Tử vi

Phúc minh sát thận trọng phúc đức Mệnh Thân

Người học số thường bị vấp ngã trước những câu:

a/ – Phước đức tốt thắng số mệnh.

b/ – Mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt.

Bạn đang xem: Phúc minh sát thận trọng phúc đức Mệnh Thân

c/ – vân vân…

Vậy phước đức là gì? Có phải cái cung số đứng trên cung Phụ mẫu chứa đựng tất cả sự hên xui của đương số?

Số của một người thì mệnh là căn bản với 2 cung Quan là công việc hành nghề và Tài là tiền của thu hoạch đứng chung một thế tam hợp, tuy 3 mà là 1. Phước đức là cả một việc trời mênh mông. Phước đức lớn đẹp hẳn phải khiến Mệnh Thân chiếm được khu đất thuận lợi (Thái Tuế, Quan Phù , Bạch Hổ) mà chính Thân điều khiển được Thiên Thọ đúng mức như khuôn Thiên đã giao phó lúc ra đời, thì định mệnh mới có đủ Thiên Tài để hoạch định chính xác hồ sơ dự thảo của kiếp nhân sinh.

Biết rằng một người khi nhập thế cuộc đã nhập ngay vào Thiên can (vòng Lộc tồn ấn định sự thọ hưởng) Địa chi (vòng Thái Tuế sắp xếp tư cách). Còn một phần lớn do mình tùy theo cục diện sinh sống mà hành động (vòng Tràng sinh theo cục bộ dịch thế khuôn xử).

Phúc đức in trên lá số chỉ là hình ảnh chung của một dòng họ sinh hoạt, thuận lợi hay ngang trái cho mệnh số chỉ có một phần nào trong đó, còn do nơi Thân tự mua chuộc lấy, cho nên phúc đức cần vô chính diệu được Nhật Nguyệt đồng chiếu thì không gì sánh bằng, ví như tờ giấy trắng tinh phơi bầy giữa ánh sáng trời đất, bồi đắp thêm hay tự bôi lem luốc là nơi Thân không biết điều hành chữ Thọ (nhân hậu). Cao tổ nhà Hán tuổi Giáp Ngọ sanh ngày 13 tháng 11 giờ Ngọ , mệnh an tại Ngọ có Tử Vi Tả Hữu Song Lộc Hoá Khoa xúng đáng ngôi vị hoàng đế lâu dài.Vậy mà Phúc đức có Phá Quân Hoá Quyền bị Triệt. Thử hòi nếu Phúc đức bao gồm chi phối Mệnh Thân thì làm sao tồn tại nghiệp đế hàng mấy trăm năm. Phải chăng Tài Thọ ở Di ông đã rất rộng lượng nhân ái đối với mọi tầng lớp thế nhân dẫu là kẻ địch đã uy hiếp mình (Tí khắc Ngọ) Tài Thọ hợp chung là những bộ đôi này đem đến.

Thưa rằng không phải dễ dàng giản dị đến như thế. Mệnh đứng vào một thế liên minh tam hợp nào, khi vận hành đến thế liên minh đó mới chính là hợp cách Thiên thời (Thái Tuế). Số đã dành riêng cho cơ hội Thái Tuế là đẹp nhất (Thái = tối cao đẹp) thì không còn gì vượt hơn lên trên được nữa, nên phải ngăn chặn bằng thế Thiên không (tay không), nếu trong đó chứa đựng những bộ đôi như trên đã nói, thì đó chỉ là bùa mê thuốc lú mang luỵ vào Thân. Người học số nhiều khi ngã lòng vì những thuyết di hạn vận, di Lộc tồn, di Thiên mã, đủ các thứ di…để che lấp, bênh vực các khuyết điểm mà người đời chưa được thông suốt thấu đáo mạch lý.

Phúc đức nay đã hiện nguyên hình là Thiên Thọ do Thân sản xuất chi phối cả Tứ đức, điều mà cố nhân liệt cho là bất hạnh lớn nhất cho người vô tự, ví người đó như là người bỏ cuộc trong một giải tranh đua, là người mất hết hy vọng của cuộc sống lâu dài cho đến ngày tàn tạ trở về với đất, nên thường phải kiếm dưỡng tử để mua lấy tin tưởng dẫu có thua cuộc trường chinh , nhưng cũng không hổ thẹn nửa đường bó gối, cũng đi đến nơi về tới đích cũng như ai Lực sỹ trên võ đài thế cuộc.

Tử tức đứng ở thế yếu điểm không bao giờ đồng hành âm dương với Mệnh Thân, luôn luôn tam hợp với Nô. Vì vậy phải tính Nô với Tử như răng với môi. Hế môi hở là răng lạnh. Nô quan hệ với Tử vì Thiên thương nằm trực, phải có điều bất hạnh cho Tử về phương diện nào nhiều hay ít (Nô là ngoại nhân). Như một khi Mệnh là Cơ Nguyệt Đồng Lương ở dương cung , thì Nô phải là Sát Phá Tham ở âm cung. Sự đề phòng oan trái vô cùng thận trọng, nếu lại là thế tam hợp Tỵ Dậu Sửu vì Phá Quân tối hãm đi đôi với Phá Toái (Toái quân lưỡng Phá). Trường hợp này phải kiếm cầu cứu ngay Hoá Khoa và Quang Quí. Nếu được hai sao này chiếu cố có thể yên tâm tính cuộc lâu dài.

