Tử vi

Sao thái dương tọa cung huynh đệ

Tí ngọ thái dương thủ cung huynh đệ, ở tử cung người vô lực, ở ngọ cung người tắc dịch quý là thật, cũng có chỗ thiếu hụt.

Tử cung thái dương bị chịu bạn bè khủng hoảng, ngọ cung người tắc được khuyên bảo tới bạn bè. Gặp sát kị, huynh trưởng tử vong, hoặc nguyên nhân chính huynh đệ bạn bè việc liên lụy phong ba.

Tí ngọ thái dương, huynh đệ tri giao giai bị ly tán. Gặp cát, tắc ly tán về sau vẫn chủ trợ lực.

Bạn đang xem: Sao thái dương tọa cung huynh đệ

Tí ngọ thái dương, lấy thiên đồng cung viên vì không lợi nhuận sự tình khắc ứng với kỳ hạn.

Xấu chưa [ Thái Âm thái dương ] cùng thủ cung huynh đệ, bình thường tình hình dưới chủ huynh đệ bằng hữu phần đông. Vào miếu gặp phụ tá chư diệu lại có trợ lực, lạc hãm gặp sát kị, tắc chủ sinh tổn hại, hình khắc, bóc lột. Cát hung hỗn hợp, nhiều quen biết hời hợt.

Xấu chưa [ âm dương ] đi tới [ cơ cự ] thủ cung huynh đệ đấy đại nạn năm xưa, tuyệt không nên cùng người hợp tác, chủ quyết liệt, liên lụy.

Sửu cung người, nếu thái dương hóa kị, chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè thương tổn, chưa cung người, nếu Thái Âm hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro.

Dần thân [ thái dương cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp cát diệu tắc huynh đệ bạn bè ai cũng đều có trợ lực, nên phát triển lẫn nhau có liên hệ đấy nghiệp vụ.

Dần thân [ cự dương ] hóa quyền lộc, chủ chịu dị tộc bạn bè dẫn, hóa kị, tắc chủ huynh đệ bằng hữu thủy chết già ác, có cực lớn tranh cãi. Lấy [ cơ lương ], [ đồng âm ] vi khắc ứng với chi niên

Dần cung người giao hữu rộng hơn, cung thân người nhiều quen biết hời hợt. Chư cát biến tập, tắc chủ tự thân vì huynh đệ bạn bè đi lính.

Mão dậu [ Dương Lương ] thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ huynh đệ chia lìa, bất lực lực. Gặp hình kị, chủ huynh đệ hoặc bạn bè cạnh tranh sinh. Gặp phụ tá cát diệu, lại có có thể y theo dựa vào tới Huynh tỷ, hoặc chủ được bạn bè dẫn. Mão cung lại trội hơn cung dậu.

Mão dậu [ Dương Lương ], lấy cung huynh đệ trải qua đi [ Dương Lương ] bản cung cập đối cung vi khắc ứng với chi niên.

Thìn tuất cung thái dương, thìn cung người, huynh đệ nhiều hòa, tuất cung nhiều bất hòa.

Thìn cung người nhiều khác phái bạn bè, gặp cát thả chủ trợ lực.

Thìn cung người chủ nhiều dị tộc bằng hữu.

Thìn cung thái dương hóa kị, cũng chủ nhiều dị tộc bạn bè, tuất cung thái dương hóa kị, chủ huynh đệ bằng hữu nhiều thị phi võ mồm.

Thìn tuất thái dương gặp cát diệu, đều có thể cùng bạn bè hợp tác, riêng chỉ tuất cung người không bền. Lấy [ đồng lương ], thiên cơ, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

Tị hợi thái dương giai chủ giao hữu rộng lớn, cung tị người chủ động, cung hợi người bị động, cung tị người thả nhiều dị tộc bạn bè.

Cung tị thái dương hóa kị, chủ tri giao ly tán, cung hợi người chủ nhiều thị phi tranh chấp.

Cung tị thái dương cát hóa, gặp phụ tá chư diệu, được tốt bụng đồng bạn hợp tác, cung hợi người bình thường.

