Tử vi

Sao Quốc Ấn

QUỐC ẤN

Thổ

Qúy tinh. Chủ sự quyền quý

Bạn đang xem: Sao Quốc Ấn

1. Ý nghĩa của quốc Ấn và một số sao khác:

– Ấn, Cáo: được phong chức, ban quyền, tặng huy chương, hoặc được lên chức.

– Ấn, Binh, Tướng, Hình: quyền uy võ nghiệp hiển đạt, sĩ quan tham mưu xuất sắc.

– Ấn, Tướng, Tam Hóa: gặp vận hội may mắn lớn về quan trường, được hiển đạt về công danh

– Ấn ngộ Tuần, Triệt: công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, bãi miễn sa thải; tranh cử thất bại.

2. Ý nghĩa của quốc Ấn ở các cung:

a. ở Mệnh, Quan, Phúc:

– phát quý, phát quang

– dòng dõi có khoa danh, uy thế

– hiển đạt, được giữ chính chức, có huy chương

– Ấn ngộ Riêu: quý tốt.

– Ấn, Tướng, Khoa, Quyền: đại vinh hiển.

– Ấn, Hình, Tướng: hiển đạt uy danh.

– Lộc cơ Hồng, Ấn, Tấu: đắc thời hiển đạt.

b. ở Hạn:

– đắc thời, đắc quan, đắc khoa

– có huy chương, bằng khen

c. Ở Tử

– Ấn Quý,: con vinh hiển.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Quốc Ấn

QUỐC ẤN

Thổ

Qúy tinh. Chủ sự quyền quý

1. Ý nghĩa của quốc Ấn và một số sao khác:

– Ấn, Cáo: được phong chức, ban quyền, tặng huy chương, hoặc được lên chức.

– Ấn, Binh, Tướng, Hình: quyền uy võ nghiệp hiển đạt, sĩ quan tham mưu xuất sắc.

– Ấn, Tướng, Tam Hóa: gặp vận hội may mắn lớn về quan trường, được hiển đạt về công danh

– Ấn ngộ Tuần, Triệt: công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, bãi miễn sa thải; tranh cử thất bại.

2. Ý nghĩa của quốc Ấn ở các cung:

a. ở Mệnh, Quan, Phúc:

– phát quý, phát quang

– dòng dõi có khoa danh, uy thế

– hiển đạt, được giữ chính chức, có huy chương

– Ấn ngộ Riêu: quý tốt.

– Ấn, Tướng, Khoa, Quyền: đại vinh hiển.

– Ấn, Hình, Tướng: hiển đạt uy danh.

– Lộc cơ Hồng, Ấn, Tấu: đắc thời hiển đạt.

b. ở Hạn:

– đắc thời, đắc quan, đắc khoa

– có huy chương, bằng khen

c. Ở Tử

– Ấn Quý,: con vinh hiển.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button