Tử vi

Sao liêm trinh ở cung huynh đệ như thế nào

Huynh đệ ( tỷ muội ) cung:

Bạn đang xem: Sao liêm trinh ở cung huynh đệ như thế nào

    Sao liêm trinh lâm cung huynh đệ vào miếu người, chủ có huynh đệ hai người. Thiên tướng ngôi sao đồng độ, cũng chủ hai người. Sẽ tả phụ, hữu bật, thiên phủ, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt các loại ngôi sao may mắn người, gặp năm người lưu ba người. Gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc bệnh tai họa, hoặc ở riêng bất hòa.

    ( chú thích ) liêm trinh thủ cung huynh đệ, bình thường cảm tình hòa hợp, nhưng huynh đệ không nhiều lắm. Cho dù gặp phụ tá cát diệu, cũng không cao hơn năm người. Nếu không tức khác thường ruột thừa huynh đệ tỷ muội.

    Do đó đồng thời cũng chủ được lực cùng sự rất thưa thớt. Gặp cát tập tắc đắc lực, gặp hình sát tập thì không lực.

   “Liêm Phá” ở cung huynh đệ, càng thấy đốm lửa, hòa giao dịch thành thù oán.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao liêm trinh ở cung huynh đệ như thế nào

Huynh đệ ( tỷ muội ) cung:

    Sao liêm trinh lâm cung huynh đệ vào miếu người, chủ có huynh đệ hai người. Thiên tướng ngôi sao đồng độ, cũng chủ hai người. Sẽ tả phụ, hữu bật, thiên phủ, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt các loại ngôi sao may mắn người, gặp năm người lưu ba người. Gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc bệnh tai họa, hoặc ở riêng bất hòa.

    ( chú thích ) liêm trinh thủ cung huynh đệ, bình thường cảm tình hòa hợp, nhưng huynh đệ không nhiều lắm. Cho dù gặp phụ tá cát diệu, cũng không cao hơn năm người. Nếu không tức khác thường ruột thừa huynh đệ tỷ muội.

    Do đó đồng thời cũng chủ được lực cùng sự rất thưa thớt. Gặp cát tập tắc đắc lực, gặp hình sát tập thì không lực.

   “Liêm Phá” ở cung huynh đệ, càng thấy đốm lửa, hòa giao dịch thành thù oán.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button