Tử vi

Thiên Đồng không thuần là “Phúc tinh”

“Tử vi Đẩu số” có một sao rất dễ bị người ta hiểu lầm, sao này là Thiên Đồng.

Bình thường trong thư tịch Đẩu số, cố gọi Thiên Đồng là “Phúc tinh”, vì ấn tượng này liền dễ coi phúc khí người mệnh Thiên Đồng quá trọng. Cổ thư thuyết: “Thiên Đồng thủ mệnh phúc tự thâm, bất úy Hình Sát Kỵ tương xâm” (Thiên Đồng thủ mệnh thì phúc rất dày, nên không sợ các sao Hình Sát Kỵ xâm phạm), càng làm cho người học hiểu sai về tính chất của sao Thiên Đồng. Trên thực tế, tính cách tinh diệu này có rất nhiều khuyết điểm.

Kỳ thực nếu mà tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ hết thảy ca quyết cùng luận thuật thời xưa có liên quan đến Thiên Đồng cũng dễ biết khuyết điểm của nó ở đâu, sách nói: “Thiên Đồng Kình Dương đồng cung, thân thể tao thương” (Thiên Đồng Kình Dương đồng cung, trên thân thể phải gặp tổn thương), “Thiên Đồng Thái Âm đồng cung, nữ mệnh tuy mỹ tất dâm” (Thiên Đồng Thái Âm đồng cung, nữ mệnh tuy đẹp nhưng rất dâm), “Nữ mệnh Thiên lương Thiên đồng, nghi tác thiên phòng thiếp thị” (Nữ mệnh Thiên Lương Thiên Đồng, nên làm vợ lẽ, tỳ thiếp hầu hạ).

Bạn đang xem: Thiên Đồng không thuần là “Phúc tinh”

Cổ nhân đối với khuyết điểm của Thiên Đồng tuy tiết lộ không được nhiều lắm nhưng cũng có thể nhìn ra, Thiên Đồng cũng không phải là hoàn toàn không sợ sát tinh, như các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Hóa Kị, chỉ bất quá cổ nhân thích giữ lại một ít, không chịu tuyệt đối công khai, cho nên mới chỉ tiết lộ khuyết điểm của nó khi gặp gỡ Kình Dương, vậy là tự mình phản đối chính mình bằng thuyết pháp “Bất úy Hình Sát Kỵ tương xâm” (Không sợ Hình Sát Kỵ gây nguy hiểm), và mở ra con đường nghiên cứu cho hậu nhân.

Vương Đình Chi giúp một vị độc giả tuần san toán Đẩu số, vừa nhìn thiên bàn, hỏi rằng: “Bạn chẳng phải muốn tự sát sao?” vị độc giả kia lập tức khóc lên, nói rằng đúng là chính mình đã từng muốn mở khí gaz tự sát, chỉ là muốn tìm Vương Đình Chi đoán mệnh, xem hậu vận như thế nào sau đó mới quyết định. Phen trả lời này, làm Vương Đình Chi kinh sợ đổ mồ hôi thấm ướt cả lưng.

“Tử vi Đẩu số” ở Mân phái, Thiên Đồng không hóa Kị, nhưng Trung Châu Phái lại cho rằng Thiên Đồng vẫn có thể hóa Kị. Bằng mệnh tạo vị độc giả tuần san ở trên suy tính ra, chứng minh Trung Châu Phái truyền lại tựa hồ có điểm hợp lý hơn Mân phái. Ngược lại nếu là “Phúc tinh” tức không sợ Hóa Kị, có khi dựa vào đây suy đoán sẽ sai một ly, đi ngàn dặm. Bởi vậy Vương Đình Chi hy vọng độc giả nghiên cứu Đẩu số, không thể câu nệ vào thuyết pháp của bản phường (bản in của các phường khắc), vừa thấy Thiên Đồng liền lập tức nói là “Phúc tinh”.

Vương Đình Chi có thể lớn mật cho rằng, Thiên Đồng cư mười hai cung đều có khuyết điểm, thậm chí ngay cả cư cung Phúc cũng khiến tinh thần đương số sa sút, tiêu cực, độc giả dù sao cũng phải ghi nhớ, ấn tượng điều này.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

“Tử vi Đẩu số” có một sao rất dễ bị người ta hiểu lầm, sao này là Thiên Đồng.

