Tử vi

Sao liêm trinh thủ cung điền trạch

Bởi vì liêm trinh thủ cung điền trạch, có phá tổ đấy tính chất, cho nên tiền nhân cho rằng không nên, kỳ thật ngoại trừ phá tổ ngoại, trả có tự gây dựng sự nghiệp lúc tất mang làm phức tạp, tranh cãi đến nỗi tan hoang tính chất. Chỉ cần hơi gặp hình sát tức chủ khắc ứng với.

Riêng chỉ lợi dụng đây gáy tính chất, ngược lại có thể tuyển chọn phục vụ cơ cấu. Liêm trinh thủ điền trạch, nếu Kình Đà giao nhau, sát kị hình cũng gặp, chỉ cần phục vụ vu sản khoa, ngoại khoa, thịt để ăn, hình pháp kỷ luật bộ đội, là được có có thể phát huy. — từ cung điền trạch đã định chức nghiệp, đeo bởi vì cổ đại [ nông người ấy tương hỗ là nông, công người ấy tương hỗ là công ] đấy tính chất thi hành, mà [ điền trạch ] lại thường thường đại biểu mình phục vụ cơ cấu. Hiện đại lợi dụng đây gáy trưng nghiệm, phải vô cùng cẩn thận, không thể coi là hỗ cổ không đổi giáo điều.

Liêm trinh lại chủ huyết thống, cho nên đối với cung điền trạch phi thường trọng yếu, điền trạch liêm trinh hóa kị, chủ huyết quang. Nhưng nếu năm xưa cập tiểu hạn cát, lại thấy hồng loan, thiên hỉ cùng liêm trinh đồng độ, tắc chủ thiêm dân cư niềm vui. Riêng chỉ nếu năm xưa tiểu hạn không lành, thả gặp bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng đẳng diệu, tắc chủ có đồ tang.

Bạn đang xem: Sao liêm trinh thủ cung điền trạch

[ liêm trinh thiên tướng ] cùng phá đúng củng, hơi gặp sát tức chủ tổ nghiệp héo tàn. Riêng chỉ tài âm giáp người có thể được hưởng. Nếu tài âm giáp người thả gặp phụ tá cát diệu, tắc bất lợi nếu có tổ nghiệp, thả từ đưa quá phong phú.

[ liêm trinh phá quân ] nhìn trời cùng, tắc thiên cùng tới tính chất vững chắc cần chú ý, nhưng tổ cơ dao động tới tính chất tắc càng sâu. Nếu gặp hỏa linh, không kiếp, Hình Hao đẳng diệu, tắc phá về sau cũng có thể từ đưa.

Liêm trinh tham lang là tinh diệu tổ hợp, gặp cát cũng có tổ nghiệp, riêng chỉ không đổi thủ. Nếu gặp hoa đào chư diệu cập sát kị Hình Hao, tắc nhân tửu sắc tài vận cập ham mê bất lương bạng châu khuynh gia.

Liêm trinh đúng củng [ hỏa tham ], [ linh tham ], góc đồng độ vi tốt, đồng độ người hoạch phát hoạch phá, đúng củng người, chỉ cần bản cung hơi gặp cát diệu, tức có thể đột nhiên tăng gia sản xuất nghiệp.

 

『 liêm trinh thất sát ], chủ vô tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp gầy, nhưng lại có thể từ đưa, riêng chỉ liêm trinh nếu hóa thành sao hóa kỵ, lại thấy sát Hình Hao diệu, tắc nguyên nhân chính đưa sinh mà khuynh gia.

[ liêm trinh thiên phủ ] cùng thất sát đúng củng, chủ có tổ nghiệp .” Hoặc nên thủ có sẵn bảo an. Cho nên cũng nên kinh doanh tổ, bậc cha chú di hạ tới nghiệp vụ hai riêng chỉ nếu phủ khố khoảng không lộ người, tắc tổ cơ dao động, không bền thủ. Nếu tồn kho tràn đầy, tắc mặc dù giữ vững sự nghiệp cũng có thể khai sáng, chắc có tăng.

『 liêm trinh thiên tướng 』 hoặc liêm trinh thất sát hóa kị, có hỏa linh đồng độ người, cũng có Kình Đà giao nhau? Vi lưu sát phá tan, càng thấy đại hao, thiên hư, chủ là năm điền trạch hoả hoạn.

Phàm Liêm Phủ ở cung điền trạch, cung mệnh tất vô chính diệu, tá [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] an ngôi sao, cung huynh đệ vi tử vi cùng tham lang đúng củng, nếu tham lang hóa kị, tắc chủ điền trạch vì huynh đệ bóc lột.

