Lộc Mã thì sẽ được hóa giải. Tương tự với Phá Quân, tối ái Lộc Tồn, tối kị Văn Khúc, theo Thiên Lưong thì Phá chế đựoc Đà La, nhưng theo NDTT thì còn lâu, bị gọi là số ăn mày.

Đà La đi với Tham Lang, chủ hẹn với gái mà mang họa, thượng mã phong.

8-Cách cục chọn vợ lấy chồng khác xa với tử vi Nam Phái. Họ dựa vào tính chất của chính tinh để luận tương tác, khác với Tử Vi Nam phái thường dựa vào tương tác mệnh và tuyền tinh, khác với Tử Vân dựa vào Thái Tuế Nhập Quái.

Ví dụ, Vợ chồng Tử Vi-Thái Duơng lại luận là rất tốt.

9-Tả Hữu tối kị Cự Môn, Liêm Trinh, Phá Quân

10-Linh Hỏa hợp với người sinh ở phía Đông Nam, kỵ với người phía tây bắc..

11-KK nếu gặp Tử Phủ Lộc Mã thì giải cứu không bị sao.

12-Thai Tọa chính là sao phụ trợ cho Nhật Nguyệt, tăng sức sáng.

13-Long Phượng phụ trợ cho Thiên Phủ, thiên tướng.

14-Quang phụ trợ cho Thiên Khôi, Quý phụ trợ cho Việt.

15-Thai Phụ bổ trợ cho Tả Phụ, Phong Cáo cho Hữu Bật

16-Thiên Quan, bổ trợ cho Thiên Luơng, Thiên Phúc cho Thiên Đồng.

17-Thiên Tài help Thiên Cơ, Thiên Thọ bổ trợ cho Thiên Đồng, Thiên Luơng.

18-Cô Quả tối kị đóng cung tài bạch, khác xa tử vi VN, chủ hao tán hết.

19-Thiên Khốc làm tăng tính hung của Cự Môn, Thiên Hư thì với Phá Quân. Phải có Lộc Mã mới hóa giải được.

20-Thiên Không (tiền thái tuế) nếu gặp Lộc tồn ở sao Chủ Mệnh và Chủ Thân thì luận là hung, nếu không cát tinh và nhiều sát tinh luận là chết yểu. đây là kỹ thuật mới luận sao chủ mệnh và sao chủ thân.

21-Tử Phủ dần thân, nếu đóng ở cung Phu thê bị luận là hung, vì quá vựong

22-Hồng Loan -thiên hỉ ở phu thê thì kết hôn sớm.

23-Nam mệnh Thái Âm, nữ mệnh thái dưong, nếu không phải miếu vượng thì lấy chồng vợ truyền tinh sẽ sinh ngoại tình.

24-sinh hoạt tình dục của vợ chồng xem dựa vào chính tinh cung tử tức. Điều này nó phù hợp với một số điều đã biết khi xem tử vi nam phái, nếu cung thê xấu nhưng cung tử tức tốt thì không bỏ nhau. 

Về SH tình dục xem cung tử tức:

1-Tử Vi: Sinh hoạt vợ chồng tốt, trải qua nhiều kinh nghiệm.

2- Tử Phủ:Tốt, SH mĩ mãn.

3-Tử tham: sinh hoạt khác với người bình thường, có nét cuồng bạo.

4-Thiên cơ: Cả hai bên đều say sưa, kỹ thuật cao

5-Thái Dương:hai bên đều thỏa mãn.

6-Thái Dương thêm tứ sát:SH không như ý.

7-Vũ Khúc: mê đắm, là thành phần không thể thiếu. Hội cát tinh thì thỏa mãn

8-Tham Vũ và tứ sát:bừa bãi.

9-Thiên Đồng:SH vừa phải thỏa đáng, nồng nàn.

10-Đồng Âm:Thỉnh thoảng không được mĩ mãn.

11-Đồng Lương:Ít ỏi

12:Thiên đồng XK:Mỹ mãn.

13:Liêm trinh: Chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm đến đối phương. Cẩn thận kẻo nhiều mà hao tổn SK. Thêm tham lang thì mê đắm trong TD hoang đường.

14:Phủ:bình tĩnh, có lý tính, mỹ mãn. thêm XK thì kinh nghiệm già dặn. Thêm sát tinh thì quá là cuồng nhiệt

15:Nguyệt: Tình cảm phong phú, tính tình bẽn lẽn.thêm xương khúc thì mỹ mãn. Thêm tứ sát thì nhu cầu quá độ.

16-Tham Lang:TD quá vượng, tinh lực hơn người, kiến thức phong phú khiến người người mê mẩn. Thêm tứ sát thì buông thả.

17-Cự Môn: Theo đuổi khoái lạc không chính đáng, lén lút hưởng thụ..

18-Cự Môn thêm xương khúc: được hưởng hạnh phúc chân thực của tình yêu

19-Thiên Lượng: Hời hợt, lý trí. Không chỉ có hưởng thụ mà nghĩ đến đối phương. Thêm cát tinh thì hai bên không tham lam nhưng thỏa mãn mỹ ý.

20-Thiên Lương thêm sát tinh: có tính chất cuồng bạo, chú trọng kỹ xảo.

21-Thiên tướng:n không quá độ. Thêm cát tinh Mỹ mãn, thêm tứ sát thì trục trặc.

22-Thất sát: có hiện tượng căng cứng, lo sợ. Cần thoải mái. Thêm cát tinh thì có thể hưởng thụ.

23-Phá quân: Quá khỏe, quá vượng thậm chí đến mức mù quáng, quá độ. Có cát tinh thì có thể ko mù quáng. Thêm sát tinh thì quá độ đến mức hại sức khỏe.

24-Hỏa Linh:Bị tình dục hành hạ, tình dục thường phản lại đạo đức.

25-XK:Bình tĩnh, tự nhiên, tắm mình trong cảm giác trong trẻo.

26-Kình Đà:Nhiệt tình.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button