Bình thường trong thư tịch Đẩu số, cố gọi Thiên Đồng là “Phúc tinh”, vì ấn tượng này liền dễ coi phúc khí người mệnh Thiên Đồng quá trọng. Cổ thư thuyết: “Thiên Đồng thủ mệnh phúc tự thâm, bất úy Hình Sát Kỵ tương xâm” (Thiên Đồng thủ mệnh thì phúc rất dày, nên không sợ các sao Hình Sát Kỵ xâm phạm), càng làm cho người học hiểu sai về tính chất của sao Thiên Đồng. Trên thực tế, tính cách tinh diệu này có rất nhiều khuyết điểm.

Kỳ thực nếu mà tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ hết thảy ca quyết cùng luận thuật thời xưa có liên quan đến Thiên Đồng cũng dễ biết khuyết điểm của nó ở đâu, sách nói: “Thiên Đồng Kình Dương đồng cung, thân thể tao thương” (Thiên Đồng Kình Dương đồng cung, trên thân thể phải gặp tổn thương), “Thiên Đồng Thái Âm đồng cung, nữ mệnh tuy mỹ tất dâm” (Thiên Đồng Thái Âm đồng cung, nữ mệnh tuy đẹp nhưng rất dâm), “Nữ mệnh Thiên lương Thiên đồng, nghi tác thiên phòng thiếp thị” (Nữ mệnh Thiên Lương Thiên Đồng, nên làm vợ lẽ, tỳ thiếp hầu hạ).

Cổ nhân đối với khuyết điểm của Thiên Đồng tuy tiết lộ không được nhiều lắm nhưng cũng có thể nhìn ra, Thiên Đồng cũng không phải là hoàn toàn không sợ sát tinh, như các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Hóa Kị, chỉ bất quá cổ nhân thích giữ lại một ít, không chịu tuyệt đối công khai, cho nên mới chỉ tiết lộ khuyết điểm của nó khi gặp gỡ Kình Dương, vậy là tự mình phản đối chính mình bằng thuyết pháp “Bất úy Hình Sát Kỵ tương xâm” (Không sợ Hình Sát Kỵ gây nguy hiểm), và mở ra con đường nghiên cứu cho hậu nhân.

Vương Đình Chi giúp một vị độc giả tuần san toán Đẩu số, vừa nhìn thiên bàn, hỏi rằng: “Bạn chẳng phải muốn tự sát sao?” vị độc giả kia lập tức khóc lên, nói rằng đúng là chính mình đã từng muốn mở khí gaz tự sát, chỉ là muốn tìm Vương Đình Chi đoán mệnh, xem hậu vận như thế nào sau đó mới quyết định. Phen trả lời này, làm Vương Đình Chi kinh sợ đổ mồ hôi thấm ướt cả lưng.

“Tử vi Đẩu số” ở Mân phái, Thiên Đồng không hóa Kị, nhưng Trung Châu Phái lại cho rằng Thiên Đồng vẫn có thể hóa Kị. Bằng mệnh tạo vị độc giả tuần san ở trên suy tính ra, chứng minh Trung Châu Phái truyền lại tựa hồ có điểm hợp lý hơn Mân phái. Ngược lại nếu là “Phúc tinh” tức không sợ Hóa Kị, có khi dựa vào đây suy đoán sẽ sai một ly, đi ngàn dặm. Bởi vậy Vương Đình Chi hy vọng độc giả nghiên cứu Đẩu số, không thể câu nệ vào thuyết pháp của bản phường (bản in của các phường khắc), vừa thấy Thiên Đồng liền lập tức nói là “Phúc tinh”.

Vương Đình Chi có thể lớn mật cho rằng, Thiên Đồng cư mười hai cung đều có khuyết điểm, thậm chí ngay cả cư cung Phúc cũng khiến tinh thần đương số sa sút, tiêu cực, độc giả dù sao cũng phải ghi nhớ, ấn tượng điều này.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button