Tử vi

Thận trọng lao lực mệnh thiên lương tại tí nhân đặc tính

Phiêu bạc cảm giác


Bạn đang xem: Thận trọng lao lực mệnh thiên lương tại tí nhân đặc tính

Sao thiên lương nguyên bản có điểm cô độc ý tứ hàm xúc, tại tí nhập mệnh, tắc có một chút yên lặng dốc sức làm, cũng không sở chúa tể phiêu bạc cảm giác.

Tính cách tương đối tùy ý hào phóng, nhưng cùng lúc tinh thần trách nhiệm cũng rất mạnh. Thận trọng mẫn cảm, sự tình tự thân đi làm. Mục tiêu minh xác, một mực tinh tế tính toán hòa cố gắng.

Bất luận nam mệnh nữ mệnh, cả đời đều tương đối bôn ba, không ngừng chạy tới chạy lui.


Trọng nhân tình


Đối với người tình hình cho nên thực để ý. Người quen quan hệ nhìn trọng yếu phi thường.

Cha mẹ tính cách bình thường tương đối cường thế, quan hệ mặc dù không tính là kém, nhưng dễ dàng có khoảng cách. Ở giữa bạn bè lại, vừa nhiều tùy hứng hòa lãi nặng ích người.

Chính mình góc thích kết giao người có địa vị nhất định, nhưng cùng lúc nội tâm mình lại góc thanh cao, có khi sẽ có chút mê hoặc.

Vu sự nghiệp bản chức công tác, thì không phải vậy thực để bụng, như người tế cung vị không lành, dễ dàng ở bản thân mình đấy công tác trên tâm tính bị người lợi dụng, bị người bẫy.


Bôn ba đắc tài


Tổ này hợp nhất bàn góc lợi nhuận tài vận. Kỳ ngộ tốt hơn. Nhưng đều là bôn ba đắc tài, cũng so với phí tâm tư.

Sự nghiệp đều là từ từ tích lũy khởi bước, hay không từng bước mà liền.

Dễ dàng đã bị lãnh đạo cấp trên đấy một ít chưa chắc là có lòng áp chế. Nhưng quả thật sẽ đối với chính mình tạo thành giác đại lực cản.


Khỏe mạnh tốt hơn


Bình thường tinh lực tương đối tràn đầy, vấn đề sức khỏe không lớn.

Nhưng dễ dàng có chút bệnh không tiện nói ra, dạ dày cũng bình thường phải chú ý một ít góc dễ dàng xảy ra vấn đề.


Cảm tình ngăn cách


Phương diện tình cảm góc dễ dàng có ngăn cách cảm giác. Trên thực tế cũng thế góc bất lợi hôn nhân vận mệnh.

Vô sát phi hóa kỵ nhập cung phu thê bình thường hôn nhân khả ổn định, nhưng trước hôn nhân vẫn góc khúc chiết, cũng dễ dàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Góc dễ dàng xuất hiện già trẻ lấy nhau, đất khách luyến tình hình.

Nhưng so sánh lợi nhuận tìm người ngoại quốc, hoặc dị tộc nhân kết hôn, tương đối tới nói sẽ giảm bớt cung phu thê cửa lớn không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thận trọng lao lực mệnh thiên lương tại tí nhân đặc tính

Phiêu bạc cảm giác


Sao thiên lương nguyên bản có điểm cô độc ý tứ hàm xúc, tại tí nhập mệnh, tắc có một chút yên lặng dốc sức làm, cũng không sở chúa tể phiêu bạc cảm giác.

Tính cách tương đối tùy ý hào phóng, nhưng cùng lúc tinh thần trách nhiệm cũng rất mạnh. Thận trọng mẫn cảm, sự tình tự thân đi làm. Mục tiêu minh xác, một mực tinh tế tính toán hòa cố gắng.

Bất luận nam mệnh nữ mệnh, cả đời đều tương đối bôn ba, không ngừng chạy tới chạy lui.


Trọng nhân tình


Đối với người tình hình cho nên thực để ý. Người quen quan hệ nhìn trọng yếu phi thường.

Cha mẹ tính cách bình thường tương đối cường thế, quan hệ mặc dù không tính là kém, nhưng dễ dàng có khoảng cách. Ở giữa bạn bè lại, vừa nhiều tùy hứng hòa lãi nặng ích người.

Chính mình góc thích kết giao người có địa vị nhất định, nhưng cùng lúc nội tâm mình lại góc thanh cao, có khi sẽ có chút mê hoặc.

Vu sự nghiệp bản chức công tác, thì không phải vậy thực để bụng, như người tế cung vị không lành, dễ dàng ở bản thân mình đấy công tác trên tâm tính bị người lợi dụng, bị người bẫy.


Bôn ba đắc tài


Tổ này hợp nhất bàn góc lợi nhuận tài vận. Kỳ ngộ tốt hơn. Nhưng đều là bôn ba đắc tài, cũng so với phí tâm tư.

Sự nghiệp đều là từ từ tích lũy khởi bước, hay không từng bước mà liền.

Dễ dàng đã bị lãnh đạo cấp trên đấy một ít chưa chắc là có lòng áp chế. Nhưng quả thật sẽ đối với chính mình tạo thành giác đại lực cản.


Khỏe mạnh tốt hơn


Bình thường tinh lực tương đối tràn đầy, vấn đề sức khỏe không lớn.

Nhưng dễ dàng có chút bệnh không tiện nói ra, dạ dày cũng bình thường phải chú ý một ít góc dễ dàng xảy ra vấn đề.


Cảm tình ngăn cách


Phương diện tình cảm góc dễ dàng có ngăn cách cảm giác. Trên thực tế cũng thế góc bất lợi hôn nhân vận mệnh.

Vô sát phi hóa kỵ nhập cung phu thê bình thường hôn nhân khả ổn định, nhưng trước hôn nhân vẫn góc khúc chiết, cũng dễ dàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Góc dễ dàng xuất hiện già trẻ lấy nhau, đất khách luyến tình hình.

Nhưng so sánh lợi nhuận tìm người ngoại quốc, hoặc dị tộc nhân kết hôn, tương đối tới nói sẽ giảm bớt cung phu thê cửa lớn không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button