Tử vi

Phú Tử Vi Thông Thư – Lê Quý Đôn

Cũng giống như Phú tử vi khác, Phú tử vi Lê Quý Đôn cũng luận đủ 12 cung trong khoa tử vi, giúp các bạn dễ học, dễ nhớ và dễ hiểu hơn. Học nhanh hơn, học kỹ hơn. Ngoài những kiến thức trong sách vở thì Thơ Phú Tử Vi sẽ truyền lại cho chúng ta rất nhiều kiến thức tổng hợp hay và giá trị cao.

Xem Thêm: Phú Tử Vi Ma Thị Tiên Sinh

Phú Tử Vi Thông Thư

Bạn đang xem: Phú Tử Vi Thông Thư – Lê Quý Đôn

( 683 câu )

1) Mệnh viên

Một là bàn đến mệnh viên,

Có sao thủ mệnh đoán bên tính tình.

Tử vi trọng hậu dung hình

Thiên phủ tiết hạnh, thông minh ôn hòa.

Hai sao đều gặp một nhà,

Thiên tư ôn thuận thiệt là tốt ghê

Lòng lành tính gặp Thiên Cơ,

Vũ tinh nhập miếu , anh kỳ tài năng.

Thái âm viên mãn ai bằng

Thiên đồng phì mãn, tính hằng ôn lương,

Phá , Liêm to nhỏ khác thường,

Tính tình cương trực, kết đường tà gian,

Thiên Lương từ hậu dung nhan

Sát – Hình miếu địa, khôn ngoan anh hùng

Tham Lang tính bẩm thung dung

Say miền gái đẹp, rượu nồng mùi ngon

Thái Dương tính khí thực khôn

Thanh kỳ bậc nhất, từ lương khác thường

Kìa như Văn Khúc, Văn Xương

Tư nhan khả ái , thông đường văn chương.

Cự môn tính khí bất thường

Hễ khi sử sự, tìm đường đảo điên

Thiên Tướng lòng thẳng, mặt hiền

Thiên tư mỹ lệ : Khoa, Quyền hẳn hoi

Thanh bần ấy thật Việt- Khôi

Lại gia Thai phụ là nòi khoan dung

Phụ – Bật tuấn tú vốn dòng

Đáng tài hơn chúng, tốt dùng chẳng không

Phụ Bật đơn thủ mệnh cung

Đoán rằng số ấy ly tông cửa nhà

Phượng- Long đều hợp mệnh ta

Làm người cốt cách, ôn hòa tốt thay

Tuế – Riêu họa xướng ư nhời

Nhận –Hư , lòng gió là người sai ngoa

Mây mưa ấy thật Đào Hoa

Lông kia đỏ kệch, Kỵ Đà xấu trông

Trán đen, tính nóng , Kiếp, Không

Hỏa- Linh mặt mũi hình dung bi sầu

Tuế- Phá lạc hãm một âu

Tiếng tăm như sấm ra màu vẻ vang

Kìa như nói chẳng há răng

Thiên Hình đơn thủ chốn đằng mệnh cung.

Lộc, Mã khéo kiêm nàn nồng

Phúc , Tấu bá đạo, mong trông một lòng.

Hoa Cái má phấn, lưng ong.

Hỷ Thần dài dọng, tâm hung, tràng đầu,

Triệt, Không tính những chẳng âu

Hung trung vô định ra màu gian nan,

Tuế , Tham trong dạ đa đoan,

Kỵ, Diêu tửu sắc, một đoàn ngao du,

Hổ, Tang chẳng việc mà lo,

Quan Phù , Điếu Khách hay phô rộng nhời,

Lưỡng Hao nhỏ nhặt hình người,

Phi Liêm tóc tốt, có tươi mà dầu,

Quý, Ân phong độ trượng phu

Chẳng hay quân tử hình thù cũng xinh,

Tướng Quân chỉ thích dụng binh,

Bệnh Phù đới tật trong mình chẳng không

Cô , Qủa thiết kỵ riêng lòng,

Tràng sanh, Đế Vượng, vốn dòng thiện lương.

Đào Hoa, Mộc Dục điểm trang.

Lâm Quan tính khí dịu dàng, tinh anh.

Mộ thì chẳng được thông minh.

Thai hay mê hoặc lại hay tha tùng,

Triệt mà gặp được Kim cung

Tinh thần thanh sảng, thung dung đế thần,

Tuyệt phùng hỏa địa một khi,

Hiên ngang chí khí, gặp thì thung dung.

Kìa Suy, Bệnh, Tử ba dòng,

Gặp vào nước ấy, ai dùng? Ai mang?

Hóa Lộc tính khí dịu dàng,

Bác Sỹ tính nết tìm đường tư hoa.

Thiên Đức, Nguyệt Đức khoan hòa.

Lộc Tồn đôn hậu, thiệt là quy mô

Phá Quân tâm tính hồ đồ.

Kiếp Sát xử sự ba đào mênh mông

Xem trong nhân tính đã xong

Lại tính cho thấu các cung ngũ hành

Tướng chân tính, nhận chân hình,

Chẳng nên chấp nhất, lựa mình mà suy

Ví như thuộc Thổ Tử Vi

Tính trì mà gặp hỏa thì lại nhanh

Thiên Phủ vốn tính hòa lành

Song gặp Không, Kiếp thời rành khác thâm

2) Phụ mẫu cung

Cả hai phụ mẫu kể tường.

Âm, Dương ngộ hãm là đường khắc xung

Hãm Dương khắc phụ đã xong

Hãm Âm khắc mẫu vào vòng chẳng sai

Hổ, Tang, Thái Tuế cùng bầy

Lưu Dương lại gặp đoán rầy khắc cha

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa

Thiên Hình, Tuần, Triệt mẹ cha mất rồi

Cáo, Phong có chức, có ngôi

Khúc, Xương, Thái Tuế thì người cũng sang

Khôi, Khoa phát đạt khoa tràng

Khôi, Quyền chính trưởng đường đường tốt thông

Thanh bần ấy phải Hóa, Không

Nhược bằng Lộc , Mã phú ông ai tày

Phụ mẫu cung đã đoán bầy

Đoán từng phần một, cốt hay tại người.

3) Phúc đức cung

Số ba phúc đức kề liền.

Lộc, Quyền đóng đó trong miền bản cung,

Ở đời vinh hiển đã xong.

Kiếp, Không ở đấy bần cùng khốn thay.

Nay đây mai đó càng hay

Lại xem cung ấy sống rày được bao?

Đồng , Lương, Tử, Phủ bốn sao,

Trên tuần bát cửu thọ nào ai hơn

Âm, Dương, Xương, Khúc , Lộc Tồn,

Với sao Thiên Tướng, Cự Môn tinh thần.

Thọ thì được ngoại thất tuần

Miếu thì thong thả, ham thì tân toan,

Liêm, Cự ta lại phải bàn,

Ngoại tuần lục thập mới hoàn Diêm la,

Việt , Khôi, Tả, Hữu, Quyền, Khoa

Lộc, Tham, Đế Vượng, thật là tràng sinh,

Đà La, Dương Nhận, Hỏa Tinh,

Vào thì ba bốn rành rành không sai.

Kiếp, Không, Hư, Khốc cùng bầy.

Thiên Hình, Hóa Kỵ, mới loài bạch tang,

Nhị Phù tổn thọ một phương,

Thật là lạc mộ, nên dường chẳng sai.

Sát, Liêm, Tứ Sát cùng bầy

Đoán làm bần yểu xưa nay rõ ràng.

Cao thanh, Thọ ,Qúy, Ân Quang,

Những là sao ấy thọ tràng kỳ di.

Lại thấy Thân, Mệnh mà suy

Nam tinh chính chiếu thọ kỳ vô cương,

Đã xem hưởng thọ đoán tường,

Lại xem phúc đức đoán phương âm phần,

Tràng Sinh chính phát thập phần,

Gặp sao Quan, Phúc, Qủy thần chầu trông

Phúc, Liêm, nội ngoại thung dung

Khoa , Quyền, Xương , Khúc vốn dòng văn gia

Vũ, Tham mà gặp Hóa Khoa

Đấy là đất phát đề đa anh hung

Cự Môn, Lộc, Lộc tương phùng

Đoán rằng phú quý gia phong đời đời.

Nay là đoán trước mấy lời,

Được đất nằm nghiệm chẳng sai đâu là,

Lại xem hướng mạch kể ra,

Trước lấy khởi tổ ấy là Tràng Sinh

Thanh Long lấy làm long hành

Đến đâu nhập thủ xem hình chiếu lâm

Phải lấy chi tự ( Địa Chi) phân kim

Xem cho chuẩn đích đoán tìm mới ngoan,

Trước có Dương Nhận, Hồng Loan,

Nga mi tác án yên bàn chẳng sai

Thanh (Long) Hồng ( Loan) là thủy nhập hoài,

Tùy cung mà đoán cho người mới thông.

Lại như Vũ Khúc, Triệt Không,

Lấy làm hành lộ khuỳnh khuỳnh trước sau,

Kìa Long với Hổ lai chầu

Xem bên Tả Hữu mới hầu luận xong.

Bên tả có sao Thanh Long,

Lấy làm Long thủy chầu vòng tả biên

Bên hữu Bạch Hổ đã yên,

Lấy làm Hổ thủy chầu bên hữu này,

Lại xem tinh tú yên bầy.

