Tử vi

Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa, chủ yếu xem cung mệnh, thứ xem cung phụ mẫu, cung phúc đức hòa cung tật ách.

Bạn đang xem: Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa

   Bình thường nhìn đồng hồ lộ vu bên ngoài cá tính lấy cung mệnh là việc chính, cung thiên di làm phụ, che dấu vu ở bên trong tính cách kiêm xem cung tật ách, khí chất tập tính, hứng thú ham mê, tiềm thức ( cùng tổ truyền có quan hệ ) kiêm xem cung phúc đức, bốn cung cùng tham gia. Mệnh vô chính diệu xem cung thiên di hòa cung phúc đức, phúc đức lại vô chủ ngôi sao xem tật ách, vô tất bốn cung cùng tham gia nghiên cứu kỹ. Xem tướng miện hòa tài hoa

(

Tư duy năng lực

)

Lấy cung mệnh là việc chính, xem thêm cung phụ mẫu. Xem dáng người lấy cung mệnh hòa cung tật ách đến xem.

Chủ yếu cung cập chủ tinh làm chủ mạch lạc, thứ yếu cung cập phó tinh làm phụ trợ mạch lạc, quy nạp tổng kết ra kỳ nhân tướng mạo, tính cách, tài hoa. Từng ngôi sao đều bao hàm có đặc thù tính tình, cho nên ra lệnh cho trong cung tất cả tinh diệu đều phải xem thêm, giống nhau người không lại một lần nữa, bất đồng người tăng thêm tiến vào, hoặc tăng cường, yếu bớt chủ tinh đấy tính tình các loại, tối hậu tiến hành quy nạp. Cụ thể thỉnh xem thêm “Chư tinh rơi cung tham gia đoạn” . Tìm đọc lúc, phải hiểu được lấy hay bỏ, linh hoạt nắm giữ; lấy chủ tinh là việc chính, nên kể lại tra; phụ tinh nên giản, gần xem tác dụng chủ yếu, chủ yếu xem đối với chủ tinh là trợ giúp vẫn là ức chế, sau đó đúng chủ tinh đấy tính tình tác dụng tiến hành tăng giảm lấy hay bỏ, tổng hợp lại quy nạp; tỷ như, chủ tinh miếu vượng hoặc phùng chúng cát trợ giúp, ác cũng biến hòa hợp; bị chiếm đóng hoặc phùng hung thần tụ, hòa hợp cũng biến ác.

Trên nguyên tắc,

Sao Nam Đẩu ngôi sao nhiều nhu mà mẫn, sao Bắc đẩu nhiều cương mà khiếm suy nghĩ. Chủ tinh cung mệnh nhu, vui mừng tam phương có cương ngôi sao; chủ tinh cung mệnh cương, vui mừng tam phương có nhu ngôi sao; như vậy mới có thể kết hợp cương nhu, nếu không vi quá cương hoặc quá nhu, cứng quá dễ gãy, quá nhu giả nho yếu. Phàm quý ngôi sao nhập mệnh nhiều thanh tú, hoa đào ngôi sao nhập mệnh nhiều diễm lệ, rách nát ngôi sao nhập mệnh diện mạo thô tục, nặng thì hung ngoan.

Thấy thế nào nhân tính tình thiện ác? Chủ yếu tòng mệnh sao cung tình cập suy vượng đến xem, cũng kiêm xem tinh diệu của cung phúc đức vượng suy. Trên nguyên tắc, phùng ngôi sao may mắn hòa hợp ngôi sao, người thuộc về nhiều thiện lương; phùng ác tinh hung tinh, người thuộc về nhiều ác liệt; phùng sát bình thường nhiều có không tốt đấy tập tính.

Tử vi

Trung dung đôn hậu mà cao ngạo bên tai mềm,

Nhật nguyệt tả hữu

Hiền lành nhất

(

Thái Âm

Ưu nhã nhu nhược âm trầm,

Thái dương

Bác ái mà cương trực vội vàng xao động,

Tả phụ

Dày rộng mà quái gở,

Hữu bật

Trung lương mà tự phụ

)

,

Phủ tướng đồng lương

Tính lương mà bảo thủ

(

Thiên phủ

Ôn hòa ổn trọng mà sợ hãi nho,

Thiên tướng

Văn nhã rất nặng mà xa xỉ,

Thiên đồng

Quang minh hòa ái mà lười nhác,

Thiên lương

Lão luyện đôn hậu mà cao ngạo

)

,

Xương khúc lộc cơ

Thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt

(

Văn xương

Chính trực mà cao ngạo,

Văn khúc

Đa năng mà lãng mạn,

Lộc tồn

Vững vàng mà tham tiếc ích kỷ, thiên cơ nhạy bén thiện lương mà phù khoa so đo

)

, cự phá Kình Đà tính cách kiên cường mà nhiều thị phi

(

Cánh cửa cực lớn khôn khéo thiện biện hà khắc gầy mà lắm lời lưỡi thị phi,

Phá quân

Gan lớn thái độ chừng mà lăng thủ lĩnh ngoan ác,

Kình dương

Kiên nghị mà tàn bạo hiếu chiến,

Đà la

Cơ mưu mà hay thay đổi phải tranh

)

