Tử vi

Nội dung tóm tắt cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Thành

Tử vi đẩu số luận mệnh, phản ánh quĩ đạo vận mệnh đời người theo cách đa chiều, nội dung vô cùng phong phú, thông tin hàm chứa vô cùng lớn, ở Trung quốc nó đứng đầu bảng trong ngũ đại thần số, được gọi là “Đệ nhất thiên hạ thần số “, hiện tại ở Hương Cảng vẫn đang rất phổ biến, có thể thấy sức mê hoặc của nó rất to lớn.

Quyển sách này được viết thông qua nhiều năm nghiên cứu học tập cùng thực tiễn, phát huy đầy đủ linh cảm và kinh nghiệm của bản thân, lấy tài liệu bản môn năm 1998 làm cơ sở, cũng lấy cổ bản là bản gốc, phá bỏ cách nhìn của môn phái, tiếp thu ý kiến quần chúng, thu thập rộng rãi nhiều trường phái, hội tụ chứa nhiều tác phẩm nổi tiếng tinh hoa, tiến hành hệ thống quy nạp, chỉnh lý, chú dịch và biên tập mà thành. Có nhiều bản thảo, không ngừng hoàn thiện, cố gắng trở nên có hệ thống về lí thuyết và nội dung, kể lại, sâu sắc, toàn diện sách hay. Thông qua sử dụng số lượng lớn mệnh lệ để lập lá số thành thục, đólà phương pháp học tập trọng yếu, là người mới học nhập môn không có con đường thứ hai. Là phương tiện người mới học học tập, tinh tình, lục thân cùng hạn năm bộ phận nội dung dùng cách tra tìm, sau khi lập lá số, án mười hai cung tên gọi và vị trí các sao ở các cung, tra tìm nội dungcó liên quan, tổng hợp liền có thể phán đoán suy luận mệnh chủ suốt đời cùng một ít tổng quát về xu thế của mệnh vận lục thân. Đồng thời cũng có hệ thống lý luận phân Tých và diễn đoán ví dụ thực tế, đối với người có nền tảng, có thể thông hiểu đạo lí, khéo léo vận dụng, không ngừng thực tiễn, đề cao ngộ Tính và trình độ dự đoán.

Phần trên cũng đã giải thích kiến thức cơ bản của tử vi đẩu số, phương pháp lập lá số cùng với phương pháp suy luận cơ bản. Tức là cách suy luận dựa vào đặc Tính của sao, phân Tých và phán đoán suy luận tiên thiên mệnh số bộ phận. Phần dưới đây tiếp tục phân Tých, phán đoán suy luận phần hậu thiên vận thế và mệnh lệ cụ thể phân Tých diễn đoán, lại tiến thêm một bước thâm nhập thảo luận tử vi đẩu số Tứ Hóa về phương pháp phân Tých phán đoán suy luận, cùng với tượng hoa mai lục hào như nhau linh hoạt vận dụng tử vi đẩu số tới phương pháp dự đoán trong sinh hoạt hàng ngày của người của sự vật.

Bạn đang xem: Nội dung tóm tắt cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Thành

Trong sách ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, nội dung đi sâu nghiên cứu, dịch học dễ sử dụng. Người có trình độ văn hóa sơ trung là có thể xem và ứng dụng, nó cũng thích hợp với người mới học nhập môn học tập, nó cũng có giá trị tham khảo ứng dụng cao đối với những người có đam mê nghiên cứu, còn có thể làm sử dụng làm giáo trình dạy về tử vi đẩu số.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nội dung tóm tắt cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Thành

Tử vi đẩu số luận mệnh, phản ánh quĩ đạo vận mệnh đời người theo cách đa chiều, nội dung vô cùng phong phú, thông tin hàm chứa vô cùng lớn, ở Trung quốc nó đứng đầu bảng trong ngũ đại thần số, được gọi là “Đệ nhất thiên hạ thần số “, hiện tại ở Hương Cảng vẫn đang rất phổ biến, có thể thấy sức mê hoặc của nó rất to lớn.

Quyển sách này được viết thông qua nhiều năm nghiên cứu học tập cùng thực tiễn, phát huy đầy đủ linh cảm và kinh nghiệm của bản thân, lấy tài liệu bản môn năm 1998 làm cơ sở, cũng lấy cổ bản là bản gốc, phá bỏ cách nhìn của môn phái, tiếp thu ý kiến quần chúng, thu thập rộng rãi nhiều trường phái, hội tụ chứa nhiều tác phẩm nổi tiếng tinh hoa, tiến hành hệ thống quy nạp, chỉnh lý, chú dịch và biên tập mà thành. Có nhiều bản thảo, không ngừng hoàn thiện, cố gắng trở nên có hệ thống về lí thuyết và nội dung, kể lại, sâu sắc, toàn diện sách hay. Thông qua sử dụng số lượng lớn mệnh lệ để lập lá số thành thục, đólà phương pháp học tập trọng yếu, là người mới học nhập môn không có con đường thứ hai. Là phương tiện người mới học học tập, tinh tình, lục thân cùng hạn năm bộ phận nội dung dùng cách tra tìm, sau khi lập lá số, án mười hai cung tên gọi và vị trí các sao ở các cung, tra tìm nội dungcó liên quan, tổng hợp liền có thể phán đoán suy luận mệnh chủ suốt đời cùng một ít tổng quát về xu thế của mệnh vận lục thân. Đồng thời cũng có hệ thống lý luận phân Tých và diễn đoán ví dụ thực tế, đối với người có nền tảng, có thể thông hiểu đạo lí, khéo léo vận dụng, không ngừng thực tiễn, đề cao ngộ Tính và trình độ dự đoán.

Phần trên cũng đã giải thích kiến thức cơ bản của tử vi đẩu số, phương pháp lập lá số cùng với phương pháp suy luận cơ bản. Tức là cách suy luận dựa vào đặc Tính của sao, phân Tých và phán đoán suy luận tiên thiên mệnh số bộ phận. Phần dưới đây tiếp tục phân Tých, phán đoán suy luận phần hậu thiên vận thế và mệnh lệ cụ thể phân Tých diễn đoán, lại tiến thêm một bước thâm nhập thảo luận tử vi đẩu số Tứ Hóa về phương pháp phân Tých phán đoán suy luận, cùng với tượng hoa mai lục hào như nhau linh hoạt vận dụng tử vi đẩu số tới phương pháp dự đoán trong sinh hoạt hàng ngày của người của sự vật.

Trong sách ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, nội dung đi sâu nghiên cứu, dịch học dễ sử dụng. Người có trình độ văn hóa sơ trung là có thể xem và ứng dụng, nó cũng thích hợp với người mới học nhập môn học tập, nó cũng có giá trị tham khảo ứng dụng cao đối với những người có đam mê nghiên cứu, còn có thể làm sử dụng làm giáo trình dạy về tử vi đẩu số.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button