Thái Dương, Vũ Tướng cùng rày Phá Quân,

Khoa, Quyền, Khôi, Việt tinh trần

Lấy làm dương mộ mười phần chẳng sai

Còn như đoán mả đàn bà

Xem sao miếu vượng gần xa, đoán đời

Tử, Phủ, tổ mộ chẳng sai

Lạc nhàn thì đoán xa rời mà thôi

Thiên Cơ dương tổ sáu đời

Vũ năm, Đồng tứ, chẳng sai chút nào

Liêm Trinh bảy tám đời cao

Thái Dương là bố lẽ nào chẳng tin

Cha còn thì đoán ông liền

Ấy là dương mộ đoán miền dương tinh

Thiên Phủ viễn tổ đã đành

Tham sáu , Cự bảy, Lương rành tám thôi

Phá Quân, Thất Sát xa đời

Thái Âm là mẹ gần nơi đó mà

Nếu còn thì kể đến bà

Ấy là âm mộ thuộc Tòa âm cung

Thiên Đức, Nguyệt Đức tương phùng

Mộ phần thiên táng ắt cùng chẳng sai

Suy xem tinh tính hẳn hoi

Ấy là chứng nghiệm mà soi cho tường

Đà La ngộ Dưỡng chẳng thường

Đoán rằng đạo táng gần phương mả này

Lại tùy chính diệu suy bầy

Lại nhân Không , Kiếp đoán rày lạc phân

Hoa Cái , Phượng Các tân phần

Tấu thư, Xương , Khúc là thần đồng ra

Hoặc khôi, Việt gia Hóa Khoa

Đại khoa sự nghiệp vinh hoa vô cùng,

Lộc Tồn, Hóa Lộc tương phùng

ấy là phú quý vốn dòng chẳng không

Tử Vi nhập miếu vượng cung.

Phát nên có kẻ chầu trong vương kỳ

Lương, Tham thọ khảo kỳ di

Lại xem đất phát cung phi vẻ nào,

Bởi chưng Hoa Cái, Hồng Đào,

Gặp sao Tử, Nhật gái chầu quân vương.

Đế Vượng đóng chính cung tường

Ắt là trong họ vượng đường nhân đinh

Tuế , Phù tụng sự tương tranh.

Lộc Tồn, Cô Quả độc đinh thường thường,

Tang Môn, Quả Tú bất thường,

Ấy là trong họ gái thường quả phu

Phục binh ngộ Tử phải lo,

Có người bị trận, chết co ngoài đường,

Mộ cư Phúc Đức đường đường,

Lại gia Thai, Tọa ấy Trường sinh ta

Hỷ thần, Thiên Hỷ hoặc gia,

Ấy là đắc địa chẳng hòa được đâu,

Lại bàn hình thế mọi mầu ( Ngũ hành các sao)

Tổ sơn là Tử, Phủ chầu kể ra

Mộc tinh là Thiên Cơ gia,

Kim Tinh vũ Khúc, Mộc là Tham Lang,

Văn khúc là thủy đáo đường

Liêm Trinh là hỏa, Thiên Lương Thổ này,

Âm long, Âm hướng sao này Thái Âm,

Thất Sát cũng Hỏa tinh lâm.

Phá Quân là thủy, Cự tầm Thổ tinh.

Thiên Đồng, Thiên Tướng đất binh,

Sao Dương là núi, sao Linh bút bầy

Mộc, Trì là giếng gần đây,

Thiên Quan, Thiên Phúc gần ngay Phật, Thần.

Kiếp, Không lộ táng dương phần,

Kỵ, Riêu là thủy, sát nhân hoàng tuyền,

Thanh Long có suối lưu triền.

Bạch Hổ đá trắng ở bên mộ đường,

Khoa, Quyền là bản văn chương,

Lộc ; kỳ, Việt : kiếm, rõ ràng đóng đây,

Ấy là phần mộ đoán bày.

Cốt xem Phúc đức mới hay mọi đường.

4) Điền trạch cung

Bốn là bàn đến cung Điền,

Phủ, Vi đóng đấy, Tài Điền vượng thay,

Vũ, Cơ tài sản cũng hay,

Song hiềm hoán dịch ngày này nhiều phen,

Âm , Dương miếu ấy đa điền,

Nhược bằng ngộ hãm vào miền bằng chân

Thiên Đồng hậu dị, tiêu nan,

Tham Lang tổ nghiệp phá tan lại thành

Cự Môn tổ nghiệp tan tành,

Sinh ra đổi chác sau rành được yên

Sát sinh bỗng chốc mà lên,

Nhược phùng hãm địa, bình yên thường thường,

Phá Quân của khéo dở dang,

Nhược bằng ngộ hãm là tuồng khó khăn.

Tướng , Lương, Tả, Hữu khoa văn.

Việt , Khôi, Quyền , Lộc, Mã gần Trường sinh,

Điền viên đều vượng tậu tành,

Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đà, Kình lục tinh,

Nhị Hao, Kiếp Sát, Phục Binh,

Không Vong, Tang, Tú, Phù tinh vô điền,

5) Quan lộc cung

Năm là quan lộc đoán ngay,

Thái Dương, Xương, Khúc ở đây cung này,

Điện rồng chầu trực đêm ngày,

Đoán rằng số ấy tốt thay lạ thường,

Việt, Khôi, Tả, Hữu, Cơ, Lương,

Khoa, Quyền, Tử, Phủ họp cùng Trường Sinh,

Tướng, Đồng, Lộc, Mã, Vũ tinh

Đều là cát tú được mình hiển vinh.

Âm, Dương, Quyền, Lộc được rành,

Như bằng hãm địa ắt thành lại hao,

Liêm Trinh vũ chức, quyền cao,

Như bằng ngộ hãm, khỏi nào hình danh,

Tham Lang mà gặp Hỏa ,Linh,

Miếu thì phú quý, hãm: bình mà thôi,

Sát, Cự Tý Ngọ , ở ngôi,

Vượng thì vũ chức , hãm thời hình thương,

Phá Quân lao khổ trăm đường,

Nhược ngồi Tý, Ngọ tài thường vượng thay,

Tham Lang, Xương, Khúc ngày rày

Ngộ cung Tị Hợi quan này, làm ru,

Liêm , Tham, Đà, Nhận phải lo

Phải mang dan díu , quanh co bận mình

Phù , Tang, Không, Kiếp ,Hỏa, Linh

Khốc, Hư, Đà, Nhận, Kiếp, Kình Nhị Hao,

Phục Binh , Phá Tú xúm vào

Đoán rằng quyền lộc làm sao cũng hèn

6) Nô Bộc Cung

Sáu là nô bộc đoán tường

Tử , Phủ, Tả, Hữu, Âm, Dương, Lương, Đồng

Việt , Khôi, Tam Hóa tương phùng

Cáo, Loan, Cơ, Mã lại cùng Tướng tinh,

Quý, Quang, Xương, Khúc cũng lành

Vũ Tinh mà đóng rành rành bản cung

No thì nó ở hầu ông

Đói thì nó bước chẳng mong nỗi gì

Liêm Trinh kìa nó càng ghê

Làm ơn nên oán bấc chì mỉa mai

Tham Lang vì nó hao tài

Cự Môn báo oán những lời thị phi

Sát thì sinh sự thị phi

7) Thiên Di Cung

Bảy là bàn đến Thiên Di

Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt thì hòa hai

Vũ, Lương, cự phú chẳng sai.

Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyền,

Âm Dương, Tả, Hữu rất hiền,

Cùng là Đồng, Tướng gần miền quý nhân,

Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân,

Nhược bằng ngộ cát, mười phần tốt thay,

Liêm Trinh nội trở, ngoại hay,

Đi thì cũng lợi, mới tày Tham Lang.

Lại thêm dâm dục , hoang tàn,

Vũ Tinh xuất ngoại thường thường được yên

Cự Môn khẩu thiệt đảo điên,

Nhị Phù, Phá, Tú cùng miền Thiên Di,

Đoán rằng lộ thượng, mai thi,

Phá Quân, Thất Sát ắt thì chẳng yên

Tham Lang, Hóa Kỵ hợp miền,

Quán rằng lộ tử, chẳng tuyền được đâu

Cự Môn, Linh,Hỏa xung nhau

Tử ư đạo lộ ra mầu xo ro,

Liêm phùng Quan Phủ, Quan Phù,

Ấy là tử nghiệp chẳng hòa được đâu

Kìa như đạo lộ phải âu,

Bởi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di

Kìa ai ký ngụ, phong tư ( đời sương gió)

Bởi chưng Thất Sát, Nhị Phù, Kình Dương

Tứ Sát đóng chính cung tường,

Ách nguy thêm lại hại đường tổ tông

Vũ , Liêm chẳng khá đồng cung

Luận rằng số ấy bần cùng ai qua

Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Dương, Đà,

Tham, Hình, Hóa Kỵ cùng là Khốc Hư

Phá Quân phương ấy phải lo,

Thiên Di cung ấy đoán cho kỹ càng.

8) Tật Ách cung

Tám là Tật Ách chẳng âu,

Âm, Dương phản bội làm màu bất minh,

Mệnh cung lại có Không tinh

Nhãn manh mục tật, rành rành phải mang,

Phá , Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương,

Đã đau bên mắt, lại càng bệnh điên

Khúc , Xương, Tả, Hữu vào miền.

