Tử vi

Thái Âm hóa kị

Thái Âm hóa kị ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, ở tuất hợi tí, không sợ hóa kị, chủ tạm thời chịu ủy khuất lúc sau ngược lại càng thêm huy hoàng, ở mão thần tị ngọ, chủ lao lực bôn ba, có đau buồn âm thầm, ít hưởng thụ.

Cung huynh đệ, huynh đệ tỷ muội cảm tình không tốt.

Bạn đang xem: Thái Âm hóa kị

Cung phu thê, vượng địa vô phương, mưa qua trời tạnh. Hãm địa phối ngẫu nhiều bệnh, hoặc buồn bực.

Cung tử nữ, cảm xúc không tốt, hỉ nộ vô thường. Đứa con không nghe lời.

Cung tài bạch, vượng địa, trước mệt về sau kiếm. Hãm địa, rủi ro.

Cung tật ách, bệnh gan kịch liệt, hoặc có chuyện đau lòng.

Cung thiên di, vượng địa vô phương, có thể có lợi. Hãm địa, lao lực bôn ba, hoặc thu lợi ít, hoặc làm mà vô công.

Cung nô bộc, nhân hạ nhân không nghe lời, mà chịu đựng khí.

Cung quan lộc, danh dự không được tốt, chức nghiệp hoặc chức vụ nhiều biến động, kẻ vô tích sự.

Cung điền trạch, bất động sản có tranh cãi.

Cung phúc đức, vượng địa bất kị. Hãm địa, ngưỡng âu không vui, hoặc nhân hoàn cảnh quá ồn tạp mà cảm xúc không tốt.

Cung phụ mẫu, đúng mẫu, thê, nữ nhân bất lợi, chắc có tang phục.

Thái Âm hóa kị ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, ở đây hóa kị có hoa đào, hoặc chủ cùng phối ngẫu có hiểu lầm.

Xấu địa, ở đây hóa kị, nhân hóa kị ở đây vi miếu, cho nên không sợ hóa kị, cùng cha mẹ duyến gầy.

Dần địa, thu không đủ chi.

Mão địa, ở đây bất luận hóa kị, kẻ vô tích sự, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn, ra ngoài địa đi phát triển, lòng thầm lo lắng, vô phúc hưởng thụ, gia sát, tứ chi bị thương.

Thìn địa, cùng mão cùng.

Tị địa, cùng mão cùng.

Ngọ địa, ở đây hóa kị, hung càng thêm hung, nếu có chút dương nhận phản cát, các sát tinh khác cũng có thể.

Chưa địa, ở đây hóa kị, còn chủ bình an.

Thân địa, cùng dần cùng.

Dậu địa, ở đây hóa kị, cảm tình không như ý.

Tuất địa, cùng hợi cùng.

Hợi địa, ở đây hóa kị, xưng là biến cảnh, chủ trải qua một phen phấn đấu hoặc hiểu lầm lúc sau, càng thêm huy hoàng.

Nghiên cứu: Thái Âm ở ngọ vi lạc hãm, hóa kị ở ngọ cũng vì lạc hãm, cho nên Thái Âm ở ngọ hóa kị, hung càng thêm hung, nhưng nếu có dương nhận đồng cung, xưng mã đầu đới kiếm, phản cát.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Âm hóa kị

Thái Âm hóa kị ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, ở tuất hợi tí, không sợ hóa kị, chủ tạm thời chịu ủy khuất lúc sau ngược lại càng thêm huy hoàng, ở mão thần tị ngọ, chủ lao lực bôn ba, có đau buồn âm thầm, ít hưởng thụ.

Cung huynh đệ, huynh đệ tỷ muội cảm tình không tốt.

Cung phu thê, vượng địa vô phương, mưa qua trời tạnh. Hãm địa phối ngẫu nhiều bệnh, hoặc buồn bực.

Cung tử nữ, cảm xúc không tốt, hỉ nộ vô thường. Đứa con không nghe lời.

Cung tài bạch, vượng địa, trước mệt về sau kiếm. Hãm địa, rủi ro.

Cung tật ách, bệnh gan kịch liệt, hoặc có chuyện đau lòng.

Cung thiên di, vượng địa vô phương, có thể có lợi. Hãm địa, lao lực bôn ba, hoặc thu lợi ít, hoặc làm mà vô công.

Cung nô bộc, nhân hạ nhân không nghe lời, mà chịu đựng khí.

Cung quan lộc, danh dự không được tốt, chức nghiệp hoặc chức vụ nhiều biến động, kẻ vô tích sự.

Cung điền trạch, bất động sản có tranh cãi.

Cung phúc đức, vượng địa bất kị. Hãm địa, ngưỡng âu không vui, hoặc nhân hoàn cảnh quá ồn tạp mà cảm xúc không tốt.

Cung phụ mẫu, đúng mẫu, thê, nữ nhân bất lợi, chắc có tang phục.

Thái Âm hóa kị ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, ở đây hóa kị có hoa đào, hoặc chủ cùng phối ngẫu có hiểu lầm.

Xấu địa, ở đây hóa kị, nhân hóa kị ở đây vi miếu, cho nên không sợ hóa kị, cùng cha mẹ duyến gầy.

Dần địa, thu không đủ chi.

Mão địa, ở đây bất luận hóa kị, kẻ vô tích sự, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn, ra ngoài địa đi phát triển, lòng thầm lo lắng, vô phúc hưởng thụ, gia sát, tứ chi bị thương.

Thìn địa, cùng mão cùng.

Tị địa, cùng mão cùng.

Ngọ địa, ở đây hóa kị, hung càng thêm hung, nếu có chút dương nhận phản cát, các sát tinh khác cũng có thể.

Chưa địa, ở đây hóa kị, còn chủ bình an.

Thân địa, cùng dần cùng.

Dậu địa, ở đây hóa kị, cảm tình không như ý.

Tuất địa, cùng hợi cùng.

Hợi địa, ở đây hóa kị, xưng là biến cảnh, chủ trải qua một phen phấn đấu hoặc hiểu lầm lúc sau, càng thêm huy hoàng.

Nghiên cứu: Thái Âm ở ngọ vi lạc hãm, hóa kị ở ngọ cũng vì lạc hãm, cho nên Thái Âm ở ngọ hóa kị, hung càng thêm hung, nhưng nếu có dương nhận đồng cung, xưng mã đầu đới kiếm, phản cát.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button