Tị hợi thái dương, lấy cung huynh đệ trải qua đi thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương, thiên đồng chư cung viên, vi khắc ứng với chi niên.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thái dương tọa cung huynh đệ

Tí ngọ thái dương thủ cung huynh đệ, ở tử cung người vô lực, ở ngọ cung người tắc dịch quý là thật, cũng có chỗ thiếu hụt.

Tử cung thái dương bị chịu bạn bè khủng hoảng, ngọ cung người tắc được khuyên bảo tới bạn bè. Gặp sát kị, huynh trưởng tử vong, hoặc nguyên nhân chính huynh đệ bạn bè việc liên lụy phong ba.

Tí ngọ thái dương, huynh đệ tri giao giai bị ly tán. Gặp cát, tắc ly tán về sau vẫn chủ trợ lực.

Tí ngọ thái dương, lấy thiên đồng cung viên vì không lợi nhuận sự tình khắc ứng với kỳ hạn.

Xấu chưa [ Thái Âm thái dương ] cùng thủ cung huynh đệ, bình thường tình hình dưới chủ huynh đệ bằng hữu phần đông. Vào miếu gặp phụ tá chư diệu lại có trợ lực, lạc hãm gặp sát kị, tắc chủ sinh tổn hại, hình khắc, bóc lột. Cát hung hỗn hợp, nhiều quen biết hời hợt.

Xấu chưa [ âm dương ] đi tới [ cơ cự ] thủ cung huynh đệ đấy đại nạn năm xưa, tuyệt không nên cùng người hợp tác, chủ quyết liệt, liên lụy.

Sửu cung người, nếu thái dương hóa kị, chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè thương tổn, chưa cung người, nếu Thái Âm hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro.

Dần thân [ thái dương cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp cát diệu tắc huynh đệ bạn bè ai cũng đều có trợ lực, nên phát triển lẫn nhau có liên hệ đấy nghiệp vụ.

Dần thân [ cự dương ] hóa quyền lộc, chủ chịu dị tộc bạn bè dẫn, hóa kị, tắc chủ huynh đệ bằng hữu thủy chết già ác, có cực lớn tranh cãi. Lấy [ cơ lương ], [ đồng âm ] vi khắc ứng với chi niên

Dần cung người giao hữu rộng hơn, cung thân người nhiều quen biết hời hợt. Chư cát biến tập, tắc chủ tự thân vì huynh đệ bạn bè đi lính.

Mão dậu [ Dương Lương ] thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ huynh đệ chia lìa, bất lực lực. Gặp hình kị, chủ huynh đệ hoặc bạn bè cạnh tranh sinh. Gặp phụ tá cát diệu, lại có có thể y theo dựa vào tới Huynh tỷ, hoặc chủ được bạn bè dẫn. Mão cung lại trội hơn cung dậu.

Mão dậu [ Dương Lương ], lấy cung huynh đệ trải qua đi [ Dương Lương ] bản cung cập đối cung vi khắc ứng với chi niên.

Thìn tuất cung thái dương, thìn cung người, huynh đệ nhiều hòa, tuất cung nhiều bất hòa.

Thìn cung người nhiều khác phái bạn bè, gặp cát thả chủ trợ lực.

Thìn cung người chủ nhiều dị tộc bằng hữu.

Thìn cung thái dương hóa kị, cũng chủ nhiều dị tộc bạn bè, tuất cung thái dương hóa kị, chủ huynh đệ bằng hữu nhiều thị phi võ mồm.

Thìn tuất thái dương gặp cát diệu, đều có thể cùng bạn bè hợp tác, riêng chỉ tuất cung người không bền. Lấy [ đồng lương ], thiên cơ, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

Tị hợi thái dương giai chủ giao hữu rộng lớn, cung tị người chủ động, cung hợi người bị động, cung tị người thả nhiều dị tộc bạn bè.

Cung tị thái dương hóa kị, chủ tri giao ly tán, cung hợi người chủ nhiều thị phi tranh chấp.

Cung tị thái dương cát hóa, gặp phụ tá chư diệu, được tốt bụng đồng bạn hợp tác, cung hợi người bình thường.

Tị hợi thái dương, lấy cung huynh đệ trải qua đi thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương, thiên đồng chư cung viên, vi khắc ứng với chi niên.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button