Việt, Khôi, Tử, Phủ, Khoa , Quyền, Đồng, Lương

Lộc Tồn, Hóa Lộc một phương.

Ốm thì lại gặp thuốc thang, sợ gì,

Thiên Cơ phải chứng thấp tê.

Nhược bằng gia Sát mặt thì vết ngang,

Phong đàm bệnh ấy liền liền,

Bởi sao Cơ, Vũ đóng miền Ách phương

Nhược bằng gia Sát trĩ sang.

Thái Âm đau bụng, Thái Dương buốt đầu,

Gia Đà, Kỵ, Sát cũng rầu

Đoán rằng mục tật, ấy hầu phải đau.

Phá Quân Khí huyết bất điều,

Đồng, Lương hàn, nhiệt là điều phải lo.

Tướng Tinh đau ở bì-phu,

Cự, Liêm, Nhật, Nguyệt, hình thù cơ nghinh

Đà La, Dương Nhận ít yên,

Đâu chân nhức mắt, chẳng hiền được đâu,

Dương, Đà, Phá, Kỵ mắt đau,

Bởi đường sao ấy gặp hầu Tham Lang.

Sát Tinh thấp khí yếu đau.

Tứ Sát có bệnh bởi hầu Sát gia,

Tham Lang tật ách xông pha,

Lưng, chân có bệnh chẳng hòa được chăng,

Cự Môn mặt vết rõ ràng,

Chứ chi đới tật, xấu chàng hổ ai,

Kỵ, Hình đau mắt chẳng sai,

Dương, Đà, Linh, Hỏa cùng ngồi một phương.

Mặt kia có vết rõ ràng,

Lại thêm bệnh trĩ thường thường phải e.

9) Tài Bạch cung

Thứ chín kể đến cung Tài

Để mà thí nghiệm mấy lời kể ra

Vũ, Lộc, Thiên Mã cùng gia

Tử, Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền,

Tử-Vi, Phụ, Bật rất hiền,

Làm quan tài bạch ngoài miền lợi danh,

Thái-Âm mà với Vũ Tinh,

Luận bàn cùng phải rành rành chẳng sai,

Âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai,

Có sao Đế-Vượng cùng ngồi chính trung,

Luận làm địch quốc phú phong,

Thiên-Đồng, Cơ, Vũ, tay không làm giầu,

Âm, Dương tài vượng chẳng âu,

Nhược bằng hãm địa, có, hầu lại không.

Sát Tinh đóng Tý Ngọ cung,

Hào tài hoạch phát đùng đùng chứa chan,

Chủ cung phút hợp phút tan,

Lộc-Tồn, Hóa-Lộc giàu tràn vẻ vang

Phá Quân tài tán chẳng thường,

Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyền

Với sao Hóa Lộc ở miền,

Ấy là phát phúc, tài, điền vượng theo,

Liêm Trinh trước dở sau hay,

Lộc-Tồn, Vũ Khúc đóng rày Tài cung,

Ấy là đại phát phú ông,

Kiếp, Không ở đấy, bần cùng chẳng sai.

Dương Đà, Linh, Hỏa tán tài.

Hoa, Hình, Hư, Khốc là loài như nhau.

10) Tử-Tức cung

Thứ mười Tử Tức kế bầy,

Trước sinh nam-Tử, nhiều bầy Nam-Tinh,

Bắc Tinh ấy gái trước sinh

Nhật sinh kỵ Nguyệt chiếm rành bản cung,

Dạ sinh kỵ Nhật chiếm trung,

Âm Dương lâm Tý là vòng khắc xung,

Vắng sao chính diệu Tử cung,

Phải tìm đối chiếu luận cùng mới xong,

Phủ, Vi, Đế-Vượng, Thiên Đồng,

Khúc, Xương, Tả, Hữu luận cùng năm tên

Nhược bằng gia Sát cũng hên / hèn (?)

Tràng-Sinh, Nhật-Nguyệt, Lâm-Quan một đoàn

Tướng, Lương, Quan-Đới rõ ràng,

Ấy là cũng được ba hàng thành thân,

Khoa, Quyền, Hóa-Lộc tinh trần

Việt, Khôi, Thiên Mã mười phần quý nhân

Cự, Cơ, Liêm, Tú Phá Quân

Bệnh, Thai, Mộc, Dưỡng ấy phần có hai

Suy thì có một mà thôi

Dương, Linh, Đà Hỏa cùng loài như sau

Kiếp, Không, lại gặp phải rầu

Cũng như Thất-Sát càng sầu cô đơn

Kỵ, Hình, Tử, Mộ một đoàn

Và sao Hư, Khốc phải phòng khắc xung

Lộc Tồn có một chẳng không

Hoặc là lại gặp quá phòng con nuôi.

11) Thê-Thiếp cung

Mười một bàn đến Thê cung

Nhân thê trí, phú bởi phùng Thái Dương

Âm phùng Hao tú một phương

Thành hôn chẳng lọ phải đường cưới xin

Nhật-Đồng nhiều vợ mà hiền

Kìa như Lộc, Mã tài điền vượng thay

Nguyệt phùng Xương, Khúc ngày rày

Cung trăng bẻ quế xem tầy lên tiên

Tử, Phủ hòa hợp bách niên

Đồng, Cơ trai gái kết nguyền cũng xinh

Trai tơ gái trẻ đã rành

Âm, Dương miếu địa sớm thành nhân duyên

Nhược bằng hãm địa sau nên

Vũ Tinh gia Sát mặc bên khiếm hòa

Tướng, Lương sớm nổi thành gia.

Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân,

Khúc, Xương, Tả, Hữu tinh trần

Thông minh giai lão trăm phần tốt thay,

Lộc Tồn muộn vợ những hay

Tham-Lang sớm lấy người rày khắc xung,

Tham mà gia Sát tối hung,

Phá Quân sớm khắc, ít lòng chính chuyên

Liêm Trinh phải khắc ba tên,

Cự Môn, Thất Sát luận bàn cũng in,

Sát Tinh xung khắc đã quen,

Người ấy dâm dục về miền trăng hoa

Khôi, Việt, Hóa Lộc, Quyền, Khoa

Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành

Linh-Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình,

Khốc, Hư, Không, Kiếp, đã rành khắc xung

Nhược bằng cát tú tương phùng,

Cũng là là giúp được vào vòng thiểm ninh

Tam phương mà gặp Sát, Hình,

Ly hương kết phối rành rành chẳng sai.

12) Huynh-Đệ cung

Mười hai Huynh đệ bàn liền,

Triệt, Không cùng thấy trong miền bản cung

Bắt đầu thì đoán khắc xung,

Hoặc gia Địa-Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều

Tướng-Quân, Lộc, Mã cùng triều,

Anh em giàu có, phú nhiêu được dùng,

Tướng-Quân, Lộc, Lộc tương phùng,

Anh em có kẻ ở trong cửa quyền,

Tràng-Sinh Đế vượng lâm liền,

Anh em có kẻ tất nhiên yên bài.

Đôi bên Nhật, Nguyệt giáp Thai,

Sinh đôi một đốt chẳng sai tí nào,

Vượng Thai, Tuyệt Tướng thấu vào

Anh em ắt có dị bào chẳng không,

Đào Hoa, Riêu, Hỷ trong cung

Phá Quân tinh xứ đối cung ở ngoài

Có chị em gái theo trai,

Say mê đến nỗi hoang thai hổ mình

Trong thì Tướng, Phá, Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái cùng tinh Đào, Hồng

Ở cung đối chiếu trực xung

Anh em có kẻ dâm thông hẳn là,

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa,

Thiên Hình thường có trong nhà đánh nhau,

Lộc, Mã buôn bán làm giàu

Nhược bằng Vũ, Tướng ra mầu thợ công,

Tử-Vi, Tả, Hữu, tương phùng

Có chị em gái lộn chồng đi ra,

Thiên Khôi ba kẻ anh ta,

Thiên Việt ba kẻ em ta bầy đoàn

Xương, Khúc, Thái Tuế đều yên

Có người xã trưởng khôn ngoan ai cùng.

Tuyệt, Không, Không, Kiếp chính cung

Hoặc gia cát hội lại phùng Dưỡng Tinh

Luận làm nghĩa dưỡng anh em

Hoặc thêm Đà, Nhận, Hỏa, Linh, đoán cùng

 PHỤ ĐOÁN Luận nữ mệnh

Lại xem trong số đàn bà,

Cần là Tử tức cùng là Phu-Quân,

Gái hiền có phúc, có phần

Nữ nhân phú-quý tấm thân nhờ chồng.

Mệnh mà phú quý vô dùng

Điền, Tài lại cốt hai cung vẹn tuyền.

Phu Quân Thìn, Tuất cung nhan,

Mệnh, Thân Dậu, Tuất muôn vàn kể chi,

Chép Nhật, chép Nguyệt số kỳ,

Giáp Tả, giáp Hữu kẻ vì, người mong,

Tử cung Nhật hãm chẳng không,

Mệnh cung Hóa Kỵ ngại ngùng mây xâm

Hồng Loan, Tử, Vượng đồng lâm,

Phu Quân cung ấy mừng thầm vượng thay.

Xem trong Tử tức cung này,

Nhị-Minh (Nhật, Nguyệt) Thiên Hỷ thật hay rành rành

Phượng, Long đẹp đẽ, hiền lành,

Khốc, Hư táo tợn bụng rành hiếu trung.

