Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết phá quân

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết phá quân

Phá quân cung Tý Ngọ, vô sát, giáp quý sinh ra, Quan chi phí thanh hiển, vị trí tới tam công. ( vi anh tinh nhập miếu cách. Đinh mình sinh ra thứ hai, người sinh năm bính hoặc mậu chủ vây )

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết phá quân

Phá quân cung Tý Ngọ, bính mậu dần thân sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý không bền, chết non.

Phá quân thìn tuất cung Sửu Mùi, người sinh năm bính hoặc mậu, phú quý.

Phá quân một diệu tính khó hiểu. ( nam nữ mệnh luận )

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm địa, gặp Kình Đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân đồng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc đồng cung vu dần, chủ quý.

Phá quân xương khúc đồng cung, cả đời bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc đa lao lực. ( phá quân ở mão dậu thìn tuất thủ mệnh, tuy được văn xương văn khúc, cũng không phải toàn bộ cát. Ứng với chủ hình khắc lao lực )

Phá quân, tham lang phùng Lộc Mã, nam lưu động, nữ nhân đa dâm.

Phá quân Kình Đà đồng cung, chủ có tàn tật.

Phá quân Kình Đà Quan bổng lộc và chức quyền, nơi nơi cầu xin.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

Phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, vất tổ ly tông.

Phá quân ở cung huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Phá quân ở cung phu thê, chủ bất chính, hôn nhân tiến thối.

Phá quân tại tử nữ cung, trước tổn hại hậu chiêu.

Phá quân ở cung tài bạch, như canh tưới tuyết.

Phá quân ở cung tật ách, bạng châu uông luy nhanh.

Phá quân ở cung thiên di, bôn tẩu vô lực.

Phá quân ở cung nô bộc, báng oán đào tẩu.

Phá quân ở Quan lộc Quan, chủ nghèo khó.

Phá quân ở cung điền trạch, tổ nghiệp phá xáo.

Phá quân ở cung phúc đức, nhiều tai họa.

Phá quân ở cung phụ mẫu, hình khắc, mặt mày hốc hác.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết phá quân

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết phá quân

Phá quân cung Tý Ngọ, vô sát, giáp quý sinh ra, Quan chi phí thanh hiển, vị trí tới tam công. ( vi anh tinh nhập miếu cách. Đinh mình sinh ra thứ hai, người sinh năm bính hoặc mậu chủ vây )

Phá quân cung Tý Ngọ, bính mậu dần thân sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý không bền, chết non.

Phá quân thìn tuất cung Sửu Mùi, người sinh năm bính hoặc mậu, phú quý.

Phá quân một diệu tính khó hiểu. ( nam nữ mệnh luận )

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm địa, gặp Kình Đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân đồng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc đồng cung vu dần, chủ quý.

Phá quân xương khúc đồng cung, cả đời bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc đa lao lực. ( phá quân ở mão dậu thìn tuất thủ mệnh, tuy được văn xương văn khúc, cũng không phải toàn bộ cát. Ứng với chủ hình khắc lao lực )

Phá quân, tham lang phùng Lộc Mã, nam lưu động, nữ nhân đa dâm.

Phá quân Kình Đà đồng cung, chủ có tàn tật.

Phá quân Kình Đà Quan bổng lộc và chức quyền, nơi nơi cầu xin.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

Phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, vất tổ ly tông.

Phá quân ở cung huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Phá quân ở cung phu thê, chủ bất chính, hôn nhân tiến thối.

Phá quân tại tử nữ cung, trước tổn hại hậu chiêu.

Phá quân ở cung tài bạch, như canh tưới tuyết.

Phá quân ở cung tật ách, bạng châu uông luy nhanh.

Phá quân ở cung thiên di, bôn tẩu vô lực.

Phá quân ở cung nô bộc, báng oán đào tẩu.

Phá quân ở Quan lộc Quan, chủ nghèo khó.

Phá quân ở cung điền trạch, tổ nghiệp phá xáo.

Phá quân ở cung phúc đức, nhiều tai họa.

Phá quân ở cung phụ mẫu, hình khắc, mặt mày hốc hác.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button