,

Hỏa linh tham không kiếp

Tính vô thường

(

Đốm lửa

Giỏi giang mà táo bạo,

Linh tinh

Cơ linh mà giỏi thay đổi,

Tham lang

Hào sảng mà tham dục lặp lại,

Địa kiếp

Run sợ liệt mà lừa gạt,

Không trung

Nhanh trí mà dối trá

)

,

Liêm vũ sát

Cương liệt ngoan cố mà hiếu chiến

(

Liêm trinh

Kiên cường tùy hứng mà di động đãng,

Vũ khúc

Cương nghị quả quyết tâm địa thiện lương,

Thất sát

Cương dũng mà đa nghi hay thay đổi

)

. Mệnh thân cung cũng có Tứ Sát, tham hoa luyến rượu.

Một người không có khả năng thập toàn thập mỹ, tính tình có tốt có xấu, có nhiều chánh phụ, ưu khuyết hai phương diện đặc tính. Chủ tinh miếu vượng, cát chúng, tính tình hướng tốt phương hướng phát triển; chủ tinh bị chiếm đóng, sát nhiều, tính tình hướng kém phương diện phát triển.

Ích kỷ cùng gian trá khác nhau, nặng nhẹ bất đồng, ích kỷ không nhất định âm mưu hại nhân, ích kỷ quá … Không chắc chắn vi gian trá; gian trá người chẳng những ích kỷ, thả trống rỗng ngụy, giáp mặt một bộ, trước sau một bộ, thậm chí âm mưu hại nhân hoặc bán đứng bằng hữu, người như thế không thể thâm giao. Cung mệnh có Tứ Sát người nhiều gian trá.

Thân thể bộ vị:

Cung mệnh nghịch tới cung tật ách bên trái, cung phụ mẫu như ý tới cung nô bộc bên phải sườn. Mệnh, cha làm đầu, thiên, nô tì phần dưới. Can cung là dương ở mặt sau, can cung là âm ở phía trước.

Nốt ruồi bớt sẹo cách nhìn:

Xương khúc có mụt ruồi to, đà la có bớt, vũ khúc có thẹo ngấn, liêm trinh hòa thái dương có bớt. Thiên cơ hóa quyền nhập thiên, lông mi có nốt ruồi. Trở lên thuật tinh diệu rơi cung tình huống xem thêm kể trên thân thể bộ vị định nốt ruồi bớt sẹo đấy bộ vị.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Nhìn người tướng mạo, tính cách, tài hoa, chủ yếu xem cung mệnh, thứ xem cung phụ mẫu, cung phúc đức hòa cung tật ách.

   Bình thường nhìn đồng hồ lộ vu bên ngoài cá tính lấy cung mệnh là việc chính, cung thiên di làm phụ, che dấu vu ở bên trong tính cách kiêm xem cung tật ách, khí chất tập tính, hứng thú ham mê, tiềm thức ( cùng tổ truyền có quan hệ ) kiêm xem cung phúc đức, bốn cung cùng tham gia. Mệnh vô chính diệu xem cung thiên di hòa cung phúc đức, phúc đức lại vô chủ ngôi sao xem tật ách, vô tất bốn cung cùng tham gia nghiên cứu kỹ. Xem tướng miện hòa tài hoa

(

Tư duy năng lực

)

Lấy cung mệnh là việc chính, xem thêm cung phụ mẫu. Xem dáng người lấy cung mệnh hòa cung tật ách đến xem.

Chủ yếu cung cập chủ tinh làm chủ mạch lạc, thứ yếu cung cập phó tinh làm phụ trợ mạch lạc, quy nạp tổng kết ra kỳ nhân tướng mạo, tính cách, tài hoa. Từng ngôi sao đều bao hàm có đặc thù tính tình, cho nên ra lệnh cho trong cung tất cả tinh diệu đều phải xem thêm, giống nhau người không lại một lần nữa, bất đồng người tăng thêm tiến vào, hoặc tăng cường, yếu bớt chủ tinh đấy tính tình các loại, tối hậu tiến hành quy nạp. Cụ thể thỉnh xem thêm “Chư tinh rơi cung tham gia đoạn” . Tìm đọc lúc, phải hiểu được lấy hay bỏ, linh hoạt nắm giữ; lấy chủ tinh là việc chính, nên kể lại tra; phụ tinh nên giản, gần xem tác dụng chủ yếu, chủ yếu xem đối với chủ tinh là trợ giúp vẫn là ức chế, sau đó đúng chủ tinh đấy tính tình tác dụng tiến hành tăng giảm lấy hay bỏ, tổng hợp lại quy nạp; tỷ như, chủ tinh miếu vượng hoặc phùng chúng cát trợ giúp, ác cũng biến hòa hợp; bị chiếm đóng hoặc phùng hung thần tụ, hòa hợp cũng biến ác.