Hỷ, Riêu đêm ngủ mơ màng,

Tính hay dối trá, Kiếp, Không đóng dồn,

Thai, Hoa, ngộ Kiếp hiếm con,

Thai phùng Nhật, Nguyệt lâm bồn song sinh

Mã phùng Đào tú linh đinh

Dương phùng Thái Tuế e mình khẩu tai,

Ách cung e ngộ Dưỡng, Thai

Mệnh hiềm Nhật, Nguyệt, gặp hai Dương, Đà

Tấu-Thư, Hoa Cái lượt là,

Phượng, Long lấy được chồng là quý nhân

Tướng, Loan, cung ngự phi-tần

Mộc, Cái thủ mệnh nhiều phần dâm phi

Phu Quân có Tham Lang vì,

Chính tinh làm cả, bàng thì làm hai,

Mệnh cung Xương, Khúc chiếu hai

Dẫu nhân duyên sớm nhưng người dâm phong

Lộc, Mã ích tử, vượng chồng,

Ví đồng Tử, Phủ ngự cung ra vào.

Thái Âm hãm tử chẳng sao.

Thái Dương mà hãm lẽ nào có con,

Liêm Trinh gặp Tham gian ngoan,

Thiên Đồng ngộ Nguyệt đông đàn chắc thay

Hóa-Lộc tài bạch buôn may,

Thiên Riêu, Xương, Khúc cả ngày vuốt ve

Trưởng huynh, huynh đệ Tử-Vi,

Thiên-Phủ tài bạch vậy thì phong doanh,

Hao tài bởi có Thiên Hình

Không Vong ngộ mã quyết tình ly hương,

Phá phùng Triệt-Lộ chết đường

Văn tinh sinh trễ, văn chương dịu dàng,

Cát tinh tọa chiếu rõ ràng.

Sinh con tài tướng, vẻ vang anh hùng.

Nguyệt phùng Phá, Kỵ phúc cung,

Nữ nhân cả họ dâm phong đó mà.

Thiên Lương người béo đẫy đà,

Thiên Đồng dư dật rồi mà hiển vinh,

Hình, Hỏa: mộc áp lôi kinh,

Phá Quân, Thái-Tuế tụng đình giáo toa

Loạn luân Thiên-hỷ Đào-hoa

Triệt, Tuần tương ngộ xiêu nhà kéo đi

Sát Phá nghèo khó có gì

Tang-môn ngộ Hoả có kỳ hoả tai

Thiên-riêu, Tham, Kỵ trùng lai

Phòng khi sông nước có thời chẳng yên

Đào-hoa, ngộ Kiếp đắm thuyền

Kình-dương, Linh, Hoả cuồng điên hẳn là

Cự, Đồng, Phá, Triệt cung gia

Có người phá cốt chiết nha rành rành

Ngọ yên mệnh Tử tương tinh

Đã hay chồng quý lại sinh con hiền

Liêm-trinh thanh bạch giữ gìn

Mệnh bền: Tỵ, Hợi giao chiều Lương, Âm

Thiên-cơ phá đảng chẳng nhầm

Hoá hồng Vũ-khúc, chính dâm Kỵ mà

Kiếp, Không, Tử Sát cùng gia

Có Tham, Liêm, Sát chiếu ba phương vào

Nhược bằng hiếu ở Phu hào

Ấy là toạ hoạ lao đao cả đời

ĐOÁN VẬN NIÊN SINH, TỬ

Lại xem sinh, tử đoán niên

Vận niên Thái tuế, lưu niên cung nào

Sát, Dương, Thương Phục, Không, Hao

Hỏa Linh, Kỵ, Kiếp chiếu vào hạn trung

Ghê thay Đại, Tiểu (hạn) trùng phùng

Đế tinh thụ hãm Không-Vong đó mà

Ấy là vận hạn khó qua

Lại Tham, Sát, Phá, trúc la thoát nào

Đế, Tướng, tam hợp chiếu vào

Họa may không chết, bởi sao cát phù,

Bảo cho biết trước mà lo….

PHỤ ĐOÁN TỔNG QUÁT

Mệnh, Thân và Hạn tốt đều

Càng gia càng được mỹ miều vinh xương

Mệnh Thân và Hạn tương đương

Xét ra xấu cả là phường hàn vi

Giáp Quý, giáp Lộc rất kỳ

Khoa, Quyền lưỡng giáp thật thì số hay

Giáp Nhật, giáp Nguyệt họa may

Giáp Xương, giáp Khúc số này rất sang

Giáp Không, giáp Kiếp lang thang

Kình, Đà lưỡng giáp, nhỡ nhàng ăn xin

Liêm Trinh sa sút rất hèn

Vì chưng Tỵ Hợi đóng miền Mệnh Thân

Thái Âm chiếu đến dạ phân

Nhất sinh khoái lạc, mười phần không sai

Tiền bần, hậu phú mấy người

Mệnh Thân cung ấy giáp bày Vũ, Tham

Hậu bần : giáp Kiếp đã cam

Lộc, Quyền : Tài, Phúc, xuất phàm vinh hoa

Cả đời bần tiện đó mà

Kiếp, Không : Tài, Phúc, thật là không thay

Khúc, Xương nhiều học mà hay

Tả Phụ, Hữu Bật khoan thai dễ dàng

Phủ, Tướng y lộc khác thường

Làm quan chắc hẳn nhiều đường hạnh thông

Thất Sát Triều Đẩu hãn phòng

Vinh xương tước lộc, tôn sùng biết bao

Đồng cung Tử, Phủ đóng vào

Chung thân phúc hậu lẽ nào chẳng hay

Tử Vi cư Ngọ cùng đây

Bằng không Sát phạm, ngôi này công khanh

Thiên Phủ lâm Tuất sao lành

Đai vàng áo tía, rành rành không sai

Khoa, Quyền, Lộc cũng mấy người

Miếu viên Vũ Khúc, rõ mười hách danh

Kìa như Lộc Ám Khoa Minh

Quan sang đến tận quân hành Tam Thai

Đồng lâm Nhật, Nguyệt số ai

Quan cư hầu vệ, đáng tài tước phong

Lại nhờ Cơ, Cự đồng cung

Ngôi rành chắc hẳn, đến vì công khanh

Tham, Linh tịnh thủ ai bì

Nổi danh tướng tướng thật là vẻ vang

Việt, Khôi cái thế văn chương

Thiên Khoa, Thiên Mã, nhẹ đường khoa danh

Văn Xương, Tả Phụ cát tinh

Ngôi cao bát vị hiển vinh trùng trùng

Hỏa, Tham miếu vượng uy hùng

Đồng cung Cự Nhật, quan Phong ba đời

Triều viên Tử, Phủ mấy người

Muôn chung hưởng được lộc trời tốt sao

Khoa, Quyền đối cũng chiếu vào

Vũ môn ba bậc, nhảy cao rành rành

Khen cho Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Cửu trùng cung điện, hiển vinh giúp cùng

Phủ, Tướng đồng hội mệnh cung

Cả nhà ăn lộc, muôn chung sang giầu

Số kia Tam Hợp Minh Châu

Thiềm cung nhẹ bước, điểm đầu chu y

Phá Quân, Thất Sát hay đi

Đồng, Lương, Cơ, Nguyệt thật thi lại nhàn

Tử, Tướng, Nhật, Nguyệt tinh trần

Công hầu sĩ khí, tiến thân cửu trùng

Nhật, Nguyệt, Khoa, Lộc Sửu cung

Đoán là phương bá, cự công tiếng đồn

Kìa như Nhật chiếu lôi môn

Vinh hoa phú quý, cực tôn vô cùng

Lại như Nguyệt lạc Hợi cung

Gia quan, tiến chức, hầu phong đó mà

Dần cung Thiên Phủ đồng gia

Ngôi thang nhất phẩm, thật là vẻ vang

Ngộ phùng Tả, Hữu cùng phương

Ngôi cao bát tọa, rõ ràng hiển vinh

Lương cư Ngọ vị quan thanh (liêm)

Khúc phùng Lương tú, ngôi dành Thai cương

Dần Thân mừng hợp Đồng, Lương

Cự Môn Thìn Tuất, ngại đường hãm xung

Lộc đảo, Mã đảo Không Vong

Tử Vi vào hạn, giải hung ác trừ

Cự cư Mão vị làm sư

Trinh cư Mão Dậu, công tư tại tào

Nhận cùng Vũ Khúc khéo sao

Tham Lang hãm địa, thớt dao bán hàng

Cự Môn Tý Ngọ tương đương

Thạch trung ẩn ngọc, rõ ràng quý nhân

Tử Vi Thìn Tuất Phá Quân

Phú nhi bất quý, chịu đường hư danh

Phần nhiều lao lực, lênh đênh lạ lùng

Tuất cung phản bội Thiên Đồng

Tuổi Đinh hóa tốt, phú phong tiếng đồn

Thìn Tuất hãm địa Cự Môn

Tuổi Tân hóa tốt, lộc còn vẻ vang

Dậu cung rất kỵ Cơ, Lương

Nhật, Nguyệt phản bội, thanh quang mong gì

Chu Bột làm tướng chính vì

Tuần phùng Khoa, Lộc một khi đó mà

Kìa người Giả Nghị đăng khoa

Văn Tinh ám củng, thật là tốt thay

Bất phong Lý Quảng xưa rày

(Dẫn theo trang tuvicaimenh.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phú Tử Vi Thông Thư – Lê Quý Đôn

Cũng giống như Phú tử vi khác, Phú tử vi Lê Quý Đôn cũng luận đủ 12 cung trong khoa tử vi, giúp các bạn dễ học, dễ nhớ và dễ hiểu hơn. Học nhanh hơn, học kỹ hơn. Ngoài những kiến thức trong sách vở thì Thơ Phú Tử Vi sẽ truyền lại cho chúng ta rất nhiều kiến thức tổng hợp hay và giá trị cao.