Liêm trinh ở cung điền trạch, bình thường nên chú ý phong thuỷ, trừ phi 『 Liêm Phủ 』, [ Liêm Tham ] gặp cát diệu, cát hóa, tắc phong thuỷ không quá trọng yếu. Nhưng mà phàm liêm trinh hóa thành ngôi sao may mắn người, tắc không được vị phong thuỷ không quan hệ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao liêm trinh thủ cung điền trạch

Bởi vì liêm trinh thủ cung điền trạch, có phá tổ đấy tính chất, cho nên tiền nhân cho rằng không nên, kỳ thật ngoại trừ phá tổ ngoại, trả có tự gây dựng sự nghiệp lúc tất mang làm phức tạp, tranh cãi đến nỗi tan hoang tính chất. Chỉ cần hơi gặp hình sát tức chủ khắc ứng với.

Riêng chỉ lợi dụng đây gáy tính chất, ngược lại có thể tuyển chọn phục vụ cơ cấu. Liêm trinh thủ điền trạch, nếu Kình Đà giao nhau, sát kị hình cũng gặp, chỉ cần phục vụ vu sản khoa, ngoại khoa, thịt để ăn, hình pháp kỷ luật bộ đội, là được có có thể phát huy. — từ cung điền trạch đã định chức nghiệp, đeo bởi vì cổ đại [ nông người ấy tương hỗ là nông, công người ấy tương hỗ là công ] đấy tính chất thi hành, mà [ điền trạch ] lại thường thường đại biểu mình phục vụ cơ cấu. Hiện đại lợi dụng đây gáy trưng nghiệm, phải vô cùng cẩn thận, không thể coi là hỗ cổ không đổi giáo điều.

Liêm trinh lại chủ huyết thống, cho nên đối với cung điền trạch phi thường trọng yếu, điền trạch liêm trinh hóa kị, chủ huyết quang. Nhưng nếu năm xưa cập tiểu hạn cát, lại thấy hồng loan, thiên hỉ cùng liêm trinh đồng độ, tắc chủ thiêm dân cư niềm vui. Riêng chỉ nếu năm xưa tiểu hạn không lành, thả gặp bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng đẳng diệu, tắc chủ có đồ tang.

[ liêm trinh thiên tướng ] cùng phá đúng củng, hơi gặp sát tức chủ tổ nghiệp héo tàn. Riêng chỉ tài âm giáp người có thể được hưởng. Nếu tài âm giáp người thả gặp phụ tá cát diệu, tắc bất lợi nếu có tổ nghiệp, thả từ đưa quá phong phú.

[ liêm trinh phá quân ] nhìn trời cùng, tắc thiên cùng tới tính chất vững chắc cần chú ý, nhưng tổ cơ dao động tới tính chất tắc càng sâu. Nếu gặp hỏa linh, không kiếp, Hình Hao đẳng diệu, tắc phá về sau cũng có thể từ đưa.

Liêm trinh tham lang là tinh diệu tổ hợp, gặp cát cũng có tổ nghiệp, riêng chỉ không đổi thủ. Nếu gặp hoa đào chư diệu cập sát kị Hình Hao, tắc nhân tửu sắc tài vận cập ham mê bất lương bạng châu khuynh gia.

Liêm trinh đúng củng [ hỏa tham ], [ linh tham ], góc đồng độ vi tốt, đồng độ người hoạch phát hoạch phá, đúng củng người, chỉ cần bản cung hơi gặp cát diệu, tức có thể đột nhiên tăng gia sản xuất nghiệp.

 

『 liêm trinh thất sát ], chủ vô tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp gầy, nhưng lại có thể từ đưa, riêng chỉ liêm trinh nếu hóa thành sao hóa kỵ, lại thấy sát Hình Hao diệu, tắc nguyên nhân chính đưa sinh mà khuynh gia.

[ liêm trinh thiên phủ ] cùng thất sát đúng củng, chủ có tổ nghiệp .” Hoặc nên thủ có sẵn bảo an. Cho nên cũng nên kinh doanh tổ, bậc cha chú di hạ tới nghiệp vụ hai riêng chỉ nếu phủ khố khoảng không lộ người, tắc tổ cơ dao động, không bền thủ. Nếu tồn kho tràn đầy, tắc mặc dù giữ vững sự nghiệp cũng có thể khai sáng, chắc có tăng.

『 liêm trinh thiên tướng 』 hoặc liêm trinh thất sát hóa kị, có hỏa linh đồng độ người, cũng có Kình Đà giao nhau? Vi lưu sát phá tan, càng thấy đại hao, thiên hư, chủ là năm điền trạch hoả hoạn.

Phàm Liêm Phủ ở cung điền trạch, cung mệnh tất vô chính diệu, tá [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] an ngôi sao, cung huynh đệ vi tử vi cùng tham lang đúng củng, nếu tham lang hóa kị, tắc chủ điền trạch vì huynh đệ bóc lột.

Liêm trinh ở cung điền trạch, bình thường nên chú ý phong thuỷ, trừ phi 『 Liêm Phủ 』, [ Liêm Tham ] gặp cát diệu, cát hóa, tắc phong thuỷ không quá trọng yếu. Nhưng mà phàm liêm trinh hóa thành ngôi sao may mắn người, tắc không được vị phong thuỷ không quan hệ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button