Trên nguyên tắc,

Sao Nam Đẩu ngôi sao nhiều nhu mà mẫn, sao Bắc đẩu nhiều cương mà khiếm suy nghĩ. Chủ tinh cung mệnh nhu, vui mừng tam phương có cương ngôi sao; chủ tinh cung mệnh cương, vui mừng tam phương có nhu ngôi sao; như vậy mới có thể kết hợp cương nhu, nếu không vi quá cương hoặc quá nhu, cứng quá dễ gãy, quá nhu giả nho yếu. Phàm quý ngôi sao nhập mệnh nhiều thanh tú, hoa đào ngôi sao nhập mệnh nhiều diễm lệ, rách nát ngôi sao nhập mệnh diện mạo thô tục, nặng thì hung ngoan.

Thấy thế nào nhân tính tình thiện ác? Chủ yếu tòng mệnh sao cung tình cập suy vượng đến xem, cũng kiêm xem tinh diệu của cung phúc đức vượng suy. Trên nguyên tắc, phùng ngôi sao may mắn hòa hợp ngôi sao, người thuộc về nhiều thiện lương; phùng ác tinh hung tinh, người thuộc về nhiều ác liệt; phùng sát bình thường nhiều có không tốt đấy tập tính.

Tử vi

Trung dung đôn hậu mà cao ngạo bên tai mềm,

Nhật nguyệt tả hữu

Hiền lành nhất

(

Thái Âm

Ưu nhã nhu nhược âm trầm,

Thái dương

Bác ái mà cương trực vội vàng xao động,

Tả phụ

Dày rộng mà quái gở,

Hữu bật

Trung lương mà tự phụ

)

,

Phủ tướng đồng lương

Tính lương mà bảo thủ

(

Thiên phủ

Ôn hòa ổn trọng mà sợ hãi nho,

Thiên tướng

Văn nhã rất nặng mà xa xỉ,

Thiên đồng

Quang minh hòa ái mà lười nhác,

Thiên lương

Lão luyện đôn hậu mà cao ngạo

)

,

Xương khúc lộc cơ

Thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt

(

Văn xương

Chính trực mà cao ngạo,

Văn khúc

Đa năng mà lãng mạn,

Lộc tồn

Vững vàng mà tham tiếc ích kỷ, thiên cơ nhạy bén thiện lương mà phù khoa so đo

)

, cự phá Kình Đà tính cách kiên cường mà nhiều thị phi

(

Cánh cửa cực lớn khôn khéo thiện biện hà khắc gầy mà lắm lời lưỡi thị phi,

Phá quân

Gan lớn thái độ chừng mà lăng thủ lĩnh ngoan ác,

Kình dương

Kiên nghị mà tàn bạo hiếu chiến,

Đà la

Cơ mưu mà hay thay đổi phải tranh

)

,

Hỏa linh tham không kiếp

Tính vô thường

(

Đốm lửa

Giỏi giang mà táo bạo,

Linh tinh

Cơ linh mà giỏi thay đổi,

Tham lang

Hào sảng mà tham dục lặp lại,

Địa kiếp

Run sợ liệt mà lừa gạt,

Không trung

Nhanh trí mà dối trá

)

,

Liêm vũ sát

Cương liệt ngoan cố mà hiếu chiến

(

Liêm trinh

Kiên cường tùy hứng mà di động đãng,

Vũ khúc

Cương nghị quả quyết tâm địa thiện lương,

Thất sát

Cương dũng mà đa nghi hay thay đổi

)

. Mệnh thân cung cũng có Tứ Sát, tham hoa luyến rượu.

Một người không có khả năng thập toàn thập mỹ, tính tình có tốt có xấu, có nhiều chánh phụ, ưu khuyết hai phương diện đặc tính. Chủ tinh miếu vượng, cát chúng, tính tình hướng tốt phương hướng phát triển; chủ tinh bị chiếm đóng, sát nhiều, tính tình hướng kém phương diện phát triển.

Ích kỷ cùng gian trá khác nhau, nặng nhẹ bất đồng, ích kỷ không nhất định âm mưu hại nhân, ích kỷ quá … Không chắc chắn vi gian trá; gian trá người chẳng những ích kỷ, thả trống rỗng ngụy, giáp mặt một bộ, trước sau một bộ, thậm chí âm mưu hại nhân hoặc bán đứng bằng hữu, người như thế không thể thâm giao. Cung mệnh có Tứ Sát người nhiều gian trá.

Thân thể bộ vị:

Cung mệnh nghịch tới cung tật ách bên trái, cung phụ mẫu như ý tới cung nô bộc bên phải sườn. Mệnh, cha làm đầu, thiên, nô tì phần dưới. Can cung là dương ở mặt sau, can cung là âm ở phía trước.

Nốt ruồi bớt sẹo cách nhìn:

Xương khúc có mụt ruồi to, đà la có bớt, vũ khúc có thẹo ngấn, liêm trinh hòa thái dương có bớt. Thiên cơ hóa quyền nhập thiên, lông mi có nốt ruồi. Trở lên thuật tinh diệu rơi cung tình huống xem thêm kể trên thân thể bộ vị định nốt ruồi bớt sẹo đấy bộ vị.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button