Xem Thêm: Phú Tử Vi Ma Thị Tiên Sinh

Phú Tử Vi Thông Thư

( 683 câu )

1) Mệnh viên

Một là bàn đến mệnh viên,

Có sao thủ mệnh đoán bên tính tình.

Tử vi trọng hậu dung hình

Thiên phủ tiết hạnh, thông minh ôn hòa.

Hai sao đều gặp một nhà,

Thiên tư ôn thuận thiệt là tốt ghê

Lòng lành tính gặp Thiên Cơ,

Vũ tinh nhập miếu , anh kỳ tài năng.

Thái âm viên mãn ai bằng

Thiên đồng phì mãn, tính hằng ôn lương,

Phá , Liêm to nhỏ khác thường,

Tính tình cương trực, kết đường tà gian,

Thiên Lương từ hậu dung nhan

Sát – Hình miếu địa, khôn ngoan anh hùng

Tham Lang tính bẩm thung dung

Say miền gái đẹp, rượu nồng mùi ngon

Thái Dương tính khí thực khôn

Thanh kỳ bậc nhất, từ lương khác thường

Kìa như Văn Khúc, Văn Xương

Tư nhan khả ái , thông đường văn chương.

Cự môn tính khí bất thường

Hễ khi sử sự, tìm đường đảo điên

Thiên Tướng lòng thẳng, mặt hiền

Thiên tư mỹ lệ : Khoa, Quyền hẳn hoi

Thanh bần ấy thật Việt- Khôi

Lại gia Thai phụ là nòi khoan dung

Phụ – Bật tuấn tú vốn dòng

Đáng tài hơn chúng, tốt dùng chẳng không

Phụ Bật đơn thủ mệnh cung

Đoán rằng số ấy ly tông cửa nhà

Phượng- Long đều hợp mệnh ta

Làm người cốt cách, ôn hòa tốt thay

Tuế – Riêu họa xướng ư nhời

Nhận –Hư , lòng gió là người sai ngoa

Mây mưa ấy thật Đào Hoa

Lông kia đỏ kệch, Kỵ Đà xấu trông

Trán đen, tính nóng , Kiếp, Không

Hỏa- Linh mặt mũi hình dung bi sầu

Tuế- Phá lạc hãm một âu

Tiếng tăm như sấm ra màu vẻ vang

Kìa như nói chẳng há răng

Thiên Hình đơn thủ chốn đằng mệnh cung.

Lộc, Mã khéo kiêm nàn nồng

Phúc , Tấu bá đạo, mong trông một lòng.

Hoa Cái má phấn, lưng ong.

Hỷ Thần dài dọng, tâm hung, tràng đầu,

Triệt, Không tính những chẳng âu

Hung trung vô định ra màu gian nan,

Tuế , Tham trong dạ đa đoan,

Kỵ, Diêu tửu sắc, một đoàn ngao du,

Hổ, Tang chẳng việc mà lo,

Quan Phù , Điếu Khách hay phô rộng nhời,

Lưỡng Hao nhỏ nhặt hình người,

Phi Liêm tóc tốt, có tươi mà dầu,

Quý, Ân phong độ trượng phu

Chẳng hay quân tử hình thù cũng xinh,

Tướng Quân chỉ thích dụng binh,

Bệnh Phù đới tật trong mình chẳng không

Cô , Qủa thiết kỵ riêng lòng,

Tràng sanh, Đế Vượng, vốn dòng thiện lương.

Đào Hoa, Mộc Dục điểm trang.

Lâm Quan tính khí dịu dàng, tinh anh.

Mộ thì chẳng được thông minh.

Thai hay mê hoặc lại hay tha tùng,

Triệt mà gặp được Kim cung

Tinh thần thanh sảng, thung dung đế thần,

Tuyệt phùng hỏa địa một khi,

Hiên ngang chí khí, gặp thì thung dung.

Kìa Suy, Bệnh, Tử ba dòng,

Gặp vào nước ấy, ai dùng? Ai mang?

Hóa Lộc tính khí dịu dàng,

Bác Sỹ tính nết tìm đường tư hoa.

Thiên Đức, Nguyệt Đức khoan hòa.

Lộc Tồn đôn hậu, thiệt là quy mô

Phá Quân tâm tính hồ đồ.

Kiếp Sát xử sự ba đào mênh mông

Xem trong nhân tính đã xong

Lại tính cho thấu các cung ngũ hành

Tướng chân tính, nhận chân hình,

Chẳng nên chấp nhất, lựa mình mà suy

Ví như thuộc Thổ Tử Vi

Tính trì mà gặp hỏa thì lại nhanh

Thiên Phủ vốn tính hòa lành

Song gặp Không, Kiếp thời rành khác thâm

2) Phụ mẫu cung

Cả hai phụ mẫu kể tường.

Âm, Dương ngộ hãm là đường khắc xung

Hãm Dương khắc phụ đã xong

Hãm Âm khắc mẫu vào vòng chẳng sai

Hổ, Tang, Thái Tuế cùng bầy

Lưu Dương lại gặp đoán rầy khắc cha

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa

Thiên Hình, Tuần, Triệt mẹ cha mất rồi

Cáo, Phong có chức, có ngôi

Khúc, Xương, Thái Tuế thì người cũng sang

Khôi, Khoa phát đạt khoa tràng

Khôi, Quyền chính trưởng đường đường tốt thông

Thanh bần ấy phải Hóa, Không

Nhược bằng Lộc , Mã phú ông ai tày

Phụ mẫu cung đã đoán bầy

Đoán từng phần một, cốt hay tại người.

3) Phúc đức cung

Số ba phúc đức kề liền.

Lộc, Quyền đóng đó trong miền bản cung,

Ở đời vinh hiển đã xong.

Kiếp, Không ở đấy bần cùng khốn thay.

Nay đây mai đó càng hay

Lại xem cung ấy sống rày được bao?

Đồng , Lương, Tử, Phủ bốn sao,

Trên tuần bát cửu thọ nào ai hơn

Âm, Dương, Xương, Khúc , Lộc Tồn,

Với sao Thiên Tướng, Cự Môn tinh thần.

Thọ thì được ngoại thất tuần

Miếu thì thong thả, ham thì tân toan,

Liêm, Cự ta lại phải bàn,

Ngoại tuần lục thập mới hoàn Diêm la,

Việt , Khôi, Tả, Hữu, Quyền, Khoa

Lộc, Tham, Đế Vượng, thật là tràng sinh,

Đà La, Dương Nhận, Hỏa Tinh,

Vào thì ba bốn rành rành không sai.

Kiếp, Không, Hư, Khốc cùng bầy.

Thiên Hình, Hóa Kỵ, mới loài bạch tang,

Nhị Phù tổn thọ một phương,

Thật là lạc mộ, nên dường chẳng sai.

Sát, Liêm, Tứ Sát cùng bầy

Đoán làm bần yểu xưa nay rõ ràng.

Cao thanh, Thọ ,Qúy, Ân Quang,

Những là sao ấy thọ tràng kỳ di.

Lại thấy Thân, Mệnh mà suy

Nam tinh chính chiếu thọ kỳ vô cương,

Đã xem hưởng thọ đoán tường,

Lại xem phúc đức đoán phương âm phần,

Tràng Sinh chính phát thập phần,

Gặp sao Quan, Phúc, Qủy thần chầu trông

Phúc, Liêm, nội ngoại thung dung

Khoa , Quyền, Xương , Khúc vốn dòng văn gia

Vũ, Tham mà gặp Hóa Khoa

Đấy là đất phát đề đa anh hung

Cự Môn, Lộc, Lộc tương phùng

Đoán rằng phú quý gia phong đời đời.

Nay là đoán trước mấy lời,

Được đất nằm nghiệm chẳng sai đâu là,

Lại xem hướng mạch kể ra,

Trước lấy khởi tổ ấy là Tràng Sinh

Thanh Long lấy làm long hành

Đến đâu nhập thủ xem hình chiếu lâm

Phải lấy chi tự ( Địa Chi) phân kim

Xem cho chuẩn đích đoán tìm mới ngoan,

Trước có Dương Nhận, Hồng Loan,

Nga mi tác án yên bàn chẳng sai

Thanh (Long) Hồng ( Loan) là thủy nhập hoài,

Tùy cung mà đoán cho người mới thông.

Lại như Vũ Khúc, Triệt Không,

Lấy làm hành lộ khuỳnh khuỳnh trước sau,

Kìa Long với Hổ lai chầu

Xem bên Tả Hữu mới hầu luận xong.

Bên tả có sao Thanh Long,

Lấy làm Long thủy chầu vòng tả biên

Bên hữu Bạch Hổ đã yên,

Lấy làm Hổ thủy chầu bên hữu này,

Lại xem tinh tú yên bầy.