Nỗi ưu tư của thế nhân không phải đến đây là hết, còn ách với Thiên sứ có đầy đủ quyền uy thi hành nghiêm khắc tuỳ theo tập nhật ký nhân nghĩa của từng người. Mừng cho ai khi thấy Thiên Quan ngồi chung với Thiên sứ, hai vị thông cảm nhau điều hoà mọi chi tiết thì thế nhân âu cũng dễ dàng mọi sự khó khăn trên bước đường rong ruổi.

Thuyết Mệnh đẹp không bằng Thân đẹp, ngụ ý Mệnh điều khiển nửa đời trước còn Thân điều khiển nửa đời sau, cho rằng nửa đời trước dẫu có huy hoàng cách mấy, nhưng khi về già được mát mặt vẫn là hơn, cũng không còn vững lý, vì khi tính đại vận luôn luôn bắt đầu từ Mệnh tính đi liên liếp đến ngày mãn cuộc. Không phải chỉ có 3 đại vận đầu, còn ngoài 30 tuổi lấy Thân xuất phát.

Thuyết không hợp lý thì kết cục chắc không tài nào thắng vững chắc.

Người đời khi nhập thế cuộc phải lên tiếng khóc ban đầu mà thánh Phục Hy đã tính thấy đầy đủ ý nghĩa bằng bảng đồng hạng:

1 tuổi ở Mệnh 7 tuổi ở Nô x

2 tuổi ở Tật 8 tuổi ở Di

3 tuổi ở Ách x 9 tuổi ở Tử x

4 tuổi ở Phối 10 tuổi ở Bào

5 tuổi ở Phúc 11 tuổi ở Phu

6 tuổi ở Quan 12 tuổi ở Điền

Mười hai cung này thấy ngay 4 số: 3,5,7,9 trình bày ngay trước mắt: Ách = 3, Nô = 7, Phúc = 5, Tử = 9 là những con số có năng lực hy vọng hay xui xẻo do hang Can làm gốc của số mạng định đoạt, gán cho Phúc Đức điều động. Sự thật chính là Thân tạo nên rồi Mệnh sẽ kiểm điểm thi hành đúng mức.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phúc minh sát thận trọng phúc đức Mệnh Thân

Người học số thường bị vấp ngã trước những câu:

a/ – Phước đức tốt thắng số mệnh.

b/ – Mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt.

c/ – vân vân…

Vậy phước đức là gì? Có phải cái cung số đứng trên cung Phụ mẫu chứa đựng tất cả sự hên xui của đương số?

Số của một người thì mệnh là căn bản với 2 cung Quan là công việc hành nghề và Tài là tiền của thu hoạch đứng chung một thế tam hợp, tuy 3 mà là 1. Phước đức là cả một việc trời mênh mông. Phước đức lớn đẹp hẳn phải khiến Mệnh Thân chiếm được khu đất thuận lợi (Thái Tuế, Quan Phù , Bạch Hổ) mà chính Thân điều khiển được Thiên Thọ đúng mức như khuôn Thiên đã giao phó lúc ra đời, thì định mệnh mới có đủ Thiên Tài để hoạch định chính xác hồ sơ dự thảo của kiếp nhân sinh.

Biết rằng một người khi nhập thế cuộc đã nhập ngay vào Thiên can (vòng Lộc tồn ấn định sự thọ hưởng) Địa chi (vòng Thái Tuế sắp xếp tư cách). Còn một phần lớn do mình tùy theo cục diện sinh sống mà hành động (vòng Tràng sinh theo cục bộ dịch thế khuôn xử).

Phúc đức in trên lá số chỉ là hình ảnh chung của một dòng họ sinh hoạt, thuận lợi hay ngang trái cho mệnh số chỉ có một phần nào trong đó, còn do nơi Thân tự mua chuộc lấy, cho nên phúc đức cần vô chính diệu được Nhật Nguyệt đồng chiếu thì không gì sánh bằng, ví như tờ giấy trắng tinh phơi bầy giữa ánh sáng trời đất, bồi đắp thêm hay tự bôi lem luốc là nơi Thân không biết điều hành chữ Thọ (nhân hậu). Cao tổ nhà Hán tuổi Giáp Ngọ sanh ngày 13 tháng 11 giờ Ngọ , mệnh an tại Ngọ có Tử Vi Tả Hữu Song Lộc Hoá Khoa xúng đáng ngôi vị hoàng đế lâu dài.Vậy mà Phúc đức có Phá Quân Hoá Quyền bị Triệt. Thử hòi nếu Phúc đức bao gồm chi phối Mệnh Thân thì làm sao tồn tại nghiệp đế hàng mấy trăm năm. Phải chăng Tài Thọ ở Di ông đã rất rộng lượng nhân ái đối với mọi tầng lớp thế nhân dẫu là kẻ địch đã uy hiếp mình (Tí khắc Ngọ) Tài Thọ hợp chung là những bộ đôi này đem đến.

