Tử vi

Sao Thiên Đồng ở cung Thiên Di

Thiên Đồng miếu vượng thì ra ngoài gần người phú quý mà dễ phát đạt, được các cát tinh thủ chiếu thì tốt, gia Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ Hao thì ra ngoài ít được như ý.

Thiên Đồng, Thái Âm cư tý ngọ, bôn ba vất vả, an thân nơi đất khách, tay trắng lập nghiệp, quan hệ xã hội tốt đẹp, có sự trợ giúp từ người khác phái. Cư Tý tốt hơn cư Ngọ, gia cát tinh càng dễ phát triển, ở Ngọ cung hãm địa thì chủ gian nan.

Thiên Đồng, Cự Môn cư Sửu Mùi, tuy rằng lập nghiệp ở ngoài, nhưng hay phiền não khẩu thiệt, thao tâm tổn lực, dễ gặp chuyện tranh chấp.

Bạn đang xem: Sao Thiên Đồng ở cung Thiên Di

Thiên Đồng, Thiên Lương cư Dần Thân, được sự giúp đỡ từ bậc bề trên, bạn hữu, ở ngoài thì yên ổn, được hưởng phúc, gặp Thiên Mã thì có số xuất ngoại, nếu không thì thường xuyên đi lại di chuyển.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Đồng ở cung Thiên Di

Thiên Đồng miếu vượng thì ra ngoài gần người phú quý mà dễ phát đạt, được các cát tinh thủ chiếu thì tốt, gia Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ Hao thì ra ngoài ít được như ý.

Thiên Đồng, Thái Âm cư tý ngọ, bôn ba vất vả, an thân nơi đất khách, tay trắng lập nghiệp, quan hệ xã hội tốt đẹp, có sự trợ giúp từ người khác phái. Cư Tý tốt hơn cư Ngọ, gia cát tinh càng dễ phát triển, ở Ngọ cung hãm địa thì chủ gian nan.

Thiên Đồng, Cự Môn cư Sửu Mùi, tuy rằng lập nghiệp ở ngoài, nhưng hay phiền não khẩu thiệt, thao tâm tổn lực, dễ gặp chuyện tranh chấp.

Thiên Đồng, Thiên Lương cư Dần Thân, được sự giúp đỡ từ bậc bề trên, bạn hữu, ở ngoài thì yên ổn, được hưởng phúc, gặp Thiên Mã thì có số xuất ngoại, nếu không thì thường xuyên đi lại di chuyển.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button