Thái Dương, Vũ Tướng cùng rày Phá Quân,

Khoa, Quyền, Khôi, Việt tinh trần

Lấy làm dương mộ mười phần chẳng sai

Còn như đoán mả đàn bà

Xem sao miếu vượng gần xa, đoán đời

Tử, Phủ, tổ mộ chẳng sai

Lạc nhàn thì đoán xa rời mà thôi

Thiên Cơ dương tổ sáu đời

Vũ năm, Đồng tứ, chẳng sai chút nào

Liêm Trinh bảy tám đời cao

Thái Dương là bố lẽ nào chẳng tin

Cha còn thì đoán ông liền

Ấy là dương mộ đoán miền dương tinh

Thiên Phủ viễn tổ đã đành

Tham sáu , Cự bảy, Lương rành tám thôi

Phá Quân, Thất Sát xa đời

Thái Âm là mẹ gần nơi đó mà

Nếu còn thì kể đến bà

Ấy là âm mộ thuộc Tòa âm cung

Thiên Đức, Nguyệt Đức tương phùng

Mộ phần thiên táng ắt cùng chẳng sai

Suy xem tinh tính hẳn hoi

Ấy là chứng nghiệm mà soi cho tường

Đà La ngộ Dưỡng chẳng thường

Đoán rằng đạo táng gần phương mả này

Lại tùy chính diệu suy bầy

Lại nhân Không , Kiếp đoán rày lạc phân

Hoa Cái , Phượng Các tân phần

Tấu thư, Xương , Khúc là thần đồng ra

Hoặc khôi, Việt gia Hóa Khoa

Đại khoa sự nghiệp vinh hoa vô cùng,

Lộc Tồn, Hóa Lộc tương phùng

ấy là phú quý vốn dòng chẳng không

Tử Vi nhập miếu vượng cung.

Phát nên có kẻ chầu trong vương kỳ

Lương, Tham thọ khảo kỳ di

Lại xem đất phát cung phi vẻ nào,

Bởi chưng Hoa Cái, Hồng Đào,

Gặp sao Tử, Nhật gái chầu quân vương.

Đế Vượng đóng chính cung tường

Ắt là trong họ vượng đường nhân đinh

Tuế , Phù tụng sự tương tranh.

Lộc Tồn, Cô Quả độc đinh thường thường,

Tang Môn, Quả Tú bất thường,

Ấy là trong họ gái thường quả phu

Phục binh ngộ Tử phải lo,

Có người bị trận, chết co ngoài đường,

Mộ cư Phúc Đức đường đường,

Lại gia Thai, Tọa ấy Trường sinh ta

Hỷ thần, Thiên Hỷ hoặc gia,

Ấy là đắc địa chẳng hòa được đâu,

Lại bàn hình thế mọi mầu ( Ngũ hành các sao)

Tổ sơn là Tử, Phủ chầu kể ra

Mộc tinh là Thiên Cơ gia,

Kim Tinh vũ Khúc, Mộc là Tham Lang,

Văn khúc là thủy đáo đường

Liêm Trinh là hỏa, Thiên Lương Thổ này,

Âm long, Âm hướng sao này Thái Âm,

Thất Sát cũng Hỏa tinh lâm.

Phá Quân là thủy, Cự tầm Thổ tinh.

Thiên Đồng, Thiên Tướng đất binh,

Sao Dương là núi, sao Linh bút bầy

Mộc, Trì là giếng gần đây,

Thiên Quan, Thiên Phúc gần ngay Phật, Thần.

Kiếp, Không lộ táng dương phần,

Kỵ, Riêu là thủy, sát nhân hoàng tuyền,

Thanh Long có suối lưu triền.

Bạch Hổ đá trắng ở bên mộ đường,

Khoa, Quyền là bản văn chương,

Lộc ; kỳ, Việt : kiếm, rõ ràng đóng đây,

Ấy là phần mộ đoán bày.

Cốt xem Phúc đức mới hay mọi đường.

4) Điền trạch cung

Bốn là bàn đến cung Điền,

Phủ, Vi đóng đấy, Tài Điền vượng thay,

Vũ, Cơ tài sản cũng hay,

Song hiềm hoán dịch ngày này nhiều phen,

Âm , Dương miếu ấy đa điền,

Nhược bằng ngộ hãm vào miền bằng chân

Thiên Đồng hậu dị, tiêu nan,

Tham Lang tổ nghiệp phá tan lại thành

Cự Môn tổ nghiệp tan tành,

Sinh ra đổi chác sau rành được yên

Sát sinh bỗng chốc mà lên,

Nhược phùng hãm địa, bình yên thường thường,

Phá Quân của khéo dở dang,

Nhược bằng ngộ hãm là tuồng khó khăn.

Tướng , Lương, Tả, Hữu khoa văn.

Việt , Khôi, Quyền , Lộc, Mã gần Trường sinh,

Điền viên đều vượng tậu tành,

Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đà, Kình lục tinh,

Nhị Hao, Kiếp Sát, Phục Binh,

Không Vong, Tang, Tú, Phù tinh vô điền,

5) Quan lộc cung

Năm là quan lộc đoán ngay,

Thái Dương, Xương, Khúc ở đây cung này,

Điện rồng chầu trực đêm ngày,

Đoán rằng số ấy tốt thay lạ thường,

Việt, Khôi, Tả, Hữu, Cơ, Lương,

Khoa, Quyền, Tử, Phủ họp cùng Trường Sinh,

Tướng, Đồng, Lộc, Mã, Vũ tinh

Đều là cát tú được mình hiển vinh.

Âm, Dương, Quyền, Lộc được rành,

Như bằng hãm địa ắt thành lại hao,

Liêm Trinh vũ chức, quyền cao,

Như bằng ngộ hãm, khỏi nào hình danh,

Tham Lang mà gặp Hỏa ,Linh,

Miếu thì phú quý, hãm: bình mà thôi,

Sát, Cự Tý Ngọ , ở ngôi,

Vượng thì vũ chức , hãm thời hình thương,

Phá Quân lao khổ trăm đường,

Nhược ngồi Tý, Ngọ tài thường vượng thay,

Tham Lang, Xương, Khúc ngày rày

Ngộ cung Tị Hợi quan này, làm ru,

Liêm , Tham, Đà, Nhận phải lo

Phải mang dan díu , quanh co bận mình

Phù , Tang, Không, Kiếp ,Hỏa, Linh

Khốc, Hư, Đà, Nhận, Kiếp, Kình Nhị Hao,

Phục Binh , Phá Tú xúm vào

Đoán rằng quyền lộc làm sao cũng hèn

6) Nô Bộc Cung

Sáu là nô bộc đoán tường

Tử , Phủ, Tả, Hữu, Âm, Dương, Lương, Đồng

Việt , Khôi, Tam Hóa tương phùng

Cáo, Loan, Cơ, Mã lại cùng Tướng tinh,

Quý, Quang, Xương, Khúc cũng lành

Vũ Tinh mà đóng rành rành bản cung

No thì nó ở hầu ông

Đói thì nó bước chẳng mong nỗi gì

Liêm Trinh kìa nó càng ghê

Làm ơn nên oán bấc chì mỉa mai

Tham Lang vì nó hao tài

Cự Môn báo oán những lời thị phi

Sát thì sinh sự thị phi

7) Thiên Di Cung

Bảy là bàn đến Thiên Di

Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt thì hòa hai

Vũ, Lương, cự phú chẳng sai.

Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyền,

Âm Dương, Tả, Hữu rất hiền,

Cùng là Đồng, Tướng gần miền quý nhân,

Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân,

Nhược bằng ngộ cát, mười phần tốt thay,

Liêm Trinh nội trở, ngoại hay,

Đi thì cũng lợi, mới tày Tham Lang.

Lại thêm dâm dục , hoang tàn,

Vũ Tinh xuất ngoại thường thường được yên

Cự Môn khẩu thiệt đảo điên,

Nhị Phù, Phá, Tú cùng miền Thiên Di,

Đoán rằng lộ thượng, mai thi,

Phá Quân, Thất Sát ắt thì chẳng yên

Tham Lang, Hóa Kỵ hợp miền,

Quán rằng lộ tử, chẳng tuyền được đâu

Cự Môn, Linh,Hỏa xung nhau

Tử ư đạo lộ ra mầu xo ro,

Liêm phùng Quan Phủ, Quan Phù,

Ấy là tử nghiệp chẳng hòa được đâu

Kìa như đạo lộ phải âu,

Bởi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di

Kìa ai ký ngụ, phong tư ( đời sương gió)

Bởi chưng Thất Sát, Nhị Phù, Kình Dương

Tứ Sát đóng chính cung tường,

Ách nguy thêm lại hại đường tổ tông

Vũ , Liêm chẳng khá đồng cung

Luận rằng số ấy bần cùng ai qua

Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Dương, Đà,

Tham, Hình, Hóa Kỵ cùng là Khốc Hư

Phá Quân phương ấy phải lo,

Thiên Di cung ấy đoán cho kỹ càng.

8) Tật Ách cung

Tám là Tật Ách chẳng âu,

Âm, Dương phản bội làm màu bất minh,

Mệnh cung lại có Không tinh

Nhãn manh mục tật, rành rành phải mang,

Phá , Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương,

Đã đau bên mắt, lại càng bệnh điên

Khúc , Xương, Tả, Hữu vào miền.