Thưa rằng không phải dễ dàng giản dị đến như thế. Mệnh đứng vào một thế liên minh tam hợp nào, khi vận hành đến thế liên minh đó mới chính là hợp cách Thiên thời (Thái Tuế). Số đã dành riêng cho cơ hội Thái Tuế là đẹp nhất (Thái = tối cao đẹp) thì không còn gì vượt hơn lên trên được nữa, nên phải ngăn chặn bằng thế Thiên không (tay không), nếu trong đó chứa đựng những bộ đôi như trên đã nói, thì đó chỉ là bùa mê thuốc lú mang luỵ vào Thân. Người học số nhiều khi ngã lòng vì những thuyết di hạn vận, di Lộc tồn, di Thiên mã, đủ các thứ di…để che lấp, bênh vực các khuyết điểm mà người đời chưa được thông suốt thấu đáo mạch lý.

Phúc đức nay đã hiện nguyên hình là Thiên Thọ do Thân sản xuất chi phối cả Tứ đức, điều mà cố nhân liệt cho là bất hạnh lớn nhất cho người vô tự, ví người đó như là người bỏ cuộc trong một giải tranh đua, là người mất hết hy vọng của cuộc sống lâu dài cho đến ngày tàn tạ trở về với đất, nên thường phải kiếm dưỡng tử để mua lấy tin tưởng dẫu có thua cuộc trường chinh , nhưng cũng không hổ thẹn nửa đường bó gối, cũng đi đến nơi về tới đích cũng như ai Lực sỹ trên võ đài thế cuộc.

Tử tức đứng ở thế yếu điểm không bao giờ đồng hành âm dương với Mệnh Thân, luôn luôn tam hợp với Nô. Vì vậy phải tính Nô với Tử như răng với môi. Hế môi hở là răng lạnh. Nô quan hệ với Tử vì Thiên thương nằm trực, phải có điều bất hạnh cho Tử về phương diện nào nhiều hay ít (Nô là ngoại nhân). Như một khi Mệnh là Cơ Nguyệt Đồng Lương ở dương cung , thì Nô phải là Sát Phá Tham ở âm cung. Sự đề phòng oan trái vô cùng thận trọng, nếu lại là thế tam hợp Tỵ Dậu Sửu vì Phá Quân tối hãm đi đôi với Phá Toái (Toái quân lưỡng Phá). Trường hợp này phải kiếm cầu cứu ngay Hoá Khoa và Quang Quí. Nếu được hai sao này chiếu cố có thể yên tâm tính cuộc lâu dài.

Nỗi ưu tư của thế nhân không phải đến đây là hết, còn ách với Thiên sứ có đầy đủ quyền uy thi hành nghiêm khắc tuỳ theo tập nhật ký nhân nghĩa của từng người. Mừng cho ai khi thấy Thiên Quan ngồi chung với Thiên sứ, hai vị thông cảm nhau điều hoà mọi chi tiết thì thế nhân âu cũng dễ dàng mọi sự khó khăn trên bước đường rong ruổi.

Thuyết Mệnh đẹp không bằng Thân đẹp, ngụ ý Mệnh điều khiển nửa đời trước còn Thân điều khiển nửa đời sau, cho rằng nửa đời trước dẫu có huy hoàng cách mấy, nhưng khi về già được mát mặt vẫn là hơn, cũng không còn vững lý, vì khi tính đại vận luôn luôn bắt đầu từ Mệnh tính đi liên liếp đến ngày mãn cuộc. Không phải chỉ có 3 đại vận đầu, còn ngoài 30 tuổi lấy Thân xuất phát.

Thuyết không hợp lý thì kết cục chắc không tài nào thắng vững chắc.

Người đời khi nhập thế cuộc phải lên tiếng khóc ban đầu mà thánh Phục Hy đã tính thấy đầy đủ ý nghĩa bằng bảng đồng hạng:

1 tuổi ở Mệnh 7 tuổi ở Nô x

2 tuổi ở Tật 8 tuổi ở Di

3 tuổi ở Ách x 9 tuổi ở Tử x

4 tuổi ở Phối 10 tuổi ở Bào

5 tuổi ở Phúc 11 tuổi ở Phu

6 tuổi ở Quan 12 tuổi ở Điền

Mười hai cung này thấy ngay 4 số: 3,5,7,9 trình bày ngay trước mắt: Ách = 3, Nô = 7, Phúc = 5, Tử = 9 là những con số có năng lực hy vọng hay xui xẻo do hang Can làm gốc của số mạng định đoạt, gán cho Phúc Đức điều động. Sự thật chính là Thân tạo nên rồi Mệnh sẽ kiểm điểm thi hành đúng mức.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button