Việt, Khôi, Tử, Phủ, Khoa , Quyền, Đồng, Lương

Lộc Tồn, Hóa Lộc một phương.

Ốm thì lại gặp thuốc thang, sợ gì,

Thiên Cơ phải chứng thấp tê.

Nhược bằng gia Sát mặt thì vết ngang,

Phong đàm bệnh ấy liền liền,

Bởi sao Cơ, Vũ đóng miền Ách phương

Nhược bằng gia Sát trĩ sang.

Thái Âm đau bụng, Thái Dương buốt đầu,

Gia Đà, Kỵ, Sát cũng rầu

Đoán rằng mục tật, ấy hầu phải đau.

Phá Quân Khí huyết bất điều,

Đồng, Lương hàn, nhiệt là điều phải lo.

Tướng Tinh đau ở bì-phu,

Cự, Liêm, Nhật, Nguyệt, hình thù cơ nghinh

Đà La, Dương Nhận ít yên,

Đâu chân nhức mắt, chẳng hiền được đâu,

Dương, Đà, Phá, Kỵ mắt đau,

Bởi đường sao ấy gặp hầu Tham Lang.

Sát Tinh thấp khí yếu đau.

Tứ Sát có bệnh bởi hầu Sát gia,

Tham Lang tật ách xông pha,

Lưng, chân có bệnh chẳng hòa được chăng,

Cự Môn mặt vết rõ ràng,

Chứ chi đới tật, xấu chàng hổ ai,

Kỵ, Hình đau mắt chẳng sai,

Dương, Đà, Linh, Hỏa cùng ngồi một phương.

Mặt kia có vết rõ ràng,

Lại thêm bệnh trĩ thường thường phải e.

9) Tài Bạch cung

Thứ chín kể đến cung Tài

Để mà thí nghiệm mấy lời kể ra

Vũ, Lộc, Thiên Mã cùng gia

Tử, Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền,

Tử-Vi, Phụ, Bật rất hiền,

Làm quan tài bạch ngoài miền lợi danh,

Thái-Âm mà với Vũ Tinh,

Luận bàn cùng phải rành rành chẳng sai,

Âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai,

Có sao Đế-Vượng cùng ngồi chính trung,

Luận làm địch quốc phú phong,

Thiên-Đồng, Cơ, Vũ, tay không làm giầu,

Âm, Dương tài vượng chẳng âu,

Nhược bằng hãm địa, có, hầu lại không.

Sát Tinh đóng Tý Ngọ cung,

Hào tài hoạch phát đùng đùng chứa chan,

Chủ cung phút hợp phút tan,

Lộc-Tồn, Hóa-Lộc giàu tràn vẻ vang

Phá Quân tài tán chẳng thường,

Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyền

Với sao Hóa Lộc ở miền,

Ấy là phát phúc, tài, điền vượng theo,

Liêm Trinh trước dở sau hay,

Lộc-Tồn, Vũ Khúc đóng rày Tài cung,

Ấy là đại phát phú ông,

Kiếp, Không ở đấy, bần cùng chẳng sai.

Dương Đà, Linh, Hỏa tán tài.

Hoa, Hình, Hư, Khốc là loài như nhau.

10) Tử-Tức cung

Thứ mười Tử Tức kế bầy,

Trước sinh nam-Tử, nhiều bầy Nam-Tinh,

Bắc Tinh ấy gái trước sinh

Nhật sinh kỵ Nguyệt chiếm rành bản cung,

Dạ sinh kỵ Nhật chiếm trung,

Âm Dương lâm Tý là vòng khắc xung,

Vắng sao chính diệu Tử cung,

Phải tìm đối chiếu luận cùng mới xong,

Phủ, Vi, Đế-Vượng, Thiên Đồng,

Khúc, Xương, Tả, Hữu luận cùng năm tên

Nhược bằng gia Sát cũng hên / hèn (?)

Tràng-Sinh, Nhật-Nguyệt, Lâm-Quan một đoàn

Tướng, Lương, Quan-Đới rõ ràng,

Ấy là cũng được ba hàng thành thân,

Khoa, Quyền, Hóa-Lộc tinh trần

Việt, Khôi, Thiên Mã mười phần quý nhân

Cự, Cơ, Liêm, Tú Phá Quân

Bệnh, Thai, Mộc, Dưỡng ấy phần có hai

Suy thì có một mà thôi

Dương, Linh, Đà Hỏa cùng loài như sau

Kiếp, Không, lại gặp phải rầu

Cũng như Thất-Sát càng sầu cô đơn

Kỵ, Hình, Tử, Mộ một đoàn

Và sao Hư, Khốc phải phòng khắc xung

Lộc Tồn có một chẳng không

Hoặc là lại gặp quá phòng con nuôi.

11) Thê-Thiếp cung

Mười một bàn đến Thê cung

Nhân thê trí, phú bởi phùng Thái Dương

Âm phùng Hao tú một phương

Thành hôn chẳng lọ phải đường cưới xin

Nhật-Đồng nhiều vợ mà hiền

Kìa như Lộc, Mã tài điền vượng thay

Nguyệt phùng Xương, Khúc ngày rày

Cung trăng bẻ quế xem tầy lên tiên

Tử, Phủ hòa hợp bách niên

Đồng, Cơ trai gái kết nguyền cũng xinh

Trai tơ gái trẻ đã rành

Âm, Dương miếu địa sớm thành nhân duyên

Nhược bằng hãm địa sau nên

Vũ Tinh gia Sát mặc bên khiếm hòa

Tướng, Lương sớm nổi thành gia.

Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân,

Khúc, Xương, Tả, Hữu tinh trần

Thông minh giai lão trăm phần tốt thay,

Lộc Tồn muộn vợ những hay

Tham-Lang sớm lấy người rày khắc xung,

Tham mà gia Sát tối hung,

Phá Quân sớm khắc, ít lòng chính chuyên

Liêm Trinh phải khắc ba tên,

Cự Môn, Thất Sát luận bàn cũng in,

Sát Tinh xung khắc đã quen,

Người ấy dâm dục về miền trăng hoa

Khôi, Việt, Hóa Lộc, Quyền, Khoa

Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành

Linh-Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình,

Khốc, Hư, Không, Kiếp, đã rành khắc xung

Nhược bằng cát tú tương phùng,

Cũng là là giúp được vào vòng thiểm ninh

Tam phương mà gặp Sát, Hình,

Ly hương kết phối rành rành chẳng sai.

12) Huynh-Đệ cung

Mười hai Huynh đệ bàn liền,

Triệt, Không cùng thấy trong miền bản cung

Bắt đầu thì đoán khắc xung,

Hoặc gia Địa-Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều

Tướng-Quân, Lộc, Mã cùng triều,

Anh em giàu có, phú nhiêu được dùng,

Tướng-Quân, Lộc, Lộc tương phùng,

Anh em có kẻ ở trong cửa quyền,

Tràng-Sinh Đế vượng lâm liền,

Anh em có kẻ tất nhiên yên bài.

Đôi bên Nhật, Nguyệt giáp Thai,

Sinh đôi một đốt chẳng sai tí nào,

Vượng Thai, Tuyệt Tướng thấu vào

Anh em ắt có dị bào chẳng không,

Đào Hoa, Riêu, Hỷ trong cung

Phá Quân tinh xứ đối cung ở ngoài

Có chị em gái theo trai,

Say mê đến nỗi hoang thai hổ mình

Trong thì Tướng, Phá, Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái cùng tinh Đào, Hồng

Ở cung đối chiếu trực xung

Anh em có kẻ dâm thông hẳn là,

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa,

Thiên Hình thường có trong nhà đánh nhau,

Lộc, Mã buôn bán làm giàu

Nhược bằng Vũ, Tướng ra mầu thợ công,

Tử-Vi, Tả, Hữu, tương phùng

Có chị em gái lộn chồng đi ra,

Thiên Khôi ba kẻ anh ta,

Thiên Việt ba kẻ em ta bầy đoàn

Xương, Khúc, Thái Tuế đều yên

Có người xã trưởng khôn ngoan ai cùng.

Tuyệt, Không, Không, Kiếp chính cung

Hoặc gia cát hội lại phùng Dưỡng Tinh

Luận làm nghĩa dưỡng anh em

Hoặc thêm Đà, Nhận, Hỏa, Linh, đoán cùng

 PHỤ ĐOÁN Luận nữ mệnh

Lại xem trong số đàn bà,

Cần là Tử tức cùng là Phu-Quân,

Gái hiền có phúc, có phần

Nữ nhân phú-quý tấm thân nhờ chồng.

Mệnh mà phú quý vô dùng

Điền, Tài lại cốt hai cung vẹn tuyền.

Phu Quân Thìn, Tuất cung nhan,

Mệnh, Thân Dậu, Tuất muôn vàn kể chi,

Chép Nhật, chép Nguyệt số kỳ,

Giáp Tả, giáp Hữu kẻ vì, người mong,

Tử cung Nhật hãm chẳng không,

Mệnh cung Hóa Kỵ ngại ngùng mây xâm

Hồng Loan, Tử, Vượng đồng lâm,

Phu Quân cung ấy mừng thầm vượng thay.

Xem trong Tử tức cung này,

Nhị-Minh (Nhật, Nguyệt) Thiên Hỷ thật hay rành rành

Phượng, Long đẹp đẽ, hiền lành,

Khốc, Hư táo tợn bụng rành hiếu trung.

Hỷ, Riêu đêm ngủ mơ màng,

Tính hay dối trá, Kiếp, Không đóng dồn,

Thai, Hoa, ngộ Kiếp hiếm con,

Thai phùng Nhật, Nguyệt lâm bồn song sinh

Mã phùng Đào tú linh đinh

Dương phùng Thái Tuế e mình khẩu tai,

Ách cung e ngộ Dưỡng, Thai

Mệnh hiềm Nhật, Nguyệt, gặp hai Dương, Đà

Tấu-Thư, Hoa Cái lượt là,

Phượng, Long lấy được chồng là quý nhân

Tướng, Loan, cung ngự phi-tần

Mộc, Cái thủ mệnh nhiều phần dâm phi

Phu Quân có Tham Lang vì,

Chính tinh làm cả, bàng thì làm hai,

Mệnh cung Xương, Khúc chiếu hai

Dẫu nhân duyên sớm nhưng người dâm phong

Lộc, Mã ích tử, vượng chồng,

Ví đồng Tử, Phủ ngự cung ra vào.

Thái Âm hãm tử chẳng sao.

Thái Dương mà hãm lẽ nào có con,

Liêm Trinh gặp Tham gian ngoan,

Thiên Đồng ngộ Nguyệt đông đàn chắc thay

Hóa-Lộc tài bạch buôn may,

Thiên Riêu, Xương, Khúc cả ngày vuốt ve

Trưởng huynh, huynh đệ Tử-Vi,

Thiên-Phủ tài bạch vậy thì phong doanh,

Hao tài bởi có Thiên Hình

Không Vong ngộ mã quyết tình ly hương,

Phá phùng Triệt-Lộ chết đường

Văn tinh sinh trễ, văn chương dịu dàng,

Cát tinh tọa chiếu rõ ràng.

Sinh con tài tướng, vẻ vang anh hùng.

Nguyệt phùng Phá, Kỵ phúc cung,

Nữ nhân cả họ dâm phong đó mà.

Thiên Lương người béo đẫy đà,

Thiên Đồng dư dật rồi mà hiển vinh,

Hình, Hỏa: mộc áp lôi kinh,

Phá Quân, Thái-Tuế tụng đình giáo toa

Loạn luân Thiên-hỷ Đào-hoa

Triệt, Tuần tương ngộ xiêu nhà kéo đi

Sát Phá nghèo khó có gì

Tang-môn ngộ Hoả có kỳ hoả tai

Thiên-riêu, Tham, Kỵ trùng lai

Phòng khi sông nước có thời chẳng yên

Đào-hoa, ngộ Kiếp đắm thuyền

Kình-dương, Linh, Hoả cuồng điên hẳn là

Cự, Đồng, Phá, Triệt cung gia

Có người phá cốt chiết nha rành rành

Ngọ yên mệnh Tử tương tinh

Đã hay chồng quý lại sinh con hiền

Liêm-trinh thanh bạch giữ gìn

Mệnh bền: Tỵ, Hợi giao chiều Lương, Âm

Thiên-cơ phá đảng chẳng nhầm

Hoá hồng Vũ-khúc, chính dâm Kỵ mà

Kiếp, Không, Tử Sát cùng gia

Có Tham, Liêm, Sát chiếu ba phương vào

Nhược bằng hiếu ở Phu hào

Ấy là toạ hoạ lao đao cả đời

ĐOÁN VẬN NIÊN SINH, TỬ

Lại xem sinh, tử đoán niên

Vận niên Thái tuế, lưu niên cung nào

Sát, Dương, Thương Phục, Không, Hao

Hỏa Linh, Kỵ, Kiếp chiếu vào hạn trung

Ghê thay Đại, Tiểu (hạn) trùng phùng

Đế tinh thụ hãm Không-Vong đó mà

Ấy là vận hạn khó qua

Lại Tham, Sát, Phá, trúc la thoát nào

Đế, Tướng, tam hợp chiếu vào

Họa may không chết, bởi sao cát phù,

Bảo cho biết trước mà lo….

PHỤ ĐOÁN TỔNG QUÁT

Mệnh, Thân và Hạn tốt đều

Càng gia càng được mỹ miều vinh xương

Mệnh Thân và Hạn tương đương

Xét ra xấu cả là phường hàn vi

Giáp Quý, giáp Lộc rất kỳ

Khoa, Quyền lưỡng giáp thật thì số hay

Giáp Nhật, giáp Nguyệt họa may

Giáp Xương, giáp Khúc số này rất sang

Giáp Không, giáp Kiếp lang thang

Kình, Đà lưỡng giáp, nhỡ nhàng ăn xin

Liêm Trinh sa sút rất hèn

Vì chưng Tỵ Hợi đóng miền Mệnh Thân

Thái Âm chiếu đến dạ phân

Nhất sinh khoái lạc, mười phần không sai

Tiền bần, hậu phú mấy người

Mệnh Thân cung ấy giáp bày Vũ, Tham

Hậu bần : giáp Kiếp đã cam

Lộc, Quyền : Tài, Phúc, xuất phàm vinh hoa

Cả đời bần tiện đó mà

Kiếp, Không : Tài, Phúc, thật là không thay

Khúc, Xương nhiều học mà hay

Tả Phụ, Hữu Bật khoan thai dễ dàng

Phủ, Tướng y lộc khác thường

Làm quan chắc hẳn nhiều đường hạnh thông

Thất Sát Triều Đẩu hãn phòng

Vinh xương tước lộc, tôn sùng biết bao

Đồng cung Tử, Phủ đóng vào

Chung thân phúc hậu lẽ nào chẳng hay

Tử Vi cư Ngọ cùng đây

Bằng không Sát phạm, ngôi này công khanh

Thiên Phủ lâm Tuất sao lành

Đai vàng áo tía, rành rành không sai

Khoa, Quyền, Lộc cũng mấy người

Miếu viên Vũ Khúc, rõ mười hách danh

Kìa như Lộc Ám Khoa Minh

Quan sang đến tận quân hành Tam Thai

Đồng lâm Nhật, Nguyệt số ai

Quan cư hầu vệ, đáng tài tước phong

Lại nhờ Cơ, Cự đồng cung

Ngôi rành chắc hẳn, đến vì công khanh

Tham, Linh tịnh thủ ai bì

Nổi danh tướng tướng thật là vẻ vang

Việt, Khôi cái thế văn chương

Thiên Khoa, Thiên Mã, nhẹ đường khoa danh

Văn Xương, Tả Phụ cát tinh

Ngôi cao bát vị hiển vinh trùng trùng

Hỏa, Tham miếu vượng uy hùng

Đồng cung Cự Nhật, quan Phong ba đời

Triều viên Tử, Phủ mấy người

Muôn chung hưởng được lộc trời tốt sao

Khoa, Quyền đối cũng chiếu vào

Vũ môn ba bậc, nhảy cao rành rành

Khen cho Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Cửu trùng cung điện, hiển vinh giúp cùng

Phủ, Tướng đồng hội mệnh cung

Cả nhà ăn lộc, muôn chung sang giầu

Số kia Tam Hợp Minh Châu

Thiềm cung nhẹ bước, điểm đầu chu y

Phá Quân, Thất Sát hay đi

Đồng, Lương, Cơ, Nguyệt thật thi lại nhàn

Tử, Tướng, Nhật, Nguyệt tinh trần

Công hầu sĩ khí, tiến thân cửu trùng

Nhật, Nguyệt, Khoa, Lộc Sửu cung

Đoán là phương bá, cự công tiếng đồn

Kìa như Nhật chiếu lôi môn

Vinh hoa phú quý, cực tôn vô cùng

Lại như Nguyệt lạc Hợi cung

Gia quan, tiến chức, hầu phong đó mà

Dần cung Thiên Phủ đồng gia

Ngôi thang nhất phẩm, thật là vẻ vang

Ngộ phùng Tả, Hữu cùng phương

Ngôi cao bát tọa, rõ ràng hiển vinh

Lương cư Ngọ vị quan thanh (liêm)

Khúc phùng Lương tú, ngôi dành Thai cương

Dần Thân mừng hợp Đồng, Lương

Cự Môn Thìn Tuất, ngại đường hãm xung

Lộc đảo, Mã đảo Không Vong

Tử Vi vào hạn, giải hung ác trừ

Cự cư Mão vị làm sư

Trinh cư Mão Dậu, công tư tại tào

Nhận cùng Vũ Khúc khéo sao

Tham Lang hãm địa, thớt dao bán hàng

Cự Môn Tý Ngọ tương đương

Thạch trung ẩn ngọc, rõ ràng quý nhân

Tử Vi Thìn Tuất Phá Quân

Phú nhi bất quý, chịu đường hư danh

Phần nhiều lao lực, lênh đênh lạ lùng

Tuất cung phản bội Thiên Đồng

Tuổi Đinh hóa tốt, phú phong tiếng đồn

Thìn Tuất hãm địa Cự Môn

Tuổi Tân hóa tốt, lộc còn vẻ vang

Dậu cung rất kỵ Cơ, Lương

Nhật, Nguyệt phản bội, thanh quang mong gì

Chu Bột làm tướng chính vì

Tuần phùng Khoa, Lộc một khi đó mà

Kìa người Giả Nghị đăng khoa

Văn Tinh ám củng, thật là tốt thay

Bất phong Lý Quảng xưa rày

(Dẫn theo trang tuvicaimenh.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button